Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Бурханы үгийн магтан дуу

1Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа
2Бурхан хэрхэн бүх зүйлийг захирдаг вэ
3Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал
4Хүн төрөлхтний хувь заяанд анхаарлаа хандуулагтун
5Бурханы удирдлагын ажлын зорилго нь хүн төрөлхтөнийг аврах билээ
6Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч
7Орчлон ертөнц дэх Бурханы ажлын хандлага
8Бурханы илрэлтийн утга учир
9Бие махбодтой болсон Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин рүү хөтөлдөг
10Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир
11Бурханы шүүлтийн хүрэх үр нөлөө
12Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ
13Бурханы ажил урагшилсаар байна
14Шинэ ажлыг хүлээн авсан хүмүүс ерөөлтэй еэ
15Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ
16Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн
17Бурханы ирэхийг хэн ч мэдэхгүй
18Бие махбодтой болсон Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах ажлыг хийдэг
19Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон
20Бие махбодтой болох үедээ Бурханы харуулдаг эрх мэдэл болон хүч чадал
21Хоёр мянган жилийн хүсэл
22Христийн мөн чанар бол Бурхан
23Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш
24Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог
25Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг
26Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
27Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ
28Босоод, Бурхантай хамтран ажилла
29Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм
30Зөвхөн Бурханаас эмээснээр муугаас зайлж чадна
31Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг
32Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал
33Юу ч Бурханы ажилд саад болж чадахгүй
34Бурханы зан чанарын бэлгэ тэмдэг
35Бурханы асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй
36Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн
37Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй
38Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж,Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг
39Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь
40Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн
41Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед
42Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ
43Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл
44Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг
45Бурхан хүн төрөлхтөнд үргэлж санаа тавьдаг
46Бүхнийг халамжлах Бурханы төгс халамж
47Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг
48Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам
49Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог
50Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл
51Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой
52Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн
53Амийн усан гол
54Зөвхөн ариусгагдсан нэгэн амралтанд орох болно
55Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд
56Хүн болон Бурханы амрах газар өөр
57Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл
58Христийн хаанчлал хүмүүсийн дунд биеллээ олдог