Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсдог

(Шинэ итгэгчдэд зайлшгүй чухал зүйлс)

Энэхүү ном нь Бурханы ажлын гурван үе шат, Түүний нэрс, бие махбодтой болохын нууц, үнэн замыг худал замаас хэрхэн ялгах гэх мэт үзэгдэлтэй холбоотой үнэний эмхэтгэл юм. Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг дөнгөж саяхан хүлээн авсан хүмүүс үүнийг уншиж, өөрсдийгөө зэвсэглэж болно, ингэснээр тэд Бурханы ажлын үзэгдэлтэй холбоотой үнэнийг ойлгож, үнэн замд аль болох хурдан суурь тавьж болох юм.

Сайн мэдээний ном

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих