Бурханы дуу хоолойг сонсож, Бурханы илрэлтийг харагтун

Ухаалаг охид Бурханы айлдвараас Бурханы дуу хоолойг таньж, илрэлтийг нь харах ба Эзэнийг эргэн ирэхэд угтан авна. Энэхүү ном бол бие махбодтой болсон Бурхан болон хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы ажлын гурван үе шаттай холбоотой үнэний түүвэр юм. Эдгээр үнэн нь эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажлыг гэрчилдэг: Төгс Хүчит Бурхан бол эргэн ирсэн Эзэн Есүс бөгөөд үнэнийг илэрхийлсэн, мөн эцсийн өдрүүдэд “Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн” ажлыг хийж байгаа, ийнхүү Тэрээр хүн төрөлхтнийг Бурханы сэнтий рүү буцаан хөтөлдөг.

Сайн мэдээний ном

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих