Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж, судрыг тайлбарласан болон Шавь нар нь Есүст хайрсан загас өгсөн нь

2018-05-22

Есүс дахин амилсныхаа дараа талх идэж, судрыг тайлбарласан нь

Лук 24:30–32 Тийнхүү Тэр тэдэнтэй хамт ширээнд сууж, талх авч ерөөгөөд хугалж, тэдэнд өгөв. Тэгэхэд тэдний нүд нээгдэж, Түүнийг танив; харин Тэр тэдний хараанд үзэгдэхгүй алга болжээ. Тэд бие биедээ “Замд Түүнийг бидэнтэй ярилцаж байхад, бидэнд судар нээж үзүүлэхэд зүрх маань бидний дотор шатаж байгаагүй гэж үү?” гэцгээв.

Шавь нар нь Есүст хайрсан загас өгсөн нь

Лук 24:36–43 Мөн тэднийг тийнхүү ярьж байхад нь Есүс Өөрөө тэдний дунд зогсоод, “Амар амгалан нь та нарт байх болтугай” гэв. Гэвч тэд айн эмээж, сүнс харлаа гэж бодоцгоов. Тэгэхэд нь Тэр “Та нар яагаад зовнив? Та нарын сэтгэлд яагаад элдвийн бодол төрөв? Миний гар, хөлийг хар, энэ бол Би байна: Намайг бариад үз; учир нь сүнсэнд яс, мах байхгүй, харин та нарыг харахад Надад байна шүү дээ” гэв. Тэр тийнхүү өгүүлээд тэдэнд гар, хөлөө үзүүлэв. Тэднийг баярласандаа бас л итгэж ядан гайхширч байхад нь Тэрээр: “Та нарт энд идэх юм байна уу?” гэхэд тэд нэг хэсэг хайрсан загас зөгийн балны сархинагтай өгөв. Тэр үүнийг авч, тэдний өмнө идэв.

Одоо бичвэрийн дээр дурдсан хэсгүүдийг авч үзэцгээе. Эхний хэсэгт Эзэн Есүс амилсныхаа дараа талх идэж, судар тайлбарлаж байгаа тухай өгүүлж байгаа бол хоёр дахь хэсэгт Эзэн Есүс хайрсан загас идэж байгаа тухай өгүүлж байна. Энэ хоёр хэсэг нь Бурханы зан чанарыг мэдэхэд чинь яаж туслах вэ? Эзэн Есүс талх идэж, дараа нь хайрсан загас идсэн тухай эдгээр дүрслэлээс та нар ямар дүр зураг төсөөлж байна вэ? Эзэн Есүс та нарын өмнө суугаад талх идэж байсан бол ямар санагдах байсныг та нар төсөөлж чадах уу? Эсвэл Тэр та нартай хамт нэг ширээнд суугаад хооллож, хүмүүстэй хамт загас, талх идэж байсан бол тэр мөчид чамд ямар санагдах байсан бэ? Чи өөрөө Эзэнд маш ойр, Тэр чамд тун дотно байна гэж чамд санагдвал энэ мэдрэмж чинь зөв. Энэ бол Эзэн Есүс эргэж амилсныхаа дараа цугларсан хүмүүсийн өмнө талх, загас идсэнээр олж авахыг хүсэж байсан яг тэр үр дүн юм. Хэрвээ Эзэн Есүс амилсныхаа дараа хүмүүстэй зөвхөн ярилцаж, тэд Түүний яс, махыг нь тэмтэрч чадалгүй, харин Тэр бол хүрч болшгүй Сүнс гэж л бодсон бол тэдэнд ямар санагдах байсан бэ? Тэдний урам хугарах байсан бус уу? Урам хугарсан хүмүүст хаягдсан мэт санагдах байсан бус уу? Эзэн Есүс Христээс холдсон мэт санагдах байсан бус уу? Ийм зай Бурхантай харьцах хүмүүсийн харилцаанд ямар сөрөг нөлөө үзүүлэх байсан бэ? Хүмүүс гарцаагүй айж, Түүнд ойртож зүрхлэхгүй байсан ба тэгээд Түүнийг хүндэтгэсэн хандлагатай болох байсан. Тэр үеэс эхлээд тэд Эзэн Есүс Христтэй харилцах дотно харилцаагаа тасалж, Нигүүлслийн эрин үеэс өмнө байсан шигээ тэнгэр дэх Бурхан ба хүн төрөлхтний хоорондох харилцаа руугаа буцаж очих байсан. Хүмүүсийн хүрч, эсвэл мэдэрч чадахгүй сүнслэг бие нь тэдний Бурхантай ойр дотно байдлыг үндсээр нь таслах байсан бөгөөд Эзэн Есүс Христийг махбодод байхад бий болсон, Тэр болон хүмүүсийн хооронд ямар ч зайгүй байсан тэр дотно харилцааг үгүй болоход ч хүргэх байсан юм. Сүнслэг биеийн хүмүүст төрүүлсэн зүйлс нь зөвхөн айх, зайлсхийх, дуугүй ширтэх мэдрэмж л байсан. Тэд Түүнийг дагаж, итгэж, хүндлэх нь бүү хэл, Түүнд ойртож, ярилцаж ч зүрхлэхгүй байх байлаа. Хүмүүс Өөрт нь ийм сэтгэлээр хандахыг Бурхан харахыг хүсээгүй. Хүмүүс Түүнээс зайлсхийж, эсвэл өөрсдийгөө Түүнээс холдуулж байхыг Тэр харахыг хүсээгүй; хүмүүс Түүнийг ойлгож, Түүнд ойртож, Түүний гэр бүл байгаасай гэж л хүссэн. Хэрвээ чиний гэр бүл, чиний хүүхдүүд чамайг харсан атлаа танихгүй, бас чамд дөхөж ирж зүрхлэхгүй, харин үргэлж чамаас дөлөөд байвал, мөн тэдний төлөө хийсэн бүхнийг чинь ойлгохгүй байвал чамд ямар санагдах вэ? Шаналгаатай байхгүй гэж үү? Чиний зүрх шархлахгүй гэж үү? Хүмүүс Түүнээс зайлсхийхэд Бурханд яг ийм санагддаг. Иймээс Өөрийн амиллын дараа Эзэн Есүс хүмүүст мах цуснаас бүрдсэн Өөрийн биеэр үзэгдэж, тэдэнтэй хамт мөн л идэж, уусан юм. Бурхан хүмүүсийг гэр бүлээ гэж үздэг ба хүн төрөлхтөн ч бас Түүнийг хамгийн ойр дотноо Нэгнээ гэж үзээсэй хэмээн хүсдэг; зөвхөн ийм маягаар л Бурхан хүмүүсийг үнэхээр олж авч чадна, ийм маягаар л хүмүүс Бурханыг үнэхээр хайрлаж, шүтэн мөргөж чадна. Одоо та нар амилсныхаа дараа Эзэн Есүс талх идээд судрыг тайлбарласан тухай болон шавь нар нь Түүнд хайрсан загас өгсөн тухай энэ хоёр хэсгийг сонгож авсны минь санаа зорилгыг ойлгож чадах нь уу?

Амилсныхаа дараа хэлсэн, хийсэн олон зүйлээ Эзэн Есүс сайтар бодсон гэж хэлж болно. Эдгээр зүйл хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы эелдэг зан, хайр сэтгэлээр дүүрэн байсан ба махбодод байх хугацаандаа хүн төрөлхтөнтэй тогтоосон дотно харилцаандаа тавьдаг хичээнгүй анхаарал, нандигналаар нь ч бас дүүрэн байсан. Үүнээс гадна, тэдгээр нь махбодод байх хугацаандаа Өөрийн дагагчидтай хамт хооллож, амьдарч байсан үеийнх нь дурсамж, хүсэл тэмүүллээр дүүрэн байсан юм. Иймээс Бурхан, хүн хоёр хоорондоо хөндий зайтай гэж хүмүүст санагдуулахыг Бурхан хүсээгүй, хүн төрөлхтнийг Бурханаас холдоосой гэж ч хүсээгүй. Түүнчлэн Эзэн Есүс амилсныхаа дараа хүмүүстэй маш ойр дотно байсан Эзэн биш болсон гэж, мөн Тэрээр сүнсний ертөнц рүү буцаж, хүмүүсийн хэзээ ч харж, хүрч чадашгүй Эцэг дээрээ буцаж очсон учраас хүн төрөлхтөнтэй хамт байхаа больсон гэж хүн төрөлхтөнд санагдуулахыг Тэр хүсээгүй. Түүний болон хүн төрөлхтний хооронд байр суурийн ялгаа бий болсон гэж хүмүүст санагдуулахыг Тэр хүсээгүй. Өөрийг нь дагахыг хүсдэг боловч Түүнийг хүндэтгэсэн зайд байлгадаг хүмүүсийг хараад Бурханы зүрх сэтгэл өвддөг, учир нь энэ бол тэдний зүрх сэтгэл Түүнээс маш хол байгаа, тэдний зүрх сэтгэлийг татах нь Түүний хувьд маш хэцүү байх болно гэсэн үг юм. Иймээс хэрвээ Тэр тэдний харж, хүрч чадахгүй сүнслэг биетэйгээр хүмүүст үзэгдсэн бол хүнийг Бурханаас дахиад нэг удаа холдуулах байсан ба энэ нь эргэн амилсныхаа дараа Христ өндөр дээд агаад хүмүүсээс өөр болчихсон, тэгээд цаашид хүнтэй хамт нэг ширээнд сууж хооллож чадахгүй, яагаад гэвэл, хүмүүс нүгэлтэй, бохир заваан, Бурханд ойртож хэзээ ч чадахгүй гэж хүн төрөлхтөн андуурахад хүрэх байсан. Хүн төрөлхтний энэ буруу ойлголтыг арилгахын тулд Эзэн Есүс махбодоор хийдэг байсан шигээ, Библид тэмдэглэсэн “Тэр талх авч ерөөгөөд хугалж, тэдэнд өгөв” гэх зэрэг олон зүйлийг хийсэн. Түүнчлэн Тэр урьдынхтайгаа адилаар бичвэрийг тэдэнд тайлбарлаж өгсөн. Эзэн Есүсийн хийсэн энэ бүх зүйл нь Эзэн өөрчлөгдөөгүй, Тэр бол урьдын Эзэн Есүс хэвээрээ гэдгийг Түүнийг харсан бүх хүнд мэдрүүлсэн. Хэдийгээр Тэр загалмайд цовдлогдож, үхлийг үзсэн боловч эргэж амилсан ба хүн төрөлхтнийг орхиогүй. Тэр хүмүүсийн дунд байх гээд эргэж ирсэн бөгөөд Түүний юу ч өөрчлөгдөөгүй. Хүмүүсийн өмнө зогсож байсан хүний Хүү бол Эзэн Есүс мөн байсан. Түүний зан төрх, хүмүүстэй ярьж хөөрөх нь тун танил санагдаж байжээ. Тэр өгөөмөр сэтгэл, нигүүлсэл, хүлээцтэй байдлаар дүүрэн байсан—Тэр бусдыг Өөр шигээ хайрладаг, хүн төрөлхтнийг дал дахин долоон удаа өршөөж чадах Эзэн Есүс хэвээр байсан. Тэр урьдын адилаар хүмүүстэй хамт хооллож, бичвэрийг хамт хэлэлцэж байсан ба үүнээс ч чухал нь, Тэр яг өмнөхтэйгээ адил мах, цуснаас бүтсэн, харж, хүрч болохоор байсан. Хүний Хүү Тэрээр ойр дотно байдлыг мэдэрч, санаа амар байж, алдсан зүйлээ олж авахын баяр баяслыг мэдрэх боломжийг хүмүүст олгосон. Хүмүүс асар тайвнаар, хүн төрөлхтний нүглийг уучилж чадах хүний Хүүд зоригтой, итгэлтэйгээр найдаж эхэлсэн. Тэд мөн тээнэгэлзэх зүйлгүйгээр Эзэн Есүсийн нэрээр залбирч, Түүний нигүүлсэл, ерөөлийг олж авахаар, Түүнээс амар амгалан, баяр баясгаланг олж авч, халамж, хамгаалалт авахын тулд залбирч эхэлсэн бөгөөд Эзэн Есүсийн нэрийн дор өвчтэйг эдгээж, чөтгөрийг хөөн зайлуулж эхэлсэн юм.

Эзэн Есүсийг махбодоор ажиллаж байх үед Түүний дагагчдын ихэнх нь Түүний ялгамж чанарыг болон Түүний хэлсэн зүйлийг бүрэн нотолж чадаагүй. Түүнийг загалмайд цовдлогдох гэж байх үед Түүний дагагчдын хандлага нь ажигласан байдалтай байсан. Тэгээд Түүнийг загалмайд цовдлогдохоос эхлээд булшинд хийх хүртэл Түүнд хандах хүмүүсийн хандлага нь урам хугаралт байсан. Энэ хугацаанд, Эзэн Есүсийн махбодод байх үедээ айлдсан зүйлсэд хүмүүс зүрх сэтгэлдээ эргэлзэж байснаа тэр чигт нь үгүйсгэх болсон. Дараа нь Түүнийг булшнаас гарч, хүмүүст нэг бүрчлэн үзэгдэхэд Түүнийг нүдээрээ харж, Түүний амилсан тухай мэдээг сонссон хүмүүсийн дийлэнх нь үгүйсгэх хандлагаас тээнэгэлзэх хандлага руу аажмаар шилжсэн. Эзэн Есүс Томасын гарыг сүвээндээ хүргүүлж, амилсныхаа дараа талх хувааж, олон хүний өмнө идээд дараа нь тэдний өмнө хайрсан загас идэх үед л Эзэн Есүс бол бие махбодтой Христ юм гэсэн баримтыг тэд үнэхээр хүлээн зөвшөөрсөн. Энэхүү мах цустай сүнслэг бие тэр хүмүүсийн өмнө зогсоод хүн нэг бүрийг зүүднээс нь сэрээж байгаа мэт байсан гэж хэлж болно: тэдний өмнө зогсож байсан хүний Хүү нь эрт галвын үеэс оршин байсан Нэгэн байсан юм. Тэр хэлбэр дүрс, мах цустай байсан бөгөөд аль хэдийнээс урт удаан хугацааны турш хүн төрөлхтөнтэй хамт амьдарч, хооллож байсан… Тэр үед хүмүүс Түүний оршин тогтнол тун үнэн, маш гайхалтай гэдгийг мэдэрсэн. Үүний зэрэгцээ тэд бас маш их баяртай, аз жаргалтай байж, сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн байв. Түүний дахин илрэлт нь Түүний даруу байдлыг үнэхээр харж, Түүний ойр дотно байдлыг, хүн төрөлхтөнд татагддагийг нь, тэдний талаар хэр их боддогийг нь мэдрэх боломжийг хүмүүст олгосон юм. Энэхүү богинохон уулзалт нь Эзэн Есүсийг харсан хүмүүст, нэг насны амьдрал нь өнгөрсөн мэт санагдуулсан. Тэдний төөрсөн, будилсан, айсан, түгшсэн, хүсэн хүлээсэн, хөшүүн зүрх сэтгэл тайвшралыг олсон. Тэд эргэлзэж, эсвэл урам хугарахаа больсон, учир нь одоо шинэ итгэл, найдах ямар нэг зүйл байна гэдгийг тэд мэдэрсэн юм. Тэдний өмнө зогсож буй хүний Хүү цаг үргэлж тэдний ар тал байна; Тэр үүрд мөнхөд тэдний бат бөх цамхаг, хоргодох газар болно.

Хэдийгээр Эзэн Есүс дахин амилсан боловч зүрх сэтгэл болон ажил нь хүн төрөлхтнийг орхиогүй. Хүмүүст харагдсанаараа Тэр, ямар ч хэлбэрээр оршин байх нь хамаагүй, хэдийд ч, хаана ч хүмүүсийг дагалдаж, тэдэнтэй хамт алхаж, тэдэнтэй хамт байна гэдгээ хэлсэн юм. Тэр хэдийд ч, хаана ч хүн төрөлхтнийг хангаж, хариулж, Түүнийг харж, Түүнд хүрэх боломжийг олгох бөгөөд тэдэнд дахин хэзээ ч хүчин мөхөс санагдуулахгүй гэдгээ хүмүүст хэлсэн юм. Түүнчлэн Эзэн Есүс хүмүүст энэ дэлхий дээр амьдрахдаа ганцаараа биш гэдгийг нь хүмүүст мэдэгдэхийг хүссэн. Хүн төрөлхтөнд Бурханы халамж байгаа; Бурхан тэдэнтэй хамт байдаг. Тэд үргэлж Бурханд найдаж болно, Тэр бол Өөрийн дагагч нэг бүрийн гэр бүл юм. Түшиж тулах Бурхантай байснаар хүн төрөлхтөн цаашид ганцаардмал, арчаагүй байхаа болих бөгөөд Түүнийг өөрсдийн нүглийн тахил хэмээн хүлээн авсан хүмүүс нүгэлд хүлэгдэхээ болино. Хүний нүдээр бол дахин амилсныхаа дараа Эзэн Есүсийн гүйцэтгэсэн ажлын эдгээр хэсэг нь маш жаахан зүйлс байсан, харин Миний үзэж байгаагаар бол, Түүний хийсэн юм болгон маш утга учиртай, маш их үнэ цэнтэй, маш чухал, ач холбогдол ихтэй байсан.

Хэдийгээр Эзэн Есүсийн махбодоор ажилласан үе нь бэрхшээл, зовлонгоор дүүрэн байсан боловч мах цустай сүнслэг биеэрээ гарч ирснээрээ Тэрээр хүн төрөлхтнийг махбодоор золин аврах тухайн үеийн ажлаа бүрэн дүүрэн, төгс хийж гүйцэлдүүлсэн юм. Тэр махбод болсноор үйлчлэлээ эхэлсэн бөгөөд Өөрийн махан биеийн дүр төрхөөр хүн төрөлхтөнд үзэгдсэнээр Өөрийн үйлчлэлийг төгсгөсөн билээ. Тэрээр Нигүүлслийн эрин үеийг зарлан тунхаглаж, Христийн ялгамж чанараараа шинэ эрин үеийг эхлүүлсэн юм. Христ хэмээх Өөрийн ялгамж чанараар Тэр Нигүүлслийн эрин үе дэх ажлыг хэрэгжүүлж, Өөрийн бүх дагалдагчийг Нигүүлслийн эрин үед хатуужуулж, удирдсан. Бурханы ажлын тухайд гэвэл, Тэр эхэлсэн зүйлээ мадаггүй дуусгадаг гэж хэлж болно. Төлөвлөгөө, алхмууд байдаг ба ажил нь Бурханы мэргэн ухаан, бүхнийг чадагч байдал, гайхалтай үйл хэрэг, Бурханы хайр, өршөөлөөр дүүрэн байдаг. Мэдээж, Бурханы бүх ажилд байдаг үндсэн зангилаа нь хүн төрөлхтний төлөөх Түүний анхаарал халамж юм; үүнд Түүний хэзээ ч хойш тавьж чадахгүй санаа зовнилын мэдрэмж шингэсэн байдаг. Библийн эдгээр эшлэлд, амилсныхаа дараа Эзэн Есүсийн хийсэн юм бүхэнд хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы хувиршгүй найдвар, анхаарал, мөн түүнчлэн Бурханы хичээнгүй халамж, хүн төрөлхтнийг гэх энхрийлэл илчлэгдсэн юм. Эдүгээг хүртэл эдгээрийн аль нь ч өөрчлөгдөөгүй—та нар үүнийг харж байна уу? Үүнийг харах үедээ зүрх сэтгэл чинь өөрийн мэдэлгүй Бурханд ойртдог бус уу? Хэрвээ та нар тэр эрин үед амьдарч байгаад Эзэн Есүс амилсныхаа дараа бодитой хэлбэрээр та нарт үзэгдсэн бол, хэрвээ та нарын өмнө суугаад талх, загас идэн, та нарт бичвэрийг тайлбарлаж, та нартай ярилцсан бол ямар санагдах байсан бэ? Та нар баярлах байсан уу? Эсвэл буруутай санагдах байсан уу? Өмнөх буруу ойлголт, Бурханаас зайлсхийж, Бурхантай зөрчилдөж, Түүнд эргэлзсэн зэрэг нь—зүгээр л арилах байсан бус уу? Бурхан, хүн хоёрын харилцаа улам хэвийн, зүй зохистой болох байсан бус уу?

Библийн энэ хязгаарлагдмал бүлгүүдийг тайлбарласнаар та нар Бурханы зан чанараас ямар нэгэн өө сэв олсон уу? Та нар Бурханы хайраас ямар нэгэн хольц олж илрүүлсэн үү? Бурханы бүхнийг чадагч байдал, мэргэн ухаанаас ямар нэгэн заль мэх, ёрын мууг харсан уу? Мэдээж үгүй! Одоо та нар Бурхан бол ариун гэж баттай хэлж чадах уу? Бурханы сэтгэл хөдлөл болгон нь Түүний мөн чанар, зан чанарын илчлэл гэж баттай хэлж чадах уу? Та нар эдгээр үгийг уншсаны дараа үүнээс олж авсан ойлголт чинь зан чанараа өөрчилж, Бурханаас эмээхэд чинь тусалж, үр ашгаа өгч, эдгээр үг нь та нарт өдөр бүр өсөн нэмэгдэх үр ашиг өгч, ингэснээр энэхүү эрэл хайгуулын явцад та нар Бурханд улам бүр ойртож, Бурханы шаарддаг стандартад улам бүр ойртоно гэж Би найдаж байна. Та нар үнэний эрэл хайгуулаас уйдахаа больж, үнэний эрэл хайгуул болон зан чанарын өөрчлөлт нь та нарт төвөгтэй, илүүц мэт санагдахаа болино. Харин ч Бурханы жинхэнэ зан чанарын илэрхийлэл болон Бурханы ариун мөн чанарын зоригжуулалтаар та нар гэрлийг эгээрэн хүсэж, шударга ёсыг эгээрэн хүснэ, мөн үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы хүслийг хангахаар чармайж, Бурханаар авхуулах хүн болж, жинхэнэ хүн болно.

Өнөөдөр бид, Нигүүлслийн эрин үед анх удаа бие махбодтой болохдоо Бурханы хийсэн зарим зүйлийн талаар ярилцлаа. Эдгээр зүйлээс бид Түүний махбодоор илэрхийлж, илчилсэн зан чанарыг болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын бүх талыг харлаа. Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын энэ бүх тал нь ихэд хүнлэг болсон санагддаг боловч үнэндээ илчилж, илэрхийлсэн бүхний мөн чанар нь Түүний хувийн зан чанараас салшгүй юм. Хүн чанараар Өөрийн зан чанарыг илэрхийлж буй бие махбодтой болсон Бурханы бүх арга, бүх тал нь Түүний хувийн мөн чанартай салшгүй холбогдсон байдаг. Иймээс Бурхан бие махбодтой болох арга замыг ашиглан хүн төрөлхтөн дээр ирсэн нь маш чухал юм. Түүнчлэн махбодоор хийсэн Түүний ажил ч бас чухал, гэхдээ махан биетэй амьдарч байгаа хүн бүхэнд болон ялзралд амьдарч байгаа хүн болгонд бүр ч илүү чухал зүйл бол Түүний илчилсэн зан чанар, Түүний илэрхийлсэн хүсэл юм. Энэ нь та нарын ойлгож чадах зүйл мөн үү? Бурханы зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг ойлгосныхоо дараа та нар Бурханд яаж хандвал зохих талаараа ямар нэгэн дүгнэлт хийсэн үү? Эцэст нь энэ асуултын хариуд Би та бүхэнд гурван зөвлөгөө өгмөөр байна: Нэгдүгээрт, Бурханыг бүү турш. Бурханы тухай хэр зэрэг ойлгодог чинь хамаагүй, Түүний зан чанарын талаар хэр зэрэг мэддэг чинь хамаагүй, Түүнийг туршиж огтхон ч болохгүй. Хоёрдугаарт, Бурхантай байр суурь бүү булаацалд. Бурхан чамд ямар байр суурь өгч, эсвэл чамд ямар ажил даалгах нь хамаагүй, Тэр чамаар ямар үүрэг гүйцэтгүүлэхээр өргөх нь хамаагүй, Бурханы төлөө өөрийгөө хэчнээн их зарлагадаж, золиосолсон чинь ч хамаагүй, Түүнтэй байр суурь огтхон ч бүү булаацалд. Гуравдугаарт, Бурхантай бүү тэмцэлд. Бурханы чамд хийсэн зүйлийг, чиний төлөө Түүний зохицуулсан зүйлийг, Түүний чамд авчирсан зүйлийг ойлгох эсэх чинь, дуулгавартай дагаж чадах эсэх чинь хамаагүй, Бурхантай огтхон ч бүү тэмцэлд. Хэрвээ чи энэ гурван зөвлөгөөг мөрдөж чадах юм бол нэлээд аюулгүй байх бөгөөд Бурханыг тийм ч амархан уурлуулахгүй. Өнөөдрийн нөхөрлөлөө ингээд дуусгая.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Есүс гайхамшиг үзүүлсэн нь

1. Есүс таван мянган хүнийг хооллосон нь Иохан 6:8–13 Түүний шавь нарын нэг Симон Петрийн дүү Андрей Түүнд: “Энд таван арвайн талх, хоёр...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих