ЗАЛБИРЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Та нар өдөр тутмын амьдралдаа залбиралд анхаарал хандуулдаггүй. Хүмүүс залбирлыг үргэлж орхигдуулж ирсэн. Өмнөх залбирал нь хүн Бурханы өмнө зүгээр л хийсэн дүр үзүүлж, хааш яаш хандаж байсан, хэн ч зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө бүрэн өгч, Бурханд үнэхээр залбирч байгаагүй. Хүмүүс өөрсдөд нь ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед л Бурханд залбирдаг. Энэ бүх хугацаанд чи ер нь Бурханд үнэхээр залбирсан уу? Бурханы өмнө шаналлын нулимс урсгаж ер нь үзсэн үү? Бурханы өмнө өөрийгөө ер нь мэдэж авч байсан уу? Бурханд зүрх сэтгэлээсээ залбирч үзсэн үү? Залбирал хэрэгжүүлэлтээс бий болдог: Хэрвээ чи гэртээ ер нь залбирдаггүй бол чуулганд залбирах ямар ч аргагүй байх бөгөөд жижиг цуглааны үеэр ихэвчлэн залбирдаггүй бол том цуглааны үеэр залбирч чадахгүй. Чи ихэвчлэн Бурханд ойртдоггүй, Бурханы үгийг эргэцүүлдэггүй бол залбирах цаг болоход чамд хэлэх үг олдохгүй—залбирсан ч гэсэн чи хийсэн дүр үзүүлнэ; тэр нь жинхэнэ залбирал биш.

Үнэхээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Энэ нь зүрх сэтгэл доторх үгээ Бурханд хэлж, хүслийг нь ухаарснаар, үгэнд нь үндэслэн Бурхантай ярилцана гэсэн үг юм; энэ нь Бурханд нэн ойр байгаагаа мэдрэх, Тэр өмнө чинь байгааг болон Түүнд хэлэх зүйлтэй гэдгээ мэдрэх гэсэн үг юм; мөн энэ нь зүрх сэтгэл дотроо гойд гэрэлтэй байж, Бурхан онцгой хайр татам гэдгийг мэдэрнэ гэсэн үг юм. Чи ялангуяа урам зориг орж, үгийг чинь сонсоод ах эгч нар чинь таатай болж, хэлсэн үг чинь тэдний зүрх сэтгэл доторх үг, тэдний хэлэхийг хүсдэг үг бөгөөд хэлсэн зүйл чинь тэдний хэлэхийг хүсдэг зүйлийг төлөөлж байгааг мэдэрнэ. Үнэхээр залбирна гэдэг нь энэ юм. Үнэхээр залбирсны дараа зүрх сэтгэлд чинь амар амгалан, баясалтай санагдах болно; Бурханыг хайрлах хүч чадал нэмэгдэж, бүхий л амьдралд чинь юу ч Бурханыг хайрлахаас илүү үнэ цэн, ач холбогдолтой биш санагдана—энэ бүхэн залбирал чинь үр дүнтэй байсныг батална. Чи ер нь ийм маягаар залбирч үзсэн үү?

