Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

НЭН НОЦТОЙ АСУУДАЛ: УРВАЛТ (2)

Хүний уг чанар Миний мөн чанараас тэс өөр; учир нь хүний ялзарсан уг чанар бүхэлдээ Сатанаас үүсэлтэй бөгөөд хүний уг чанарыг Сатан л эвдэж бас ялзруулсан билээ. Өөрөөр хэлбэл хүн түүний хорон санаа, бузар явдлын нөлөөн дор амь зуудаг. Хүн үнэний ертөнц болоод ариун орчинд өсөж торних нь байтугай гэрэл гэгээнд ч амьдрахгүй байна. Тиймээс үнэн хүн нэг бүрийн уг чанарт төрөлхөөс байх боломжгүйгээс гадна, тэд Бурханаас эмээж, Бурханд дуулгавартай байх мөн чанартай мэндэлж чаддаггүй. Эсрэгээрээ тэд Бурханыг эсэргүүцдэг, Бурханд дуулгаваргүй , үнэнийг хайрладаггүй уг чанартай байдаг. Энэ уг чанар бол Миний ярихыг хүсээд байгаа асуудал буюу урвалт юм. Урвалт бол хүн нэг бүрийн Бурханыг эсэргүүцэх эх сурвалж болдог зүйл. Энэ бол Надад биш, харин зөвхөн хүнд байдаг асуудал юм. Зарим нь иймэрхүү асуулт тавьж болох юм: Бүгдээрээ хүний ертөнцөд амьдардаг атал яагаад бүх хүмүүст Бурханаас урвадаг уг чанар байхад, Христэд байдаггүй юм бэ? Энэ бол та нарт сайтар тайлбарлаж өгөх ёстой асуудал юм.

Хүн төрөлхтний оршин тогтнол нь эргээд сүнс дахин төрлөө олсон эсэхээр тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл, хүний сүнс дахин төрлөө олоход хүн бүр бие махбод бүхий хүний амийг олж авдаг. Хүний бие төрсний дараагаар тухайн амь бие махбодын эцсийн хязгаарыг хүртэл буюу сүнс бүрхүүлээ орхих сүүлчийн мөч хүртэл оршин тогтнодог. Энэ үйл явц хүний сүнс ирж, буцахтай зэрэгцэн дахин дахин давтагдах бөгөөд ингэж бүхий л хүн төрөлхтний оршин тогтнолыг хадгалж байдаг. Бие махбодын амь нь мөн хүний сүнсний амь бөгөөд хүний сүнс нь хүний бие махбодын оршин тогтнолыг дэмжиж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүн нэг бүрийн бие махбод анхнаасаа амьтай байсан бус, харин тэдний сүнсээс ирдэг зүйл юм. Тиймээс хүний уг чанар тэдний бие махбодоос бус харин сүнсээс ирдэг. Гагцхүү хүн нэг бүрийн сүнс нь л өөрсдийгөө хэрхэн Сатанд уруу татагдаж, зовж, ялзарч байснаа мэддэг. Хүний бие махбод үүнийг мэдэж чадахгүй. Хүн төрөлхтөн өөрийн эрхгүй бузар, ёрын муу, харанхуй болохын хэрээр, хүн болон Бид хоёрын хоорондын зай төдий чинээ их болж, хүн төрөлхтний өдрүүд улам харанхуйлдаг. Хүн төрөлхтний сүнс бүхэлдээ Сатаны атганд байдаг. Тийм болохоор, хүний бие махбод Сатанд эзлэгдсэн болох нь мэдээжийн зүйл юм. Яаж ийм бие махбодтой, ийм хүмүүс Бурханыг эсэргүүцэхгүй, Түүнтэй төрөлхийн нийцэлтэй байж чаддаг юм бэ? Сатан Надаас урвасан учраас Би түүнийг агаар луу доош хаясан билээ, тэгвэл хүмүүс үүнээс өөрсдийгөө яаж чөлөөлж чадах вэ? Хүний уг чанар нь урвалт байдгийн шалтгаан нь энэ юм. Та нар энэ зарчмыг ойлгочихвол Христийн мөн чанарт ч бас итгэнэ гэж Би найдаж байна! Бурханы Сүнсний өмссөн бие махбод бол Бурханы Өөрийнх нь бие махбод билээ. Бурханы Сүнс бол эрхэм дээд: Тэр төгс хүчит, ариун, зөвт билээ. Үүний адилаар Түүний бие махбод мөн эрхэм дээд, төгс хүчит, ариун, зөвт юм. Ийм бие махбод нь хүн төрөлхтөнд зөвхөн зөвт, ач тустайг үйлдэж чаддаг ба ариун, гайхамшигтай, агуу тул үнэн, ёс суртахуун, шударга ёсыг зөрчиж, Бурханы Сүнсэнд тэрсэлсэн өчүүхэн ч атугай зүйлийг хийж үл чадна. Бурханы Сүнс ариун тул Түүний бие махбод Сатанд уруу татагдахгүй; Түүний бие махбод хүний бие махбодоос мөн чанарын хувьд өөр. Сатанаар ялзруулагдсан нь Бурхан биш хүн; Сатан Бурханы бие махбодыг ялзруулж чадахгүй. Хэдий хүн болон Христ ижил газар амьдран суудаг боловч зөвхөн хүн л Сатанд захирагдаж, ашиглуулж бас урхидуулдаг билээ. Үүнээс ялгаатай нь Христ нь Сатанд уруу татагдахаас үүрд мөнх хамгаалагдсан ба учир нь Сатан хамгийн дээд газарт хүрч, Бурханд дөхөж хэзээ ч чадахгүй билээ. Өнөөдөр та нар, Сатанаар ялзруулагдаж, Надаас урвасан нь гагцхүү хүн төрөлхтөн бөгөөд энэ асуудал ямагт Христэд хамаагүй зүйл болохыг бүгдээрээ ойлгох ёстой.

Сатаны ялзруулсан бүх сүнс Сатаны эзэмшилд захирагдаж байдаг. Зөвхөн Христэд итгэдэг хүмүүс тусгаарлагдаж, Сатаны эзэмшлээс аврагдаж өнөөдрийн хаант улсад хүргэгдсэн. Эдгээр хүмүүс цаашид Сатаны нөлөөн дор амьдрахгүй. Хэдий тийм ч хүний уг чанар хүний бие махбодод үндэслэгдсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, та нарын сүнс аврагдсан ч та нарын уг чанар хуучин төрхтэйгээ байсаар, та нарын Надаас урвах магадлал зуун хувьтай байх болно. Тийм учраас та нарын уг чанар хэтэрхий гуйвшгүй учраас Миний ажил ийм урт хугацааных байгаа билээ. Одоо та нар үүргээ биелүүлэхдээ чадлынхаа хэрээр зовж байгаа боловч дараах зүйл маргаангүй үнэн юм: Та нар Надаас урваж, Сатаны ноёрхол, эзэмшилд буцаж, хуучин амьдралдаа буцаж чадна. Тэр үед та нар одооных шигээ өчүүхэн төдий ч хүн чанаргүй, хүн төрхгүй болно. Ноцтой тохиолдолд та нарыг устгаж, мөнхөд яллах ба дахин төрлөө олох ямар ч боломжгүйгээр хатуу шийтгэх болно. Энэ бол та нарт тулгарах асуудал. Би ийм аргаар та нарт нэгд, ажлаа талаар болгохгүйн тулд, хоёрт, та нар бүгдээрээ гэрэл гэгээнд амьдрах боломжтой учраас сануулж байна. Үнэн хэрэгтээ Миний ажил талаар болох нь гол асуудал биш. Гол нь та нар аз жаргалтай амьдрал, гайхалтай ирээдүйтэй байх явдал юм. Миний ажил бол хүмүүсийн сүнсийг аврах ажил. Хэрвээ чиний сүнс Сатаны гарт орвол, чиний бие махбодод тайван амгалан өдрүүд гэж үгүй болно. Хэрвээ Би чиний бие махбодыг хамгаалвал чиний сүнс гарцаагүй Миний хайр халамж дор байх болно. Хэрвээ Би чамд үнэхээр дургүйцвэл чиний сүнс болон бие махбод тэр даруй Сатаны гарт орох болно. Тэр үед чиний нөхцөл байдал ямархуу байхыг төсөөлж чадах уу? Хэрвээ нэг өдөр та нар Миний үгийг огоорвол уураа бүрэн гартал та нарыг бүгдийг нь хоёр дахин тамлан зовоохын тулд Сатаны гарт өгнө, мөн та нарын Надаас урвасан зүрх хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй байгаа тул засрашгүй хүмүүс та нарыг Би Өөрөө биечлэн шийтгэх болно.

Одоо та нарын шинж чанар Надаас хэр их урвасаар байгааг мэдэхийн тулд өөрсдийгөө аль болох хурдан шинжил. Та нарын хариуг Би тэсэн ядан хүлээж байна. Намайг бүү үл тоо. Би хэзээ ч хүмүүстэй тоглоом наадам хийдэггүй. Хэрвээ Би үүнийг хэлсэн бол гарцаагүй хийх болно. Би та нарыг Миний үгэнд нухацтай хандах хүмүүс байж, Миний үгсийг шинжлэх ухааны хуурмаг зохиол гэж бодохгүй гэдэгт итгэж байна. Миний хүсэж байгаа зүйл бол та нарын зүгээс хийх тодорхой үйлдэл болохоос биш төсөөлөл биш юм. Харин дараа нь та нар Миний дараах асуултанд хариулах ёстой: 1. Хэрвээ чи үнэхээр үйлчлэл үзүүлэгч юм бол хайхрамжгүй байдал эсвэл сөрөг зүйлгүйгээр Надад үнэнчээр үйлчилж чадах уу? 2. Хэрвээ чи Намайг хэзээ ч өөрийг чинь үнэлж байгаагүйг мэдсэн ч насан туршдаа Надад үйлчилсээр байж чадах уу? 3. Хэрвээ чи маш их зүтгэл гаргасан ч Би чамд хүйтэн хандсан хэвээр байвал, олонд алдаршихгүйгээр Миний төлөө цаашид ажилласаар байж чадах уу? 4. Хэрвээ чи Надад зарим зүйлээ зориулсан ч Би чиний ялихгүй хүсэлтийг ч биелүүлээгүй бол сэтгэлээр унаж, Надад итгэл алдарч эсвэл урам хугарч Намайг чанга дуугаар харааж загнах уу? 5. Хэрвээ чи Надад үргэлж үнэнч байж өгөөмөр сэтгэл гаргаж байсан ч өвчин зовлон, амьдралын шахалтыг амсаж, найз нөхөд, төрөл төрөгсөд чинь орхиж, амьдралд чинь өөр бусад азгүйтэл тохиолдоход Надад үнэнч байж, үргэлжлүүлэн Намайг хайрласаар байх уу? 6. Хэрвээ Миний хийсэн зүйлээс чиний сэтгэлдээ төсөөлсөн бүхэнтэй нэг нь ч таараагүй бол чи ирээдүйн зам мөрөө хэрхэн хөөх вэ? 7. Хэрвээ чи хүлээсэн бүхнээсээ нэгийг нь ч авч чадахгүй бол Миний дагагч хэвээр байж чадах уу? 8. Хэрвээ чи Миний ажлын зорилго, ач холбогдлыг хэзээ ч ойлгож байгаагүй бол дураараа шүүж, дүгнэдэггүй дуулгавартай хүн байж чадах уу? 9. Намайг хүн төрөлхтөнтэй хамт байгаа цагт чи Миний хэлсэн бүх үг, хийсэн бүх ажлыг нандигнаж чадах уу? 10. Чи хариуд нь юу ч авахгүй байсан ч насан туршдаа Миний төлөө зовж Миний үнэнч дагагч байж чадах уу? 11. Чи Миний төлөө оршин тогтнохын тулд ирээдүйн зам мөрдөө бэлдэхгүй, төлөвлөхгүй, анхаарахгүй байж чадах уу? Эдгээр асуулт бол Миний та нараас хүсэх сүүлчийн шаардлага бөгөөд та нар Надад хариулна гэж найдаж байна. Хэрвээ чи эдгээр асуултны нэг эсвэл хоёр зүйлийг гүйцэтгэвэл цаашид сайтар хичээх хэрэгтэй юм байна. Хэрвээ чи эдгээр шаардлагын ганцыг нь ч биелүүлж чадахгүй бол гарцаагүй там руу хаягдах төрлийнх гэсэн үг. Надад ийм хүмүүстэй ярих шаардлага байхгүй. Яагаад гэвэл тэд Надтай нийцэх хүмүүс яавч биш юм. Би Өөрийн гэртээ Надаас ямар ч нөхцөлд урваж чадах нэгнийг яаж байлгаж чадах вэ? Ихэнх тохиолдолд Надаас урваж чадах байсан хүмүүсийн хувьд Би өөр зохицуулалт хийхээсээ өмнө тэдний гүйцэтгэлийг нь ажиглах болно. Гэхдээ ямар ч тохиолдол байсан бай Надаас урваж чадах хүмүүсийг Би хэзээ ч мартахгүй ба сэтгэлдээ санаж хорон санааг нь хариулах боломжийг хүлээх болно. Миний дэвшүүлсэн шаардлагууд бол та нарын өөрсдийгөө шалгах шаардлагатай бүх асуудал юм. Та нар бүгд эдгээрийг нухацтай үзэж Надтай хааш яаш харьцахгүй гэдэгт итгэж байна. Ойрын ирээдүйд Би та нарын өгсөн хариултыг Өөрийн шаардлагуудтай тулган шалгах болно. Тэр үед Би дахин та нараас юу ч шаардахгүй бас дахин та нарт ноцтой анхааруулга өгөхгүй. Үүний оронд Би эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх болно. Үлдэх ёстой хүмүүс үлдэж, шагнагдах ёстой нь шагнагдаж, Сатан руу очих ёстой нь Сатан руу очиж, хүнд шийтгэл авах ёстой нь хүнд шийтгэлээ авч, үхэх ёстой нь устгагдах болно. Ингэж, Миний өдрүүдэд Намайг үймүүлэх нэг ч хүн байхаа болино. Чи Миний үгэнд итгэж байна уу? Чи цээрлүүлэлтэнд итгэж байна уу? Чи Намайг хуурч, Надаас урвасан хорон муу бүхэн шийтгэгдэнэ гэдэгт итгэж байна уу? Чи тэр өдөр удахгүй ирээсэй гэж найдаж байна уу эсвэл дараа ирээсэй гэж найдаж байна уу? Чи шийтгэлээс маш их айдаг хүн үү эсвэл шийтгэл хүлээх ёстой ч Намайг эсэргүүцэхийг илүүд үзэж буй хүн үү? Тэр өдөр ирэхэд чи баяр хөөр, инээд баясал дунд байх уу эсвэл уйлж унжиж, шүдээ хавирах уу гэдгээ төсөөлж байна уу? Чамайг ямар төгсгөл хүлээж байгаа гэж бодож байна? Чи хэзээ нэгэн цагт надад зуун хувь итгэж байна уу эсвэл Надад зуун хувь эргэлзэж байна уу гэдгээ бодож үзсэн үү? Чи хэзээ нэгэн цагт өөрийн чинь үйлдэл, зан авир ямар үр дагавар, төгсгөлд хүргэж болохыг нухацтай бодож байв уу? Чи Миний хэлсэн бүхэн үнэхээр нэгд нэгэнгүй биелээсэй гэж хүсэж байна уу эсвэл Миний үгс нэг нэгээрээ биелэнэ гэхээс айж байна уу? Хэрвээ чи Намайг хэлсэн үгээ биелүүлэхээр явна гэдэгт итгэж байгаа бол үг, үйлдэлдээ яаж хандах ёстой вэ? Хэрвээ чи Намайг явж Миний хэлсэн бүхэн шууд биелнэ гэж найдахгүй байгаа бол ер нь яах гэж Надад итгэдэг юм бэ? Чи яагаад Намайг дагаж байгаагаа үнэхээр мэдэж байна уу? Хэрвээ энэ нь зөвхөн чиний мэдлэгийн хүрээг тэлж байвал ийм их гомдлыг үүрэх шаардлагагүй. Хэрвээ энэ нь ерөөгдөж, ирээдүйн гай гамшгаас гэтлэхийн төлөө юм бол чи яагаад өөрийнхөө үйлдэлд санаа зовохгүй байгаа юм бэ? Чи яагаад өөрөөсөө Миний шаардлагагыг биелүүлж чадах уу, үгүй юу гэж асуухгүй байгаа юм бэ? Чи яагаад өөрөөсөө Миний хожмын ерөөлийг хүртэхэд тохирч байгаа эсэхээ асуухгүй байгаа юм бэ?

Өмнөх:НЭН НОЦТОЙ АСУУДАЛ: УРВАЛТ (1)

Дараах:ХААНЧЛАЛЫН ЭРИН ҮЕД БУРХАНЫ СОНГОСОН ХҮМҮҮСИЙН ДУУЛГАВАРТАЙ ДАГАХ ЁСТОЙ АРВАН ЗАХИРГААНЫ ЗАРЛИГ

Танд таалагдаж магадгүй

 • АРВАН ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

  Миний дуу хоолойн тунхаглал дотор өдий төдий санаа зорилго нуугдаж байгаа. Гэхдээ хүн эдгээрийн тухай юу ч мэддэггүй, бас ойлгодоггүй, харин Миний зү…

 • ГУРВАН САНУУЛГА

  Бурханд итгэгчийн хувиар чи бүх зүйл дээр Түүнээс өөр хэнд ч үнэнч байх ёсгүй ба бүх зүйл дээр Түүний хүсэлд нийцэх чадвартай байх ёстой. Гэхдээ хэдий…

 • ГЭМ БУРУУ НЬ ХҮНИЙГ ТАМ РУУ АВААЧНА

  Би та нарт олон анхааруулга өгч, та нарыг байлдан дагуулахын тулд олон үнэнийг хайрласан. Өнөөдөр та нарт өмнөхөөсөө илүү сайжирсан санагддаг ба та на…

 • ХҮМҮҮС ЭЭ! БАЯСАГТУН!

  Миний гэрэлд хүмүүс гэрлийг дахин хардаг. Миний үгээс хүмүүс зугаацах зүйлээ олдог. Би Зүүн зүгээс ирсэн, бас тэндээс гардаг. Миний суу алдар туяара…