Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Агуулга

Христ шүүлтийн ажлыг үнэнээр хийдэг

Эцсийн өдрүүдийн ажил нь бүгдийг төрлөөр нь салгаж, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг дүгнэх явдал бөгөөд учир нь цаг хугацаа ойртож, Бурханы өдрүүд ирсэн. Бурхан Өөртөө эцсийг хүртэл үнэнч байсан бүх хүмүүсийг буюу Түүний хаанчлалд орсон хүмүүсийг Бурханы Өөрийн эрин үе рүү аваачна. Гэвч Бурханы Өөрийн эрин үе эхлэхээс өмнө Бурханы хийхийг хүсэж байгаа ажил бол хүний хийсэн үйлийг ажиглах биш, хүний амьдралын талаар асуух биш харин түүний эсэргүүцлийг шүүх юм, учир нь Бурхан Түүний сэнтийн өмнө ирэх хүн бүрийг ариусгана. Бурханы мөрийг энэ өдрийг хүртэл дагаж ирсэн хүмүүс Бурханы сэнтийн өмнө очих ба иймд Бурханы сүүлийн ажлыг хүлээн авсан хүн бүрийг Бурхан ариусгах болно. Өөрөөр хэлбэл Бурханы сүүлийн ажлыг хүлээж авах бүх хүмүүс гэдэг нь Бурханаар шүүгдэх хүмүүс юм.

Өмнө нь хэлснээр шүүлт Бурханы гэрээс эхэлнэ. Энэ "шүүлт" нь эцсийн өдрүүдэд Түүний сэнтийн өмнө ирсэн хүмүүс дээр Бурханы хийх шүүлт юм. Зарим хүмүүс, эцсийн өдөр ирэхэд Бурхан тэнгэрт том ширээ засаж, дээр нь том цагаан бүтээлэг дэвсээд, Бурхан агуу сэнтий дээр сууж, хүмүүс газар дээр өвдөг сөгдөнө. Дараа нь Бурхан хүн бүрийн нүглийг илчилж, түүнийг тэнгэр рүү хөөрөх үү эсвэл доор байгаа гал, хүхрээр дүүрэн нуур руу унах уу гэдгийг шийддэг гэх мэтийн ер бусын төсөөлөлд итгэдэг байж магадгүй. Хүний төсөөлөл ямар байхаас үл хамааран Бурханы ажлын мөн чанар өөрчлөгдөхгүй юм. Хүний төсөөлөл гэдэг бол хүний тархинаас гарч байгаа бодлоос бүтсэн зүйлээс өөрцгүй бөгөөд хүний харсан болон сонссон зүйлийг нийлүүлж, хэсэгчилсэн зүйл юм. Иймд Би төсөөлсөн зүйл нь хичнээн гоё байгаад зүгээр л зураг төдий байх ба Бурханы ажлын төлөвлөгөөг орлож чадахгүй гэж хэлнэ. Ер нь тэгээд бүх хүмүүсийг Сатан завхруулсан учраас тэд яаж Бурханы бодлыг ойлгож чадах юм бэ? Хүн Бурханы шүүлтийн ажлыг ялангуяа гайхамшигтай байна гэж боддог. Хүмүүс шүүлтийн ажлыг Бурхан Өөрөө хийж байгаа учраас энэ нь маш агуу цар хүрээтэй, энгийн хүмүүст ойлгомжгүй байх ёстой гэж итгэдэг; үүний дуу чимээ тэнгэр газрыг доргиох ёстой ба хэрэв ингэхгүй юм бол тэр нь яаж Бурханы шүүлтийн ажил байж чадах юм бэ? Энэ шүүлтийн ажил явагдах үед Бурхан маш агуу сүрлэг байж, шүүгдэж байгаа хүмүүс нь өвдөг дээрээ сөхрөн орилж уйлж, өршөөл хүсэж байх ёстой гэдэгт хүн итгэдэг. Уг дүр зураг нь маш агуу бөгөөд гайхамшигтай байх ёстой... Хүн бүр Бурханы шүүлтийн ажлыг домогт зүйл гэж боддог. Гэвч Бурхан хүмүүс дээр шүүлтийн ажлаа эхэлснээс хойш урт хугацаа өнгөрсөн байхад чи унтсаар л байгаа гэдгээ мэддэг үү? Бурханы шүүлтийн ажил албан ёсоор эхэлсэн гэж чамайг итгэж байх үед Бурхан аль хэдийн газар тэнгэрийг өөрчилж байх болно гэдгийг чи мэддэг үү? Тэр үед чи магадгүй амьдралын утга учрыг дөнгөж ойлгосон байх боловч Бурханы өршөөлгүй шийтгэлийн ажил чамайг унтаагаар чинь там руу аваачих болно. Тэгэхэд л чи Бурханы шүүлтийн ажил хэдийнээ дуусчихсаныг гэнэт ойлгох болно.

Үнэтэй цагаа эдгээр жигшүүртэй муухай сэдвийн талаар ярихад зарцуулахаа зогсооцгооё. Харин шүүлт юунаас тогтдог тухай ярилцацгаая. "Шүүлт" гэдэг үгийн тухай ярихад чи, Еховагийн газар бүрд ярьсан үгс болон Есүсийн фарисайчуудыг зэмлэсэн үгийн тухай бодох болно. Хэдий эдгээр үг нь хатуу байсан ч хүнийг шүүх Бурханы шүүлт биш байсан; эдгээр үг нь Бурханы өөр өөр орчинд буюу өөр өөр байдалд хэлсэн үгс байсан ба эцсийн өдрүүдэд хүнийг шүүхдээ хэлдэг Христийн үгнээс өөр юм. Эцсийн өдрүүдэд Христ, хүмүүсийг сургаж, хүний мөн чанарыг илчилж, түүний үг болон үйл хэргийг задлан шинжлэхийн тулд төрөл бүрийн үнэнийг хэрэглэдэг. Эдгээр үгс нь хүний үүрэг, хүн яаж Бурханд дуулгавартай байх, хүн яаж Бурханд үнэнч байх, хүн яаж хэвийн хүн чанарыг амьдран харуулах болон Бурханы мэргэн ухаан, зан чанар гэх мэт төрөл бүрийн үнэнийг агуулдаг. Эдгээр үг нь бүгд хүний мөн чанар болон түүний ялзармал зан чанар луу чиглэсэн байна. Тухайлбал хүн Бурханыг хэрхэн үл ойшоодгийг илчилсэн үгс нь хүн хэрхэн Сатаны биелэл болж, Бурханы эсрэг дайсны хүч болдогтой холбоотойгоор хэлэгдсэн. Бурхан шүүлтийн ажил хийхдээ хүний угийн чанарыг зүгээр л хэдэн үгээр тодорхой болгодог бус харин удаан хугацааны туршид илчлэл, харьцалт болон засалтыг гүйцэтгэдэг. Тийм төрлийн илчлэл, харьцалт болон засалтыг энгийн үгээр орлуулж болохгүй ба харин хүнд огтхон ч байдаггүй үнэнээр орлуулж болно. Зөвхөн тийм төрлийн ажлыг л шүүлт гэж үздэг; зөвхөн ийм шүүлтээр л дамжуулан хүнийг ятгаж, Бурханд захирагдахуйцаар бүрэн итгүүлэх бөгөөд хүн Бурханы тухай жинхэнэ мэдлэгийг олж авч чадах юм. Шүүлтийн ажлын бий болгодог зүйл нь Бурханы үнэн царайны талаарх хүний ойлголт болон хүний тэрслүү байдлын тухай үнэн юм. Шүүлтийн ажил нь, Бурханы хүслийн тухай, Бурханы ажлын зорилгын тухай, хүний ойлгож чаддаггүй нууцуудын тухай ихээхэн ойлголт олж авах боломжийг хүнд олгодог. Энэ нь мөн хүнд, өөрийн ялзарсан мөн чанар болон өөрийн ялзралын үндсийг таньж мэдэх, түүнчлэн хүний муухай байдлыг олж илрүүлэх боломжийг олгодог. Эдгээр үр дүнг бүгдийг нь шүүлтийн ажил авчирдаг, учир нь ийм ажлын мөн чанар нь үнэндээ Бурханы үнэн, зам, амийг Түүнд итгэдэг бүх хүмүүст нээх ажил юм. Энэ ажил бол Бурханы хийдэг шүүлтийн ажил билээ. Хэрэв чи эдгээр үнэнийг чухал гэж авч үзэхгүй, үргэлж тэдгээрээс зайлсхийх эсвэл тэднээс салах шинэ аргыг бодож байдаг бол Би чамайг хүнд нүгэлтэн гэж хэлнэ. Хэрэв чи Бурханд итгэдэг ч үнэнийг эсвэл Бурханы хүслийг эрж хайдаггүй мөн чамайг Бурханд ойртуулах замуудад дургүй бол Би чамайг шүүлтээс бултахаар оролдож байгаа нэгэн гэж хэлнэ. Чи агуу цагаан сэнтийнээс зугтаж байгаа хүүхэлдэй, урвагч бөгөөд Бурхан Түүний нүдэн доор зугтаж байгаа тэрслүү нэгнийг өршөөхгүй. Ийм хүмүүс илүү хүнд шийтгэл хүртэх болно. Шүүгдэж, ариусгагдсаар Бурханы өмнө ирдэг хүмүүс Бурханы хаанчлалд үүрд амьдрах болно. Мэдээж энэ нь ирээдүйд болно.

Шүүлтийн ажил бол Бурханы Өөрийнх нь ажил, иймд үүнийг Бурхан Өөрөө аяндаа хийх ёстой; үүнийг хүн Түүний оронд хийж чадахгүй. Шүүлт бол хүнийг үнэнээр байлдан дагуулах ажил тул Бурхан энэ ажлыг хүмүүсийн дунд хийхийн тулд Бурхан махбод болсон дүрээр гарч ирэх нь гарцаагүй юм. Өөрөөр хэлбэл, эцсийн өдрүүдэд Христ газар сайгүй байгаа хүмүүсийг сургаж, тэдэнд бүх үнэнийг мэдүүлэхийн тулд үнэнийг ашиглах болно. Энэ бол Бурханы шүүлтийн ажил юм. Олон хүмүүс хоёр дахь удаа бие махбод болсон Бурханы талаар сонсоод аманд нь гашуун оргидог, учир нь хүмүүст Бурхан бие махбод болж шүүлтээ хийнэ гэдэгт итгэхэд хэцүү байдаг. Бурханы ажил нь хүний хүлээлтээс ихэнхдээ хэтэрдэг ба хүний оюун ухаан хүлээн авахад хэцүү байдаг гэдгийг Би чамд хэлэх ёстой. Хүн бол ердөө л газар дээрх өт, харин Бурхан хажууд нь орчлон ертөнцийг дүүргэх эрхэм дээд Нэгэн юм; хүний оюун ухаан бол зөвхөн өтийг томруулахад зориулсан нүхэн дэх ялзарсан ус байхад Бурханы бодлоор чиглүүлэгддэг ажлын үе шат бүр нь Бурханы мэргэн ухааны үр жимс юм. Хүн үргэлж Бурхантай тэмцэлдэхийг хүсдэг; тэгээд эцэстээ хэн хожигдох нь ойлгомжтой гэж Би хэлдэг. Би та бүхнийг өөрсдийгөө алтнаас үнэтэй гэж үзэхгүй байхыг уриалж байна. Хэрэв бусад нь Бурханы шүүлтийг хүлээж авч чадаж байгаа бол чи яагаад чадахгүй гэж? Чи бусдаас хэр дээгүүр байдаг вэ? Хэрэв бусад хүмүүс үнэний өмнө толгойгоо бөхийлгөж чадаж байвал чи ч бас тэгж чадахгүй гэж үү? Бурханы ажлын агуу чиглэлийг зогсоох боломжгүй юм. Тэрээр чиний "гавьяаны" төлөө шүүлтийн ажлаа дахин давтахгүй ба ийм сайн боломжийг алдсандаа чи гашуунаар харамсах болно. Хэрвээ чи Миний үгэнд итгэхгүй байвал тэнгэр дэх тэрхүү агуу цагаан сэнтий чамд шүүлт хийхийг хүлээ! Бүх Израилчууд Есүсийг үл ойшоож, үгүйсгэсэн боловч хүн төрөлхтний төлөөх Есүсийн золин авралын баримт нь орчлон ертөнцийн өнцөг булан бүрт тархсан гэдгийг чи мэдэх ёстой. Энэ нь Бурханы аль хэдийн биелүүлсэн бодит баримт биш гэж үү? Хэрэв чи Есүс чамайг тэнгэр рүү авч явахыг хүлээсээр байгаа бол Би чамайг зөрүүд, үхсэн модны хугархай [a] гэж хэлнэ. Есүс чам шиг үнэнд үнэнч биш зөвхөн ерөөлийг хайж байдаг хуурамч итгэгчийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Эсрэгээрээ Тэр чамд өршөөл үзүүлэлгүйгээр галт нууранд хэдэн арван мянган жил шатаах болно.

Чи одоо шүүлт гэж юу болохыг, үнэн гэж юу болохыг ойлгож байна уу? Чи одоо хэрэв ойлгож байгаа бол Би чамайг шүүлтэнд ор гэж дуудаж байна, эс бөгөөс чи Бурханаар сайшаагдаж, Тэр чамайг Өөрийн хаанчлалд оруулах боломжийг хэзээ ч олж авч чадахгүй. Шүүлтийг хүлээн авсан боловч хэзээ ч ариусгагдахгүй хүмүүс, өөрөөр хэлбэл шүүлтийн ажлын дундуур зугтан одсон хүмүүс үүрд Бурханаар жигшигдэн, гологдох болно. Тэдний нүгэл нь фарисайчуудынхаас ч илүү хүнд ба учир нь тэд Бурханаас урваж, Бурханы эсрэг боссон. Үйлчлэл үзүүлэх ч эрхгүй ийм хүмүүс илүү хатуу ширүүн, үүрдийн шийтгэлийг хүлээн авах болно. Нэгэнтээ үнэнч байх тухай үг хэлээд дараа нь Түүнээс урвасан ямар ч урвагчийг Бурхан өршөөхгүй. Ийм хүмүүс сүнс, сэтгэл, биеийн шийтгэлээр дамжуулан хариугаа хүртэх болно. Энэ нь Бурханы зөвт зан чанарыг илчлэхгүй байна гэж үү? Энэ нь Бурханы шүүлт болон хүний илчлэлийн гол зорилго биш гэж үү? Шүүлтийн цаг үед бүх төрлийн муу үйл хэрэг хийсэн хүмүүсийг Бурхан, сүнснүүдийн хүссэнээр махан биеийг нь устгуулахын тулд муу ёрын сүнснүүдийн байдаг газар тавих болно. Тэдний биеэс хүүрийн үнэр ханхлах ба энэ нь тэдэнд тохирох залхаан цээрлүүлэлт юм. Бурхан эдгээр үнэнч бус, хуурамч итгэгчид, хуурамч элчүүд, хуурамч ажилчдын хийсэн нүгэл нэг бүрийг тэдний бүртгэлийнх нь дэвтэрт бичих ба цаг нь ирэхэд Тэр тэднийг бузар сүнснүүдийн дунд хаяснаар тэдний бие сүнснүүдийн хүслээр бузартаж үр дүнд нь тэд хэзээ ч дахин төрөхгүй, хэзээ ч дахин гэрэл харахгүй болох юм. Нэгэн цагт үйлчлэл хийж байсан ч эцэст нь хүртэл үнэнч байж чадаагүй эдгээр хоёр нүүртнүүдийг Бурхан ёрын муугийн тоонд оруулах ба ингэснээр тэд ёрын муугийн зөвлөлд орж ёс журамгүй олны нэг болох болно. Эцэст нь Бурхан тэднийг устгана. Бурхан, Христэд хэзээ ч үнэнч байгаагүй эсвэл ямар ч хүчин чармайлтыг зориулж байгаагүй хүмүүсийг хойш тавьж, тэднийг огт анзаарахгүй бөгөөд эрин үе солигдох үед тэднийг бүгдийг нь устгах болно. Тэд Бурханы хаанчлалд орох нь байтугай газар дээр оршин байхаа болино. Бурханд хэзээ ч үнэнч байгаагүй боловч Бурханыг хууран аргалахаас өөр аргагүй болсон хүмүүсийг Түүний ардуудын төлөө үйлчлэл хийдэг хүмүүсийн тоонд оруулна. Тийм хүмүүсийн цөөхөн нь л амь гарч чадах ба дийлэнх нь үйлчлэл үзүүлэхэд ч тохирохгүй хүмүүсийн хамтаар алга болох болно. Эцэст нь Бурхантай ижил санаатай бүх хүмүүсийг, Бурханы ардууд болон хөвгүүдийг мөн түүнчлэн тахилч болгохоор Бурханы урьдчилан тогтоосон хүмүүсийг Бурхан Өөрийн хаанчлалдаа аваачна. Энэ бол Өөрийн ажлаараа дамжуулан Бурханы бий болгосон үр жимс юм. Бурханы тогтоосон ангиллуудын алинд нь ч багтаагүй хүмүүсийг үл итгэгчид хэмээн тооцох болно. Тэдний үр дүн ямар байхыг та нар гарцаагүй төсөөлж чадна. Би та бүхэнд хэлэх ёстой бүхнээ аль хэдийн хэлсэн; та нарын сонгох зам бол та нарын гаргах шийдвэр байх болно. Та нарын ойлгох ёстой зүйл бол энэ: Бурханы ажил Бурхантай зэрэгцэн явж чадахгүй хэнийг ч хүлээдэггүй ба Бурханы зөвт зан чанар нь ямар ч хүнд өршөөл үзүүлдэггүй.

Тайлбар:

Үхсэн модны хугархай: "найдваргүй тохиолдол" гэсэн утгатай Хятадын хэлц үг.