Асуулт 2: Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан байсан гэдгийг Эзэнд итгэдэг хүмүүс мэддэг хэдий ч тун цөөхөн хүн л бие махбодтой болох тухай үнэнийг ойлгодог. Эзэн эргэн ирэх үедээ хүний Хүү болж, ажиллан, яг Эзэн Есүстэй адилаар илэрвэл хүмүүс үнэндээ Эзэн Есүсийг таньж, Түүний эргэн ирэлтийг угтан авах ямар ч аргагүй байх болно. Тэгвэл бие махбодтой болох гэж яг юу юм бэ? Бие махбодтой болохын мөн чанар юу вэ?

Хариулт:

Бие махбодтой болох гэж юу вэ, Христ гэж юу вэ гэсэн асуултын тухайд бол энэ нь ямар ч итгэгчдийн ойлгодоггүй үнэний талаарх нууц гэж хэлж болно. Хэдийгээр хэдэн мянган жилийн туршид Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг итгэгчид мэдэж байсан боловч бие махбодтой болох явдал болон бие махбодтой болохын мөн чанарыг хэн ч ойлгоогүй юм. Эцсийн өдрүүдийн Төгс Хүчит Бурхан ирчихсэн болохоор одоо л үнэний нууцын энэ тал хүнд илчлэгдсэн.

…………

бие махбодтой болох гэдэг нь Бурханы Сүнс махбодоор хувцаслаж, өөрөөр хэлбэл, Бурханы Сүнс хэвийн хүн чанар хэвийн хүний сэтгэхүйтэй махбодод биеллээ олж, Тэгснээрээ хүмүүсийн дунд ярьж ажиллаж хэвийн хүн болох явдал юм. Энэхүү махбод нь хэвийн хүн чанартай ч бүрэн бурханлаг чанартай. Хэдий гадаад төрхөөрөө Түүний махбод нь жирийн, хэвийн харагддаг ч Тэр Бурханы ажлыг хариуцаж, Бурханы дуу хоолойг илэрхийлж, хүмүүсийг залж чиглүүлж, тэднийг аварч чадна. Яагаад гэвэл Түүнд бүрэн бурханлаг чанар байдаг. Бүрэн бурханлаг чанар гэдэг нь Бурханы Сүнсний эзэмшдэг бүх зүйл Бурханы төрөлхийн ариун агаад зөвт мөн чанар, "Бурханы төгс хүчит байдал, мэргэн ухаан, " эрх мэдэл мөн хүч чадал зэрэг нь махбодод биеллээ олсон гэсэн үг юм. Энэ махбод бол Христ юм, Тэрээр ажиллаж, хүн төрөлхтнийг аврахын тулд газар дээр байгаа бодитой Бурхан билээ. Гадаад төрхөөрөө Христ бол жирийн хүний Хүү боловч, ямар ч жирийн хүнээс өөр мөн чанартай байдаг. Бүтээгдсэн хүнд зөвхөн хүн чанар байдаг бол бурханлаг мөн чанар өчүүхэн ч байхгүй. Харин Христэд хэвийн хүн чанар байгаад зогсохгүй, бүрэн бурханлаг чанар ч бий. Иймээс Тэр Бурханыг бүхэлд нь төлөөлж, бүх үнэнийг илэрхийлж, Бурханы зан чанарыг болон Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг илэрхийлж, “хүнд үнэн, зам, амийг хайрладаг.” “Бүтээгдсэн хүнд бол тийм чадвар байхгүй.” “Христ Өөрийн махбодоор ажиллаж, ярьж, Бурханы зан чанарыг болон Бурханд юу байгаа,” “Тэр юу болохыг илэрхийлдэг.” “Тэр яаж Бурханы үгийг илэрхийлж, Бурханы ажлыг хийх нь хамаагүй,” “Тэр үргэлж хэвийн хүн чанартайгаар хийдэг.” “Түүнд хэвийн махбод байдаг ба ер бусын зүйл байхгүй.” Энэ нь Бурхан махбодод ирсэн бөгөөд, аль хэдийн жирийн хүн болсныг баталдаг. Энэхүү жирийн, хэвийн махбод нь “Үг нь махбодоор илэрсэн” гэх баримтыг биелүүлсэн. Тэр бол бие махбодтой болсон бодитой Бурхан юм. Христ бүрэн бурханлаг чанартай болохоор Бурханыг төлөөлж, үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг аварч чаддаг. Христ бүрэн бурханлаг чанартай болохоор Бурханы үгийг зөвхөн дамжуулдаг биш, шууд илэрхийлж чаддаг. Тэр хүнийг хангаж, усалж, хариулж, залж чиглүүлж үнэнийг хэдийд, хаана ч илэрхийлж чаддаг. Христ бүрэн бурханлаг чанартай бөгөөд Бурханы ялгамж чанар, мөн чанартай болохоор л бид түүнийг бие махбодтой болсон бодитой Бурхан гэж хэлж болно.

Бие махбодтой болохын хамгийн агуу нууц нь Бурханы махбод том биетэй эсвэл хүнтэй адилхан уу гэдэгтэй хамаагүй. Харин ч энэ нь бүрэн бурханлаг чанар энэхүү хэвийн махбодод нуугдсан гэдэг баримттай хамаатай. Нэг ч хүн, энэ нууцлаг бурханлаг чанарыг олж илрүүлж эсвэл харах чадваргүй. Эзэн Есүсийг Өөрийнхөө ажлыг хийхээр ирэх үед хэрвээ хэн ч Түүний дуу хоолойг сонсоогүй, Түүний үг болон ажлыг мэдрээгүй бол Эзэн Есүс нь Христ, Бурханы Хүү гэдгийг хэн ч таньж мэдэхгүй байсан юм. Иймээс Бурхан бие махбодтой болох нь, Түүний хувьд нууцаар хүмүүсийн дунд буух хамгийн шилдэг арга юм. Эзэн Есүсийг ирэхэд Түүний гадаад төрхөөс нь Тэр бол Христ, бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг хэн ч хэлж чадаагүй, мөн Түүний хүн чанар дотор нуугдаж байсан бурханлаг чанарыг хэн ч харж чадаагүй. Эзэн Есүс үнэнийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг золин аврах ажил хийсний дараа л Түүний үгэнд эрх мэдэл, хүч чадал байсан гэдгийг хүн олж мэдсэн, тэр үед л хүмүүс дагаж эхэлсэн. Амилсныхаа дараа Эзэн Есүс хүмүүст харагдах үед л, Тэр бол бие махбодтой болсон Христ, Бурханы илрэлт гэдгийг тэд тэр үед ухаарсан. Хэрвээ Тэр үнэнийг илэрхийлж, Өөрийн ажлыг хийгээгүй бол хэн ч Түүнийг дагахгүй байх байлаа. Хэрвээ Тэр, Христ, Бурханы илрэлт гэдэгтээ’ гэрчлэл хийгээгүй бол хэн ч танихгүй байх байсан. үнэхээр бие махбодтой болсон Бурхан юм бол Түүний махбод ер бусын чанартай байх ёстой, ханхар, хүчирхэг, өндөр сүрлэг төрхтэй супер хүн байх ёстой, Тэр эрх мэдэл, хүч чадалтайгаар ярих ёстойгоор үл барам, хаа явсан газартаа бас тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлэх ёстой гэж хүн итгэдэг учраас махбод болсон Бурхан ийм байх учиртай. Хэрвээ Тэр гадаад төрхөөрөө ердийн хүн шиг жирийн бөгөөд энгийн хүн чанартай бол Тэр яавч бие махбодтой болсон Бурхан биш. Дахиад нэг санацгаая, үгээ хэлж, ажил хийхээр Есүс бие махбодтой болох үед Тэр үнэн болон Бурханы дуу хоолойг хэрхэн илэрхийлж байсан нь хамаагүй хэн ч Түүнийг таниагүй. Хэн нэгэн хүн Эзэн Есүст гэрчлэл хийхийг сонсоод тэд бүр: Энэ Иосефийн хүү биш гэж үү? Энэ Назарынх биш гэж үү? гэсэн. Яагаад хүмүүс Түүний талаар ингэж ярьдаг вэ? Учир нь Эзэн Есүс гадаад төрхөөрөө энгийн хүн чанартай байсан юм. Тэр энгийн, ердийн хүн байсан, Түүнд хүчирхэг, өндөр сүрлэг төрх байдал байгаагүй, иймээс хэн ч Түүнийг хүлээн зөвшөөрөөгүй. Үнэндээ Тэр’ бие махбодтой болсон Бурхан болохоор’ хэвийн хүн чанартай байх ёстой, Бурханы Өөрийгөө хувцасласан махбод нь жирийн махбод гэдгийг хүмүүст харуулах ёстой, Тэр эгэл жирийн хэвийн хүн шиг харагддаг. Хэрвээ Бурхан Өөрийгөө, хэвийн хүн чанартай хүний биш, харин супер хүний махбодоор хувцасласан бол бие махбодтой болохын бүх утга учир алдагдах байлаа. Иймээс, Христ хэвийн хүн чанартай байх ёстой. Зөвхөн ийм маягаар л Тэр бол махбод болсон гэдгийг баталж болно.

…………

Бид бие махбодтой болсон Бурхан хэвийн хүн чанартай байх ёстой гэдгийг тодорхой ойлголоо, эс бөгөөс Тэр бие махбодтой болсон Бурхан байж чадахгүй, Гадна төрхөөрөө Тэр жирийн, хэвийн хүн шиг харагддаг, Түүний хүн чанарт ямар ч ер бусын зүйл байхгүй. Иймээс, хэрвээ бид өөрсдийнхөө үзэл баримтлал төсөөллөөр Христийг хэмжвэл, бид хэзээ ч Христийг таньж, хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хамгийн ихдээ л бид, Тэр бол Бурханы илгээсэн эш үзүүлэгч эсвэл Бурханы ашигладаг нэгэн гэж хүлээн зөвшөөрөх болно. Хэрвээ бид үнэхээр Христийг мэдэхийг хүсвэл Түүний илэрхийлдэг зүйл нь Бурханы дуу хоолой мөн эсэхийг, Түүний илэрхийлдэг үг нь Бурханы зан чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр хэн болохын илрэл мөн эсэхийг, Түүний ажил болон илэрхийлдэг үнэн хүн төрөлхтнийг аварч чадах эсэхийг харахын тулд Түүний үг болон ажлыг судлах ёстой, Зөвхөн тэр үед л бид Христийг мэдэж, хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагаж чадна. Хэрвээ бид үнэнийг эрж хайдаггүй, Бурханы ажлыг шинжилдэггүй бол Христийн үгийг сонсож, Христийн ажлыг харсан ч гэсэн бид Христийг бас л мэдэхгүй. Бид өглөөнөөс эхлээд орой болтол Христтэй хамт байсан ч Түүнд бас л жирийн хүн шиг хандаж, тийнхүү Христийг эсэргүүцэж, яллах болно. Үнэндээ Христийг таньж, хүлээн зөвшөөрөхийн тулд бидний хийх хэрэгтэй бүхэн бол Бурханы дуу хоолойг таньж, Тэр Бурханы ажлыг хийдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх юм. Гэхдээ Христийн бурханлаг мөн чанарыг мэдэхийн тулд Христэд үнэхээр дуулгавартай байж, бодитой Бурханыг хайрлахын тулд Христийн үг болон ажил дотроос бид үнэнийг олж илрүүлж, Бурханы зан чанар болон Бурханд юу байгаа, Тэр хэн болохыг бүгдийг нь харж, Бурханы ариун мөн чанар, төгс хүчит байдал, мэргэн ухааныг харж, Бурхан бол хайр татам гэдгийг ойлгож, Түүний чин санаа зорилгыг үнэлэх ёстой. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Христийг үнэхээр дуулгавартай дагаж, зүрх сэтгэлдээ бодитой Бурханыг шүтэж мөргөж чадна.

Эзэн Есүсийн номлосон зам, Түүний илэрхийлсэн үг, Түүний илчилсэн тэнгэрийн хаанчлалын нууцууд, хүнд тавьсан Түүний шаардлага нь бүгд үнэн, бүгдээрээ Бурханы дуу хоолой байсан, Тиймээ мөн Бурханы амь зан чанар Тэр хэн болохын илрэл байсныг, Түүнд юу байгааг бид мэднэ. Өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг зайлуулж, салхи болон далайг намжааж, таван мянган хүнийг таван талх, хоёр загасаар бүгдийг нь хооллож, үхэгсдийг амилуулах зэрэг Түүний үзүүлсэн гайхамшиг нь бүгд Бурханы эрх мэдэл, хүч чадлын илрэл байсан. Петр, Иохан, Матай, Натанаел гэх мэт, тухайн үед үнэнийг эрж хайж байсан хүмүүс, Эзэн Есүсийн үг болон ажлаас Мессиа гэдгийг нь таниад, Түүнийг дагаж, аврал хүртсэн. Харин тэгэхэд Иудейн фарисайчууд, Эзэн Есүсийн номлолыг сонсож гайхамшиг үзүүлэхийг нь харсан мөртлөө Түүнийг мөн л ямар ч эрх мэдэл, бие бялдаргүй, ердийн хүн гэж үзсэн. иймээс тэд ичгүүр сонжуур айдасгүйгээр, Түүнийг эсэргүүцэж, яллаж зүрхэлсэн юм. Эцэстээ тэд Эзэн Есүсийг загалмайд цовдолсноороо, хамгийн том нүгэл үйлдсэн. Фарисайчуудын сургамж нь гүнзгий эргэцүүлэл шаарддаг! Энэ нь тэдний үнэнийг үзэн ядаж, Бурханыг үзэн яддаг антихрист уг чанарыг тодорхой илрүүлж, завхарсан хүмүүсийн мунхаг, мэдлэггүй байдлыг илчилдэг. Одоо бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан, яг л Эзэн Есүс шиг, хэвийн хүн чанар дотроос Бурханы Өөрийн ажлыг хийдэг. Төгс Хүчит Бурхан, аврагдахын тулд завхарсан хүмүүст шаардагддаг бүх үнэнийг илэрхийлж, эцсийн өдрүүдэд Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хийдэг. Тэрээр завхарсан хүн төрөлхтний сатанлаг уг чанар болон завхралынх нь үнэнийг шүүж, ил болгоод зогсохгүй, хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууцыг илчилж, хүн төрөлхтөн нүглээс ангижирч, ариусгагдаж, Бурханаар авруулах замыг тодорхой болгосон юм. Тэрээр Бурханы төрөлхийн зөвт зан чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхнийг болон Бурханы цор ганц хүч чадал, эрх мэдлийг илчилсэн… Төгс Хүчит Бурханы үг болон ажил Бурханы Өөрийн ялгамж чанар болон мөн чанарын бүрэн илрэл юм. Энэ өдрүүдэд, Төгс Хүчит Бурханыг дагадаг бүх хүн Төгс Хүчит Бурханы үг болон ажлаас, Бурханы дуу хоолойг сонсож, Бурханы үгийн махбод дахь илрэлийг харж, Бурханы ариусгалт, төгс болголтыг хүлээн аваад Төгс Хүчит Бурханы сэнтийн өмнө очсон. Төгс Хүчит Бурханыг үгүйсгэж, эсэргүүцэж, ялласаар байгаа шашны ертөнцийнхөн, эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурханд, ердийн л нэгэн хүн шиг хандаж, Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн бүх үнэнийг эрж хайж, судлахад өчүүхэн төдий ч хичээл чармайлт гаргалгүй, Иудейн фарисайчуудтай адил алдаа гаргасан, тиймээс тэд Бурханыг дахин цовдолж, Бурханы зан чанарыг хилэгнүүлсэн. Хэрвээ, хүн өөрийн үзэл, төсөөллийг баримталсаар байж, Христийн илэрхийлдэг үнэнийг эрж хайж, судалдаггүй бол тэр Христийн илэрхийлсэн Бурханы дуу хоолойг таних чадваргүй байж, Христийн ажлыг хүлээн зөвшөөрч, дуулгавартай дагаж чадахгүй, мөн эцсийн өдрүүдэд Бурханы авралыг хэзээ ч хүлээн авахгүй. Бие махбодтой болох үнэнийг ойлгодоггүй бол хүн Бурханы ажлыг зөвшөөрч, дуулгавартай дагаж чадахгүй, тэр Христийг яллаж, Бурханыг эсэргүүцнэ, бас тэр Бурханы шийтгэл болон хараалыг хүртэх талтай. Иймээс, бидний итгэлд, Бурханаар аврагдахын тулд, үнэнийг эрж хайж бие махбодтой болохын нууцыг ойлгох нь туйлын чухал байдаг.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өмнөх: Асуулт 1: Эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийхийн тулд Бурхан махбод болж, хүний Хүү болсон гэж та нар гэрчилдэг, гэхдээ шашны олон пастор болон ахлагчид, Эзэн эргэж ирэх үедээ үүлэн дээр бууж ирнэ гэж тодорхойлдог. Энэ нь үндсэндээ эдгээр бичвэрийн дагуу байдаг: “Та нараас өргөгдөн тэнгэр лүү аваачигдсан энэ Есүс тэнгэр лүү явсныг нь та нар харсантай адил байдлаар ирэх болно” (Үйлс 1:11). “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна” (Илчлэл 1:7). Түүнчлэн шашны пасторууд болон ахлагчид бас, үүлэн дээр бууж ирээгүй ямар ч Эзэн Есүс хуурамч бөгөөд гологдох ёстой гэж бидэнд сургасан. Энэ үзэл бодол нь Библид нийцэж байгаа эсэхийг бид мэддэггүй. Үнэн хэрэгтээ энэ нь зөв ойлголт мөн үү?

Дараах: Асуулт 3: Яагаад Бурхан шүүлтийн ажил хийхийн тулд хүний Хүү болж, эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон бэ? Үхлээс амилсан Эзэн Есүсийн сүнслэг бие болоод бие махбодтой болсон хүний Хүүгийн хоорондох бодит ялгаа юу вэ? Энэ бол бидний ойлгодоггүй асуудал—энэ талаар нөхөрлөл хийнэ үү.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх