Өдөр тутмын Библийн уншлага: Эзэн Есүс Амралтын өдрийг сахиагүй нь бидэнд ямар анхааруулга өгдөг вэ?

2019-05-22

Ли Чин, Хятад

Нэгэн өглөө эрт сүнслэг үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байхдаа би Библид ингэж бичээстэй байхыг харлаа: “Тэр үед, Есүс амралтын өдөр тариан талбайгаар өнгөрөхөд, Түүний шавь нар нь өлсөж байсан тул улаан буудайн түрүүнээс шувтарч идэв. Гэтэл фарисайчууд үүнийг хараад Түүнд, ‘Хараач, Таны шавь нар амралтын өдөр хууль бус юм хийж байна’ гэлээ. Харин Тэр тэдэнд, … Харин Би та нарт хэлье, энэ газарт сүмээс ч илүү агуу Нэгэн байна. Харин, Би тахилыг бус, өршөөлийг болгооно гэсэн үгийн утгыг та нар ойлгосон байсан бол гэмгүй нэгнийг буруушаахгүй байсан. Учир нь хүний Хүү Амралтын өдрийн ч Эзэн мөн(Матай 12:1–3, 6–8). Энэхүү хэсгийг уншсаныхаа дараа би гүн бодолд автав: “Хуулийн эрин үед Ехова эгэл ардуудад Амралтын өдрийг сахихыг тушаасан. Амралтын өдрөөр эгэл ардууд бүх ажлаа зогсоодог байсан; тэр өдөр ажлаа зогсоохгүй бол нүгэл болох бөгөөд тэдэнтэй харьцах ёстой болдог байсан. Эзэн Есүс ажлаа явуулахаар ирэхдээ Амралтын өдрийг сахихаа больж, сайн мэдээг номлож, ажиллахаар шавь нараа дагуулан янз бүрийн газар луу явсан юм. Яагаад тэгсэн юм бэ? Эзэн Есүс үүнийг хийсэн нь бидэнд ямар анхааруулга өгдөг юм бэ?” Би үүнийг удаан хугацаанд тунгаан бодсон боловч мөн л ойлгосонгүй.

Хэд хоногийн дараа би Шүэ хамтран зүтгэгчийг номлол сонсохоор аянаасаа эргэн ирсэн гэж дуулаад гэрт нь зочилж очлоо. Тэрээр номлол сонсоод юу олж авсан тухайгаа надтай баяртайгаар хуваалцаж, нэг ном гаргаж ирэв. Тэр ном нь урьд өмнө хэзээ ч сонсогдож байгаагүй олон үнэн болон нууцыг илчилсэн гэж хэллээ. Номын ихэнхийг уншсан бөгөөд унших тусам зүрх сэтгэл нь гэрлээр дүүрч, урьд нь ойлгодоггүй байсан олон үнэнийг ойлгодог болсон гэв. Шүэ хамтран зүтгэгчийг сонсоод би Бурханы бэлтгэлд бүх зүрх сэтгэлээсээ талархсаар байсан бөгөөд өнгөрсөн хэд хоногт намайг будилуулж ирсэн зүйлийн талаар хэлэхгүй байж чадсангүй. Тэрээр инээмсэглэн надад ингэж хэллээ, “Эзэнд талархъя. Эзэн Есүс Амралтын өдрөөр яагаад ажилладаг байсан асуудлын талаар энэ ном маш тодорхой өгүүлдэг юм. Үүнийг хамтдаа харцгаая.” Ингэж хэлэнгээ номоо нээж, надаар уншуулав. Би ийнхүү уншлаа: “Эзэн Есүс ирэхдээ, Бурхан Хуулийн эрин үеийг орхин явж, шинэ ажил эхлүүлсэн ба энэхүү шинэ ажил нь Амралтын өдрийг сахихыг шаарддаггүй гэдгийг хүмүүст хэлэхийн тулд Өөрийн бодитой үйлдлийг ашигласан юм. Бурхан Амралтын өдрийн хязгаараас гарч буй нь ердөө л Түүний шинэ ажлын урьдчилсан жишээ байсан ба бодитой, агуу ажил үргэлжлэн явагдах гэж байсан юм. Эзэн Есүс Өөрийн ажлыг эхлүүлэхдээ Хуулийн эрин үеийн гав дөнгийг аль хэдийн ардаа орхисон ба тэрхүү эрин үеийн дүрэм, зарчмуудыг эвдэж гарсан байв. Түүнд хуультай холбоотой ямар ч зүйлийн ул мөр байгаагүй; Тэр үүнийг бүрмөсөн хаяж, цаашид мөрдөхөө больсон ба үүнийг мөрд гэж хүн төрөлхтнөөс шаардахаа больсон. Иймд Эзэн Есүс Амралтын өдөр тариан талбайгаар явсныг чи эндээс харж байна; Эзэн амраагүй, харин гадаа ажиллаж байсан. Түүний энэ үйлдэл нь хүмүүсийн үзэлд цохилт болсон ба Тэр цаашид хуульд захирагдан амьдрахаа больж, Амралтын өдрийн хязгаарыг орхиж, хүн төрөлхтний өмнө, тэдний дунд шинэ дүр төрхтэйгээр, ажиллах шинэ арга замтайгаар гарч ирсэн гэдгээ тэдэнд мэдэгдсэн юм. Түүний энэ үйлдэл нь уг хуулиас гарч, Амралтын өдрөөс гарснаар эхэлсэн шинэ ажлыг авчирсан гэдгийг нь хүмүүст хэлсэн юм. Бурхан Өөрийн шинэ ажлыг хэрэгжүүлэхдээ өнгөрсөнтэй цаашид зууралдаагүй бөгөөд Хуулийн эрин үеийн дүрэм журмын талаар цаашид тоохоо больсон. Мөн өмнөх эрин үе дэх Түүний ажил ч Түүнд нөлөөлөөгүй, харин Тэр Амралтын өдрөөр бас л ажилласан ба шавь нар нь өлссөн үедээ тариан түрүү шувтран идэж байжээ. Бурханы нүдээр энэ нь тун хэвийн зүйл байв. Бурхан хийхийг хүсдэг ажил, хэлэхийг хүсдэг зүйлдээ шинэ эхлэл хийж чадах байсан. Тэр шинийг эхэлсэн л бол өмнөх ажлаа дахин дурддаг ч үгүй, мөн түүнийгээ үргэлжлүүлдэг ч үгүй. Учир нь Бурханы ажилд Өөрийн зарчим байдаг. Тэр шинэ ажил эхлэхийг хүсдэг үе нь, Тэр хүн төрөлхтнийг Өөрийн ажлын шинэ үе шатанд аваачихыг хүсдэг үе бөгөөд Түүний ажил илүү өндөр түвшинд орсон үе юм. Хэрвээ хүмүүс хуучны үгээр юм уу дүрэм журмын дагуу ажилласаар, тэдгээртэй зууралдсаар байвал Тэр үүнийг нь санахгүй, эсвэл магтахгүй. Учир нь Тэр аль хэдийн шинэ ажил авчирсан ба Өөрийн ажлын шинэ үе шатанд орчихсон. Шинэ ажил эхлүүлэх үедээ Тэр хүн төрөлхтөнд цоо шинэ өнцгөөс, цоо шинэ дүр төрхтэйгээр, цоо шинэ арга замаар илрэн гардаг, ингэснээр хүмүүс Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын өөр өөр талыг харж чаддаг. Энэ нь Түүний шинэ ажил дахь Түүний зорилгуудын нэг юм. Бурхан хуучинтай зууралддаггүй, эсвэл хуучин замаар явдаггүй; Түүнийг ажиллаж, ярих үед энэ нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг хориотой байдаггүй. Бурханд бүх юм чөлөөлөгдсөн, чөлөөтэй байдаг ба юу ч хориглодоггүй, ямар ч хязгаарлалт байдаггүй—Түүний хүн төрөлхтөнд авчирдаг зүйл нь бүгд эрх чөлөө болон чөлөөлөлт байдаг. Тэр бол амьд Бурхан, жинхэнээсээ үнэхээр оршин байдаг Бурхан юм. Тэр хүүхэлдэй, эсвэл шавар баримал биш бөгөөд хүмүүсийн хоймортоо залж, шүтэн мөргөдөг шүтээнүүдээс огт өөр. Тэр бол амьд, цоглог бөгөөд хүмүүст авчирдаг үг болон ажил нь бүгд амь, гэрэл, бүгд эрх чөлөө, чөлөөлөлт байдаг, учир нь Тэр үнэн, амь, замыг агуулдаг—Тэр Өөрийн ямар ч ажилд юунд ч баригддаггүй… Тиймээс Эзэн Есүс Амралтын өдрөөр шууд гадагш гарч, ажиллаж байсан, учир нь Түүний зүрх сэтгэлд ямар ч дүрэм байгаагүй бөгөөд хүн төрөлхтнөөс үүсэн гарсан ямар ч мэдлэг, сургаал номлол байгаагүй. Түүнд байсан зүйл нь Бурханы шинэ ажил, Түүний зам байсан бөгөөд Түүний ажил нь хүн төрөлхтнийг чөлөөлж, суллаж, тэдэнд гэрэлд орших боломж олгох, амьдрах боломж олгох зам байсан(“Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”).

Энэхүү хэсгийг уншаад би жаахан ойлгосон бөгөөд Шүэ хамтран зүтгэгчид ингэж хэллээ: “Тэгвэл Эзэн Есүс ажлаа явуулахаар ирэхдээ Амралтын өдрийг сахиагүй, харин сайн мэдээ номлож, ажиллахаар янз бүрийн газар луу шавь нараа дагуулан явсан бөгөөд Бурхан хуулийг ардаа орхиж, одоо шинэ ажил хийж байгаа гэдгийг тухайн үеийн хүмүүст хэлэхийн тулд ингэсэн юм байна. Тэрээр хүмүүсийг шинэ эрин үе рүү хөтлөхийг хүсжээ. Бурханы хийдэг юм болгоны цаана Бурханы хүсэл байдаг юм шиг байна!”

Шүэ хамтран зүтгэгч надад ингэж хэллээ, “Тийм ээ, Эзэн Есүс яагаад Амралтын өдрөөр ажилласан талаар энэ хэсэгт маш тодорхой өгүүлдэг. Бурхан ажиллах үедээ аливааг хийх хуучин арга замтай зууралдаж, хуучин замаар явдаггүй. Бурхан үргэлж завхарсан хүн төрөлхтний хэрэгцээний дагуу илүү шинэ, илүү дээд ажил хийдэг. Бурхан шинэ ажил хийх үедээ өмнөх ажлаа баримтлахаа больдог бөгөөд хэрвээ хүмүүс өмнөх заншлыг баримталбал дүрэмтэй зууралдаж байгаа хэрэг юм. Хуучин дүрэм, заншлыг орхиж, Бурханы ажлын мөрийг ойр дагаснаар л хүмүүс Түүний авралыг хүртэж чадна. Жишээлбэл, Хуулийн эрин үед Бурхан хүн төрөлхтний газар дээрх амьдралыг залж чиглүүлэх хууль, тушаалыг Мосегоор дамжуулан тунхагласан бөгөөд хууль, тушаалыг дагаж, Амралтын өдрийг сахих ёстой гэж хүнээс шаардсан. Учир нь тухайн үеийн хүмүүс амьдралаа яаж авч явахаа мэддэггүй байсан бөгөөд Бурханыг шүтэн мөргөнө гэж юу болох, Бурханыг хэрхэн шүтэн мөргөж, хэзээ ажиллах гэх зэргийн тухай юу ч мэддэггүй байсан юм. Бурхан хүн төрөлхтнийг өдөржин борви бохис хийх завгүй байж, үүрийн гэгээнээс ажиллан, үдшийн бүрийд амарч, зөвхөн хоол хүнс, хувцас хунар, байр сууцны төлөө, мөн үр хүүхдээ өсгөхийн төлөө л амьдарч байгааг харахыг хүсээгүй. Иймээс Тэрээр хүнд мөрдүүлэх гэж хууль, тушаалаа тунхагласан бөгөөд хүнд зориулан Амралтын өдрийг бэлдэж, зургаан өдөр ажиллаад, долоо дахь өдөр нь Бурханы өмнө очиж, шүтэн мөргөхийн тулд бүх ажлаа зогсоохыг тэднээс шаардсан. Гэвч Хуулийн эрин үеийн төгсгөлд хүн төрөлхтнийг Сатан улам бүр завхруулж байсан бөгөөд тэд Амралтын өдрийг мөрдөж, Амралтын өдрөөр Бурханыг шүтэн мөргөж, магтаж байгаа мэт харагддаг байсан боловч зүрх сэтгэлдээ Бурханыг шүтэх жинхэнэ шүтлэгтэй байхаа больсон байв. Тэд Амралтын өдрийг мөрддөг байсан хэдий ч энэ нь ямар ч утга учиргүй, ердөө л нэг төрлийн дүрэм, зан үйл байсан. Иймээс Эзэн Есүс ажлаа хийхээр ирэхдээ хүний хэрэгцээг харгалзан гэмшлийн замыг илэрхийлсэн бөгөөд Амралтын өдрийн дүрэм, заншлыг сахихыг хүмүүсээс шаардахаа больсон. Оронд нь Тэрээр хууль болон Амралтын өдрийг орхиход хүмүүсийг удирдаж, Бурханыг сүнсээр болон үнэнээр шүтэн мөргөх шинэ шаардлагыг хүнд санал болгосон. Энэ маягаар хүмүүс хэрэгжүүлэх илүү шинэ, илүү дээд замтай болж чадсан бөгөөд урьдын дүрэм, заншлыг орхиж, Бурханы шаардлагын дагуу хэрэгжүүлснээр л Эзэний хайрласан амар амгалан, баяр баяслыг эдэлж, Бурханы халамж, хамгаалалт дор амьдарч чадсан. Гаднаасаа Эзэн Есүс Амралтын өдрийг сахихаа больсноор хуулийг хаяж байгаа мэт харагдсан боловч мөн чанартаа Тэрээр хуулийг биелүүлсэн бөгөөд дүрэм, зан үйлээс Бурханыг сүнс болон үнэнээр шүтэн мөргөх рүү шилжих боломжийг хүмүүст олгож байсан юм. Энэ нь Бурханы зүрх сэтгэлтэй илүү ойр, дотно байх боломжийг хүмүүст олгосон илүү гүн гүнзгий хэрэгжүүлэлт, Бурханыг шүтэн мөргөлд орох оролт байлаа. Эзэн шавь нараа Амралтын өдрийг орхиход биечлэн удирдаагүй бол хуулийн хязгаарлалтыг хэн ч давж чадахгүй байх байв. Бурхан Өөрөө шинэ ажил тасралтгүй хийснээр л хүмүүс хэрэгжүүлэх шинэ замтай болж, сүнсний чөлөөлөлт, эрх чөлөөг олж авч чадсан юм. Бурхан бол жинхэнэ агаад амьд Бурхан гэдгийг, мөн Бурханд ямар ч дүрэм, хориг гэж байдаггүйг бид Бурханы ажлаас харж болно. Бурхан шинэ ажил хийхдээ хууль, дүрмээр хязгаарлагддаггүй бөгөөд хуучин ажилтай зууралддаггүй. Бурхан бол хэзээд шинэ байдаг, хэзээ ч хуучин байдаггүй бөгөөд хүнийг үргэлж илүү шинэ, илүү өндөр түвшин рүү хөтөлж байгаа. Бурхан шинэ ажлаа явуулахдаа хуучин дүрэм, заншилтай огт зууралдаагүй; Тэрээр цоо шинэ маягаар хүмүүсийн дунд ажиллаж, улмаар тэднийг хэрэгжүүлэх илүү шинэ замтай болгон, эцэстээ хүмүүсийг хуулиас аварч, Түүний өмнө эрх чөлөөтэй амьдрах, Түүний авралыг олж авах боломжийг олгосон юм.”

Шүэ хамтран зүтгэгчийн нөхөрлөлийг сонссоныхоо дараа би догдлон ингэж хэллээ: “Миний зүрх сэтгэл одоо маш тодорхой боллоо! Бурханы ажил маш бодитой бөгөөд аливааг хийх хуучин арга замтай огт зууралддаггүй юм байна. Тэрээр бидний хэрэгцээний дагуу үргэлж шинэ ажил явуулж, хэрэгжүүлэх шинэ замыг бидэнд харуулдаг ба Түүнийг шүтэн мөргөж, ерөөлийг нь эдлэхээр Түүний өмнө илүү их очих боломжийг бидэнд олгодог юм байна. Бурхан шинэ ажил хийж, хүнийг Амралтын өдрөөс холдуулаагүй бол хүмүүс хуульд байнга хүлээстэй байх байсан; тэд дүрэм, зан үйлээр Бурханыг шүтэн мөргөж, хуулийг зөрчсөнийхөө төлөө бүр яллагдаж, шийтгүүлэх байж. Бурхан үнэхээр бидэнд маш их хайртай юм байна!”

Шүэ хамтран зүтгэгч толгой дохин, баяртайгаар ингэж хэллээ, “Яг тийм. Бурханы хийдэг зүйл болгон гүн гүнзгий утга учиртай байдаг бөгөөд бүгдээрээ хүн төрөлхтөн биднийг хайрлах Бурханы хайраар дүүрэн байдаг! Иймээс Бурханыг шинэ ажил явуулахад энэ нь буруу ойлголт, төсөөлөлтэй маань нийцдэг ч бай, үгүй ч бай, мөн бид үүнийг нь ойлгодог ч бай, үгүй ч бай хамаагүй, бид үргэлж Бурханы хүслийг эрж хайн, Бурханыг хүндэлдэг зүрх сэтгэлээр Түүний ажлыг мэдэх гэж оролдох ёстой, учир нь энэ маягаар л бид Бурханы мөрийг ойр дагаж, Түүний авралыг хүртэж чадна. Хэрэв бид биеэ тоосон, ихэрхүү байж, Бурханы шинэ ажлыг эрж хайдаггүй, мэддэггүй бол Бурханы эсрэг тэрсэлж, Бурханыг эсэргүүцэх хандлагатай байх бөгөөд Бурханы авралыг алдах болно—ийм үр дагаврыг бодохоос ч аймаар! Жишээлбэл, урьд нь ахлах тахилчид, хуулийн багш нар болон фарисайчууд Эзэн Есүсийн үг, ажил нь эрх мэдэл, хүч чадалтай гэдгийг тодорхой харсан боловч нээлттэй сэтгэлээр үнэнийг эрж хайгаагүй, Бурханы ажлыг ч мэдээгүй. Харин тэд хууль, дүрэмтэй ягштал зууралдаж, тэдгээрийг ашиглан Эзэн Есүсийн үг, ажлыг Хуучин Гэрээнээс хальсан гэж яллаж, Амралтын өдрийг мөрдөлгүй хууль зөрчсөн хэмээн Эзэн Есүсийг шүүсэн билээ. Мөн тэд алхам тутамдаа Эзэн Есүсийн ажлыг Еховагийн ажилтай харьцуулан, өөрсдийнх нь буруу ойлголт, төсөөлөлтэй нийцэхгүй л бол Эзэн Есүсийг яллаж, шүүж, бүр доромжилсон. Эцэстээ тэд Ромын эрх баригчидтай хамтран Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон бөгөөд ийнхүү Бурханаар хараалгаж, шийтгүүлсэн юм. Бурхан хаана илэрч, ямар ч маягаар ажилладаг бай, бид буруу ойлголт, төсөөлөлдөө найдаж, өмнөх ажлыг нь ашиглан Бурханы шинэ ажлыг хязгаарлаж болохгүй гэдгийг фарисайчуудын бүтэлгүйтсэн сургамж бидэнд анхааруулдаг. Бурханы мэргэн ухаан маш гайхалтай, ойлгохын аргагүй байдаг; Бурхан юу ч хийлээ гэсэн хүн төрөлхтнийг илүү сайн аварч чаддаг байхын төлөө хийдэг бөгөөд Бурханы хүсэл болон уйгагүй хичээл зүтгэл үүний цаана байдаг. Завхарсан хүн төрөлхтөн бид Бурханы ажлыг ойлгож чадахгүй. Хүндэлсэн зүрх сэтгэлээр Бурханы ажлыг эрж хайн, хүлээн зөвшөөрөх нь бидний хийж чадах цорын ганц зүйл бөгөөд учир нь энэ маягаар л бид Бурханы сайшаал, ерөөлийг хүртэж чадна.”

Би толгой дохин, Шүэ хамтран зүтгэгчид ингэж хэллээ: “Тийм ээ! Бурхан маш ухаалаг, маш төгс хүчтэй, Түүний ажлыг хүмүүс бид яаж ойлгож чадах билээ? Энэ нь яг л Библид: ‘Өө, Бурханы мэргэн ухаан болон мэдлэгийн аль алины баялаг юутай гүн билээ! Түүний шүүлтүүд яасан ойлгохын аргагүй, Түүний замууд нь яасан олж илрүүлэхийн аргагүй билээ! эсвэл хэн Түүний зөвлөх байсан бэ? ’ (Ром 11:33–34) гэдэг шиг юм. Бид Бурханы шинэ ажилд хандахдаа Бурханыг хүндэлдэг зүрх сэтгэлээр илүү их эрж хайж, судлах ёстой бөгөөд тэр үед л бид Бурханы авралыг хүртэж чадна! Эзэнд талархъя! Өнөөдрийн нөхөрлөл надад үнэхээр их ашиг тустай байлаа!”

“Эзэнд талархъя!”

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Эзэн, боол хоёрын тухай сургаалт зүйрлэлийн цаадах Бурханы хүсэл юу вэ?

Өнгөрсөн хэдэн жилд бид пастор, ахлагчдынхаа хэлсний дагуу эрэлхийлсэн бөгөөд Эзэний төлөө хөдөлмөрлөж, ажиллаж, зовж, өөрсдийгөө зарлагадсанаар Эзэнээс алдрын титэм болон ерөөл олж авна гэдэгт итгэж ирсэн. Бид ажлаараа дамжуулан улам агуу гавьяа хуримтлуулах тусмаа өөрсдийгөө тэнгэрийн хаанчлалд ороход тэнцэнэ гэж боддог тул дор бүрнээ өөрсдийгөө Эзэний төлөө эрчимтэйгээр зарлагадаж, бүр ямар ч хэмжээний зовлон байлаа гэсэн зохистой санагдахад хүрдэг. Гэхдээ аливаа зүйлийг ийнхүү бодох нь Эзэний хүсэлтэй нийцдэг эсэх, энэ нь Эзэний үгэнд үндэслэдэг эсэхийг бид ер нь эргэцүүлж үзсэн бил үү? Эзэн Есүс энэ маягийн эрэл хайгуулыг магтдаг уу?

Эзэн Есүс амиллынхаа дараа яагаад хүнд харагдсан бэ?

Эзэн Есүс загалмайд цовдлогдож, улмаар хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг гүйцэлдүүлсэн. Тэгвэл Тэр яагаад амиллынхаа дараа 40 хоногийн турш хүмүүст харагдсан бэ? Утга учир нь юу байв, мөн амиллынхаа дараа хүнд харагдсаны ар дахь Түүний хүсэл юу байв?

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих