Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх боломжийг бүү алд

2018-07-08

Дээр тайлбарласан зургаан онцгой үе нь энгийн хүн болгоны амьдралдаа туулах ёстой, Бүтээгчийн бэлдэж тавьсан шийдвэрлэх чухал үе шатууд юм. Хүний өнцгөөс бол эдгээр онцгой үе бүр бодитой, тэдгээрийн алийг ч тойрч гарч болохгүй, бүгд л Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосонтой, Түүний дээд эрхтэй холбоотой. Иймээс, хүний хувьд эдгээр онцгой үе бүр нь чухал шалган нэвтрүүлэх цэг бөгөөд нэг бүрийг нь хэрхэн амжилттай давж өнгөрөх ноцтой асуулттай та бүхэн одоо нүүр тулаад байна.

Хүний амьдралыг бүрдүүлдэг хэдэн арван жил нь урт ч биш, богино ч биш. Төрснөөс насанд хүрэхийн хоорондох хорин хэдэн жил нь нүд ирмэхийн төдийд өнгөрдөг бөгөөд хэдийгээр, амьдралын энэ үед, хүнийг насанд хүрсэнд тооцдог боловч энэ насны хүмүүс хүний амьдрал, хүний хувь заяаны талаар бараг юу ч мэддэггүй. Тэд илүү их туршлага хуримтлуулахын хэрээр дунд эргэм нас руу аажмаар ордог. Гуч, дөч орчим насандаа хүмүүс амьдрал болон хувь заяаны талаар шинэхэн туршлага олж авдаг боловч эдгээрийн талаарх санаа бодол нь тун бүрхэг хэвээр байдаг. Дөчин нас хүрээд л зарим хүн Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөн, орчлон ертөнцийг ойлгож, хүмүүний амьдрал, хүмүүний хувь заяа ямар учиртай болохыг ухаарч ойлгож эхэлдэг. Зарим хүн хэдийгээр удаан хугацаанд Бурханы дагагч байж, одоо дунд эргэм настай болсон атлаа Бурханы дээд эрх, тэр ч бүү хэл жинхэнэ дуулгавартай байдлын талаар үнэн зөв мэдлэг, тодорхойлолттой болоогүй л байдаг. Зарим хүн ерөөл хүлээн авахыг хичээхээс өөр юу ч тоодоггүй, тэд олон жил амьдарсан хэдий ч хүний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрхийн бодит үнэнийг өчүүхэн ч мэдэж, ойлгодоггүй, Бурханы зохион байгуулалт болон зохицуулалтад захирагдах тухай бодит сургамж авах гэж бага ч гэсэн алхам хийгээгүй. Тийм хүмүүс тэр чигээрээ мунхаг, тэд хоосон амьдралаар амьдардаг.

Хэрвээ хүний амьдралын хугацааг амьдралын туршлага болон хувь заяаны талаарх мэдлэгийн түвшнээр нь хуваавал, ойролцоогоор гурван үе шатанд хувааж болно. Эхний үе шат нь төрөхөөс дунд эргэм насны хоорондох он жилүүд буюу төрснөөс гучин нас хүртэлх залуу нас юм. Хоёр дахь үе шат нь дунд наснаас өтөл нас хүртэлх буюу гучаас жаран нас хүртэлх боловсрох явцын үе юм. Гурав дахь үе шат нь жаран наснаас эхлээд хорвоогоос халих хүртэлх, өтөл наснаас эхэлдэг хүний боловсорч гүйцэх үе юм. Өөрөөр хэлбэл, төрснөөсөө эхлээд дунд эргэм нас хүртэл ихэнх хүний, хувь заяа, амьдралын талаарх мэдлэг нь бусдын үзэл санааг дуурайхаар хязгаарлагддаг, бараг ямар ч үнэн, бодитой мөн чанар байдаггүй. Энэ хугацаанд хүний амьдралыг үзэх үзэл, бусад хүмүүстэй харилцах арга зам нь нэлээд өнгөц, гэнэн байдаг. Энэ бол хүний өсвөр насны үе юм. Хүн амьдралын бүх баяр хөөр, уйтгар гунигийг амссаныхаа дараа л хувь заяаны талаар жинхэнэ ойлголт олж авч, дотоод ухамсартаа, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хувь заяаны эргэлт буцалтгүй байдлыг аажмаар ойлгож, хүний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрх үнэхээр оршдогийг аажуухнаар ухаарч эхэлдэг. Энэ бол хүний боловсрох үе юм. Хүн хувь заяаны эсрэг тэмцэхээ больж, цаашид сөргөлдөөнд орох хүсэлгүй болж, харин хувь тавилангаа мэдэж, Тэнгэрийн хүсэлд захирагдаж, амьдралын амжилт, алдааг нэгтгэн дүгнэж, амьдралыг нь шүүх Бүтээгчийн шүүлтийг хүлээдэг болох үед хүн боловсорч гүйцэх үедээ ордог. Энэ гурван үе шатны туршид хүмүүсийн олж авдаг өөр өөр туршлага, олж авдаг зүйлийг авч үзвэл, хэвийн нөхцөлд Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх завшаан олдох боломж хүнд тийм ч их байдаггүй. Хэрвээ хүн жар насалбал, түүнд Бурханы дээд эрхийг мэдэх гуч орчим жил л байна; хэрвээ хүн илүү урт хугацаа хүсэх юм бол, түүний амьдрал хангалттай урт байвал, хүн зуун жил амьдарч чадвал л энэ нь боломжтой. Иймээс хүний оршин тогтнолын энгийн хуулиар бол хүн Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх тухай сэдэвтэй анх тулгарсан цагаас эхлээд Бүтээгчийн дээд эрхийн бодит үнэнийг танин мэдэж чадах хүртэл, тэгээд тэндээсээ түүнд захирагдаж чадах үе хүртэл маш урт хугацааны үйл явц байдаг боловч хэрвээ он жилүүдээ үнэхээр тоолоод үзвэл эдгээр шагналыг олж авах боломжтой гуч юм уу дөчөөс ихгүй жил байдаг гэж Би хэлнэ. Хүмүүс ихэвчлэн ерөөл хүлээн авах хүсэл, эрмэлзэлдээ автдаг учраас хүний амьдралын мөн чанар хаана оршдогийг ялган салгаж чаддаггүй, Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэхийн ач холбогдлыг ухаардаггүй. Ийм хүмүүс хүмүүний амьдралыг туулж, Бүтээгчийн дээд эрхийг туулахаар хүний хорвоод ирэх энэхүү үнэт боломжийг нандигнадаггүй бөгөөд бүтээгдсэн зүйлийн хувьд Бүтээгчийн биеэрээ залж чиглүүлэхийг хүлээн авах нь хэчнээн эрхэм нандин болохыг ухаардаггүй. Иймээс Бурханы үнэн биеийг даруйхан харж, аль болох хурдан ерөөгдөхийн тулд, Бурханы ажил хурдан дуусахыг хүсдэг, Бурхан хүний төгсгөлийг аль болох хурдан зохицуулаасай гэж хүсэмжилдэг хүмүүс бол хамгийн дуулгаваргүй байдгаараа гэмтэй, туйлын мунхаг гэж Би хэлнэ. Харин хүмүүсийн дундаас ухаалаг нь, хамгийн хурц ухаантай нь хязгаарлагдмал хугацаандаа Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх энэхүү цорын ганц боломжийг шүүрэн авахыг хүсдэг хүмүүс юм. Энэхүү хоёр өөр хүсэл нь асар их ялгаатай хоёр өөр үзэл бодол, эрэл хайгуулыг ил болгодог: Ерөөл эрж хайдаг хүмүүс бол хувиа хичээсэн агаад хүний үнэргүй, Бурханы хүслийг хайхардаггүй, Бурханы дээд эрхийг мэдэх гэж хэзээ ч эрж хайдаггүй, захирагдахыг хэзээ ч хүсдэггүй, харин зүгээр л хүссэнээрээ амьдрахыг хүсдэг. Тэд бол хэнэггүй адгийн шаарнууд бөгөөд энэ ангиллын хүмүүсийг устгах болно. Бурханыг мэдэх гэж эрж хайдаг хүмүүс нь өөрсдийн хүслийг хойш тавьж чаддаг, Бурханы дээд эрх болон Бурханы зохицуулалтад захирагдахад бэлэн байдаг, Бурханы эрх мэдэлд захирагдаж, Бурханы хүслийг хангадаг хүмүүс байхыг чармайдаг. Тийм хүмүүс гэрэлд, Бурханы ерөөлийн дунд амьдардаг, Бурхан тэднийг гарцаагүй сайшаах болно. Юу ч болсон гэсэн, хүний сонголт ямар ч нэмэргүй, Бурханы ажил хэр удахыг хүн шийдэхгүй. Хүмүүс Бурханы эрхшээлд орж, Түүний дээд эрхэд захирагдсан нь дээр. Хэрвээ чи Түүний эрхшээлд орохгүй бол юу хийж чадах вэ? Үр дүнд нь Бурхан хохирох уу? Хэрвээ чи Түүний эрхшээлд орохгүй, харин өөрөө өөртөө эзэн байх гэж хичээвэл чи тэнэг сонголт хийж байгаа хэрэг бөгөөд эцэст нь хохирох хүн ганцхан чи л байх болно. Хүмүүс Бурхантай аль болох хурдан хамтран ажилласан цагт, Түүний зохион байгуулалтыг хүлээн авч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж, тэдний төлөө Түүний хийсэн бүхнийг нь ойлгохоор яаравчилсан цагт л тэдэнд итгэл найдвар бий болно. Ингэж байж л тэд амьдралаа хий дэмий өнгөрөөхгүй, авралд хүрэх болно.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө III

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Зургаа дахь онцгой үе: Үхэл

Энэ үед хүн өөрийн залуу насны оргилсон он жилүүдтэй бүрмөсөн салах ёс хийж, амьдралынхаа хэвийх үе болох өтөл нас руу ордог. Дараа нь тэр хүний амьдралын сүүлчийн чухал үе болох үхэлтэй учрах болно.

Эхний онцгой үе: Төрөлт

Энэ онцгой үеийн эдгээр хэсгийн талаар хэнд ч, ямар ч сонголт байдаггүй; тэдгээрийг Бүтээгч бүгдийг нь аль хэдийнээ урьдчилан тогтоосон байдаг.

Хүн төрөлхтний болон орчлон ертөнцийн хувь заяа Бүтээгчийн дээд эрхтэй салшгүй холбоотой

Хүн төрөлхтөн болон бүх зүйлсийн хувь заяа нь Бүтээгчийн дээд эрхтэй ойр дотно сүлжилдэж, Бүтээгчийн зохион байгуулалттай салшгүйгээр холбогдсон байдаг; эцсийн эцэст тэдгээр нь Бүтээгчийн эрх мэдлээс ангид байж чадахгүй.

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих