есүсийн түүх

Холбогдох 9 контент

Библийн түүхүүдийг тайлбарлах нь: Лазарын амиллын ар дахь Бурханы хүсэл

Шэньвэй, ХятадЛазарыг Эзэн Есүс амилуулсан нь Библид тэмдэглэгдсэн байдаг: “гэхэд талийгаачийн дүү Марта Түүнд, ‘Эзэн минь, одоо тэр өмхийрсөн байгаа: учир нь тэр үхээд дөрөв хонож байна’ гэлээ. Есүс түүнд, ‘Хэрвээ чи ит…

2019-05-22

Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж, судрыг тайлбарласан нь

13. Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж, судрыг тайлбарласан ньЛук 24:30–32 Тийнхүү Тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ сууж, талх авч ерөөгөөд хугалж, тэдэнд өгөв. Тэгэхэд тэдний нүд нээгдэж, Түүнийг танив; харин Тэр тэдний ха…

2018-05-22

Өөрийн амиллын дараа шавь нартаа хэлсэн Есүсийн үг

Иохан 20:26–29 Тэгээд найман өдрийн дараа Түүний шавь нар, мөн Томас тэдэнтэй хамт дотор байв: хаалга хаалтай байсан боловч Есүс ирж, тэдний дунд зогсоод, “Амар амгалан та нарт байх болтугай” гэв. Дараа нь Тэр Томаст, “Э…

2018-05-22

Есүс фарисайчуудыг зэмлэсэн нь

Бидний ярьсан бүхэн Бурханы зан чанар болон хүмүүс, хэрэг явдал, аливаа зүйлд хандах Түүний хандлагатай холбоотой. Мэдээж дээрх хоёр ишлэл ч бас ялгаагүй.

2018-05-22

Есүс гайхамшиг үзүүлсэн нь

Эзэн Есүсийн гүйцэтгэсэн гайхамшгуудын дундаас бид зөвхөн энэ хоёрыг сонгосон ба учир нь эдгээр нь Миний энд ярих гэж буй зүйлийг харуулахад хангалттай.

2018-05-22

Дал дахин долоон удаа уучлах Эзэний Хайр

4. Дал дахин долоон удаа уучлахМатай 18:21–22 Дараа нь Петр Түүн дээр ирж, “Эзэн минь, ах дүү маань миний эсрэг бурууг үйлдвэл би түүнийг хэдэн удаа уучлах вэ? Долоон удаа юу?” гэв. Есүс түүнд: “Би чамд долоон удаа биш, …

2018-05-22

Алдагдсан хонины тухай сургаалт зүйрлэл

Матай 18:12–14 Та нар юу гэж бодож байна? Хэрвээ хүн зуун хоньтой байгаад тэдний нэг нь төөрч явсан бол тэр хүн ерэн есөн хонио үлдээгээд уул руу явж, төөрсөн нэг хонио эрж хайхгүй гэж үү? Тэгээд түүнийг олбол тэр хонь н…

2018-05-22

Хүний Хүү Амралтын өдрийн ч Эзэн мөн (1)

1. Матай 12:1 Тэр үед, Есүс амралтын өдөр тариан талбайгаар өнгөрөхөд, Түүний шавь нар нь өлсөж байсан тул улаан буудайн түрүүнээс шувтарч идэв.2. Матай 12:6–8 Харин Би та нарт хэлье, энэ газарт сүмээс ч илүү агуу Нэгэн …

2018-05-22