Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бэлддэг өдөр тутмын хоол, унд (2)

2018-07-07

Бид дөнгөж сая ямар сэдвээр ярилцсан бэ? Бид хүн төрөлхтний амьдардаг орчин, энэ орчны төлөө Бурхан юу юу хийж, бэлдсэн талаар, эхлээд ярилцсан. Тэр юуг зохицуулсан; хүн төрөлхтөнд зориулж Бурханы бэлдсэн бүх зүйлийн хоорондын харилцаа; мөн Түүний бүтээсэн зүйлс хүн төрөлхтөнд хор хөнөөл учруулахаас сэргийлэхийн тулд эдгээр харилцааг Бурхан хэрхэн зохицуулсан талаар бид ярилцлаа. Бурхан бас хүн төрөлхтний хүрээлэн буй орчинд олон өөр өөр хүчин зүйлийн учруулж болзошгүй хор хөнөөлийг багасгаж, бүх зүйлд үүргээ хамгийн сайн гүйцэтгэх боломж олгож, хүн төрөлхтөнд ач тустай элемент бүхий ашиг тустай орчныг бүрдүүлснээрээ ийм орчинд дасан зохицож, амьдрал, үржлийн мөчлөгийг тасралтгүй үргэлжлүүлэх боломжийг хүн төрөлхтөнд олгосон. Дараа нь бид хүний биед хэрэгтэй хоол хүнс—хүн төрөлхтний өдөр тутмын хоол ундны талаар ярилцсан. Энэ нь ч бас хүн төрөлхтөн амьд оршиход зайлшгүй чухал нөхцөл билээ. Өөрөөр хэлбэл, хүний бие дан ганц амьсгалаад, зөвхөн нарны гэрлээр тэтгүүлээд, салхи, эсвэл тохирсон температуртай байгаад амьдарч чадахгүй. Хүмүүс бас ходоодоо дүүргэх хэрэгтэй бөгөөд Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулан тэдний ходоодоо дүүргэх хүнсний эх үүсвэрийг юуг нь ч орхигдуулалгүйгээр бэлдсэн. Хүн төрөлхтний хоол ундны эх үүсвэр болох эдгээр элбэг баян бүтээгдэхүүнийг хараад, Бурхан бол хүн төрөлхтөн болон Түүний бүтээсэн бүх зүйлийг тэтгэх эх сурвалж мөн хэмээн чи хэлж чадах уу? Хэрвээ бүтээлийн цаг үед Бурхан зөвхөн мод, өвс ургамал юм уу олон тооны бусад амьд зүйлийг бүтээсэн бол, энэхүү янз бүрийн амьд зүйл, ургамал нь бүгд үхэр, хонь, эсвэл эрээн тахь, буга зэрэг өөр бусад янз бүрийн амьтанд зориулагдсан, жишээлбэл, эрээн тахь, буга зэргийг арслан иддэг, хонь, гахай зэргийг бар иддэг, харин хүн идэхэд тохиромжтой ганц ч зүйл байхгүй байсан бол болох байсан уу? Болохгүй. Хүн төрөлхтөн удаан амьдарч чадахгүй байсан. Хүн зөвхөн навч иддэг байсан бол яах вэ? Тэгж болох байсан уу? Хонинд зориулагдсан өвсийг хүмүүс идэж чадах байсан уу? Жаахан идэж үзвэл зүгээр байж магадгүй боловч удаан хугацаанд тийм зүйл идвэл ходоод нь боловсруулж чадахгүй бөгөөд хүмүүс удаан амьд явахгүй. Амьтад идэж болдог ч хүнд хортой зүйл ч байдаг. Амьтад идээд яах ч үгүй боловч хүмүүсийн хувьд тийм биш. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор хүний биеийн бүтэц, зүй тогтол болон хүнд юу хэрэгтэйг Бурхан хамгийн сайн мэддэг. Биеийн найрлага, агууламж, хэрэгцээ, дотор эрхтнүүдийн үйл ажиллагаа, тэдгээр нь янз бүрийн бодисыг хэрхэн шингээж, задалж, боловсруулдгийг Бурхан маш сайн мэддэг. Хүмүүс үүнийг мэдэхгүй; заримдаа тэд ухаангүй идэж, өөртөө огт санаа тавихгүй, хэтэрхий их ийм байх нь тэнцвэр алдагдахад хүргэдэг. Хэрвээ та нарт зориулж Бурханы бэлдсэн зүйлсийг хэвийн байдлаар идэж, эдэлбэл чамд ямар ч эрүүл мэндийн асуудал үүсэхгүй. Заримдаа сэтгэл санаа тавгүй, цусны бүлэгнэлтэй байсан ч гэсэн ямар ч асуудалгүй. Чи тодорхой нэг төрлийн ургамал идэхэд л цусны бүлэгнэл арилна. Бурхан энэ бүх зүйлийг бэлдчихсэн. Иймээс, Бурханы нүдэнд хүн төрөлхтөн ямар ч амьд зүйлээс хамаагүй дээгүүрт байдаг. Бурхан ургамлын төрөл зүйл бүрд зориулсан орчин, амьтны төрөл зүйл бүрд зориулсан хоол, амьдрах орчин бэлдсэн, харин хүн төрөлхтний хүрээлэн буй орчны хэрэгцээ шаардлага л хамгийн нарийн бөгөөд энэхүү хэрэгцээ шаардлагыг үл тоомсорлож өчүүхэн ч болохгүй. Эс бөгөөс, хүн төрөлхтөн хэвийн байдлаар үргэлжлүүлэн хөгжиж, амьдарч, үржиж чадахгүй байх байлаа. Бурхан үүнийг зүрх сэтгэлдээ маш сайн мэддэг. Бурхан үүнийг хийхдээ юу юунаас ч илүү чухал ач холбогдол өгсөн юм. Чи амьдралдаа харж, эдэлж чаддаг зарим энгийн зүйл, эсвэл төрсөн цагаас чинь чамд байсан харж, эдэлж болох зүйлийн ач холбогдлыг мэдэрч чаддаггүй байж магадгүй боловч Бурхан чамд зориулаад үүнийг аль эрт, нууцаар бэлдчихсэн байдаг. Бурхан, хүн төрөлхтөнд таатай бус, хүний биед хор хохирол учруулж болох бүх сөрөг элементийг боломжит дээд хэмжээгээр арилгаж, багасгасан. Энэ нь юуг харуулж байна вэ? Хүн төрөлхтнийг бүтээхдээ тэдэнд хандаж байсан Бурханы хандлагыг энэ удаад харуулж байна уу? Тэрхүү хандлага нь ямар байсан бэ? Бурхан хянамгай бөгөөд хичээнгүй хандаж байсан бөгөөд Өөрөөс нь өөр ямарваа хүчин зүйл, нөхцөл байдал, эсвэл дайсны ямар ч хүч хөндлөнгөөс оролцохыг Тэр тэвчихгүй байсан. Хүн төрөлхтнийг бүтээж, удирдахдаа гаргадаг Бурхан хандлагыг үүнээс энэ удаад харж болно. Бурханы хандлага ямар байдаг вэ? Хүнийг бүтээснээс хойш тэдэнд хандах Бурхны хариуцлагатай хандлага, түүнчлэн энэ удаад хүн төрөлхтнийг аврах гэсэн Бурханы шийдэмгий байдлыг бид, хүн төрөлхтний амьдрах орчин, эдэлдэг амьдрал, түүнчлэн тэдний өдөр тутмын хоол унд, хэрэгцээнээс харж