Тэгвэл залбирлын агуулга юу вэ? Чи алхам алхмаар, өөрийн жинхэнэ байдал, Ариун Сүнсний хийх зүйлийн дагуу залбирах ёстой бөгөөд Бурханы хүсэл болон хүнээс шаарддаг шаардлагад нийцүүлэн Бурхантай ярилцах ёстой. Чи залбирлаа хэрэгжүүлж эхлэх үедээ эхлээд зүрх сэтгэлээ Бурханд өг. Бурханы хүслийг ухаарахаар бүү оролд; зүрх сэтгэл доторх үгээ Бурханд хэлэх гэж л хичээ. Бурханы өмнө очих үедээ ингэж хэл: “Өө Бурхан минь! Танд би дуулгаваргүй байснаа өнөөдөр л ухаарлаа. Би үнэхээр завхарсан бөгөөд жигшүүртэй. Өмнө нь би цагаа дэмий өнгөрөөж байсан; өнөөдрөөс эхлээд би Таны төлөө амьдарна, би утга учиртай амьдралыг амьдран харуулж, Таны хүслийг биелүүлэх болно. Таны Сүнс үргэлж миний дотор ажиллаж, намайг үргэлж гэрэлтүүлж, гэгээрүүлдэг болохоор би Таны өмнө хүчтэй, хангинасан гэрчлэл хийж, бидний доторх Таны алдар, Таны гэрчлэл болон Таны ялалтын баталгааг Сатанд харуулж чадна.” Ийм маягаар залбирах үед зүрх сэтгэл чинь бүрмөсөн чөлөөлөгдөнө, ийм маягаар залбирснаар зүрх сэтгэл чинь Бурханд илүү ойртоно, ийм маягаар байнга залбирснаар Ариун Сүнс дотор чинь гарцаагүй ажиллах болно. Чи үргэлж ийм маягаар Бурханыг дуудаж, Бурханы өмнө шийдвэрээ гаргадаг бол Бурхан шийдвэрийг чинь хүлээн зөвшөөрч, зүрх сэтгэл болон бүхий л оршихуйг чинь хүлээн авах өдөр ирж, эцэст нь чи Бурханаар төгс болгуулна. Залбирал та нарын хувьд дээд зэргийн ач холбогдолтой юм. Залбирах үедээ чи Ариун Сүнсний ажлыг хүлээн авч, улмаар зүрх сэтгэлийг чинь Бурхан хөдөлгөж, чиний доторх Бурханыг гэсэн хайрын хүч гарч ирдэг. Чи сэтгэлээсээ залбирдаггүй, Бурхантай ярилцахын тулд зүрх сэтгэлээ нээдэггүй бол Бурхан чиний дотор ажиллах ямар ч аргагүй. Чи залбирч, зүрх сэтгэл доторх бүх үгээ хэлсэн бөгөөд Бурханы Сүнс ажиллаагүй, мөн чи дотроо урам зориг аваагүй бол зүрх сэтгэл чинь чин үнэнч биш, үг чинь үнэн биш, хольцтой хэвээр гэдгийг энэ нь харуулдаг. Залбирчхаад сэтгэл чинь ханамжтай байвал залбирлыг чинь Бурхан хүлээн зөвшөөрч, Бурханы Сүнс чиний дотор ажилласан байна. Бурханы өмнө үйлчилдэг нэгэн болохын хувьд чи залбирахгүй байж болохгүй. Чи Бурхантай хийх нөхөрлөлийг үнэхээр л утга учиртай, үнэ цэнтэй гэж үздэг бол залбирлыг орхиж чадах байсан гэж үү? Хэн ч Бурхантай ярилцахгүй байж чадахгүй. Залбиралгүйгээр чи махан биед, Сатаны хүлээсэнд амьдардаг; жинхэнэ залбиралгүйгээр чи харанхуйн нөлөөн дор амьдардаг. Ах эгч нар өдөр болгон үнэхээр залбирч чадна гэж Би найддаг. Энэ нь ёс заншил сахих явдал бус, хүрэх ёстой үр нөлөө юм. Чи жаахан нойр, зугаа цэнгэлээс татгалзан, үүрээр өглөөний залбирлаа хийж, дараа нь Бурханы үгийг эдлэхэд бэлэн байна уу? Хэрвээ чи энэ маягаар ариун зүрх сэтгэлээр залбирч, Бурханы үгийг идэж, уудаг бол чамайг Бурхан улам илүү хүлээн зөвшөөрнө. Өглөө бүр үүнийг хийж, өдөр бүр зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Бурхантай ярилцаж, харилцахыг хэрэгжүүлбэл Бурханы талаарх мэдлэг чинь гарцаагүй ихсэж, Бурханы хүслийг илүү ухаарч чадна. Чи ингэж хэлэх ёстой: “Өө Бурхан минь! Би үүргээ биелүүлмээр байна. Таныг өөрсдийн дунд алдаршуулж, өөрсдийн гэрчлэлийг эдлүүлэхийн тулд би бүхий л оршихуйгаа Танд зориулж л чадна. Бидний дотор ажиллаач гэж би Танаас гуйя, ингэснээр би Таныг үнэхээр хайрлаж, сэтгэл хангалуун байлгаж, Таныг эрэлхийлдэг зорилгоо болгож чадна.” Энэ ачааг үүрэх үед чинь Бурхан чамайг гарцаагүй төгс болгоно; чи зөвхөн өөрийнхөө төлөө залбиралгүй, харин Бурханы хүслийг биелүүлэх, Түүнийг хайрлахын төлөө бас залбирах ёстой. Энэ нь хамгийн жинхэнэ залбирал юм. Чи Бурханы хүслийг биелүүлэхийн төлөө залбирдаг уу?

Өмнө нь та нар хэрхэн залбирахаа мэддэггүй, залбирлыг орхигдуулдаг байсан; өнөөдөр та нар залбирч сурахын тулд чадах бүхнээ хийх ёстой. Бурханыг хайрлахын тулд доторх хүчээ дайчилж чадахгүй бол чи яаж залбирч чадах юм бэ? Чи ингэж хэлэх ёстой: “Өө Бурхан минь! Зүрх сэтгэл минь Таныг үнэхээр хайрлах чадваргүй, Таныг хайрлахыг хүсдэг ч надад хүч дутдаг. Би яах ёстой вэ? Сүнсний минь нүдийг нээгээч гэж би Танаас хүсье, Таны Сүнс миний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөөсэй гэж би хүсэж байна, ингэснээр би Таны өмнө бүх идэвхгүй байдлаа хаяж, ямарваа хүн, хэрэг явдал, зүйлээр хязгаарлагдахгүй байх болно; бүхий л оршихуйгаа Таны өмнө зориулахуйцаар зүрх сэтгэлээ би Таны өмнө бүрэн дэлгэж байна, Та намайг хүссэнээрээ туршиж болно. Одоо би хэтийн ирээдүйгээ огт бодохгүй, мөн үхэлд хүлэгдэхгүй. Таныг хайрладаг зүрх сэтгэлээ би ашиглан амьдралын замыг эрж хайхыг хүсэж байна. Бүх зүйл болон үйл явдал Таны гарт байдаг, миний хувь заяа Таны гарт байдаг, цаашлаад амьдралыг минь Таны гар хянадаг. Одоо би Таныг хайрлахаар эрэлхийлж, надад Та хайрлуулах эсэх, Сатан хэрхэн саад болох эсэхээс үл хамааран Таныг хайрлахаар сэтгэл шулуудсан.” Ийм зүйлстэй тулгарах үедээ чи ингэж залбир. Чи өдөр болгон ингэвэл Бурханыг хайрлах хүч аажмаар өснө.

Хүн жинхэнэ залбиралд хэрхэн орох вэ?

Залбирах үед зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Чи үнэхээр Бурхантай ярилцан, залбирч байна; чи чихэнд чимэгтэй үгээр Бурханыг аргалах ёсгүй. Бурханы өнөөдөр гүйцэтгэхийг хүсдэг зүйл дээр залбирал төвлөрөх ёстой. Чамд илүү их гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг авчрахыг Бурханаас гуй, залбирахдаа өөрийн бодит байдал, бэрхшээлийг Бурханы өмнө авчир, Бурханы өмнө шийдвэр гарга. Залбирал бол дэг журмыг дагах бус, харин жинхэнэ зүрх сэтгэлээ ашиглан Бурханыг эрж хайх явдал юм. Зүрх сэтгэлийг чинь хамгаалж, Бурханы өмнө байнга амар амгалан байдаг болгож, Бурханы чамд зориулан бий болгосон орчинд өөрийгөө мэдэх, жигших, орхих чадвартай болгож, улмаар Бурхантай хэвийн харилцаатай байх боломж олгон, чамайг Бурханыг үнэхээр хайрладаг хүн болгооч гэж Бурханаас гуй.

Залбирлын ач холбогдол юу вэ?

Залбирал бол хүний Бурхантай хамтран ажилладаг аргуудын нэг. Энэ нь Бурханыг дууддаг хүний арга, мөн Бурханы Сүнс хүний сэтгэлийг хөдөлгөдөг үйл явц юм. Залбиралгүй хүмүүс бол сүнсгүй үхдэлүүд бөгөөд тэдэнд Бурханаар хөдөлгөгдөх чадвар дутдагийн нотолгоо гэж хэлж болно. Залбиралгүйгээр хүмүүс хэвийн сүнслэг амьдралд хүрч чаддаггүй, Ариун Сүнсний ажлыг дагаж бүр ч чаддаггүй; залбиралгүйгээр тэд Бурхантай харилцаагаа тасалдаг бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэх чадваргүй байдаг. Бурханд итгэдэг хүн байхад хэдий чинээ их залбирна, Бурханаар төдий чинээ их хөдөлгөгдөнө. Ийм хүмүүс илүү шийдвэртэй байж, Бурханаас шинэ гэгээрлийг илүү их хүлээн авах чадвартай байдаг; улмаар ийм хүмүүс л Ариун Сүнсээр аль болох хурдан төгс болгуулж чадна.

Залбирлаар хүрэх үр дүн юу вэ?

Хүмүүс залбирлыг хэрэгжүүлж, залбирлын ач холбогдлыг ойлгож чаддаг боловч залбирлаар хүрэх үр дүн бол энгийн хэрэг биш. Залбирал бол хэлбэрдэж, горим дагаж, Бурханы үгийг цээжээр унших хэрэг биш, өөрөөр хэлбэл, залбирал нь үгийг тоть шиг давтаж, бусдыг хуулбарлана гэсэн үг биш. Бурханаар хөдөлгүүлэхийн тулд чи залбирлаар зүрх сэтгэл дэх үгээ Бурхантай хуваалцаж, зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх ёстой. Залбирлаа үр нөлөөтэй байлгая гэвэл залбирал чинь Бурханы үгийг уншихад үндэслэх ёстой. Бурханы үгэн дунд залбирснаар л чи илүү их гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авч чадна. Бурханы тавьсан шаардлагыг хүсэж эрмэлздэг зүрх сэтгэлтэй байж, эдгээр шаардлагыг биелүүлэхэд бэлэн байхаас жинхэнэ залбирал харагддаг; чи Бурханы үзэн яддаг бүхнийг үзэн ядаж чадах бөгөөд үүний үндсэн дээр мэдлэгтэй болж, Бурханы тайлбарласан үнэний талаар мэдэж, тодорхой ойлгоно. Залбирсныхаа дараа шийдвэр, итгэл, мэдлэг болон хэрэгжүүлэх замтай байх нь л үнэхээр залбирч байгаа хэрэг бөгөөд ийм залбирал л үр нөлөөтэй байж чадна. Гэсэн ч залбирал нь, Бурханы үгийг эдэлж, үгээр нь Бурхантай ярилцах суурин дээр үндэслэх ёстой ба зүрх сэтгэл чинь Бурханыг эрж хайн, Бурханы өмнө амар амгалан байж чаддаг байх ёстой. Ийм залбирал Бурхантай үнэхээр ярилцах түвшинд аль хэдийн хүрсэн байдаг.

Залбирах тухай үндсэн мэдлэг:

1. Санаандаа орсон юуг ч бодлогогүйгээр бүү хэл. Зүрх сэтгэлийн чинь дотор ачаа байх ёстой, өөрөөр хэлбэл, залбирах үедээ чи зорилготой байх ёстой.

2. Чиний залбирал Бурханы үгийг агуулах ёстой; энэ нь Бурханы үгэн дээр үндэслэх ёстой.

3. Залбирах үедээ чи хуучирсан асуудлыг сөхөх ёсгүй. Харин залбирал чинь Бурханы одоогийн үгтэй холбоотой байж, залбирах үедээ зүрх сэтгэлийнхээ гүн дэх бодлыг Бурханд хэлэх ёстой.

4. Бүлгийн залбирал гол цөм дээр төвлөрөх ёстой, цөм нь Ариун Сүнсний өнөөдрийн ажил байх ёстой.

5. Бүх хүн бусдын төлөө залбирч сурах ёстой. Энэ нь Бурханы хүслийг анхаардгийн нэг илрэл юм.

Хувийн залбирлын амьдрал нь залбирлын ач холбогдлыг ойлгох болон залбирлын тухай үндсэн мэдлэг дээр үндэслэдэг. Өдөр тутмын амьдралдаа, дутагдлынхаа төлөө байнга залбирч, амь зан чанартаа өөрчлөлт гаргахын тулд залбирч, Бурханы үгийн тухай мэдлэгтээ үндэслэн залбир. Хүн бүр залбирлын амьдралаа бий болгох хэрэгтэй, тэд Бурханы үгэнд үндэслэн мэдлэгтэй болохын төлөө залбирч, Бурханы ажлын талаарх мэдлэгийг эрж хайхын тулд залбирах хэрэгтэй. Бодит нөхцөл байдлаа Бурханы өмнө гарган тавь, прагматик бай, арга барилд бүү анхаарал хандуул; гол нь жинхэнэ мэдлэгт хүрч, Бурханы үгийг бодитоор туулах явдал юм. Сүнслэг амийн оролтыг эрэлхийлдэг хэн боловч олон арга замаар залбирч чаддаг байх ёстой. Чимээгүй залбирал, Бурханы үгийг эргэцүүлэх, Бурханы ажлыг мэддэг болох гэх мэт сүнслэг ярианы энэхүү зорилтот ажил нь хэвийн сүнслэг амьдралын оролтод хүрч, Бурханы өмнө хувийн нөхцөл байдлаа улам бүр дээшлүүлж, аминдаа бүр их ахиц гаргахын төлөө байдаг. Товчхондоо бол Бурханы үгийг идэж, уух байна уу, чимээгүй залбирах, чангаар тунхаглах ч байна уу, хийдэг бүхэн чинь Бурханы үг, ажлыг болон Түүний чам дээр хэрэгжүүлэхийг хүсдэг зүйлийг тодорхой ойлгохын төлөө байдаг. Бүр ч чухал нь, энэ нь Бурханы шаарддаг стандартад хүрч, амиа дараагийн түвшинд аваачихын төлөө байдаг. Хүмүүсээс Бурханы шаарддаг хамгийн доод стандарт гэвэл зүрх сэтгэлээ Өөрт нь нээх чадвартай байх явдал. Хүн жинхэнэ зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, зүрх сэтгэлд нь үнэндээ байгаа зүйлийг Бурханд хэлбэл, Бурхан тухайн хүн дээр ажиллах хүсэлтэй байдаг; Бурхан хүний гажуудсан зүрх сэтгэлийг бус, ариун, үнэнч зүрх сэтгэлийг хүсдэг. Хүн зүрх сэтгэлээ Бурханд үнэхээр хэлэхгүй бол Бурхан зүрх сэтгэлийг нь хөдөлгөж, дотор нь ажиллахгүй. Иймээс залбирахад хамгийн чухал зүйл гэвэл Бурханд үнэн сэтгэлийнхээ үгийг хэлж, өөрийнхөө өө сэв, тэрслүү зан чанарын талаар ярьж, өөрийгөө бүрэн нээх явдал юм. Тэр үед л Бурхан залбирлыг чинь сонирхох болно; эс бөгөөс Бурхан царайгаа чамаас нууна. Залбирлын хамгийн наад захын шалгуур гэвэл, чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ амар тайван байлгах чадвартай байх ёстой, зүрх сэтгэл чинь Бурханаас хагацах ёсгүй. Энэ хугацаанд чи илүү шинэлэг, дээгүүр үзэл бодол олж аваагүй байж болох ч, аливааг байгаагаар нь байлгахын тулд залбирлыг ашиглах ёстой—уруудаж доройтож болохгүй. Энэ бол чиний наанадаж хүрэх ёстой зүйл. Хэрвээ чи үүнийг ч гүйцэлдүүлж чадахгүй бол сүнслэг амьдрал чинь зөв замд ороогүйг нотолно; улмаар чи анхдагч үзэгдлээ авч үлдэж чадалгүй, Бурханд итгэх итгэлээ алдаж, дараа нь шийдэмгий байдал чинь алга болдог. Сүнслэг амьдрал руу орох оролтыг чинь, чиний залбирал зөв замд орсон уу, үгүй юу гэдгээр тэмдэглэдэг. Бүх хүн энэ бодит байдалд орох ёстой, тэд бүгд идэвхгүйгээр хүлээх бус, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх гэж ухамсартайгаар эрж хайн, өөрсдийгөө залбиралд ухамсартайгаар сургах ажлыг хийх ёстой. Тэр үед л тэд Бурханыг үнэхээр эрж хайдаг хүмүүс байх болно.

Залбирч эхлэхдээ чи бодитой байж, хэрээсээ хэтрүүлэх ёсгүй; чи хэрээс хэтэрсэн шаардлага тавьж, ам нээмэгцээ Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөж, гэгээрч, гэрэлтүүлэгдэж, их нигүүлсэл хүртэнэ гэж найдаж болохгүй. Ингэх боломжгүй—Бурхан ер бусын зүйл хийдэггүй. Бурхан тогтоосон цагтаа хүмүүсийн залбирлыг биелүүлж, Өөрийнх нь өмнө үнэнч эсэхийг чинь харахын тулд заримдаа итгэлийг чинь туршдаг. Залбирах үедээ чи итгэлтэй, шаргуу, шийдвэртэй байх ёстой. Ихэнх хүн залбирахаар сургуулилж эхлэх үедээ Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн гэж мэдрэлгүй, улмаар итгэл алддаг. Ингэж болохгүй! Чи тууштай байж, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөхийг мэдрэхэд болон эрж хайх, судалж шинжлэхэд төвлөрөх ёстой. Заримдаа үйлддэг зам чинь буруу байдаг; заримдаа сэдэл болон үзэл чинь Бурханы өмнө бат зогсож чаддаггүй, иймээс Бурханы Сүнс чамайг хөдөлгөдөггүй; Бурхан үнэнч үү, үгүй юу гэдгийг чинь харах үе ч бас байдаг. Товчхондоо гэвэл, чи өөрийгөө сургахад илүү их хичээл зүтгэл гаргах ёстой. Өөрийн чинь үйлддэг зам гажууд гэдгийг олж мэдвэл чи залбирдаг байдлаа өөрчилж болно. Үнэхээр эрж хайж, хүлээн авахаар тэмүүлж л байвал, Ариун Сүнс чамайг энэ бодит байдалд аваачих нь лавтай. Заримдаа үнэн зүрх сэтгэлээсээ залбирсан ч чамд төдийлөн сэтгэл хөдөлсөн мэт санагддаггүй. Ийм үед чи итгэлдээ найдаж, Бурхан залбирлыг чинь хардагт итгэх ёстой; чи залбирахдаа цөхрөлтгүй байх ёстой.

Чи үнэнч байх ёстой ба зүрх сэтгэл дэх заль мэхээсээ салахын тулд залбирах ёстой. Чи залбирлыг хэрэгтэй цагтаа өөрийгөө ариусгахад ашиглаж, Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөхийн тулд ашиглах үед зан чанар чинь аажмаар өөрчлөгдөнө. Жинхэнэ сүнслэг амьдрал бол залбирлын амьдрал бөгөөд Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдсөн амьдрал юм. Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөх үйл явц нь хүний зан чанарыг өөрчлөх үйл явц билээ. Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөөгүй амьдрал бол сүнслэг амьдрал бус, зүгээр л шашны зан үйл юм; Ариун Сүнсээр байнга хөдөлгөгддөг бөгөөд Ариун Сүнсээр гэгээрч, гэрэлтүүлэгдсэн хүмүүс л сүнслэг амьдралд орсон хүмүүс юм. Хүнийг залбирахад зан чанар нь тасралтгүй өөрчлөгддөг бөгөөд Бурханы Сүнсээр хэдий чинээ их хөдөлгөгдөнө, төдий чинээ их идэвх санаачилгатай, дуулгавартай байдаг. Иймээс түүний зүрх сэтгэл ч гэсэн аажмаар ариусаж, дараа нь зан чанар нь аажмаар өөрчлөгдөнө. Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө энэ юм.

Өмнөх: БУРХАНЫГ ХАЙРЛАХ ЖИНХЭНЭ ХАЙР АЯНДАА ТӨРДӨГ

Дараах: БУРХАНЫ ШИНЭХЭН АЖЛЫГ МЭДЭЖ, ТҮҮНИЙ МӨРИЙГ ДАГА

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Цөхрөл дунд гайхамшгийг нүдээр үзсэн нь

Гол баатрын маань нөхөр ноцтой авто осолд орж, хүнд нөхцөлд үлдэнэ. Дараа нь тэрээр нөхрөө алдах зовлонтой тулгараад зогсохгүй мөнгө зээлж, өрөө төлөх дарамтыг туулах ёстой болдог. Уг гамшиг өрнөхөд тэрээр Бурханд залбирч, Бурханд найдах бөгөөд Бурханы үгийн удирдамж дор итгэл, хүч чадлыг олж, цөхрөлийнхөө дунд гайхамшгийг нүдээр үзнэ.

Залбирч сурах нь: Гурван асуудлыг шийдвэрлэснээр бид хэрхэн залбирахыг сурдаг

Залбирал бол Христэд итгэгчдийн өдөр тутмын амьдралын нэг чухал хэсэг, гэвч Бурханд сонсгохын тулд хүн хэрхэн залбирах ёстой вэ? Энэ гурван гол асуудлыг ухаар, тэгвэл та бүхнийг Бурхан сонсох болно!

19-Р БҮЛЭГ

Миний үгийг оршин тогтнолынхоо үндэс болгон авч үзэх нь хүний үүрэг юм. Хүн Миний үгийн хэсэг тус бүрд өөрийн хувийг бий болгох ёстой;...

38-Р БҮЛЭГ

Хүний туулсан зүйлд Миний ямар нэг ул мөр хэзээ ч байгаагүй, Миний үгийн удирдамж хэзээ ч байгаагүй. Үүний үр дүнд Би хүнийг үргэлж хол...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх