Чөтгөрт эзэмдүүлэх гэж юу вэ? Чөтгөрт эзэмдүүлэхийн илрэл юу вэ?

2021-03-13

Холбогдох Бурханы үг:

Өнөө үед тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шид үзүүлж чадах хүн гарч ирээд, Есүс ирлээ хэмээн өөрийгөө зарлавал энэ нь Есүсийг дуурайсан муу ёрын сүнснүүдийн дүр эсгэлт байх болно. Үүнийг санаж яв! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн ажлын үе шат аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй. Бурханы ажил хүний үзэлтэй нийцэшгүй байдаг; жишээлбэл, Хуучин Гэрээнд Мессиа ирнэ гэж зөгнөсөн боловч Есүс ирсэн нь энэ зөгнөлийн үр дүн байв. Энэ нь аль хэдийн тохиолдсон болохоор өөр Мессиа дахин ирэх нь буруу юм. Есүс аль хэдийн нэг удаа ирсэн ба энэ удаад Есүс дахин ирсэн бол буруу байх байв. Эрин үе болгонд нэг нэр байдаг, нэр болгон нь эрин үеийн шинж чанарыг агуулдаг. Хүний үзлээр бол Бурхан үргэлж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх ёстой, үргэлж өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулах ёстой, үргэлж яг л Есүс шиг байх ёстой. Гэвч энэ удаа Бурхан ердөө ч тийм байдаггүй. Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсээр, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээсээр—яг Есүс шиг үйлдсэн бол нэг ажлаа давтаж байгаа хэрэг болж, Есүсийн ажил ямар ч ач холбогдол, үнэ цэнгүй байх байсан юм. Тиймээс Бурхан эрин үе бүрд ажлын нэг үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Түүний ажлын үе шат бүрийг гүйцэлдмэгц муу ёрын сүнснүүд удалгүй дуурайдаг ба Сатан Бурханыг өсгий даран дагаж эхэлсний дараа Бурхан өөр арга барилд шилждэг. Бурхан ажлынхаа нэг үе шатыг биелүүлмэгц муу ёрын сүнснүүд үүнийг нь дуурайдаг. Та нар энэ талаар тодорхой ойлгох ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь”-ээс эш татав

Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлж, “Би бол Бурхан!” хэмээн бархиран хашхирдаг зарим хүн бий. Гэсэн ч, тэдний төлөөлдөг зүйл буруу учраас эцэстээ тэд илчлэгддэг. Тэд Сатаныг төлөөлдөг ба Ариун Сүнс тэдэнд огт анхаарал хандуулдаггүй. Чи өөрийгөө хэчнээн өндөрт өргөмжилж, хэр чанга хашхирсан ч Сатанд харьяалагддаг бүтээгдсэн зүйл хэвээрээ л байна. Би хэзээ ч “Би бол Бурхан, Би бол Бурханы хайртай Хүү!” гэж хашхирдаггүй. Гэвч Миний хийдэг ажил бол Бурханы ажил юм. Би хашхирах хэрэгтэй гэж үү? Ямар ч өргөмжлөл хэрэггүй. Бурхан Өөрийнхөө ажлыг Өөрөө хийдэг бөгөөд хүн Түүнд байр суурь олгож, эсвэл хүндэт цол олгох хэрэггүй: Түүний ажил ялгамж чанар болон байр суурийг нь төлөөлдөг. Баптисм хүртэхээсээ өмнө Есүс, Бурхан Өөрөө байгаагүй гэж үү? Тэрээр Бурханы махбод болсон бие байгаагүй гэж үү? Тэр гэрчлэл хүлээн авсныхаа дараа л Бурханы цорын ганц Хүү болсон гэж хэлж мэдээж болохгүй биз дээ? Түүнийг ажлаа эхлэхээс ч өмнө Есүс гэдэг нэртэй хүн байгаагүй гэж үү? Чи шинэ зам гаргаж, эсвэл Сүнсийг төлөөлж чадахгүй. Сүнсний ажил болон хэлдэг үгийг илэрхийлж чадахгүй. Чи Бурханы Өөрийн ажлыг хийж чадахгүй, Сүнсний ажлыг ч хийж чадахгүй. Бурханы мэргэн ухаан, гайхамшиг, ойлгогдошгүй байдал болон хүнийг гэсгээдэг бүх зан чанар—энэ бүхнийг чи илэрхийлж чадахгүй. Тиймээс өөрийгөө Бурхан гэж зүтгэх нь нэмэргүй; чамд зөвхөн нэр л байх ба ямар ч мөн чанар байхгүй. Бурхан Өөрөө ирсэн боловч хэн ч Түүнийг таниагүй, гэсэн ч Тэр Өөрийн ажлыг үргэлжлүүлж, Сүнсийг төлөөлөн үүнийг хийдэг. Чи Түүнийг хүн юм уу Бурхан, Эзэн юм уу Христ гэж дуудсан ч, эсвэл Түүнийг эгч гэж дуудсан ч энэ нь хамаагүй. Харин Түүний хийдэг ажил Сүнснийх бөгөөд Бурханы Өөрийн ажлыг төлөөлдөг. Хүн Өөрийг нь ямар нэрээр дуудаж байгааг Тэр анхаардаггүй. Тэрхүү нэр Түүний ажлыг тодорхойлж чадах уу? Чи Түүнийг юу гэж дуудахаас үл хамааран, Бурханы тухайд гэвэл Тэрээр Бурханы Сүнсний махбод болсон бие юм; Тэр Сүнсийг төлөөлж, Сүнсээр сайшаагддаг. Хэрвээ чи шинэ эрин үед зориулсан замыг тавьж, хуучин эрин үеийг төгсгөж, шинэ эрин үеийг эхлүүлж, эсвэл шинэ ажил хийж чадахгүй бол чамайг Бурхан гэж нэрлэж болохгүй!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (1)”-ээс эш татав

Бүх зүйл зүгээр байх үед бусадтай ярьж, харилцахдаа нэлээд хэвийн байдаг зарим хүн бий. Тэд ямар ч буруу зүйл хийдэггүй бөгөөд үнэнч харагддаг. Гэвч цуглааны үеэр хүн бүр Бурханы үгийг сонсоход анхаарч, залбиран уншиж байх үед тэд гэнэтхэн өвддөг. Тэгээд аман дээр нь хөөс сахарч, хамаг бие нь салгалж, хацрыг нь даган нулимс урсаж, дараа нь тэд ярьж эхэлдэг бөгөөд “Би үүнийг сонсмооргүй байна! Би үүнийг сонсмооргүй байна!” гэх ганц зүйл хэлсээр байдаг. Тэд ямар ч ухаангүй байдаг—энд үнэндээ юу болоод байна вэ? Тэднийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байна. Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн байхдаа тэд яагаад ийм үг хэлээд байдаг вэ? Хэвийн хүн үүнийг хэзээ ч бодож олохгүй боловч муу ёрын сүнсэнд энэ нь тов тодорхой байдаг. Энэ бол антихрист доторх сүнс юм. Тэднээс яагаад үнэнд тэгтлээ дургүй юм бэ гэж асуувал тэд тийм биш гэж хэлээд, үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс тууштай татгалздаг. Гэвч тэд үнэнийг хайрладаггүй гэдгээ зүрх сэтгэлдээ мэддэг. Бурханы үгийг уншаагүй үедээ тэд бусадтай харилцахдаа хэвийн санагддаг. Тэдний дотор юу байгааг чи мэдэхгүй. Тэд Бурханы үгийг уншихаар оролдох үед “Би сонсмооргүй байна” гэх үг гардаг; тэдний уг чанар илчлэгдсэн бөгөөд тэд ийм байдаг. Бурханы үг тэднийг өдөөн турхирч, илчилж, эсвэл эмзэг газрыг нь хөндсөн үү? Тэгээгүй. Юу болсон бэ гэвэл хүн бүр Бурханы үгийг уншиж байхад тэд үүнийг сонсмооргүй байна гэдэг. Тэд хорон муу бус уу? (Тийм). Хорон муу байна гэж юу гэсэн үг вэ? Ямар ч тодорхой шалтгаангүйгээр ямар нэг зүйлд маш их дургүйлхэх, яагаад гэдгээ ч мэдэлгүй эерэг зүйлд маш их дургүйцэх гэсэн үг. “Бурханы үгийг сонсмогц тэдгээр үг гардаг; Бурханд хийсэн гэрчлэлийг сонсмогц дайсагнал мэдэрч, яагаад тэгдгээ ч мэддэггүй. Үнэнийг эрэлхийлдэг хүн, үнэнд хайртай хүн харагдах үед би тэдэнтэй арцаж, тэднийг үргэлж загнаж, ар хударгаар нь хор хөнөөлтэй зүйл хийж, амийг нь хөнөөхийг хүсдэг” гэж тэд үнэхээр хэлмээр байдаг. Үүнийг хэлж байгаа тэд хорон муу юм. Үнэн хэрэгтээ антихристүүд анхнаасаа л хэзээ ч хэвийн хүний сүнстэй байгаагүй, мөн хэзээ ч хэвийн хүн чанартай байгаагүй—үнэндээ ийм зүйл л болоод байгаа юм.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Удирдагч болон ажилчдын хувьд зам сонгох нь хамгийн чухал (5)”-аас эш татав

Лавлагаанд зориулсан номлол, нөхөрлөлийн эшлэлүүд:

Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүмүүс бол муу ёрын сүнсэнд эзлэгдэж, хянуулсан хүмүүс юм. Үүний үндсэн илрэл нь сэтгэцийн өвчтэй байх, заримдаа хэвийн бус байж, хэвийн эрүүл ухаанаа бүрэн алдах явдал юм. Тэд Бурханд итгэдэг ч үнэнийг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй, сүйтгэх үүрэг л гүйцэтгэж чаддаг. Иймээс тэд Бурханд итгэдэг хэдий ч аврагдаж чадахгүй бөгөөд хөөгдөх ёстой юм. Муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн дийлэнх хүн Сатаны боол болж, Бурханы ажлыг үймүүлдэг. Үүнд дараах арван үндсэн илрэл бий:

1. Бурхан юм уу Христийн дүр үзүүлдэг бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

2. Тэнгэрэлчийн сүнстэй мэт дүр эсгэдэг бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

3. Бие махбодтой болсон өөр Бурханы дүр эсгэдэг бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

4. Бурханы үгийг өөрийнх гэж хэлж, өөрийнхөө үгэнд бусдаар Бурханы үг мэт хандуулдаг бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

5. Бусдаар өөрсдийгөө дагуулж, дуулгавартай байлгахын тулд Ариун Сүнсэнд ашиглуулдаг дүр үзүүлдэг бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

6. Хэл ярихуйгаар ярьж, хэл ярихуйг тайлбарлан, элдэв янзын ер бусын үзэгдэл харж чаддаг юм уу бусдын нүглийг хэлж өгдөг бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

7. Сүнсний ер бусын дуу хоолой, дуу чимээг байнга сонсдог, хий үзэгдэл байнга хардаг бүх хүн болон харваас ухаан санаа нь самуурсан бүх хүнийг муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

8. Хэвийн хүний сэтгэхүйгээ алдчихаад ямагт галзуу үг хэлж, өөртэйгөө байнга ярьж, утгагүй юм хэлэн, Бурхан өөрсдөд нь тушаасан, Ариун Сүнс өөрсдийг нь хөдөлгөсөн гэж байнга ярьдаг хүмүүсийг ч бас муу ёрын сүнс эзэмдсэн байдаг.

9. Үе үе хэвийн бус ааш авир гарган, тэнэг аашилж, заримдаа галзууран, бусадтай хэвийн байдлаар ярилцаж чаддаггүй бүх хүн бол муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүмүүс юм.

10. Зарим хүн ихэвчлэн нэлээд хэвийн байдаг боловч хэдэн сар юм уу нэг хоёр жилийн дотор өдөөн хатгуулж, сэтгэцийн өвчтэй болж болох юм. Тэд өвдөх үедээ чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүмүүстэй яг адилхан байдаг. Энэ хүмүүс заримдаа хэвийн байдаг хэдий ч мөн муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн гэж ангилагддаг. (Хэрэв хүн олон жилийн өмнө сэтгэцийн өвчтэй байсан ч дараа нь олон жил эрүүл байсан бөгөөд итгэлдээ үнэнийг ойлгож, хүлээн зөвшөөрч чадан, зарим өөрчлөлт гаргасан бол муу ёрын сүнсэнд эзэмдүүлсэн гэж ангилагдахгүй.)

Чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн Сатанд бүрэн эзэмдүүлж, хянуулдаг бөгөөд Сатанд харьяалагдаж, хараагддаг.

Ажлын зохицуулалтаас эш татав

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?