болно. Эдгээр зүйлээс Бурханы бодит байдал харагддаг уу? Түүний гайхалтай байдал харагддаг уу? Бурханы ойлгошгүй байдал харагддаг уу? Түүний бүхнийг чадагч байдал харагддаг уу? Бүх хүн төрөлхтнийг хангаж, түүнчлэн Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг хангахын тулд Бурхан Өөрийн мэргэн бөгөөд төгс хүчит арга замыг ашигладаг. Би маш их зүйлийг та нарт хэлсэн болохоор Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэж та нар хэлж чадах уу? (Тийм.) Гарцаагүй тийм шүү. Та нарт эргэлзээ байна уу? (Үгүй.) Бурхан бүх зүйлийг хангадаг нь Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж гэдгийг харуулахад хангалттай, учир нь Тэр бол бүх зүйлд орших, амьдрах, өсөж үржих, үргэлжлэх боломжийг олгосон хангалтын эх сурвалж бөгөөд Бурханаас Өөрөөс нь өөр ямар ч эх сурвалж үгүй. Хүмүүсийн хүрээлэн бус орчны хамгийн үндсэн хэрэгцээ ч бай, өдөр тутмын амьдралынх нь хэрэгцээ ч бай, эсвэл хүмүүсийн сүнсийг хангадаг үнэний хэрэгцээ ч бай, Бурхан бүх зүйлийн хэрэгцээг бүгдийг нь, хүн төрөлхтний бүх хэрэгцээг хангадаг. Бурханы ялгамж чанар, байр суурь бүх талаар хүн төрөлхтөнд асар их ач холбогдолтой байдаг; зөвхөн Бурхан Өөрөө л бүх зүйлийн амийн эх сурвалж юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бол хүмүүсийн харж, мэдэрч чаддаг энэхүү ертөнцийн Захирагч, Эзэн, Хангагч юм. Хүн төрөлхтний хувьд энэ нь Бурханы ялгамж чанар бус уу? Үүнд ямар ч худал зүйл үгүй. Иймээс чи тэнгэрт нисэж буй шувууг харахдаа Бурхан нисэж чаддаг бүх зүйлийг бүтээсэн гэдгийг мэдэх ёстой. Усанд сэлдэг амьд зүйл байдаг бөгөөд тэдгээр нь өөрийн гэсэн амьдрах арга замтай. Хөрсөнд амьдардаг мод, ургамал хавар соёлж, нахиалан, намар үр жимсээ өгч, навчсаа гөвж, өвөл болоход бүх навчис нь унаж тэдгээр ургамал өвлийг давж гарахад бэлддэг. Энэ бол тэдний амьд үлдэх арга зам юм. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсэн, эдгээр нь тус бүрдээ өөр өөр хэлбэрээр, өөр өөр арга замаар амьдарч, өөрийн амийн хүч чадал, амьдардаг хэлбэрийг үзүүлэхдээ өөр өөр арга хэрэглэдэг. Тэд хэрхэн амьдрахаас үл хамааран бүгд Бурханы захиргаан дор байдаг. Бүх төрлийн амьдралын хэлбэр болон амьд биесийг Бурхан захирдгийн зорилго юу вэ? Хүн төрөлхтнийг амьд байлгахын төлөө юу? Тэрээр амийн бүх хуулийг хянадаг нь бүгд хүн төрөлхтнийг амьд байлгахын төлөө байдаг. Хүн төрөлхтөн амьд байх Бурханд хэчнээн чухал болохыг энэ нь харуулдаг.

Бурхан Өөрийн төгс хүч болоод мрргэн ухааныг ашиглан бүх зүйлсийг хангаж, хүн төрөлхтөний оршин тогтнолыг хадгалдаг

Хүн төрөлхтөн хэвийн амьдарч, өсөж үржих чадвартай байх нь Бурханд нэн чухал юм. Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтөн болон Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг байнга хангаж байдаг. Тэр бүх зүйлийг өөр өөр арга замаар хангадаг бөгөөд бүх зүйлийг амьд байлгаснаар Тэр хүн төрөлхтнийг үргэлжлүүлэн урагш ахиулж, хүн төрөлхтний хэвийн амьдралыг хадгалдаг. Бидний өнөөдөр нөхөрлөж байгаа хоёр тал энэ юм. Энэ хоёр тал нь юу вэ? (Том өнцгөөс харвал, Бурхан хүн төрөлхтний амьдрах орчныг бүтээсэн. Энэ нь нэг дэх тал. Мөн Бурхан, хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй бөгөөд харж, хүрч болох материаллаг зүйлсийг бэлдсэн.) Бид үндсэн сэдвээ энэ хоёр талаас нь нөхөрлөсөн. Үндсэн сэдэв маань юу вэ? (Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж.) Миний нөхөрлөсөн энэ сэдэв яагаад ийм агуулгатай байсан талаар та нар одоо зарим нэг ойлголттой болсон байх ёстой. Үндсэн сэдэвтэй холбогдолгүй хэлэлцүүлэг байсан уу? Огт байгаагүй! Магадгүй эдгээр зүйлийг сонсоод та нарын зарим нь ямар нэг ойлголт авч, эдгээр үг нөлөөтэй, маш чухал гэдгийг одоо мэдэрсэн боловч бусад нь зөвхөн шууд утгаар нь ойлгож, эдгээр үг нь өөрөө чухал биш гэж боддог. Одоогоор та бүхэн үүнийг хэрхэн ойлгож байгаагаас үл хамааран, туршлага тодорхой хэмжээнд хүрч, та нарын ойлголт тодорхой хэмжээнд хүрэхэд, өөрөөр хэлбэл, Бурханы үйлдэл болон Бурханы Өөрийнх нь тухай мэдлэг чинь тодорхой түвшинд хүрэхэд та нар Бурханы үйлдлийн талаар гүн гүнзгий, жинхэнэ гэрчлэл хийхийн тулд өөрсдийн бодитой үгийг ашиглана.

Та нарын одоогийн ойлголт нэлээд өнгөц, баригдмал хэвээр байгаа гэж Би боддог боловч Миний нөхөрлөлийн энэ хоёр талыг сонсоод хүн төрөлхтнийг хангахдаа Бурхан ямар арга барил хэрэглэдэг, эсвэл Бурхан хүн төрөлхтнийг юугаар хангадгийг ядаж танин мэдэж чадсан уу? Та нарт үндсэн ухагдахуун, үндсэн ойлголт байна уу? (Тийм.) Гэхдээ Миний нөхөрлөсөн энэ хоёр тал Библитэй холбоотой юу? Тэдгээр нь Хаанчлалын эрин үе дэх Бурханы шүүлт, гэсгээлтэй холбоотой юу? (Үгүй.) Тэгвэл Би яагаад тэдгээрийн талаар нөхөрлөсөн бэ? Хүмүүс Бурханыг мэдэхийн тулд тэдгээрийг ойлгох ёстой учраас тэр үү? (Тийм.) Эдгээр зүйлийг мэдэх нь маш чухал, бас эдгээрийг ойлгох нь маш чухал. Бурханыг бүхэлд нь ойлгохоор эрж хайхдаа өөрийгөө Библиэр бүү хязгаарла, зөвхөн Бурхан хүнийг шүүж, гэсгээдгээр өөрийгөө бүү хязгаарла. Энийг хэлж байгаагийн минь зорилго юу вэ? Бурхан бол зөвхөн Өөрийн сонгосон ард түмний Бурхан төдий биш гэдгийг хүмүүст мэдүүлэхийн тулд юм. Чи одоогоор Бурханыг дагадаг, Тэр чиний Бурхан, харин Өөрийг нь дагадаггүй хүмүүсийн Бурхан Тэр мөн үү? Бурхан Өөрийг нь дагадаггүй бүх хүний Бурхан мөн үү? Бурхан бүх зүйлийн Бурхан мөн үү? (Мөн.) Тэгвэл Бурханы ажил, үйлдлийн цар хүрээ ердөө л Өөрийг нь дагадаг хүмүүсээр хязгаарлагддаг уу? (Үгүй.) Түүний ажил болон үйлдлийн цар хүрээ юу вэ? Түүний ажил болон үйлдлийн хамрах хүрээ нь хамгийн багадаа бүх хүн төрөлхтөн болон бүтээгдсэн бүх зүйлийг хамардаг. Хамгийн ихдээ энэ нь хүмүүсийн харж чаддаггүй бүхэл бүтэн орчлон ертөнцийг хамардаг. Тиймээс Бурхан бүх хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг хийж, Өөрийн үйлдлийг гүйцэтгэдэг гэж хэлж болох бөгөөд Бурханыг Өөрийг нь бүхэлд нь мэдэж авах боломжийг хүмүүст олгоход энэ хангалттай. Хэрвээ чи Бурханыг мэдэж, үнэхээр Түүнийг мэдэж, ойлгож авахыг хүсэж байвал зөвхөн Бурханы ажлын гурван үе шат болон Бурханы урьд нь гүйцэтгэсэн ажлын тухай түүх төдийхнөөр өөрийгөө бүү хязгаарла. Хэрвээ чи Түүнийг тийм маягаар мэдэх гэж оролдвол Бурханд хязгаар тавьж, Түүнийг хязгаарлаж байна. Чи Бурханыг маш өчүүхэн зүйл гэж харж байна. Ингэх нь хүмүүст хэрхэн нөлөөлөх вэ? Чи Бурханы гайхалтай байдал болон эрхэм дээд чанарыг ч тэр, бас Бурханы хүч чадал, бүхнийг чадагч байдал, Түүний эрх мэдлийн хүрээг хэзээ ч мэдэж чадахгүй байх байсан. Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч гэсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх чиний чадвар, түүнчлэн Бурханы жинхэнэ ялгамж чанар, байр суурийн тухай мэдлэгт чинь ийм ойлголт нөлөөлөх байсан. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы талаарх ойлголт чинь хязгаарлагдмал цар хүрээтэй бол хүлээн авч чадах зүйл чинь ч бас хязгаарлагдмал байна. Ийм учраас чи цар хүрээгээ өргөжүүлж, мэдлэгээ тэлэх ёстой. Бурханы ажил, Бурханы удирдлага, Бурханы захиргааны цар хүрээ, Түүний удирдаж, захирдаг бүх зүйл гээд энэ бүхнийг чи ойлгохоор эрж хайх ёстой. Ийм зүйлээр дамжуулан чи Бурханы бүх үйлдлийг ойлгож авах ёстой. Ийм ойлголттой байхад Бурхан бүх зүйлийн дундаас бүх зүйлийг захирч, удирдаж, хангаж байдгийг өөрийн мэдэлгүй мэдэрч, бас чи бүх зүйлийн нэг хэсэг, нэг гишүүн гэдгээ үнэхээр мэдэрнэ. Бурхан бүх зүйлийг хангадаг болохоор чи ч бас Бурханы захиралт болон хангалтыг хүлээн авдаг. Энэ бол хэн ч үгүйсгэж чадахгүй баримт юм. Бүх зүйл Бурханы захиргаан дор өөрсдийн хуульд захирагддаг, бүх зүйл Бурханы захиргаан дор өөрийн гэсэн оршин тогтнох дүрэмтэй. Хүн төрөлхтний хувь заяа болон хэрэгцээ нь мөн Бурханы захиргаа, хангалттай холбоотой байдаг. Тийм учраас Бурханы ноёрхол болон захиргаан дор хүн төрөлхтөн, бүх зүйл өөр хоорондоо холбоотой, харилцан хамааралтай, сүлжилдсэн байдаг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээсний зорилго, үнэ цэн энэ билээ.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих