Бурханы хаанчлалд ороход минь манай пастор саад болсон

2022-01-21

Нгуен Ван Сон, Вьетнам

2020 оны 11-р сард нэг ах намайг онлайн цуглаанд оролцооч гэж урьсан юм. Би чуулгандаа сүнслэг тэжээлээр хангадаггүй улиг болсон номлол байнга сонсдог юм чинь онлайнаар үйлчлэл зохион байгуулж байгаа гаднын пастор илүү дээр байж магад гэж бодож байлаа. Тэгээд маш баяртайгаар зөвшөөрсөн. “Эзэн Есүс эргэж ирээд, үнэнийг илэрхийлж, эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил хийж байгаа. Эзэн биднийг нүглийн хүлээсээс ангижруулж, Бурханд үнэхээр захирагддаг, Бурханыг шүтэн мөргөдөг хүмүүс болгож, Бурханы хаанчлалд аваачихын тулд хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврахаар ирсэн” гэдгийг би хэд хоногийн нөхөрлөлөөр дамжуулаад олж мэдсэн юм. Тэр номлол намайг үнэхээр тэтгэсэн маш их шинэ гэгээрэлтэй, гайхалтай сайхан, урьд нь миний хэзээ ч сонсоогүй зүйлсийн тухай байсан. Би энэ бүгдийг холын хамаатан ахдаа хуваалцсан ч гайхмаар нь ах сонсохоос татгалзаад зогсохгүй манай пасторт энэ талаар бүгдийг нь хэлсэн.

Пастор онлайн цуглааны минь талаар болон тэд ямар урсгал болох, номлогч нь хаанахынх болох талаар илүү ихийг олж мэдэхийн тулд манай гэр лүү чуулганы гурван удирдагч явууллаа. Би тэдэнд, “Энэ ямар ч урсгал биш. Эзэн Есүс эргэж ирээд, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийж байна. Би Төгс Хүчит Бурханы маш олон үг уншсан. Бурхан бидэнд хүний нүгэлт байдлын үндэс, нүглээс яаж ангижирч, цэвэрлэгдэх талаар үнэхээр тодорхой хэлж өгдөг, бас ах эгч нарын нөхөрлөл ч үнэхээр гэгээрэлтэй байдаг” гэж хэлсэн. Гэхдээ удирдагчид, “Номлол хэр сайн байгаа эсэх нь хамаагүй. Эзэн эргэж ирсэн гэх ямар ч мэдээ худлаа, яагаад гэвэл Библид хэлдгээр, ‘Тэр үед хэн нэгэн хүн та нарт, “Хараач, Христ энд байна”; эсвэл “Христ тэнд байна” гэвэл түүнд бүү итгэ. Учир нь хуурамч христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг үзүүлэх ба боломжтой бол сонгогдсон хүмүүс хүртэл хууран мэхлэгдэх болно(Матай 24:23–24). Эцсийн өдрүүдэд хуурамч христүүд гарч ирнэ гэж Эзэн Есүс бидэнд тодорхой хэлсэн, тэгэхээр Эзэн эргэж ирсэн гэж хэлж байгаа ямар ч итгэл хуурамч байж таарна. Та тэднийг сонсож яаж чадав аа?” гэлээ. Ингэж хэлэхээр нь би, Эзэн Есүс биднийг хуурамч христүүдийг ялган таних чадвартай болгох гэсэндээ тэгж хэлсэн болохоос бүр Эзэнийг эргэн ирэхэд угтан авахааргүй тийм сэрэмжтэй болгох гэсэн юм биш шүү дээ гэж бодсон. Онлайн цуглаан дээр, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы Чэнь ах хуурамч христүүдийг ялган таних үнэн болон Төгс Хүчит Бурханы зарим үгийг хуваалцсан байсан юм. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Өнөө үед тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээж, олон ид шид үзүүлж чадах хүн гарч ирээд, Есүс ирлээ хэмээн өөрийгөө зарлавал энэ нь Есүсийг дуурайсан муу ёрын сүнснүүдийн дүр эсгэлт байх болно. Үүнийг санаж яв! Бурхан нэг ажлаа давтдаггүй. Есүсийн ажлын үе шат аль хэдийн биелсэн ба ажлын тэрхүү үе шатыг Бурхан дахин хэзээ ч хийхгүй. Бурханы ажил хүний үзэлтэй нийцэшгүй байдаг; жишээлбэл, Хуучин Гэрээнд Мессиа ирнэ гэж зөгнөсөн боловч Есүс ирсэн нь энэ зөгнөлийн үр дүн байв. Энэ нь аль хэдийн тохиолдсон болохоор өөр Мессиа дахин ирэх нь буруу юм. Есүс аль хэдийн нэг удаа ирсэн ба энэ удаад Есүс дахин ирсэн бол буруу байх байв. Эрин үе болгонд нэг нэр байдаг, нэр болгон нь эрин үеийн шинж чанарыг агуулдаг. Хүний үзлээр бол Бурхан үргэлж тэмдэг, гайхамшиг үзүүлэх ёстой, үргэлж өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулах ёстой, үргэлж яг л Есүс шиг байх ёстой. Гэвч энэ удаа Бурхан ердөө ч тийм байдаггүй. Хэрвээ эцсийн өдрүүдэд Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлсээр, чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулж, өвчтэйг эдгээсээр—яг Есүс шиг үйлдсэн бол нэг ажлаа давтаж байгаа хэрэг болж, Есүсийн ажил ямар ч ач холбогдол, үнэ цэнгүй байх байсан юм. Тиймээс Бурхан эрин үе бүрд ажлын нэг үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Түүний ажлын үе шат бүрийг гүйцэлдмэгц муу ёрын сүнснүүд удалгүй дуурайдаг ба Сатан Бурханыг өсгий даран дагаж эхэлсний дараа Бурхан өөр арга барилд шилждэг. Бурхан ажлынхаа нэг үе шатыг биелүүлмэгц муу ёрын сүнснүүд үүнийг нь дуурайдаг. Та нар энэ талаар тодорхой ойлгох ёстой(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэх нь). “Хуурамч христүүд болон хуурамч эш үзүүлэгчид гарч ирэн агуу тэмдгүүд болон гайхамшгуудыг үзүүлнэ” гэж Эзэн Есүс хэлэхдээ хуурамч христүүд хүмүүсийг тэмдэг, гайхамшиг ашиглан төөрөлдүүлдэг гэж бидэнд хэлж байсан гэдгийг олж харахад минь ахын нөхөрлөл тус болсон. Тэгэхээр тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг, өөрсдийгөө Бурхан гэдэг хэн бүхэн хуурамч христ, муу ёрын сүнс байж таарна. Учир нь Бурхан үргэлж шинэ, хэзээ ч хуучин биш байдаг, бас Бурхан ажлаа хэзээ ч давтдаггүй. Эзэн эргэж ирэхдээ Нигүүлслийн эрин үеийнхтэй адилхан ажил хийхгүй. Эцсийн өдрүүдэд Төгс Хүчит Бурхан тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэггүй, харин хүнийг цэвэрлэж, аврахын тулд Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажил хийхээр үнэнийг илэрхийлдэг. Төгс Хүчит Бурхан маш олон үнэнийг илэрхийлсэн. Тэр бол Христ, эргэж ирсэн Эзэн Есүс мөн. Иймээс би тэднийг сөрж, “Эзэн Есүс биднийг хуурамч христүүдийг ялган таньж чаддаг болгох гэж тэгж хэлсэн. Христ л үнэнийг илэрхийлж, авралын ажил хийж чаддаг, харин хуурамч христүүд бол муу ёрын сүнснүүд бөгөөд үнэнийг илэрхийлж чаддаггүй. Тэд хүмүүсийг хуурахын тулд зүгээр л Бурханы урьдын ажлыг дуурайж, зарим нэг энгийн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг. Эзэн Есүс эргэж ирнэ гэдгээ хэлээд, биднийг сонор соргог байж, хүлээ гэсэн. Эзэн эргэж ирснийг зарлах хүмүүс байх нь гарцаагүй, иймд та нар тэр бүгдийг шууд хуурамч гэх юм бол эцэстээ Эзэний эргэн ирэлтийг яллах юм биш үү?” гэлээ. Тэд үүний хариуд юу гэхээ мэдэхгүй байсан учраас зүгээр л намайг заналхийлээд, тэр онлайн цуглаанд оролцсоор байвал гэр бүлд маань ямар ч туслалцаа үзүүлэхгүй шүү гэсэн. Вьетнамд, бид их бага бүх зүйл дээр пасторуудаасаа залбираач гэж гуйдаг юм. Хүн өөд болох юм уу амьдралын өөр үйл явдал тохиовол пасторууд үргэлж тусалдаг. Тэд ирэхгүй бол өөр хэн ч ирж туслахгүй. Иймээс тэднийг цаашид туслахгүй гэж хэлэхээр нь би нэлээд санаа зовсон. Бид гэр бүлийнхээ хэрэг явдлыг яаж зохицуулах юм бэ? Тухайн үед, би Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажилд бүрэн итгэлтэй байгаагүй. Чуулганы лам хуврагуудын буруу гэдгийг мэдэж байсан ч би нэг их үнэнийг ойлгодоггүй учраас тэдний нөлөөнд автсаар л байлаа. Бас амьдрал дахь асуудлуудыг пасторын туслалцаагүй зохицуулах тухайд санаа зовсон. Гэхдээ дараа нь, тэр цуглаанаар дамжуулаад Төгс Хүчит Бурханы үг бүгд үнэн, бүгдээрээ Бурханаас гаралтай гэдгийг олж харснаа бодлоо. Тэр эргэж ирсэн Эзэн Есүс байж магадгүй санагдсан. Би удирдагчдын үгэнд ороод, эцсийн өдрүүд дэх Эзэний авралыг алдчихвал яана? Сэтгэл үнэхээр хоёрдоод, онлайн цуглаанд оролцохоо болихоор зөвшөөрөх ёстой юу гэдгээ мэдэхгүй байлаа.

Тэдний хэр уур уцаартай байгааг харж болохоор байсан. Цуглаанд оролцож, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы номлолыг сонссоор байвал тэд бууж өгөхгүй гэдгийг би мэдэж байсан юм. Зөвшөөрч байгаа дүр эсгээд, тэднийг явсны дараа нууцаар оролцож болох юм байна гэж бодогдсон учир тэр цуглаанд оролцохоо болино гэж тэдэнд хэллээ. Гэхдээ тэд үүнийг тэгсхийгээд өнгөрөөгөөгүй. Надаар Төгс Хүчит Бурханд итгэдэг хүмүүсийн холбоо барих мэдээллийг устгуулна гэж зүтгэсэн. Би устгамааргүй байсан болохоор утсаа өгөхгүй байгаад байвал тэд яваад өгнө байлгүй гэж бодоод, албаар хүнд суртал гаргалаа. Тэгтэл манай эхнэр намайг тэдний үгэнд ор, тэд хайрлах сэтгэлийн үүднээс ингэж байна гэж шавдуулсан. “Тэд намайг үнэхээр хайрладаг юм бол Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг судлахад чиглүүлэх учиртай шүү дээ. Гэтэл тэд Бурханы шинэ ажлыг шүүж, яллаж, Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншихад минь саад болж байна. Тэд Эзэнийг угтах боломжийг минь үгүй хийнэ гэхээс айхгүй байгаа юм гэж үү? Тэр хайр гэж үү?” гэж би бодож байлаа. Цаг улам бүр оройтож, тэд намайг утсаа өг гэж зүтгээд явахгүй л байлаа. Эцэст нь би арга мухардсандаа утсаа өгтөл тэд Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы ах эгч нарын бүлгийг тэр аяар нь устгаад, бүгдийг нь хаасан. Тэгээд надад, өөрсдийг нь эсэргүүцэж, тэдний номлолыг сонссоор байвал чуулганаас хөөнө гэж анхаарууллаа. Үүнийг сонсоод би айсан юм. Тэр цуглаанд оролцоод байж байтал гэр бүлд маань ямар нэг зүйл тохиолдвол тэдний туслалцаа, дэмжлэггүйгээр бид яах юм бэ? Үүнээс болж эхнэр минь надад уурлаад, бид хоёр таарамжгүй байвал хүүхдүүд маань яах болж байна? Тэгж бодоод шаналсан болохоор, “Оролцохоо болино” гэж өөрийгөө хүчлэн хэллээ. Нэг удирдагч инээмсэглэснээ, “Болж байна. Манай чуулганы үйлчлэлд л оролцоод бай” гэсэн.

Би онлайн бүлгээс гарсныхаа дараа хуучин чуулгандаа аргагүйн эрхэнд буцаж очлоо. Чуулганд пастор үргэлж л нигүүлсэл, тахил хоёрын аль нэгнийх нь талаар ярьж, аль эсвэл дурын эшлэл сонгоод л, тэр талаараа ярьдаг байлаа. Үргэлж ямар ч шинэ гэгээрэлгүй, улиг болсон зүйл хэлж байсан шүү. Заримдаа хэлэх үггүй болох үедээ зүгээр л хошигнодог байлаа. Энэ нь миний аминд огтхон ч ашиггүй байсан, үйлчлэл дээр зарим итгэгч бүр зүүрмэглэдэг байсан юм. Пастор илүү их тахил өргөсөн сүсэгтнүүдийн төлөө л залбирч, өгөх нэг их зүйлгүй хүмүүсийг үл хайхран, тэдний төлөө залбирдаггүй байсан. Үүнийг хараад онлайн цуглааны ах эгч нарын нөхөрлөл бодогдсон юм. “Шашны ертөнц цөвүүн байна, Бурхан шинэ ажил хийж байгаа болохоор Ариун Сүнс Нигүүлслийн эрин үеийн чуулгануудад ажиллахгүй байгаа. Ариун Сүнсний ажилгүйгээр пасторуудын номлол уйтгартай, улиг болсон байдаг бөгөөд хүмүүсийг хангаж чадахгүй” гэж тэд хэлсэн. Би үүнийг тунгаагаад, тэр чуулган үнэхээр Ариун Сүнсний ажилгүйг зүрх сэтгэлдээ мэдсэн юм. Манай чуулган үргэлж маш урам зоригтой байдаг байсан, гэтэл одоо бид үйлчлэлд сажлан очихыг бараг хүсэхгүй байлаа. Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гишүүдийн нөхөрлөл хэр их гэрэл агуулдаг, энэ нь намайг яаж тэтгэж байсан талаар би эргээд бодлоо. Би тэр олон жил пасторын номлол сонсож ирсэн ч авралын төлөөх Бурханы төлөвлөгөө, Хуулийн эрин үе болон Нигүүлслийн эрин үед Бурхан яаж ажилласан, Бурханы ажлын үр өгөөж юу байсан, эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүмүүсийг яаж шүүдэг талаар тодорхой мэдэхгүй л байсан. Итгэх хэрэгтэй гэдгээ л мэддэг байсан юм. Төгс Хүчит Бурханы үгийн талаар сонссоноосоо хойш би Бурханы ажлын бүх нууцын талаар олж мэдэж, бусадтай хийсэн нөхөрлөл маань Бурханы ажлыг улам бүр ойлгоход тус болсон. Төгс Хүчит Бурханы Чуулган үнэхээр Ариун Сүнсний ажилтай юм байна, Төгс Хүчит Бурханы үг бүгдээрээ үнэн юм байна гэдгийг би олж харсан. Төгс Хүчит Бурхан эргэж ирсэн Эзэн Есүс байж тун магадгүй гэдгийг олж харж чадсан юм. Онлайн цуглаанаас олж авсан бүх зүйлээ эргэн бодохоор сэтгэлд үнэхээр өег байлаа. “Бурхан шинэ ажил хийхээр эргэж ирсэн гэдгийг би мэдэж байгаа. Үүнийг судлахаар тэр цуглаанд оролцохгүй бол аврагдах боломжоо алдаж магадгүй” гэж дотроо бодсон. Тэгээд тэр ах эгч нартай хамт нэмж цуглаан хийнэ гэхээс тэсэж ядаж байсан ч удирдагчид тэдний бүгдийнх нь холбоо барих мэдээллийг устгасан учраас тэгж чадаагүй. Миний сүнс өлбөрч, газар дээрх хамгийн үнэ цэнтэй зүйлээ алдчихсан мэт санагдсан. Би шаналж, сэтгэл хоосорч, зовж байлаа. Надад гарах гарц зааж өгөөч гэж Бурханаас гуйн өдөр бүр залбирсан. Ашгүй, Бурхан миний залбирлыг үнэхээр сонссон юм. Төд удалгүй, Лаост суугаа эгч болон Фейсбүүк дэх бас нэг ах надтай холбоо барьсан. Тэд надтай холбоогүй байсан тэр хэд хоногийнхоо туршид миний талаар үнэхээр санаа зовж, намайг олохоор хичээж байсан гэсэн. Миний сэтгэл үнэхээр хөдөлж, Бурханд талархсан юм. Бурханы хайрыг мэдэрч, Бурхан биднийг хэзээ ч хаялгүй, аврах гэж үнэхээр чадах чинээгээрээ хичээдгийг мэдэрч чадсан! Намайг сөрөг, сул дорой байх вий гэж санаа зовоод, тэд надад Төгс Хүчит Бурханы үг явууллаа. Ийм нэг хэсэг нь надад үнэхээр нөлөөлсөн юм. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Бурхан Өөрийн ажлыг хийж, Бурхан нэг хүнийг халамжилж, энэ хүнээ харж ханддаг ба тэр зуур Сатан Түүний алхам бүрийг тувт салахгүй мөрддөг. Бурхан хэнийг л ивээнэ Сатан араас нь мөшгөж, мөн л ажигладаг. Хэрвээ Бурхан энэ хүнийг хүсвэл, Сатан Бурханд саад болохын тулд Бурханы хийдэг ажлыг уруу татаж, үймүүлж, сүйрүүлэхээр янз бүрийн хорон муу заль мэх ашиглан далд зорилгодоо хүрэхийн төлөө чадах бүхнээ хийнэ. Энэ зорилго нь юу вэ? Бурхан хэнийг ч олж авахыг тэр хүсдэггүй; Бурханы хүсдэг бүх хүнийг тэр өөртөө авахыг хүсдэг, тэднийг эзэмдэж, хянаж, удирдахыг хүсдэг ба ингэснээр тэд түүнийг шүтэж, муу үйл үйлдэхэд нь түүнтэй нэгдэх юм. Энэ нь Сатаны хорлонтой сэдэл биш гэж үү?… Бурхантай дайсагнаж, Түүний араас мөшгөхдөө Сатаны зорилго бол Бурханы хийхийг хүсдэг бүх ажлыг нурааж, Бурханы олж авахыг хүсдэг хүмүүсийг эзэмдэж, хянах, Бурханы олж авахыг хүсдэг хүмүүсийг бүрмөсөн устгах явдал юм. Хэрвээ тэднийг устгахгүй бол тэд Сатаны эзэмшилд орж, түүгээр ашиглуулдаг—энэ бол түүний зорилго(Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Цор ганц Бурхан Өөрөө IV). Эгч нөхөрлөхдөө, “Хүмүүс биднийг үймүүлж, бидний замд саад болж байгаа ч үүний цаана үнэндээ Бурхан, Сатан хоёрын хоорондох тулаан байдаг гэдгийг Бурханы үгээс харж болно. Бурхан биднийг аврахаар ажиллаж байдаг, харин Сатан биднийг Бурханыг үгүйсгэх, Бурханаас урвах, Бурханы эцсийн өдрүүдийн авралыг алдахад хүргэхийн тулд биднийг дарлаж, саатуулахад элдэв янзын хүмүүсийг ашиглаж байдаг. Сатан ийм ёрын санаатай байдаг. Энэ үед л бид босоод, энэ хүмүүс, юмсыг ялган таньж, өөрсдийнхөө итгэлийн замыг сонгох хэрэгтэй. Бид Бурханы дуу хоолойг сонссон юм хойно Бурханы мөрийг чандлан дагах ёстой. Энэ нь үнэн замд тууштай байх цорын ганц арга” гэсэн. Эгчийн нөхөрлөл намайг гэгээрүүлсэн юм. Удирдагчид намайг онлайн цуглаанд оролцуулахыг хүсээгүй, тэгээд намайг төөрөлдөхөөс сэргийлэх нэрийдлээр бүх хүний холбоо барих мэдээллийг устгаж, энэ нь хайр энэрэл, тусч байдлаас үүдэлтэй мэт харагдсан. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ тэд миний замд хөндөлсөж, Эзэнийг угтан авахад минь саад болж, Бурханы эцсийн өдрүүдийн авралыг алдуулахын тулд намайг шашны ертөнц рүү эргүүлээд чирч оруулахаар хичээж байж. Лам хуврагуудын саад тотгор бас хэр өчүүхэн итгэлтэй, хулчгар гэдгийг минь ил болгосон. Би лам хуврагуудад утсаа зүгээр л өгч, бусадтай холбоогоо таслуулахыг зөвшөөрөөд, хуучин чуулгандаа шууд эргээд очсон. Тэгээд өчүүхэн ч сүнслэг тэжээл олж авч чадалгүй харанхуйд амьдарч байж. Би пасторыг дагаад, үнэн замыг орхих шахсан нь хэчнээн аймаар гээч! Би дахин Сатанд бууж өгч болохгүй байлаа. Лам хуврагууд юу ч хийлээ гэсэн Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншсаар байна гэж шийдсэн. Дараа нь, ах эгч нарын эсрэг Хятадын засгийн газрын хяхалт хавчлага, аймшигт эрүү шүүлтийн турш тэд яаж гэрчлэлд зогссон гэх мэт зүйлийн талаар нэг ах надад гэрчлэлийн хэдэн видео явуулсан. Тэр бол жинхэнэ итгэл. Хажууд нь, би лам хуврагуудын багахан үймээнд шууд л бууж өгсөн шүү дээ. Надад суралцах зүйл их байлаа! Тэр бүхнийг туулахын тулд Бурханд түшиглэх ёстой, бас яаж ч гэр бүлдээ гологдож, лам хуврагуудад дарлууллаа гэсэн тууштай байх ёстой гэдгээ мэдэж байсан. Би номлол, цуглаанд оролцохоор интернэт орсоор байя гэж шийдлээ.

Хожим нь, лам хуврагууд намайг онлайн цуглаанд оролцуулахгүйн тулд нэмж маш их зүйл хийсэн. Тэр ч бүү хэл надад худлаа хэлж, “Бурхан хонин сүргээ харж хандуулахаар биднийг томилсон учраас таныг бид биечлэн хариуцаж байгаа. Тийм болохоор бид онлайн цуглааныг чинь бүрэн хянах ёстой. Бас тэдгээр хаягийг устгасан нь өөрийн тань л сайн сайхны төлөө байсан. Бурханы хонин сүргийг харж хандахгүй бол Эзэн эргэж ирээд биднийг шүүнэ” гэсэн. Лам хуврагуудыг Бурхан томилдог эсэх талаар онлайн цуглаан дээр нэг ахын хэлсэн зүйл надад санагдлаа. Ах хэлэхдээ, “Бурханы томилсон ямар ч хүнд үндэс суурь болох Бурханы үг бий. Хуулийн эрин үед, Ехова Бурхан израильчуудад зориулаад Мосег томилохдоо, ‘Би гарцаагүй чамтай хамт байна; энэ нь Би чамайг илгээсний тэмдэг болно: Чи ард түмнийг Египетээс гаргаж, энэ уулан дээр Бурханд үйлчилнэ(Гэтлэл 3:12) гэж Мосед биечлэн хэлсэн. Нигүүлслийн эрин үед Эзэн Есүс Петрт чуулгануудыг хариул гэж даалгаснаа нотлон: ‘Би чамд хэлье, Чи бол Петр, Би энэ хадан дээр Өөрийн чуулганыг барих болно; тамын үүд хаалга үүнийг дийлэхгүй. Би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгөх болно: чи газар дээр юуг хүлнэ, тэр нь тэнгэрт хүлэгдэх болно: чи газар дээр юуг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдах болно(Матай 16:18–19). ‘Миний хонийг тэжээ(Иохан 21:16) гэсэн. Бурхан Өөрийнхөө томилж, ашигладаг хүмүүсийг биечлэн гэрчилдэг гэдгийг харж болно. Бурханы үг тэдний нотолгоо болдог. Үүнгүйгээр бол, наад зах нь Ариун Сүнсний ажлын нотолгоо байх ёстой. Лам хуврагуудыг Бурхан томилсон гэх Бурханы үгийн нотолгоо бий юу? Ариун Сүнсний ажил бий юу?” гэсэн. Энэ нь надад тодорхой итгэл өгсөн юм. Бурхан лам хуврагуудыг томиллоо гэж хэзээ ч хэлээгүй, бас Паул, “Ариун Сүнс та нарыг харгалзагч болгосон” гэж хэлсэн ч Паулын үг Бурханы үг биш болохоор үүнийг үндэслэл болгон ашиглаж болохгүй гэдгийг би мэдэж байлаа. Лам хуврагуудын үг огт үндэслэлгүй байсан юм! Бас лам хуврагууд номлолдоо Ариун Сүнсний гэгээрэлгүй гэдгийг би саяхан ухаарсан. Тэд Бурханы хүслийг хуваалцаж, Эзэний үгийг хэрэгжүүлэхэд биднийг чиглүүлж байгаагүй. Тэдэнд Ариун Сүнсний ажил огт байгаагүй юм. Тэгэхээр тэднийг Бурхан биш, хүн томилсон гэдэг нь харагдсан. Би итгэхдээ ямар ч хүнийг сонсож, дагах биш, Бурханы үгийг сонсож, Бурханыг дагах ёстой байлаа. Намайг хариу өгөхгүй байгааг хараад пастор уурлаж, “Сайн мэдээ түгээх хүсэлтэй хэн бүхэн эхлээд биднээс зөвшөөрөл авах ёстой. Бидний зөвшөөрөлгүй бол, энэ нь хуурамч зам. Та үүнийг сонсож болохгүй!” гэж намайг загналаа. Би, “Бурхан Бүтээгч бөгөөд Өөрийнхөө ажлыг Өөрөө хийдэг. Бурханд ямар ч хүний зөвшөөрөл хэрэггүй. Эзэн эргэж ирчхээд байна. Бид Бурханы дуу хоолойг сонсож, Бурханыг дагадаг. Бидэнд яалаа гэж таны зөвшөөрөл хэрэгтэй байх юм бэ?” гэж эрс хариулсан. “Тэд үнэхээр өөрсдийгөө хэт их юманд боддог, ёстой биеэ тоосон юм аа! Төгс Хүчит Бурханы үгийг сонсох, ажлыг нь судлахаас татгалзаж, зүгээр л шүүлт хийж байгаа нь яг л Эзэн Есүсийн ажилд хандах фарисайчуудын хандлага шиг юм. Тэд Бурханыг огт хүндэлдэггүй, үнэнийг огт хайрладаггүй юм байна” гэж надад бодогдож байлаа.

Дараа нь тэд эхнэрт маань худлаа хэлж, намайг хуурамч зам руу орж төөрөлдсөн гэсэн. Эхнэр маань тэднийг огт ялган таних чадваргүй байсан учир намайг онлайн цуглаанд оролцох болгонд үнэхээр уурлаж, хоёулаа хоёр өөр замаар явж байна, тэр цуглаанд явсаар байвал надаас сална гэж хэлдэг байлаа. Тухайн үед би үнэхээр сул дорой болж, шаналж байсан. “Бууж өгөөд, цуглаанд оролцохоо болих юм бол Бурханы авралыг алдана. Харин оролцсоор байх юм бол эхнэр минь надаас сална, тэгвэл бага балчир хүүхдүүд маань яах юм бэ?” гэж бодогдсон. Арга мухардахдаа, “Бурхан минь, миний итгэлийг бэхжүүлээч дээ. Эдгээр шалгалтыг давахад минь тусалж, цаашдын замд минь намайг залж чиглүүлээч” гэж залбирлаа. Дараа нь Эзэн Есүсийн хэлсэн нэг зүйл санаанд орсон: “Эцэг, эхээ Надаас илүү хайрладаг хүн Миний хувьд зохистой биш: хүү, охиноо Надаас илүү хайрладаг хүн Миний хувьд зохистой биш юм(Матай 10:37). Эхнэр, үр хүүхдээ гэх хайр Бурханыг гэх хайраас минь давуу гэдгийг, би Бурханы хувьд зохистой нэгэн биш гэдгийг Бурханы үг харуулсан юм. Би эхнэрээсээ үнэхээр саллаа ч Төгс Хүчит Бурханыг дагасаар байна гэж чимээгүйхэн сэтгэл шулуудсан. Үүний дараа эхнэрийн маань миний замд хөндөлсөх оролдлого надад огт нөлөөлөөгүй.

Дараа нь пастор намайг цуглаанаас хол байлгахын тулд хадам аавыг маань татан оролцуулсан. Хадам аав маань архинд дурлаад, үнэндээ чуулганд нэг их явдаггүй байсан ч пастор хадам аавыг үйлчлэлд уриад, Төгс Хүчит Бурханд итгэсний дараа чуулганаас гарах гэвэл хөлийг нь хугалдаг гэж худлаа хэлсэн юм байна лээ. Эхнэр маань ааваасаа тэгж сонсчхоод, гэртээ ирээд над руу хашхичиж эхэллээ. Би эхнэртээ, “Лам хуврагуудын хэлсэн зүйл ямар ч үндэслэлгүй. Дэлхий дахинд Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн зөвшөөрөөгүйнхээ төлөө хөлөө хугалуулсан хүн гэж үгүй. Энэ нь Хятадын Коммунист засгийн газрын эхлүүлсэн цуу яриа, тэд бол Бурханы эсрэг, дарангуй засгийн газар. Нэг удаа надад нэг пастор хэлэхдээ, АНУ-аас өөр нэг пастор хэдэн Библи авчирч байгаад Хятадын хил дээр цагдаа нарт хураалгасан гэсэн. ХКН Бурханд итгэхийг зөвшөөрдөггүй. Одоо Эзэн эргэж ирээд, Хятадад илэрсэн болохоор тэд Төгс Хүчит Бурханд итгэгчдийг мөшгөн хөөж, хяхаж хавчиж байна. Тийм Бурханы эсрэг, бурхангүйн үзэлтэй засгийн газрын хэлдэг юманд итгэж яаж болох юм бэ? Би онлайн цуглаанд оролцож, Төгс Хүчит Бурханы маш олон үг уншиж ирлээ, эдгээр нь арвин, баялаг байдаг, бас Бурханы ажлын нууцыг илчилж, дээрээс нь биднийг өөрсдийгөө мэдэг гээд хүний завхрал, нүгэлт уг чанарыг ил болгодог. Би эдгээрийг унших тусмаа улам гэгээрч байгаа мэт санагдаж, энэ нь Бурханы дуу хоолой гэдгийг улам их мэдэрдэг” гэж хэлсэн. Тэгээд, “Төгс Хүчит Бурхан бол эргэж ирсэн Эзэн Есүс гэдэгт би бат итгэлтэй байгаа. Эзэн Есүс эргэж ирчхээд байхад бид Бурханы мөртэй хөл нийлүүлэх хэрэгтэй. Би яах гэж хуучин чуулган руугаа буцах юм бэ?” гэж эхнэртээ хэллээ. Үүний дараа эхнэр минь нэмж хэлэх үггүй болсон ч үйлчлэлд оролцож, пасторын цуу яриаг сонсмогцоо л гэртээ ирэхээрээ надтай маргадаг байлаа. Урьд нь би үргэлж лам хуврагуудыг Бурханд хайртай, намайг ч хайрладаг хүмүүс гэж боддог байсан, гэхдээ тэд Бурханы шинэ ажлыг эрж хайж байгааг минь олж мэдсэнээсээ хойш замд минь хөндөлсөхөөр чадах бүхнээ хийж, намайг шашин руугаа эргүүлээд чирч оруулах гэж л хичээж ирсэн. Эцэст нь би тэдний үнэн нүүр царайг харсан юм. Фарисайчуудыг хараасан Эзэн Есүсийн ийм үг санагдлаа: “Хоёр нүүрт хуулийн багш нар, фарисайчууд та нар золгүй еэ! Яагаад гэвэл та нар хүмүүсээс тэнгэрийн хаанчлалыг хааж, өөрсдөө орохгүй бөгөөд орж буй хүмүүсийг ч бас оруулдаггүй(Maтай 23:13). “Хоёр нүүрт хуулийн багш нар, фарисайчууд та нар золгүй еэ! Та нар тэнгис далай болон газар нутгийг тойрч, ганц хүнийг сүсэгтнээ болгохын тулд уруу татдаг. Түүнийг сүсэгтэн болоход та нар түүнийг өөрсдөөсөө хоёр дахин дор тамын хүү болгодог(Maтай 23:15). Фарисайчууд хүмүүсийг гартаа атгахын тулд шашин руу уруу татсан, Эзэн Есүсийг ирэх үед ажил, үг нь хэчнээн хүч чадал, эрх мэдэлтэй гэдгийг олж харсан ч Есүсийг хүмүүс дагавал өөрсдийнх нь амь амьжиргаа аюулд орно гэж айсандаа тэд үгчилсэн бичвэртэй зууралдаад, үнэнийг эрж хайгаагүй. Иймээс Эзэн Есүсийг гүжирдэж, ялласан цуу яриа түгээж, эцэстээ Эзэнийг цовдлуулсан. Өнөөгийн пасторууд фарисайчуудтай яг адилхан юм биш үү? Тэд ч бас итгэгчдийг чуулгандаа урхидаж, хяналтдаа байлгаж, Бурханы дуу хоолойг сонсох, Эзэнийг угтан авахыг нь зөвшөөрөхгүй байна. Ингэдэг нь ёстой ёрын муу шүү! Энэ нь цуглаан дээр харсан Төгс Хүчит Бурханы үгийн ийм хэсгийг санагдууллаа. Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг: “Том сүмд Библи уншиж, үүнийг бүхэл өдөржингөө цээжээр уншдаг хүмүүс байдаг атал тэдний дундаас нэг нь ч Бурханы ажлын зорилгыг ойлгодоггүй. Тэдний дундаас нэг нь ч Бурханыг мэдэж чаддаггүй; тэдний дундаас бүр нэг ч хүн Бурханы хүсэлд нийцэж чаддаггүй. Тэд бүгдээрээ үнэ цэнгүй, өөдгүй хүмүүс бөгөөд Бурханд зааж сургахын тулд дор бүрнээ өндөрт зогсдог. Тэд Бурханы далбааг намируулдаг атлаа Түүнийг дур зоргоороо эсэргүүцдэг. Бурханд итгэдэг гэх атлаа тэд хүний махыг идэж, цусыг уусаар байдаг. Ийм хүмүүс бүгд хүний сүнсийг залгидаг диаволууд, зөв замд орохоор хичээж буй хүмүүст зориуд саад учруулдаг толгойлогч чөтгөрүүд, мөн Бурханыг эрж хайдаг хүмүүст садаа болдог бул хар чулуу билээ. Тэд ‘эрүүл чийрэг бие махбодтой’ харагдаж болох ч Бурханыг эсэргүүцэхэд хүмүүсийг хөтөлдөг антихристүүдээс цаашгүй гэдгийг дагагчид нь яаж мэдэх юм бэ? Хүний сүнсийг залгидаг амьд диаволууд гэдгийг дагагчид нь яаж мэдэх юм бэ?(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханыг мэддэггүй бүх хүн бол Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс юм). Лам хуврагуудын Бурханыг эсэргүүцдэг үнэн нүүр царайг Бурханы үг харуулдаг. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүн төрөлхтнийг аврахаар ирсэн, харин лам хуврагууд эрж хайж, судлахаас татгалзаад зогсохгүй бүр Бурхантай тэмцэж, Бурханыг яллаж, цуу яриа, худал хуурмаг түгээж, чуулгануудыг битүүмжилж, үнэн замыг эрж хайхад нь итгэгчдэд саад хийдэг. Тэд Эзэнийг угтан авахгүй, Бурханы хаанчлалд орохгүй байна, бас Бурханы авралыг хүлээн зөвшөөрөхөд маань бидэнд саад хийж, хаанчлалд орох боломжийг маань үгүй хийж байна. Тэд Бурханы үгэнд дурдсан хүний мах идэж, хүний цус уудаг чөтгөрүүд, хүмүүсийг үнэн замаас хол байлгадаг мангасууд юм байна лээ.

Тэд өөрсдийг нь дагахгүй байсан учир намайг чуулганаас хөөсөн. Удирдагчид надад ямарваа асуудал тулгарвал туслахгүй гэж хэлсэн юм. Тэр лам хуврагууд үнэнд хайргүй, Бурханы дуу хоолойг сонсдоггүй гэдгийг тэгэхэд би үнэхээр олж харсан. Тэд Бурханы хоньд биш. Итгэлдээ тэднийг дагаснаар сохор нь сохрыгоо замчлах гэгч болж, бид бүгд сүйрнэ. Тэр хуурамч хоньчдоос чөлөөлөгдөж, Бурханы мөрийг олж чадсан минь үнэхээр аз завшаантай санагддаг шүү.

Дараачийн өдрүүдэд нь би Төгс Хүчит Бурханы үг нэмж уншаад, ах эгч нараас илүү их гэрчлэл сонссон. Тэгээд урьд нь 10 жил итгэхдээ мэдэрч байгаагүй маш их сүнслэг тэжээл авч, босгон байгуулагдсан гэдгээ мэдэрсэн. Эцсийн өдрүүдэд төрж, Эзэнийг эргэн ирэхэд нь угтан авч чадсан нь ёстой үлэмж их ерөөл гэж санагдсан юм! Би Бурханы өмнө хараахан ирээгүй илүү олон хүнд ийм сайхан мэдээг түгээмээр байсан ч лам хуврагууд чуулганы бусад гишүүнд сайн мэдээ битгий түгээ, үгүй бол эрх баригчдад мэдээлж, баривчлуулна шүү гэж надад анхаарууллаа. Тэгэхээр нь би, “Та нар Бурханыг эсэргүүцэхээсээ айхгүй байна уу?” гэж хэлсэн. Тэдний нэг болох Жао гуай, “Энэ үнэхээр Бурханы ажил юм бол энэ удаад бид фарисайчууд болж, хэдэн үеэрээ Бурханд шийтгүүлье” гэж цэвдгээр хариулсан. Тэд тиймэрхүү зүйл хэлснээрээ мэдсээр байж Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханы зан чанарт халдаж байгаа биш үү? Тэдний биеэ тоосон, Бурханаас огт айж эмээдэггүй байдал үнэнийг үзэн яддаг, Бурханы дайснууд гэдгийг нь бүр ч тодорхой харуулсан. Тийм маягаар Бурханыг эсэргүүцсэнээрээ тэд эцэст нь яг л фарисайчууд шиг Бурханд шийтгүүлнэ шүү дээ!

Үүний дараа би тэднийг үнэхээр тодорхой ялган таних чадвартай болсон юм. Тэд миний замд хөндөлсөж чадахаа болиод, би Төгс Хүчит Бурханыг дагая гэж илүү их сэтгэл шулуудсан. Одоо би Төгс Хүчит Бурханы Чуулганд үүрэг авсан. Итгэлдээ хэр тууштай байгааг минь хараад манай эхнэр сониучирхаж, үүнийг өөрөө судалж эхэлсэн шүү. Тэгээд Төгс Хүчит Бурханы үгийг уншсаныхаа дараа эцсийн өдрүүдийн ажлыг нь бас хүлээн зөвшөөрөөд, одоо сайн мэдээ түгээж байгаа. Би Төгс Хүчит Бурханы авралд талархаж байна, бас үүргээ биелүүлж, Бурханы хайрыг хариулахад бүхнээ зориулмаар байна.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Надаас бусад нь дэвшсэний дараа

Ли Фэй, Итали 2021 оны 1-р сард миний хариуцаж байсан төсөл дуусах дөхөж, ах, эгч нар маань аажмаар өөр үүрэгт шилжиж, ажлаа дуусгахын тулд...

Бурханы үгс намайг сэрээсэн

Миау Шиау   Жинань хот, Шаньдун муж Өмнө нь би Бурхан “агуу цагаан сэнтийнээс зугтаж байгаа хүүхэлдэй, урвагч гэж хэлнэ” гэж хэлж байгаа нь...

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих