Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

1Төгс Хүчит Бурхан яруу алдарт хаан ширээндээ заларлаа
2Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал
3Бурханы удирдлагын ажлын зорилго нь хүн төрөлхтөнийг аврах билээ
4Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч
5Бурханы илрэлтийн утга учир
6Байлдан дагуулах ажлын дотоод утга учир
7Бурханы шүүлтийн хүрэх үр нөлөө
8Бурхан шүүлтээр бууж ирнэ
9Бурханы ажил урагшилсаар байна
10Бурханы хөлийн мөрийг яаж хайх вэ
11Бурхан бидний дунд чимээгүй ирсэн
12Бурхан Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтнийг аврахын тулд бие махбодтой болсон
13Христийн мөн чанар бол Бурхан
14Бурхан тэнгэрт, мѳн дэлхийд оршдог
15Бие махбодтой болсон Бурхан жирийн нэг хүн биш
16Бурханы үйл хэрэг өргөн уудам орчлонг дүүргэдэг
17Бурханы үг үнэн, үүрд мөнхөд хувирашгүй
18Үнэн бол амьдралын бүх онч мэргэн үгний хамгийн дээд нь билээ
19Босоод, Бурхантай хамтран ажилла
20Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм
21Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг
22Бурханы цор ганц хүсэл бол хүн Түүнийг сонсож, дагах явдал
23Бурханы асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй
24Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн
25Бурханы хүсэл хүн бүрт нээлттэй
26Хүн Түүнд үнэнчээр итгэж,Түүнийг хайрлана гэж Бурхан найддаг
27Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь
28Бурханыг мэдсэнээр хүрсэн үр дүн
29Бурханд зүрх сэтгэлээ нээх үед
30Хүний төлөөх Бурханы хайр хэчнээн чухал вэ
31Бурханы хүн төрлөхтнийг өрөвдөх сэтгэл
32Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг
33Бурхан хүнийг Өөрийн хамгийн эрхэм нэгэн гэж үздэг
34Бие махбодтой болсон Бурхан хамгийн хайр татам
35Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог
36Бурханы бүх бүтээл Түүний ноёрхолд ирэх ёстой
37Бурханы аврахаар зорьж буй хүн төрлөхтөн
38Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд
39Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу ерөөл
40Бурханд хамгийн эрхэм тахилаа өргөх нь
41Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм