Бүхнийг захирч, бүгдийг хангадаг Бурхан бол бүх зүйлийн Бурхан юм

2018-07-08

Эдгээр зүйлийн заримыг нь ярьсны дараа дөнгөж сая бидний ярилцсан гол сэдвийн талаар одоо та нар зарим нэг зүйл мэдэж авсан юм шиг санагдаж байна уу? Үүнийг ойлгож эхэлж байгаа юм шиг санагдаж байна уу? Илүү өргөн сэдэв доторх энэ талуудын талаар Би яагаад ярихаар сонгосон талаар та нар бүдүүн тоймын ойлголт авсан байх гэж Би итгэж байна. Тийм үү? Та нар үүнээс хэр ихийг ойлгосноо багахан ярьж болох юм. (Хүн төрөлхтөн бүхэлдээ бүх зүйлд зориулж Бурханы тогтоосон хуулиар тэжээн тэтгэгддэг. Бурхан эдгээр хуулийг тодорхойлж байхдаа өөр өөр үндэстнийг өөр өөр орчин, өөр өөр амьдралын хэв маяг, өөр өөр хоол хүнс, өөр өөр цаг уур, температураар хангасан. Ингэснээр бүх хүн төрөлхтөн газар дэлхий дээр суурьшиж, амьд оршиж чадах юм. Хүнийг амьд үлдээх Бурханы төлөвлөгөө маш нарийн нямбай болохыг би үүнээс харж чаддаг, мөн Түүний мэргэн ухаан, төгс байдал, хүмүүс биднийг гэх Түүний хайрыг харж чаддаг.) (Бурханы тодорхойлсон хууль, цар хүрээг ямар ч хүн, үйл явдал, зүйл өөрчилж чадахгүй. Энэ бүхэн Түүний захиралт дор байдаг.) Бүх зүйлийн өсөлтөд зориулан Бурханы тодорхойлсон хуулийн өнцгөөс харвал бүх хүн төрөлхтнийг, бүх төрлөөр нь Бурхан хангаж, тэжээн тэтгэдэг бус уу? Хэрвээ эдгээр хууль сүйдэх юм уу Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулж ийм хууль тогтоогоогүй бол хүн төрөлхтний хэтийн ирээдүй ямар байх байсан бэ? Хүмүүс амьд орших үндсэн орчноо алдсаны дараа хоол хүнсний эх үүсвэртэй байх байсан уу? Хоол хүнсний эх үүсвэр асуудал болох магадлалтай. Хэрвээ хүмүүс хоол хүнсний эх үүсвэрээ алдсан бол, өөрөөр хэлбэл, тэд ямар ч идэх зүйл олж авч чадахгүй бол хэд хоног тэсэж чадах вэ? Магадгүй, тэд ганц ч сар тэсэж чадахгүй бөгөөд тэдний амьд орших эсэх нь асуудал болно. Тиймээс хүмүүсийг амьд үлдээхийн төлөө, тэдний оршин тогтнох, өсөж үржих, амин зуулгыг үргэлжлүүлэхийн төлөө Бурханы хийдэг юм бүхэн маш чухал. Өөрийнх нь бүтээсэн зүйлийн дундаас Бурханы хийдэг юм бүхэн хүмүүсийн амьд оршихтой нарийн холбоотой, салшгүй байдаг. Хэрвээ хүн төрөлхтний амьд орших эсэх нь асуудалтай болбол Бурханы удирдлага цаашид үргэлжилж чадах уу? Бурханы удирдлага оршин тогтносоор байх уу? Бурханы удирдлага Өөрийнх нь тэжээн тэтгэдэг бүх хүн төрөлхтний амьд оршихтой зэрэгцэн оршдог, иймээс Бурхан Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлд юу бэлддэг, хүмүүсийн төлөө юу хийдэг байх нь хамаагүй энэ бүгд Түүний хувьд зайлшгүй шаардлагатай, хүн төрөлхтний амьд оршиход шийдвэрлэх чухал зүйл юм. Хэрвээ бүх зүйлд зориулан Бурханы тогтоосон эдгээр хууль устаж, нурж, саатвал бүх зүйл оршин тогтнож чадахаа больж, хүн төрөлхтний амьдрах орчин ч тэр, тэдний өдөр тутмын амин зуулга, мөн тэд өөрсдөө ч тэр цаашид оршиж чадахгүй. Энэ шалтгааны улмаас хүн төрөлхтний авралын талаарх Бурханы удирдлага ч мөн оршихоо болино.

Бидний ярьсан бүх зүйл, нэг бүр нь, зүйл бүр нь хүн бүрийн амьд оршихтой нарийн холбогдсон байдаг. “Таны ярьж байгаа зүйл хэтэрхий том байна, бидний харж чадах зүйл энэ биш” гэж та нар хэлж магадгүй, мөн “Таны ярьж байгаа зүйл надад ямар ч хамаагүй” гэж хэлэх хүмүүс ч байж магадгүй. Гэхдээ чи бүх зүйлийн ердөө л нэг хэсэг болон амьдарч байгаа гэдгээ бүү март; чи бол Бурханы захиралт дор байгаа бүх бүтээгдсэн зүйлийн дундах нэгэн зүйл. Бурханы бүтээсэн зүйлсийг Түүний захиралтаас салгаж болохгүй, нэг ч хүн өөрийгөө Түүний захиралтаас салгаж чадахгүй. Түүний захиралтыг, Түүний хангалтыг алдана гэдэг нь хүмүүсийн амь, хүмүүсийн махан биеийн амь алга болно гэсэн үг. Энэ бол Бурхан хүн төрөлхтний амьдрах орчныг бий болгосны ач холбогдол. Чи ямар үндэстэнд хамаардаг, ямар газар дээр амьдардаг, Өрнөдөд байна уу, Дорнодод байна уу хамаагүй—хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы тогтоосон амьдрах орчноос өөрийгөө тусгаарлаж чадахгүй бөгөөд хүмүүст зориулан Бурханы тогтоосон амьдрах орчин тэжээн тэтгэж, хангахаас өөрийгөө салгаж чадахгүй. Амин зуулга чинь юу болох, амьдрахын тулд юунд найддаг, махан биеийн амиа тэтгэхийн тулд юунд найддаг чинь хамаагүй, чи Бурханы захиралт болон Түүний удирдлагаас өөрийгөө салгаж чадахгүй. Зарим хүн: “Би тариачин биш, би амин зуулгынхаа төлөө тариа буудай тариалдаггүй. Миний хоол хүнс тэнгэрээс хамааралгүй учраас би Бурханы тогтоосон амьдрах орчинд амьдарч байгаа биш. Иймэрхүү орчин надад юу ч өгөөгүй” гэж хэлдэг. Энэ зөв үү? Чи тариа буудай тариалж амь зуудаггүй гэлээ, үр тариа иддэггүй юү? Чи мах, өндөг иддэггүй гэж үү? Хүнсний ногоо, жимс иддэггүй гэж үү? Чиний иддэг бүхэн, чамд хэрэгтэй энэ бүх зүйл нь хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бий болгосон амьдрах орчноос салшгүй юм. Хүн төрөлхтөнд шаардлагатай бүх зүйлийн эх үүсвэрийг бүхэлдээ амьдрах орчныг чинь бүрдүүлдэг Бурханы бүтээсэн бүх зүйлээс салгах боломжгүй. Ууж байгаа ус, өмсөж байгаа хувцас, хэрэглэж байгаа бүх зүйл—эдгээрээс алийг нь Бурханы бүтээсэн зүйлийн дундаас авдаггүй вэ? Зарим хүн: “Бурханы бүтээсэн зүйлээс гаргаж аваагүй зарим нэг юм бий. Хуванцар л гэхэд тийм зүйлийн нэг. Энэ бол химийн гаралтай, хүний хийсэн зүйл” гэж хэлдэг. Энэ зөв үү? Хуванцрыг үнэхээр хүн хийсэн, химийн гаралтай зүйл, гэхдээ хуванцрын анхдагч бүрэлдэхүүн хэсгүүд хаанаас гаралтай вэ? Анхдагч бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг Бурханы бүтээсэн материалаас гаргаж авсан. Эдэлж байгаа, харж байгаа зүйлсийг чинь, ашиглаж байгаа юм бүхнийг чинь бүгдийг нь Бурханы бүтээсэн зүйлээс гаргаж авсан. Өөрөөр хэлбэл, ямар үндэстэн байх, ямар амин зуулгатай байх, эсвэл ямар төрлийн амьдрах орчинд амьдардаг болох нь хамаагүй хүмүүс өөрсдийгөө Бурханы хангалтаас салгаж чадахгүй. Тэгэхээр, бидний өнөөдрийн ярьсан зүйл “Бурхан бол бүх зүйлийн амийн эх сурвалж” гэсэн сэдэвтэй маань холбоотой юу? Бидний өнөөдрийн ярилцсан зүйлс энэхүү томоохон сэдэвт хамаарч байна уу? (Тийм ээ.) Магадгүй Миний өнөөдөр ярьсан зүйлийн зарим нь жаахан хийсвэр, ярилцахад жаахан хэцүү байж магадгүй. Гэхдээ та нар одоо энэ талаар арай дээр ойлголттой болсон байх гэж Би бодож байна.

Сүүлийн хэдэн удаагийн нөхөрлөл дээр бидний нөхөрлөсөн сэдвүүд арай өргөн хүрээтэй, өргөн цар хүрээг хамарсан байсан учраас энэ бүгдийг ойлгож авахад та нарт бага зэрэг хүчин чармайлт шаарддаг. Учир нь энэ сэдвүүд бол Бурханд итгэх итгэлдээ хүмүүс өмнө нь хэзээ ч хөндөж байгаагүй зүйлс юм. Зарим хүн эдгээрийг учир битүүлэг зүйл гэж сонсдог, зарим нь үүнийг түүх гэж сонсдог—аль өнцөг нь зөв бэ? Та нар энэ бүгдийг ямар өнцгөөс сонсдог вэ? (Бурхан Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийг хэрхэн системтэйгээр зохицуулсан болохыг, бүх зүйл хуультай гэдгийг бид харсан бөгөөд эдгээр үгээр дамжуулан бид хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы үйлс болон Түүний нягт нямбай зохицуулалтыг илүү ойлгож чаддаг.) Эдгээр нөхөрлөлөөр дамжуулан та нар бүх зүйлийг удирдах Бурханы удирдлагын цар хүрээ хэр хол хүрдгийг харсан уу? (Бүх хүн төрөлхтөн, бүх зүйлд хүрдэг.) Бурхан зөвхөн нэг үндэстний Бурхан уу? Тэр нэг төрлийн хүмүүсийн Бурхан уу? Тэр хүн төрөлхтний цөөнхийн Бурхан уу? (Үгүй ээ, тийм биш.) Тийм биш юм бол, Бурханы тухай та нарын мэдлэгээр бол, хэрвээ Тэр зөвхөн хүн төрөлхтний цөөнхийн Бурхан, эсвэл Тэр зөвхөн та нарын Бурхан бол энэ өнцөг зөв үү? Бурхан бүх зүйлийг удирдаж, захирдаг учраас бүх зүйлийг захирах захиралтаар нь илчлэгддэг Түүний үйлс, мэргэн ухаан, төгс хүчийг хүмүүс харах ёстой. Энэ бол хүмүүсийн мэдэх ёстой зүйл. Хэрвээ чи, Бурхан бүх зүйлийг удирддаг, бүх зүйлийг захирдаг, бүх хүн төрөлхтнийг захирдаг гэж хэлдэг боловч хүн төрөлхтнийг захирах Түүний захиралтын талаар ямар ч ойлголт, мэдлэг ухаан байхгүй бол Тэр бүх зүйлийг захирдаг гэдгийг үнэхээр чи хүлээн зөвшөөрч чадна гэж үү? Зүрх сэтгэлдээ чи, “Би чадна, яагаад гэвэл миний амьдралыг Бурхан бүхэлд нь захирч байгааг би хардаг” гэж бодож магадгүй. Гэхдээ Бурхан үнэхээр тийм өчүүхэн гэж үү? Үгүй, тийм биш! Чи зөвхөн чиний төлөөх Бурханы аврал, чиний доторх Түүний ажлыг л хардаг бөгөөд зөвхөн эдгээр зүйлээс л Түүний захиралтыг хардаг. Энэ бол хэтэрхий өчүүхэн цар хүрээ бөгөөд Бурханы тухай жинхэнэ ойлголтын хэтийн төлөвт чинь хортойгоор нөлөөлдөг. Хэрвээ чи, Бурханы чамайг хангаж байгаа зүйлийн цар хүрээ, чамайг гэсэн авралаар Бурханы тухай мэдлэгээ хязгаарлавал Тэр юм бүхнийг, бүх зүйлийг, бүх хүн төрөлхтнийг захирдаг гэдгийг хэзээ ч танин мэдэж чадахгүй. Энэ бүгдийг танин мэдэж чадахгүй бол Бурхан хувь заяаг чинь захирдаг гэдгийг чи үнэхээр танин мэдэж чадна гэж үү? Үгүй ээ, чи чадахгүй. Зүрх сэтгэлдээ чи тэр талыг хэзээ ч танин мэдэж чадахгүй—чи хэзээ ч тийм өндөр түвшний ойлголтод хүрч чадахгүй. Чи Миний юу хэлээд байгааг ойлгож байгаа биз дээ? Үнэндээ, та нар эдгээр сэдвийг, Миний ярьж байгаа агуулгыг ямар түвшинд ойлгож чадах вэ гэдгийг Би мэднэ, гэсэн атлаа Би яагаад энэ талаар ярьсаар байна вэ? Учир нь эдгээр сэдэв бол Бурханыг дагагч хүн нэг бүр, Бурханы авралд багтахыг хүсэж буй хүн нэг бүрийн таашаах ёстой зүйл—энэ сэдвүүдийг ойлгох нь нэн чухал. Хэдий энэ мөчид чи эдгээрийг ойлгохгүй байгаа ч нэг л өдөр чиний амь болон үнэний талаарх туршлага чинь тодорхой түвшинд хүрч, амь зан чанарын өөрчлөлт чинь тодорхой түвшинд хүрч, тодорхой хэмжээний биеийн хэмжээнд хүрэх үед, тэр цагт л та нартай нөхөрлөлөөр ярилцаж байгаа эдгээр сэдэв Бурханы тухай мэдлэгийн эрэл хайгуулыг чинь үнэхээр биелүүлж, хангах болно. Иймээс эдгээр үг нь Бурхан бүх зүйлийг захирдаг хэмээх та нарын ирээдүйн ойлголт болон Бурханы Өөрийнх нь тухай ойлголтод чинь зориулан та нарыг бэлтгэж, суурь тавихын төлөө юм.

Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурханы тухай ойлголт хэчнээн их байна, зүрх сэтгэлд нь Түүний эзлэх байр суурь мөн төдий чинээ байна. Тэдний зүрх сэтгэл дэх Бурханы тухай мэдлэгийн хэмжээ хэдий чинээ их байна, тэдний зүрх сэтгэлд Бурхан төдий чинээ агуу байдаг. Хэрвээ чиний мэддэг Бурхан хоосон, тодорхойгүй байгаа бол чиний итгэдэг Бурхан мөн л хоосон агаад тодорхойгүй байна. Чиний мэддэг Бурхан чиний өөрийн амийн цар хүрээнд хязгаарлагддаг бөгөөд жинхэнэ Бурхантай Өөртэй нь ямар ч хамаагүй. Тиймээс Бурханы бодит үйлдлийг, Бурханы бодит байдал болон Түүний төгс хүчийг, Бурханы Өөрийн жинхэнэ ялгамж чанарыг, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлийн дунд Түүний харуулсан үйлдлийг мэдэх—эдгээр нь Бурханы талаарх мэдлэгийг эрэлхийлж буй хүн нэг бүрд маш чухал юм. Эдгээр нь хүмүүс үнэн-бодит байдалд орж чадах эсэхэд шууд нөлөөлдөг. Хэрвээ чи Бурханы тухай ойлголтоо ердөө үгээр хязгаарлавал, өөрийн өчүүхэн туршлагаар, Бурханы нигүүлсэл гэж ойлгодог зүйлээр, Бурханд хийх өчүүхэн гэрчлэлээрээ хязгаарладаг бол чиний итгэдэг Бурхан яавч жинхэнэ Бурхан Өөрөө биш гэж Би хэлнэ. Түүгээр ч барахгүй, чиний итгэдэг Бурхан бол жинхэнэ Бурхан биш, харин төсөөллийн Бурхан гэж хэлж бас болно. Яагаад гэвэл, жинхэнэ Бурхан бол бүх зүйлийг захирдаг, бүх зүйлийн дунд алхдаг, бүх зүйлийг удирддаг Нэгэн юм. Тэр бол бүх хүн төрөлхтний, гартаа байгаа бүх зүйлийн хувь заяаг атгадаг Нэгэн билээ. Миний ярьж байгаа Бурханы ажил хийгээд үйлдэл нь цөөн тооны хүнээр хязгаарлагддаггүй. Өөрөөр хэлбэл, Түүнийг одоо дагаж байгаа хүмүүсээр хязгаарлагддаггүй. Түүний үйлс, бүх зүйлийн дунд, бүх зүйлийн оршин тогтнол, бүх зүйлийн өөрчлөлтийн хуулиас илэрдэг. Хэрвээ чи Бурханы аливаа үйлсийг Түүний бүтээсэн бүх зүйлийн дундаас харж, таньж чаддаггүй бол Түүний ямар ч үйлсийг гэрчилж чадахгүй. Хэрвээ чи Бурханд гэрчлэл хийж чадахгүй бол, хэрвээ чи өөрийн мэддэг тэр өчүүхэн “Бурхан” гэгч, үзэл санаанд чинь хязгаарлагдаж, оюун санааны чинь явцуу хязгаар дотор оршдог Бурханы талаар ярьсаар байгаа бол, хэрвээ чи тийм Бурханы талаар ярьсаар байгаа бол Бурхан итгэлийг чинь хэзээ ч сайшаахгүй. Чи Бурханд гэрчлэл хийх үедээ зөвхөн Бурханы нигүүлслийг хэрхэн эдэлдэг, Бурханы сахилгажуулалт болон цээрлүүлэлтийг хэрхэн хүлээн авдаг, Түүнийг гэрчлэхдээ Түүний ерөөлийг хэрхэн эдэлдэг тухайгаа гэрчлэх аваас энэ нь маш хангалтгүй бөгөөд Түүнийг огтоос сэтгэл хангалуун болгохгүй. Хэрвээ чи Бурханы хүсэлд нийцсэн байдлаар Түүнд гэрчлэл хийхийг, жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь гэрчлэхийг хүсэж байгаа бол Бурханы үйлдлээс Тэр юу болох, Түүнд юу байгааг харах ёстой. Бүх зүйлийг хянах Бурханы хяналтаас чи Түүний эрх мэдлийг харж, Тэр бүх хүн төрөлхтнийг хэрхэн хангадаг тухай бодит үнэнийг харах ёстой. Хэрвээ чи зөвхөн өдөр тутмын хоол, унд, амьдралын шаардлагатай зүйлс чинь Бурханаас ирдэг гэдгийг л хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч Бурхан Өөрийн бүтээсэн бүх зүйлээр бүх хүн төрөлхтнийг хангадаг, мөн бүх зүйлийг захирснаараа Тэр бүх хүн төрөлхтнийг залж чиглүүлдэг гэсэн бодит үнэнийг харж чаддаггүй бол чи хэзээ ч Бурханд гэрчлэл хийж чадахгүй. Би энэ бүгдийг хэлж байгаа нь ямар зорилготой вэ? Та нар үүнд хөнгөн хуумгай бүү хандаасай, Миний ярьсан эдгээр сэдэв та нарын амийн оролттой хамаагүй гэж бүү бодоосой, эдгээр сэдвийг зүгээр нэг төрлийн мэдлэг, сургаал гэж бүү хүлээн аваасай гэсэндээ тэр юм. Хэрвээ та нар Миний хэлж байгааг тийм хандлагаар сонсох аваас ганц ч зүйл олж авахгүй. Та нар Бурханыг мэдэх энэхүү агуу боломжийг алдах болно.

Энэ бүхнийг ярьж байгаа Миний зорилго юу вэ? Миний зорилго бол хүмүүст Бурханыг мэдүүлж, Бурханы бодит үйлсийг ойлгуулах явдал юм. Бурханыг ойлгодог, Түүний үйлсийг мэддэг болмогц, тэр үед л чи Түүнийг мэдэх боломж, бололцоотой болно. Тухайлбал, хэрвээ чи нэг хүнийг ойлгохыг хүсвэл хэрхэн ойлгож авах вэ? Тэдний гадаад төрхийг харснаар уу? Юу өмсөж, хэрхэн хувцасласныг нь харснаар уу? Яаж алхаж байгааг нь харснаар уу? Тэдний мэдлэгийн цар хүрээг харснаар уу? (Үгүй.) Тэгвэл хүнийг хэрхэн ойлгодог вэ? Чи тухайн хүний яриа, зан авир, бодол санаа, өөрийнхөө талаар илэрхийлж, илчилж байгаа зүйл дээр нь үндэслэж шүүдэг. Ингэж чи тэр хүнийг мэдэж, ойлгодог. Үүний адилаар, хэрвээ Бурханыг мэдэхийг хүсвэл, Түүний бодитой тал, Түүний жинхэнэ талыг ойлгохыг хүсвэл та нар Түүний үйлдэл, хийдэг бодитой зүйл бүрээр нь дамжуулан Түүнийг мэдэх ёстой. Энэ бол хамгийн шилдэг, мөн цорын ганц арга.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө IX

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих