Нэгдүгээр хэсэг: Бурхан янз бүрийн нутаг дэвсгэрт хил хязгаар тогтоосон

2018-07-07

Өнөөдөр Би, бүх зүйлд Бурханы авчирсан иймэрхүү хууль бүх хүн төрөлхтнийг хэрхэн тэжээн тэтгэдэг тухай сэдвээр ярих гэж байна. Энэ маш том сэдэв учраас бид үүнийг хэд хэдэн хэсэг болгон хуваагаад нэг нэгээр нь хэлэлцвэл та нарт үүнийг тодорхой дүрслэн харуулж болно. Ингэвэл та нарт үүнийг ухаарахад илүү амархан байх бөгөөд та нар үүнийг аажмаар ойлгож чадна.

Нэгдүгээр хэсэг: Бурхан янз бүрийн нутаг дэвсгэрт хил хязгаар тогтоосон

Тэгэхээр, нэгдүгээр хэсгээс эхэлцгээе. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үедээ уул, тал, цөл, толгод, гол, нууруудад хил хязгаар тогтоосон. Газар дэлхий дээр уул, тал, цөл, толгод болон төрөл бүрийн хэмжээтэй ус бий. Тэдгээр нь өөр өөр төрлийн газарзүйн тогтцыг бий болгодог, тийм биз дээ? Бурхан тэдгээрийн хооронд хил хязгаар тогтоосон. Хил хязгаар тогтооно гэж хэлээд байгаа маань, уулс өөрийн гэсэн хэлбэр дүрстэй, тал газар өөрийн гэсэн хэлбэр дүрстэй, элсэн цөл тодорхой хил хязгаартай, толгод тогтсон газартай гэсэн үг юм. Мөн гол мөрөн, нуур зэрэг усны ундаргад тогтсон хэмжээ гэж бий. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан бүх зүйлийг бүтээхдээ бүх зүйлийг маш тодорхой хуваасан. Аливаа уулын радиус хэдэн километр байх, хамрах хүрээ нь ямар байхыг Бурхан аль хэдийн тодорхойлсон. Тэр бас аливаа тал газрын радиус хэдэн километр байх, хамрах хүрээ нь ямар байхыг тодорхойлсон юм. Бүх зүйлийг бүтээхдээ Тэр элсэн цөлийн хил хязгаар, мөн толгодын хүрээ, эзлэх хувь хэмжээ, тэд юутай хиллэх вэ гэдгийг ч бас тодорхойлсон—энэ бүгдийг Тэр тодорхойлсон юм. Тэр гол мөрөн, нуурыг бүтээхдээ тэдгээрийн цар хүрээг тогтоосон—тэдгээр нь бүгд өөр өөрийн гэсэн хил хязгаартай. Тэгэхээр “хил хязгаар”-ын тухай ярихад үүнийг юу гэж ойлгож байна вэ? Бурхан бүх зүйлд зориулсан хууль тогтоосноор хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг тухай бид дөнгөж сая ярилцлаа. Өөрөөр хэлбэл, уулсын цар хүрээ, хил хязгаар нь дэлхийн бөмбөрцгийн эргэлт, эсвэл цаг хугацаа өнгөрч буйгаас шалтгаалан тэлэх юм уу багасна гэж байхгүй. Тэдгээр нь байнгын, өөрчлөгддөггүй бөгөөд өөрчлөгдөшгүй байдлыг нь Бурхан тушаадаг. Харин тал газрын талбай, цар хүрээ нь ямар байх, юутай хиллэдэг вэ гэдгийг Бурхан тогтоосон байдаг. Тэдгээр нь өөрийн гэсэн хил хязгаартай учраас тал газрын дунд нэг овгор шороо санаандгүй гараад ирэхгүй. Тал газар гэнэт уул болж хувирах боломжгүй—ингэх боломжгүй. Бидний дөнгөж сая ярьсан хууль, хил хязгаар гэдэг нь үүнийг хэлж байгаа юм. Элсэн цөлийн тухайд бол бид элсэн цөл юм уу өөр бусад газарзүйн тогтоц, эсвэл газарзүйн байршлын чиг үүргийг энд ярихгүй, харин хил хязгаарыг нь л ярина. Бурханы захиралт дор элсэн цөлийн хил хязгаар ч мөн тэлэхгүй. Учир нь Бурхан үүнд хууль болон хил хязгаарыг нь өгсөн. Талбай хэр том байх, үүрэг нь юу болох, юутай хиллэх, хаана байрлах зэргийг Бурхан аль хэдийн тогтоосон байдаг. Энэ нь хил хязгаараасаа хэтэрч гарахгүй, байрлалаа солихгүй, дур зоргоороо талбайгаа тэлэхгүй. Хэдийгээр гол, нуурууд зэрэг усны урсгал бүгд дэг журамтай, зогсолтгүй урсдаг боловч хэзээ ч цар хүрээнээсээ гарах юм уу хил хязгаарыг давна гэж байхгүй. Бүгд нэг чиглэлд, урсах ёстой чиглэл рүүгээ дэг журамтайгаар урсдаг. Тиймээс Бурханы захиралтын хуулийн дор ямар ч гол, нуур дэлхийн эргэлт, цаг хугацааны урсгалаас шалтгаалан дур зоргоороо хатаж ширгэдэггүй, эсвэл урсгалын чиглэл, хэмжээгээ дур зоргоороо өөрчилдөггүй. Энэ бүгд Бурханы хяналтад байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ хүн төрөлхтний дунд Бурханы бүтээсэн бүх зүйл өөрсдийн гэсэн тогтсон байршил, талбай, хил хязгаартай байдаг. Бурхан бүх зүйлийг бүтээх үед тэдгээрийн хил хязгаар тогтоогдсон бөгөөд тэдгээрийг дур зоргоороо өөрчилж, шинэчилж, хувиргаж болохгүй гэсэн үг. “Дур зоргоороо” гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь, тэдний анхны хэлбэр дэлхийн цаг агаар, температур, эргэлтийн хурднаас шалтгаалан санамсаргүй шилжиж, тэлж, өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг. Тухайлбал, уул гэхэд өөрийн гэсэн тодорхой өндөртэй, суурь нь тодорхой талбайг эзэлж, далайн түвшнээс дээш тодорхой өндөрт, тодорхой хэмжээний ургамалтай байдаг. Энэ бүгдийг Бурхан төлөвлөж, тооцоолсон бөгөөд үүнийг дур зоргоороо өөрчлөхгүй. Тал газрын хувьд гэвэл, хүмүүсийн дийлэнх нь тал газар дээр амьдардаг бөгөөд цаг агаарын ямар ч өөрчлөлт тэдний оршин буй гадаргын талбай, эсвэл оршин тогтнолын үнэ цэнд нөлөөлөхгүй. Бурханы бүтээсэн энэхүү төрөл бүрийн газрын тогтоц болон газарзүйн орчинд агуулагдаж байгаа зүйлс хүртэл дур зоргоороо өөрчлөгдөхгүй. Жишээлбэл, цөлийн найрлага, газар доорх эрдэс баялгийн ордуудын төрөл, цөлд агуулагдаж байгаа элсний хэмжээ, элсний өнгө, зузаан, эдгээр нь дур зоргоороо өөрчлөгдөхгүй. Яагаад дур зоргоороо өөрчлөгдөхгүй вэ? Бурханы захиралт, Түүний удирдлагаас болж байгаа юм. Өөрийн бүтээсэн энэхүү өөр өөр газрын тогтоц, газарзүйн орчин дотор Бурхан, бүх зүйлийг төлөвлөсний дагуу, дэг журамтайгаар удирдаж байдаг. Тиймээс ч энэ бүх газарзүйн орчин Бурханыг бүтээснээс хойш хэдэн мянган жил, хэдэн арван мянган жил оршсоор, өөрсдийн үүргийг гүйцэтгэсээр байгаа. Хэдийгээр галт уулс дэлбэрдэг, газар хөдлөлт болох тодорхой цаг хугацаа байдаг, газар шороонд томоохон шилжилт гардаг ч, Бурхан ямар ч төрлийн газарзүйн тогтцын анхны чиг үүргийг огтоос алдагдуулахгүй. Зөвхөн Бурханы энэхүү удирдлага болон эдгээр хуулийг барьж байгаа Түүний захиралт, хяналтаас болж энэ бүх зүйл—хүн төрөлхтний эдэлж, харж байгаа энэ бүх зүйл газар дээр дэг журамтайгаар амьд оршиж чаддаг. Тэгвэл газар дэлхий дээр оршдог энэ бүх янз бүрийн газарзүйн тогтцыг Бурхан яагаад ийм байдлаар удирддаг юм бэ? Янз бүрийн газарзүйн орчинд амьд оршдог амьд зүйлс бүгд тогтвортой орчинтой байгаасай, тэдгээр нь тухайн тогтвортой орчинд үргэлжлүүлэн амьдарч, өсөн үржих боломжтой байгаасай гэж Тэрээр зорьдог. Энэ бүх зүйл—хөдөлгөөнтэй, хөдөлгөөнгүй, хамрын нүхээрээ амьсгалдаг хийгээд амьсгалдаггүй—энэ бүхэн нь хүн төрөлхтний амьд орших ер бусын орчныг бүрдүүлдэг. Зөвхөн ийм төрлийн орчин л хүмүүсийг үеэс үед тэжээн тэтгэж, зөвхөн ийм орчин л хүмүүст үеэс үед амар тайван амьд оршсоор байх боломжийг өгч чаддаг.

Миний дөнгөж сая ярьсан зүйл бол жаахан том сэдэв учраас амьдралаас чинь бага зэрэг хол хөндий санагдаж магадгүй боловч та нар бүгд ойлгож чадна гэж Би итгэж байна. Өөрөөр хэлбэл, бүх зүйлийг захирах Бурханы ноёрхлын хууль бол чухал—үнэхээр маш чухал шүү! Бүх зүйл эдгээр хуулийн дагуу өсөж ургахын урьдчилсан нөхцөл юу вэ? Энэ нь Бурханы захиралтаас болдог. Бурханы захиралтаас болж бүх зүйл Түүний захиралтын хүрээнд өөрсдийн чиг үүргийг гүйцэтгэдэг. Тухайлбал, уулс ой модыг тэжээн тэтгэдэг бол ой мод нь эргээд дотор нь амьдардаг янз бүрийн шувуу, араатан амьтныг тэжээн тэтгэж, хамгаалдаг. Тал газар бол хүмүүс ургац тариалахад, мөн шувууд болон араатан амьтдад зориулан бэлдсэн газар. Тал газар нь хүн төрөлхтний ихэнх хэсгийг тэгш газар дээр амьдрах боломж олгож, хүмүүсийн амьдралд тав тухыг өгдөг. Тал газарт мөн өвст тал, асар их хадлангийн талбай багтана. Өвст тал бол дэлхийн ургамлын бүрхэвч юм. Тэдгээр нь хөрсийг хамгаалж, өвст талд амьдарч байгаа үхэр, хонь, адууг тэжээдэг. Элсэн цөл ч бас өөрийн гэсэн үүрэгтэй. Энэ бол хүмүүс амьдрахад зориулсан газар биш; үүний үүрэг нь чийгтэй цаг агаарыг хуурай болгох юм. Гол, нуурын урсгал нь хүмүүст ундны усыг эвтэйхэн байдлаар авчирдаг. Урсаж байгаа газар бүрд нь хүмүүс уух устай байж, бүх зүйлийн усны хэрэгцээ таатайяа хангагдана. Энэ бол янз бүрийн газарзүйн тогтцод зориулан Бурханы тогтоосон хил хязгаар юм.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө IX

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих