Өөрийн амиллын дараа шавь нартаа хэлсэн Есүсийн үг

2018-05-22

Иохан 20:26–29 Тэгээд найман өдрийн дараа Түүний шавь нар, мөн Томас тэдэнтэй хамт дотор байв: хаалга хаалттай байсан боловч Есүс ирж, тэдний дунд зогсоод, “Амар амгалан та нарт байх болтугай” гэв. Дараа нь Тэр Томаст, “Энд хуруугаа хүргээд Миний гарыг барь; энд гараа хүргэж, Миний сүвээ рүү хий: бүү итгэлгүй бай, харин итгэлтэй бай” гэлээ. Тэгэхэд Томас Түүнд хариулан, “Эзэн минь, Бурхан минь” гэв. Есүс Томаст өгүүлрүүн, “Томас, чи Намайг харсан учир Надад итгэсэн; хараагүй атлаа итгэсэн хүмүүс ерөөлтэй еэ!” гэжээ.

Иохан 21:16–17 Тэр дахиад хоёр дахь удаагаа “Иоханы хүү Симон оо, чи Намайг хайрладаг уу?” гэхэд тэр “Тийм ээ, Эзэн минь, би Таныг хайрладаг гэдгийг Та мэднэ шүү дээ” гэв. Тэр түүнд “Миний хонийг тэжээ” гэлээ. Тэр дахиад гурав дахь удаагаа “Иоханы хүү Симон оо, чи Намайг хайрладаг уу?” гэв. Тэр “Чи Намайг хайрладаг уу?” гэж гурав дахь удаагаа асуусан учир Петр зовниж, “Эзэн минь, Та бүхнийг мэднэ, би Таныг хайрладаг гэдгийг Та мэднэ” гэв. Есүс “Миний хонийг тэжээ” гэж түүнд хэллээ.

Өөрийн амилалын дараа шавь нартаа хэлсэн Есүсийн үгс

Эдгээр хэсэгт өгүүлж буй зарим зүйл нь дахин амилсныхаа дараа Эзэн Есүсийн хийсэн болон шавь нартаа айлдсан зүйлс юм. Эхлээд Эзэн Есүсийг амилахаас өмнө болон дараа ямар нэгэн ялгаа байсан эсэхийг харцгаая. Тэр урьдын Эзэн Есүс хэвээрээ байсан уу? Эргэж амилсны дараах Эзэн Есүсийг дүрсэлсэн дараах мөрүүд Бичвэрт байдаг: “Хаалга хаалттай байсан боловч Есүс ирж, тэдний дунд зогсоод, ‘Амар амгалан та нарт байх болтугай’ гэв.” Тэр үед Эзэн Есүс махбодод оршин байхаа болиод сүнслэг биед байх болсон гэдэг нь маш тодорхой байна. Учир нь Тэр махан биеийн хязгаарлалтыг даван гарсан; хаалга хаалттай байхад ч гэсэн Тэр хүмүүсийн дунд орж ирээд тэдэнд Өөрийгөө харуулж чадсан. Энэ бол эргэж амилсны дараах Эзэн Есүс болон амилахаасаа өмнө махан биед амьдарч байсан Эзэн Есүсийн хоорондын хамгийн том ялгаа юм. Хэдийгээр тэр агшны сүнслэг биеийн харагдах байдал болон Эзэн Есүсийн урьдны гадаад төрх хоорондоо ямар ч ялгаагүй байсан боловч тэр агшинд Эзэн Есүс нь хүмүүст танихгүй хүн шиг санагдсан, учир нь Тэр үхлээс эргэж амилсныхаа дараа сүнслэг бие болсон ба өмнөх махан биетэй нь харьцуулбал энэхүү сүнслэг бие нь хүмүүст илүү ээдрээтэй, будилмаар байсан. Түүнчлэн энэ нь Эзэн Есүс болон хүмүүсийн хооронд улам их зай бий болгосон ба тэр агшинд Эзэн Есүс улам нууцлаг болсныг хүмүүс зүрх сэтгэлдээ мэдэрсэн юм. Хүмүүсийн энэ танин мэдэхүй болон мэдрэмжүүд нь харж, эсвэл хүрч чадахгүй Бурханд итгэдэг байсан эрин үе рүү нь тэднийг гэнэт буцаан аваачсан. Иймээс Өөрийн амиллын дараа Эзэн Есүсийн хийсэн эхний зүйл нь хүн бүхэнд, Түүнийг харж, Тэр оршин байгаа гэдгийг нотолж, Түүний эргэж амилсан бодит баримтыг нотлох боломжийг олгосон. Түүнээс гадна, энэ үйлдэл нь хүмүүстэй харилцах Түүний харилцааг махбодоор ажиллаж байх үеийнхтэй нь, хүмүүсийн харж, хүрч чадах Христ байсан үеийнхтэй нь адил болгож сэргээжээ. Үүний нэг үр дүн бол Эзэн Есүс загалмайд цовдлогдсоны дараа үхлээс эргэж амилсан гэдэгт хүмүүс огт эргэлзээгүй ба хүн төрөлхтнийг золин аврах Эзэн Есүсийн ажилд ч эргэлзэхгүй байсан. Өөр нэг үр дүн нь бол Эзэн Есүс эргэж амилсныхаа дараа хүмүүст харагдаж, Түүнийг харж, Түүнд хүрэх боломжийг хүмүүст олгосон нь хүн төрөлхтнийг Нигүүлслийн эрин үед баттай бэхэлж, энэ цагаас эхлэн Эзэн Есүс “алга болсон”, эсвэл “нэг ч үг хэлэлгүй орхиж явснаас” болоод хүмүүс өмнөх эрин үе буюу Хуулийн эрин үед буцаж очихгүй байх байсан. Тийнхүү Тэр тэднийг Эзэн Есүсийн сургаалыг болон Түүний хийсэн ажлыг даган урагшилсаар байхаар болгосон. Тиймээс Нигүүлслийн эрин үе дэх ажлын шинэ үе шат албан ёсоор нээгдэж, тэр үеэс эхлэн, хуулийн дор амьдарч байсан хүмүүс албан ёсоор хуулиас гарч, шинэ эрин рүү шинэ эхлэлтэйгээр орсон. Эдгээр нь эргэж амилсныхаа дараа Эзэн Есүс хүн төрөлхтөнд харагдсаны олон талт утга учир юм.

Эзэн Есүс сүнслэг биед байсан юм бол хүмүүс яаж Түүнд хүрч, Түүнийг харж байсан бэ? Энэ асуулт нь Эзэн Есүсийн хүн төрөлхтөнд харагдсаны ач холбогдлыг хөнддөг. Дөнгөж сая уншсан бичвэрийн хэсгүүдээс та нар ямар нэг юм анзаарав уу? Үндсэндээ сүнслэг бие харагдаж, баригддаггүй ба эргэж амилсныхаа дараа Эзэн Есүсийн хийсэн ажил аль хэдийн гүйцсэн байсан. Иймээс ер нь бол хүмүүстэй уулзахын тулд Тэр Өөрийн анхдагч төрхөөр тэдний дунд эргэж ирэх хэрэг огтхон ч байгаагүй, гэхдээ Эзэн Есүсийн сүнслэг бие Томас мэтийн хүмүүст харагдсан нь Түүний харагдсаны ач холбогдлыг илүү бодитой болгож, хүмүүсийн зүрх сэтгэлд илүү гүн шингэсэн. Тэр Томас дээр ирэхдээ эргэлзэгч Томасыг гартаа хүргүүлээд түүнд ингэж хэлсэн: “Энд гараа хүргэж, Миний сүвээ рүү хий: бүү итгэлгүй бай, харин итгэлтэй бай.” Эдгээр үг, үйлдэл нь Эзэн Есүс зөвхөн эргэж амилсныхаа дараа хэлж, хийхийг хүссэн зүйл биш байсан; үнэндээ энэ нь загалмайд цовдлогдохоосоо өмнө Түүний хэлж, хийхийг хүсэж байсан зүйл юм, учир нь Томасын эргэлзээ зөвхөн тэр үед л эхэлсэн юм биш, харин Эзэн Есүсийг дагаж байсан тэр бүх хугацаанд түүнд байсан билээ. Загалмайд цовдлогдохоосоо өмнө Эзэн Есүс Томас мэтийн хүмүүсийн талаар аль хэдийн ойлгож байсан нь илэрхий юм. Иймээс бид үүнээс юу харж болох вэ? Тэр эргэж амилсныхаа дараа ч бас Эзэн Есүс хэвээр байсан. Түүний мөн чанар өөрчлөгдөөгүй. Гэхдээ үхлээс амилж, сүнсний ертөнцөөс Өөрийнхөө анхдагч дүрээр, Өөрийнхөө анхдагч зан чанартайгаар, бие махбодтой байх үедээ хүн төрөлхтнийг ойлгож байсан ойлголттойгоо эргэн ирсэн Эзэн Есүс эхлээд Томасыг олж очин Томасыг хавиргандаа хүргүүлж, эргэж амилсны дараах Өөрийн сүнслэг биеийг харуулаад зогсоогүй, Томасын гарыг хүргүүлж, сүнслэг биеийнхээ оршин буйг мэдрүүлэн эргэлзээг нь бүрмөсөн арилгасан юм. Эзэн Есүсийг загалмайд цовдлогдохоос өмнө Христ мөн гэдэгт нь Томас үргэлж эргэлзэж, итгэж чадахгүй байжээ. Бурханд итгэх түүний итгэл нь зөвхөн нүдээрээ харж, гараараа барьж чадах зүйл дээр л үндэслэн бүрэлдэж байсан. Эзэн Есүс ийм төрлийн хүмүүсийн итгэлийг сайн ойлгодог байлаа. Тэд зөвхөн тэнгэр дэх Бурханд л итгэдэг байсан ба Бурханы илгээсэн Нэгэнд, эсвэл махбод дахь Христэд итгэдэг ч үгүй, Түүнийг хүлээн авдаг ч үгүй байсан. Эзэн Есүсийн оршин тогтнолыг болон Тэр үнэхээр бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг Томасаар хүлээн зөвшөөрүүлж, итгүүлэхийн тулд Тэр Томаст гараа сунган хавирганд нь хүрэхийг зөвшөөрсөн. Эзэн Есүсийг амилсны өмнө болон дараа Томаст байсан эргэлзээ ялгаатай байсан уу? Тэр үргэлж эргэлзэж байсан ба Эзэн Есүсийн сүнслэг бие түүнд биечлэн харагдаж, Өөрийн бие дэх хадаасны оромд хүргэснийг эс тооцвол өөр хэн ч түүний эргэлзээг тайлж чадахгүй, хэн ч түүнийг эргэлзээнээс нь салгаж чадахгүй байв. Иймээс Эзэн Есүс Томасыг хавиргандаа хүргүүлж, хадаасны сорвинууд үнэхээр байгааг мэдрүүлсэн цагаас хойш Томасын эргэлзээ арилж, Эзэн Есүс эргэн амилсныг лавтай мэдэж, Эзэн Есүс бол жинхэнэ Христ, бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, итгэсэн. Хэдийгээр энэ удаа Томас эргэлзэхээ больсон боловч Христтэй уулзах боломжоо үүрд алдсан байсан юм. Тэр Түүнтэй хамт байх, Түүнийг дагах, Түүнийг мэдэх боломжоо үүрд алджээ. Мөн Христээр төгс болгуулах боломжоо ч алдсан юм. Эзэн Есүсийн илрэлт болон үг эргэлзээгээр дүүрэн байсан хүмүүсийн итгэлийг дүгнэлт, шийдвэрээр хангасан. Тэрээр эргэлзэгчдэд хэлэхийн тулд, зөвхөн тэнгэрт байдаг Бурханд итгэдэг, харин Христэд үл итгэгчдэд хэлэхийн тулд Өөрийн бодитой үг, үйлдлийг ашигласан: Бурхан тэдний итгэлийг сайшаагаагүй, мөн Түүнийг дагах зуураа Түүнд эргэлзэж байгааг нь ч сайшаагаагүй. Тэд Бурханд болон Христэд бүрэн итгэсэн тэр өдөр л Бурхан Өөрийн агуу ажлыг дуусгасан өдөр болж чадсан юм. Мэдээжээр, тэр өдөр нь бас тэдний эргэлзээнд ялын тогтоол гарсан өдөр байсан. Христэд хандах тэдний хандлага хувь заяаг нь тодорхойлсон ба тэдний арилшгүй эргэлзээ нь тэдний итгэл ямар ч үр өгөөж авчраагүйг илтгэж, хөшүүн байдал нь тэдний итгэл найдвар талаар болсныг илтгэж байсан. Тэнгэр дэх Бурханд итгэх тэдний итгэл төсөөллөөр тэжээгдэж, Христэд эргэлздэг нь үнэндээ Бурханд хандах тэдний жинхэнэ хандлага байсан учраас хэдийгээр тэд Эзэн Есүсийн бие дээрх хадаасны сорвинд хүрсэн ч гэсэн тэдний итгэл хэрэггүй хэвээр байсан бөгөөд тэдний үр дүнг хулсан хувингаар ус хутгах шиг хий дэмий гэж л дүрсэлж болох юм. Эзэн Есүсийн Томаст хэлсэн зүйл бас хүн бүрд хэлэх Түүний арга зам гэдэг нь маш тодорхой байлаа: Амилсан Эзэн Есүс бол гучин гурван жил хагасыг хүн төрөлхтний дунд ажиллаж өнгөрөөсөн Эзэн Есүс юм. Хэдийгээр Тэр загалмайд цовдлогдож, үхлийн сүүдэрт хөндийг туулж, амиллыг туулсан боловч Түүнд ямар ч талаар өөрчлөлт гараагүй. Хэдийгээр Тэр одоо бие дээрээ хадаасны сорвитой ч гэсэн, амилж булшнаас алхан гарч ирсэн ч гэсэн, Түүний зан чанар, хүн төрөлхтний тухай Түүний ойлголт, хүн төрөлхтөнд хандах Түүний санаа зорилго өчүүхэн төдий ч өөрчлөгдөөгүй. Түүнчлэн загалмайнаас буун ирж, нүглийг ялж, бэрхшээлийг даван туулж, үхлийг ялсан гэдгээ Тэрээр хүмүүст хэлж байв. Хадаасны сорвинууд нь ердөө л Тэр Сатаныг ялсны нотолгоо, бүх хүн төрөлхтнийг амжилттайгаар аврахын тулд нүглийн тахил болсны нотолгоо байсан юм. Тэр хүн төрөлхтний нүглийг аль хэдийн Өөртөө үүрч, Өөрийн золин аврах ажлыг дуусгасан гэдгээ хүмүүст хэлж байлаа. Тэр шавь нартайгаа уулзахаар эргэж ирэхдээ Өөрийнхөө илрэлтээр дамжуулан тэдэнд энэ мессежийг хэлсэн юм: “Би амьд хэвээрээ, оршин буй хэвээрээ; өнөөдөр Би та нарын өмнө үнэхээр зогсож байна, иймээс та нар Намайг харж, Надад хүрч болно. Би үргэлж та нартай хамт байх болно.” Эзэн Есүс Томасын тохиолдлыг хожмын хүмүүст зориулсан анхааруулга болгон ашиглахыг ч бас хүссэн: Хэдийгээр чи Эзэн Есүст итгэхдээ Түүнийг харж, Түүнд хүрч чадахгүй ч жинхэнэ итгэлээсээ үүдэн ерөөгдсөн бөгөөд жинхэнэ итгэлээрээ дамжуулан Эзэн Есүсийг харж чадна, ийм хүмүүс ерөөгддөг.

Томаст харагдах үедээ Эзэн Есүсийн хэлсэн, Библид тэмдэглэгдсэн эдгээр үг нь Нигүүлслийн эрин үеийн бүх хүнд асар их тус болсон. Томаст харагдаж, Томаст үг хэлсэн нь дараагийн үеийнхэнд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн; эдгээр нь үүрдийн ач холбогдлыг агуулдаг. Томас Бурханд итгэдэг боловч Бурханд эргэлздэг хүмүүсийг төлөөлдөг. Тэд сэжиглэмтгий зантай, хар дотортой, урвамтгай бөгөөд Бурханы гүйцэлдүүлж чадах зүйлд итгэдэггүй. Тэд Бурханы бүхнийг чадагч байдал болон Түүний дээд эрхэд итгэдэггүй, бие махбодтой болсон Бурханд ч итгэдэггүй. Гэвч Эзэн Есүсийн амилсан нь тэдний энэ зан байдалд хүчтэй цохилт өгсөн ба энэ нь бас тэдэнд өөрсдийн эргэлзээг нээн илрүүлэх, өөрсдийн эргэлзээг таних, хар санаатай байснаа хүлээн зөвшөөрч, улмаар Эзэн Есүсийн оршин тогтнол болон амилалд үнэхээр итгэх боломж олгосон. Томаст тохиолдсон зүйл нь хожмын үеийнхэнд зориулсан анхааруулга, сануулга байсан, ингэснээр илүү олон хүн Томас шиг эргэлзэгч байж болохгүй, эргэлзээгээр дүүрэх юм бол харанхуйд живэх болно гэдгийг өөрсдөдөө анхааруулж чадах юм. Хэрвээ чи Бурханыг яг Томас шиг дагаж, Бурхан оршин байдаг уу, үгүй юу гэдгийг баталж, нотолж, эргэцүүлж бодохын тулд Эзэний хавирганд хүрч, Түүний хадаасны сорвийг тэмтэрч үзэхийг үргэлж хүсдэг бол Бурхан чамайг орхино. Иймээс Эзэн Есүс хүмүүсийг Томас шиг зөвхөн нүдээрээ харсан зүйлд л итгэдэг биш, харин цэвэр, үнэнч хүмүүс байж, Бурханд эргэлзэх сэтгэл өвөрлөлгүйгээр зүгээр л Түүнд итгэж, дагахыг шаарддаг. Ийм хүмүүс ерөөгддөг. Энэ бол Эзэн Есүсийн хүмүүст тавьж буй тун жаахан шаардлага, Өөрийнхөө дагалдагчдад өгсөн анхааруулга юм.

Дээрх нь эргэлзээгээр дүүрэн хүмүүст хандах Эзэн Есүсийн хандлага билээ. Тэгвэл Өөрт нь үнэнчээр итгэж, дагаж чадсан хүмүүст Эзэн Есүс юу хэлж, юу хийсэн бэ? Үүнийг бид Эзэн Есүс, Петр хоёрын ярианаас харах гэж байна.

Энэ ярианд Эзэн Есүс: “Иоханы хүү Симон оо, чи Намайг хайрладаг уу?” гэх нэг зүйлийг Петрээс ахин дахин асуусан. Энэ бол Эзэн Есүс эргэн амилсныхаа дараа Христэд үнэхээр итгэж, Эзэнийг хайрлах гэж эрмэлздэг Петртэй адилхан хүмүүсээс шаардаж байсан илүү өндөр стандарт юм. Энэ асуулт нь лавлаж нягтлах шиг, бас байцаах шиг байсан, гэхдээ үүнээс гадна энэ нь Петр шиг хүмүүст тавьсан шаардлага, хүлээлт байсан. Хүмүүс өөрсдийгөө эргэцүүлж, өөрсдийгөө шалгаж, Эзэн Есүсийн хүмүүст тавьдаг шаардлага юу вэ? Би Эзэнийг хайрладаг уу? Би Бурханыг хайрладаг хүн мөн үү? Би Бурханыг яаж хайрлах ёстой вэ? гэж асууж байг гэсэндээ Эзэн Есүс лавлан асуух энэхүү аргыг ашиглажээ. Хэдийгээр Эзэн Есүс энэ асуултыг зөвхөн Петрээс асуусан боловч үнэн хэрэгтээ Петрээс эдгээр асуултыг асууснаараа, энэ боломжийг ашиглан Бурханыг хайрлахаар эрмэлздэг илүү олон хүнээс ийм асуулт асуухыг зүрх сэтгэлдээ хүсэж байв. Петр бол ердөө л ийм хүмүүсийн төлөөлөгч болж, Эзэн Есүсийн амнаас ийм асуулт сонсохоор ерөөгдсөн байжээ.

Эргэн амилсныхаа дараа Эзэн Есүсийн Томаст хэлсэн “Энд гараа хүргэж, Миний сүвээ рүү хий: бүү итгэлгүй бай, харин итгэлтэй бай” гэх үгтэй харьцуулбал “Иоханы хүү Симон оо, чи Намайг хайрладаг уу?” гэж Петрээс гурван удаа давтан асуусан нь Эзэн Есүсийн хандлагын хатуу чанд байдал болон асуух үедээ Түүний мэдэрсэн яаралтай байдлыг илүү сайн мэдрэх боломжийг хүмүүст олгосон. Зальжин, хуурмаг уг чанартай бөгөөд эргэлзэгч Томасын тухайд гэвэл, Эзэн Есүс Өөрийнхөө бие дэх хадаасны сорвинд түүний гарыг хүргүүлж, улмаар Эзэн Есүс бол эргэж амилсан хүний Хүү мөн гэдэгт түүнийг итгүүлж, Эзэн Есүсийн Христ хэмээх ялгамж чанарыг хүлээн зөвшөөрүүлсэн. Хэдийгээр Эзэн Есүс Томасыг хатуу ширүүн зэмлээгүй, мөн түүний талаар ямар ч тодорхой шүүлтийг үг яриагаараа илэрхийлээгүй боловч тийм хүмүүст хандах Өөрийн хандлага, шийдэмгий байдлыг харуулангаа түүнийг ойлгосон гэдгээ бодитой үйлдлээрээ Томаст мэдэгдсэн. Эзэн Есүсийн ийм төрлийн хүмүүст тавих шаардлага, хүлээлтийг хэлсэн үгээс нь харж чадахгүй, учир нь Томас шиг хүмүүст өчүүхэн төдий ч жинхэнэ итгэл байдаггүй. Тэдэнд тавих Эзэн Есүсийн шаардлага ердөө энэ хүрсэн, харин Петр шиг хүмүүст үзүүлсэн Түүний хандлага огт өөр байсан. Тэр Петрээс гараа сунгаж, хадаасны сорвинд нь хүр гэж шаардаагүй, “бүү итгэлгүй бай, харин итгэлтэй бай” гэж Петрт хэлээ ч үгүй. Харин ч Тэр Петрээс нэг асуултаа ахин дахин асуусан. Энэ асуулт нь Христийн дагагч бүхнийг өөрийн эрхгүй харамсаж, айж, Эзэн Есүсийн санаа зовсон, гунигтай байдлыг мэдрэхэд хүргэдэг тунгаан бодууштай, утга учиртай асуулт байсан. Тэд асар их өвдөж, зовж байхдаа Эзэн Есүсийн анхаарал, халамжийг илүү их ойлгож чаддаг; ариун цагаан, үнэнч хүмүүст хандах Түүний чин сэтгэлийн сургаал, хатуу чанд шаардлагуудыг тэд ухаардаг. Эдгээр энгийн үгэнд илчлэгдсэн, хүмүүсээс хүсэж буй Эзэний хүлээлт бол зөвхөн Түүнийг итгэж, дагах биш харин хайранд хүрч, өөрийн Эзэнийг, өөрийн Бурханыг хайрлах явдал юм гэдгийг Эзэн Есүсийн асуулт хүмүүст мэдрүүлдэг. Ийм хайр нь санаа тавих, дуулгавартай байх явдал юм. Энэ нь хүмүүс Бурханы төлөө амьдарч, Бурханы төлөө үхэж, бүх зүйлээ Бурханд зориулж, бүх зүйлээ Бурханы төлөө зарцуулж, өгөх явдал юм. Ийм хайр бас Бурханыг тайвшруулж, гэрчлэлийг таашааж, амрах боломж олгодог. Энэ бол хүн төрөлхтөн Бурханд хариу барьж байгаа хэрэг, хүний хариуцлага, үүрэг, даалгавар бөгөөд хүмүүсийн насан туршдаа дагах ёстой зам юм. Энэ гурван асуулт нь Петр болон төгс болгуулах боломжтой бүх хүнд тавьсан Эзэн Есүсийн шаардлага, сургамж байсан юм. Петрийг эцсээ хүртэл амьдралын замаа дагахад хөтөлж, зоригжуулсан зүйл нь энэ гурван асуулт байсан бөгөөд Эзэн Есүсийн явахдаа асуусан энэ асуултууд нь Эзэнийг гэх хайраасаа болж төгс болох замаа эхлэхэд Петрийг хөтлөн, энэ хайраасаа болж Эзэний зүрх сэтгэлд анхаарал тавьж, Эзэнд дуулгавартай байж, Эзэнд тайвшрал өгч, өөрийнхөө бүхий л амьдрал, бүхий л оршихуйг өргөл болгоход нь түүнийг хөтөлсөн юм.

Нигүүлслийн эрин үед Бурханы ажил нь үндсэндээ хоёр төрлийн хүмүүст зориулсан байсан. Эхний төрлийнх нь Түүнд итгэж, дагадаг, Түүний тушаалыг сахиж, загалмай үүрч чаддаг, Нигүүлслийн эрин үеийн замыг баримталж чаддаг хүмүүс байсан юм. Ийм төрлийн хүн Бурханы ерөөлийг хүртэж, Бурханы нигүүлслийг эдэлдэг байв. Хоёр дахь төрлийн хүмүүс нь Петр шиг, төгс болгуулж чадах хүмүүс байсан. Иймээс Эзэн Есүс дахин амилсныхаа дараа хамгийн их утга учиртай энэ хоёр зүйлийг эхлээд хийсэн юм. Нэгийг нь Томаст, нөгөөг нь Петрт хийсэн. Энэ хоёр зүйл юуг төлөөлдөг вэ? Эдгээр нь хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы жинхэнэ санаа зорилгыг төлөөлдөг үү? Тэдгээр нь Бурханы хүн төрөлхтөнд хандах чин сэтгэлийг харуулдаг уу? Томаст хийсэн Түүний ажил нь эргэлзэгч байлгүй, зүгээр л итгэ гэж хүмүүст анхааруулах явдал байсан. Петрт хийсэн ажил нь Петр шиг хүмүүсийн итгэлийг бэхжүүлж, ийм хүмүүст тодорхой шаардлага тавьж, тэдний зорих ёстой зорилго юу вэ гэдгийг харуулах явдал байлаа.

Эзэн Есүс амилсныхаа дараа шаардлагатай гэж үзсэн хүмүүстээ харагдаж, тэдэнтэй ярилцаж, тэдэнд шаардлага тавьж, Өөрийн санаа болон хүмүүст тавих хүлээлтийг ардаа орхисон. Өөрөөр хэлбэл, бие махбодтой болсон Бурханы хувиар хүн төрөлхтнийг гэх Түүний зовнил болон хүмүүст тавих шаардлага хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй; эдгээр нь Түүнийг махбодод байх үед ч, цовдлогдож, эргэн амилсныхаа дараа сүнслэг биед байхад ч адилхан хэвээр байсан. Загалмайд цовдлогдохоосоо өмнө ч Тэр эдгээр шавийнхаа төлөө санаа зовж байсан, хүн нэг бүрийн байдлыг зүрх сэтгэлдээ сайн мэдэж байсан, хүн бүрийн дутагдлыг ойлгож байсан ба мэдээж нас барж, амилж, сүнслэг бие болсныхоо дараа ч гэсэн хүн бүрийн талаарх Түүний ойлголт бие махбодтой байх үеийнхтэй нь адил байсан. Хүмүүс Түүний ялгамж чанар бол Христ гэдэгт бүрэн итгээгүй байгааг Тэр мэдэж байсан, харин махбодод байх хугацаандаа Тэр хүмүүст хатуу чанд шаардлага тавиагүй. Гэхдээ Тэр амилсныхаа дараа тэдэнд үзэгдэж, Эзэн Есүс бол Бурханаас ирсэн, Тэр бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг тэдэнд төгс итгүүлсэн бөгөөд Өөрийн илрэлт болон амиллын баримтыг хүн төрөлхтний насан туршийн эрэл хайгуулын хамгийн агуу үзэгдэл, сэдэл болгон ашигласан. Түүний үхлээс амилсан нь Түүнийг дагасан бүх хүнийг хатуужуулаад зогсоогүй, мөн Нигүүлслийн эрин үе дэх Түүний ажлыг хүн төрөлхтний дунд бүрэн хэрэгжүүлсэн, тийнхүү Нигүүлслийн эрин үе дэх Эзэн Есүсийн авралын сайн мэдээ нь хүн төрөлхтний дунд өнцөг булан бүрд аажмаар тархсан юм. Эзэн Есүс амиллынхаа дараа илэрсэн нь ямар нэгэн ач холбогдолтой байсан гэх үү? Хэрвээ чи тэр үед Томас юм уу Петр байсан бол, ийм утга учиртай энэ зүйл чиний амьдралд тохиолдсон бол чамд ямаршуу үр нөлөө үзүүлэх байсан бэ? Чи үүнийг Бурханд итгэх амьдралынхаа дээд зэргийн, хамгийн агуу үзэгдэл гэж үзэх байсан уу? Чи үүнийг Бурханыг дагах, Түүнийг сэтгэл хангалуун байлгахаар хичээх, насан туршдаа Бурханы хайрыг эрж хайх жолоодогч хүч гэж үзэх байсан уу? Энэхүү хамгийн агуу үзэгдлийг түгээхийн тулд чи насан туршийн хичээл чармайлтаа зориулах байсан уу? Эзэн Есүсийн авралыг түгээх явдлыг чи Бурханаас ирсэн даалгавар гэж хүлээн авах байсан уу? Хэдийгээр та нар үүнийг биеэр туулаагүй ч Томас, Петр хоёрын жишээ нь орчин үеийн хүмүүсийн хувьд Бурхан болон Бурханы хүслийн талаар тодорхой ойлгож авахад хэдийн хангалттай юм. Бурхан махбод болсныхоо дараа, хүн төрөлхтний дундах амьдралыг биечлэн туулж, хүний амьдралыг биечлэн туулсныхаа дараа, хүн төрөлхтний доройтол болон хүний амьдралын нөхцөл байдлыг харсныхаа дараа хүн төрөлхтөн хэчнээн арга мөхөс, гашуудалтай, өрөвдөлтэй болохыг махбод дахь Бурхан илүү гүн гүнзгий мэдэрсэн гэж хэлж болно. Бурхан махбодод амьдарч байхдаа Өөрийн хүн чанараас болж, бие махбодын зөн совингоосоо болж хүний нөхцөл байдлыг улам их өрөвдөх болсон. Энэ нь Түүнийг дагалдагчдадаа илүү санаа тавихад хүргэсэн юм. Эдгээр нь та нарын ойлгож чадахааргүй зүйл байж болзошгүй, гэвч дагалдагч нэг бүрийнхээ төлөө Бурхан ингэж санаа зовж, анхаардгийг Би “үлэмж анхаарал” гэсэн хоёрхон үгээр дүрсэлж чадна. Хэдийгээр энэ нэр томьёо хүний хэлнээс гарсан ч, хэдийгээр энэ нь яг л хүний хэллэг боловч дагалдагч нараа гэсэн Бурханы сэтгэлийг үнэхээр илэрхийлж, дүрсэлдэг. Хүмүүсийг гэх Бурханы үлэмж анхаарлын тухайд гэвэл, өөрсдийнхөө туршлагын явцад та нар үүнийг аажмаар мэдэрч, амсах болно. Гэвч өөрийн хувийн зан чанарыг өөрчлөхөөр зорьсны үндсэн дээр Бурханы зан чанарыг аажмаар ойлгосноор л үүнийг биелүүлж болно. Эзэн Есүс ингэж харагдах үедээ дагалдагчдадаа тавих Өөрийн анхаарлыг хүн чанарт бодитой болгож, Өөрийн сүнслэг биед буюу та нарын хэлдгээр Өөрийнхөө бурханлаг чанарт дамжуулж өгсөн. Түүний илрэлт нь хүмүүст Бурханы анхаарал, халамжийг дахин нэгэнтээ туулж, мэдрэх боломж олгосны сацуу Бурхан бол эрин үеийг эхлүүлж, эрин үеийг өрнүүлж, бас эрин үеийг төгсгөдөг Нэгэн гэдгийг хүчирхгээр нотолж өгсөн юм. Өөрийн илрэлтээр дамжуулан Тэр бүх хүний итгэлийг батжуулж, Тэр бол Бурхан Өөрөө мөн гэсэн баримтыг дэлхий ертөнцөд баталсан билээ. Энэ нь Түүний дагагчдад мөнхийн баталгаа өгсөн ба Тэрээр Өөрийн илрэлтээр дамжуулан шинэ эрин үе дэх ажлынхаа үе шатыг бас эхлүүлсэн юм.

Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих