Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

7-р бүлэг. Шинэ итгэгчдийн ойлгох ёстой наад захын үнэний хэд хэдэн өөр талууд

5. Бурханд итгэх итгэл нь зөвхөн амар тайван байдал болон ерөөлийг эрж хайхын төлөө байх ёсгүй.

Холбогдолтой Бурханы үгс:

Өнөөдөр чи бодитой Бурханд итгэдэг болохоор зөв замд орох хэрэгтэй. Бурханд итгэснээрээ чи гагцхүү ерөөл хайх биш, харин Бурханыг хайрлаж, Бурханыг мэдэхээр эрж хайх ёстой. Түүний гэгээрэл болоод өөрийнхөө эрэлхийллээр дамжуулан чи Түүний үгийг идэж, ууж, Бурханы талаар жинхэнэ ойлголттой болж, Бурханыг гэсэн хайр чинь зүрхнээс чинь гардаг болох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, Түүнийг гэсэн чиний хайрыг хэн ч сүйтгэж эсвэл саад учруулж чадахааргүй хэмжээнд Бурханыг гэсэн чиний хайр хамгийн жинхэнэ байх хэрэгтэй. Тэгвэл чи Бурханд итгэх зөв замдаа явж байна. Энэ нь, чамайг Бурханд харьяалагддагийг батална, учир нь чиний зүрх сэтгэл Бурханы эзэмшилд орсон ба чамайг өөр юу ч эрхшээлдээ оруулж чадахгүй. Өөрийн туршлага, төлсөн төлөөс болон Бурханы ажлын үр дүнд чи Бурханыг өөрийн эрхгүй хайрлах хайрыг бий болгож чаддаг. Дараа нь чи Сатаны нөлөөнөөс ангижирч Бурханы үгийн гэрэлд амьдардаг. Чи зөвхөн харанхуйн нөлөөнөөс зугтсан үедээ л Бурханаар авахуулсан гэж тооцогдоно. Бурханд итгэх итгэлдээ чи энэ зорилгыг эрж хайх ёстой. Энэ бол та бүхний үүрэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд итгэдэг тул үнэний төлөө амьдрах ёстой”-оос

Бурханыг мэдрэх нь Түүний ивээлийг эдлэхээс илүүтэйгээр Түүнийг гэсэн хайрынхаа улмаас зовох явдал юм. Чи Бурханы ивээлийг эдэлдэг болохоор Бурханы гэсгээлтийг ч мөн эдлэх ёстой—чи энэ бүх зүйлийг туулах ёстой. Чи Бурханы гэгээрлийг өөрийн дотор мэдэрч болох ба мөн Тэр тантай харьцаж байгааг болон Түүний шүүлтийг мэдэрч болно. Ийм байдлаар чи бүх талыг мэдрэх болно. Бурхан тан дээр шүүлтийн ажил хийсэн ба Тэр мөн тан дээр гэсгээлтийн ажлыг хийсэн. Бурханы үг тантай харьцсан, гэхдээ мөн чамайг гэгээрүүлж, гэрэлтүүлсэн. Чи зугтахыг хүсэх үед Бурханы гар танаас зуурсаар байгаа. Энэ бүх ажил нь хүний бүх зүйл Бурханы удирдлагад оршдог гэдгийг танд ойлгуулахын төлөө юм. Бурханд итгэх нь зовж зүдрэхийн нэр, эсвэл Түүний төлөө олон зүйлийг хийх ёстой эсвэл өөрийн махан биеийн амар амгалангийн төлөө эсвэл чиний бүх зүйл сайн сайхан байхын төлөө, бүх зүйл тавтай тухтай байхын төлөө гэж чи бодож байж болох юм—гэвч эдгээрийн аль нь ч хүмүүсийн Бурханд итгэх зорилго байх ёсгүй. Хэрэв чи ингэж итгэдэг бол чиний үзэл буруу бөгөөд чи зүгээр л төгс болгуулж чадахгүй. Бурханы үйл хэрэг, Бурханы зөвт зан чанар, Түүний мэргэн ухаан, Түүний үг, Түүний гайхалтай байдал, ойлгогдошгүй байдал нь хүмүүсийн ойлгохоор хичээх учиртай бүхэн юм. Сэтгэлдээ тээх хувийн хүсэлт, хувь хүний горьдлого, үзхүйгээс ангижрахын тулд энэ ойлголтыг ашигла. Зөвхөн эдгээрийг устгаснаар л чи Бурханы шаардсан нөхцөлд нийцэж чадах болно. Мөн зөвхөн үүгээр дамжуулан чи амийг олж, Бурханы хүслийг ханамжуулж чадна. Бурханд итгэх нь Бурханыг ханамжуулж, Түүний шаардсан зан чанарыг амьдран харуулж, Түүний үйл хэрэг болон алдрыг энэхүү үнэ цэнэгүй бүлэг хүмүүсээр дамжуулан харуулах явдал юм. Энэ бол Бурханд итгэх зөв үзэл бөгөөд чиний эрж хайх ёстой зорилго билээ. Бурханд итгэх итгэлийн талаар чи зөв үзэл бодолтой байх ёстой бөгөөд Бурханы үгийг олж авахаар тэмүүлэх хэрэгтэй. Чи Бурханы үгийг идэж ууж, үнэнийг амьдран харуулж, ялангуяа Бурханы бодтой үйл хэрэг, бүхий л ертөнц даяарх Түүний гайхамшигт үйл хэрэг хийгээд Түүний махан биеэр үйлдсэн бодтой ажлыг ч харж чаддаг байх хэрэгтэй. Хүмүүс өөрийн бодит туршлагаар дамжуулан Бурхан Өөрийн ажлаа тэдэнд хэрхэн хийдэг болон тэдэнд хандах Бурханы хүсэл юу болохыг үнэлж чадна. Энэ бүхэн нь тэдний сатаны ялзармал зан чанарыг устгахын төлөө юм. Өөрийн дотор байгаа бохир заваан, зөвт бус байдлаас салж, буруу санаа зорилгоо хаяснаар чи Бурханд итгэх жинхэнэ итгэлээ бэхжүүлж чадна. Жинхэнэ итгэлтэй байснаар л чи Бурханыг үнэхээр хайрлах болно. Зөвхөн Бурханд итгэх итгэл дээрээ тулгуурлан чи Түүнийг жинхэнэ утгаар нь хайрлаж чадна. Бурханд итгэхгүйгээр чи Түүнийг хайрлаж чадна гэж үү? Чи Бурханд итгэдэг учраас энэ талаар мунхаг бодолтой байж болохгүй. Зарим хүмүүс Бурханд итгэх нь тэдэнд ерөөлийг авчирна гэдгийг мэдэх даруйдаа хүч тэнхээгээр дүүрэн болдог боловч цэвэршүүлэлттэй тулгарах ёстой гэдгээ мэдсэн даруйдаа эрч хүчээ алддаг. Энэ Бурханд итгэх итгэл мөн үү? Эцсийн эцэст Бурханд итгэх нь Түүний өмнө бүрэн дуулгавартай байх явдал юм. Чи Бурханд итгэдэг боловч танд Түүнээс хүсдэг зүйлс, салж чадахгүй шашны олон үзхүй, орхиж чадахгүй хувийн ашиг сонирхлууд байсаар байгаа эсвэл чи махан биеийн ерөөлийг эрж хайж, Бурхан махан биеийг чинь болон сүнсийг чинь аврахыг хүссээр байгаа бол—эдгээр нь бүгд буруу үзэлтэй хүмүүсийн төлөөлөл юм. Шашны итгэл үнэмшилтэй хүмүүс Бурханд итгэдэг хэдий ч зан чанараа өөрчлөх гэж эрмэлздэггүй, Бурханы мэдлэгийг эрж хайдаггүй, зөвхөн өөрийн махан биеийн ашиг сонирхлын араас хөөцөлддөг. Та нарын олонх нь шашны итгэл үнэмшил гэсэн ангилалд багтах итгэлтэй байдаг. Энэ бол Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл биш. Бурханд итгэхийн тулд чи Түүний төлөө зовох сэтгэлтэй, өөрийгөө золиослох хүсэл зоригтой байх ёстой. Энэ хоёр болзлыг хангахгүй бол үүнийг Бурханд итгэх итгэл гэж тооцохгүй бөгөөд чи зан чанараа өөрчилж чадахгүй. Үнэнийг жинхэнээсээ хайж, Бурханыг мэдэхийн төлөө зүтгэж, амийг хайдаг хүмүүс л Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүс юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгогдох хүмүүс цэвэршүүлэлтийг туулах ёстой”-оос

Бурханыг дуулгавартай дагаж, хайрлаж, Бурханы бүтээлийн биелүүлэх ёстой үүргийг гүйцэтгэх нь Бурханд итгэх итгэл юм. Энэ бол Бурханд итгэхийн зорилго билээ. Та нар, Бурханы хайр татам байдлын тухай, Бурхан хэр хүндлэгдэх үнэ цэнэтэй тухай, Өөрийн бүтээлүүддээ Бурхан хэрхэн авралын ажлыг хийж, тэднийг төгс болгодог тухай мэдлэгийг олж авах ёстой—энэ бол Бурханд итгэх итгэлээрээ та нарын эзэмших ёстой наад захын зүйлс юм. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ махан бие дэх амьдралаа Бурханыг хайрлах амьдрал болгон өөрчилж, төрөлх байдлаараа байгаа амьдралаа Бурханы оршихуй доторх амьдрал болгон өөрчилж, Сатаны эзэмшлээс гарч, Бурханы ивээл, хамгаалалтан дор амьдрахын нэр юм. Энэ бол махан биедээ биш Бурханд дуулгавартай байдлыг олж авах явдал бөгөөд энэ нь, бүхий л зүрх сэтгэлийг чинь олж авах боломжийг Бурханд олгож, та нарыг төгс болгох боломжийг Бурханд олгож, ялзарсан сатаны зан чанараас өөрсдийгөө чөлөөлөх явдал юм. Бурханд итгэх итгэл нь үндсэндээ Бурханы хүч чадал, алдар та нарт илэрхийлэгдэж, ингэснээр та нар Бурханы хүслийг биелүүлж, Бурханы төлөвлөгөөг гүйцэлдүүлж, Сатаны өмнө Бурханд гэрчлэл хийж чаддаг байхыг хэлнэ. Бурханд итгэх итгэл нь тэмдэг гайхамшгийг харахын төлөө байх ёсгүй, мөн өөрийн махан биеийн төлөө ч байж болохгүй. Энэ нь Бурханы тухай мэдэх эрэл хайгуулын төлөө, Бурханд дуулгавартай байж, Петр шиг үхэн үхтлээ Түүнд дуулгвартай байхын төлөө байх ёстой. Энэ нь үндсэндээ энэ бүхнийг биелүүлэхийн төлөө юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бүхий л зүйлс Бурханы үгээр биелдэг”-ээс

Бурханыг дагадаг хүмүүсийн олонх нь, хэрхэн ерөөл хүртэх эсвэл гай зовлонгоос зайлсхийх талаар л анхаардаг. Бурханы ажил болоод удирдлагыг дурдах төдийд л тэд дуугаа хурааж, бүх сонирхол нь буурдаг. Тийм залхмаар асуултуудыг мэдэх нь тэдний амийг өсгөхгүй эсвэл ямар ч ашиггүй гэж тэд итгэдэг ба иймээс тэд Бурханы удирдлагын тухай мэдээг сонссон хэдий ч тэдгээрт хайнга ханддаг. Үүнийг өөрсдийн амийн нэг хэсэг гэж хүлээн авах нь бүү хэл, тэдгээр нь хүлээн зөвшөөрөхүйц үнэтэй зүйл биш гэж тэд үздэг. Тийм хүмүүст Бурханыг дагах маш энгийн нэгэн зорилго байдаг, тэр нь ерөөл хүртэх бөгөөд энэхүү зорилгыг агуулаагүй ямар ч зүйлийг хийхээс хэт залхуурдаг. Тэдний хувьд, ерөөл хүртэхийн тулд Бурханд итгэх нь хамгийн үндэслэлтэй зорилго бөгөөд тэдний итгэлийн жинхэнэ үнэ цэнэ юм. Энэ зорилгоо хэрэгжүүлж чадахгүй юунд ч тэд автахгүй. Өнөөдөр Бурханд итгэдэг ихэнх хүмүүсийн хувьд ийм л байдаг. Тэдний зорилго болон санаа нь зүйтэй мэт санагддаг, учир нь Бурханд итгэхийн зэрэгцээ тэд мөн Бурханы төлөө зарцуулж, өөрсдийгөө Бурханд зориулж, үүргээ биелүүлдэг. Тэд залуу насаа орхиж, гэр бүл, ажил мэргэжлээ хаяж тэр ч байтугай олон жилийг гэрээсээ хол завгүй өнгөрүүлдэг. Өөрсдийн эцсийн зорилгын төлөө тэд сонирхлоо өөрчилж, амьдралыг үзэх үзлээ өөрчилж, тэр ч бүү хэл өөрсдийн зорьж байсан чиглэлээ өөрчилдөг боловч Бурханд итгэх итгэлийнхээ зорилгыг өөрчилдөггүй. Тэд өөрсдийн туйлын зорилгын удирдлагын төлөө явдаг; зам хэчнээн хол байсан ч хамаагүй, замд нь хэчнээн зовлон зүдгүүр, бэрхшээл байх нь хамаагүй тэд өөрсдийн зорилгоо хамгаалж, үхлээс айхгүй зогсдог. Тэднийг ийм байдлаар үргэлжлүүлэхэд хүргэдэг ямар хүч байна вэ? Энэ нь тэдний мөс чанар уу? Энэ нь тэдний агуу, сайхан зан авир уу? Эцсээ хүртэл муугийн хүчтэй тэмцэх тэдний шийдэмгий байдал үү? Хариу төлбөр нэхэлгүйгээр Бурханд гэрчлэл хийх тэдний итгэл үү? Бурханы хүслийг биелүүлэхийн тулд бүхнээ орхиход бэлэн байдаг тэдний үнэнч сэтгэл үү? Эсвэл, өөрсдийн дэмий хүслээ үргэлж тэвчдэг тэдний зориулалтын сэтгэл үү? Бурханы удирдлагын ажлыг хэзээ ч мэддэггүй хүмүүсийн хувьд тийм ихийг өгнө гэдэг нь энгийндээ бол гайхалтай зүйл юм! Эдгээр хүмүүс хэчнээн ихийг өгснийг хэлэлцэхээ түр больцгооё. Гэсэн ч, тэдний зан байдлыг бид сайн шинжлэх нь зохистой. Бурханыг хэзээ ч ойлгодоггүй эдгээр хүмүүсийн хувьд тэдэнтэй нягт холбоотой ашиг тусаас гадна, Бурханд маш ихийг зориулах өөр ямар шалтгаан байна вэ? Үүгээр бид өмнө нь тодорхойлогдоогүй асуудлыг илрүүлдэг: Бурхантай харилцах хүний харилцаа нь ердөө л цэвэр хувийн ашиг сонирхол байдаг. Энэ нь ерөөл хүлээн авагч, өгөгчийн хоорондох харилцаа юм. Шуудхан хэлэхэд, энэ нь ажил олгогч, ажилтны хоорондын харилцаатай адил. Ажилтан нь ажил олгогчийн өгч буй шагналыг хүлээн авахын тулд л ажилладаг. Ийм харилцаанд, сэтгэл татагдалт байдаггүй, зөвхөн тохиролцоо л байдаг; хайрлаж, хайрлагдах явдал байхгүй зөвхөн өглөг, өршөөл байдаг; ойлголцол байдаггүй, зөвхөн хүлцэнгүй байдал, хууралт л байдаг; дотно байдал байдаггүй, зөвхөн туулж гарахын аргагүй ангал байдаг. Аливаа зүйлс ийм байдалд очих үед, хэн ийм хандлагыг эргүүлж чадах вэ? Энэхүү харилцаа нь хэчнээн найдваргүй болсныг үнэхээр ойлгож чадах хэдэн хүн байна вэ? Хүмүүс ерөөгдөхийн баяртай байдалд өөрсдийгөө татан оруулах үед, Бурхантай харилцах тийм харилцаа нь хэчнээн санаа зовмоор, үзэшгүй муухай болохыг хэн ч төсөөлж чаддаггүй гэж Би итгэдэг.

Бурханд итгэх хүн төрөлхтний итгэлийн хамгийн гунигтай зүйл нь Бурханы ажлын дунд хүн өөрийн удирдлагаа гүйцэтгэдэг ба Бурханы удирдлагыг анзаардаггүй. Хүний хамгийн том бүтэлгүйтэл нь, Бурханд захирагдаж, Түүнийг шүтэхээр зорихын зэрэгцээ хүн өөрийн хүслэнт хүрэх газрыг бүтээж, хамгийн агуу ерөөл, хамгийн сайн хүрэх газрыг хэрхэн хүлээн авахаа л тооцоолж байдагт оршдог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хүн зөвхөн Бурханы удирдлага дунд аврагдаж чадна”-аас

Зөвхөн өөрсдийгөө эмчлүүлэхийн тулд хэчнээн хүн Надад итгэдэг вэ? Зөвхөн өөрсдийнхөө биеэс бузар сүнснүүдийг гаргуулахад Миний хүчийг ашиглахаар хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Надаас амар тайван байдал болоод баяр хөөрийг авахын төлөө хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Надаас илүү их материаллаг эд хөрөнгө шаардахын тулд хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Мөн зөвхөн энэ амьдралаа аюулгүй өнгөрөөж, ирэх насандаа эрүүл, саруул байхын тулд Надад хэр олон хүн итгэдэг вэ? Зөвхөн тамын зовлонгоос зайлсхийж, тэнгэрийн ерөөлийг хүлээж авахын тулд хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Айсуй ертөнцөд ямар нэгэн зүйлийг олж авахыг эрэлхийлэлгүй, зөвхөн түр зуурын тав тухын төлөө хэр олон хүн Надад итгэдэг вэ? Би Өөрийн уур хилэнг хүн дээр авчирч, анхнаасаа түүнд байсан бүхий л баяр баясал, амар тайван байдлыг булаан авахад хүн эргэлзсэн. Би хүнд тамын зовлонг өгч, тэнгэрийн ерөөлийг буцааж авахад хүний ичгүүр нь уур хилэн болж хувирсан. Хүн Надаас өөрийг нь эмчлэхийг гуйсан ч Би түүнийг хүлээн зөвшөөрөлгүй, түүнд дургүйцэх үед хүн Надаас холдож шулмын эмч болон ид шидийн замыг эрж хайсан. Надаас шаардсан бүхнийг нь хүнээс авах үед бүгд ул мөргүй алга болсон. Тиймээс, Би хүнд хэтэрхий их нигүүлслийг өгсөн бөгөөд олж авах зүйл хэтэрхий олон байгаа учраас хүн Надад итгэдэг гэж Би хэлдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи итгэлийн талаар юу мэдэх вэ?”-ээс

Чиний эрж хайж байгаа зүйл бол Бурханд итгэснийхээ дараа амар амгаланг олж чадах явдал—хүүхдүүд чинь өвчин хуучаас ангид байх, нөхөр чинь сайн ажилтай байх, хүү чинь сайн эхнэр олж авах, охин чинь дажгүй нөхөртэй болох, үхэр адуу чинь газраа сайн хагалах, ургац сайн ургахын тулд жилийн турш цаг агаар сайхан байх. Энэ нь чиний эрж хайдаг зүйл. Чиний эрэл хайгуул бол зөвхөн амар тайван амьдрах буюу ямар ч осол танай гэр бүлд тохиолдохгүй байх, салхи шуурга чиний хажуугаар өнгөрөх, нүүр царайнд чинь элс шороо хүрэхгүй байх, танай ургац үерт автахгүй байх, чи ямар нэг байгалийн гамшигт нэрвэгдэхгүй байх, Бурханы тэвэрт амьдрах, тохитой үүрэнд амьдрах юм. Бие махбодын таашаалыг дандаа хайдаг чам шиг хулчгар хүмүүс—чамд зүрх сэтгэл байдаг уу, чамд сүнс байдаг уу? Чи араатан биш гэж үү? Би эргүүлээд юуг ч нэхэлгүйгээр жинхэнэ замыг чамд өгсөн, гэсэн ч чи үүнийг мөрддөггүй. Чи Бурханд итгэдэг хүмүүсийн нэг гэж үү? Би жинхэнэ хүний амьдралыг чамд өгсөн, гэсэн ч чи үүнийг мөрддөггүй. Чи гахай эсвэл нохойноос ялгаагүй биш гэж үү? Гахай хүний амьдралыг мөрддөггүй, тэд цэвэрлэгдэхийг зорьдоггүй ба тэд амьдрал гэж юу вэ гэдгийг ойлгодоггүй. Өдөр болгон, ходоодоо дүүртэл идчихээд тэд зүгээр л унтаад өгдөг. Би чамд жинхэнэ замыг өгсөн, гэсэн ч чи үүнийг олж аваагүй: Чи бол гар хоосон. Чи энэ амьдралаа, гахайн амьдралаа үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна уу? Тийм хүмүүс амьд байхын ач холбогдол юу вэ? Чиний амьдрал зэвүүцмээр бөгөөд жигшүүртэй, чи бохир заваан, садар самуун дунд амьдардаг ба чамд ямар ч зорилго байдаггүй; чиний амьдрал хамгийн жигшүүртэй нь биш гэж үү? Чамд Бурхан руу харах зориг байгаа юу? Хэрвээ ийм байдлаараа үргэлжлүүлвэл чи юунд ч хүрч чадахгүй биш гэж үү? Жинхэнэ зам чамд өгөгдсөн, гэхдээ чи үүнийг эцэстээ олж авах уу, үгүй юу гэдэг нь чиний өөрийн эрэл хайгуулаас хамаарна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Петрийн туршлага: гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг”-ээс

Хэрэв чи зөвхөн Бурханы нигүүлслийг хүртэн айл гэрийн амар жимэр амьдралтай, эсвэл эд агуурс элбэгтэй байгаа бол чи Бурханыг хараахан олж аваагүй, Бурханд итгэх чинь бүтэлгүйтсэн байна. Бурхан нигүүлслийн ажлын нэг үе шатыг аль хэдийн махбодоор гүйцэтгэчихсэн, бас хүнд эд агуурсын ерөөл аль хэдийн хүртээчихсэн—харин хүн гагцхүү нигүүлсэл, хайр, өршөөлөөр төгс төгөлдөр болж чадахгүй. Хүн амьдралдаа Бурханы хайртай учрах нь бий бөгөөд Бурханы хайр, өршөөлийг үздэг, тэгээд үүнийг хэсэг хугацаанд амсаад тэр Бурханы нигүүлсэл, Түүний хайр, өршөөл нь хүнийг төгс болгож чадахгүй, мөн хүний доторх завхарсан зүйлийг ил гаргаж чадахгүй, хүнийг завхарсан зан чанараас нь салгаж ч чадахгүй эсвэл түүний хайр, итгэлийг төгс болгохгүй гэдгийг ухаардаг. Бурханы нигүүлслийн ажил нь нэгэн хугацааны ажил байсан бөгөөд хүн Бурханыг танихын тулд Бурханы нигүүлслийг хүртдэгтээ найдаж болохгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Зөвхөн зовлонт шалгалтыг амссанаар л та нар Бурханы хайр татам байдлыг мэдэж чадна”-аас

Бурханд анх итгэснээсээ хойш хүний хүлээж авсан зүйл юу вэ? Чи Бурханы талаар юу мэдсэн бэ? Бурханд итгэх итгэлийнхээ улмаас чи хэр их өөрчлөгдсөн бэ? Хүний Бурханд итгэх итгэл нь зөвхөн сэтгэлийн аврал болоод махан биеийн амар амгалангийн төлөө биш мөн энэ нь Бурханы хайраар дамжуулан түүний амьдралыг баяжуулах гэх мэт биш юм гэдгийг одоо та нар бүгд мэдэж байгаа. Үүний дагуу, хэрвээ чи махан биеийн амар амгалангийн төлөө эсвэл түр зуурын зугаа цэнгэлийн төлөө Бурханыг хайрладаг бол эцэстээ Бурханыг гэсэн чиний хайр оргилдоо хүрч, чи юу ч гуйгаагүй байсан ч гэсэн чиний эрж хайж буй энэ хайр нь ариун бус хайр хэвээр байх бөгөөд Бурханд таашаагдахгүй юм. Өөрсдийн уйтгартай амьдралыг баяжуулж, зүрх сэтгэл дэх хоосон орон зайгаа дүүргэхийн тулд Бурханыг хайрлах хайрыг ашигладаг хүмүүс нь үнэхээр Бурханыг хайрлахаар чармайдаг хүмүүс биш харин амар хялбараар амьдрахыг эрж хайдаг хүмүүс юм. Ийм төрлийн хайр нь хүний хүслийн эсрэг, сэтгэлийн зугаа цэнгэлийн эрэл хайгуул бөгөөд Бурханд ийм төрлийн хайр хэрэггүй. Тэгвэл чинийх шиг хайр нь ямар төрлийн хайр вэ? Юуны төлөө чи Бурханыг хайрладаг вэ? Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайр чамд одоо хэр их байгаа вэ? Та нарын олонхын хайр нь дээр дурдсантай адил байдаг. Ийм төрлийн хайр нь зөвхөн байгаа байдлыг л хадгалдаг; энэ нь мөнхийн туйлбартай байдлыг хадгалж чаддаггүй мөн хүнд үндэслэдэггүй. Ийм төрлийн хайр нь цэцэглэснийхээ дараа жимс гаргадаггүй хатаж ганддаг цэцэгтэй адил. Өөрөөр хэлбэл, ийм байдлаар Бурханыг нэгэнтээ хайрласны дараа өмнөх замд чинь чамайг удирдан хөтлөх хэн ч байхгүй бол чи унах болно. Хэрвээ чи Бурханыг хайрлах үедээ зөвхөн Бурханыг л хайрлаж, дараа нь өөрийн амийн зан чанартаа ямар ч өөрчлөлт хийгээгүй бол чи харанхуйн нөлөөнд автсан хэвээр, үүнээс зугтаж чадахгүй байх бөгөөд Сатаны арганд орж, хууртагдахаас мөн л чөлөөлөгдөж чадахгүй. Тийм ямар ч хүнийг Бурхан бүрэн авч чадахгүй; эцэст нь тэдний сүнс, сэтгэл, бие нь Сатанд харьяалагдсан хэвээр байх болно. Энэ бол маргаангүй. Бурхан бүрэн авч чадахгүй тэдгээр хүмүүс өөрсдийн анхдагч байр луугаа, Сатан руу буцан очих бөгөөд тэд Бурханаас ирэх дараагийн шийтгэлийг авахын тулд гал болон хүхрээр дүрэлзэх нууранд унах болно. Бурханаар авахуулсан хүмүүс нь Сатаны эсрэг тэрсэлж, үүний эзэмшлээс зугтсан хүмүүс юм. Тийм хүмүүсийг албан ёсоор хаанчлалын ардуудын тоонд оруулахх болно. Ингэж л хаанчлалын ардууд бий болдог билээ. Чи ийм хүн болоход бэлэн байна уу? Чи Бурханаар авахуулахад бэлэн байна уу? Чи Сатаны эзэмшлээс зугтаж Бурханд эргэн очихыг хүсэж байна уу? Чи одоо Сатанд харьяалагдаж байна уу эсвэл хаанчлалын ардуудын тоонд орсон уу? Ийм зүйлс нь бүгд тодорхой байх ёстой бөгөөд ямар ч нэмэлт тайлбар шаардлагагүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Итгэгчид ямар үзэл бодолтой байх учиртай вэ”-ээс

Хэрвээ чиний эрж хайж байгаа бүхэн чинь Бурханаар төгс болгуулж, эцсийн дүнд ерөөгдөх явдал бол Бурханд итгэх чиний итгэлийн өнцөг чинь цэвэр ариун биш байна. Чи бодит амьдрал дээр Бурханы үйл хэргийг хэрхэн харж, чамайг гэсэн Өөрийнхөө хүслийг илчлэх үед Түүнийг хэрхэн ханамжуулахыг эрж хайж; Түүний гайхамшиг, мэргэн ухааныг хэрхэн гэрчилж, Түүний сахилгажуулалт, харьцааг хэрхэн батлан харуулахыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэ бүгд бол чиний учрыг нь олохоор хичээх ёстой зүйлс юм. Хэрвээ Бурханыг гэсэн чиний хайр чинь Тэр чамайг төгс болгосны дараа Бурханы алдрыг хуваалцахын л төлөө бол энэ нь хангалттай биш бөгөөд Бурханы шаардлагад хүрэхгүй. Чи Бурханы үйл хэргийг бодитоор гэрчилж, Түүний шаардлагыг хангаж, Түүний хүмүүст хийсэн ажлыг мэдэрч чаддаг байх хэрэгтэй. Зовлон, нулимс эсвэл уйтгар гуниг байсан ч чи энэ бүгдийг бодитоор мэдрэх ёстой. Ингэснээр чи Бурханы гэрч байж чадна. Чи яг ямар удирдлагад захирагдан зовж, төгс байдлыг эрэлхийлж байна вэ? Энэ нь Бурханыг гэрчлэхийн төлөө юү? Энэ нь махан биеийн ерөөлийн төлөө эсвэл ирээдүйн төлөө юү? Эрэлхийлэх хүсэл, сэдэл, хувийн зорилго чинь зөв тавигдах ёстой бөгөөд өөрийнхөө хүсэлд хөтлөгдөх ёсгүй. Хэрвээ нэг хүн ерөөлийг хүртэж, хаан болж хаанчлахын төлөө төгс байдлыг эрж хайж байхад нөгөө нь Бурханыг ханамжуулж, үнэхээр Бурханы үйл хэргийн гэрч байхын тулд төгс байдлыг эрэлхийлж байвал энэ хоёрын алийг нь чи сонгох вэ? Хэрэв эхнийхийг сонговол чи Бурханы стандартаас хэтэрхий хол байна. Би өмнө нь Миний үйл хэрэг орчлон ертөнц даяар ил болж, Би орчлон ертөнцөд хаанчлах болно гэж хэлж байсан. Нөгөө талаас та нарын даалгавар бол Бурханы үйл хэргийг гэрчлэх болохоос бус өөрөө хаан болж, бүх орчлонд өөрийгөө үзүүлэх биш юм. Орчлон ертөнц тэр чигтээ Бурханы үйл хэргээр дүүрэх болтугай. Бүгд түүнийг нь харж, хүлээн зөвшөөрдөг болог. Энэ нь Бурхантай Өөртэй нь холбоотойгоор хэлэгдсэн ба хүний хийх ёстой зүйл бол Бурханыг гэрчлэх юм. Чи одоо Бурханы талаар хэр их мэдэх вэ? Чи Бурханыг хэр сайн гэрчилж чадах вэ? Бурхан хүнийг төгс болгохын зорилго нь юу вэ? Чи Бурханы хүслийг ойлгомогцоо Түүний хүслийг анхаарч байгаагаа хэрхэн харуулах ёстой вэ? Хэрэв чи төгс болгуулахыг хүсэж байгаа бол, өөрийн амьдралыг Бурханы үйл хэргийг гэрчлэхэд зориулахыг хүсэж байгаа бол, хэрэв танд ийм хөдөлгөгч хүч байгаа бол хэцүү зүйл гэж үгүй. Одоо хүмүүст хэрэгтэй зүйл бол итгэл. Хэрэв танд ийм хөдөлгөгч хүч байгаа бол бүх сөрөг хандлага, идэвхгүй байдал, залхуурал, махан биеийн үзхүй, амьдралын гүн ухаан, тэрслүү зан чанар, сэтгэл хөдлөл зэргээсээ салах амархан.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгогдох хүмүүс цэвэршүүлэлтийг туулах ёстой”-оос

Өмнөх:Бурханд итгэгчдэд байх ёстой ариун хүний ёс журамтай байдал.

Дараах:Бурханд итгэгчид ямар төрлийн зовлон амсах ёстой болох, зовлонгийн утга учир.

Танд таалагдаж магадгүй