Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн шүүлтийг туулсан тухай гэрчлэлүүд

1Өөрийн жинхэнэ мөн чанараа тод харах нь
2Бурханы хүн төрөлхтнийг хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт
3Ийм төрлийн үйлчлэл үнэхээр жигшмээр
4Бүдэрч унахын өмнөх дээрэлхүү зан
5Фарисайчуудын замаар алхаж байгаагаа ухаарсан нь
6Бурханыг мэдэх замыг би хардаг
7Бурханд үйлчилж байхдаа шинэ арга заль бүү хайж ол
8Хүний уг чанарыг гадна талаас нь шүүж болохгүй
9Чуулганд тусгай эмчилгээ гэж байхгүй
10Сүнсний хүлээснээс салах нь
11Бурханы эх хүний зүрх сэтгэлийг хэн мэдэх вэ?
12Өөрийгөө үнэнхүү мэднэ гэдэг амар зүйл биш
13Амьдрал, үхлийн тэмцэл
14Дөнгийг эвдсэн нь
15Ариун Сүнс зарчмын дагуу ажилладаг
16Биеэ тоосон зангийн гашуун үр жимс
17Худал хуурмагийн ард юу байдаг вэ
18Биеэ тоосон занг засах арга зам бий
19Үнэхээрийн сайн хүн байхын шалгуур
20“Нүд үнэнч” гэдэгт итгэх аргагүй
21Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь
22Бурханы үгс намайг сэрээсэн
23Аврагдах тухай ойлголж авах
24Би Христийг харахад нийцэхгүй
25Бурханы үг бүр Түүний зан чанарын илэрхийлэл
26Би өөрийн жинхэнэ байр суурийг тодорхой харсан
27Дэлхийн харанхуй болон хорон муугийн эх сурвалжийн тухай товч яриа
28Үйлчлэлд зохицуулалт чухал
29Бурханд итгэх замд илүү сайн байхын төлөө эргэлт хийх нь
30Миний сүнсийг хууран мэхэлсэн зүйл юу вэ?
31Хавчлага болон зовлон бэрхшээл намайг өсөн дэвшихэд тусалсан
32Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм
33Зүрх сэтгэлийн минь гүн дэх нууц
34Бурханы үгийг толь мэт ашиглах нь
35Шударга байдалд хэмжээлшгүй их аз жаргал агуулагддаг
36Бурханы хайрын уг чанар юу вэ?
37Гадны хүмүүсийг ялгаварлах бол дэндүү хортой!
38Цайлган хүмүүс шудрага хүмүүс байх албагүй
39Би бүгдийнх нь хяналтыг хүлээн зөвшөөрөхийг эрмэлзэж байна
40Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн
41“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга
42Эрэлхийллийн ард нуугдаж буй нууц
43Сайн гэгддэг хүний үнэн нүүр царай
44Харагдах байдалд үндэслэн шүүх нь хийсвэр зүйл
45Би Бурханы авралыг мэдэрсэн
46Бусдыг сахилгажуулахын тулд хүн өөртөө чамбай хандах хэрэгтэй
47Үнэнийг үнэхээр хүлээн авах гэж юу вэ?
48Сатаны номнууд биднийг хордуулж чадна
49Гамшгаас сэргийлэх цорын ганц арга зам
50Сатаны гүн ухаан урхинд оруулж, доройтуулдаг
51Сүнсний архаг өвчин атаархал
52Үнэнийг хэрэгжүүлэх туршлага
53Бурханы хэлсэн бүхэн нь хүнийг шүүх шүүлт юм
54Шударга хүн байх нь амаргүй
55Үр дүнгүй ажлын жинхэнэ шалтгаан
56Сатаны хүлээснээс салснаар эрх чөлөөтэй болно
57Энэ бол үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлж байгаа явдал юм
58Би цаашид“Сайн санаа”-гаар нүдээ боолгохгүй
59Жинхэнэ түншлэл
60Бурханаас надад өгсөн эрхэм дээд бэлэг
61Ариун Сүнсний ажлыг дагах нь маш чухал юм!
62Би хүмүүсийн завхарлыг харж байна
63Бурханы ажил үнэхээр ухаалаг!
64Би бусадтай ажиллаж сурсан
65Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?
66Элбэг сайхан хүндэтгэлийн зоогийг би таалсан юм
67Бурханд итгэх замд орох нь
68Их гай зовлонгоос би гайхалтай ашиг тусыг хүртсэн
69Унасан хүний өөрчлөлт
70Зөв хүн байх арга замыг би эцэст нь олж харсан
71Би амьдралын зөв замаар дөнгөж алхаж эхлээд байна
72Шүүлт бол гэрэл
73Дахин төрөлт
74Амьдралаа Сүнслэг Үйлчлэлд Зориулав
75Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
76Харанхуйн дарлалыг сөрөн боссон нь