Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Магтан дууны энэхүү ном нь хоёр үндсэн хэсэгт хуваагддаг: Эхнийх нь Төгс Хүчит Бурханы гол чухал айлдваруудаас зохиосон, Бурханы үгийн магтан дуунуудыг агуулдаг, харин хоёр дахь нь чуулганы амьдралын магтан дуунуудыг агуулдаг бөгөөд Бурханыг дагах зуураа Түүний шүүлт болон хүндрэл бэрхшээл, гай зовлон туулсныхаа дараа Бурханы сонгосон хүмүүсийн хийсэн бодит гэрчлэл юм. Эдгээр магтан дуу нь хүмүүс сүнслэг үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж, Бурханд ойртож, Түүний үгийг тунгаан бодож, үнэнийг ойлгоход асар их ач тустай. Мөн Бурханы үгийг туулж, Бурханы үгийн бодит байдалд орж буй хүмүүст бүр ч их ач тустай билээ.

Амийн оролтын тухай номууд

Татах

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих