Дөрөвдүгээр хэсэг: Бурхан өөр өөр арьс өнгөний хүмүүсийн дунд хил хязгаар татсан

2018-07-08

Дөрөвт, Бурхан өөр өөр үндэстний хооронд хил хязгаар бий болгосон. Дэлхий дээр цагаан, хар, бор, шар арьстай хүмүүс байдаг. Энэ бол хүний янз бүрийн төрлүүд юм. Бурхан бас энэ өөр өөр төрлийн хүмүүсийн амьдралд цар хүрээ тогтоосон бөгөөд үүнийг мэдэлгүйгээр хүмүүс Бурханы удирдлага дор өөрсдөдөө тохирсон амьдрах орчиндоо амьдардаг. Хэн ч үүнийг давж чадахгүй. Жишээлбэл, цагаан арьстай хүмүүсийг аваад үзье. Тэдний ихэнх нь амьдардаг газар зүйн бүс ямар байдаг вэ? Ихэнх нь Европ болон Америкт амьдардаг. Хар арьстай хүмүүсийн голчлон амьдардаг газарзүйн бүс нь Африк тив юм. Бор арьстай хүмүүс голчлон Зүүн Өмнөд Ази болон Өмнөд Азид, Тайланд, Энэтхэг, Мьянмар, Вьетнам, Лаос зэрэг улс оронд амьдардаг. Шар арьстай хүмүүс үндсэндээ Ази тивд буюу Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос гэх мэт орнуудад амьдардаг. Бурхан энэ бүх өөр өөр төрлийн үндэстнийг зохих ёсоор хуваан байрлуулж, ингэснээр энэхүү өөр өөр үндэстнүүд дэлхийн янз бүрийн хэсгүүдэд тархан байрласан байдаг. Дэлхийн энэхүү янз бүрийн хэсгүүдэд Бурхан төрөл бүрийн үндэстэн нэг бүрд таарч тохирсон амьдрах орчныг хэзээний бэлтгэсэн. Эдгээр амьдрах орчинд Бурхан тэдэнд зориулан янз бүрийн өнгө, найрлагатай хөрсийг бэлдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, цагаан арьстай хүмүүсийн биеийн найрлага бүтэц хар арьстай хүмүүсийнхтэй адилгүй бөгөөд бусад үндэстний хүмүүсийн биеийн найрлага бүтцээс бас өөр байдаг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ тухайн үндэстний амьдрах орчныг аль хэдийн бэлтгэсэн байсан. Ингэж хийсэн Түүний зорилго бол тухайн төрлийн хүмүүс өсөж үржин, тоо хэмжээ нь нэмэгдэх үедээ тодорхой бүс нутагтаа суурьшиж чадахын төлөө байсан юм. Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээхээсээ өмнө аль хэдийнээ энэ бүгдийг бодсон—Тэр цагаан арьстай хүмүүст Европ болон Америкийг хадгалж, тэднийг хөгжиж, амьд орших боломжоор хангасан. Тиймээс Бурхан дэлхийг бүтээж байх үедээ аль хэдийн төлөвлөгөөтэй байсан бөгөөд тухайн хэсэг газарт юу тавих, тухайн хэсэг газар дээр юу тэжээж тэтгэх талаар зорилго, зорилттой байсан. Жишээлбэл, тухайн газар нутагт ямар уулс, хэр их тал газар, хэр олон усны ундарга, ямар шувууд, араатан амьтад, ямар загас жараахай, ямар ургамал байхыг Бурхан хэзээний зэхэж бэлтгэсэн байдаг. Тодорхой нэг төрлийн хүмүүс, үндэстний амьд орших орчныг зэхэж байх үедээ Бурхан олон асуудлыг бүхий л өнцгөөс нь бодолцож үзэх шаардлагатай байсан: газарзүйн орчин, хөрсний найрлага, өөр өөр төрлийн жигүүртэн шувуу, араатан амьтан, өөр өөр төрлийн загас жараахайн хэмжээ, загас жараахайн биеийн бүтэц, усны чанарын ялгаа, түүнчлэн бүх төрлийн ургамал гэх мэт… Бурхан энэ бүгдийг аль эртнээс бэлдсэн. Тийм орчин нь цагаан арьстай хүмүүст зориулан Бурханы бэлтгэж, бүтээсэн амьдрах орчин бөгөөд угаас тэд нарынх юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ үүнийг маш их бодож тунгааж, төлөвлөгөөтэй үйлдсэн гэдгийг та нар харав уу? (Тэглээ, Бурхан төрөл бүрийн хүмүүсийн талаар маш анхааралтай бодож тунгаасныг бид харлаа. Өөр өөр төрлийн хүмүүст зориулан Түүний бүтээсэн амьдрах орчны хувьд ямар төрлийн жигүүртэн шувуу, араатан амьтан, загас жараахай, хэчнээн уул, хэр их тал газар байхыг бэлтгэхийг Тэр маш сайн тунгааж, нарийвчлан бодож гаргасан.) Жишээ нь, цагаан арьстай хүмүүсийг аваад үзье. Цагаан арьстай хүмүүс голчлон ямар хоол иддэг вэ? Цагаан арьстай хүмүүсийн иддэг хоол хүнс ази хүмүүсийн иддэг хоол хүнснээс маш өөр байдаг. Цагаан арьстай хүмүүсийн иддэг үндсэн хүнс нь гол төлөв мах, өндөг, сүү, шувууны махнаас бүрддэг. Талх, будаа зэрэг үр тариа нь ерөнхийдөө хоолны хажууд тавьдаг нэмэлт хүнс юм. Ногооны салат идэж байхдаа ч гэсэн тэд хэдэн ширхэг шарсан үхрийн мах юм уу тахианы мах дотор нь хийдэг, улаан буудайн гаралтай хоол хүнс идэж байхдаа ч гэсэн бяслаг, өндөг эсвэл мах нэмэх хандлагатай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тэдний гол хүнс үндсэндээ улаан буудайн гаралтай хүнс юм уу цагаан будаанаас бүрддэггүй; тэд их хэмжээний мах, бяслаг иддэг. Идэж байгаа хүнс нь маш өндөр илчлэгтэй учраас тэд үргэлж мөстэй ус уудаг. Тиймээс цагаан арьстай хүмүүс маш биерхүү бадируун байдаг. Тэдэнд зориулан Бурханы бэлтгэсэн амьжиргааны эх үүсвэр, амьдрах орчин нь ийм бөгөөд өөр үндэстний хүмүүсийн амьдралын хэв маягаас өөр, ийм амьдралын хэв маягтай байх боломжийг тэдэнд олгодог. Энэхүү амьдралын хэв маягт сайн, муу гэсэн юм байхгүй, үүнийг Бурхан урьдчилан тогтоож, заяасан, энэ нь Бурханы тушаал, зохицуулалтаас гардаг. Энэхүү үндэстэн нь өөрийн үндэс угсаа, Бурханы тэдэнд зориулан бэлтгэсэн амьдрах орчноос болж ийм амьдралын хэв маяг, амьжиргааны эх үүсвэртэй байгаа юм. Та нар, цагаан арьстнуудад зориулан Бурханы бэлтгэсэн амьдрах орчин, тухайн орчноос гардаг өдөр тутмын хангамж тэжээл нь баялаг, элбэг дэлбэг гэж хэлж болно.

Бурхан бусад арьстнуудад бас амьд оршиход шаардлагатай орчныг бэлтгэсэн. Хар арьстай хүмүүс байдаг—хар арьстай хүмүүс хаана байдаг вэ? Тэд голчлон Африкийн төв болон өмнөд хэсгээр байдаг. Бурхан ийм төрлийн орчинд тэдэнд зориулан, амь зуух юу бэлдсэн бэ? Халуун орны ширэнгэн ой, хүмүүстэй зэрэгцэн амьдрах бүх төрлийн жигүүртэн шувуу, араатан амьтан, мөн элсэн цөл, бүх төрлийн ургамал. Тэдэнд усны, амьжиргааны, хоол хүнсний эх үүсвэр бий. Бурхан тэднийг алагчилж үзээгүй. Тэд юу хийснээс үл хамааран амьд орших нь хэзээ ч асуудал болж байгаагүй. Тэд бас дэлхийн нэг хэсэгт тодорхой байршил, тодорхой газар нутгийг эзэлдэг.

Одоо, шар арьстай хүмүүсийн талаар ярилцъя. Шар арьстай хүмүүс голчлон дэлхийн дорно зүгт байрладаг. Өрнө, дорнын газарзүйн байрлал, орчны хооронд ямар ялгаа байдаг вэ? Дорнодод эх газрын ихэнх хэсэг нь үржил шимтэй, түүхий эд болон ашигт малтмалын нөөцөөр баялаг. Өөрөөр хэлбэл, газрын дээр ч, газрын доор ч бүх төрлийн нөөц баялаг маш элбэг байдаг. Энэ бүлэг хүн, энэ үндэстэнд Бурхан бас таарч тохирсон зохих хөрс шороо, цаг агаар, янз бүрийн газарзүйн орчныг бэлдсэн. Хэдийгээр тэрхүү газарзүйн орчин болон Өрнөдийн орчны хооронд маш том ялгаа байгаа ч Бурхан, хүмүүс амьд оршиход шаардлагатай хоол хүнс, амьжиргаа, эх үүсвэрийг бэлдсэн. Өрнөдөд байгаа цагаан арьстай хүмүүсээс амьдрах орчин нь л ялгаатай. Гэхдээ та нарт хэлэх хэрэгтэй нэг зүйл юу вэ? Дорнын үндэстний хүмүүсийн тоо харьцангуй их учраас Бурхан дэлхийн тухайн хэсэгт Өрнөдөөс ялгаатай маш олон элемент нэмсэн. Тэнд Тэрээр олон төрлийн байгаль, бүх төрлийн элбэг дэлбэг түүхий эд нэмж өгсөн. Тэндхийн байгалийн нөөц маш элбэг дэлбэг; газарзүйн тогтоц нь бас янз бүр, олон төрөл бөгөөд Дорнын үндэстний асар олон тооны хүнийг тэжээхэд хүрэлцээтэй байдаг. Дорныг Өрнөдөөс ялгадаг зүйл нь Дорнодод урдаасаа хойшоо, зүүнээс баруун зүгт цаг уур нь Өрнөдөөс дээр. Дөрвөн улирал нь тодорхой ялгаатай, температур нь тохиромжтой, байгалийн нөөц элбэг дэлбэг, байгалийн үзэмж хийгээд газарзүйн тогтцын төрөл зүйл нь Өрнөдөөс хавьгүй илүү дээр байдаг. Бурхан яагаад ингэсэн бэ? Бурхан цагаан болон шар арьстай хүмүүсийн хооронд маш ухаалаг тэнцвэрийг бий болгосон. Энэ юу гэсэн үг вэ? Цагаан арьст хүмүүсийн хоол хүнс, эдэлж хэрэглэдэг зүйл, таашаахад нь зориулан хангасан зүйлс нь бүх талаараа шар арьстай хүмүүсийн эдэлж чадах зүйлээс хавьгүй илүү байдаг гэсэн үг юм. Гэхдээ Бурхан ямар ч үндэстнийг алагчилж үздэггүй. Бурхан шар арьстай хүмүүст амьдрах илүү үзэсгэлэнтэй, илүү сайхан орчныг өгсөн. Энэ бол тэнцвэр юм.

Бурхан дэлхийн аль хэсэгт ямар төрлийн хүмүүс амьдрах ёстойг урьдчилан тогтоосон; хүмүүс энэ хязгаараас гарч чадах уу? (Үгүй, тэд чадахгүй.) Ямар гайхамшигтай юм бэ! Хэдий өөр өөр эрин үе, онцгой цаг үед дайн, түрэмгийлэл гарсан ч эдгээр дайн, түрэмгийлэл нь үндэстэн бүрд зориулан Бурханы урьдчилан тогтоосон амьдрах орчныг үгүй хийж огт чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан дэлхийн тодорхой хэсэгт тодорхой төрлийн хүмүүсийг байлгахаар тогтоосон бөгөөд тэд тухайн хил хязгаараас давж гарч чадахгүй. Хүмүүс Бурханы зөвшөөрөлгүйгээр өөрсдийн нутаг дэвсгэрийг өөрчлөх юм уу тэлэх санаархалтай байсан ч гэсэн үүнийг биелүүлэхэд маш хэцүү байх болно. Үүнийг биелүүлэхэд тэдэнд тун хэцүү байх болно. Жишээ нь, цагаан арьстай хүмүүс газар нутгаа тэлэхийг хүсэж, зарим нэг өөр улс орныг колоничилж байсан. Германчууд зарим улс орныг эзлэн түрэмгийлж, Британи нэгэн цагт Энэтхэгийг эзэлж байсан. Үр дүн нь юу байсан бэ? Эцсийн эцэст тэд бүтэлгүйтсэн. Бид тэдний бүтэлгүйтлээс юу харж байна вэ? Бурханы урьдчилан тогтоосон зүйлийг эвдэлж сүйтгэхийг зөвшөөрдөггүй. Тиймээс Британийн түрэмгийллээс хэчнээн агуу хүч харагдаж байсан нь хамаагүй эцэстээ тэд ухарч, Энэтхэгийн газар нутгийг орхисон. Тэрхүү газар нутагт амьдардаг хүмүүс британичууд биш, харин энэтхэгчүүд хэвээр үлдсэн, учир нь Бурхан үүнийг зөвшөөрөхгүй. Түүх юм уу улс төр судалдаг зарим хүн энэ талаар таамаг гаргасан байдаг. Тэд Британи улс яагаад бүтэлгүйтсэн шалтгааныг хэлж, зарим үндэстэн эзлэгдэшгүй, эсвэл хүний өөр бусад шалтгаанаас болсон байж болно гэж хэлдэг… Эдгээр нь жинхэнэ шалтгаан биш юм. Жинхэнэ шалтгаан нь Бурханд байгаа юм—Тэр үүнийг зөвшөөрөхгүй! Бурхан тодорхой хэсэг газар дээр нэг угсаатныг амьдруулж, тэнд суурьшуулдаг бөгөөд хэрвээ Бурхан тэдэнд тэр газраас нүүхийг зөвшөөрөхгүй бол тэд хэзээ ч нүүж чадахгүй. Хэрвээ Бурхан тэдэнд зориулж тодорхой газар хуваарилж өгсөн бол тэд тухайн газар дотроо л амьдрах болно. Хүн төрөлхтөн энэхүү тогтсон газраас гарч явж, эсвэл ангижирч чадахгүй. Тэр бол гарцаагүй. Түрэмгийлэгчийн хүч хэр агуу байх, эсвэл түрэмгийлэлд өртөж байгаа хүмүүс хэр сул дорой байх нь хамаагүй эцсийн дүнд эзлэн түрэмгийлэгчдийн амжилтыг Бурхан шийддэг. Тэр үүнийг аль хэдийн урьдчилан тогтоосон бөгөөд хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй.

Бурхан дээрх байдлаар янз бүрийн арьстнуудыг тараан байршуулсан. Арьстнуудыг тараан байршуулахын тулд Бурхан ямар ажил хийсэн бэ? Эхлээд Тэр томоохон хэмжээний газарзүйн орчныг бэлтгэж, хүмүүсийг өөр өөр байршилд хуваарилж, тэгээд тэд үеэс үед тэрхүү газартаа амьдардаг. Ингэж л тогтсон—тэдний амьдрах тодорхой газар нутгийг тогтоосон. Тэдний амьдрал, юу идэх, юу уух, тэдний амин зуулга—энэ бүгдийг Бурхан хэзээний тогтоочихсон. Бурхан бүх зүйлийг бүтээж байх үедээ өөр өөр төрлийн хүмүүст зориулан өөр өөр бэлтгэл хийсэн: Янз бүрийн хөрсний бүтэц, өөр өөр цаг уур, өөр өөр ургамал, янз бүрийн газарзүйн орчин байдаг. Өөр өөр газруудад өөр өөр жигүүртэн шувууд, араатан амьтад, өөр өөр усанд тухайн усных нь онцгой төрлийн загас, далайн бүтээгдэхүүн байдаг. Шавж хорхойн төрлийг хүртэл Бурхан тодорхойлдог. Тухайлбал, Америк тивд ургадаг зүйлс бүгд маш том, маш өндөр, маш бадируун байдаг. Уулан дахь ой шугуйн моддын үндэс бүгд тийм гүн биш атлаа маш өндөр ургадаг. Бүр зуун метр буюу түүнээс өндөр ургадаг байхад Азийн ой шугуйд байгаа модод ихэвчлэн тийм ч өндөр байдаггүй. Жишээ нь, зуун наст ургамлыг аваад үзье. Японы зуун настууд маш нарийн, нимгэн байдаг бол АНУ дахь зуун наст ургамал маш том. Энд ялгаа нь байна. Ижил нэртэй, ижил төрлийн ургамал боловч Америк тивийнх онцгой том болж ургадаг. Эдгээр янз бүрийн талуудын ялгааг хүмүүс олж харахгүй, мэдрэхгүй байж магад боловч Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ тэдгээрийг тодорхойлж, өөр өөр үндэстэнд зориулан өөр өөр газарзүйн орчин, өөр өөр газарзүйн тогтоц, өөр өөр амьд зүйлс бэлдсэн. Учир нь Бурхан өөр өөр төрлийн хүмүүсийг бүтээсэн бөгөөд хэнд нь юу хэрэгтэйг, мөн амьдралын хэв маяг нь ямар байхыг мэддэг.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө IX

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих