Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Христийн шүүлтийг туулсан тухай гэрчлэлүүд

1Бурханы үг бүр Түүний зан чанарын илэрхийлэл
2Би Христийг харахад нийцэхгүй
3Бурханы, эхийн сэтгэлийг хэн мэдэх вэ?
4Бурханыг мэдэх замыг би хардаг
5Дөнгийг эвдсэн нь
6Ариун Сүнс зарчмын дагуу ажилладаг
7Аврагдах тухай ойлголж авах
8Сүнсний хүлээснээс салах нь
9Амьдрал ба үхлийн тулаан
10Үйлчлэлд зохицуулалт чухал
11Зүрх сэтгэлийн минь гүн дэх нууц
12Худал хуурмагийн ард юу байдаг вэ
13Өөрийгөө үнэнхүү мэднэ гэдэг амар зүйл биш
14Ийм төрлийн үйлчлэл үнэхээр жигшмээр
15Бурханд үйлчилж байхдаа шинэ арга заль бүү хайж ол
16Бурханы үгс намайг сэрээсэн
17Өөрийн жинхэнэ мөн чанараа тод харах нь
18Солигдсон талаар эргэцүүлэл хийсэн нь
19Бүдэрч унахын өмнөх дээрэлхүү зан
20Байр сууриа алдсаны дараа
21Бурханы ажил үнэхээр ухаалаг!
22Бурханы хайрын уг чанар юу вэ?
23Төөрөлдсөн нь болон Замаа олохуй
24Бурханд итгэх замд илүү сайн байхын төлөө эргэлт хийх нь
25Цайлган хүмүүс шудрага хүмүүс байх албагүй
26Бурханы үгийг толь мэт ашиглах нь
27Ариун Сүнсний ажлыг дагах нь маш чухал юм!
28Бурханаас надад өгсөн эрхэм дээд бэлэг
29Би бусадтай ажиллаж сурсан
30Бурханы хэлсэн бүхэн нь хүнийг шүүх шүүлт юм
31Үнэнийг үнэхээр хүлээн авах гэж юу вэ?
32“Бурханы эсрэг босох”-ын жинхэнэ утга
33Сайн гэгддэг хүний үнэн нүүр царай
34Энэ бол үнэнийг амьдралд хэрэгжүүлж байгаа явдал юм
35Жинхэнэ түншлэл
36Шударга хүн байх нь амаргүй
37Үр дүнгүй ажлын жинхэнэ шалтгаан
38Эрэлхийллийн ард нуугдаж буй нууц
39Бусдыг сахилгажуулахын тулд хүн өөртөө чамбай хандах хэрэгтэ
40Би Бурханы авралыг мэдэрсэн
41Шударга байдалд хэмжээлшгүй их аз жаргал агуулагддаг
42Сатаны номнууд биднийг хордуулж чадна
43Миний амьдралын зарчмууд намайг гэмтээн үлдээсэн
44Би бүгдийнх нь хяналтыг хүлээн зөвшөөрөхийг эрмэлзэж байна
45Сүнсний архаг өвчин атаархал
46Сатаны хүлээснээс салснаар эрх чөлөөтэй болно
47Би яагаад фарисайчуудын замаар явсан бэ?
48Элбэг сайхан хүндэтгэлийн зоогийг би таалсан юм
49Багаа хуулж хаяад амьдралаа шинээр эхэл
50Дахин төрөлт
51Унасан хүний өөрчлөлт
52Би амьдралын зөв замаар дөнгөж алхаж эхлээд байна
53Шүүлт бол гэрэл
54Бурханд итгэх замд орох нь
55Амьдралаа Сүнслэг Үйлчлэлд Зориулав
56Харамсахааргүй өнгөрүүлсэн залуу нас
57Алдагдсан Хүүгийн Эргэн ирэлт
58Бурханы хүн төрөлхтнийг хамгаалах хамгийн сайн хамгаалалт
59Фарисайчуудын замаар алхаж байгаагаа ухаарсан нь
60Хувийн өш хонзон авахын мөн чанар
61Бурханы хүслийг хүндрэл, бэрхшээл дунд ойлгох нь
62Хүний уг чанарыг гадна талаас нь шүүж болохгүй
63Харанхуйн дарлалыг сөрөн боссон нь
64Биеэ тоосон зангийн гашуун үр жимс
65Биеэ тоосон занг засах арга зам бий
66Үнэхээрийн сайн хүн байхын шалгуур
67Хамгийн агуу мэргэн ухаан бол Бурханыг өргөмжлөж, Түүнийг бусдаас онцгойлон үзэх юм
68Жинхэнэ өөрчлөлт гэж юу вэ?
69Үнэнийг хэрэгжүүлэх туршлага
70Хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы авралын хайр
71Зөв хүн байх арга замыг би эцэст нь олж харсан
72Бурханы үгээр Дамжуулан дахин төрсөн минь