Асуулт 8: Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон Бурхан, Сатаны захиралтын хуучин эрин үеийг төгсгөн, Хаанчлалын эрин үеийг эхлүүлсэн гэж та нар гэрчилдэг. Бидний асуухыг хүсэж байгаа зүйл бол, эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажил нь яаж тодорхойгүй Бурханд итгэдэг хүн төрөлхтний итгэлийн эрин болон Сатаны захиралтын харанхуй эрин үеийг төгсгөсөн юм бэ? Дэлгэрэнгүй нөхөрлөнө үү.

Хариулт:

Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлаар Тэр хүн төрөлхтнийг ариусгаж, аврах бүх үнэнийг илэрхийлсэн. Тэр бас хүн төрөлхтөнд Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний бүх нууц, Түүний хүсэл, хүн төрөлхтний эцсийн хүрэх газрын төлөөх Түүний зохицуулалт гэх мэтийг ил болгосон юм. Энэ нь хүн төрөлхтөнд Бурхантай нүүр тулан уулзаж байгаа мэт байх боломж олгон Бурхан хүн хоёрын хоорондох зайг бүрэн арилгасан. Төгс Хүчит Бурханы тийм ажил нь хүмүүс тодорхойгүй Бурханд итгэдэг эрин үеийг үнэхээр төгсгөсөн ба харанхуйн эрин үе болон Сатаны ёрын муу байдал хүмүүсийг захирч, завхруулж байгааг бас төгсгөжээ. Төгс Хүчит Бурханы ажил бол үнэхээр эрин үеийг төгсгөж, шинэ эринийг эхлүүлэх ажил юм. Түүний үгнээс хэдэн хэсгийг уншицгаая. “Өнөөдөр, Өөрийн үгийг хэлэхээр хүмүүсийн дунд Намайг биечлэн ирэхэд, хүмүүс Миний талаар бага зэргийн мэдлэгтэй болж, өөрсдийн бодол доторх Миний орон зайг арилгаж, оронд нь өөрсдийн ухамсарт бодитой Бурханы орон зайг бүтээж байна. Хүнд үзэл байдаг ба сониуч зангаар дүүрэн байдаг; Бурханыг харахыг хүсдэггүй хэн байх юм бэ? Бурхантай уулзахыг хүсдэггүй хэн байх юм бэ? Гэсэн ч хүний зүрх сэтгэлд тодорхой орон зайг эзэлдэг цорын ганц зүйл нь хүний тодорхой бусаар, хийсвэрээр мэдэрдэг Бурхан юм. Хэрвээ Би тэдэнд ний нуугүй хэлээгүй бол хэн үүнийг ойлгох юм бэ? Намайг үнэхээр оршин тогтнодог гэдэгт хэн үнэхээр итгэх юм бэ? Ямар ч эргэлзэх зүйлгүйгээр үү? Хүний зүрх сэтгэл дэх Би болоод бодит байдлын Би-гийн хооронд асар их ялгаа байдаг ба хэн ч тэдний хоорондох харьцуулалтыг хийж чадахгүй. Хэрвээ Би махбод болоогүй бол хүн хэзээ ч Намайг мэдэхгүй байсан бөгөөд тэр Намайг мэдэж авсан ч гэсэн тийм мэдлэг нь мөн л үзэл байхгүй гэж үү?” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Арван нэгдүгээр бүлэг”-ээс). “Хүн Сатанд уруу татагдаж, ялзарсан учраас, үзэл бодолд автагдсан учраас, бүх хүн төрөлхтнийг биечлэн байлдан дагуулж, хүний бүх үзлийг илчилж, хүний бодлыг тасар татахын тулд Би махбод болсон. Үүний үр дүнд, хүн цаашид Миний өмнө өөрийгөө гайхуулж чадахгүй бөгөөд цаашид өөрийн үзлийг ашиглан Надад үйлчлэхгүй, тийнхүү хүний үзэл дэх “Би” бүрмөсөн сарнидаг” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Арван нэгдүгээр бүлэг”-ээс).

Хаанчлалыг байгуулахад Би шууд Өөрийн бурханлаг чанараар ажилладаг ба эцсийн эцэст бие махбодтой Намайг мэдэж авах боломжийг тэдэнд олгон, Миний үгэнд үндэслэн Надад юу байдгийг, Би юу болохыг мэдэх боломжийг бүх хүнд олгодог. Тийнхүү энэ нь бүдэг бадаг Бурханы хойноос хөөцөлдөх хүн төрөлхтний эрэл хайгуулыг төгсгөж, хүний зүрх сэтгэлд буй тэнгэр дэх Бурханы байрыг үгүй болгодог, өөрөөр хэлбэл энэ нь, бие махбод дахь Миний үйл хэргийг мэдэх боломжийг хүмүүст олгож, газар дээр байх Миний цаг хугацааг дуусгадаг” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Наймдугаар бүлэг”-ээс).

Махан биед амьдарч байгаа бүх хүний хувьд зан чанараа өөрчлөхөд зорьсон зорилго шаардлагатай, Бурханыг мэдэхэд Бурханы бодит үйл хэрэг болон жинхэнэ нүүр царайг харах шаардлагатай. Хоёуланд нь зөвхөн Бурханы махбод болсон бие л хүрч чадах ба хоёуланг нь хэвийн, бодит махбодоор л биелүүлж чадна. Ийм учраас бие махбодтой болох нь шаардлагатай бөгөөд ялзарсан бүх хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй юм. Хүмүүс Бурханыг мэдэх шаардлагатай учраас тодорхойгүй, ер бусын бурхдын дүр төрхийг зүрх сэтгэлээсээ зайлуулах ёстой, хүмүүс ялзарсан зан чанараасаа салах шаардлагатай учраас эхлээд өөрсдийн ялзарсан зан чанарыг мэдэх ёстой. Хэрвээ хүмүүсийн зүрх сэтгэлээс тодорхойгүй бурхдын дүр төрхийг зайлуулах тэр ажлыг зөвхөн хүн хийвэл зохих үр дүнд хүрч чадахгүй. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд байгаа тодорхойгүй бурхдын дүр төрхийг дан ганц үгээр ил болгож, салгаж, бүрэн зайлуулж чадахгүй. Хэрвээ ингэвэл эцэстээ эдгээр гүн үндэслэсэн зүйлийг хүмүүсээс зайлуулах боломжгүй хэвээр байх болно. Зөвхөн бодитой Бурхан болон Бурханы жинхэнэ дүр л эдгээр тодорхойгүй, ер бусын зүйлийг орлож, хүмүүст тэдгээрийг аажмаар мэдэх боломж олгох ба зөвхөн ийм маягаар л зохих үр дүнд хүрч чадна. Өнгөрсөн хугацаанд эрж хайж байсан Бурхан нь тодорхойгүй, ер бусын гэдгийг хүн ухаардаг. Энэ үр дүнд хүрэх нь Сүнсний шууд удирдлагаар биш, тэр ч бүү хэл хэн нэгэн хүний сургаалаар ч биш, харин бие махбодтой болсон Бурханы улмаас юм. Бие махбодтой болсон Бурханы хэвийн ба бодит байдал нь хүний төсөөлөлд байгаа тодорхойгүй, ер бусын Бурханы эсрэг байдаг учраас бие махбодтой болсон Бурхан албан ёсоор Өөрийн ажлыг хийх үедээ хүний үзлийг бүгдийг нь ил болгодог. Бие махбодтой болсон Бурхантай харьцуулснаар л хүний анхдагч үзлийг илчлэх боломжтой. Бие махбодтой болсон Бурхантай харьцуулахгүйгээр хүний үзэл илчлэгдэх боломжгүй; өөрөөр хэлбэл, бодит байдалтай зэрэгцүүлэн тавихгүйгээр тодорхойгүй зүйлс илчлэгдэх боломжгүй. Хэн ч үг ашиглан энэ ажлыг хийж чадахгүй, хэн ч үгээр энэ ажлыг тодорхой илэрхийлж чадахгүй. Зөвхөн Бурхан Өөрөө л Өөрийнхөө ажлыг хийж чадахаас биш, Түүний өмнөөс өөр хэн ч энэ ажлыг хийж чадахгүй. Хүний хэл хэр баялаг байх нь хамаагүй, хүн Бурханы бодит байдал болоод хэвийн байдлыг тодорхой илэрхийлэх чадваргүй. Бурхан хүмүүсийн дунд биечлэн ажиллаж, Өөрийнхөө дүр болон оршихуйг бүрэн харуулах л юм бол хүн Бурханыг илүү бодитоор мэдэж, Түүнийг илүү тодорхой харж чадна. Энэ үр дүнд ямар ч махан биетэй хүн хүрч чадахгүй. Мэдээж Бурханы Сүнс ч бас энэ үр дүнд хүрэх чадваргүй” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ялзарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хамгийн их хэрэгтэй”-ээс).

Миний айлдваруудыг хүлээн зөвшөөрсний дараа бүх хүн Миний талаар асар их мэдлэгтэй байх үе нь Миний ардууд Намайг амьдран харуулах үе байх бөгөөд энэ нь махбод дахь Миний ажил дууссан үе, Өөрийн бурханлаг чанарыг махбодод бүрэн амьдран харуулсан үе байх болно. Энэ мөчид бүх хүн махбод дахь Намайг мэдэхээр хичээж, Бурхан махбодоор илэрсэн гэдгийг үнэхээр хэлж чадах бөгөөд үр жимс нь энэ байх болно. … Эцэстээ Бурханы ардууд, үнэн зөв, хүчинд автаагүй агаад өөрсдийнх нь зүрх сэтгэлээс гарсан магтаалыг Бурханд өгч чадна. Энэ бол Бурханы 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний гол цөмд байсан зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл энэ нь энэхүү 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний биелэлт: бүх хүнд Бурхан бие махбодтой болсоны ач холбогдлыг мэдэгдэх—Бурхан махбодтой болсон гэдгийг буюу махбод дахь Бурханы үйл хэргийг тэдэнд бодитоор мэдэгдэх явдал—ингэснээр тэд тодорхойгүй Бурханыг үгүйсгэж, үүрд мөнхөд үнэхээр, бодитоор оршин байсан өнөөдрийн бас өчигдрийн, үүнээс ч илүүтэйгээр маргаашийн Бурханыг мэдэх юм. Зөвхөн тэр үед л Бурхан амралтанд орох болно!” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын нууцын тухай тайлбарын “Гуравдугаар бүлэг”-ээс).

Бурханыг махбод болохоос өмнө—өөрөөр хэлбэл хоёр мянган жилийн өмнө—бүх хүн (Израильчуудыг оролцуулалгүйгээр) Бурханы оршин тогтнолын талаар болон Тэр бүх зүйлийг бүтээсэн ба тэднийг захирдаг гэдэг талаар огтхон ч мэддэггүй байв. Хүнийг байгаль бүтээсэн гэж итгэдэг олон хүн байлаа. Ихэнх хүмүүс янз бүрийн муу ёрын сүнс, шүтээн шүтэж, сан тавьж, сөгдөн мөргөдөг байсан ба хуурамч бурхдыг дээдэлсэн сүмүүд хаа сайгүй байдаг байв. Хүмүүс бүх төрлийн муу ёрын сүнс, Сатаныг жинхэнэ Бурхан хэмээн авч үзэж, бүх хүн Сатаныг шүтэж, түүнд үйлчлэх хэмжээнд очсон юм. Хүн төрөлхтөн бүхэлдээ Сатаны хяналтан дор, түүний эзэмшил дор амьдарч байлаа. Тэд харанхуй болон нүгэлд унажээ—энэ бол нийтээр хүлээн зөвшөөрдөг баримт билээ. Бурхан Израиль дахь Хуулийн эрин үеийн ажлаа дуусгасны дараа Израильчууд жинхэнэ Бурханд шүтэн мөргөж, үйлчилж эхэлжээ. Гэвч Бурхан зөвхөн хүмүүсээр дамжуулан ажилласан бөгөөд тухайн ажлыг хийхийн тулд Тэр бие махбодтой болоогүй юм. Иймээс Хуулийн эрин үе дэх Бурханы ажлын үр дүн нь зөвхөн Израильчуудын дунд биелсэн боловч Харь үндэстний ертөнц бүхэлдээ Сатаныг шүтэж, түүнд үйлчилж, харанхуй ба нүгэл дунд үргэлжлүүлэн амьдарсаар байлаа—тэд өөрсдийгөө чөлөөлж чадаагүй юм. Энэ суурин дээр Бурхан хүн төрөлхтнийг золин аврах ажлыг хийхийн тулд анх удаа Эзэн Есүсийн бие махбодтой болж дэлхий дээр ирсэн билээ. Тэр “Гэмшицгээ: учир нь тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна” хэмээн гэмшлийн замыг тунхагласан юм. Тэрээр хүн төрөлхтөнд Аврагчийн илрэлтийг харуулахын тулд зарим үнэнийг илэрхийлсэн бөгөөд зөвхөн тэр үед л хүн төрөлхтөн, тэнгэр, газар, бүх зүйлийг Бурхан бүтээсэн бөгөөд Тэр тэдгээрийг захирагч юм хэмээн танин мэдэж эхэлжээ. Зөвхөн тэр үед л олон хүн Бурханд итгэж, шүтэн мөргөж эхэлсэн боловч завхарсан хүмүүсийн дунд Бурханыг үгүйсгэж, муу ёрын сүнсэнд итгэж, Сатаныг дагадаг хүн олон байсаар байлаа. Сатан хүн төрөлхтнийг хууран мэхэлж, завхруулсаар байсан юм. Цаашлаад шашны ихэнх хүмүүс Бурханд итгэсэн боловч Түүнийг үнэхээр мэдээгүй бөгөөд тэд Бурханд жинхэнээсээ дуулгавартай байж, шүтэн мөргөж чадаагүй. Гэсэн хэдий ч Эзэн Есүсийн илрэлт болон ажил нь хүмүүст Бурханы илрэлтийг харж байгаатай адилаар Аврагчийн илрэлтийг анх удаа харах боломж олгосон юм. Энэ бол хэний ч үгүйсгэж чадахгүй баримт мөн. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан дахин махбод болсон—Тэр бол Төгс Хүчит Бурхан бөгөөд—эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийсэн, ийнхүү хийснээрээ Бурхан эцэстээ Өөртэй нь нэг зүрх сэтгэл, санаатай бүлэг хүмүүсийг хүн төрөлхтний дундаас олж авсан юм. Энэ бүлэг хүмүүс өөрсдийн туулсан шүүлт, гэсгээлтээс болж Бурханы зөвт зан чанарын талаар жинхэнэ ойлголттой болсон бөгөөд тэд Бурханд туйлын дуулгавартай, Түүгээр авахуулсан хүмүүс болж, Түүнийг хүндлэх зүрх сэтгэлтэй болсон. Энэ бол завхарсан хүмүүсийн дундаас Бурханы олж авсан эхний бүлэг хүмүүс бөгөөд тэд бол эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлаар бий болсон эхний ялагчид юм. Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлэл—Үг нь Махбодоор Илэрсэн ном—дэлхий даяар түгж, дэлгэрэхийн хэрээр хүмүүс сэрж эхэлсэн ба тэд Бурханы үгийг сонирхох болсон. Жинхэнэ замыг судалж, үнэнийг хайж буй олон хүмүүс байгаа ба бүх завхарсан хүмүүс аажмаар, албан ёсоор Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирж эхэлж байна. Эдгээр нь бүгд Бурхан махбод болж, хүн төрөлхтний дунд үгээ айлдсанаар хүрсэн үр дүн билээ. Бурханы үг аливааг биелүүлдэг, ийм учраас Тэр ийнхүү хэлсэн юм: “Миний үг биелэгдэхэд газар дээр хаанчлал аажмаар бүрэлдэж, хүн хэвийн байдалдаа аажмаар эргэн ордог, улмаар Миний зүрх сэтгэл дэх хаанчлал газар дээр байгуулагддаг. Хаанчлалд Бурханы бүх ард энгийн хүний амьдралыг эргүүлэн авдаг. Жавартай хүйтэн өвөл дуусаж, жилийн турш хаврын улиралтай байдаг хотуудын ертөнцөөр солигдоно. Хүмүүс баргар, золгүй хүний ертөнцтэй нүүр тулахаа больж, хүний ертөнцийн хахир хүйтнийг туулахаа больдог. Хүмүүс бие биетэйгээ тэмцэлдэхгүй, улс орнууд өөр хоорондоо дайтахгүй, цаашид аллага хядлага ба аллага хядлагаас урсах цус үгүй болно; бүхий л газар нутаг аз жаргалаар дүүрч, хүмүүсийн хоорондын халуун дулаан байдал хаа сайгүй элбэг тохиолдоно” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хорьдугаар бүлэг”-ээс).

Би Өөрийн эрх мэдлийг албан ёсоор авч, хаанчлалд Хаан болон захирах үед Миний бүх ардууд яваандаа Надаар төгс болгуулна. Дэлхийн бүх улс гүрэн хагаран бутрах яг тэр үед Миний хаанчлал бүрэлдэн тогтоно, мөн тэр үед Би хувирч, бүхий л орчлон ертөнцөд хандах болно. Тэр үед бүх хүн Миний алдар суут царайг харж, Миний жинхэнэ төрхийг харах болно” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Арван дөрөвдүгээр бүлэг”-ээс).

Эцэст нь, Тэр бол зөвхөн өршөөнгүй, энэрэнгүй Бурхан, мэргэн ухаан, гайхамшгийн Бурхан, мөн ариун Бурхан байгаад зогсохгүй, үүнээс ч илүүтэйгээр хүнийг шүүдэг Бурхан юм гэдгийг хүмүүст харуулахын тулд Тэр орчлон ертөнц дахины хүмүүсийн доторх зөвт бус, ариун бус бүхнийг шатаах болно. Хүн төрөлхтний дундах муу хүмүүст Тэр бол шатаалт, шүүлт, шийтгэл; төгс болгуулах хүмүүст Тэр бол гай зовлон, цэвэршүүлэлт, шалгалт, түүнчлэн тайтгарал, дэмжлэг, үгийн хангалт, харьцалт, засалт юм. Таягдуулах хүмүүст Тэр шийтгэл, мөн түүнчлэн залхаан цээрлүүлэлт билээ” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хоёр удаа бие махбодтой болох нь бие махбодтой болохын ач холбогдлыг гүйцээдэг”-ээс).

Ертөнцийн үндэстнүүд болон хүмүүс бүгд Миний сэнтийн өмнө буцаж ирэх үед Би тэнгэрийн бүх хишгийг аваад хүний ертөнцөд хүртээх болно, ингээд Миний ачаар энэ нь зүйрлэшгүй хишгээр бялхах болно. Гэхдээ хуучин ертөнц оршсоор байгаа цагт Би Өөрийн уур хилэнг үндэстнүүд рүү чулуудаж, Өөрийн захиргааны зарлигийг орчлон ертөнц даяар ил тод зарлаж, түүнийг зөрчсөн хэнд ч гэсгээлт үзүүлнэ:

“Намайг үг хэлэхээр орчлон ертөнцийн зүг царайгаа хандуулахад бүх хүн Миний дуу хоолойг сонсож, дараа нь орчлон ертөнц даяарх Миний бүх үйл хэргийг хардаг. Миний хүслийн эсрэг явдаг хүмүүс, өөрөөр хэлбэл, хүний үйл хэргээрээ Намайг эсэргүүцдэг хүмүүс Миний гэсгээлт дор унах болно. Би тэнгэр дэх үй олон оддыг авч тэднийг цоо шинэ болгох ба Миний ачаар нар, сар ч шинэчлэгдэнэ—хурмаст тэнгэр өмнө нь байснаасаа ондоо болно; газар дээрх тоо томшгүй олон зүйлс шинэчлэгдэнэ. Миний үгээр дамжуулан бүх зүйл бүрэн дүүрэн болно. Орчлон ертөнцийн олон үндэстэн цоо шинээр хуваагдаж, Миний үндэстнээр солигдох болохоор дэлхий дээрх үндэстнүүд үүрд үгүй болж, Намайг шүтэн мөргөдөг үндэстэн болно; дэлхий дээрх бүх үндэстэн сөнөж, оршин тогтнохоо болино. Бүх орчлон ертөнц дэх хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг бүхэн устана; Сатаныг шүтдэг бүх хүн Миний дүрэлзсэн галд унана—өөрөөр хэлбэл, одоо урсгал дотор байгаа хүмүүсээс бусад нь үнс нурам болно. Намайг олон хүнийг гэсгээх үед шашны ертөнц дэх хүмүүс өөр өөр түвшинд Миний хаанчлалд эргэн ирж, Миний үйлсээс болж байлдан дагуулагдана, яагаад гэвэл, тэд цагаан үүл хөлөглөн айсуй Ариун Нэгнийг харсан байх юм. Бүх хүн өөрсдийн адил төрлийн хүмүүсийг дагах ба хийсэн зүйлээсээ хамааран янз бүрийн гэсгээлт хүртэх болно. Миний эсрэг зогссон хүмүүс бүгд мөхнө; газар дээрх үйл хэрэг нь Намайг оролцуулаагүй хүмүүсийн хувьд гэвэл, тэд биеэ хэрхэн авч явснаасаа хамааран Миний хөвгүүд болон Миний ардын засаглал дор энэ дэлхийд оршсон хэвээр байна. Бүх хүн төрөлхтөнд өөрсдийнх нь нүдээр харуулахын тулд Би тоо томшгүй олон хүн болон улс оронд Өөрийгөө илчилж, газар дэлхий дээр Өөрийн дуу хоолойг гарган, Өөрийн агуу ажлын биелэлтийг тунхаглах болно” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хорин зургаадугаар бүлэг”-ээс).

Одоо Бурханы илрэлт болон ажил нь тодорхойгүй Бурханд итгэх хүн төрөлхтний итгэлийн эрин үеийг, мөн түүнчлэн Сатан хүн төрөлхтнийг захирч, завхруулж байгаа харанхуй, ёрын муу эрин үеийг үнэхээр төгсгөсөн гэдгийг бид бүгд харж чадна. Энэ нь Бурханы биечлэн илрэлт, ажил болон Бурханы үгийн ноёрхлын Хаанчлалын эрин үеийг нээсэн юм. Яагаад шашны ертөнц бас эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлаар илчлэгдэж, таягдагдаж, бүр Түүний хараалыг хүртсэн юм бэ? Шашны ертөнц дэх ихэнх хүмүүс тодорхойгүй Бурханд буюу өөрсдийн үзлийн Бурханд итгэсээр байгаа боловч тэдний зүрх сэтгэлд Бурханы жинхэнэ дүр төрх болон Түүний жинхэнэ зан чанар оршдоггүйгээс энэ нь болж байгаа юм. Иймээс тэд махбод дахь Бурханыг эсэргүүцэж, яллаж, Түүнийг дахин нэгэнтээ загалмайд цовдлох чадвартай, ийм учраас Бурхан “Бурханыг цовдолдог хүмүүс золгүй еэ” (Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хорон муу хүмүүс гарцаагүй шийтгүүлнэ”-ээс). хэмээн хэлж тэднийг хараасан билээ. Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы илрэлт болон ажил Үг нь махбодоор илэрсэн баримтыг биелүүлсэн юм. Бурханы үгийг харж, сонсож, Түүний шүүлт, гэсгээлтийн ариусгалт дотор амьдрах боломжийг бүх хүн төрөлхтөнд олгон, Бурханы зан чанарыг бүх хүн төрөлхтөнд илэн далангүй харуулсан. Хүн төрөлхтний дундаас Бурханд итгэдэг ч бай, үгүй ч бай, мөн Бурханд харьяалагддаг ч бай эсвэл Сатанд харьяалагддаг ч бай бүх хүн Бурханы үгээр илчлэгдэн өөрсдийнхөө төрлийн дагуу ангилагддаг. Бурханд харьяалагддаг бүх хүн Түүний үгээр сэрж, Түүний үгийн хоол тэжээлээс Түүнийг аажмаар ойлгож, Түүнтэй нүүр тулан уулзаж, Бурхан бүх зүйлийг захирдгийг, Тэр хүмүүсийн хувь заяаг захирдгийг харж эхэлсэн. Тэд бас хүмүүсийн зөрчлийг тэвчдэггүй Бурханы зөвт байдал, ариун байдлыг харсан юм. Бүх хүн Бурхан руу эргэн очих ба Түүний үг бүх зүйлийг биелүүлэх болно. Бурханых нь Бурхан руу эргэн очих, Сатаных нь Сатан руу эргэн очих явдал билээ. Үүний дараа тун удалгүй Бурхан сайныг шагнаж, мууг шийтгэх бөгөөд Тэр Сатанд харьяалагддаг бүхнийг арчин хаяхын тулд гай гамшиг ашиглах болно. Тэр бүх муу ёрын хүчнүүд гарцаагүй Түүний гэсгээлтэнд ялагдах ба Түүний ажлыг дуулгавартай дагаж, Түүн рүү үнэхээр эргэж чадах хүмүүсийг Бурхан, Өөрийнхөө хаанчлалд аваачих болно. Энэ бол Бурханы удахгүй гүйцэтгэх зүйлийн тухай баримт билээ. Хаанчлалын эрин үе бол Бурханы зан чанар хүн төрөлхтөнд илэн далангүй илчлэгдэх эрин үе бөгөөд энэ нь бас хүн төрөлхтөн Бурханыг мэдэж эхлэх эрин үе юм. Нэмж хэлэхэд, Хаанчлалын эрин үе бол Бурхан үгээ айлдаж, хүмүүст ил тод харагдах эрин үе билээ. Газар дээрх Бурханы хүслийн биелэлтэнд ямар ч хүч саад хийх чадваргүй. Христийн хаанчлал аль хэдийн газар дээр харагдсан ба Илчлэлийн номын энэ зөгнөл бүрэн биелсэн: “Харагтун, Бурханы асар хүмүүсийн дунд байж, Тэр тэдэнтэй хамт суурьших ба тэд Түүний ард болж, Бурхан Өөрөө тэдэнтэй хамт байж, тэдний Бурхан болно. Бурхан тэдний нүднээс бүх нулимсыг нь арчина; тэнд цаашид үхэл байхгүй, уй гашуу, уйлаан, өвдөлт ч гэж байхгүй болно: учир нь урьдын юмс өнгөрөн оджээ” (Илчлэл 21:3-4). Төгс Хүчит Бурханы хэлснээр, “Хаанчлалд Бурханы ардуудын Бурхантай хамт амьдрах амьдрал зүйрлэшгүй аз жаргалтай байдаг. Хүмүүсийн аз жаргалтай амьдралд зориулан ус бүжиж, уулс хүмүүсийн хамтаар Миний элбэг хангалуун байдлыг эдэлдэг. Миний хаанчлалд бүх хүн хичээн, шаргуу хөдөлмөрлөж, үнэнч байдлаа харуулдаг. Хаанчлалд бослого, эсэргүүцэл гэж үгүй; тэнгэр газар шүтэлцэж, хүн Бид хоёр ойр дотно, гүнзгий хайр сэтгэлтэй байж, баяр жаргалтай амьдарч, харилцан түшилцдэг …” (Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Бүх хүн, баясагтун!”-аас). Хаанчлалын эрин үед Бурхан Өөрийнхөө ардуудад Өөрийгөө харуулж, амьд үлдсэн хүмүүсийн газар дээрх амьдралыг залж чиглүүлнэ. Тэр тэдний хажууд амьдарч, тэдэнтэй хамт оршиж, тэдэнтэй хамт баярлан цэнгэнэ. Хүмүүс ч бас Бурхантай хамт байх аз жаргалтай, сайхан амьдралыг эдэлнэ. Энэ бол бие махбодтой болсон Бурханы эцсийн өдрүүдэд хийж дуусгах зүйл бөгөөд энэ нь Бурханы хүнд өгсөн хамгийн агуу амлалт, ерөөл билээ.

Кино зохиолын асуулт хариулт аас

Өмнөх: Асуулт 7: Христ бол үнэн, зам, амь гэдгийг Бурханы махбод болсон хоёр бие гэрчилсэн. Христ үнэн, зам, амь байна гэдгийг бид хэрхэн ойлгох ёстой вэ?

Дараах: 1. Яагаад Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг хийдэг вэ?

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх