Хүн төрөлхтөнд зориулан Бурханы бүтээсэн амьдралын үндсэн орчин: Температур

2018-07-07

Бидний хэлэлцэх хоёр дахь зүйл нь температур юм. Хүн бүр температур гэж юу болохыг мэднэ. Температур бол хүн амьдрахад зохимжтой орчинд нэн чухал зүйл билээ. Жишээ нь, хэрвээ температур хэт өндөр, цельсийн 40 хэмээс дээш температуртай байлаа гэж бодоход хүмүүсийг маш ихээр туйлдуулах байсан бус уу? Тийм нөхцөлд амьдрахад хүмүүст хэцүү бэрх байх байсан бус уу? Хэрэв температур хэт бага байсан бол бас яах вэ? Температур цельсийн хасах 40 хэм хүрдэг байлаа гэж бодоход хүмүүс ийм нөхцөл байдлыг ч бас тэвчиж чадахгүй. Тиймээс Бурхан хүний биеийн дасан зохицож чадах температурын хэлбэлзлийн хязгаар болох ойролцоогоор цельсийн хасах 30 хэмээс 40 хэм байх энэ температурын хязгаарыг тогтоохдоо үнэндээ маш нарийн хандсан байдаг. Хойд зүгээс өмнө зүг хүртэлх газар нутаг дахь температур үндсэндээ энэ хязгаарын дотор байдаг. Хүйтэн бүс нутагт температур магадгүй цельсийн хасах тавь, жаран хэм хүртэл буурч болно. Бурхан ийм бүс нутагт хүмүүсийг амьдруулахгүй байсан. Тэгвэл яагаад ийм тэсгэм хүйтэн бүс нутаг байдаг вэ? Үүнд зориулсан Өөрийнх нь мэргэн ухаан, санаа зорилго Бурханд бий. Тэр чамайг тийм газруудын ойр явуулахгүй. Бурхан хэт хүйтэн болон хэт халуун газрыг хамгаалдаг нь хүнийг тэнд амьдруулахаар төлөвлөөгүй гэсэн үг юм. Эдгээр газар нь хүн төрөлхтөнд зориулагдаагүй. Гэхдээ Бурхан яагаад ийм газруудыг дэлхий дээр байлгадаг юм бэ? Хэрвээ энэ газруудад хүн суурьшиж, бүр амьд үлдэхийг Бурхан зөвшөөрөхгүй юм бол Бурхан тэдгээрийг яах гэж бүтээсэн юм бэ? Бурханы мэргэн ухаан энд оршдог. Өөрөөр хэлбэл, хүний амьдрах орчны температурын хязгаарыг Бурхан ул суурьтайгаар тохируулсан. Энд ч бас байгалийн хууль үйлчилж байдаг. Температурыг хадгалж, барихын тулд зарим нэг зүйлийг Бурхан бүтээсэн. Тэдгээр нь юу вэ? Юуны өмнө, нар хүмүүст дулаан илчийг авчирдаг боловч энэхүү дулаан илч нь хэтэрхий их бол хүмүүс тэвчиж чадах уу? Наранд ойртож зүрхлэх хүн бий юу? Наранд дөхөж очиж чадах ямар нэгэн шинжлэх ухааны төхөөрөмж дэлхий дээр бий юу? (Үгүй.) Яагаад чадахгүй вэ? Нар хэт халуун. Хэтэрхий ойртсон ямар ч зүйл хайлна. Тиймээс Бурхан, хүн төрөлхтний дээр байх нарны өндөр, нар хүн хоёрын хоорондох зайг Өөрийн нарийн тооцоо, стандартын дагуу тогтоох гэж тусгайлан ажилласан. Мөн дэлхийн Өмнөд ба Хойд гэсэн хоёр туйл бий. Энэхүү бүс нутгууд тэр чигээрээ хөлдсөн, мөнх цэвдэгтэй. Хүн төрөлхтөн мөнх цэвдэгтэй бүс нутагт амьдарч чадах уу? Ийм газар нутаг хүн амьдрахад тохиромжтой юу? Үгүй, тиймээс хүмүүс ийм газрууд руу явдаггүй. Хүмүүс Хойд ба Өмнөд туйл руу явдаггүй болохоор мөнх цэвдэг нь хэвээр хадгалагдаж, температурыг барих үүргээ гүйцэтгэж чаддаг. Ойлгов уу? Хэрвээ Хойд, Өмнөд туйл гэж байхгүй байсан бол нарны байнгын халуун дэлхий дээрх хүмүүсийг мөхөхөд хүргэнэ. Гэвч Бурхан гагцхүү энэ хоёр зүйлээр л температурыг хүн амьдрахад тохирсон хязгаарт байлгадаг уу? Үгүй, нарны халууныг шингээн авч, ингэснээрээ, хүн төрөлхтний амьдардаг орчны температурыг тохируулахаар нарны дулааны эрчим хүчийг саармагжуулдаг төрөл бүрийн амьд зүйлс, тухайлбал хээр талын өвс ногоо, ойн янз бүрийн мод, бүх төрлийн ургамал бий. Мөн гол мөрөн, нуур гэх мэт усны эх үүсвэр байдаг. Гол мөрөн, нуур бүрхэх талбайг хэн ч шийдэж чадахгүй. Дэлхий дээр хэр зэрэг их ус байх, тэр ус хаашаа урсах, урсах чиглэл, усны хэмжээ, урсгалын хурдыг хэн ч хянаж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан л мэднэ. Газрын гүний уснаас эхлээд газар дээрх нүдэнд үзэгдэх гол мөрөн, нуур зэрэг эдгээр янз бүрийн усны эх үүсвэр нь хүний амьдардаг орчны температурыг мөн зохицуулж чаддаг. Усны эх үүсвэрээс гадна, уул, тал, хавцал, намгархаг газар гээд бүгд газар зүйн цар хүрээ, талбайтайгаа тэнцүү хэмжээгээр температурыг зохицуулдаг бүх төрлийн газар зүйн тогтоц бас бий. Жишээлбэл, хэрвээ уул 100 километрийн тойрогтой бол тэрхүү 100 километр нь 100 километрийн хэмжээний ашиг тус өгнө. Бурхан, ийм уул, хавцал хэр олныг газар дээр бүтээсэн тухайд гэвэл, энэ тоог Бурхан бодолцсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы бүтээсэн зүйл болгоны оршин тогтнолын ард түүх байдаг, юм болгон Бурханы мэргэн ухаан, төлөвлөгөөг агуулдаг. Жишээлбэл, ой мод, төрөл бүрийн ургамал ногоог аваад үзье—тэдгээрийн оршин тогтнож, ургадаг талбайн хэмжээ, цар хүрээг ямар ч хүн хянах аргагүй бөгөөд эдгээр зүйлийг шийдэх эрх хэнд ч байхгүй. Үүнтэй ижил тэдгээр нь хэр их ус шингээх, нарнаас хэр их дулааны эрчим хүч шингээж авах зэргийг бас ямар ч хүн хянаж чадахгүй. Энэ бүхэн нь бүх зүйлийг бүтээхдээ Бурханы гаргасан төлөвлөгөөний хүрээнд байдаг.

Бурхан бүх талаар хичээнгүйлэн төлөвлөж, бодолцож, зохицуулсан учраас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг юм. Тиймээс хүний нүдээрээ хардаг нар гэх мэт юм бүхэн, хүмүүсийн байнга сонсдог хойд ба өмнөд туйл, түүнчлэн газар дээр, доор болон усан дахь янз бүрийн амьд зүйл, ой болон бусад төрлийн ургамал ногоо, усны эх үүсвэрийн эзлэх талбай, янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэй ус, далайн ус ба цэвэр усны хэмжээ, газар зүйн өөр өөр орчин гээд энэ бүх зүйлийг Бурхан ашиглаж хүний амьдрах хэвийн температурыг хадгалдаг. Энэ бол маргаангүй. Бурхан энэ бүхний талаар гүнзгий бодсон учраас л хүн ийм зохимжтой температуртай орчинд амьдарч чаддаг. Хэт халуун ч биш, хэт хүйтэн ч биш байх ёстой: Хүний биеийн дасан зохицож чадах температураас хэтэрсэн дэндүү халуун газруудыг Бурхан чамд зориулж бэлдээгүй нь мэдээж. Температур нь хэт бага, хэтэрхий хүйтэн, хүн тэнд ирснийхээ дараа хэдхэн минутад ярьж чадахгүй болж, тархи нь царцаж, бодож чадахаа болж, амьсгаа нь боогдож бүрэн хөлдөх ийм газруудыг Бурхан бас хүн төрөлхтөнд зориулж бэлдээгүй. Хүмүүс ямар төрлийн судалгаа явуулахыг хүсэх нь хамаагүй, ийм хязгаарлалтыг давж гарах шинэ санаачилга гаргахыг хүсэх эсэх нь ч бас хамаагүй—хүмүүс юу бодох нь хамаагүй, тэд хүний биеийн дасан зохицох хязгаарыг хэзээ ч давж чадахгүй. Хүний төлөө Бурханы бүтээсэн эдгээр хязгаарлалтаас тэд хэзээ ч салж чадахгүй. Учир нь Бурхан хүнийг бүтээсэн бөгөөд ямар температурт хүний бие дасан зохицож чадахыг Бурхан хамгийн сайн мэднэ. Харин хүмүүс өөрсдөө мэдэхгүй. Яагаад Би хүмүүс мэдэхгүй гэж хэлдэг вэ? Хүмүүс ямар мунхаг зүйл хийсэн бэ? Олон хүн хойд ба өмнөд туйлтай үзэлцэхээр байнга оролдож байсан бус уу? Тэр хүмүүс тийм газарт очиж, газар нутгийг нь эзэлж, улмаар тэндээ суурьшихыг үргэлж хүсдэг байсан. Ингэх нь мунхаглал болно. Чи хоёр туйлыг бүрэн дүүрэн судалсан ч гэсэн, тэгээд юу гэж? Чи температурт нь дасан зохицож, тэнд амьдарч чадсан ч гэсэн, хойд, өмнөд туйлын одоогийн амьдрах орчныг “сайжрууллаа” гээд хүн төрөлхтөнд ямар нэгэн байдлаар ашиг тус болох уу? Хүн төрөлхтөнд амьдарч чадах орчин байсаар атал хүмүүс чимээгүйхэн, дуулгавартайгаар тэндээ үлдэхгүй, харин ч амьд үлдэж чадахааргүй газрууд руу явж аз туршихаар зүтгэдэг. Яагаад ингэдэг юм бэ? Тэд ийм зохимжтой температурт амьдрахаасаа уйдаж тэсэхээ байдаг бөгөөд хэтэрхий их ерөөл эдэлсэн. Үүнээс гадна, хүн төрөлхтөн энэхүү амьдрах ердийн орчноо бараг бүрэн устгасан, иймээс одоо тэд илүү их сүйтгэх гэж, эсвэл ямар нэг “гал цогтой шинэ зам харгуй” олж чадна хэмээн ямар нэг “үйл хэргийг” эрэлхийлэхээр хойд, өмнөд туйл руу явсан нь дээр байх гэж боддог. Энэ чинь тэнэг хэрэг бус уу? Өөрөөр хэлбэл, энэ хүн төрөлхтөн өөрсдийн өвөг дээдэс Сатаны удирдлага дор утгагүй зүйлсийг ээлж дараалан хийж, тэдэнд зориулан Бурханы бүтээсэн сайхан орон гэрийг хайр найргүй, дур зоргоороо устгасаар байна. Энэ бол Сатаны хийж буй хэрэг. Улмаар дэлхий дээрх хүн төрөлхтний амьд байх нь тодорхой хэмжээгээр аюулд орсныг хараад олон хүн саран дээр очих арга замыг эрж хайж, тэнд амьдрах арга замыг бий болгохыг хүсдэг. Гэвч эцсийн эцэст, саран дээр хүчилтөрөгч байхгүй. Хүмүүс хүчилтөрөгчгүйгээр амьдарч чадах уу? Саран дээр хүчилтөрөгч байхгүй тул хүн байж чадах газар энэ биш, гэсэн ч хүн тийшээ очихыг хүссээр байдаг. Ийм зан авирыг юу гэж нэрлэх ёстой вэ? Энэ нь мөн өөрийгөө хорлож буй хэрэг. Сар бол агааргүй газар, температур нь хүн амьдрахад тохиромжгүй учраас энэ бол Бурханы хүнд зориулж бэлдсэн газар биш.

Бидний дөнгөж сая ярьсан сэдэв болох температур бол хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд тааралддаг зүйл юм. Температур бол бүх хүний бие мэдэрч чадах зүйл боловч температур хэрхэн бий болсон, хүн амьдрахад тохиромжтой энэ температурыг хэн хариуцаж, удирддаг талаар хэн ч боддоггүй. Энэ бол бидний одоо мэдэж авах зүйл юм. Үүнд Бурханы мэргэн ухаан байна уу? Үүнд Бурханы үйлдэл бий юу? (Тийм.) Бурхан, хүн амьдрахад тохиромжтой температур бүхий орчныг бүтээснийг бодож үзвэл, бүх зүйлийг хангадаг Бурханы арга замуудын нэг нь энэ мөн үү? Мөн.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө VIII

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих