Би үүргээсээ зайлсхийхээ больсон

2022-12-04

Дун Энь, Испани

Өнгөрсөн жилийн 8-р сарын дундуур нэг өдөр удирдагч надад чуулганы хэд хэдэн ажлыг хариуцуулах хүсэлтэй байна гээд надаас оролдоод үзэх үү гэж асуусан. Энийг сонсоод миний зүрх хүчтэй цохилсон. Чуулганы ажлыг хариуцна гэдэг амийн оролт дахь ах, эгч нарын янз бүрийн асуудал, бэрхшээлийг шийдвэрлээд зогсохгүй тэднийг ажлын даалгаварт нь чиглүүлж, тусална гэсэн үг. Энэ бол том хариуцлага. Хэрэв тэр үүргийг тааруу биелүүлж, ажил саатуулж, саад хийж, чуулганы ашиг сонирхолд ноцтой хохирол учруулбал, би зөвхөн харьцалт туулаад зогсохгүй халагдах эсвэл таягдан хаягдаж болох байв. Тэгвэл би үр дүн, хүрэх газраа алдах болно. Би тэр албан тушаалд байсан сүүлчийн хоёр хүн яаж халагдсан тухай бодсон. Би ажлаа мэдэхгүй, хэв чанар маань тэднийхтэй адилгүй байв. Иймээс энэ ажлыг авбал маш их асуудалтай тулгарна гэж бодсон. Ийм хүнд хариуцлага үүрэхгүйн тулд ганц л үүрэг гүйцэтгэсэн нь дээр юм байна гээд би татгалзахыг хүссэн ч энэ нь Бурханы өргөлт юм шиг, захирагдах ёстой юм шиг бас санагдсан. Тэгээд би дурамжхан хүлээн авсан. Тэр шөнө би эргэж хөрвөөгөөд унтаж чадаагүй. Асар их стресстсэн. Чуулганы ажлыг хариуцсанаар би илүү их удирдамж, тусламж авч, илүү их үнэнийг сурч, илүү хурдан амьд орно гэж ахин дахин бодсоор байлаа. Гэвч тэр үүрэг үнэхээр том хариуцлага байсан. Хэрэв тааруу байвал би илүү хурдан илчлэгдэж бас таягдан хаягдана. Авахгүй байвал илүү аюулгүй юм шиг санагдсан. Тэгээд би шийдээд маргааш нь удирдагч руу залгаж: “Биеийн хэмжээ минь жижиг болохоор энэ ажилд тэнцэхгүй. Ажил саатуулах вий гэж айж байна. Иймээс та өөр хүн олсон нь дээр байх” гэж хэлсэн. Намайг илүү их эрж хайж, тэр үүргээс зайлсхийх сэдлээ эргэцүүлэн бодоод үз гэж удирдагч хэлсэн. Утсаа тасалсныхаа дараа би өвдөг сөгдөн залбирсан: “Бурхан минь, би чуулганы хэд хэдэн ажлыг хариуцахаас айж байна. Сайн ажиллахгүй бол таягдан хаягдана гэж айж байгаа болохоор би болгоомжлол, үл ойлголцлын байдалд байна. Бурхан минь, Таны хүслийг ойлгоход намайг замчлаач.” Тэгээд би Бурханы зарим үгийг уншсан. “Үүргээ гүйцэтгэхдээ зарим хүн үргэлж сөрөг, идэвхгүй юм уу эсэргүүцэж, буруу ойлгосон байдалтай байдаг. Тэд илчлэгдэж, таягдан хаягдана гэхээс үргэлж айж, ирээдүй, хувь заяандаа хүлэгддэг. Энэ нь хүүхдэрхүү биеийн хэмжээний илэрхийлэл биш үү? (Мөн.) Зарим хүн үүргээ сайн биелүүлэхгүй байх вий гэхээс айж байна гэж үргэлж хэлдэг бөгөөд нарийн ширийнийг нь шинжлэхгүй бол тэднийг хүн нэлээд үнэнч юм гэж бодож болзошгүй. Тэд үнэндээ зүрх сэтгэлдээ юунд санаа зовж байдаг вэ? Тэд үүргээ сайн гүйцэтгэхгүй бол таягдан хаягдаж, эцсийн хүрэх газаргүй болно гэж санаа зовдог. Зарим хүн үйлчлэл үзүүлэгч болохоос айж байна гэдэг. Бусад нь тэрийг сонсох үедээ тэр хүмүүсийг үйлчлэл үзүүлэгч болохыг хүсэлгүй, зүгээр л Бурханы ардын нэг болохын хувьд үүргээ сайн гүйцэтгэхийг хүсэж байна гэж боддог. Хүмүүс тэднийг шийдвэртэй байна гэж боддог. Үнэн хэрэгтээ, үйлчлэл үзүүлэгч болохоос айдаг хүмүүс ‘Хэрвээ би үйлчлэл үзүүлэгч болбол эцэст нь бас л мөхөж, эцсийн хүрэх газаргүй болж, тэнгэрийн хаанчлалд хувь хүртэхгүй’ гэж зүрх сэтгэлдээ бодож байдаг. Тэдний үгийн цаад утга энэ юм; тэд өөрсдийн төгсгөл, эцсийн хүрэх газартаа санаа зовсоор л байдаг. Хэрвээ Бурхан тэднийг үйлчлэл үзүүлэгч гэж хэлбэл тэд үүргээ гүйцэтгэхдээ арай бага хичээл чармайлт гаргадаг. Бурхан тэднийг Өөрийн ардын нэг гэж хэлээд, тэднийг магтсан бол үүргээ гүйцэтгэхдээ тэд арай илүү хичээл чармайлт гаргадаг. Энд ямар асуудал байна вэ? Асуудал нь гэвэл, тэд Бурханы гэрт үүргээ гүйцэтгэхдээ үнэний зарчмын дагуу үйлддэггүй. Үргэлж өөрсдийн хэтийн төлөв, хувь заяаг бодолцон үзэж, ‘үйлчлэл үзүүлэгч’ гэх тодорхойлолтоор байнга хязгаарлагддаг. Үүний үр дүнд тэд үүргээ сайн гүйцэтгэж чаддаггүй, үнэнийг хэрэгжүүлэх хүч чадалгүй байдаг. Үргэлж сөрөг байдалд амьдарч, Бурханы ард уу эсвэл үйлчлэл үзүүлэгч үү гэдгээ нягтлахын тулд Бурханы үгийн цаад утгыг хайдаг. Хэрвээ тэд Бурханы ард бол үүргээ сайн гүйцэтгэж чадна. Үйлчлэл үзүүлэгч байвал хайхрамжгүй, хааш яаш болж, олон сөрөг зүйлийг дэврээж, хяналтад нь автаад, үүнээсээ гарч чаддаггүй(Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа номын “Үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг дуулгавартай дагаснаар л зан чанарын өөрчлөлтөд хүрч чадна”). “Завхарсан бүх хүн өөрийнхөө төлөө амьдардаг. Хүн бүр өөрийгөө боддог, би үхэхээр чи үх—энэ бол хүний уг чанарын товчлол юм. Хүмүүс өөрсдийнхөө төлөө Бурханд итгэдэг; Бурханы төлөө аливааг хаяж, өөрсдийгөө зарлагадах үедээ ерөөгдөхийн төлөө хийдэг, Бурханд үнэнч байх үедээ шагнуулахын төлөө байдаг. Товчхондоо, энэ бүхнийг ерөөгдөж, шагнуулж, тэнгэрийн хаанчлалд орох зорилгоор хийдэг. Нийгэмд, хүмүүс өөрсдийнхөө ашиг тусын төлөө ажилладаг, Бурханы гэрт харин ерөөгдөхийн төлөө үүргээ гүйцэтгэдэг. Ерөөл хүртэхийн төлөө л хүмүүс бүх зүйлийг хаяж, ихээхэн зовлонг тэсвэрлэж чаддаг: Энэ нь хүний сатанлаг уг чанарын хамгийн сайн нотолгоо юм(“Эцсийн өдрүүдийн Христийн яриа” ном). Бурханы үг бүр сэтгэлийг минь хөндөж, миний байдлыг яг таг илчилсэн. Үүрэгтэй тулгарсан би биеийн хэмжээ минь жижиг гээд, сайн ажиллахгүй байх вий гэж айсандаа ажлыг хойш татаж байсан. Гэтэл үнэндээ би хувийн ашиг сонирхлоо бодож байж. Энэ үүргийг гүйцэтгэснийхээ дараа халагдаж, таягдан хаягдсан бусдыг хараад үүнийг авах нь маш эрсдэлтэй юм шиг санагдсан. Хэрэв би муу ажиллан, саад хийж, чуулганы ажлыг саатуулбал, тэр нь гэм буруу болоод зогсохгүй, би халагдаж, бүр ноцтой бол таягдан хаягдана. Тэгвэл би үр дүн, хүрэх газаргүй болно. Иймээс ирээдүй, хүрэх газраа хамгаалахын тулд энэ үүргээс татгалзах шалтаг олж, Чуулганы ажлыг саатуулахаас айж байна гэж сүржигнэн хэлсэн. Би арай бага хариуцлагатай үүргийг л хүссэн. Тэгвэл үүргээ биелүүлэхээс гадна эцэстээ сайн хүрэх газартай байна. Ийм байдалд амьдарч байхдаа би Сатаны “Хүн бүр өөрийгөө боддог, би үхэхээр чи үх” “Агуу гавьяаг биш, гагцхүү алдаанаас зайлсхийхийг л зорь” гэсэн хоронд бүрэн захирагдсан байсан. Бүх зүйлд миний эхлэх цэг хувийн ашиг сонирхол, би өөрөө байв. Надад ашиггүй биш, харин ашигтай үүргийг хийх гэсэн би бага төлөөс төлж, хариуд нь Бурханы ерөөлийг хүсэж байсан нь Бурхантай наймаа хийж байгаа, үнэхээр аминч, жигшүүртэй явдал.

Дараа нь би Бурханы үгээс илүү ихийг уншсан. “Бусдыг сэжиглэдэггүй хүмүүсийг Би маш их үнэлдэг ба үнэнийг дуртайяа хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс Надад таалагддаг; ийм хоёр төрлийн хүмүүсийг Би асар их халамжилна, учир нь Миний нүдээр бол тэд үнэнч хүмүүс билээ. Хэрвээ чи ов мэхтэй бол бүх хүн, бүх хэрэг явдалд сэрэмжилж, сэжиглэж хандах бөгөөд тиймээс Надад итгэх итгэл чинь хардлагын суурин дээр үндэслэнэ. Ийм итгэлийг Би хэзээ ч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Жинхэнэ итгэлгүй болохоор чамд жинхэнэ хайр бүр ч байдаггүй. Хэрвээ чи Бурханд эргэлзэж, Түүний талаар хүссэнээрээ боддог бол гарцаагүй хамгийн зальтай хүн юм. Бурхан хүнтэй адил байж чадах эсэхийг чи таамагладаг: уучилшгүй нүгэлтэй, явцуу сэтгэлтэй, шударга бус, үндэслэлгүй, шударга ёсны мэдрэмж дутмаг, муу арга заль хэрэглэдэг, дотуур тамиртай, зальхай, ёрын муу, харанхуйд дуртай гэх мэт. Хүмүүс ийм бодолтой байдгийн шалтгаан нь тэдэнд Бурханы талаарх өчүүхэн төдий ч мэдлэг байдаггүйгээс болдог бус уу? Тийм итгэл нь нүглээс өөрцгүй! Түүнчлэн, Миний таалалд нийцдэг хүмүүс бол яг нарийндаа бялдууч, зусарчид бөгөөд ийм чадвар дутмаг хүмүүсийг Бурханы гэрт ч хүлээн авахгүй, тэд тэнд хөлөө олохгүй гэж итгэдэг хүмүүс ч бий. Энэ олон жилийн турш эзэмшсэн мэдлэг чинь энэ үү? Та нарын олж авсан зүйл энэ үү? Миний талаарх та нарын мэдлэг зөвхөн ийм буруу ойлголтоор зогсдоггүй; Бурханы Сүнсийг доромжилж, Тэнгэрийг гутаадаг чинь үүнээс ч дор. Ийм учраас, та нарынх шиг ийм итгэл та нарыг Надаас улам холдуулж, Намайг илүү их эсэргүүцэхэд хүргэнэ гэж Би хэлдэг(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Газар дээрх Бурханыг хэрхэн мэдэх вэ). Бурханы үгийг тунгааж, өөрийгөө эргэцүүлээд би уг чанартаа үнэхээр овжин, ёрын муу гэдгээ харсан. Би хариуцлага ихтэй чухал үүрэгт эрсдэл нь асар их байх болохоор алдвал илүү хурдан илчлэгдэж, таягдан хаягдаж, бүр хөөгдөх болно гэж бодсон. Би Бурханы гэрийг дэлхий мэт, Бурханыг дэлхийн хаан мэтээр сэтгэж байжээ. Би үүрэг биелүүлэхийг нимгэн мөсөн дээр алхахтай адил, өчүүхэн хайхрамжгүй байдлаас болж доош цөмөрчих юм шиг санасан. Бурхан хүмүүсээр дур зоргоороо тоглон тохуурхаж, намайг илчилж, таягдан хаяхын тулд, намайг галт цооног руу түлхэхийн тулд надаар чухал үүрэг гүйцэтгүүлж байгаа юм шиг санагдсан. Би Бурханы зөвт байдалд итгээгүй, харин ердөө Бурханыг буруу ойлгож, болгоомжилж байжээ. Энэ бол Бурханыг доромжилсон хэрэг байсан! Үнэндээ Бурханы гэр хүмүүст зарчимч байдлаар ханддаг. Би олон жил итгэсэн чуулганы удирдагч Чэн эгчийг мэддэг байв. Хэдий хэв чанар нь тааруу байсан ч эгч үүрэгтээ хариуцлагатай байж, зүрх сэтгэл нь чуулганд байдаг байв. Засалт, харьцалт туулахдаа эгч хүлээн авч, дуулгавартай байж, өөрчлөлтийг эрж хайсан. Чуулган эгчид чухал ажил хариуцуулсан. Нэг удаа эгч нэг хүнийг багийн удирдагчаар тушаал дэвшүүлтэл тэр хүн үнэхээр овжин байж, бодит ажил хийгээгүй болж таарсан нь чуулганы ажилд үнэхээр саад учруулсан. Тэр хүнийг зарчимгүйгээр тушаал дэвшүүлж, ажлыг нь хянаагүйг удирдагч нь олж мэдээд, эгчтэй нухацтай харьцсан. Хуурамч удирдагч ингэдэг. Гэхдээ үүнийх нь төлөө удирдагч эгчийг халаагүй. Оронд нь үнэний холбогдох зарчмуудыг ашиглан эгчтэй тэвчээртэйгээр нөхөрлөж, алдаа, дутагдлаа олж харахад нь тусалсан. Шинээр сонгогдсон удирдагч Ван эгч гэж хүн байлаа. Ван эгч нэг их туршлагагүй ч сайн хэв чанар, цэвэр ойлголттой, өөрийн үүрэг дэх зарим зүйлийг хийж гүйцэтгэж чаддаг байв. Гэвч эгч зарчмыг мэддэггүй, удирдагч байж бусдыг ялган таньж чаддаггүй байсан болохоор сүрхий биеэ тоосон хүнийг антихрист гэж үзээд бараг л хөөх шахсан. Удирдагч олж мэдэх үедээ эгчийг халаагүй. Харин илчилж, харьцаж, асуудал хэр ноцтойг ухааруулж, холбогдох үнэний зарчмын талаар Ван эгчтэй нөхөрлөж, ялган таньж сурахад нь тусалсан. Миний харснаар, чуулган дахь удирдагчдыг завхрал харуулах юм уу ажилдаа алдаа гаргасныг нь тогтоосон ч халдаггүй, таягдан хаядаггүй. Оронд нь тэдэнд тусалж, нөхөрлөн, эсвэл тэдэнтэй харьцдаг, ингэснээр тэд үнэнийг ойлгож, зарчмыг ухаардаг. Тэд хэв чанартай, үнэнийг хүлээн авч чаддаг, үүрэгтээ ачаа үүрдэг л бол алдаа дутагдал, гэм буруу байсан ч гэсэн Бурханы гэр тэдэнд гэмших боломж өгдөг, ганц алдааных нь төлөө хасаад байдаггүй. Тэднийг үргэлжлүүлэн хөгжүүлснээр үүрэгт нь дадлагажуулдаг. Зарим хүмүүс хэв чанар дутдаг учраас ажил хийх чадваргүй байдаг ч Бурханы гэр тэднийг таягдан хаядаггүй. Хэв чанар, биеийн хэмжээнд нь үндэслэн тохирох үүрэг рүү шилжүүлдэг. Харин үүрэгтээ зальжин, үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүсийн хувьд чухал үүрэггүй байсан ч тэднийг илчилж, таягдан хаядаг. Халагдсаныхаа дараа огт гэмшдэггүй, харин гомдол гаргаж, шүүмжилдэг хүмүүс чуулганд саад хийж, үзэл дэлгэрүүлдэг. Ийм төрлийн хүмүүсийг цэвэрлэж, хөөдөг. Бурханы зан чанар зөвт бөгөөд Бурханы гэр хүмүүст хандахдаа зарчимч байдгийг би ойлгосон. Бурханы хайр, аврал бүгд үүнд бий. Би Бурханыг мэдэлгүй Бурханд итгэж, Бурханы талаар таамаг дэвшүүлж, намайг илчилж, таягдан хаяхаар Бурхан надад тэр даалгаврыг өгсөн гэж бодсон. Ойлголт минь үнэхээр утгагүй, Бурханы хүслийг бүхэлд нь гажуудуулсан байж. Энэ бол Бурханыг буруу ойлгож, доромжилсон явдал, бас Бурханы зөвт байдлыг үгүйсгэж байна. Бурханы үгийн шүүлтгүйгээр энэ нь ямар ноцтой асуудал болохыг нь би харахгүй, Бурханы эсрэг байдалд амьдарсаар байх байсан.

Тэгээд нэг өдөр би Бурханы үгийн өөр хэсгийг уншсан. “Хүний үүрэг болон түүний ерөөгдөх, хараагдах эсэхийн хооронд ямар ч хамаарал байхгүй. Үүрэг бол хүний биелүүлэх учиртай зүйл; энэ нь тэнгэрээс өгсөн ажил бөгөөд нөхөн төлбөр, нөхцөл болзол, учир шалтгаанаас хамаарах ёсгүй. Тэгвэл л өөрийн үүргийг биелүүлж байгаа хэрэг юм. Ерөөгдөх гэдэг нь хүн шүүлт туулсныхаа дараа төгс болгуулж, Бурханы ерөөлийг эдлэх явдал билээ. Хараагдах гэдэг нь шүүлт, гэсгээлт туулсны дараа хүний зан чанар өөрчлөгдөхгүй байх явдал бөгөөд тэд төгс болгуулдаггүй, харин шийтгүүлдэг. Гэвч ерөөгдсөн үү, эсвэл хараагдсан уу гэдгээс үл хамааран, бүтээгдсэн зүйлс өөрсдийн үүргийг биелүүлж, хийх учиртай зүйлээ хийж, чаддаг зүйлээ хийх ёстой; энэ бол хүний, Бурханыг эрэлхийлдэг хүний хийх ёстой хамгийн наад захын зүйл юм. Чи зөвхөн ерөөгдөхийн тулд үүргээ биелүүлэх ёсгүй ба хараагдахаас айсандаа үүргээ биелүүлэхээс татгалзах ёсгүй. Би та нарт энэ нэг зүйлийг хэлье: Үүргээ биелүүлэх нь хүний хийх учиртай зүйл бөгөөд хэрвээ хүн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол энэ нь түүний тэрслүү зан юм(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болсон Бурханы үйлчлэл ба хүний үүргийн ялгаа). Би Бурханы үгийг тунгаагаад ерөөгдөх эсвэл гамшигт нэрвэгдэх эсэх нь хүний юу хийдэгтэй огт хамаагүйг мэдэж авсан. Үүрэг бол Бурханы даалгавар учир хүмүүс үүнийг гүйцэтгэх нь зөв, зүй ёсны хэрэг юм. Хэн нэгэн халагдаж, таягдан хаягдах нь итгэлдээ үнэнийг эрэлхийлээгүй, эсвэл Бурханд захирагдаагүйгээс биш харин үүргээ ухаангүй биелүүлж, ёрын мууг хийж, Бурханыг эсэргүүцсэнээс болдог. Өмнө нь үүрэг хүлээгээд халагдсан хоёр хүн яг ийм байсан. Тэдний нэг нь сайн хүн чанаргүй, үнэнийг өчүүхэн ч хүлээн авахгүй байсан болохоор халагдсан. Тэр мөн зөрчилдөөн үүсгэж, бүлэглэл бий болгон, бусдыг хүнд байдалд оруулан чуулганы ажилд ноцтойгоор саад хийсэн. Чуулган тэр хүний уг чанар, мөн чанар, ёрын муу үйлийн баримт дээр нь үндэслэн зохицуулсан. Нөгөөх нь үнэхээр биеэ тоосон зан чанартай, байнга өөрийгөө өргөж, онгирдог байв. Тэр хүн бас байр суурийн ашиг тусад шунаж, бодит ажил хийдэггүй байсан. Энэ нь чуулганы ажлыг ноцтойгоор саатуулсан болохоор түүнийг халсан. Ийм байдалд хүрсэн нь үүрэг нь тэдэнд хохироосон хэрэг биш, тэд бодитой ажил хийгээгүй, буруу замаар явснаас л болсон. Тэднийг халсан шалтгаан, үндэслэлийг би хараагүй, баримтыг ойлгоогүй, үүрэг нь маш хэцүү байсан учраас илчлэгдэж, таягдан хаягдсан гэж л төсөөлсөн. Бүр миний хэв чанар тэднийх шиг сайн биш болохоор гэж андуурч, тэр чухал үүргийг би авбал би илүү хурдан таягдан хаягдана гэдэгтээ итгэлтэй байсан. Ямар утгагүй үзэл бодол вэ!

Тэрний дараа би Бурханы илүү их үгийг уншсан. “Та нар дор бүрнээ нээлттэй, үнэнч зүрх сэтгэлээр өөрсдийнхөө үүргийг чадлынхаа хэрээр биелүүлж, ямар ч төлөөс төлөхөд бэлэн байх ёстой. Та нарын хэлснээр, тэр өдөр ирэхэд Өөрийнх нь төлөө зовж, төлөөс төлсөн хэнд ч Бурхан хайхрамжгүй хандахгүй. Ийм итгэл үнэмшлийг байнга баримталбаас зохистой бөгөөд хэзээ ч мартах ёсгүй. Ийм маягаар л Би та нарын тухайд сэтгэл амар байж чадна. Эс бөгөөс, Би та нарын тухайд хэзээ ч сэтгэл амар байж чадахгүй бөгөөд та нар үүрд Миний зэвүүцлийн бай байх болно. Хэрвээ та нар бүгд мөс чанараа дагаж, бүх зүйлээ Надад зориулж, Миний ажлын төлөө хүчин чармайлтаа хайрлалгүй, насан туршийн эрч хүчээ Миний сайн мэдээний ажилд зориулж чадвал та нарын ачаар зүрх сэтгэл минь баярлан догдлохгүй гэж үү? Ийм маягаар Би та нарын тухайд бүрмөсөн санаа амар байж чадна, тийм биз дээ? Та нар Миний хүлээдэг зүйлийн өрөвдмөөр өчүүхэн хэсгийг л хийж чаддаг нь харамсалтай. Ийм байхад та нар итгэж найдаж байгаа зүйлээ Надаас олж авахаар оролдох зүрх зоригтой байж яаж чадаж байна вэ?(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хүрэх газрын тухай). Бурхан хүмүүсийг үүргээр нь дамжуулан төгс болгодгийг би Бурханы үгээс мэдэж авсан. Чухал эсэх, хариуцлага, эрсдэл үүрэхийг шаарддаг эсэхээс үл хамааран бид захирагдаж, үүргээ гүйцэтгэхэд бүхнээ зориулах ёстой. Үүргээр дамжуулан хэдий чинээ их асуудлыг ил гаргах тусам төдий чинээ өөрийгөө эргэцүүлэх, өөрсдийн завхрал, дутагдлыг харахад бидэнд тустай. Үүнийг ашиглаад бид үнэнийг эрж хайн, зарчмыг суралцан, аажмаар үнэний бодит байдалд орно. Энэ бүгдэд үүргээр дамжуулан хүрнэ. Хэрэв бид үүргээ биелүүлэхгүй, хариуцлага үүрэхээс айж, татгалзвал бидний завхарсан зан чанар, алдаа дутагдал ил гарч ирэхгүй. Бид үнэнийг эрж хайснаар өөрсдийн буруу үзэл бодол, сатанлаг уг чанарын талаар тийм их ойлголтыг олж авах боломжгүй, юун тэр шийдвэрлэх. Бид эцсээ хүртэл итгэж болох ч хэзээ ч үнэнийг олж авахгүй, зан чанарын өөрчлөлтөд хүрэхгүй, тэр тусмаа аврагдахгүй, төгс болохгүй. Чуулганы хэд хэдэн ажлыг хариуцах тийм чухал үүргийг надаар гүйцэтгүүлж байгаа нь надад дадлага хийх боломжийг өгч байна. Би үүрэгтээ алдаа гаргасан ч, засалт, харьцалт туулсан ч энэ бол өөрийгөө мэдэж авч, үнэний бодит байдалд орох сайхан боломж. Энэ бүгдийг ухаарснаар санаа минь амарч тэр үүргийг хүлээн авахад бэлэн гэдгээ удирдагчид хэлсэн. Тэрний дараа үүргээ гүйцэтгэх үед минь удирдагч миний ажлыг шалгах гэж их ирдэг байв. Удирдагчийн удирдамж, тусламжтайгаар би аажимдаа зарим зарчим, үнэнд суралцан, өөрийн дутагдлын талаарх илүү их ойлголтыг олж авсан. Нэг удаа би даалгавар гүйцэтгэж байхдаа зохих ёсоор нөхөрлөж, хянаагүйгээс болж зарим алдагдалд хүргэсэн ажлын асуудалд гаргасан. Энэ талаар хэлчихвэл харьцалт туулах байх, эсвэл удирдагч надад хариуцлага тооцно гэж айсан ч би баримтыг нууж чадахгүйгээ маш сайн мэдэж байсан. Асуудлыг үнэнч шударга зүрх сэтгэлтэйгээр үнэн зөвөөр мэдээлж, чуулган намайг яаж ч зохицуулсан хүлээн авах хэрэгтэй байлаа. Удирдагч хэлэх гэснийг минь сонсоод надтай харьцаагүй. Харин надтай үнэний зарим зарчмын тухай нөхөрлөснөөр би хаана алдсанаа харж, тэр үүргийг яаж сайн гүйцэтгэх зарим зарчим, нарийн ширийнийг ойлгосон. Тэрний дараа миний ажилд зарим алдаа, асуудал байсан ч гэсэн, удирдлага намайг ширүүн засаж, харьцсан ч гэсэн, төсөөлж байсан шигээ алдаа гаргасны минь төлөө намайг халаагүй, таягдан хаяагүй. Тэр үүргийг биелүүлсэн нь надад дутагдлаа нөхөхөд тусалсан гэдгийг би үнэхээр мэдэрсэн. Иймээс тэр Бурханы хайр байсан!

Удалгүй би шинэ сорилттой нүүр тулсан. Нэг өдөр удирдагч тахилыг яаж зарцуулахтай холбоотой даалгавар надад өгсөн. Энэ талаар сонсоод би маш их стресстэж, ямар нэг зүйл буруугаар эргэж Бурханы тахилд ноцтой алдагдал учирвал тэр нь үндсэндээ тамын хаалгаар давхин орсон хэрэг болж, би дуусах байх даа гэж бодсон! Үгүй ээ, удирдагчид энэ ажлыг авч чадахгүй гэдгээ хэлье гэж бодлоо. Гэтэл уг даалгаварт яг тохирох хүн нь би байсан зайлсхийвэл чуулганы ажлыг саатуулах байв. Би юу хийхээ мэдэхгүй, дотроо үнэхээр зөрчилдсөн. Хийхгүй байх шалтаг олохыг хүссэн ч буруутай мэт санагдан би ахиад л өөрийн ирээдүй, хувь заяаг бодолцож эхэлж байгаагаа ухаараад дараах залбирлыг хэлэхээр яарсан: “Бурхан минь, би ахин хариуцлага үүрэхээс айж, энэ үүргээс зайлсхийхийг хүсэж байна. Бурхан минь, би ийм аминч байж, зөвхөн өөрийн ашиг сонирхлыг бодож болохгүй. Захирагдахад минь замчлаач.” Үүний дараа би Бурханы үгийн хэсгийг уншсан. “Өнөөдөр та нараас шаардаг зүйлс нэмэлт шаардлага биш, харин хүний үүрэг, бүх хүний биелүүлэх ёстой үүрэг юм. Хэрэв та нар үүргээ ч гүйцэтгэж чадахгүй, үүргээ сайн гүйцэтгэж чадахгүй бол өөрсдөдөө төвөг удаж байгаа бус уу? Та нар үхлийг өөртөө татаж байгаа бус уу? Та нар яаж ирээдүй, хэтийн зүйлсийг хүлээж чадаж байна вэ? Бурханы ажил хүн төрөлхтний төлөө хийгддэг, харин хүний хамтын ажиллагаа Бурханы удирдлагын төлөө байдаг. Бурхан хийх ёстой бүхнээ хийсний дараа хүн биеэ дайчлан хэрэгжүүлж, Бурхантай хамтран ажиллах шаардлагатай. Бурханы ажилд хүн хичээл зүтгэлээ гамналгүй, үнэнч зангаа зориулах ёстой, мөн тоо томшгүй олон үзэлд баригдаж, эсвэл идэвхгүйгээр үхлээ хүлээн суух ёсгүй. Бурхан Өөрийгөө хүний төлөө золиосолж чадна, тэгвэл хүн яагаад Бурханд үнэнч байдлаа өргөж болохгүй гэж? Бурхан хүнд хоёргүй сэтгэлээр ханддаг атал хүн яагаад өчүүхэн ч болов хамтран ажиллаж болохгүй гэж? Бурхан хүн төрөлхтний төлөө ажилладаг атал хүн яагаад Бурханы удирдлагын төлөө зарим нэг үүргээ биелүүлж болохгүй гэж? Бурханы ажил энэ хүртэл ирчихээд байхад та нар юу ч хийхгүй харсаар, сонссон ч хөдлөхгүй суусаар. Ийм хүмүүс мөхлийн бай биш гэж үү? Бурхан аль хэдийн Өөрийн бүх зүйлийг хүнд зориулсан, гэтэл яагаад хүн өнөөдөр өөрийн үүргийг үнэн сэтгэлээсээ гүйцэтгэж чадахгүй байна вэ? Бурханы хувьд, Түүний ажил эн тэргүүний зүйл бөгөөд Түүний удирдлагын ажил хамгийн чухал нь билээ. Хүний хувьд, Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, Бурханы шаардлагыг биелүүлэх нь эн тэргүүний зүйл. Үүнийг та нар бүгд ойлгох учиртай(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы ажил ба хүний хэрэгжүүлэлт). Энийг уншсаныхаа дараа би энэ үүрэг Бурханы надад тавьсан шаардлага, миний биелүүлэх ёстой хариуцлага болохыг ойлгосон. Үүнийг хийж дуусгах нь миний хүлээсэн үүрэг байв. Хэрэв би өөрийн ирээдүй, хүрэх газрыг хамгаалж энэ үүргээс зайлсхийн, татгалзсан бол бүтээгдсэн зүйлийн хувьд амьдралын үнэ цэнийг алдсан хэрэг болох байв. Ийм төрлийн итгэл Бурханы сайшаалыг хүртэж чадахгүй. Бурхан намайг байнга өргөж, дадлагажих боломжийг олгож байсан ч би Бурханы хүслийг огт бодолгүй мөс чанараа сөрөн, тэр үүргээс татгалзахыг хүссэн. Энэ нь ухамсаргүй хэрэг байсан, би Бурханы өмнө амьдрах эрхгүй байв. Ингээд бодохоор би үнэхээр буруутай санагдаж, өөрийн ашиг сонирхлоо орхиод энэ үүргийг авахад бэлэн мэт санагдсан. Анх энэ дээр ажиллаж хийж эхлэхэд надад маш хэцүү байсан. Хэн ч сайн арга зам олоогүй, ажил ахиц байхгүй сунжирч байсан. Надад ч сайн шийдэл байсангүй, бас би нэлээн түгшиж байв. Тэгээд би Бурханд залбирч, ах эгч нартай нөхөрлөж, эрж хайсан. Хүн бүрийн эв найртай хамтын ажиллагааны ачаар, Бурханы удирдамж дор бид маш хурдан арга зам олж, тэр даалгаварт тодорхой ахиц гаргасан. Үүнийг хараад би Бурханд ахин дахин талархсан.

Энэ туршлага Бурханд итгэх итгэлийг минь бэхжүүлсэн. Бас чуулганд би ямар ч үүрэг гүйцэтгэдэг бай энэ нь миний авах ёстой үүрэг, хариуцлага болохыг ойлгосон. Би хариуцлагаас айж үүргээс татгалзах ёсгүй. Тэр бол үнэхээр хүн чанаргүй хэрэг. Бурхан бидэнд үүрэг өгнө гэдэг Бурханы ерөөл болохыг, сэдэл маань л зөв байвал бид ачаа үүрдгийг, бас үнэнийг эрж хайх, зарчмыг дагахад төвлөрснөөр бид Ариун Сүнсний илүү их ажлыг олж аван, үүргээ илүү дээр гүйцэтгэдгийг мэдсэн.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Мэдээлэх үү, болих уу

Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Tа нар өөрсдийнхөө хувь заяаны төлөө Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөхөөр зорих ёстой. Өөрөөр хэлбэл,...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих