есүсийн түүх

Холбогдох 9 контент

Библийн түүхүүдийг тайлбарлах нь: Лазарын амиллын ар дахь Бурханы хүсэл

Шэньвэй, ХятадЛазарыг Эзэн Есүс амилуулсан нь Библид тэмдэглэгдсэн байдаг: “гэхэд талийгаачийн дүү Марта Түүнд, ‘Эзэн минь, одоо тэр өмхийрсөн байгаа: учир нь тэр үхээд дөрөв хонож байна’ гэлээ. Есүс түүнд, ‘Хэрвээ чи ит…

2019-05-22

Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж Бичвэрийг тайлбарласан нь

(Лук 24:30–32) Энэ үе өнгөрөхөд Тэр тэдэнтэй хамт ширээнээ тухлан сууж талх авч түүнийг адислаад тэдэнд хуваан өгөв. Тэдний нүд нь гэрэлтэж, Түүнийг танихад, Тэрээр нүднийх нь өмнө алга болжээ. Мөн тэд нэг нэгэндээ, –”Би…

2018-05-22

Өөрийн амилалын дараа шавь нартаа хэлсэн Есүсийн үгс

(Иохан 20:26-29) Тэгээд найман өдрийн дараа Түүний шавь нар, мөн Томасын хамт байхад Есүс ирж, хаалга хаалтай байсан ч голд нь зогсоод, “Энх тайван та нарт байх болтугай” гэв. Дараа нь тэр Томаст хандан “Энд хуруугаа хүр…

2018-05-22

Есүс Фарисайчуудыг зэмлэсэн нь

Бидний ярьсан бүхэн Бурханы зан чанар болон хүмүүс, хэрэг явдал, аливаа зүйлд хандах Түүний хандлагатай холбоотой. Мэдээж дээрх хоёр ишлэл ч бас ялгаагүй.

2018-05-22

Дал дахин долоон удаа уучлах Эзэний Хайр

1. Дал дахин долоон удаа уучлах(Maтай 18:21-22) Дараа нь Петр Түүн дээр ирж, “Их Эзэн минь, ах минь миний эсрэг хэчнээн удаа нүгэл үйлдэж, түүнийг нь уучлах ёстой вэ? Долоон удаа юу?” гэв. Харин Есүс түүнд айлдсан нь “Би…

2018-05-22

Алдагдсан Хонины тухай сургаалт зүйрлэл

(Matай 18:12-14) Чи хэрхэн тунгааж байна? Хүн зуун хоньтой, тэдний нэг нь төөрч явсан бөгөөд тэр ерэн есөн хоньтой үлдэх атал уул руу явж, төөрсөн нэг хонийг эрж хайхгүй гэж үү? Тэгээд түүнийг олбол, та бүхэнд үнэнийг хэ…

2018-05-22

Хүний Хүү Амралтын өдрийн ч Эзэн мөн

1. (Матай 12:1) Тэр үед, Есүс амралтын өдөр тариан талбайгаар өнгөрөхөд, Түүний шавь нар нь өлсөж байсан тул улаан буудайн түрүүнээс шувтарч идэв.2. (Матай 12:6-8) Гэвч Би та нарт хэлье, энэ газарт сүмээс ч илүү аугаа Нэ…

2018-05-22