Би Төгс Хүчит Бурхан руу хэрхэн буцан очсон тухай

Бурхан руу буцан эргэсэн хувийн аяллын тухай онцгой түүх Бурханд итгэгч бүрд бий. Энэхүү ном нь Бурханы сонгосон хүмүүс Төгс Хүчит Бурханы үгээс удирдамж хүлээн авч, үнэн замын талаар тодорхой мэддэг болж, Түүний сэнтийн өмнө эргэн ирсэн тухай бодит туршлагыг хуваалцдаг. Зарим нь шашны үзлийнхээ хүлээс, хязгаарлалтаас ангижирч, зарим нь шашны хүрээн дэх антихрист хүч болон Хятадын Коммунист Намын ёрын муу хүчний саад бартаа, хавчлагаас зугтаж, харин зарим нь дэлхий ертөнцийн ёрын муу чиг хандлагыг танин мэджээ. Эцэст нь тэд бүгдээрээ Бурханы өмнө эргэн ирсэн юм.

Туршлагын гэрчлэлүүд

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих