Асуулт 4: Хуулийн эрин үед Өөрийн ажлыг биелүүлэхийн тулд Бурхан Мосег ашигласан, тэгвэл эцсийн өдрүүд дэх Өөрийн шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэхдээ Бурхан яагаад хүнийг ашигладаггүй, харин Өөрөө бие махбодтой болж хийх ёстой юм бэ?

Хариулт:

Эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажил хийхийн тулд Бурхан яагаад махбод болох ёстой вэ гэдэг нь үнэнээр цангаж, Бурханы илрэлтийг хайдаг олон хүний голчлон санаа тавьдаг асуулт юм. Энэ нь бас бид тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөж чадах эсэхтэй хамаатай асуулт мөн. Иймээс үнэний энэ талыг ойлгох нь маш чухал. Эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаа хийхийн тулд хүнийг ашиглахын оронд яагаад Бурхан Өөрөө бие махбодтой болох ёстой байдаг вэ? Энэ нь шүүлтийн ажлын уг чанараар тодорхойлогдоно. Учир нь шүүлтийн ажил бол үнэнийг илэрхийлэх Бурханы илэрхийлэл, мөн хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж, ариусгаж, аврахын төлөөх Түүний зан чанарын илэрхийлэл юм.

…………

Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил нь үнэний олон талыг илэрхийлж, Бурханы зан чанарыг, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг илэрхийлж, бүх нууцыг илчилж, хүний Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханаас урвадаг сатанлаг уг чанарыг шүүж, хүний үг яриа, ааш авирыг ил болгож, задлан шинжилж, Бурханы ариун, зөвт мөн чанар, халдашгүй зан чанарыг бүх хүн илчилдэг. Бурханы сонгосон хүмүүс Бурханы шүүлтийн үед Түүгээр илчлэгдэж, Бурхантай нүүр тулан уулзаж байгаа мэт байдаг. Бурхан хүнийг шүүх үедээ тэдэнд, Бурханы ариун мөн чанарыг харж байгаа мэт, агуу гэрэл тэнгэрээс бууж байгааг харах мэтээр Түүний зөвт зан чанарын илрэлийг харж, Бурханы үг нь хүний зүрх болоод сүнсэнд дүрэн орж, үгээр хэлэхийн аргагүй шаналал туулахад хүргэж байгаа хурц илд шиг гэдгийг харах боломж олгодог. Зөвхөн ийм маягаар л хүн өөрийн завхарсан мөн чанарыг, завхралын үнэнийг ухаарч, гүнзгий доромжлолыг мэдэрч, ичсэндээ царайгаа нууж, жинхэнээсээ гэмшин Бурханы өмнө нүүрээрээ газар унан мөргөж чаддаг, тэр үнэнийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы үгийг дагаж, өөрийгөө Сатаны нөлөөнөөс бүрэн ангижруулж, Бурханаар аврагдаж, төгс болгуулж чадах болно. Хүний шүүлт, ариусгалт, аврал гэх мэтийн ажлыг зөвхөн бие махбодтой болсон Бурхан л биечлэн хийж чаддаг.

Төгс Хүчит Бурханы үгийн шүүлтийг туулаад, Бурханы ариун байдал зөвт зан чанарт, хүн халдашгүй болохыг бид бүгдээрээ мэдэрсэн. Бурханы үгийн бичиг үсэг бүрт сүр жавхлан, уур хилэн шингэсэн, үг бүр нь бидний зүрх сэтгэлийн уг руу хатгаж Бурханаас урвадаг эсэргүүцдэг, сатанлаг уг чанарыг, мөн зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдсан, өөрсдөө ч харж чаддаггүй завхарсан зан чанарыг бүрэн ил болгож, бидний мөн чанар их зан, өөрийгөө зөвтгөх байдал, аминч үзэл урвалтаар ямар дүүрэн болохыг, бид газар дээр хэрэн хэсэж буй амьд чөтгөрүүд шиг өчүүхэн ч хүн чанаргүйгээр хэрхэн амьдарч байгаагаа ухаарах боломжийг олгодог. Бурхан үүнийг зэвүүн, жигшмээр гэж үздэг. Бидэнд доромжлуулсан мэт санагдаж, гэмшилд автдаг. Бид өөрсдийнхөө гутамшигтай, ёрын муу байдлыг хардаг ба бид Бурханы өмнө амьдрах эрхгүй, иймээс бид Бурханы авралыг хүртэхэд бэлэн нүүрээрээ газар мөргөдөг. Төгс Хүчит Бурханы үгийн шүүлтийг туулснаараа бид үнэхээр Бурханы илрэлтийг гэрчилдэг. Бурханы ариун байдал бол гутаагдашгүй, Түүний зөвт байдал халдашгүй гэдгийг бид хардаг. Бид хүнийг аврахын тулд Бурханы хичээнгүйлэн зориулдаг чин санаа зорилго, жинхэнэ хайрыг ухаарч, бидний завхралын үнэн болон мөн чанар Сатаны гарт байгааг ойлгодог. Тиймээс зүрх сэтгэлдээ бид Бурханыг хүндэлж, үнэнийг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч, бидэнд зориулсан Бурханы төлөвлөгөөг дуулгавартай дагаж эхэлдэг. Ингэж бидний завхарсан зан чанар аажмаар ариусгагдана. Өнөөдрийн бидний хүрсэн өөрчлөлтүүд бол шүүлтийн ажлыг хийхээр Бурханы бие махбодтой болсны үр дүн юм. Тийм болохоор бие махбодтой болсон Бурхан шүүлтийн ажлыг гүйцэтгэхийн тулд үнэнийг илэрхийлж, Бурханы зөвт зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг илэрхийлсэн цагт л, зөвхөн тэр үед л хүн жинхэнэ гэрлийн илрэлтийг, Бурханы илрэлтийг харж, Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй болж эхэлдэг. Зөвхөн ингэж л хүн ариусгагдаж, аврагдана. Христээс өөр ямар ч хүн эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлыг хийж чадахгүй.

…………

Хүнийг байлдан дагуулж, ариусгаж, төгс болгохын тулд эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил нь үнэнийг, Бурханы зан чанарыг, Бурханы төгс хүчит байдал болон мэргэн ухааныг илэрхийлснээр дамжуулан хийгдэх ёстойг тодорхой харж байна. Эцсийн өдрүүдэд энэ шүүлтийн ажлыг хийхийн тулд Бурхан Өөрөө илрэн гарсан. Энэ ажил нь нэг эрин үеийн эхлэл, нөгөө эриний төгсгөлийг тэмдэглэдэг. Энэхүү ажил бие махбодтой болсон Бурханаар хийгдэх ёстой, ямар ч хүн Түүний оронд энэ ажлыг хийж чадахгүй. Бурхан махбод болж ажилаа хийхийн оронд Өөрийнхөө бүх ажлыг хийлгэхээр хүнийг ашиглах ёстой гэж яагаад олон хүн итгэдэг вэ? Энэ бол итгэхийн аргагүй зүйл! Хүн төрөлхтөн Бурханы ирэлтийг үнэхээр угтан авдаг уу? Өөрийнхөө ажлыг хийхийн тулд Бурхан хүмүүсийг ашиглах болно гэж хүсдэг хүмүүс яагаад үргэлж маш олон байдаг юм бэ? Яагаад гэвэл хүмүүс өөрсдийнхөө үзлийн дагуу ажилладаг, тэд аливааг яах ёстой түүрээрээ л хийдэг, иймээс хүмүүс бусдыг амархан шүтэн биширч, тэднийг хөшөөний суурин дээр залж, тэднийг дагадаг, гэхдээ Бурханы ажиллах арга зам хэзээ ч хүний үзэлтэй нийцдэггүй, Тэр аливааг хүний бодож байгаа шигээр хийдэггүй. Иймээс Бурхантай нийцэлтэй байх нь хүний хувьд хэцүү. Бурханы мөн чанар бол үнэн, зам, амь. Бурханы зан чанар ариун, зөвт агаад халдашгүй. Гэхдээ завхарсан хүн нь Сатанаар нэвт шувт завхруулагдсан байдаг басатанлаг зан чанараар дүүрэн байдаг, тэдний хувьд Бурхантай зохицолтой байх нь хэцүү юм. Иймд бие махбодтой болсон Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөд хүнд хэцүү байдаг ба тэр судлан, шинжлэх дургүй байдаг, харин оронд нь хүнийг биширч, түүний ажилд сохроор итгэж энэ нь Бурханы ажил юм шиг үүнийг хүлээн зөвшөөрч, дагадаг. Энд ямар асуудал байна вэ? Хүн төрөлхтөнд, Бурханд итгэх, Түүний ажлыг туулах гэдэг нь юу гэсэн үг болох талаар өчүүхэн ч таамаг байдаггүй гэж болно, иймээс эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажил нь завхарсан хүн төрөлхтний бүх асуудлыг шийдвэрлэхээр бие махбодтой болсноор үнэнийг илэрхийлэх явдлаас бүрдэх ёстой. Эцсийн өдрүүд дэх шүүлтийн ажлаа хийхийн тулд Бурхан яагаад хүнийг ашигладаггүй юм бэ гэсэн та нарын асуултын тухайд үүнд одоо ч хариулт хэрэгтэй гэж үү? Хүний мөн чанар бол хүн, хүнд бурханлаг чанар байдаггүй, иймээс хүн үнэнийг илэрхийлж, Бурханы зан чанарыг, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохыг илэрхийлэх чадваргүй, мөн хүн төрөлхтнийг аврах ажлыг хийж чадахгүй. Хүмүүс бүгд Сатанаар завхруулагдаж, нүгэлт уг чанартай болсон, иймд тэд бусдыг шүүх ямар эрхтэй юм бэ? Бузар, завхарсан хүн өөрийгөө ариусгаж, аврах чадваргүй тул яаж бусдыг ариусгаж аврахаар санаархаж болох юм бэ? Бусад нь тэдний шүүлтийг хүлээн авахыг хүсэхгүй байх үед тийм хүмүүс зөвхөн шившиг болох байсан. Зөвхөн Бурхан л зөвт агаад ариун, зөвхөн Бурхан л үнэн, зам, амь. Иймээс, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг Тэр бие махбодтой болон гүйцэтгэх ёстой. Ямар ч хүн хийж чадахгүй, энэ бол баримт.

Тэгвэл Хуулийн эрин үед Өөрийн ажлыг хийхийн тулд Бурхан яагаад хүнийг ашигласан юм бэ? Учир нь, Хуулийн эрин үеийн ажил болон эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил нь өөр шинж чанартай. Хуулийн эрин үед хүмүүс, Сатанаар бага завхруулагдсан, дөнгөж мэндэлсэн төрөлтөн байсан. Ехова Бурханы ажил үндсэндээ, эртний хүмүүсийг газар дээр хэрхэн амьдрах тухай хууль тушаал гаргаж, удирдамжаар хангах явдал байсан. Ажлын энэ үе шат нь хүний зан чанарыг өөрчлөхөд чиглээгүй, илүү их үнэнийг илэрхийлэх шаардлага байгаагүй. Израильчуудад тогтоосон Өөрийнхөө хуулийг дамжуулахын тулд л Бурхан хүнийг ашиглах хэрэгтэй байсан, ингэснээр израильчууд хэрхэн хуулийг сахиж, Еховаг шүтэн мөргөж, газар дээр хэрхэн хэвийн амьдрахаа мэдсэн юм. Ажлын тэр үе шат гүйцэтгэгдсэн. Иймээс Хуулийн эрин үеийн ажлыг гүйцээхийн тулд Бурхан Мосег ашигласан, уг ажлыг биечлэн хийхийн тулд Тэр бие махбодтой болох хэрэггүй байлаа. Эсрэгээрээ, эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажил Сатанаар завхруулагдсан хүн төрөлхтнийг аврахад чиглэдэг. Бурханы үгийн хэдхэн бүлгийг гаргаж, цөөн хэдэн хууль гаргах нь энэ тохиолдолд хангалтгүй. Ихээхэн хэмжээний үнэнийг илэрхийлэх ёстой. Бурханы төрөлхийн зан чанар, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох гээд үнэнийг ойлгож, Бурханыг мэдэх боломжийг хүнд олгон, хүн төрөлхтөнтэй нүүр тулан Өөрийгөө илчилж байгаа юм шиг үнэн, зам, амийг бүгдэд нээх ёстой, ингэснээрээ, хүн төрөлхтнийг тэр нэвт ариусгаж, аварч, төгс болгодог. Бурхан үүнийг бие махбодтой болсноор дамжуулан биечлэн хийх ёстой, ямар ч хүн үүнийг Түүний оронд хийж чадахгүй. Өөрийнхөө үгний хэдхэн хэсгийг гаргахын тулд Бурхан эш үзүүлэгчдийг ашиглаж болно, гэхдээ Бурхан, Бурханы төрөлхийн зан чанар, Бурханд юу байгаа Тэр юу болох гээд, үнэнийг бүхэлд нь илэрхийлэхийг, эш үзүүлэгчдэд зөвшөөрдөггүй, учир нь хүнд тохирохгүй. Хэрвээ Бурхан, Өөрийн зан чанар болон үнэнийг бүхэлд нь илэрхийлэхийн тулд хүнийг ашигласан бол тэд магадгүй Бурханыг доромжлох байсан, учир нь хүн завхарсан зан чанартай, өөрийнхөө үзэл баримтлал, төсөөллөө илэрхийлдэг, түүний ажилд хольц байх нь гарцаагүй ба энэ нь Бурханыг хялбархан доромжилж, Бурханы ажлын үр ашигт нөлөөлнө. Бас хүн, өөрийн ажилын бохир хольцыг мэдэлгүй өөрт юу байгаа, өөрөө юу болохоо, Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохтой андуурч мэднэ. Энэ нь Бурханыг буруу ойлгож, доромжлоход хүргэнэ. Хэрвээ, Бурхан Өөрийн зан чанар болон үнэнийг бүхэлд нь илэрхийлэхдээ, хүнийг ашиглавал, хүний бохир бузраас болж, хүмүүс хүлээн зөвшөөрөлгүй, бүр эсэргүүцэж ч болох юм. Тэгвэл, Сатан алдаа олоод үймээн өдөөж, Бурханд дургүйцэх галыг дүрэлзүүлж, хаант улсаа байгуулахад турхирна. Энэ бол хүн Бурханы ажлыг хийхийн эцсийн үр дүн. Ялангуяа гүнзгий завхарсан хүнийг аврах эцсийн өдрүүд дэх Бурханы авралын тохиолдолд хүмүүс бие махбодтой болсон Бурханы ажлыг амархан зөвшөөрч, дагадаггүй. Иймээс Бурхан, ажилдаа хүнийг ашигласан бол бид зөвшөөрч, дагах бараг боломжгүй байсан. Энэ илэрхий баримт биш үү? Шашны ертөнцийн, ахлагчид, пасторуудыг хар. Тэдний бие махбодтой болсон Бурханы ажлыг, эсэргүүцэж, яллаж байгаа нь, өмнө нь Эзэн Есүсийг эсэргүүцэж байсан Иудейн ахлах тахилчид болон фарисайчуудынхаас ялгаатай байна гэж үү? Завхарсан хүн төрөлхтнийг аврах Бурханы аврал бол амархан ажил биш. Бид Бурхан хэрхэн боддогийг ойлгох ёстой!

…………

Бие махбодтой болсноор хийгдэх эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлт, үнэхээр учиртай. Бурхан хүмүүсийн дунд амьдарч үгээ тунхаглаж, Өөрийн зан чанар болоод, Бурханд юу байгаа Тэр юу болохыг, бүгдэд илэрхийлэн эцсийн өдрүүдэд, газар дээр, бие махбодтой болсон. Бурхан хэнийг хайрладаг, хэнийг жигшдэг, хэнд уурлаж хэнийг шийтгэдэг, Түүний сэтгэл санааны байдал, хүнд тавих шаардлага, хүний төлөөх санаа зорилго, амьдралын талаарх хүний үзэл бодол, үнэ цэнэ гэх мэтээр амьдралд тодорхой зорилготой байх боломжийг хүнд олгодог. Эдгээр бүх зүйлийг Тэр хүмүүсд мэдэгддэг, ингэснээр тэд шашны тодорхойгүй эрэл хайгуул хийхгүй болно. Бие махбодтой болсон Бурханы илрэлт нь, “Еховагийн нуруу л хүн төрөлхтөнд харагддаг эрин үеийг төгсгөдөг ба мөн тодорхойгүй Бурханд итгэх хүн төрөлхтний итгэлийн эрин үеийг дуусгавар болгодог.” Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы үг болон ажлыг туулсан бүх хүнд нийтлэг туршлага байдаг: Бид Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг туулж, бүх төрлийн шалгалт цэвэршүүлэлтийг туулж, ХКН-ын харгис хэрцгий мөрдлөг, хавчлагад гүн гүнзгий тарчилсан хэдий ч, Бурханы зөвт зан чанар бидэн дээр ирэхийг харсан, Бурханы сүр жавхлан, уур хилэн, төгс хүчин, мэргэн ухааныг харсан, мөн Бурханыг Өөрийг нь харж байгаатай яг адилаар Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох бүхний илрэлийг харсан. Хэдий бид Бурханы сүнслэг биеийг хараагүй ч түүний мэргэн ухаан, Бурханы төрөлхийн зан чанар, Түүний төгс хүчит байдал, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох гээд, Бурханыг үнэхээр мэдэж, Бидэнд Бурханаас эмээх зүрх сэтгэлтэй байх боломж олгон, Бурхан нүүр тулан ирсэн мэт, бидэнд бүрэн илчлэгдсэн, ингэснээр бид, Түүний зохицуулалтанд захирагдаж, үхэн үхтлээ дуулгавартай дагаж болох юм. Бурханы үг болон ажлаас, Бурханыг бодитоор харж мэдэж, бүх үзэл баримтлал төсөөллөө, бүрмөсөн хаяж, Бурханыг үнэхээр, мэддэг хүмүүс болдог гэдгийг, бид бүгд мэдэрсэн. Өмнө нь бид, Бурхан хүний нүглийг тасралтгүй өршөөж уучилна гэж итгэн, Бурханы зан чанарыг элэгсэг, өршөөнгүй гэж боддог байсан. Гэхдээ Төгс Хүчит Бурханы үгний шүүлтийг туулснаар, Бурханы зан чанар өршөөнгүй, элэгсэгээр зогсохгүй зөвт, бас сүр жавхлант, уур хилэнтэйг, бид мэдсэн. Түүнийг уурлуулсан хэн боловч шийтгэгдэнэ. Тиймээс бид Бурханыг хүндэлж, үнэнийг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы үгээр амьдарч чадна. Бид бүгдээрээ, Эцсийн өдрүүд дэх Төгс Хүчит Бурханы шүүлтийн ажлыг туулснаар, Бурханы зан чанар бол ариун, зөвт, халдашгүй гэдгийг жинхэнээсээ, бодитоор ойлгож авч, Бурханы өршөөл, хайрыг мэдэрч, Бурханы төгс хүчит байдал, мэргэн ухааныг үнэхээр үнэлдэг болж, Бурхан Өөрийгөө хэрхэн нууцаар доошлуулсныг ухаарч, Түүний чин санаа зорилго, хайр татам олон чанар, сэтгэл санааны байдал, итгэмжит байдал, гоо сайхан, сайн сайхан, Түүний эрх мэдэл, дээд эрх гээд, бүх зүйлийг хянадаг зэргийг мэдэж авсан. Бурханд юу байгаа Тэр юу болох нь, Өөрийг нь харж байгаа мэт, Бурхан бидний өмнө гарч ирэн, бурханыг, нүүр тулан мэдэх боломжийг бидэнд олгосон. Бид өөрсдийн үзэл төсөөлөлөөс болж Бурханд итгэж дагахаа больж, харин, Бурханыг гэсэн жинхэнэ хүндлэл, бишрэлийг мэдэрч, Бурханыг үнэхээр дуулгавартай дагаж, Түүнийг түшдэг. Үнэнийг илэрхийлж, шүүлтийн ажил хийхийн тулд Бурхан биечлэн бие махбодтой болоогүй бол бид хэзээ ч Бурханыг мэдэхгүй байх байсан ба өөрсдийгөө нүглээс ангижруулж, ариусгалтад хүрч чадахгүй байсан гэдгийг бид үнэхээр ухаарлаа. Иймээс та нар яаж ч харсан хамаагүй эцсийн өдрүүд дэх Бурханы шүүлтийн ажлыг бие махбодтой болсон Бурхан Өөрөө хийх ёстой, хэн ч Түүний оронд зогсож чадахгүй. Хүний үзэл баримтлал, төсөөллөөс үүдэн хэрвээ Бурхан, эцсийн өдрүүд дэх, шүүлтийн ажлыг хийхдээ хүнийг ашигласан бол, хүссэн үр дүндээ хүрч чадахгүй байх байсан юм.

Хаанчлалын сайн мэдээний тухай сонгодог асуулт, хариултаас

Өмнөх: Асуулт 3: Яагаад Бурхан шүүлтийн ажил хийхийн тулд хүний Хүү болж, эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон бэ? Үхлээс амилсан Эзэн Есүсийн сүнслэг бие болоод бие махбодтой болсон хүний Хүүгийн хоорондох бодит ялгаа юу вэ? Энэ бол бидний ойлгодоггүй асуудал—энэ талаар нөхөрлөл хийнэ үү.

Дараах: Асуулт 5: Завхарсан хүн төрөлхтнийг бие махбодтой болсон Бурхан аврах ёстой гэж яагаад хэлдэг вэ? Энэ нь ихэнх хүмүүсийн ойлгодоггүй зүйл—энэ талаар нөхөрлөл хийнэ үү.

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх