Бурханы нэрсийн нууцыг ойлгосноор би Хурганы мөртэй хөл нийлүүлэн алхдаг

2019-12-03

Му Жэнь, Тайвань

Би бага байхдаа ухаантай, хэрсүү хүүхэд байсан болохоор эцэг эх, хамаатан садан, найз нөхдийнхөө хайр халамжийг үргэлж хүртдэг байсан юм. Сургуульдаа байнга сайн дүн авч, эелдэг, эвсэг байдаг байсан учраас багш нар, ангийнхан маань надад маш сайн байлаа. Тухайн үед би ирээдүйн төлөөх итгэл найдвараар дүүрэн байв. Гэвч гайхмаар нь, ахлах сургуулийн элсэлтийн шалгалт болоход би охидын шилдэг сургуульд тэнцэхэд хагас оноо дутаж, оронд нь хоёрдугаар зэрэглэлийн сургуульд орсон юм. Болсон явдлыг би үнэхээр хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байсан тул өрөөндөө хоёр хоног бүгж, юм идэж уухаас таталзав. Амьдралдаа анх удаа бүтэлгүйтлийг мэдэрсэн минь энэ байлаа—би ёроолгүй ангалд унасан мэт санагдаж, шаналал, тарчлаанд автсан билээ.

Хичээл дахин эхлэх үед би асар их сэтгэлээр унасан байдалтайгаар чиглүүлэх сургалтад очлоо. Чиглүүлэх сургалтын үеэр дээд ангийн маань охин надад Эзэн Есүсийн сайн мэдээг номлосон юм. Би чуулганы цуглаанд оролцох тусмаа ах эгч нарын туршлагыг улам их сонсоод, Эзэний нигүүлсэл бол итгэмжит, найдаж болохоор санагдав. Тэгээд Эзэн Есүс Христэд залбирч, Түүнээс гуйж байгаа цагт хамгаалалт, халамжийг нь хүлээн авч, зүрх сэтгэлдээ амар амгалан, аюулгүй байдлыг мэдэрнэ гэж итгэж байлаа. Харанхуй сэтгэл гутралын тэр байдлаас би аажмаар өөдрөг үзэл, эерэг байдалтай болж сэргэсэн юм. Дараа нь ахлах сургуулийн хоёрдугаар ангид байхдаа би Христэд итгэгчийн хувиар баптисм хүртсэн билээ.

Библийн үнэний талаар улам их олж мэдэхийн тулд би теологийн коллежид явж, нэгдүгээр курст байхдаа нэг пасторын заасан “Шашны танилцуулга” гэх нэртэй хичээл үзсэн юм. Нэг хичээлийн үеэр пастор бидэнд ингэж хэллээ: “Еврейн 13-р бүлгийн 8-р эшлэлд ‘Эзэн Есүс өчигдөр, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ’ гэсэн байдаг. Эзэн Есүс бол цорын ганц Аврагч юм. Тэрээр итгэмжтэй, найдвартай бөгөөд Түүний нэр ямар ч эрин үед хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Есүсийн нэрд итгэснээр л бид аврагдаж болно...” Эзэн Есүсийн авралаар л бид ёрын муу болон үхлээс мултарч, Эзэн Есүсийн нэрд итгэснээр л аврагдаж болно гэдгийг би түүний ярианаас ойлгож авсан юм. Намайг чуулганд оруулсан дээд ангийн маань охин магадгүй Эзэнд итгэх итгэлээсээ олж авсан амийн хүч чадлаас үүдэн байнга тийм баяр баясгалантай, өөртөө итгэлтэй харагддаг байсан байх гэж надад бодогдлоо. Тэр хичээлийн дараа би Эзэн Есүсийг дагаж, Түүнд үйлчлэхэд бүх хүчин чармайлтаа зориулахаар сэтгэл шулуудсан юм. Үүний төлөө би хичээлийн дараах бүх цагаа нөхөрлөл, Библи судлал, сайн мэдээ номлох ажилд оролцон өнгөрөөдөг болсон бөгөөд номлол, цуглаанаа нэг ч удаа тасалж үзээгүй билээ.

Пастор, ахлагчид номлолдоо үргэлж улиг болсон зүйлээ ярьдаг—хэлдэг үгэнд нь ямар ч шинэ гэрэл байдаггүй бөгөөд итгэгч бид тэдний үгээс өчүүхэн төдий ч сүнслэг тэжээл олж авдаггүй гэдгийг би яваандаа ухаарсан юм. Зарим ах эгч сул дорой байдалтай амьдарч, цуглаанд хэзээ ч оролцдоггүй ба тэднийг хэн ч хайхран тусалж, дэмждэггүй байлаа. Зарим ах эгч номлолын туршид зүүрмэглэчхээд, цуглааны дараа хүмүүст бараа таваар, даатгал зарахаар оролддог байв. Зарим нь бүр улс төрд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн кампанит ажилд тусалдаг байсан юм. “Сүнслэг амиа өсгөхөөр эрэлхийлэлгүй, гагцхүү хувийн ашиг хонжоо хөөцөлдөнгөө Эзэнд итгэдэг байвал Христэд итгэгч мөн гэж үү? Пастор, ахлагчид эдгээр зүйлийг болиулах гэж оролдох ч үгүй юм—энэ нь Эзэний хүсэл, шаардлагад нийцэж байгаа хэрэг үү?” гэж би дотроо бодлоо. Чуулган дахь нөхцөл байдал уур хүргэж, урам хугалсан юм. Урт удаан хугацаанд ямар ч сүнслэг хангалт аваагүй тул сүнс минь хоосорч, сул дорой болсон байв. Түүнчлэн би ажил гээд завгүй, амралтын өдрүүдэд ихэвчлэн илүү цагаар ажилладаг байсан тул цуглаанд тоож оролцохоо ч болилоо. Зарим нэг асуудалтай тулгарах үедээ л би Библиэ уншиж, Эзэний нэрээр залбирдаг байсан юм. Тэгээд найдлагагүй, зорилгогүй болж, төөрөлдөж, арга мухардаж байв.

2016 оны 10-р сард би Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Ван ахтай интернэтээр танилцсан юм. Ван ах намайг Жинь ах болон өөр хэдэн ах эгчтэй танилцууллаа. Урьд нь ойлгоогүй явсан олон үнэнийг ойлгоход минь Жинь ахын нөхөрлөл тус болсон юм. Бие махбодтой болсон Бурханы үнэний тухай түүний нөхөрлөл нэн бодитой, тодорхой байсан бөгөөд үүнээс нь би асар ихийг олж авлаа. Би Эзэнд олон жилийн турш итгэж, Библийг судлан, сүнслэг алдартнууд болон пастор, ахлагчдын тоо томшгүй олон номлол сонссон боловч үнэний энэ талын тухайд хүн ийм гярхай, тодорхой байдлаар нөхөрлөж байхыг хэзээ ч сонсож байсангүй. Сүнс минь услагдаж, эрж хайх хүсэл надад төрлөө. Үүний дараагаас би тэдний интернэт цуглаанд байнга оролцдог болов.

Ийм нэгэн цуглааны үеэр Жинь ах ийнхүү нөхөрлөлөө: “Бурхан хүн төрөлхтнийг бүрмөсөн аврахын тулд зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө эхлүүлж, үүнийгээ гурван эрин үед хуваасан бөгөөд эрин үе бүрд ажлын нэг шинэ үе шатыг явуулдаг. Хийдэг өөр өөр ажлыг нь даган Бурханы нэр өөрчлөгддөг. Жишээ нь, Хуулийн эрин үед Бурхан ‘Ехова’ гэх нэрийн дор ажлаа хийж, хууль, тушаалыг тунхаглан, эрт үеийн израильчуудыг газар дэлхий дээрх амьдралд нь удирдан чиглүүлж байсан юм. Гэсэн хэдий ч Бурхан Хуулийн эрин үе дэх ажлаа дуусган, Нигүүлслийн эрин үе дэх золин авралын ажлаа эхэлмэгц Түүний нэр ‘Ехова’-гаас ‘Есүс’ болж өөрчлөгдсөн. Одоо бид эцсийн өдрүүдэд байгаа бөгөөд Бурхан Есүсийн золин авралын ажлын суурин дээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг явуулж байна. Тэрээр Нигүүлслийн эрин үеийг дуусгаж, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн бөгөөд ингэснээр Түүний нэр ‘Төгс Хүчит Бурхан’ болж өөрчлөгдсөн.” Бурханы нэр өөрчлөгдсөн гэж Жинь ахын хэлэхийг сонсоод би дотроо ‘Эзэн Есүс өчигдөр, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ’ (Еврей 13:8) гэж Библид тодорхой өгүүлсэн байдаг шүү дээ. Миний итгэдэг Эзэн Есүс бол нэгэн жинхэнэ Бурхан бөгөөд Эзэн Есүсийн нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Эзэн Есүсийн нэрээр л бид аврагдаж болно—Бурханы нэр өөрчлөгдсөн гэж та яаж хэлж чадаж байна аа? Хэрвээ бид залбирахдаа Есүсийн нэрийг дуудахгүй, өөр бусад нэр ашиглах юм бол Библитэй яаж нийцэлтэй байж чадах юм бэ?” хэмээн бодлоо. Жинь ахын нөхөрлөл миний итгэлийг ихэд сорьсон юм. Тэрээр дараах зүйрлэлийг хийн: “Му Жэнь эгч ээ, хэрэв компани таныг нэг жилийн турш төлөвлөгөөний ажилтнаар томилоод, дараа жил нь менежерээр томилох юм бол, та төлөвлөгөөний ажилтан ч бай, менежер ч бай, ажлын шаардлагаас шалтгаалан таны цол гуншин өөрчлөгдөнө. Хүмүүс таныг Му төлөвлөгөөний ажилтан гэж дуудах байсан бол одоо Му менежер гэж дууддаг болно. Албан тушаал, цол гуншин өөрчлөгдлөө ч гэсэн та өөрөө өөрчлөгдсөн байх уу? Та хэвээрээ л үлдэнэ биз дээ?” гэв. Би: “Хэвээрээ л үлдэнэ” гэж хариулан, ямар ч эсэргүүцэл гаргаагүй ч зүрх сэтгэлдээ түүний хэлж байгаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй хэвээр байсан юм. “Бурханы нэр хэзээ ч өөрчлөгдөж болохгүй. Эзэн Есүсийн нэрд итгэснээр л бид аврагдаж болно. Та намайг тийм ч амархан үнэмшүүлэхгүй шүү. Би одоогоос та бүгдийг тоохгүй, тэгээд л гүйцээ” гэж би дотроо бодов. Цуглаан дууссаны дараа би мессежний апп дээр Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы бүх ах эгчийг блоклолоо.

Гайхмаар нь, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы бүх ах эгчийг блоклосон тэр өдөр, орой 8 цагийн үед гал тогоонд аяга тавгаа угааж байх үеэр хаалганы хонх дуугарах нь гэнэт сонсогдов. Тэгээд хаалгаа тайлтал урьд нь хэзээ ч уулзаж байгаагүй хоёр охин өмнө минь зогсож байлаа. Нэг охин нь надад товхимол өгөв. Эхэндээ би тэр охидод маш эелдэг байсан ч өгсөн товхимол дээр нь “Христийн эргэн ирэлт—Эзэн Есүс үүл хөлөглөн эргэн ирлээ” хэмээн том үсгээр бичсэн байхыг хараад, сайн мэдээ номлохоор явааг нь гэнэт ухаарсан юм. Тухайн үед би Эзэн Есүсийн нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдэгт итгэж байсан болохоор тэр хоёр охинд нэлээд дургүй хүрч, өгсөн товхимлыг нь буцаан өглөө. Тэд жаахан гутарсан харагдсан бөгөөд явахаар эргэх үедээ тэр хоёр эгчийн нэг нь: “Эгч ээ, та Бурханд итгэдэггүй болохоороо энэ мэдээг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байна уу, эсвэл өөр урсгалынх болохоороо тэгж байна уу? Та ер нь үнэнийг анхааралтай судалж, эрж хайж үзсэн үү?” гэж надаас асуув. Тэр эгч нар юу ч гэж хэллээ гэсэн би тэдэнд нэмж цаг гаргахыг үнэхээр хүсээгүй болохоор зүгээр л буцаж гал тогоондоо ороод, аяга тавгаа угаасан юм. Аяга тавгаа угааж байхад “Та ер нь үнэнийг анхааралтай судалж, эрж хайж үзсэн үү?” гэх эгчийн асуулт толгойд эргэлдсээр байлаа. “Би ер нь үнэндээ үнэнийг анхааралтай эрж хайж ёстой үзээгүй бололтой” гэж дотроо бодов. Бурханы нэр өөрчлөгддөг тухай Ван ах болон бусад хүн хэрхэн нөхөрлөсөн талаар санаад, энэ нь миний ойлголтоос зөрсөн талаар бодлоо. Гэвч би ойлгохгүй байх үедээ ч гэсэн үнэнийг эрж хайхыг хүсээгүй бөгөөд Библийн талаарх өөрийн мэдлэгт үндэслэн ахын хэлсэн үгэнд дүн шинжилгээ хийсэн байв. Би тэдний нөхөрлөлөөс өөрийн санал нийлдэг талуудыг хүлээн зөвшөөрсөн ч санал зөрж буй талуудын тухайд эрж хайж, анхаарал хандуулаагүй байлаа. Библийн талаарх мэдлэг минь намайг зүрх сэтгэлийн эгэл жирийн байдлаа алдахад хүргэсэн гэдгийг би тэгэхэд л ухаарсан юм. Би өөрийгөө зөвтгөх хандлагаар үнэнд хандаж байжээ. Яаж би өөрийгөө үнэнийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг хүнд тооцож чадав аа?

Би жаахан тайвшраад, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ах эгч нарын байнга нөхөрлөдөг байсан нэг зүйлийг санасан юм: “Бурханы хоньд Бурханы дуу хоолойг сонсдог—хэрэв бид Эзэнийг эргэн ирэхэд нь угтан авахыг хүсвэл Бурханы дуу хоолойг сонсож, Түүний дуу хоолойг ялган таньж, үнэн гэж юу болохыг ойлгох ёстой.” Ах эгч нарын хийсэн нөхөрлөл Библитэй нийцэж байв. Ухаалаг охид Бурханы дуу хоолойг сонсох учиртай байсан бөгөөд Нигүүлслийн эрин үеийн Петр Эзэний үгээс Бурханы дуу хоолойг сонссон учраас Эзэн Есүсийг дагаж чадсан бус уу? Үүнийг ухаараад би Библиэ яаран авч, Илчлэлийн номын 3-р бүлгийн 20-22 дугаар эшлэлийг гаргасан бөгөөд тэнд ингэж хэлсэн байлаа: “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно. Би ялж, Эцэгтэйгээ хамт сэнтийд нь заларсан шиг Надтай хамт Миний сэнтийд суухыг ялагчид Би зөвшөөрнө. Сүнс чуулгануудад юу хэлж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун”. Судрын энэ хэсгийг би анхааралтай эргэцүүлээд, дотроо ингэж бодов: “Ариун Сүнсийг үг хэлэх болгонд сонсох ёстой гэж Бурхан биднээс шаарддаг. Одоо надад Эзэний эргэн ирсэн тухай сонсох аз завшаан тохиож, Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажилтай танилцах боломж олдлоо, гэтэл би яагаад үзэлдээ баригдсаар байгаа юм бэ? Яагаад би өөрийн ойлгодоггүй, үзэлтэй минь нийцдэггүй аливаа санааг сонсохоос татгалздаг юм бэ? Бурханы нэр өөрчлөгдсөн гэдгийг би тэр даруй хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байлаа ч гэсэн энэ асуудлыг ядаж эрж хайж, судлаад, илүү бүрэн дүүрэн ойлголттой болмогцоо шийдвэр гаргах хэрэгтэй шүү дээ!” Дараа нь би Матайн 7-р бүлгийн 7-р эшлэлд “Гуй, тэгвэл та нарт өгнө; хай, тэгвэл олно; тогш, тэгвэл та нарт нээгдэнэ” хэмээх хэсэг байхыг харсан юм. “Хэрэв Бурхан үнэхээр хаалга тогшиж ирсэн байтал би өөрийн үзэлд хууртан чихээ бөглөж, туйлын мунхгаар Түүнийг гадаа үлдээн, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы авралыг алдвал асар харамсалтай хэрэг болох бус уу?” гэж би бодлоо.

Тэр шөнө би унтаж чадаагүй ба урьд орой нь тохиолдсон бүхэн толгойд минь эргэлдсээр л байлаа. “Би энд 18 жилийн турш амьдарсан ч анх удаа л хүн сайн мэдээ түгээхээр ирж байгаа нь энэ. Тэр эгч үнэнийг анхааралтай эрж хайж, судалсан эсэхийг маань хүртэл асуусан—миний хэзээ ч уулзаж байгаагүй энэ хоёр эгч надад сайн мэдээ түгээхээр ирсэн нь Бурханы төлөвлөгөө байсан байж болох уу? Тэгээд тэр хоёр эгчид татгалзсандаа байж сууж чадалгүй хариулт хайн Библийг гүйлгэн унштал Эзэн хаалга тогших тухай хэсэг рүү Бурхан намайг чиглүүллээ—тэднийг явуулсан минь буруу байсан гэж үү? Төгс Хүчит Бурхан үнэхээр эргэн ирсэн Эзэн Есүс юм гэж үү?” хэмээн бодлоо. Оюун санаанд минь ийм зүйл бодогдсоор би тэр даруй орноосоо босож, Эзэнд залбиран, Түүний удирдамж, гэгээрлийг гуйсан юм. Залбирлаа дуусгасны дараа би компьютероо нээгээд, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы “Хаанчлалын ирэлтийн сайн мэдээ” хэмээх албан ёсны вэб сайт руу орж, Бурханы нэртэй холбоотой хэсгийг хайлаа. Тэгээд Төгс Хүчит Бурханы үгийн ийм хэсгийг олсон юм: “Бурханы нэр өөрчлөгддөггүй гэж зарим нь хэлдэг, тэгвэл Еховагийн нэр яагаад Есүс болсон юм бэ? Мессиаг ирэх талаар зөгнөсөн атал яагаад Есүс гэдэг нэртэй хүн ирсэн юм бэ? Бурханы нэр яагаад өөрчлөгдсөн бэ? Ийм ажил аль эрт хийгдээгүй гэж үү? Бурхан өнөөдөр шинэ ажил хийж болохгүй гэж үү? Өчигдрийн ажил ч өөрчлөгдөж болох бөгөөд Еховагийн ажлыг Есүсийн ажил үргэлжлүүлж болно. Тэгвэл Есүсийн ажлыг өөр нэг ажил залгамжилж болохгүй гэж үү? Хэрвээ Еховагийн нэр Есүс болж өөрчлөгдөж болдог юм бол Есүсийн нэр бас өөрчлөгдөж болохгүй гэж үү? Энэ бол ер бусын зүйл биш, өөрсдийнх нь ухаан муутайгаас болсон гэж л хүмүүс боддог. Бурхан үргэлж Бурхан байх болно. Түүний ажил болон нэрэн дэх өөрчлөлтөөс үл хамааран зан чанар, мэргэн ухаан нь үүрд өөрчлөгдөлгүй үлдэнэ. Хэрвээ чи, Бурханыг Есүсийн нэрээр л дуудаж болно гэж итгэдэг бол хэтэрхий багыг мэддэг юм байна” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Өөрийн үзлээр Бурханыг тодорхойлсон хүн Бурханы илчлэлийг хүлээн авч яахин чадах билээ?”-ээс). Энэ хэсгийг уншсаныхаа дараа би Бурхан эрин үе бүрд шинэ ажил хийж, ажлынхаа шаардлагаар шинэ нэр авдгийг ойлгосон юм. Нигүүлслийн эрин үед Бурхан Ехова гэх нэртэй байсан бөгөөд энэ нэрийн дор израильчуудыг удирдсан тухай би бодлоо. Гэвч Эзэн Есүс ажлаа хийхээр ирэх үед Бурханы нэр Еховагаас Есүс болж өөрчлөгдсөн бус уу? Одоо Төгс Хүчит Бурхан энэ асуудлыг тун тодорхой тайлбарлажээ—Бурхан үнэнийг илэрхийлэхээр ирээгүй юм бол ийм нууцыг хэн тайлж чадах юм бэ? Би өөрийн үзэлтэй минь таарахгүй байсан учраас Бурханы нэр өөрчлөгддөг гэх санааг эрж хайж, судлахаас татгалзсан байв. Хэрэв Төгс Хүчит Бурхан үнэхээр Эзэн Есүсийн дахин илрэлт байгаад, хаалгыг минь ахин дахин тогшиж байхад ч би Эзэнийг гадаа үлдээж, Эзэнийг эргэн ирэхэд нь угтан авах боломжийг алдсан бол асар их харамсалтай хэрэг болох байсан юм. Иймээс би Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг анхааралтай эрж хайж, судлахаар шийдлээ.

Дараа нь би Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ах эгч нарын блоклохоо больж, тэр шөнийн туршлагынхаа талаар тэдэнд хэлсэн юм. Цуглааны үеэр ах эгч нар судрын ийм хэсгийг надтай хуваалцлаа: “Та нар хэрхэн тунгааж байна? Хүн зуун хоньтой, тэдний нэг нь төөрч явсан бөгөөд тэр ерэн есөн хоньтой үлдэх атал уул руу явж, төөрсөн нэг хонийг эрж хайхгүй гэж үү?” (Матай 18: 12). Яг л төөрсөн хонь мэт байсан намайг Бурхан хайхаар яваад, Өөрийнхөө өмнө эргүүлэн авчирчээ гэж ах эгч нар хэлсэн билээ. Төөрч явахад минь, ах эгч нарыг блоклохоо больж, цуглаандаа үргэлжлүүлэн оролцоход Бурхан намайг замчилсан нь үнэхээр Бурханы нигүүлсэл байсан билээ. Намайг орхиогүйн төлөө Бурханд талархъя!

Яг тэр үед Шилин эгч надаас: “Му Жэнь эгч ээ, та үнэний зарим талыг ойлгоогүй учраас бид бүгдийг гэнэт блоклосон юм уу?” гэж асуулаа. Би толгой дохин ийн хариулав: ‘Эзэн Есүс өчигдөр, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ’ (Еврей 13:8) хэмээн Библид тодорхой хэлсэн байдаг. Есүс Христ үүрд өөрчлөгдөшгүй гэдгийг энэ нь нотолдог. Бурхан эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэх үедээ ч Есүс хэмээх нэртэй байх ёстой бөгөөд энэ нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Гэтэл эцсийн өдрүүд дэх Бурханы нэр бол Төгс Хүчит Бурхан гэж Жинь ахын нөхөрлөснийг би зүгээр л хүлээн зөвшөөрчхөж үнэхээр чадахгүй нь. Баптисм хүртсэнээсээ хойш би үргэлж Эзэн Есүсийн нэрийг дуудан залбирч ирсэн тул Түүнийг өөр нэрээр дуудаж яаж чадах юм бэ?” Ярьж дууссаны минь дараа Шилин эгч Бурханы үгийн ийм хэсгийг илгээсэн юм: “Бурхан үүрд хувиршгүй гэж хэлдэг хүмүүс байдаг. Тэр зөв, гэхдээ энэ нь Бурханы зан чанар болон мөн чанарын хувиршгүй байдлыг хэлдэг. Түүний нэр болон ажил дахь өөрчлөлт нь Түүний мөн чанар өөрчлөгдсөн гэдгийг баталдаггүй; өөрөөр хэлбэл, Бурхан үргэлж Бурхан байх бөгөөд энэ нь хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Хэрвээ чи, Бурханы ажил өөрчлөгдөшгүй гэж хэлбэл зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө Тэр дуусгаж чадах байсан уу? Бурхан үүрд өөрчлөгдөшгүй гэдгийг л чи мэддэг, гэхдээ Бурхан үргэлж шинэ, хэзээ ч хуучин биш гэдгийг чи мэдэх үү? Хэрвээ Бурханы ажил өөрчлөгдөшгүй юм бол Тэр хүн төрөлхтнийг өнөөг хүртэл удирдаж чадах байсан гэж үү? Хэрвээ Бурхан хувиршгүй юм бол Тэр яагаад хоёр эрин үеийн ажлыг аль хэдийн хийчихсэн юм бэ? … ‘Бурхан үргэлж шинэ агаад хэзээ ч хуучин биш’ хэмээх үг нь Түүний ажлыг хэлдэг бөгөөд ‘Бурхан хувиршгүй’ хэмээх үг нь Бурханд төрөлхөөсөө юу байгаа, Тэр юу болохыг хэлдэг. Ямартай ч чи зургаан мянган жилийн ажлыг ганц зүйлд хамааруулж болохгүй, эсвэл үүнийг үхмэл үгээр дүрсэлж болохгүй. Энэ нь хүний тэнэглэл юм. Бурхан хүний төсөөлдөг шиг энгийн биш бөгөөд Түүний ажил аль нэг эрин үед саатаж болохгүй. Жишээ нь, Ехова гэдэг нэр үүрд Бурханы нэрийг орлож болохгүй; Бурхан Өөрийн ажлыг Есүсийн нэрээр ч бас хийж чадна. Энэ бол Бурханы ажил үргэлж урагшилж байдгийн тэмдэг билээ” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (3)”-аас).

Тэгээд Шилин эгч ингэж хэллээ: “Төгс Хүчит Бурханы үг үүнийг маш тодорхой тайлбарладаг: ‘Бурхан хувиршгүй’ гэж бид хэлэхдээ Түүний зан чанар болон мөн чанарыг хэлж байгаа юм. Энэ нь Бурханы нэр хэзээ ч өөрчлөгддөггүй гэсэн үг биш. Бурхан ямагт шинэ байж, хэзээ ч хуучин байдаггүй. Бурханы ажил үргэлж урагшилж, ажлынх нь өөрчлөлтийг тусгахын тулд Түүний нэр өөрчлөгдөх ёстой. Гэвч Бурхан нэрээ яаж ч өөрчиллөө гэсэн Бурханы мөн чанар хэзээ ч өөрчлөгддөггүй—Бурхан бол Бурхан хэвээрээ. Гэтэл бид ‘хувиршгүй’ гэж яг юуг хэлдгийг ойлгодоггүй бөгөөд Бурханы ажил үргэлж шинэ байж, хэзээ ч хуучин байдаггүйг ухаардаггүй тул өөрсдийн үзэл, төсөөлөлд үндэслэн Бурханы ажлыг хязгаарлаж, бүр Бурханыг эсэргүүцэхэд бидэнд тун амархан байдаг. Жишээлбэл, фарисайчууд ‘Ехова л цорын ганц Бурхан, Еховагаас өөр аврагч гэж үгүй’ хэмээх үзэлтэй зууралдсан. Иймээс Бурханыг ‘Есүс’ гэх нэрээр ажлаа хийхээр ирэх үед фарисайчууд Еховагийн нэр өөрчлөгдсөн ч зөгнөлд зөгнөснөөр ‘Мессиа’ гэж нэрлэгдэхгүй байхыг хараад Эзэн Есүс бол Христ, Бурхан Өөрөө мөн гэдгийг үгүйсгэж, Эзэн Есүсийг улайран яллаж, эсэргүүцэн, эцэст нь Ромын эрх баригчидтай хуйвалдаж, Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсон юм. Энэ бол хамгийн жигшмээр нүгэл учраас тэд Бурханы шийтгэлийг хүртсэн юм. Үүний адилаар хэрвээ бид Библитэй сохроор зууралдахаар зүтгэн, Бурханы нэр өөрчлөгдөшгүй гэх үзэлтэйгээ зууралдан, Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг үгүйсгэх юм бол Бурханд итгэдэг гэцгээдэг байсан ч Бурханыг эсэргүүцэх замаар орсон фарисайчуудаас ялгаатай байна гэж үү?”

Дараа нь эгч надаас Бурханы үгийн өөр хоёр хэсгийг уншаач гэж хүслээ: “Эрин үе бүрд Бурхан шинэ ажил хийдэг бөгөөд шинэ нэрээр нэрлэгддэг; Тэр яаж өөр өөр эрин үед адилхан ажил хийж чадах юм бэ? Тэр яаж хуучинтай зууралдаж чадах юм бэ? Есүсийн нэрийг золин авралын төлөө авсан, иймээс эцсийн өдрүүдэд эргэж ирэх үедээ Тэр адилхан нэрээр нэрлэгдсээр байх уу? Тэр золин авралын ажлыг хийсээр байх уу? Ехова, Есүс хоёр нэг атлаа яагаад өөр өөр эрин үед өөр нэрээр нэрлэгддэг юм бэ? Тэдний ажлын эрин үе ялгаатайгаас болдоггүй гэж үү? Ганц нэр Бурханыг бүхэлд нь төлөөлж чадах уу? Тийм болохоор Бурхан өөр өөр эрин үед өөр нэрээр нэрлэгдэх ёстой бөгөөд эрин үеийг өөрчилж, эрин үеийг төлөөлөхийн тулд нэр ашиглах ёстой. Учир нь нэг ч нэр Бурханыг Өөрийг нь бүрэн төлөөлж чадахгүй, мөн нэр болгон тухайн эрин үе дэх Бурханы зан чанарын эрин үеийн талыг л төлөөлдөг; энэ нь Түүний ажлыг төлөөлж чаддаг л юм бол хангалттай. Тиймээс бүхий л эрин үеийг төлөөлөхийн тулд Бурхан Өөрийн зан чанарт тохирсон ямар ч нэрийг сонгож болно” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (3)”-аас). “‘Бурхан бидэнтэй хамт’ гэх Есүсийн нэр Бурханы зан чанарыг бүхэлд нь төлөөлж чадах уу? Энэ нь Бурханыг бүрэн илэрхийлж чадах уу? Бурханыг зөвхөн Есүс гэж нэрлэж болно, Бурхан Өөрийн зан чанарыг өөрчилж болохгүй учраас өөр ямар ч нэртэй байж болохгүй гэж хүн хэрвээ хэлбэл эдгээр үг нь үнэхээр доромжлол юм! Бурхан бидэнтэй хамт хэмээх Есүсийн нэр ганцаараа Бурханыг бүхэлд нь төлөөлж чадна гэж чи итгэж байна уу? Бурханыг олон нэрээр нэрлэж болно, гэхдээ энэ олон нэрийн дунд Бурханыг бүхэлд нь товчоор илэрхийлж чадах, Бурханыг бүрэн төлөөлж чадах ганц ч нэр байхгүй. Иймээс Бурханд олон нэр байдаг боловч энэ олон нэр нь Бурханы зан чанарыг бүрэн тодорхойлж чадахгүй, учир нь Бурханы зан чанар маш баялаг болохоор энэ нь Түүнийг мэдэх хүний чадвараас даван гардаг. … Тодорхой нэг үг, эсвэл нэр Бурханыг бүхэлд нь төлөөлөх чадваргүй, иймээс Түүний нэр тогтмол байж болно гэж чи бодож байна уу? Бурхан маш агуу, маш ариун атал шинэ эрин үе бүрд Өөрийн нэрийг өөрчлөхийг чи Түүнд зөвшөөрөхгүй юу? Тиймээс Өөрийн ажлыг биечлэн хийж байгаа эрин үе бүрдээ Бурхан, хийхээр зорьж буй ажлаа товчоор илэрхийлэхийн тулд тухайн эрин үед тохирох нэрийг ашигладаг. Тэрээр тухайн эрин үе дэх Өөрийн зан чанарыг төлөөлөхийн тулд түр зуурын ач холбогдол бүхий энэ тодорхой нэрийг ашигладаг. Энэ бол Өөрийн зан чанарыг илэрхийлэхийн тулд Бурхан хүн төрөлхтний хэлийг ашиглаж байгаа хэрэг юм” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын үзэгдэл (3)”-аас).

Шилин эгч ийнхүү нөхөрлөв: “Бурхан аливаа эрин үед төлөвлөсөн ажлынхаа нэг хэсгийг л явуулдаг бөгөөд зан чанарынхаа нэг талыг л илэрхийлдэг. Тодорхой нэг эрин үед Түүний авдаг нэр нь тухайн эрин үед Бурханы харуулдаг зан чанар, хийдэг ажлыг л төлөөлдөг. Жишээлбэл, Хуулийн эрин үед Бурханы хийсэн ажил болон Түүний зан чанарын сүр жавхлант, уур хилэнт, өршөөнгүй, хараагч талуудыг илэрхийлэхийн тулд Ехова гэх нэрийг ашигласан. Ехова гэх нэрийн дор Бурхан хууль, тушаалыг тунхаглаж, хүн төрөлхтнийг газар дэлхий дээрх амьдралд нь залж чиглүүлсэн юм. Үүний хариуд хүмүүсийн ааш араншин улам бүр журамтай болж, Бурханыг хэрхэн шүтэн мөргөхийг сурцгаасан билээ. Хуулийн эрин үеийн төгсгөлд хүмүүс Сатаны завхралд улам бүр автсан тул хууль, тушаалыг баримтлахаа больж, яллагдаж, цаазлуулах аюулд орсон. Хуулийн чанд хатуу байдлаас хүмүүсийг аврахын тулд Бурхан Есүс хэмээх нэрээр золин авралын ажлыг явуулж, улмаар Нигүүлслийн эрин үеийг эхлүүлэн, Хуулийн эрин үеийг төгсгөсөн юм. Тэрээр хайр энэрэлт, өршөөнгүй зан чанарыг илэрхийлж, гэмшлийн замыг тунхаглан, эцэст нь цовдлолоороо хүн төрөлхтнийг золин аварсан байдаг. Эзэн Есүсийг Аврагч хэмээн хүлээн зөвшөөрч, Эзэний нэрээр залбиран нүглээ улайж, гэмшсэн бүх хүн уучлагдсан. Эрин үе бүрд Бурханы сонгодог нэр утга учиртай гэдгийг бид эндээс харж болох юм. Нэр бүр Бурханы ажлын нэг хэсэг, Түүний зан чанарын нэг талыг л төлөөлдөг бөгөөд нэг нэр Бурханыг бүхэлд нь төлөөлж чадахгүй. Хэрэв Нигүүлслийн эрин үед Бурхан Есүс бус, Ехова хэмээх нэртэйгээр ирсэн бол Бурханы ажил Хуулийн эрин үеэс цааш урагшлахаа больж, завхарсан хүмүүс бид хэзээ ч золин авралаа хүлээн авахгүй, харин ч хууль, тушаал зөрчсөнийхөө төлөө яллагдаж, цаазлуулах байсан юм. Үүний адилаар, эцсийн өдрүүдэд Бурхан эргэн ирэхдээ мөн л Есүс гэж дуудагдсаар байсан бол Бурханы ажил Нигүүлслийн эрин үеэс цааш ахихаа болих байлаа. Бидний нүгэл уучлагдах ч гэлээ бид нүгэл үйлдэж, нүглээ улайх ёрын тойрогт амьдарсаар байх байсан бөгөөд нүглийн дөнгөнөөс ангижирч, ариусаж чадахгүй байх байв. Иймээс Бурхан биднийг нүглийн дөнгөнөөс бүрэн ангижруулж, ариусгахын тулд үгээ илэрхийлж, шүүлт, ариусгалтын ажил хийж, Хаанчлалын эрин үеийг байгуулан, Нигүүлслийн эрин үеийг төгсгөхөөр дахин нэг удаа бие махбод болсон. Эрин үе өөрчлөгдөхтэй хамт Бурханы нэр мөн ‘Төгс Хүчит Бурхан’ болсон нь Илчлэлийн номын 1-р бүлгийн 8-р эшлэл дэх ‘“Би бол байгаа, байсан мөн хожим ирэх Төгс хүчит Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл” гэж Эзэн айлдав’ хэмээх зөгнөлийг биелүүлдэг.”

“Эзэн Есүс өчигдөр, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ” (Еврей 13:8) хэмээн сударт өгүүлсэн байдаг хэсэг нь Бурханы нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэсэн үг биш, харин Бурханы мөн чанар хувиршгүй гэсэн утгатайг би ах эгч нарын нөхөрлөлөөр дамжуулан ойлгож авсан юм. Түүнчлэн Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе, Хаанчлалын эрин үе гэсэн гурван эрин үед хувааж, ажлын шинэ үе шат болгонд тухайн эрин үеийнхээ ажил, зан чанарыг төлөөлөх шинэ нэр авдаг гэдгийг бас мэдэж авлаа. Мөн Бурхан шинэ нэр авснаа ашиглан шинэ эрин үеийг залан авчирдаг. Эрин үе болгон дахь Бурханы нэр хэчнээн их утга учиртай юм бэ! Хэрвээ миний урьд нь итгэдэг байсанчлан Бурханы нэр хэзээ ч өөрчлөгддөггүй, мөн Бурхан эргэн ирэхдээ Есүс гэж дуудагдсаар байсан бол Түүний ажил зогсонги байдалд үлдэх байсан бус уу?

Цуглааны дараа би Илчлэлийн зарим хэсгийг дахин харсан юм: “‘Би бол байгаа, байсан мөн хожим ирэх Төгс хүчит Альфа ба Омега, Эхлэл ба Төгсгөл’ гэж Эзэн айлдав” (Илчлэл 1:8). “Ялагчийг Би Өөрийн Бурханы сүмдээ багана болгоно, тэр цаашид тэндээс гарахгүй: Би түүн дээр Өөрийн Бурханы нэрийг, тэнгэрээс Миний Бурханаас ирсэн Миний Бурханы хотын нэр болох шинэ Иерусалимыг бичнэ: Би түүн дээр Өөрийн шинэ нэрийг бичнэ” (Илчлэл 3:10-12). Эдгээр хэсгийг уншсаны дараа бүх зүйл гэнэт тодорхой болж, би дотроо ийн бодлоо: “Би урьд нь энэ хоёр хэсгийг уншиж байсан атлаа эдгээр нь үнэндээ юу гэсэн утгатайг яагаад анзаарсангүй вэ? Бурхан эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ Есүс гэж нэрлэгдэхээ больж, “Төгс Хүчит” гэдэг шинэ нэртэй болно гэдгийг судрын энэ хоёр хэсэгт тодорхой зөгнөсөн байна. ‘Эзэн Есүс өчигдөр, өнөөдөр ч хэвээрээ бөгөөд мөнхөд хэвээрээ’ (Еврей 13:8) хэмээх Библийн эшлэлтэй би үргэлж зууралдан, Бурханы нэр хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэж боддог байсан ч судрын бусад хэсгийг судалъя гэж огт бодолгүй, зүгээр л Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг тасралтгүй голж, эсэргүүцэж байжээ. Би яасан мэдлэггүй байгаа вэ!” Ах эгч нарын нөхөрлөл болон Бурханы нэрийн тухай Библи дэх зөгнөлөөр дамжуулан, эцсийн өдрүүдэд Бурханы сонгосон нэрийн талаар надад ямар ч эргэлзээ төрөхөө больсон юм.

Хэсэг хугацааны дараа нэгэн цуглаан дээр бид Бурханы үгийн өөр нэг хэсгийг уншлаа: “Намайг нэг үе Ехова гэдэг байсан. Түүнчлэн Мессиа гэж дууддаг байсан ба хүмүүс хайрлаж хүндэлсэндээ Аврагч Есүс гэж нэг үе нэрлэсэн. Гэвч өнөөдөр Би өнгөрсөн үед хүмүүсийн мэддэг байсан Ехова юм уу Есүс биш, харин эцсийн өдрүүдэд эргэж ирсэн Бурхан, энэ эрин үеийн төгсгөлийг авчрах Бурхан билээ. Би бол газар дэлхийн зах хязгаарт өндийн босдог, Өөрийн бүх зан чанараар бялхсан, эрх мэдэл, нэр төр, суу алдраар дүүрэн Бурхан Өөрөө билээ. Хүмүүс Надтай хэзээ ч холбогдоогүй, Намайг хэзээ ч мэдээгүй, бас Миний зан чанарыг үргэлж мэдэхгүй байсаар ирсэн. Дэлхийг бүтээснээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл нэг ч хүн Намайг хараагүй. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд хүнд харагддаг атлаа хүмүүсийн дунд нуугдаж байдаг Бурхан билээ. Тэрээр хүмүүсийн дунд үнэн, бодитоор амьдран суудаг ба төөнөх нар, дүрэлзэх гал мэт хүч чадлаар дүүрэн, эрх мэдлээр бялхан байдаг. Миний үгээр шүүгдэхгүй ганц ч хүн, нэг ч зүйл байхгүй, дүрэлзэх галаар ариусгагдахгүй ганц ч хүн, нэг ч зүйл байхгүй. Яваандаа бүх үндэстэн Миний үгээс болоод ерөөгдөнө, мөн Миний үгээс болж бут ниргүүлнэ. Энэ маягаар, эцсийн өдрүүдэд бүх хүн Намайг эргэж ирсэн Аврагч гэдгийг, бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулдаг Төгс Хүчит Бурхан гэдгийг, бас нэгэнтээ хүний төлөөх нүглийн тахил байсан боловч эцсийн өдрүүдэд мөн бүх зүйлийг шатаах нарны дөл, бүх зүйлийг илчлэх зөвт байдлын Нар болдгийг минь харна. Эцсийн өдрүүдийн Миний ажил энэ юм. Би бол зөвт Бурхан агаад төөнөх нар, дүрэлзэх гал гэдгийг бүх хүнд харуулахын тулд энэ нэрийг авч, энэ зан чанарыг эзэмшсэн юм. Ингэснээр цорын ганц жинхэнэ Бурхан болох Намайг бүх хүн шүтэн мөргөж, тэгснээрээ тэд Миний жинхэнэ царайг харах юм: Би бол зөвхөн израильчуудын Бурхан биш, мөн зөвхөн Золин аврагч биш, харин тэнгэр, газар, тэнгис далай даяарх бүх бүтээлийн Бурхан билээ” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Аврагч аль хэдийн ‘цагаан үүлэн’ дээр сууж эргэн ирсэн”-ээс).

Шилин эгч ийнхүү нөхөрлөв: “Эцсийн өдрүүдэд Бурхан ‘Төгс Хүчит Бурхан’ хэмээх нэрийн дор Хаанчлалын эрин үед үгээр шүүх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд ямар ч халдлагыг хүлцдэггүй зөвт, сүр жавхлант зан чанараа хүн төрөлхтөнд илчилсэн. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг нь хүн төрөлхтнийг Сатан завхруулсны бодит байдал болон Бурханыг эсэргүүцдэг эсэргүүцлийн маань эх сурвалжийг ил болгодог. Бурханы үг бидний тэрслүү, зөв шударга бус байдлыг шүүж, зан чанараа өөрчлөхийн тулд бидний дагах шаардлагатай зам, зүг чигийг харуулдаг. Бид бүх зүйл дээр үнэнийг эрэлхийлэхэд анхаарч, завхарсан зан чанараа уг үндсээр нь устгахын тулд үнэнийг ашиглаж, Бурханы шаардлагын дагуу авирлаж, бусдад хандаж байгаа цагт завхарсан зан чанараасаа аажмаар ангижирч, Бурханы бүрэн авралыг хүртэж чадна. Төгс Хүчит Бурханы газар дээрх ажил дуусах үед эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы ариусгалт, авралыг хүртсэн бүх хүнийг Бурхан ерөөл, амлалтаа эдлүүлэхээр хаанчлалдаа аваачих болно. Харин эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг голж, тэр ч бүү хэл Бурханыг эсэргүүцэж, яллаж, гүтгэж, доромжилсон хүмүүс бүгд төгсгөлийн цаг үеийн агуу гамшигт унаж, Бурханаар шийтгүүлж, устгуулах болно. Иймээс Бурхан ямар ч халдлагыг хүлцдэггүй зөвт, сүр жавхлант зан чанараа бүх хүн төрөлхтөнд үзүүлэхийн тулд ‘Төгс Хүчит Бурхан’ хэмээх нэрийг авч, хүмүүсийг төрлөөр нь ангилж, ёрын муу энэ эрин үеийг эцэслэж, Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх ажлыг дуусгадаг. Бурхан бүх зүйлийн Эзэн, Бүтээгч гэдгээр зогсохгүй бидний нүглийн тахил болж, тэр ч бүү хэл хүн төрөлхтнийг төгс болгож, өөрчилж, ариусгаж чаддаг гэдгээ бидэнд харуулахыг хүсдэг. Бурхан бол Эхэн ба Эцэс бөгөөд Түүний гайхалтай үйлс хүмүүсийн санаанд багтамгүй. Иймээс Бурхан ‘Төгс Хүчит Бурхан’ хэмээх нэрийг авдаг нь тун утга учиртай. Одоо Ариун Сүнс гагцхүү Төгс Хүчит Бурханы нэрээр хийгдсэн ажлыг л хамгаалдаг. Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Төгс Хүчит Бурханы нэрээр залбирдаг бүхэн Ариун Сүнсний ажил болон амийн амьд усны хангалтыг хүлээн авч болох юм. Нигүүлслийн эрин үеийн чуулганууд хоосон, эзгүй болж, итгэгчдийнх нь итгэл бишрэл хөрж, номлолд нь мөн чанар дутаж, залбиралд тэдний сэтгэл хөдөлдөггүй бөгөөд ертөнцийн чиг хандлагад тэднээс улам олон нь уруу татагддаг. Тэдний асуудлын эх сурвалж нь Бурхан шинэ ажил хийж байгаагаас болдог бөгөөд Ариун Сүнс Нигүүлслийн эрин үеийн чуулгануудаас Хаанчлалын эрин үеийн чуулганууд руу ажлаа шилжүүлчихсэн. Тэд Хурганы мөртэй хөл нийлүүлж чадаагүй, Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч чадаагүй тул амийн амьд усны хангалтыг олж авч чадалгүй, гарах гарцгүйгээр харанхуйд хөлбөрөх ёстой болдог.”

Бурханы үгийг уншиж, эгчийн нөхөрлөлийг сонссоноор би янз бүрийн эрин үед Бурхан өөр өөр нэр авдгийн утга учрыг илүү гүн гүнзгий ойлгож авсан юм. Түүнчлэн Бурханы шүүлтийн ажил, эцсийн өдрүүдэд илэрхийлдэг зан чанарын талаар мэдлэгтэй боллоо—энэ нь нүглийн хүлээсээс ангижирч, Бурханаар авруулахад маань нэн чухал юм! Ариун Сүнсний ажил аль хэдийн шилжсэн учраас л би сүүлийн жилүүдэд номлол сонсоод хангалт авсан мэт санагдахгүй байж, ах эгч нарын маань итгэл сул дорой болж, номлолд мөн чанар дутагдаж байж: Ариун Сүнс одоо Төгс Хүчит Бурханы нэрийн дор хийгдсэн ажлыг л хамгаалдаг. Бид Бурханы шинэ нэрийг хүлээн зөвшөөрч, Хурганы мөртэй хөл нийлүүлээгүй учраас харанхуйд унажээ. Тэр үед би Төгс Хүчит Бурхан бол үнэхээр эргэн ирсэн Эзэн Есүс мөн болохыг зүрх сэтгэлдээ мэдсэн билээ.

Дараа нь ах эгч нар жинхэнэ чуулганыг хуурамч чуулганаас хэрхэн ялган таних, Ариун Сүнсний ажлыг Сатаны ажлаас хэрхэн ялгаж салгах болон үнэний бусад талын тухай надтай нөхөрлөсөн юм. Эдгээр нөхөрлөлөөс би асар их үр өгөөж хүртлээ. Сайн мэдээний кино, видео үзэхээр ах эгч нартайгаа цуглах бүрдээ би сүнсээрээ хангалуун болж, амар амгалан, аюулгүй байдлын мэдрэмж зүрх сэтгэлд минь бялхдаг байв. Төгс Хүчит Бурханы үг Эзэнд итгэх итгэлд минь урьд нь байсан олон асуудлыг шийдээд зогсохгүй амьдралд маань тохиолдоод байсан олон асуудлыг шийдвэрлэсэн юм. Мөн Эзэнд анх итгэж эхлэхэд маань байсан итгэлээ би буцаан олж авлаа. Бурхан намайг сонгон, эцсийн өдрүүдийн ажлаа хүлээн зөвшөөрүүлсэнд нь баясаж, Хурганы мөртэй хөл нийлүүлж эхлэв. Одоо би Төгс Хүчит Бурханы үгийг өдөр бүр уншдаг. Унших тусам зүрх сэтгэлийг минь гэрэл дүүргэж байгаа нь улам мэдрэгдэж, Төгс Хүчит Бурханы үг бол үнэн бөгөөд Бурханы дуу хоолой мөн гэдэгт зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс туйлын итгэлтэй байдаг. Бурхан одоо Төгс Хүчит Бурхан болон гарч ирээд, ажиллаж байгаа гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байсан тул Төгс Хүчит Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрч, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд албан ёсоор нэгдсэн юм. Намайг аварсных нь төлөө Төгс Хүчит Бурханд талархъя!

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Эзэнтэй дахин уулзсан нь

Жиандин, АНУ Би Католик шашинтай гэр бүлд төрсөн бөгөөд бага байхаас минь эхлээд манай ээж Библи уншихыг заасан юм. Тэр үед Хятадын...

Би Эзэнтэй эргэн уулзлаа

Ли Лань, Өмнөд Солонгос Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Эцсийн өдрүүдийн Христ амийг, мөн өнө удаан мөнхөд үргэлжлэх үнэний замыг...

Библи Эзэнийг төлөөлж чадах уу?

Шянванг, Малайз Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Бурхан Өөрөө амь ба үнэн бөгөөд Түүний амь ба үнэн зэрэгцэн оршдог. Үнэнийг олж...

“Шууданч тагтаа” чухал мэдээ авчирлаа

1999 оны нэг өдөр, цуглаан дууссаны дараа пастор надад дөхөж ирээд, “Су Жие, чамд захиа ирсэн” гэлээ. Би үүнийг хармагцаа Шаньдунд байгуулсан чуулганаас маань ирсэн гэдгийг мэдэв. Захиаг аваад, харихаар алхах замдаа: “Энэ захиа их зузаан юм, тэдэнд зарим нэг бэрхшээл тулгараа юм болов уу?” гэж бодлоо.