Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдралын үндсэн орчин: Агаар

2018-07-07

Бид “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” хэмээх үгтэй холбоотой олон сэдэв, нэлээд агуулгыг хэлэлцсэн, гэхдээ Бурхан та нарыг Өөрийн үгээр хангаж, та нар дээр Өөрийн гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэхээс гадна хүн төрөлхтөнд ямар зүйлс хайрладгийг та нар зүрх сэтгэлдээ мэддэг үү? Зарим хүн “Бурхан надад нигүүлсэл, ерөөл хайрладаг; Тэр надад сахилгажуулалт, тайтгарал өгч, намайг бүхий л байдлаар халамжилж, хамгаалдаг” гэж хэлж магад. Нөгөө хэсэг нь “Бурхан надад өдөр бүр хоол, унд хайрладаг” гэж хэлдэг бол зарим нь бүр “Бурхан надад бүхнийг хайрласан” гэж хэлнэ. Хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд тулгардаг тэдгээр асуудалд та нар, өөрсдийн махан биеийн амьд туршлагын цар хүрээтэй холбоотой байдлаар хариу үйлдэл үзүүлж болох юм. Бурхан хүн бүрд олон зүйлийг хайрладаг, гэхдээ энд бидний хэлэлцэж байгаа зүйл зөвхөн хүмүүсийн өдөр тутмын хэрэгцээний хүрээнд хязгаарлагдахгүй, харин хүн бүрийн харах өнцгийг тэлж, аливааг томоор харах боломж олгох зорилготой юм. Бурхан бүх зүйлийн амийн эх сурвалж тул Тэр бүх зүйлийн амийг хэрхэн тэтгэдэг вэ? Өөрөөр хэлбэл, бүх зүйлийг оршин тогтнуулахын тулд тэдний оршин тогтнол болон оршин тогтнолынх нь хуулийг хадгалах гэж Бурхан Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлд юу өгдөг вэ? Энэ бол бидний өнөөдрийн хэлэлцүүлгийн гол санаа юм. Та нар Миний хэлснийг ойлгож байна уу? Энэ сэдэв та нарт тун танил биш байж магад боловч Би хэт гүн гүнзгий хоосон сургаалын талаар ярихгүй. Би үгээ та нарт сонсгож, ойлгуулах гэж хичээнэ. Та нар тээршээх хэрэггүй—анхааралтай сонсоход л болно. Гэхдээ, энэ мөчид Би дахин нэгэнтээ онцлох ёстой: Би ямар сэдвээр ярьж байгаа билээ? Надад хэлээч. (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Тэгэхээр Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн хангадаг вэ? Тэр бүх зүйлийг юугаар хангадаг болохоор “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэж хэлдэг байж болох вэ? Та нарт энэ талаар ойлголт, төсөөлөл байна уу? Та нарын бараг огт мэдэхгүй, зүрх сэтгэл, оюун ухааны чинь бараг үл таних сэдвийн талаар Би ярилцаад байх шиг байна. Гэхдээ та нар энэ сэдэв болон Миний ярих зүйлсийг аливаа мэдлэг, хүмүүний соёл, судалгаатай биш харин Бурханы үйл хэрэгтэй холбож ойлгож чадна гэж Би найдаж байна. Би зөвхөн Бурхан болон Бурханы Өөрийнх нь талаар ярьж байна. Энэ бол Миний та нарт өгөх санаа юм. Та нар ойлгож байгаа, тийм үү?

Бурхан хүн төрөлхтөнд олон зүйл хайрласан. Би хүмүүсийн харж чадах зүйл, өөрөөр хэлбэл, тэдний мэдэрч чадах зүйлийн талаар яриагаа эхэлнэ. Эдгээр нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлдээ хүлээн зөвшөөрч, ойлгож чадах зүйлс юм. Иймд Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар хангасан талаар ярихдаа эхлээд материаллаг ертөнцийн талаарх хэлэлцүүлгээс эхэлцгээе.

1. Агаар

Эхлээд Бурхан хүнийг амьсгалаг гэж агаарыг бүтээсэн. Агаар бол өдөр тутмын амьдралдаа хүмүүсийн хүрэлцэж болдог бодис бөгөөд хором бүрд, бүр унтаж байхдаа ч гэсэн хүмүүсийн хамааралтай байдаг зүйл юм. Бурханы бүтээсэн агаар бол хүн төрөлхтөнд асар чухал: Энэ нь амьсгалах бүрд, амьдрахад нэн чухал юм. Зөвхөн мэдэрч л болохоос харж болохгүй энэхүү бодис нь Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлд Бурханы өгсөн хамгийн анхны бэлэг байсан юм. Гэвч агаарыг бүтээснийхээ дараа Бурхан ажлаа дууссан гэж үзээд больсон уу? Эсвэл Тэр агаарын нягтшил ямар байхыг бодолцсон уу? Тэр агаарын агууламжид юу байхыг бодолцсон уу? Бурхан агаарыг бүтээж байхдаа юу бодож байсан бэ? Бурхан яагаад агаарыг бүтээсэн бэ, үүнийг бүтээсэн шалтгаан нь юу вэ? Хүмүүст агаар хэрэгтэй, тэд амьсгалах хэрэгтэй. Юуны өмнө агаарын нягтшил хүний уушгинд тохирох ёстой. Агаарын нягтшилыг мэддэг хүн байна уу? Үнэндээ энэ асуултын тоо эсвэл мэдээлэлтэй холбоотой хариултыг хүмүүс мэдэх гойд хэрэгцээ байхгүй, хариултыг нь мэдэх бараг шаардлагагүй—ерөнхий ойлголттой байхад яг л хангалттай. Бурхан, хүний уушги амьсгалахад хамгийн тохиромжтой нягтшил бүхий агаарыг бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл, Тэрээр, амьсгалаар нь дамжин хүний биед амархан орж болохоор, амьсгалах үед биед нь хор хөнөөл учруулахааргүй байхаар агаарыг бүтээсэн. Бурхан агаарыг бүтээхдээ эдгээрийг бодолцсон. Дараагийн бидний ярилцах зүйл бол агаар юу агуулдаг тухай юм. Агаарын агууламж хүмүүст хоргүй, уушги, биеийн аль нэг эд эрхтнийг гэмтээхгүй. Бурхан энэ бүхнийг бодолцож үзэх хэрэгтэй байсан. Хүний амьсгалдаг агаар биед саадгүй орж, гарч байх хэрэгтэй, мөн амьсгалсны дараа агаар доторх бодисын шинж чанар, тоо хэмжээ нь цус, түүнчлэн уушги болон бие дэх хэрэггүй агаар бүхэлдээ зохих ёсоор бодисын солилцоонд орохуйц байхыг бодолцох ёстой болсон. Түүнчлэн агаарт ямар ч хортой бодис агуулагдах ёсгүй байхыг Тэр бодолцох ёстой байлаа. Агаарын энэхүү хоёр стандартын талаар Би та нарт хэлж байгаа нь тодорхой нэг мэдлэгээр хангах гэсэн юм биш, харин Бурхан Өөрийн бүтээл дэх юм болгоныг бүтээхдээ бодсоныхоо дагуу бүтээсэн, Түүний бүтээсэн бүхэн нь байж болох хамгийн сайн нь гэдгийг та нарт харуулахыг зорьсон юм. Түүнээс гадна, агаар дахь тоосны хэмжээ; газар дээрх тоос, элс, шорооны хэмжээ; түүнчлэн тэнгэрээс газар луу туугдан ирдэг тоосны хэмжээний тухайд гэвэл, тэдгээрийг арилгах, задлах арга зам гээд эдгээр зүйлийг удирдах Өөрийн гэсэн арга зам ч бас Бурханд байдаг. Тодорхой хэмжээний тоос байдаг ч гэсэн Бурхан, тоос бие махбод, хүний амьсгалд хор хөнөөл учруулахааргүй, тоосны өчүүхэн ширхгүүд нь бие махбодод аюулгүй байхуйц хэмжээтэйгээр бүтээсэн. Бурхан агаарыг бүтээсэн нь нууцлаг байгаа бус уу? Энэ нь амнаасаа жаахан агаар үлээхтэй адил энгийн байсан уу? (Үгүй.) Түүний бүтээсэн хамгийн энгийн зүйлд ч Бурханы нууцлаг байдал, Түүний оюун ухааны ажиллаж байгаа байдал, Түүний сэтгэлгээний арга барил, Түүний мэргэн ухаан цөм илэрхий байдаг. Бурхан бодитой бус уу? (Тийм ээ, Тэр бодитой.) Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Бурхан эгэл зүйлийг бүтээхдээ ч хүн төрөлхтнийг бодож байсан юм. Юуны өмнө, хүний амьсгалдаг агаар цэвэр, агууламж нь хүн амьсгалахад зохимжтой, хоргүй, хүнд хор хөнөөл учруулдаггүй; агаарын нягтшил нь мөн л ижилхэн хүн амьсгалахад тохирсон байдаг. Хүмүүсийн тогтмол амьсгалж, гаргаж байдаг энэхүү агаар хүний биед, хүний махан биед нэн чухал юм. Иймээс хүмүүс саадгүй, санаа зоволгүйгээр чөлөөтэй амьсгалж болно. Тэд ийнхүү хэвийн амьсгалж болно. Агаар бол Бурханы эхэнд нь бүтээсэн зүйл бөгөөд хүн амьсгалахад зайлшгүй шаардлагатай билээ.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих