1. Яагаад Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг хийдэг вэ?

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурхан эхэндээ амарч байсан. Тэр үед газар дэлхий дээр хүн ч тэр, өөр зүйл ч тэр байгаагүй ба Бурхан ямар ч ажил хийгээгүй байлаа. Хүн төрөлхтөн оршин тогтнож, ялзарсан цагаас л Бурхан удирдлагын ажлаа эхэлсэн юм. Үүнээс хойш Бурхан амрахаа больж, харин оронд нь хүн төрөлхтний дунд толгой өндийх завгүй байж эхэлжээ. Хүн төрөлхтний ялзралаас болж Бурхан амралтаасаа гарсан, мөн тэргүүн тэнгэрэлчийн тэрслэлтээс болж Бурхан амралтаасаа гарсан юм. Хэрвээ Бурхан Сатаныг ялж, ялзарсан хүн төрөлхтнийг аврахгүй бол дахин хэзээ ч амралтад орж чадахгүй. Хүнд амралт дутагддаг шиг Бурханд ч мөн дутагддаг. Бурхан дахин нэг удаа амралтад ороход хүн ч бас амралтад орох болно. Амралтан дахь амьдрал гэдэг дайн дажингүй, бузар буртаггүй, зөвт бус байдалгүй амьдрал юм. Өөрөөр хэлбэл, Сатаны үймээн (энд “Сатан” гэдгээр дайсагнагч хүчийг хэлж байна), Сатаны ялзрал, Бурханы эсрэг ямар ч хүчний халдлагагүй байна гэсэн үг. Бүх зүйл өөрсдийн төрлийг дагаж, бүтээлийн Эзэнийг шүтэн мөргөдөг. Тэнгэр, газар тэр аяараа амар амгалан байна. Энэ бол хүн төрөлхтний тайван амьдрал юм. Бурхан амралтад орох үед газар дээр зөвт бус байдал үргэлжлэн оршихоо болино, мөн дайсагнасан ямар ч хүчний халдлага байхаа болино. Хүмүүс бас шинэ ертөнцөд орох болно; тэд Сатаны ялзралд автсан хүн төрөлхтөн байхаа больж, харин Сатанаар ялзруулагдсаныхаа дараа аврагдсан хүмүүс болно. Хүн төрөлхтний амралтын өдөр нь Бурханы ч бас амралтын өдөр юм. Хүн төрөлхтөн амралтад орох чадваргүйн улмаас Бурхан Өөрийн амралтыг алдсан; харин анхнаасаа Тэр амарч чаддаггүй байсан гэсэн үг биш.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхан хүн хоёр амралтад хамт орох болно”-оос

Эдгээр нь бодит баримт: газар дэлхий хараахан оршин тогтноогүй байх үед, тэргүүн тэнгэрэлч нь тэнгэрийн тэнгэрэлчүүдээс хамгийн агуу нь байсан юм. Тэр нь тэнгэр дэх бүх тэнгэрэлчүүдийг захирч байсан; энэ нь Бурханы олгосон эрх мэдэл байсан. Бурханыг оролцуулахгүйгээр, тэр нь тэнгэрэлчүүдийн хамгийн агуу нь байсан. Дараа нь Бурхан хүнийг бүтээх үед, тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эсрэг хамгийн том урвалтыг газар дээр хийсэн. Тэр нь хүмүүсийг удирдаж, Бурханы эрх мэдлийг давахыг хүссэн учраас Бурханаас урвасан гэж Би хэлдэг. Тэр Еваг нүгэлд уруу татсан тэргүүн тэнгэрэлч байсан; тэр өөрийн хаант улсыг газар дээр байгуулж, хүн төрөлхтнийг Бурханаас урвуулж, оронд нь тэднийг өөртөө дуулгавартай байлгахыг хүссэн учраас ингэж хийсэн юм. Түүнийг дуулгавартай дагадаг олон зүйл байгааг тэр харсан; тэнгэрэлчүүд түүнийг дуулгавартай дагаж байсан, газар дээрх хүмүүс ч бас тэгж байсан. Араатан, шувууд, модод, ой, уулс, гол болон газар дээрх бүх зүйл хүний—буюу Адам, Евагийн халамжинд байсан—харин тэгэхэд Адам, Ева хоёр түүнд дуулгавартай байсан. Тиймээс тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эрх мэдлийг давж, Бурханаас урвахыг хүссэн. Дараа нь тэр олон тэнгэрэлчүүдийг Бурханаас урвахад хүргэсэн ба тэгээд тэд янз бүрийн бохир сүнснүүд болсон. Өнөөдрийг хүртэлх хүн төрөлхтний хөгжил нь тэргүүн тэнгэрэлчийн завхралаас үүдээгүй гэж үү? Тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урваж, хүн төрөлхтнийг завхруулсан учраас л хүн төрөлхтөн өнөөдөр ийм байдалд байгаа юм. … Хүн төрөлхтөн болоод газар дээрх бүх зүйл нь одоо Сатаны эзэмшил дор буюу хорон санаатны эзэмшил дор байгаа. Бурхан Өөрийн үйл хэргийг бүх зүйлд илчлэхийг хүсэж байгаа ба ингэснээр хүмүүс Түүнийг мэдэж авч, тэгснээр Сатаныг ялж эцэст нь дайснаа дарна. Энэ ажил нь бүхэлдээ, Өөрийн үйл хэргийг илчилснээр дамжуулан хийгдэх болно. Түүний бүх бүтээл Сатаны эзэмшил дор байгаа ба Тэр тэдэнд Өөрийн төгс хүчийг илчилж, ингэснээр Сатаныг ялахыг хүсдэг. Хэрвээ Сатан байдаггүй байсан бол, Тэр Өөрийн үйл хэргийг илчлэх хэрэггүй байх байсан. Сатаны хөндлөнгийн оролцоо байгаагүй бол, Тэр хүн төрөлхтнийг бүтээгээд тэднийг Еден Цэцэрлэгт амьдруулах байсан юм. Сатаны урвалтаас өмнө Тэр яагаад Өөрийн үйл хэргийг тэнгэрэлчүүд болоод тэргүүн тэнгэрэлчид хэзээ ч илчлээгүй юм бэ? Хэрвээ тэнгэрэлчүүд болоод тэргүүн тэнгэрэлч Түүнийг мэдэж, анх Түүнд дуулгавартай байсан бол, Тэр тэдгээр утга учиргүй ажлаа хэрэгжүүлэх хэрэггүй байх байсан. Сатан болон чөтгөрийн оршин тогтнолын улмаас хүмүүс Түүнийг эсэргүүцэж, тэрслүү зан чанараар дүүрсэн, иймээс Бурхан Өөрийн үйл хэргийг илчлэхийг хүссэн юм. Тэр Сатантай дайн хийхийг хүссэн учраас, Сатаныг ялахын тулд Тэр эрх мэдлээ ашиглах ёстой ба Сатаныг ялахын тулд Өөрийн үйл хэргийг ашиглах ёстой; ийм байдлаар, хүн төрөлхтний дунд явуулж байгаа Түүний авралын ажил нь хүмүүст Түүний мэргэн ухаан болон төгс хүчит байдлыг харуулна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Өнөөг хүртэл бүх хүн төрөлхтөн хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой”-оос

Хүмүүн төрөлтний дээрх тэнгэр харанхуйлж, тунгалаг байдлын жаахан ч гялбаагүй, бүрхэг, бүүдгэр болсон бөгөөд хүний ертөнц хав харанхуйд умбадаг, ингэснээр энд амьдарч байгаа хүн сунгасан гараа ч харж чаддаггүй, толгойгоо өргөх үедээ нарыг ч харж чаддаггүй. Түүний хөл доорх зам нь намагтай, хонхорхойгоор дүүрэн бөгөөд тахирлан мушгирдаг; газар нутаг даяар цогцоснууд хаягдсан. Харанхуй булангууд нь үхсэн хүний шарилаар дүүрч, хүйтэн, бүүдгэр булангуудад сүрэг чөтгөр суурьшжээ. Хүний ертөнцийн хаа сайгүй чөтгөрүүд сүрэг сүргээрээ ирж, явдаг. Бузар булайд бүрхэгдсэн бүх төрлийн араатнуудын үр удам ширүүн тулаан хийж, дуу чимээ нь зүрх сэтгэлд айдас хуруулна. Ийм цаг үед, ийм дэлхий, ийм “газрын диваажинд” амьдралын жаргал цэнгэлийг эрж хайхын тулд хүн хаашаа явах вэ? Өөрийнхөө амьдралын хүрэх газрыг олохын тулд хүн хаашаа явах вэ? Эрт үед Сатаны хөлд гишгэлэгдсэн хүн төрөлхтөн анхнаасаа Сатаны дүртэй болсон, үүнээс ч илүүтэйгээр Сатаны биелэл болсон жүжигчид байж, Сатанд хангинасан гэрчлэл хийдэг нотолгоо болсон. Тийм хүн төрөлхтөн, тийм доройтсон өөдгүй амьтад, энэ завхарсан хүн төрөлхтний тийм үр удам яаж Бурханд гэрчлэл хийж чадах юм бэ? Миний алдар суу хаанаас ирдэг вэ? Миний гэрчлэлийн талаар хүн хаанаас өгүүлэх вэ? Учир нь хүн төрөлхтнийг завхруулчихаад Миний эсрэг зогсдог дайсан, өнө эрт Миний бүтээсэн, Миний алдар суу, амьдран харуулалтаар бялхаж байсан хүн төрөлхтнийг аль хэдийн авч, бузарласан. Тэр Миний алдар сууг хулгайлсан ба түүний хүнд шингээсэн бүхэн нь, Сатаны бузар муухайг хольсон хор болон сайн мууг мэдүүлэгч модны жимсний шүүс юм. Анх Би хүн төрөлхтнийг бүтээсэн, өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтний өвөг дээдэс болох Адамыг бүтээсэн. Түүнд хэлбэр дүрс, царай төрх хайрласан ба тэрээр тамир тэнхээ, эрч хүчээр бялхаж, цаашлаад Миний алдар суутай хамт байлаа. Тэр бол Би хүнийг бүтээсэн цог жавхлант өдөр байв. Түүний дараа, Адамын биеэс Еваг бүтээсэн ба тэр ч бас хүний өвөг дээдэс юм, иймээс Миний бүтээсэн хүмүүс Миний амьсгалаар дүүрч, Миний алдраар бялхаж байлаа. Адам анх Миний гараас төрсөн ба Миний дүрийн төлөөлөл байсан юм. Тиймээс, “Адам” гэдгийн анхдагч утга учир нь Миний бүтээсэн, Миний эрч хүчийг шингээсэн, Миний алдрыг шингээсэн, хэлбэр дүрс, царай төрхтэй, мөн сүнстэй болоод амьсгалтай оршихуй байсан. Тэр бол Намайг төлөөлж, Миний дүртэй байж, Миний амьсгалыг хүлээн авах чадвартай, сүнстэй цорын ганц бүтээгдсэн зүйл байв. Эхэндээ, Ева бол Миний урьдчилан тодорхойлсон, амьсгал өгсөн хоёр дахь хүн байсан, иймээс “Ева” гэдгийн анхдагч утга нь, Миний эрч хүчээр дүүрсэн, Миний алдрыг хүртсэн, Миний алдрыг үргэлжлүүлэх бүтээгдсэн зүйл байсан юм. Ева Адамаас бий болсон, иймээс тэр ч бас Миний дүртэй байсан, учир нь тэр бол Миний дүрээр бүтээгдсэн хоёр дахь хүн байлаа. “Евагийн” анхдагч утга учир нь сүнс, мах, ястай амьд хүн, Миний хоёр дахь гэрчлэл, мөн түүнчлэн хүн төрөлхтний дундах Миний хоёр дахь дүр байх байлаа. Тэд бол хүн төрөлхтний өвөг дээдэс, хүний ариун, үнэт эрдэнэс бөгөөд анхнаасаа сүнстэй хүмүүс байв. Гэвч муу ёрын нэгэн, хүн төрөлхтний өвөг дээдсийн үр удмыг гишгэлж, олзлон авч, хүний ертөнцийг түнэр харанхуйд автуулан, үр удмыг нь Миний оршин тогтнолд итгэхийг нь болиулсан юм. Үүнээс илүү жигшүүртэй зүйл юу вэ гэхээр муу ёрын нэгэн хүмүүсийг завхруулж, гишгэлэхийн хажуугаар Миний алдар суу, Миний гэрчлэл, хүмүүст Миний өгсөн эрч хүч болон Миний үлээсэн амьсгал ба амийг, хүний ертөнц дэх Миний бүх алдар, хүн төрөлхтөнд Миний зарцуулсан уйгагүй хичээл чармайлтыг харгисаар булаан авсан. Хүн төрөлхтөн гэрэлд байхаа больж, Миний хайрласан алдар сууг хаян, өөрсдөд нь Миний өгсөн бүхнийг алдсан. Намайг бүх бүтээгдсэн зүйлийн Эзэн гэдгийг тэд яаж танин мэдэж чадах юм бэ? Тэнгэр дэх Миний оршин тогтнолд тэд яаж үргэлжлүүлэн итгэх юм бэ? Газар дээрх Миний алдрын илрэлийг тэд яаж олж илрүүлж чадах юм бэ? Эдгээр ач хүү, ач охид, өвөг дээдсийнхээ хүндэлдэг байсан Бурханыг, өөрсдийг нь бүтээсэн Эзэн гэж үзэж яаж чадах юм бэ? Эдгээр өрөвдөлтэй ач хүү, ач охид Адам, Евад Миний хайрласан алдар суу, дүр төрхийг болон гэрчлэлийг, түүнчлэн хүн төрөлхтөнд Миний хайрласан, оршин тогтнохын тулд өөрсдийнхөө түшиглэдэг амийг муу ёрын нэгэнд өгөөмрөөр “өгсөн” бөгөөд түүний оршин байгааг өчүүхэн ч ойшоохгүйгээр Миний бүх алдрыг түүнд өгсөн. “Өөдгүй амьтан” гэсэн нэршлийн эх үүсвэр энэ биш гэж үү? Ийм хүн төрөлхтөн, ийм муу чөтгөрүүд, ийм алхаж яваа үхдлүүд, тийм Сатан, Миний тийм дайснууд яаж Миний алдар сууг эзэмшиж чадах юм бэ? Би Өөрийн алдар сууг эргүүлэн авч, хүмүүсийн дунд орших Өөрийн гэрчлэлийг болон Надад нэгэнтээ харьяалагдаж байсан ч эрт үед хүн төрөлхтөнд өгсөн бүхнээ буцаан авах болно—тэгээд Би хүн төрөлхтнийг бүрэн байлдан дагуулна. Гэвч, Миний бүтээсэн хүмүүс бол Миний дүр болоод Миний алдрыг авсан ариун хүмүүс байсан гэдгийг чи мэдэх ёстой. Тэд Сатанд харьяалагдаж байгаагүй, мөн түүгээр ч гишгэлүүлээгүй, харин Сатаны хорны өчүүхэн төдий ч ул мөрөөс ангид, гагцхүү Миний илрэл байсан юм. Тиймээс, зөвхөн Өөрийн гараар бүтээгдсэн зүйлийг, өөр ямар нэгэн этгээдэд харьяалагддаггүй, Өөрийн хайртай ариун хүмүүсийг л хүсэж байгаагаа Би хүмүүст мэдэгддэг. Цаашлаад, Би тэднийг таалж, Өөрийний бүтээсэн хүмүүс бол Миний дүрхдээ, Миний хүсдэг зүйл бол Сатанаар завхруулагдсан, өнөөдөр Сатанд харьяалагдаж байгаа, Миний анхдагч бүтээл байхаа больсон хүн төрөлхтөн биш. Би хүний ертөнцөд оршиж буй Өөрийн алдрыг буцаан авахаар зорьж байгаа учраас, Сатаныг ялсан Өөрийн алдрын нотолгоо болгож, хүн төрөлхтний дундах амьд үлдэгчдийг бүрэн байлдан дагуулах болно. Би Өөрийн гэрчлэлийг Өөрийн биелэлт шиг, Өөрийн таашаалын бай шиг авч үздэг. Энэ нь Миний хүсэл билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “жинхэнэ хүн байх гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ”-ээс

Өмнөх: Асуулт 8: Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Бурхан, Сатаны захиралтын хуучин эрин үеийг төгсгөн, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн гэж та нар гэрчилдэг. Бидний асуухыг хүсэж байгаа зүйл бол, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажил нь яаж тодорхойгүй Бурханд итгэдэг хүн төрөлхтний итгэлийн эрин болон Сатаны захиралтын харанхуй эрин үеийг төгсгөсөн юм бэ? Дэлгэрэнгүй нөхөрлөнө үү.

Дараах: 2. Хүн төрөлхтнийг удирдах Бурханы удирдлагын ажлын гурван үе шатны зорилгыг ойлгох нь

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх