Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БУРХАНЫ АЖИЛ, БУРХАНЫ ЗАН ЧАНАР БА БУРХАН ӨӨРӨӨ I

Өнөөдөр бид чухал сэдвийг ярилцаж байна. Энэ нь Бурханы ажил эхэлснээс хойш одоо болтол хэлэлцэж байгаа сэдэв бөгөөд хүн нэг бүрд чухал ач холбогдолтой юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь хүн бүрийн Бурханд итгэх итгэлийн явцад тохиолдох асуудал бөгөөд хөндөх ёстой асуудал юм. Энэ бол хүн төрөлхтөн өөрийгөө салгаж чадахгүй чухал, зайлшгүй асуудал мөн. Чухал гэснээс, Бурханд итгэгч хүн бүрийн хувьд хамгийн чухал зүйл юу вэ? Зарим хүн хамгийн чухал зүйл бол Бурханы хүслийг ойлгох гэж боддог; зарим нь Бурханы үгийг илүү идэж уух нь хамгийн чухал гэж итгэдэг; зарим нь хамгийн чухал зүйл бол өөрсдийгөө мэдэх гэж боддог; бусад нь хамгийн чухал зүйл бол Бурханаар яаж аврагдахыг, хэрхэн Бурханыг дагахыг, Бурханы хүслийг хэрхэн биелүүлэхийг мэдэх явдал юм гэж үздэг. Бид өнөөдөртөө энэ бүх асуудлыг хойш тавья. Тэгэхээр бид юуны тухай хэлэлцэх вэ? Бид Бурханы тухай сэдвийг хэлэлцэнэ. Энэ нь хүн бүрд хамгийн чухал сэдэв мөн үү? Бурханы тухай сэдвийн агуулга нь юу вэ? Мэдээж, энэ сэдвийг Бурханы зан чанар, Бурханы мөн чанар болон Бурханы ажлаас салгаж болохгүй. Иймд өнөөдөр “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай” ярилцъя.

Хүн Бурханд итгэж эхэлсэн үеэс эхлэн тэрээр Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай сэдвүүдийг хоцролгүй мэдсээр ирсэн. Бурханы ажлын тухайд гэвэл, зарим хүн: “Бурханы ажил бидэн дээр хийгддэг; бид үүнийг өдөр бүр мэдэрдэг болохоор бидэнд танил юм” гэж хэлнэ. Бурханы зан чанарын тухайд гэвэл, зарим хүн: “Бурханы зан чанарын тухай сэдэв нь бидний бүх амьдралынхаа турш сурч, судалж, анхаарлаа төвлөрүүлэх сэдэв тул бид мэддэг байх хэрэгтэй юм” гэж хэлнэ. Бурханы Өөрийнх нь хувьд зарим хүн: “Бурхан Өөрөө бидний дагадаг, бидний итгэдэг, бидний эрж хайдаг Нэгэн тул бид мөн л Түүний тухай мэдээлэлгүй байдаггүй” гэж хэлнэ. Бүтээснээсээ хойш Бурхан Өөрийн ажлыг хэзээ ч зогсоогоогүй, энэ зуураа Тэр Өөрийн зан чанарыг үргэлжлүүлэн илэрхийлсэн ба Өөрийн үгийг илэрхийлэхдээ янз бүрийн арга зам ашигласан. Үүний зэрэгцээ Тэр хүн төрөлхтөнд Өөрийгөө болон Өөрийн мөн чанарыг илэрхийлэхээ, мөн Өөрийнхөө хүнд хандсан хүсэл болон хүнээс юу шаарддагаа илэрхийлэхээ хэзээ ч зогсоогоогүй. Иймд шууд утгаараа эдгээр сэдвүүд нь хэнд ч үл таних санагдахааргүй юм. Гэтэл өнөөдөр Бурханыг дагагчдад Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурхан Өөрөө үнэндээ огт үл мэдэгдэх зүйл байдаг. Яагаад ийм байна вэ? Хүн Бурханы ажлыг мэдрэх үедээ мөн Бурхантай холбоотой болдог ба Бурханы зан чанарыг ойлгодог, эсвэл ямар байдгийнх нь нэг хэсгийг мэддэг мэт санагддаг. Ийнхүү хүн Бурханы ажил, эсвэл Бурханы зан чанарын талаар өөрийгөө юм мэддэггүй гэж боддоггүй. Харин ч хүн өөрийгөө Бурханыг маш сайн мэддэг ба Бурханы тухай маш их зүйл ойлгодог гэж боддог. Гэвч өнөөгийн нөхцөл байдал дээр үндэслэвэл олон хүний Бурханы тухай ойлголт нь зөвхөн номоос уншсан зүйлээс хэтрээгүй, тэдний хувийн туршлагын цар хүрээнд боогдсон, тэдний төсөөлөлд баригдсан, мөн хамгийн гол нь тэдний нүдээрээ харж чадах баримтуудаар хязгаарлагдсан байдаг. Энэ бүхэн нь Бурханы Өөрийнх нь үнэн байдлаас маш хол байдаг. Тэгэхээр энэ “хол” гэдэг нь хэр хол юм бэ? Хүн өөрөө итгэлгүй байж магадгүй, эсвэл бага зэрэг мэдрэмж, бага зэрэг таамаглалтай байж магадгүй ч Бурханы Өөрийнх нь тухайд бол Түүний тухай хүний ойлголт нь жинхэнэ Бурханы Өөрийн мөн чанараас хэтэрхий хол байдаг. Ийм учраас л бид “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурхан Өөрөө” гэсэн сэдвийг системтэйгээр тодорхой хэлэлцэх шаардлагатай болж байгаа юм.

Үнэн хэрэгтээ Бурханы зан чанар нь хүн бүрд нээлттэй байдаг ба далд байдаггүй, яагаад гэвэл, Бурхан хэзээ ч санаатайгаар аливаа хүнээс зайлсхийдэггүй ба хүмүүс Өөрийг нь мэдэх, эсвэл Өөрийг нь ойлгох боломжгүй болгох гэж Өөрийгөө нуух арга замыг хэзээ ч санаатайгаар хайж байгаагүй. Бурханы зан чанар үргэлж нээлттэй байсан бөгөөд хүн тус бүрд үргэлж ил тод дайралддаг. Бурханы удирдлагын үед Бурхан хүн бүхэнд хандаж Өөрийн ажлыг хийдэг; Түүний ажил хүн бүр дээр хийгдэнэ. Тэрээр энэ ажлыг хийхдээ Өөрийн зан чанарыг тасралтгүй илчилж, хүн нэг бүрийг удирдан чиглүүлж, хангахын тулд Өөрийн мөн чанарыг болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохоо ашиглаж байдаг. Эрин үе болгонд, шат бүрд нөхцөл байдал сайн, эсвэл муу байгаагаас үл хамааран Бурханы зан чанар нь үргэлж хувь хүн бүрд нээлттэй байдаг бөгөөд Түүний амь нь тогтмол бөгөөд зогсолтгүйгээр хүн төрөлхтнийг хангаж, хүн төрөлхтнийг дэмжиж байдагтай адилаар Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох нь хувь хүн бүрд нээлттэй байдаг. Гэхдээ Бурханы зан чанар нь зарим хүний хувьд далд хэвээр үлддэг. Яагаад ийм байдаг вэ? Учир нь, энэ хүмүүс Бурханы ажил дотор амьдарч, Бурханыг дагадаг атлаа Бурханд ойртох гэх нь байтугай Бурханыг ойлгох гэж оролдоогүй, эсвэл Бурханыг мэдэхийг хэзээ ч хүсээгүй. Эдгээр хүмүүсийн хувьд Бурханы зан чанарыг ойлгоно гэдэг нь тэдний төгсгөл ирж байна гэсэн үг юм; тэд Бурханы зан чанараар яллагдаж, шүүгдэх гэж байна гэсэн үг юм. Иймд энэ хүмүүс хэзээ ч Бурханыг болон Түүний зан чанарыг ойлгохыг хүсэж байгаагүй ба Бурханы хүслийн тухай гүнзгий ойлголт юм уу, мэдлэгт шимтдэггүй. Тэд ухамсартай хамтын ажиллагаагаар Бурханы хүслийг ойлгох санаагүй байдаг—тэд зөвхөн хүссэн юмаа цуцалтгүй хийж, түүндээ үүрд сэтгэл хангалуун байдаг; итгэхийг хүсдэг Бурханд итгэдэг; зөвхөн өөрсдийнх нь төсөөлөлд оршдог Бурханд, өөрсдийнх нь үзэлд оршдог Бурханд итгэдэг; мөн өдөр тутмынх нь амьдралаас салгахын аргагүй Бурханд итгэдэг. Жинхэнэ Бурханы тухайд болохоор тэд Түүнийг ойлгох, Түүнд анхаарал хандуулах хүсэлгүйгээр огт тоосон шинжгүй байдаг бөгөөд Түүнд ойртох санаа бүр ч бага байдаг. Тэд Бурханы илэрхийлсэн үгсийг зөвхөн өөрсдийгөө өнгөлөн далдалж, сайхан харагдуулахын тулд ашигладаг. Иймд, тэд өөрсдийгөө аль хэдийн амжилттай итгэгчид ба Бурханг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд итгэсэн хүмүүс гэж боддог. Тэд зүрх сэтгэлдээ өөрсдийн төсөөлөл, өөрсдийн үзэл болон Бурханы тухай өөрсдийн хувийн тодорхойлолтод ч хөтлөгддөг. Харин нөгөө талаар жинхэнэ Бурхан Өөрөө тэдэнд огт хамаагүй байдаг. Учир нь, тэд жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь ойлгож, Бурханы үнэн зан чанарыг ойлгон, Бурханд юу байгаа болон Бурхан юу болохыг нэгэнт ойлгосон цагт тэдний үйлдэл, тэдний итгэл, тэдний эрэл хайгуул яллагдана гэсэн үг юм. Ийм учраас л тэд Бурханы мөн чанарыг ойлгохыг хүсэхгүй байгаа ба Бурханыг илүү сайн ойлгох, Бурханы хүслийг илүү сайн мэдэх, Бурханы зан чанарыг илүү сайн ойлгохын тулд идэвхтэйгээр хайх, эсвэл залбирах дургүй, хүсэлгүй байгаа юм. Тэд Бурханыг зохиомол, хоосон хөндий, тодорхой бус зүйл байгаасай гэж хүсдэг. Тэд Бурханыг яг л өөрсдийнх нь төсөөлсөнтэй адилхан нэгэн, далайсан газар нь далд орж, далласан газар нь ил гардаг нэгэн, дуусашгүй нөөцтэй, үргэлж бэлэн байдаг нэгэн байхыг хүсдэг. Тэдэнд Бурханы нигүүлсэл хэрэгтэй болоход тэд тэрхүү нигүүлсэл нь байгаач гэж Бурханаас гуйдаг. Тэдэнд Бурханы ерөөл хэрэгтэй болоход тэд тэрхүү ерөөл нь байгаач гэж Бурханаас гуйдаг. Өөрсдөд нь гай тулгарахад тэд, өөрсдийг нь зоригжуулж, өөрсдийг нь хамгаалах арга хэрэгсэл болооч гэж Бурханаас гуйдаг. Энэ хүмүүсийн Бурханы тухай мэдлэг нь нигүүлсэл болон ерөөлийн хүрээн дотор гацсан байдаг. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы тухай тэдний ойлголт нь төсөөлөл болон бичиг үсэг, хоосон сургаал төдийхнөөр хязгаарлагдаж байдаг. Гэвч Бурханы зан чанарыг ойлгохыг эрмэлздэг, Бурханыг Өөрийг нь жинхэнээсээ харахыг, Бурханы зан чанарыг болон Бурханнд юу байгаа, Бурхан юу болохыг үнэхээр ойлгохыг хүсдэг хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс бол үнэний бодитой байдал болон Бурханы авралын араас хөөцөлдөж, Бурханы байлдан дагуулалт, аврал, төгс болголтыг хүлээн авахыг эрмэлзэж байдаг. Энэ хүмүүс Бурханы үгийг уншихдаа зүрх сэтгэлээ ашигладаг, мөн тэдэнд зориулан Бурханы бэлтгэсэн хүн, тохиолдол, юм бүрийг биечлэн ойлгоход зүрх сэтгэлээ ашигладаг бөгөөд үнэнчээр залбиран эрж хайдаг. Тэдний хамгийн их хүсдэг зүйл бол Бурханы хүслийг мэдэж, Бурханы үнэн зан чанар болон мөн чанарыг ойлгох явдал юм. Ингэснээрээ тэд Бурханыг уурлуулахаа больж, Бурханы хайр татам байдлыг болон Түүний үнэн талыг өөрсдийн туршлагаар харах чадвартай болно. Мөн ингэснээр тэдний зүрх сэтгэлд жинхэнэ бодит Бурхан оршин тогтнох ба ингэснээр Бурхан тэдний зүрхэнд байраа эзэлж, тэд цаашид төсөөлөл, үзэл эсвэл, тодорхой бус байдлын дунд амьдрахаа болино. Энэ хүмүүс Бурханы зан чанар болон Түүний мөн чанарыг ойлгох тулгамдсан хүсэлтэй байдгийн шалтгаан бол Бурханы зан чанар болон мөн чанар нь хүн төрөлхтний туршлагын аль ч мөчид хэрэг болж болох, тэдний амьдралын туршид амийг тэтгэх зүйл юм. Бурханы зан чанарыг ойлгохоороо тэд Бурханыг илүү хүндэтгэн, Бурханы ажилд илүү сайн хамтарч, Бурханы хүсэлд илүү анхааралтай байх чадвартай болж, өөрсдийн чадварын хүрээнд үүргээ хамгийн сайнаар гүйцэтгэнэ. Энэ бол Бурханы зан чанарт хандах хоёр төрлийн хүний хандлага юм. Эхнийх нь Бурханы зан чанарыг ойлгохыг хүсдэггүй. Тэд Бурханы зан чанарыг ойлгож, Бурханыг Өөрийг нь, Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг мэдэхийг хүсдэг, Бурханы хүслийг үнэхээр эрхэмлэдэг гэцгээдэг боловч сэтгэлийнхээ гүнд Бурхан гэж байдаггүй байсан нь дээр гэж боддог. Ийм төрлийн хүмүүс байнга Бурханд дуулгаваргүй байж, эсэргүүцдэг; тэд байр суурийн төлөө зүрх сэтгэлдээ Бурхантай тэмцэлдэж, үргэлж сэжиглэж, тэр ч байтугай Бурханы оршин байгааг үгүйсгэдэг. Тэд зүрх сэтгэлээ Бурханы зан чанарт буюу бодит Бурханд эзэмдүүлэх хүсэлгүй байдаг. Тэд зөвхөн өөрсдийн хүсэл, төсөөлөл болон санаархлаа л хангаж байна. Тиймээс энэ хүмүүс Бурханд итгэж, Бурханыг дагаж, Түүний төлөө гэр бүл, ажлаа орхиж чадах боловч тэд байнга мууг үйлддэг. Зарим нь бүр тахил хулгайлж, үрэн таран хийж, эсвэл Бурханыг нууцаар зүхэж байхад бусад нь өөрсдийнхөө тухай дахин дахин гэрчилж, өөрсдийгөө магтаж, хүмүүс болон байр суурийн төлөө Бурхантай тэмцэлдэхийн тулд албан тушаалаа ашиглаж байж магадгүй. Тэд хүмүүсээр өөрсдийгөө шүтүүлэхийн тулд төрөл бүрийн арга саам хийдэг ба байнга хүмүүсийн сэтгэлийг өөртөө татаж, хяналтандаа оруулахаар хичээдэг. Зарим нь бүр хүмүүсийг санаатайгаар хуурч, өөрсдийгөө Бурхан, тиймээс тэднийг Бурхан шиг үзэж болно гэж хүмүүст бодогдуулдаг. Тэд хүмүүст өөрийгөө ялзарсан хүн гэдгийг, мөн өөртөө бас ялзрал, их зантай байдаг ба өөрсдийг нь шүтэх хэрэггүй, тэд хэчнээн ч сайн үйлдсэн, тэр нь бүхэлдээ Бурханы өргөмжлөлийн дагуу явагдаж байгаа ба тэдний хийх ёстой зүйл гэдгээ хэзээ ч хэлдэггүй. Тэд эдгээр зүйлийг яагаад хэлдэггүй вэ? Яагаад гэвэл, тэд хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх байр сууриа алдахаас маш их айдаг учираас Бурханыг хэзээ ч өргөмжилдөггүй, Бурханыг хэзээ ч гэрчилдэггүй. Тэд Бурханыг ойлгох гэж хэзээ ч оролдоогүй учираас Бурханыг өргөмжилж, гэрчилдэггүй. Тэд Бурханыг ойлголгүйгээр Бурханыг мэдэж чадах уу? Тэгэх боломжгүй! Иймд “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурхан Өөрөө” сэдвийн үгс энгийн байж болох боловч хүн болгоны хувьд утга нь өөр юм. Үргэлж Бурханд дуулгаваргүй байдаг, Бурханыг эсэргүүцдэг, Бурханд дайсагнадаг хүний хувьд энэ нь яллалт гэсэн үг юм; харин үнэний бодит байдлыг хайдаг, үргэлж Бурханы өмнө ирж, Бурханы хүслийг хайдаг хүний хувьд усандаа орсон загас мэт байдаг нь эргэлзээгүй. Тэгэхээр, та нарын зарим нь Бурханы зан чанар, Бурханы ажлын тухай яриа сонсоод толгой нь өвдөж, зүрх нь эсэргүүцлээр дүүрч, жигтэйхэн тавгүйтдэг. Гэвч та нарын дунд: Энэ сэдэв надад маш ашиг тустай учраас яг хэрэгтэй зүйл байна. Энэ бол миний амийн туршлагад байхгүй байж боломгүй хэсэг; энэ бол хамгийн үндсэн чухал зүйл, Бурханд итгэх итгэлийн үндэс бөгөөд хүн төрөлхтний татгалзаж болшгүй зүйл юм гэж боддог хүмүүс бий. Та бүгдийн хувьд энэ сэдэв ойрхон бөгөөд хол, мэдэхгүй боловч танил санагдаж магадгүй. Гэхдээ юу ч болсон энэ бол энд сууж байгаа хүн бүрийн сонсох ёстой, мэдэх ёстой бөгөөд ойлгох ёстой сэдэв юм. Чи үүнийг яаж үзэх, үүнийг яаж харах, эсвэл хэрхэн хүлээж авахаас үл хамааран энэ сэдвийн ач холбогдлыг үл тоож болохгүй.

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн цагаасаа хойш Өөрийн ажлыг хийсээр байна. Эхэндээ энэ ажил нь маш энгийн байсан ч гэсэн Бурханы мөн чанарын болон зан чанарын илэрхийллийг агуулж байсан. Бурханы ажил эхнээсээ эдүгээг хүртэл Өөрийг нь дагагч хүн бүрд асар олон тооны тодорхой ажил зориулж, мөн нэлээд олон тооны Өөрийн үгийг илэрхийлэн илүү өндөр түвшинд хүрсэн байтал Бурханы үнэн бие хүн төрөлхтнөөс нуугдсаар ирсэн. Библид дүрсэлсэн үйл явдлын үеэс орчин үеийн өдрүүд хүртэл хоёр удаа бие махбод болсон хэдий боловч Бурханы жинхэнэ биеийг ер нь хэн харсан юм бэ? Та нарын ойлголт дээр үндэслэвэл, Бурханы жинхэнэ биеийг харсан хүн байна уу? Байхгүй. Хэн ч Бурханы жинхэнэ биеийг хараагүй буюу Бурханы үнэн төрхийг үзээгүй гэсэн үг. Энэ бол хүн бүрийн хүлээн зөвшөөрдөг зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы жинхэнэ бие буюу Бурханы Сүнс нь Түүний бүтээсэн Адам, Ева болон Түүний хүлээн зөвшөөрсөн шударга Иовыг оролцуулаад бүх хүн төрөлхтнөөс нуугдмал байдаг. Тэд нар хүртэл Бурханыг жинхэнэ биеийг хараагүй юм. Тэгвэл Бурхан яагаад Өөрийн жинхэнэ биеийг албаар далдалдаг вэ? Зарим хүн: “Бурхан хүмүүсийг айлгахаасаа эмээдэг” гэнэ. Бусад нь: “Хүн дэндүү жижигхэн, харин Бурхан дэндүү том учраас Бурхан Өөрийн жинхэнэ биеийг нуудаг; хүмүүс Бурханыг харж болохгүй, эс бөгөөс тэд үхнэ” гэдэг. Бас: “Бурхан Өөрийн ажлыг өдөр бүр удирдаад завгүй байдаг, хүмүүст Өөрийгөө харуулахаар гарч ирэх цаг Түүнд байдаггүй” гэж хэлэх хүмүүс ч бий. Та нар алинд нь ч итгэдэг бай, хамаагүй Надад нэг дүгнэлт байна. Ямар дүгнэлт вэ? Энэ бол Бурхан Өөрийн жинхэнэ биеийг хүмүүст харуулъя ч гэж хүсдэггүй гэсэн дүгнэлт юм. Хүмүүсээс нуугдмал байх нь Бурханы зориуд хийдэг зүйл. Өөрөөр хэлбэл, Өөрийн жинхэнэ биеийг хүмүүст харуулахгүй байна гэдэг бол Бурханы санаа зорилго юм. Энэ нь одоо бүгдэд тодорхой болсон байх ёстой. Хэрвээ Бурхан Өөрийн үнэн биеийг хэнд ч үзүүлээгүй юм бол та нар Бурханы үнэн бие оршин байдаг гэж бодож байна уу? (Тэр оршин байдаг.) Мэдээж Тэр байдаг. Бурханы үнэн бие оршин байдаг нь маргашгүй юм. Гэвч Бурханы үнэн бие хэр том болон эсвэл Тэр ямар харагддаг тухайд гэвэл, эдгээр асуултыг хүн төрөлхтөн судлах хэрэгтэй юу? Үгүй. Няцаасан хариу байна. Хэрэв Бурханы үнэн бие бидний судлах хэрэгтэй сэдэв биш юм бол бид ямар асуудлыг авч үзэх вэ? (Бурханы зан чанар.) (Бурханы ажил.) Гэвч албан ёсны сэдэв рүүгээ орохын өмнө саяхан хэлэлцэж байсан зүйлдээ буцаж очъё: Бурхан яагаад Өөрийн үнэн биеийг хэзээ ч хүн төрөлхтөнд харуулаагүй вэ? Яагаад Бурхан Өөрийн үнэн биеийг хүн төрөлхтнөөс зориуд нуудаг вэ? Үүнд зөвхөн ганц л шалтгаан байгаа ба тэр нь: Хэдийгээр бүтээгдсэн хүн нь Бурханы ажлын мянга мянган жилийн турш байсан боловч Бурханы ажил, Бурханы зан чанар, Бурханы мөн чанарыг мэддэг ганц ч хүн байхгүй. Ийм хүмүүс Бурханы нүдээр Өөрийнх нь эсрэг байдаг ба Өөрт нь дайсагнадаг хүмүүст Бурхан Өөрийгөө харуулдаггүй. Энэ бол Бурхан хүн төрөлхтөнд Өөрийн үнэн биеийг хэзээ ч харуулаагүй болон яагаад Өөрийн үнэн биеийг тэднээс халхалдгийн цорын ганц шалтгаан юм. Та нар одоо Бурханы зан чанарыг мэдэж авахын ач холбогдлын талаар ойлгож байна уу?

Бурханы удирдлага байсан цагаас эхлэн Бурхан Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхэд үргэлж бүх анхаарлаа хандуулж иржээ. Тэднээс Өөрийн үнэн биеийг халхалдаг хэдий ч Тэр үргэлж хүний дэргэд байж, тэдэн дээр ажиллаж, Өөрийн зан чанарыг илэрхийлэн, Өөрийн мөн чанараар бүх хүн төрөлхтнийг залан чиглүүлж, Өөрийн хүч чадал, Өөрийн мэргэн ухаан, Өөрийн эрх мэдлээр хүн бүр дээр ажилласнаар Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе болон одоо Хаанчлалын эрин үеийг авчирсан. Бурхан хүнээс Өөрийн үнэн биеийг нуудаг боловч Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохыг, хүн төрөлхтнийг гэх Түүний хүсэл нь хүмүүсийг харж, мэдрэг гэж нээлттэй ил байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн Бурханыг харж, Түүнд хүрч чадахгүй боловч хүмүүсийн харилцсан Бурханы зан чанар болон мөн чанар нь Бурханы Өөрийн цэвэр илэрхийлэл мөн. Энэ үнэн биш гэж үү? Бурхан Өөрийн ажлыг ямар аргаар, эсвэл аль өнцгөөс хийж байгаагаас үл хамааран хүмүүст үргэлж Өөрийн жинхэнэ ялгамж чанараар хандаж, Өөрийн хийх ёстой зүйлийг хийж, Өөрийн хэлэх ёстой зүйлийг хэлж байдаг. Бурхан ямар ч өнцгөөс ярьж байсан—Тэр гурав дахь тэнгэрт зогсож байсан ч, эсвэл махбодод оршиж юм уу, бүр энгийн хүний байдлаар байсан ч—Тэр хүмүүст үргэлж Өөрийн бүх сэтгэл зүрхнээс, Өөрийн бүх оюун ухаанаар ямар ч хуурч мэхлэх юм уу, нууж далдлахгүйгээр ярьдаг. Өөрийн ажлыг явуулж байхдаа Бурхан Өөрийн үг болон Өөрийн зан чанарыг илэрхийлж, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоо юу ч үлдээлгүй илэрхийлдэг. Тэр хүн төрөлхтнийг Өөрийн амь, Өөрийн оршихуй болон эзэмшлээр удирдан чиглүүлдэг. Харагддаггүй, баригддаггүй Бурханы удирдлага дор хүн төрөлхтний өлгий эрин болох Хуулийн эрин үеийг хүн ийнхүү туулсан юм.

Хуулийн эрин үеийн дараа Бурхан анх удаа махбод болсон ба бие махбодтой болсон нь гучин гурван жил хагас үргэлжилсэн юм. Хүний хувьд гучин гурван жил хагас гэдэг урт хугацаа юу? (Урт биш.) Хүний насны хэмжээ гучин хэдэн жилээс ер нь хавьгүй урт байдаг тул энэ нь хүний хувьд нэг их урт цаг хугацаа биш. Харин бие махбодтой болсон Бурханы хувьд энэ гучин гурван жил хагас бол маш урт юм. Тэр Бурханы ажил, даалгаврыг үүрсэн хүн, энгийн хүн болсон. Энэ нь Тэр жирийн хүний хийж чадахгүй ажлыг хариуцаж, энгийн хүний тэсвэрлэж чадахгүй зовлонг давах болсон гэсэн үг юм. Нигүүлслийн эрин үед, ажлынх нь эхлэлээс Түүнийг загалмайд цовдлох хүртэлх хугацаанд Эзэн Есүсийн амссан зовлонгийн хэмжээг өнөөдрийн хүмүүс нүдээр үзэж чадахгүй байж болох ч та нар ядахдаа Библийн түүхээс үүнийг бага зэрэг ойлгож чадах уу? Эдгээр тэмдэглэсэн баримтад хэчнээн олон нарийн зүйл байвч ерөнхийдөө, энэ хугацаанд Бурханы ажил бэрхшээл, зовлонгоор дүүрэн байлаа. Ялзарсан хүний хувьд, гучин гурван жил хагас нь урт хугацаа биш ба бага зэрэг зовлон шаналал нь том асуудал биш. Гэвч ариун, өө сэвгүй, хүн төрөлхтний бүх нүглийг тэвчих ёстой болсон Бурханы хувьд бол нүгэлтнүүдтэй хамт идэж, унтаж, амьдрах нь хэтэрхий их зовлон юм. Тэр Бүтээгч, бүх зүйлийн Эзэн, бүх юмны Захирагч атал энэ ертөнцөд ирж, ялзарсан хүмүүсийн дарлал, харгислалыг амсах хэрэгтэй болсон. Өөрийн ажлыг дуусгаж, хүмүүсийг зовлонгоос аврахын тулд Тэр хүмүүст яллагдаж, бүх хүн төрөлхтний нүглийг үүрэх ёстой байлаа. Түүний туулсан зовлонгийн хэмжээг жирийн хүн ойлгож, мэдрэх боломжгүй юм. Энэ зовлон юуг төлөөлдөг вэ? Энэ нь хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы зүтгэлийг төлөөлдөг. Энэ нь хүнийг аврахын тулд, хүмүүсийг нүглээс гэтэлгэхийн тулд, Өөрийн ажлын энэ шатыг дуусгахын тулд Түүний тэвчсэн доромжлол, төлсөн төлөөс билээ. Энэ нь бас Бурхан хүнийг загалмайгаас золин аврах байсан гэсэн үг юм. Энэ нь бүтээгдсэн зүйл төлж чадашгүй, цусаар, амиар төлсөн төлөөс мөн. Учир нь, Тэр Бурханы мөн чанарыг агуулж байсан ба Бурханд юу байгаа болон Бурхан юу болохыг эзэмшсэн тул Тэр ийм төрлийн зовлон, ийм төрлийн ажлыг тэвчиж чаддаг. Энэ бол ямар ч бүтээл Түүний оронд хийж чадахгүй зүйл юм. Энэ бол Бурханы Нигүүлслийн эрин үед хийсэн ажил ба Түүний зан чанарын илчлэл билээ. Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болох талаар ямар нэг зүйлийг энэ нь илчилж байна уу? Хүн төрөлхтний мэдүүштэй зүйл мөн үү?

Тэрхүү эрин үед хүмүүс Бурханы үнэн биеийг хараагүй боловч тэд Бурханы нүглийн төлөөх тахилыг хүлээн авч, загалмайгаас Бурханаар золин аврагдсан. Хүн төрөлхтөн Бурханы Нигүүлслийн эрин үед хийсэн ажлын талаар мэдэж магадгүй боловч энэ үед Бурханы илэрхийлсэн зан чанар болон хүслийн талаар мэддэг хүн бий юу? Хүмүүс ердөө л өөр өөр эринд хийсэн Бурханы ажлын нарийн ширийнийг янз бүрийн сувгаар дамжуулан мэддэг, эсвэл Бурхан Өөрийн ажлыг хийж байх үед гарсан Бурханд холбогдолтой түүхүүдийг л мэддэг. Эдгээр баримт, түүх нь Бурханы тухай зүгээр л нэг мэдээлэл, эсвэл домгоос цаашгүй байдаг ба Бурханы зан чанар болон мөн чанартай ямар ч хамаагүй байдаг. Иймд хүмүүс Бурханы тухай хэдэн ч түүх мэддэг байлаа ч гэсэн тэд Бурханы зан чанар болон Түүний мөн чанарын тухай гүнзгий ойлголт болон мэдлэгтэй гэсэн үг биш юм. Нигүүлслийн эрин үед хүмүүс махбод дахь Бурхантай ойрхон, дотно холбоотой байсан боловч Бурханы зан чанар болон Бурханы мөн чанарын тухай мэдлэг нь Хуулийн эрин үеийнхтэй нэгэн адил бараг үгүй байжээ.

Хаанчлалын эрин үед Бурхан эхний удаагийнхтайгаа адилаар дахин махбод болсон. Ажлынхаа энэ үед Бурхан мөн л Өөрийн үгийг илэн далангүй илэрхийлж, хийх ёстой ажлаа хийж, Өөртөө юу байгааг болон Өөрийгөө юу болохыг илэрхийлдэг. Үүний зэрэгцээ Тэр хүний дуулгаваргүй, мунхаг байдлыг тэсэн тэвчсээр байсан. Бурхан ажлын энэ үед ч гэсэн Өөрийн зан чанарыг илчилж, Өөрийн хүслийг илэрхийлж байгаагүй гэж үү? Иймд хүнийг бүтээснээс эхлээд одоог хүртэл Бурханы зан чанар, Түүний оршихуй болон эзэмшил, Түүний хүсэл нь хүн бүрд үргэлж нээлттэй байсаар байдаг. Бурхан Өөрийн мөн чанар, Өөрийн зан чанар, эсвэл Өөрийн хүслийг хэзээ ч зориуд нууж байгаагүй. Хүн төрөлхтөн Бурханы юу хийж байгааг, Түүний хүсэл юу болохыг тоохгүй байгаа л хэрэг, тийм учраас Бурханы тухай хүний ойлголт ийм өрөвдөлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийн үнэн биеийг нуудаг атлаа Өөрийн хүсэл, хандлага болон мөн чанарыг үргэлж ил үзүүлэн хүн төрөлхтний дэргэд мөч бүрд байж байдаг. Зарим талаар, Бурханы үнэн бие хүмүүст бас нээлттэй байдаг боловч сохор, дуулгаваргүй байдлаасаа болж тэд Бурханы илрэлтийг харж үргэлж чаддаггүй. Хэрэв тийм юм бол Бурханы зан чанарыг болон Бурханыг Өөрийг нь ойлгоход хүн бүрд хялбар байх биш үү? Энэ нь хариулахад маш хэцүү асуулт байна, тийм үү? Та нар үүнийг хялбар гэж хэлж болно, гэхдээ зарим хүн Бурханыг мэдэхээр эрэлхийлдэг атлаа Түүнийг үнэхээр мэдэж, эсвэл Түүний талаар тодорхой ойлголттой болж чаддаггүй—энэ нь үргэлж бүдэг бадаг, тодорхойгүй байдаг. Харин та нар энэ нь тийм ч амаргүй гэж хэлбэл энэ нь ч бас буруу юм. Ийм урт хугацаанд Бурханы ажлын субьект байсаар ирсэн учир хүн бүр туршлагаараа дамжуулан Бурхантай жинхэнэ харьцаатай байсан. Тэд наад зах нь Бурханыг өөрсдийн зүрх сэтгэлд тодорхой хэмжээгээр мэдэрсэн, эсвэл өмнө нь сүнслэг түвшинд Бурхантай тааралдсан болохоор наад зах нь Бурханы зан чанарын талаар зарим нэг сэтгэлийн хөдлөлөөр мэдсэн буюу Түүний тухай зарим ойлголтыг олж авсан. Хүн Бурханыг дагаж эхэлсэн цагаас одоог хүртэл хүн төрөлхтөн хэтэрхий ихийг хүртсэн боловч хүний муу хэв чанар, мунхаглал, тэрслүү авир болон төрөл бүрийн санаа зорилго гэсэн олон шалтгааны улмаас хүн төрөлхтөн мөн үүний дэндүү ихийг нь алдсан. Бурхан хүн төрөлхтөнд хангалттай ихийг аль хэдийн өгчихөөгүй гэж үү? Бурхан хүнээс Өөрийн үнэн биеийг нуудаг ч, Тэр Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоороо, тэр ч байтугай Өөрийн амиар тэднийг хангадаг; Бурханы тухай хүмүүсийн мэдлэг нь зөвхөн одоо байгаа шиг байх ёсгүй юм. Ийм учраас Би Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийн тухай сэдвээр та бүхэнтэй цаашид нөхөрлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Ингэснээр мянга мянган жилийн турш хүнд өгсөн Бурханы халамж болон бодол нь дэмий өнгөрөхгүй ба ингэснээр өөрсдөд нь хандсан Бурханы хүслийг хүн төрөлхтөн үнэнээсээ ойлгож, үнэлж чадах болох зорилготой. Ингэснээр Бурханы тухай хүмүүсийн мэдлэг шинээр нэг алхам урагшилж чадна. Энэ нь мөн Бурханыг хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх зүй ёсны байранд нь буцааж, өөрөөр хэлбэл, Түүнийг зөв үнэлэх болно.

Бурханы зан чанарыг болон Бурханыг Өөрийг нь ойлгохын тулд маш бага зүйлээс эхлэх ёстой. Харин та нар юунаас бага зэрэг эхлэх ёстой вэ? Юуны өмнө, Би Библийн зарим нэг бүлгүүдийг ухаж үзсэн. Доорх мэдээлэл нь бүгд Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийнх нь тухай сэдэвтэй холбоотой Библийн мөрүүдийг агуулдаг. Би эдгээр эшлэлийг та бүхэнд Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханыг Өөрийг нь мэдэхэд лавлах материал болгон тусгайлан олсон юм. Бурхан урьдын ажлаараа илчилсэн боловч хүмүүсийн мэддэггүй зан чанар болон мөн чанар юу болохыг Би энд та нартай хуваалцах болно. Эдгээр бүлэг хуучин байж магадгүй, гэхдээ бидний хэлэлцэж байгаа уг сэдэв хүмүүст байхгүй ба огт сонсоогүй шинэ зүйл юм. Та нарын заримд энэ нь ойлгохын аргагүй байж магадгүй—Адам, Еваг дурсаж, Ноа руу эргэж очих нь гишгэсэн мөрөөрөө дахин явж байгаа хэрэг биш үү? Та нар юу ч гэж бодсон хамаагүй, эдгээр бүлэг нь энэ сэдвээр хэлэлцэхэд маш хэрэгтэй бөгөөд өнөөдрийн нөхөрлөлийн сургалтын бичвэр буюу эх сурвалж материалын үүрэг гүйцэтгэж чадна. Намайг энэ нөхөрлөлийг дуусгах үед эдгээр хэсгийг сонгосон Миний цаад санааг та нар ойлгоно. Өмнө нь Библийг уншсан хүмүүс энэ цөөн хэдэн эшлэлийг харсан байж болох боловч жинхэнээсээ ойлгоогүй байж магадгүй. Тэдгээрийг нэг нэгээр нь дэлгэрэнгүй авч үзэхээсээ өмнө эхлээд гүйлгэн харцгаая.

Адам, Ева хоёр хүн төрөлхтний өвөг дээдэс юм. Бид Библийн дүрүүдийг дурдах гэж байгаа бол тэр хоёроос эхлэх ёстой. Дараах нь Ноа, хүн төрөлхтний хоёр дахь өвөг дээдэс. Та нар харж байна уу? Гурав дахь дүр нь хэн бэ? (Абрахам.) Та нар бүгдээрээ Абрахамын түүхийг мэдэх үү? Та нарын зарим нь үүнийг мэдэж болзошгүй, гэхдээ бусдад нь бүр ч тодорхой биш байж магадгүй юм. Дөрөв дэх дүр нь хэн бэ? Содомын сүйрлийн түүхэнд хэнийг дурдсан бэ? (Лотыг.) Гэвч энд Лотыг өгүүлээгүй байна. Хэний тухай өгүүлж байна вэ? (Абрахам.) Абрахамын тухай түүхэнд дурдсан гол зүйл бол Ехова Бурханы хэлсэн зүйл юм. Та нар үүнийг ойлгож байна уу? Тав дахь дүр нь хэн бэ? (Иов.) Бурхан Өөрийн ажлын энэ үе шатанд Иовын түүхийг их дурддаггүй гэж үү? Тэгвэл та нар энэ түүхийн талаар маш их анхаардаг уу? Хэрвээ та нар маш их анхаардаг бол Библи дэх Иовын түүхийг анхааралтай уншсан уу? Иов юу хэлж, юу юу хийснийг та нар мэдэх үү? Та нараас үүнийг хамгийн их уншсан нь хэдэн удаа уншсан бэ? Та нар үүнийг үргэлж уншдаг уу? Хонконгийн эгч нар аа, бидэнд хэлнэ үү. (Өмнө нь бид Нигүүлслийн эрин үед байхад би үүнийг ганц хоёр удаа уншсан.) Та нар тэрнээс хойш дахин уншаагүй юу? Уншаагүй бол тун харамсалтай болж дээ. Би та нарт хэлье: Бурханы ажлын энэ үе шатанд Тэр Иовыг олон удаа дурдсан нь Түүний санаа зорилгын тусгал байсан юм. Тэрээр Иовыг олон удаа дурдсан боловч та нарын анхаарлыг татаагүй нь дараах баримтын шалгуур юм: Та нар Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг сайн хүмүүс байх сонирхолгүй байна. Учир нь та нар Бурханы иш татсан Иовын тухай түүхийн талаар бүдүүн тойм ойлгосондоо сэтгэл хангалуун байдаг. Та нар уг түүхийг дөнгөж ойлгосондоо л сэтгэл хангалуун байдаг ба Иов хүнийхээ хувьд ямар хүн болох талаар нарийн ширийнийг болон Бурхан яагаад Иовын талаар олон удаа дурдсаныг тоодоггүй, мөн ойлгохыг оролддоггүй. Хэрвээ та нар Бурханы магтсан ийм хүнийг ч сонирхохгүй байгаа юм бол яг юунд анхаарлаа хандуулж байна вэ? Та нар Бурханы дурдсан ийм чухал хүнийг тоохгүй, түүнийг ойлгох гэж оролдохгүй байгаа юм бол энэ нь Бурханы үгэнд хандах та нарын хандлагын талаар юуг өгүүлж байна вэ? Энэ эмгэнэлтэй хэрэг биш гэж үү? Та нарын ихэнх нь практик зүйлд оролцдоггүй, бүгдээрээ үнэнийг эрж хайдаггүйг энэ нь баталдаггүй гэж үү? Хэрвээ чи үнэнийг эрж хайх л юм бол Бурханы сайшаадаг хүмүүс болон Бурханы ярьсан хүмүүсийн түүхэнд хангалтай анхаарал хандуулна. Чи үүнийг үнэлж, эсвэл ойлгомжтой гэж үзэж чадах нь хамаагүй, даруй явж уншаад, ойлгохыг хичээж, түүний жишээг дагах замуудыг олж, хийж чадах юмаа чадлынхаа хэрээр хий. Энэ бол үнэнийг эгээрэн хүсдэг хүний шинж чанар юм. Харин үнэндээ бол одоо энд сууж байгаа та нарын ихэнх нь Иовын түүхийг огт уншаагүй. Энэ үнэхээр ямар нэг зүйлийг хэлээд байна.

Миний саяхан ярьж байсан сэдэв рүү буцаж оръё. Хуучин Гэрээний Хуулийн эрин үетэй холбоотой бичвэрүүдийн энэ хэсэг нь голдуу Миний эш татсан дүрүүдийн түүх юм. Эдгээр түүх нь Библийг уншсан хүмүүсийн дийлэнх олонход танил байдаг. Эдгээр дүр нь маш их бэлгэдэлтэй. Эдгээр түүхийг уншсан хүмүүс Бурханы өөрсөд дээр нь хийсэн ажил болон Бурханы тэдэнд хэлсэн үг бодитой гэдгийг, одоогийн хүмүүст ойлгомжтой гэдгийг мэдэрч чадна. Чи Библиэс авсан эдгээр түүх, тэмдэглэлийг уншихдаа Бурхан тэр үед Өөрийн ажлыг хэрхэн хийж, хүмүүстэй яаж харьцаж байсан талаар илүү сайн ойлгох боломжтой болно. Харин өнөөдөр эдгээр бүлгийг олсон Миний зорилго бол чи эдгээр түүхийг болон доторх дүрүүдийг нь ойлгох гэж оролдоосой гэсэндээ биш. Харин ч энэ хүмүүсийн түүхээр дамжуулан Бурханы үйлсийг болон Түүний зан чанарыг харж, тэгснээрээ Бурханыг хялбархан мэдэж, ойлгож, Түүний бодит талыг харж, төсөөллөө зогсоож, Түүний тухай өөрийн үзлийг орхиж, мөн тодорхойгүй байдал дундах итгэлээ төгсгөл болгож чадахад чинь зориулагдсан юм. Суурьгүйгээр Бурханы зан чанарын учрыг олох гэж, мөн Бурханыг Өөрийг нь ойлгож, мэдэх гэж оролдох нь чамайг ихэвчлэн арчаагүйтэж, хүчин мөхөстөөд хаанаас эхлэхээ ч сайн мэдэхгүй байдалд оруулах болно. Ийм учраас Бурханыг илүү сайн ойлгох, Бурханы хүслийг илүү бодитойгоор үнэлэх, Бурханы зан чанарыг болон Бурханыг Өөрийг нь мэдэх, мөн Бурханы оршин байгаа, хүн төрөлхтөнд зориулсан хүслийг нь жинхэнээсээ мэдрэх боломжийг чамд олгохын тулд Би ийм арга, барил ашиглах санаа бодож олсон юм. Энэ та нарт ашигтай биш үү? Та бүхэн одоо энэ түүх, бичвэрүүдийг хараад зүрх сэтгэл дотроо юу мэдэрч байна вэ? Миний сонгож авсан бичвэрүүдийг та нар илүүц гэж бодож байна уу? Би сая та нарт хэлсэн зүйлээ дахин онцлох ёстой: Та бүхнээр энэ хүмүүсийн түүхийг уншуулах гэсэн нь Бурхан Өөрийн ажлыг хүмүүс дээр яаж хийдгийг болон хүн төрөлхтөнд хандах Түүний хандлагыг ойлгоход та нарт туслах зорилготой юм. Та нар үүнийг юугаар дамжуулан ойлгож чадах вэ? Бурханы тухай янз бүрийн зүйлсийг ойлгоход чинь туслахын тулд Бурханы урьд хийсэн ажлаар, мөн яг одоо хийж буй ажлаар. Эдгээр янз бүрийн зүйл нь бодитой бөгөөд Бурханыг таньж мэдэхийг хүсдэг хүмүүс тэдгээрийг мэдэж, ойлгох ёстой.

Бид одоо Адам, Евагийн тухай түүхээс эхэлнэ. Эхлээд бичвэрүүдийг уншицгаая.

А. Адам ба Ева

1. Адамд өгсөн Бурханы тушаал

(Эхлэл 2:15-17) Ехова Бурхан хүнийг авч, Еден цэцэрлэгийг арчлуулан мануулахын тулд тэнд суулгажээ. Ехова Бурхан хүнд тушааж, “Цэцэрлэгийн бүх модноос чөлөөтэй идэж болно: Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс л идэж болохгүй: учир нь идсэн тэр өдөртөө л чи гарцаагүй үхнэ” хэмээв.

Та нар энэ эшлэлээс ямар нэг зүйл ойлгов уу? Бичвэрийн энэ хэсэг та нарт ямар сэтгэгдэл төрүүлж байна вэ? “Адамд өгсөн Бурханы тушаалыг” яагаад бичвэрээс эш татсан бэ? Бурхан, Адам хоёрын зураг та нарын бүгдийнх нь санаанд буув уу? Та нар ингэж төсөөлөөд үз: Хэрэв та нар тэнд байсан бол та нарын зүрх сэтгэл дэх Бурхан ямар байх байсан бэ? Энэ дүр зураг та нарт ямар мэдрэмж төрүүлж байна вэ? Энэ бол сэтгэл хөдөлгөм, халуун дулаан зураглал юм. Энд зөвхөн Бурхан, хүн хоёр л байгаа боловч тэдний ойр дотно байдал нь атаархмаар байна: Бурханы өгөөмөр хайр хүнд зүгээр өгөгдөж, хүнийг хүрээлж байна; хүн гэмгүй, гэнэн цайлган, санаа зовох зүйлгүй, амар тайван байж, Бурханы хараан дор баяр цэнгэлээр дүүрэн амьдарч байна; Бурхан хүнд санаа тавьж, хүн Бурханы хамгаалалт, ивээл дор амьдран, хүний хийж, хэлж буй зүйл бүхэн Бурхантай нягт холбоотой, салшгүй байна.

Бурхан хүнийг бүтээгээд хүнд өгсөн анхных нь тушаал энэ гэж хэлж болно. Энэ тушаал юу тээж байна вэ? Энэ нь Бурханы хүслийг тээдэг, гэхдээ бас хүн төрөлхтний төлөөх Түүний сэтгэлийн зовнилыг тээдэг. Энэ бол Бурханы анхны тушаал байсан ба Бурхан анх удаагаа хүний талаар санаа зовсон нь энэ юм. Бурхан хүнийг бүтээсэн мөчөөсөө эхлэн хүний төлөө хариуцлага хүлээх болсон гэсэн үг юм. Түүний хариуцлага юу вэ? Тэр хүнийг хамгаалж, халамжлах ёстой. Хүн Өөрт нь итгэж, үгийг нь дагаж чадна гэж Тэр найддаг. Энэ нь мөн л хүнээс Бурханы хүлээж буй анхны зүйл юм. Тийн хүлээхдээ Бурхан дараах зүйлийг хэлдэг: “Цэцэрлэгийн бүх модноос чөлөөтэй идэж болно: Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс л идэж болохгүй: учир нь идсэн тэр өдөртөө л чи гарцаагүй үхнэ.” Эдгээр энгийн үг Бурханы хүслийг төлөөлдөг. Эдгээр нь мөн Бурханы зүрх сэтгэл аль хэдийн хүнд санаа тавьж эхэлснийг илчилдэг. Бүх зүйлийн дотроос зөвхөн Адам л Бурханы дүрээр бүтээгдсэн; Адам бол Бурханы амийн амьсгаатай цорын ганц амьд зүйл байсан; тэр Бурхантай хамт алхаж, Бурхантай ярилцаж чаддаг байлаа. Тийм учраас Бурхан түүнд ийм тушаал өгсөн. Бурхан энэ тушаалаараа хүн юу хийж болох, юу хийж болохгүйг маш тодорхой зааж өгчээ.

Энэ энгийн хэдэн үгнээс бид Бурханы зүрх сэтгэлийг хардаг. Гэхдээ бид ямар төрлийн зүрх сэтгэл хардаг вэ? Бурханы зүрх сэтгэлд хайр байна уу? Тэнд санаа тавьсан зүйл байна уу? Энэ эшлэлд байгаа Бурханы хайр, анхаарлыг хүмүүс зөвхөн ойлгоод зогсохгүй маш сайн, үнэнээсээ мэдрэх боломжтой юм. Тийм биш гэж үү? Намайг эдгээр зүйлийг хэлсний дараа ч та нар эдгээрийг зүгээр л хэдэн энгийн үг гэж бодож байна уу? Тийм ч энгийн биш, тийм үү? Та нар үүнийг өмнө нь анзаарч чадсан уу? Хэрвээ Бурхан чамд энэ хэдэн үгийг биечлэн хэлсэн бол чамд ямар санагдах байсан бэ? Хэрвээ чи хүн чанартай хүн биш бол, хэрвээ чиний сэтгэл цэвдэг бол чи юу ч мэдрэхгүй, Бурханы хайрыг үнэлэхгүй бөгөөд чи Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгох гэж оролдохгүй байх байсан. Гэвч чи мөс чанартай, хүн чанартай хүн бол өөрөөр бодно. Чи халуун дулаан байдлыг мэдэрч, халамжлуулж, хайрлуулж байгаагаа мэдрэх ба чи аз жаргалыг мэдрэх байсан. Тийм биш гэж үү? Чи эдгээр зүйлийг мэдрэхээрээ Бурханд яаж хандах вэ? Бурханд ээнэгшин дассан мэт санагдах болов уу? Чи зүрх сэтгэлийнхээ угаас Бурханыг хайрлан хүндэтгэх болов уу? Чиний зүрх сэтгэл Бурханд улам ойртох болов уу? Чи үүнээс Бурханы хайр хүнд хэр чухал болохыг харж болно. Гэвч үүнээс ч илүү чухал зүйл бол Бурханы хайрыг хүн үнэлж, ойлгох явдал юм. Үнэндээ Бурхан Өөрийн ажлын энэ үе шатанд иймэрхүү зүйл олныг хэлдэггүй гэж үү? Гэвч өнөөгийн хүмүүс Бурханы зүрх сэтгэлийг үнэлдэг үү? Миний дөнгөж сая ярьсан Бурханы хүслийг та нар ухаарч чадах уу? Бурханы хүслийг ийм тодорхой, ойлгомжтой, бодитой байхад хүртэл та нар мэдэрч чаддаггүй. Ийм учраас л Би та бүхнийг Бурханы талаар бодитой мэдлэг, ойлголтгүй гэсэн юм. Энэ худлаа гэж үү? Тэр бол энэ хэсэг дээр бидний ярилцах бүх зүйл юм.

2. Бурхан Еваг бүтээсэн нь

(Эхлэл 2:18-20) Ехова Бурхан “Хүн ганцаараа байх нь сайн зүйл биш; Би түүнд тохирсон туслагчийг бүтээх болно” гэв. Тэгээд Ехова Бурхан хээрийн бүх араатан амьтан, мөн огторгуйн бүх жигүүртэн шувуудыг шороогоор бүтээн; тэднийг хэрхэн нэрлэхийг нь үзэхээр Адамд авчирч өгөв: Адам амьтан бүрийг нэрлэсэн нь тийнхүү тэдний нэр болжээ. Тэгээд Адам бүх мал амьтад, огторгуйн жигүүртэн шувууд, мөн хээрийн бүх араатанд нэр өгөв; гэвч Адамын хувьд түүнд тохирох туслагч олдсонгүй.

(Эхлэл 2:22-23) Ехова Бурхан эрэгтэй хүнээс авсан хавиргаараа эмэгтэй хүнийг бүтээж, түүнийг эрэгтэй хүнд аваачиж өгөв. Ингээд Адам, “Энэ бол одоо миний яснаас авсан яс, махнаас авсан мах юм: түүнийг Эрэгтэй хүнээс гаргаж авсан учраас Эмэгтэй хүн гэж нэрлэх болно” гэжээ.

Бичвэрийн энэ хэсэгт нэлээд хэдэн чухал хэллэг байна. Тэдгээрийг онцлон тэмдэглэнэ үү: “Адам амьтан бүрийг нэрлэсэн нь тийнхүү тэдний нэр болжээ.” Тэгэхээр бүх амьд амьтанд хэн нэр өгсөн бэ? Бурхан биш, харин Адам. Энэхүү хэллэг нь хүн төрөлхтөнд нэг баримтыг хэлж байна: Бурхан хүнийг бүтээхдээ түүнд оюун ухаан өгсөн. Иймд хүний оюун ухаан Бурханаас ирсэн байна. Энэ бол мадаггүй юм. Гэхдээ яагаад? Бурхан Адамыг бүтээсний дараа Адам сургуульд явсан уу? Тэр уншиж чаддаг байсан уу? Бурхан төрөл бүрийн амьд амьтан бүтээсний дараа Адам бүх амьтныг таньж чадсан уу? Тэднийг юу гэж нэрлэдгийг Бурхан түүнд хэлж өгсөн үү? Мэдээж Бурхан түүнд эдгээр амьтныг яаж нэрлэхийг зааж өгөөгүй. Энэ бол үнэн юм! Тэгвэл тэр эдгээр амьтанд яаж нэр өгөхийг болон ямар нэр өгөхийг яаж мэдсэн байх вэ? Энэ нь Адамыг бүтээхдээ Бурхан түүнд юу нэмсэн бэ гэдэг асуулттай холбоотой юм. Бурхан хүнийг бүтээхдээ Өөрийн оюун ухааныг түүнд нэмсэн гэдгийг баримтууд баталж байна. Энэ бол гол чухал зүйл юм. Та нар бүгдээрээ анхааралтай сонсов уу? Энд та бүхэнд ойлгомжтой байх ёстой бас нэг чухал зүйл байна: Адам эдгээр амьтанд нэр өгсний дараа тэр нэрс нь Бурханы үгсийн санд байршсан. Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Энэ нь мөн Бурханы зан чанарыг агуулдаг ба Би үүнийг тайлбарлах ёстой.

Бурхан хүнийг бүтээж, түүнд амийн амьсгал үлээж оруулаад, Өөрийнхөө оюун ухаан, Өөрийн чадвар, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоосоо заримыг нь өгсөн. Бурхан хүнд энэ бүх зүйлийг өгсний дараа хүн бие даан зарим нэг юм хийж, өөрөө бие даан бодож чаддаг болсон. Хэрвээ хүний хийж байгаа зүйл Бурханы нүдэнд сайн харагдаж байвал Бурхан түүнийг зөвшөөрч, саад болдоггүй. Хэрэв хүний хийж байгаа зүйл зөв бол Бурхан тэр чигт нь орхидог. Тэгвэл “Адам амьтан бүрийг нэрлэсэн нь тийнхүү тэдний нэр болжээ” гэсэн өгүүлбэр юуг илтгэдэг вэ? Энэ нь, Бурхан төрөл бүрийн амьтны нэрд ямар ч засвар хийгээгүйг харуулж байна. Адам амьтныг ямраар ч нэрлэсэн Бурхан “За” гэж хэлээд л тус нэрийг тэр хэвээр нь бүртгэж байжээ. Бурхан ямар нэг санал илэрхийлсэн үү? Үгүй, огт үгүй. Тэгэхээр та нар эндээс юу харж байна вэ? Бурхан хүнд оюун ухаан өгсөн ба хүн Бурханаас заяасан оюун ухааныг юм хийхдээ ашигласан. Хэрвээ хүний хийж байгаа зүйл Бурханы санаанд таарч байвал Бурхан ямар ч үнэлгээ, шүүмжлэлгүйгээр баталж, зөвшөөрч, хүлээн авдаг. Энэ ямар ч хүн, ямар ч муу ёрын сүнс юм уу Сатаны хийж чадахгүй зүйл юм. Та нар эндээс Бурханы зан чанарын илчлэлийг харж байна уу? Хүн төрөлтөн, ялзарсан хүн, эсвэл Сатан, өөрсдийгөө төлөөлүүлэн яг хамар дороо юм хийлгэхээр бусдыг хүлээн авах байсан уу? Мэдээж, үгүй! Тэд өөрсдөөс нь ялгаатай өөр хүнтэй, эсвэл өөр хүчтэй байр суурийн төлөө тэмцэх байсан уу? Мэдээж, тэгэх байсан! Хэрвээ тухайн мөчид ялзарсан хүн, эсвэл Сатан Адамтай хамт байсан бол тэд Адамын хийж байсан зүйлийг лав зөвшөөрөхгүй байсан. Тэдэнд бие даан бодох чадвар болон өөрсдийн гэсэн онцгой мэдлэг ухаан байгаа гэдгээ батлахын тулд тэд Адамын хийсэн бүхнийг ор тас үгүйсгэн: “Чи үүнийг ингэж нэрлэмээр байна уу? Гэхдээ би энийг ингэж нэрлэхгүй, би үүнийг тэгж нэрлэнэ; чи үүнийг Том гэж нэрлэлээ, харин би Харри гэж нэрлэнэ. Би өөрийнхөө гоц ухааныг гайхуулах хэрэгтэй” гэх байлаа. Энэ ямархуу уг чанар вэ? Энэ омогтой биеэ тоосон зан биш гэж үү? Харин Бурханд тийм зан чанар бий юу? Бурхан Адамын хийсэн зүйлийг хачин байдлаар эсэргүүцсэн үү? Хариулт нь маргаангүй үгүй! Бурханы илчилдэг зан чанарт өчүүхэн төдий ч маргаанч, биеэ тоосон, эсвэл өөрийгөө зөвтгөдөг зан байдаггүй. Энд энэ нь маш тодорхой байна. Энэ нь маш жаахан зүйл боловч хэрвээ чи Бурханы мөн чанарыг ойлгохгүй бол, хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан яаж ажилладгийг болон Бурханы хандлага юу болохыг ойлгох гэж хичээхгүй бол чи Бурханы зан чанарыг мэдэхгүй, эсвэл Бурханы зан чанарын илэрхийлэл болон илчлэлийг харж чадахгүй. Тийм биш гэж үү? Миний сая тайлбарласан зүйлтэй та нар санал нийлж байна уу? Адамын хийсэн үйлдлийн хариуд Бурхан “Чи сайн байна. Чи зөв хийлээ. Би зөвшөөрч байна” гэж чангаар тунхаглаагүй. Гэвч Бурхан зүрх сэтгэл дотроо Адамын хийсэн зүйлийг зөвшөөрч, үнэлж, алгаа ташиж байсан. Энэ бол бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы төлөө Түүний заавраар хүний хийсэн анхны зүйл байсан. Энэ бол Бурханы оронд, Бурханы нэрийн өмнөөс хүний хийсэн зүйл байлаа. Бурханы нүдээр бол энэ нь Түүний хүнд бэлэглэсэн оюун ухаанаас урган гарсан зүйл байв. Бурхан үүнийг сайн зүйл, эерэг зүйл гэж харсан. Адамын тэр үед хийсэн зүйл нь хүнд байсан Бурханы оюун ухааны анхны илрэл байсан. Бурханы үзэл бодлын үүднээс энэ нь сайн илрэл байсан. Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох болон Өөрийн оюун ухааны нэг хэсгийг Бурхан хүнд нэмсэн нь хүн төрөлхтнийг Өөрийг нь илэрхийлэн харуулж чадах амьд бүтээл болгох зорилготой байсан юм гэдгийг Би энд та нарт хэлэхийг хүсэж байна. Учир нь, ийм амьд бүтээл Өөрийнх нь нэрийн өмнөөс юм хийх нь Бурханы удаан хугацаанд харахыг хүсэн хүлээсэн яг тэр зүйл байлаа.

3) Бурхан Адам, Ева хоёрт арьсан дээл хийж өгөв

3. (Эхлэл 3:20-21) Адам өөрийн эхнэрийг Ева гэж нэрлэсэн; учир нь тэр амьд бүхний эх байсан юм. Адам ба түүний эхнэрт Ехова Бурхан арьсан дээл хийж, тэднийг хувцаслав.

Энэ гурав дахь эшлэлийг харцгаая, энэ нь Адамын Евад өгсөн нэр цаанаа утга учиртай гэдгийг харуулдаг, тийм үү? Энэ нь, Адам бүтээгдсэнийхээ дараа өөрийн бодолтой болж, олон зүйлийг ойлгосныг харуулж байна. Гэвч одоохондоо бид түүний юуг ойлгосон болон хэр их юм ойлгосныг судалж үзэхгүй, яагаад гэвэл, гурав дахь эшлэл дээр Миний хэлэлцэхийг хүсэж байгаа гол асуудал энэ биш юм. Тэгэхээр гурав дахь эшлэлийн гол утга нь юу вэ? “Адам ба түүний эхнэрт Ехова Бурхан арьсан дээл хийж, тэднийг хувцаслав” гэсэн мөрийг авч үзье. Хэрэв бид өнөөдөр бичвэрийн энэ мөрийн талаар нөхөрлөхгүй бол та бүхэн эдгээр үгийн цаана байгаа утгыг хэзээ ч ойлгохгүй байж магадгүй. Эхлээд Би та нарт зарим нэг сэжүүр хэлж өгье. Төсөөллөө тэлж, Адам, Ева хоёрын амьдарч байгаа Едений Цэцэрлэгийг дүрсэл. Бурхан тэдэн дээр айлчилж очдог ч тэд нүцгэн байсан тул нуугддаг. Бурхан тэднийг олж хардаггүй бөгөөд тэднийг дуудахад “Бид нүцгэн байгаа учир Таныг харж зүрхэлсэнгүй” гэж хэлдэг. Тэд нүцгэн байсан учир Бурханыг харж зүрхэлдэггүй. Тэгвэл Ехова Бурхан тэдэнд зориулж юу хийдэг вэ? Эх бичвэрт: “Адам ба түүний эхнэрт Ехова Бурхан арьсан дээл хийж, тэднийг хувцаслав” гэдэг. Одоо та нар Бурхан тэдний хувцсыг юугаар хийснийг мэдэв үү? Бурхан тэдний хувцсыг амьтны арьсаар хийсэн. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы хүнд зориулж хийсэн хувцас нь арьсан дээл байсан. Энэ бол хүнд зориулж Бурханы хийсэн анхны хувцас байв. Арьсан дээл гэдэг бол өнөөдрийн стандартаар бол хүн болгон авч өмсөж чаддаггүй дээд зэрэглэлийн хувцас юм. Хэрвээ хэн нэгэн чамаас: Хүн төрөлхтний өвөг дээдсийн өмссөн анхны хувцас нь юу байсан бэ? гэж асуувал чи: Арьсан дээл байсан гэж хариулна. Энэ арьсан дээлийг хэн хийсэн юм бэ? Чи: Бурхан хийсэн! гэж хариулж чадна. Энэ хувцсыг Бурхан хийсэн гэдэг бол гол зүйл юм. Энэ мэдүүштэй зүйл биш гэж үү? Би дөнгөж сая үүнийг дүрсэлсэн болохоор та нарын санаанд дүр зураг нь буув уу? Ядахнаа бүдүүвч зураг ч болтугай байх ёстой. Үүнийг өнөөдөр та нарт хэлсний учир нь хүний анхны хувцас юу байсныг мэдэгдэх гэсэн юм биш. Тэгвэл гол зүйл нь юу вэ? Гол зүйл бол арьсан дээл биш, харин энэ зүйлийг хийж байхдаа Бурханы илчилсэн зан чанар, Бурханд юу байгаа болон Бурхан юу болохыг хэрхэн мэдэх вэ гэдэг юм.

“Адам ба түүний эхнэрт Ехова Бурхан арьсан дээл хийж, тэднийг хувцасласан” тухай энэ дүр зурагт Адам, Ева хоёртой хамт байх үедээ Бурхан ямар ялгамж чанартай байсан бэ? Зөвхөн хоёр хүн амьдардаг ертөнцөд Бурхан ямар ялгамж чанартайгаар гарч ирсэн бэ? Бурханы ялгамж чанартайгаар уу? Хонконгийн ах, эгч нар аа, хариулагтун. (Эцэг эхийн ялгамж чанартайгаар.) Өмнөд Солонгосын ах, эгч нар аа, Бурхан ямар ялгамж чанартай гарч ирсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Өрхийн тэргүүний.) Тайваний ах, эгч нар аа, та нар юу гэж бодож байна вэ? (Адам, Евагийн гэр бүлийн хүний дүрээр, гэр бүлийн гишүүний дүрээр.) Та нарын зарим нь Бурханыг Адам, Евагийн гэр бүлийн гишүүн, зарим нь Бурханыг өрхийн тэргүүн, бусад нь эцэг эхийн хувиар гарч ирсэн гэж байна. Эдгээр нь бүгд тун тохиромжтой байна. Гэвч Би юу гэх гээд байна вэ? Бурхан энэ хоёр хүнийг бүтээгээд тэднийг Өөрийн нөхөд гэж үзсэн байна. Тэдний ганц гэр бүл болохын хувьд Бурхан тэдний амьжиргааг тордож, үндсэн хэрэгцээнд нь санаа тавьж байлаа. Энд Бурхан Адам, Ева хоёрын эцэг эх болж гарч ирсэн. Бурхан үүнийг хийж байхад хүн Бурханы хэр сүрлэг гэдгийг нь хардаггүй; Бурханы эрхэм дээдийг, Түүний нууцлаг байдлыг болон ялангуяа Түүний уур хилэн болон сүр жавхланг хардаггүй. Хүний хардаг нь ердөө л Бурханы даруу зан, Түүний хайр, Түүний хүнд тавих анхаарал, хүний төлөөх хариуцлага, халамж юм. Бурханы Адам, Ева хоёрт хандсан хандлага болон арга зам нь хүний эцэг эх хүүхдэдээ анхаарал тавьдагтай ижил билээ. Энэ нь мөн хүний эцэг эх хөвгүүд, охидоо хэрхэн хайрлаж, харж, халамжилдагтай адилхан бодитой, харагдахуйц, мэдрэгдэхүйц байдаг. Өөрийгөө өндөр, сүр хүчтэй байр сууринд тавихын оронд Бурхан арьс ашиглан хүнд Өөрийн гараар хувцас хийж өгсөн. Энэ арьсан дээл нь тэдний бүрэг ичимхий занг далдлах, эсвэл тэднийг хүйтнээс хамгаалахад хэрэглэгдсэн эсэх нь огт хамаагүй. Товчхондоо, хүний биед нөмөргөсөн энэ хувцсыг Бурхан Өөрийн гараар хийсэн юм. Үүнийг зүгээр л бодлын хүчээр, эсвэл хүмүүсийн төсөөлдгөөр ид шидийн хүчээр хийхийн оронд Бурхан хийж болохгүй, хийх ёсгүй гэж хүмүүсийн боддог зүйлийг Бурхан жинхэнээсээ хийсэн байна. Зарим хүн үүнийг дурдах шаардлагагүй энгийн зүйл гэж үзэж болох ч энэ нь урьд Бурханы тухай бүдэг бадаг санаагаар дүүрэн байж байгаад Бурханыг дагадаг болсон бүх хүнд Түүний жинхэнэ агаад хайр татам байдлыг ойлгох, мөн Түүний үнэнч, даруу уг чанарыг харах боломж олгодог юм. Энэ нь өөрсдийгөө өндөр бөгөөд агуу гэж боддог тэвчихийн аргагүй биеэ тоосон хүмүүсийг Бурханы жинхэнэ агаад даруу байдлын өмнө бардам толгойгоо ичгүүртэйгээр гудайлгахад хүргэдэг. Энд Бурханы жинхэнэ агаад даруу байдал нь, Тэр хэр хайр татам болохыг харах боломжийг хүмүүст улам олгодог. Эсрэгээрээ хүмүүсийн зүрх сэтгэлд байгаа агуу Бурхан, хайр татам Бурхан, бүхнийг чадагч Бурхан нь маш өчүүхэн, сонирхол татахааргүй, ганц ч цохилт даахааргүй юм. Чи энэ эшлэлийг харж, энэ түүхийг сонсоод ийм юм хийснийх нь төлөө Бурханыг дорд үзэх үү? Зарим хүн тэгж магадгүй, гэхдээ бусдынх нь хувьд тэс ондоо байх болно. Тэд Бурханыг жинхэнэ, хайр татам гэж бодох ба Бурханы чухамхүү энэ жинхэнэ байдал болон хайр татам байдал нь тэднийг хөдөлгөдөг юм. Тэд Бурханы бодит талыг харах тусмаа Бурханы хайр үнэхээр оршин байгааг, тэдний зүрх сэтгэл дэх Бурханы чухал байдлыг, Тэр мөч бүрд тэдний хажууд байдгийг төдий чинээ их ойлгож чадна.

Одоо бид хэлэлцүүлгээ өнөө үетэй холбох хэрэгтэй. Нэгэнт Бурхан бүр эхэндээ Өөрийн бүтээсэн хүмүүсийн төлөө ийм янз бүрийн жижиг сажиг зүйлийг, тэр ч байтугай хүмүүсийн бодож ч зүрхлэхгүй, эсвэл хийнэ гэж ч санахааргүй зарим нэг зүйл хийж чадсан юм бол Бурхан өнөөдрийн хүмүүсийн төлөө ийм зүйл хийж чадах болов уу? Зарим хүн “Тийм!” гэж хэлнэ. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Бурханы мөн чанар хуурамч биш, Түүний хайр татам байдал хуурамч биш. Учир нь Бурханы мөн чанар үнэхээр оршин байдаг бөгөөд бусдын нэмсэн зүйл биш, цаг хугацаа, орон зай, эрин үе өөрчлөгдөхөд дагаж өөрчлөгддөг зүйл лав биш юм. Бурханы жинхэнэ агаад хайр татам байдал нь үнэндээ хүмүүсийн огт сонирхолгүй, шалихгүй гэж үздэг, хүмүүс Түүнийг хийнэ ч гэж боддоггүй маш өчүүхэн зүйлсийг хийснээр гарч ирж болно. Бурхан дүр үзүүлдэггүй. Түүний зан чанарт болон мөн чанарт ямар ч хэтрүүлэг, хуурамч төрх, бардамнал болон ихэрхэг зан байдаггүй. Тэр хэзээ ч сайрхдаггүй, харин Өөрийн үнэнч байдал, чин сэтгэлээр бүтээсэн хүмүүсээ хайрлаж, анхаарал тавьж, халамжилж, залж чиглүүлж байдаг. Хүмүүс үүнээс хэр ихийг нь үнэлж, мэдэрч, харж чадах нь хамаагүй, Бурхан үнэнээсээ эдгээр зүйлийг хийж байдаг. Бурхан ийм мөн чанартай гэдгийг мэдэх нь Бурханыг хайрлах хүмүүсийн хайранд нөлөөлөх үү? Энэ нь Бурханаас эмээхэд нь нөлөөлөх үү? Чи Бурханы бодит талыг ойлгосноор Түүнд улам ойртон, Түүний хайр, хүн төрөлхтнийг гэх халамжийг нь улам ч илүү үнэнээсээ үнэлж чаддаг болохын зэрэгцээ зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Түүний талаар элдэв сэжиг, эргэлзээ чинь үгүй болно. Хийж байгаа юм бүхнээ Бурхан хүний төлөө хийж, тэр бүхнийгээ Өөрийн чин сэтгэл, итгэмжит байдал, хайраар чимээгүйхэн хийж байдаг. Гэвч хийдэг бүхэндээ хэзээ ч зовниж, харамсах явдал Түүнд байдаггүй ба Тэр хэнээс ч, хэзээ ч ямар нэг хэлбэрээр төлөөс авах хэрэггүй, эсвэл хүн төрөлхтнөөс ямар ч зүйл авах санаа Түүнд огт байхгүй. Түүний хийсэн бүх зүйлийн цорын ганц зорилго бол хүн төрөлхтний жинхэнэ итгэл, хайрыг хүлээн авах явдал юм. Эхний сэдвээ ингээд дуусгая.

Эдгээр хэлэлцүүлэг та нарт тус болов уу? Хэр их тус болов? (Бурханы хайрын тухай илүү их ойлголт, мэдлэгтэй боллоо.) (Харилцан ярианы энэ арга цаашид Бурханы үгийг илүү сайн үнэлэхэд, үг хэлж байх үеийнх нь сэтгэлийн хөдөлгөөн ба хэлсэн зүйлийнх нь цаад утгыг ойлгоход болон яг тэр үед юу мэдэрч байсныг нь мэдрэхэд бидэнд тусална.) Эдгээр үгийг уншсаны дараа та нарын дундаас Бурханы бодит оршин байгааг илүү их мэдэрсэн хүн байна уу? Та нар Бурханы оршин тогтнолыг хоосон хөндий, тодорхойгүй биш гэдгийг мэдэрч байна уу? Нэгэнт ийм мэдрэмжтэй болмогцоо та нар Бурхан яг хажууд чинь байгааг мэдэрч байна уу? Уг мэдрэмж яг одоо тийм ч илт бус, эсвэл та нар үүнийг хараахан мэдэрч чадахгүй байж болох юм. Гэвч нэг л өдөр та нар өөрийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы зан чанар болон мөн чанарыг үнэнээсээ гүнзгий ухаарч, тэр талаар бодитой мэдлэгтэй болоход Бурхан яг хажууд чинь байгааг мэдрэнэ—чи зүрх сэтгэл дэх Бурханыг хэзээ ч жинхэнээсээ хүлээн аваагүй байгаа юм. Энэ бол бодитой.

Та нар харилцан ярианы энэ аргын талаар юу гэж бодож байна? Та нар хоцроогүй биз? Та нар Бурханы ажил болон Бурханы зан чанарын талаарх ийм нөхөрлөл маш хүнд гэж бодож байна уу? Та нарт ямар санагдсан бэ? (Маш сайхан, баяртай байна.) Та нарт юу нь сайхан санагдав? Та нар яагаад баярлав? (Едений цэцэрлэгт буцаад очсон юм шиг, Бурханы хажууд байсан юм шиг байлаа.) “Бурханы зан чанар” гэдэг нь үнэндээ хүн бүрд их танил бус сэдэв юм. Учир нь чиний төсөөлдөг зүйл, номоос уншиж, нөхөрлөлөөс сонссон зүйл чинь сохор хүн заанд хүрч байгаа юм шиг санагддаг—чи эргэн тойрноо гараараа мэдэрдэг боловч нүдээрээ үнэндээ юу ч хардаггүй. “Гараараа хүрээд” Бурханы тухай тодорхой ойлголт байтугай үндсэн мэдлэг ч авч чадахгүй. Энэ нь чамд улам л их төсөөлөл авчрах учраас чи Бурханы зан чанар болон мөн чанар яг юу болохыг нарийн тодорхойлж чадахгүй. Харин оронд нь чиний төсөөллөөс урган гарах тодорхойгүй байдлын баримтууд нь чиний зүрхийг үргэлж эргэлзээгээр дүүргэж байх шиг санагддаг. Чи ямар нэг зүйлийн тухай итгэлтэй байж чадахгүй атлаа ойлгохоор оролдох юм бол зүрх сэтгэлд чинь үргэлж тэмцэл зөрчилдөөн байх ба заримдаа энэ нь бүр сэтгэлийн зовуурь болон хувирч, арга барагдсан мэт санагдуулдаг. Чи Бурханыг хайхыг, Бурханыг мэдэхийг, Түүнийг тодхон харахыг хүсэж байгаа боловч үргэлж хариуг нь олж чадахгүй юм шиг санагдаж байвал маш зовлонтой хэрэг биш үү? Мэдээж, эдгээр үг нь зөвхөн Бурханыг хүндэлж, Бурханыг хангалуун байлгахыг хүсэж байгаа хүмүүст чиглэж байна. Ийм зүйлд зүгээр л анхаарлаа хандуулдаггүй хүмүүсийн хувьд энэ нь ямар ч хамаагүй, учир нь тэд Бурханы бодит байдал болон оршин байгаа нь домог, эсвэл зохиомол зүйл байгаасай гэж найддаг, тэгвэл тэд юу дуртайгаа хийж, хамгийн том, хамгийн чухал хүмүүс болж чадаад үр дагаврыг нь тоолгүйгээр муу үйл үйлдэж, тэгээд ямар ч шийтгэл хүлээхгүй, ямар ч хариуцлага үүрэхгүй, тэр ч бүү хэл, мууг үйлддэг хүмүүсийн тухай Бурханы хэлсэн зүйлс тэдэн дээр биелэхгүй. Энэ хүмүүс Бурханы зан чанарыг ойлгохыг хүсдэггүй ба тэд Бурханыг болон Түүний тухай бүхнийг мэдэх гэж оролдохоос үхтэлээ залхдаг. Тэд Бурхан оршдоггүй байсан нь дээр гэж үздэг. Энэ хүмүүс Бурханыг эсэргүүцдэг бөгөөд тэд таягдан хаягдах хүмүүс юм.

Дараа нь бид Ноагийн түүх болон энэ нь Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхантай Өөртэй нь хэрхэн холбогдох тухай хэлэлцэнэ.

Бичвэрийн энэ хэсэгт Бурхан Ноад юу хийж байгааг та нар харж байна вэ? Энд сууж байгаа хүн бүр уг бичвэрийг уншаад энэ талаар зарим нэг зүйлийг мэдэж авсан байх: Бурхан Ноагаар бүхээг бариулаад дараа нь үерээр дэлхийг устгасан. Бурхан Ноад найман хүнтэй гэр бүлээ аврах бүхээг барьж, амьд үлдэн хүн төрөлхтний дараагийн үеийн өвөг дээдэс болохыг тэдэнд зөвшөөрсөн юм. Одоо уг бичвэрийг уншицгаая.

Б. Ноа

1. Бурхан дэлхийг үерээр устгахаар төлөвлөж, Ноад бүхээг барих заавар өгсөн нь

(Эхлэл 6:9-14) Ноагийн үе удам энэ билээ: Ноа бол зөв шударга хүн, үеийнхнийхээ дунд төгс бөгөөд Ноа Бурхантай хамт явдаг байв. Ноа Шем, Хам, Иафет хэмээх гурван хүү төрүүлсэн. Газар дэлхий бас Бурханы өмнө завхарч, дэлхий хүчирхийллээр дүүрчээ. Бурхан ажиглаж харахад дэлхий завхарсан байлаа; учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний зам завхарсан байв. Бурхан Ноад хандан “Махбодтой бүхний төгсгөл Миний өмнө ирлээ; тэднээс болж газар дэлхий хүчирхийллээр дүүрч байгаа учир Би тэднийг газартай нь сүйрүүлнэ, хараарай. Чи говор модоор өөртөө бүхээг хий; бүхээг дотроо тасалгаанууд гаргаж, дотор гаднагүй давирхайгаар давирхайд” гэв.

(Эхлэл 6:18-22) Харин Би чамтай гэрээ байгуулна; чи өөрийн хөвгүүд, эхнэр, бэрүүдтэй цуг тэр бүхээгт орно. Мөн өөртэйгөө хамт амьд үлдээхийн тулд чи мах цустай амьтан бүрээс хоёр хоёрыг бүхээгт аваачиж оруул; тэдгээр нь эр, эм хосоороо байна. Амьд үлдээхийн тулд жигүүртэн шувуудын төрөл төрлөөс, адгуус амьтдын төрөл төрлөөс, газраар мөлхдөг бүхний төрөл төрлөөс хосоороо чам дээр очно. Чи идэх бүх хоол хүнсээ өөртөө авч, тэдгээрийг өөртөө цуглуулна; энэ нь чиний болон тэдний хоол болно. Ноа тийнхүү үйлдэв; тэрээр Бурханы өөрт нь тушаасан бүхнийг ёсоор нь гүйцэтгэжээ.

Энэ хэсгийг уншсаны дараа та бүхэн Ноа гэж хэн болох талаар ерөнхий ойлголттой болов уу? Ноа ямар хүн бэ? Эх бичигт: “Ноа бол зөв шударга хүн, үеийнхнийхээ дунд төгс” гэж байна. Орчин үеийн хүмүүсийн ойлголтоор бол тэр үед зөв шударга хүн гэж ямар хүн байх вэ? Зөв шударга хүн бол төгс хүн байх учиртай. Энэ төгс хүн нь хүмүүсийн нүдээр төгс хүн үү, эсвэл Бурханы нүдээр төгс үү гэдгийг та нар мэдэх үү? Энэ төгс хүн нь хүмүүсийн нүдээр биш, харин Бурханы нүдээр төгс хүн байх нь эргэлзээгүй. Энэ бол гарцаагүй! Учир нь хүн сохор бөгөөд харж чадахгүй, зөвхөн Бурхан л бүхий л дэлхийг болон хүн нэг бүрийг харж байдаг тул гагцхүү Бурхан л Ноаг төгс хүн гэдгийг мэднэ. Иймд дэлхийг үерээр устгах Бурханы төлөвлөгөө нь Тэр Ноаг дуудсан мөчөөс эхэлсэн.

Тэрхүү эрин үед Бурхан нэгэн маш чухал зүйл хийхийн тулд Ноаг дуудах санаатай байсан. Тэр яагаад үүнийг хийх хэрэгтэй болсон бэ? Яагаад гэвэл, тухайн мөчид Бурханы зүрх сэтгэлд төлөвлөгөө байсан. Тэр дэлхийг үерээр устгах төлөвлөгөөтэй байв. Яагаад дэлхийг устгана гэж? Энд ингэж хэлсэн байна: “Газар дэлхий бас Бурханы өмнө завхарч, дэлхий хүчирхийллээр дүүрчээ.” Та нар “дэлхий хүчирхийллээр дүүрчээ” гэсэн өгүүлбэрээс юу харж байна вэ? Энэ бол дэлхий болон түүний хүмүүс дээд зэргээр ялзрахад тохиолддог үзэгдэл ба өөрөөр хэлбэл: “дэлхий хүчирхийллээр дүүрчээ.” Өнөөдрийн хэлээр “хүчирхийллээр дүүрсэн” гэдэг нь бүх юм эмх замбараагүй байна гэсэн үг юм. Хүний хувьд энэ нь нийгмийн бүх давхаргад дэг журам байхгүй, юмс бүгд ихээхэн замбараагүй бөгөөд удирдахад хэцүү байна гэсэн үг. Бурханы нүдээр энэ нь дэлхийн хүмүүс дэндүү ялзарсан гэсэн үг юм. Ямар хэмжээнд хүртэл ялзарсан бэ? Бурхан цаашид харж тэвчихгүй, энэ талаар цаашид тэсэж чадахаа болих хүртэл хэмжээнд ялзарсан. Бурхан түүнийг устгахаар шийдэх хэмжээнд хүртлээ ялзарсан юм. Бурхан дэлхийг устгахаар сэтгэл шулуудаад нэгэн бүхээг барих хүн олохоор төлөвлөсөн. Дараа нь Бурхан үүнийг хийлгэхээр Ноаг сонгосон ба тэр нь Ноагаар бүхээг бариулах явдал байв. Яагаад Ноаг сонгосон бэ? Бурханы нүдээр Ноа зөв шударга хүн байсан ба Бурхан юу ч гэж зааварласан түүнийг нь ёсоор хийх байсан. Бурханы хий гэснийг хийнэ гэсэн үг юм. Өөртэй нь цуг ажиллаж, Өөрийнх нь даалгасныг гүйцээж, газар дээрх ажлыг нь гүйцээх ийм хүн олохыг Бурхан хүссэн. Тэр үед ийм ажлыг гүйцээж чадах хүн Ноагаас өөр байсан уу? Яавч үгүй! Ноа бол Бурханы даалгасан зүйлийг гүйцээж чадах цорын ганц тохирох хүн байсан тул Бурхан түүнийг сонгосон. Гэхдээ тэр үед хүмүүсийг аврах Бурханы стандарт, цар хүрээ нь өнөөгийнхтэй адил байсан уу? Хариулт нь мэдээж ялгаа бий! Би яагаад асууж байна? Тэр үед Ноа бол Бурханы нүдэн дэх цорын ганц зөв шударга хүн байсан ба харин түүний эхнэр, хөвгүүд ба бэрүүд нь зөв шударга хүмүүс байгаагүй бололтой ч гэсэн Ноаг бодоод Бурхан энэ хүмүүсийг үлдээсэн. Бурхан хүмүүсээс одоо шаарддаг шиг байдлаараа тэднээс шаардаагүй ба харин Ноагийн гэр бүлийн бүх найман гишүүнийг амьд үлдээсэн. Тэд Ноагийн зөвт байдлын ачаар Бурханы ерөөлийг хүртсэн. Хэрэв Ноа байгаагүй бол тэдний хэн нь ч Бурханы даалгасан зүйлийг гүйцээж чадахгүй байсан билээ. Иймд Ноа бол тэр үеийн дэлхийн сүйрлээс амьд гарах ёстой цорын ганц хүн байсан бөгөөд бусад нь зүгээр л хөндлөнгийн завшаантнууд юм. Бурхан Өөрийн удирдлагын ажлыг албан ёсоор эхлэхээс өмнөх эринд хүмүүст хандаж, тэднээс шаардаж байсан Түүний зарчим ба стандарт нь харьцангуй зөөлөн байсан гэдгийг энэ нь харуулдаг. Өнөөдрийн хүмүүсийн нүдэнд, Ноагийн гэр бүлийн найман хүнд хандсан Бурханы байдал шударга ёсоор дутмаг мэт харагддаг. Гэвч одоо хүмүүс дээр хийдэг Түүний ажлын далайц, Түүний дамжуулдаг үгийн хэмжээтэй харьцуулахад Ноагийн найман хүнтэй гэр бүлд хандсан Бурханы байдал нь, Түүний тухайн үеийн ажлын цаад шалтгааныг авч үзвэл ердөө л ажлын зарчим байсан. Харьцуулбал, Ноагийн найман хүнтэй гэр бүл Бурханаас илүү ихийг авсан уу, эсвэл одоогийн хүмүүс ихийг авсан уу?

Ноа дуудагдсан нь энгийн нэг баримт, харин бидний ярилцаж байгаа гол зүйл болох энэ тэмдэглэл дэх Бурханы зан чанар, Түүний хүсэл, Түүний мөн чанар нь энгийн биш. Бурханы энэ хэдэн талыг ойлгохын тулд бид эхлээд Бурхан ямар төрлийн хүнийг дуудахыг хүсдэг вэ гэдгийг ойлгоод, үүгээрээ Түүний зан чанар, хүсэл, мөн чанарыг ойлгох юм. Энэ бол маш чухал. Тэгэхээр Бурханы нүдээр чухам ямар төрлийн хүнийг Тэрээр дууддаг вэ? Энэ нь Түүний үгийг сонсож, Түүний зааврыг дагаж чадах хүн байх ёстой. Үүний зэрэгцээ энэ нь хариуцлагатай агаад Бурханы үгийг, биелүүлэхээр хүлээсэн хариуцлага, үүрэг гэж үзэн гүйцэтгэх хүн байх ёстой. Тэгвэл ийм хүн Бурханыг мэддэг хүн байх хэрэгтэй юу? Үгүй. Тэр үед Ноа Бурханы сургаалыг тийм ч их сонсоогүй ба Бурханы ямар ч ажлыг мэдрээгүй байсан. Иймд Бурханы тухай Ноагийн мэдлэг маш бага байв. Энд Ноаг Бурхантай хамт явдаг байсан гэж бичсэн боловч тэр Бурханы үнэн биеийг ер нь харсан уу? Хариулт нь яавч үгүй! Яагаад гэвэл, тэр үед зөвхөн Бурханы элч нар л хүмүүс дээр ирдэг байсан. Тэд аливааг хэлж, хийхдээ Бурханыг төлөөлдөг байсан ч Бурханы хүсэл болон Түүний санааг дамжуулдаг төдий байсан юм. Бурхан хүнтэй нүүр тулан үнэн биеэ илчлээгүй. Бичвэрийн энэ хэсгээс бид үндсэндээ энэ Ноа гэдэг хүн юу хийх ёстой байсан хийгээд түүнд өгсөн Бурханы даалгавар юу байсан бэ гэдгийг хардаг. Тэгэхээр энд Бурханы илэрхийлсэн мөн чанар нь юу байсан бэ? Бурханы хийдэг бүхэн чамбай төлөвлөгдсөн байдаг. Тэр ямар нэг зүйл, үйл явдал болж байгааг харахад үүнийг хэмжих стандарт Түүний санаанд байдаг ба энэ стандарт нь арга хэмжээ авах төлөвлөгөө эхлүүлэх эсэхийг, эсвэл энэ зүйл, үйл явдлыг хэрхэн үзэхийг нь тодорхойлдог. Тэр бүх зүйл дээр тоомжиргүй, эсвэл мэдрэмжгүй биш. Энэ нь үнэндээ бүр эсрэгээрээ байдаг. Бурханы Ноад хэлсэн мөр энэ байна: “Махбодтой бүхний төгсгөл Миний өмнө ирлээ; тэднээс болж газар дэлхий хүчирхийллээр дүүрч байгаа учир Би тэднийг газартай нь сүйрүүлнэ, хараарай.” Энэ удаа Бурханы үгэнд Тэр зөвхөн хүмүүсийг устгана гэж хэлсэн үү? Үгүй! Бурхан махбодтой бүхнийг устгана гэж хэлсэн. Бурхан яагаад сүйрлийг хүссэн бэ? Бурханы зан чанарын бас нэг илчлэл энд байна: Бурханы нүдээр, хүний ялзрал, махбодтой бүхний бузар булай, хүчирхийлэл, дуулгаваргүй байдлыг тэсвэрлэх Түүний тэвчээрт хязгаар байдаг. Түүний хязгаар юу вэ? Бурханы хэлснээр: “Бурханыг ажиглаж харахад газар дэлхий завхарсан байлаа; учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний биеэ авч явах байдал завхарсан байв.” “Учир нь газар дээрх мах цустай бүхний биеэ авч явах байдал завхарсан байв” гэсэн хэллэг юу гэсэн утгатай вэ? Энэ нь Бурханыг дагаж байсан, Бурханы нэрийг дуудсан, Бурханд нэгэнтээ шатаалт тахил өргөсөн, Бурханыг үгээр хүлээн зөвшөөрсөн, бүр Бурханыг магтаж байсан хүмүүсийг оролцуулаад бүх амьд амьтад гэсэн үг—нэгэнт тэдний биеэ авч явах байдал ялзралаар дүүрч, Бурханы нүдэнд өртсөн тул Тэр тэднийг устгах хэрэгтэй болсон юм. Тэр нь Бурханы хязгаар байлаа. Тэгвэл Бурхан хүн болон мах цустай бүхний ялзралыг хэр хэмжээнд хүртэл тэвчсэн бэ? Бурханыг дагагчид ч бай, эсвэл үл итгэгчид ч бай бүх хүмүүс бүгдээрээ зөв замаар явахаа болих хүртэл. Хүн зүгээр нэг ёс суртахууны хувьд ялзарч, хорон муу бүхнээр дүүрснээр үл барам ертөнцийг Бурхан удирддаг, Бурхан хүмүүст гэрэл болон зөв замыг авчирч чадна гэдэгт итгэдэг хүн байтугай Бурханы оршин байгаад итгэдэг хүн байхгүй болох хүртэл. Хүн Бурханы оршин байгаад зэвүүцэж, Бурханыг оршин байхыг зөвшөөрөхгүй болох хүртэл. Хүний ялзрал энэ цэгт хүрэхэд Бурханы тэвчээр цаашид үгүй болно. Үүнийг нь юу орлох вэ? Бурханы уур хилэн ба Бурханы шийтгэл ирнэ. Энэ нь Бурханы зан чанарын илчлэлийн нэг хэсэг биш байсан уу? Одоогийн эрин үед Бурханы нүдээр зөв шударга хүн бас л бий юу? Бурханы нүдээр төгс хүн бас л бий юу? Энэ эрин үе нь Бурханы нүдээр газар дээрх мах цустай бүхний биеэ авч явах байдал ялзарсан үе мөн үү? Энэ өдөр болон эрин үед Бурханы бүрэн дүүрэн болгохыг хүсдэг хүмүүсээс, Бурханыг дагаж, Түүний авралыг хүлээн авч чадах хүмүүсээс бусад махбодоос бүрдсэн бүх хүн Бурханы тэвчээрийн хязгаарыг сорьж байгаа биш гэж үү? Өдөр бүр энэ ертөнц дээр та нарын хажууд тохиолддог, та нарын нүдээрээ харж, чихээрээ сонсдог, биеэрээ амсдаг бүхэн хүчирхийллээр дүүрэн биш гэж үү? Бурханы нүдээр бол, ийм ертөнц, ийм эрин үеийг дуусгавал зохих бус уу? Одоогийн эрин үеийн нөхцөл байдал нь Ноагийн үеийн нөхцөл байдлаас огт өөр боловч хүний ялзралд хандах Бурханы мэдрэмж болон уур хилэн нь яг тэр үеийнхтэйгээ адилхан хэвээрээ. Бурхан Өөрийн ажлаас болоод тэвчих чадвартай байдаг боловч бүхий л төрлийн нөхцөл, байдлын дагуу бол Бурханы нүдээр энэ ертөнц аль хэдийн устгагдах ёстой байлаа. Нөхцөл байдал дэлхийг үерээр устгасан тэр үеийнхээс ч илүү дор байна. Гэхдээ ялгаа нь юу вэ? Энэ нь бас Бурханы зүрх сэтгэлийг хамгийн их гуниглуулдаг зүйл бөгөөд та нарын дотроос хэн нь ч үүнийг ухамсарлаж чадахгүй байж магадгүй.

Дэлхийг үерээр устгах гэж байхдаа Бурхан Ноаг бүхээг барих болон зарим бэлтгэл ажил хийлгэхээр дуудаж чадаж байв. Бурхан Өөртөө энэ олон зүйлийг хийлгэхээр Ноа хэмээх нэг хүнийг дуудаж чадсан юм. Харин одоогийн энэ эрин үед Бурхан дуудах хүн үгүй болжээ. Яагаад ийм байна? Энд сууж байгаа хүн нэг бүр уг шалтгааныг сайн ойлгож, мэддэг байх. Би үүнийг та нарт хэлэх хэрэгтэй юу? Үүнийг чангаар хэлбэл та бүхэн урвайж, хүн бүр хямарч ч магадгүй. Зарим хүн ингэж хэлж магадгүй: “Хэдийгээр бид нар Бурханы нүдээр зөв шударга бус, төгс бус хүмүүс боловч хэрэв Бурхан биднээр ямар нэг зүйл хийлгэхээр зааварчилбал бид түүнийг нь хийж чадна. Өмнө нь, агуу гамшиг ирж байгаа тухай Түүнийг хэлэхэд бид гамшгийн үед хэрэг болох хүнс болон бусад зүйлсийг бэлдэж эхэлсэн. Энэ бүхэн нь Бурханы шаардлагын дагуу хийгдээгүй гэж үү? Бид Бурханы ажилтай үнэхээр хамтран ажиллаагүй гэж үү? Бидний хийсэн эдгээр зүйлийг Ноагийн хийсэнтэй харьцуулж болохгүй юм гэж үү? Бидний тэгж хийж байсан нь жинхэнэ дуулгавартай байдал биш гэж үү? Бид Бурханы зааврыг дагаж байгаагүй гэж үү? Бид Бурханы үгэнд итгэдэг учраас л Бурханы хэлснийг хийгээгүй гэж үү? Тэгээд яагаад Бурхан бас л гунигтай байна вэ? Дуудах хүн нэг ч алга гэж Бурхан яагаад хэлдэг вэ?” Та нарын үйлдлүүд болон Ноагийн үйлдлүүдийн хооронд ялгаа байна уу? Ялгаа нь юу вэ? (Өнөөдөр гамшигт зориулж хүнс бэлдэх нь бидний өөрсдийн санаа байсан.) (Бидний үйлдлүүд “зөв шударга” байж чаддаггүй байхад Ноа бол Бурханы нүдээр зөв шударга хүн юм.) Та нарын хэлсэн зүйл нэг их хол зөрсөнгүй. Ноагийн хийсэн зүйл бол одоогийн хүмүүсийн хийж байгаа зүйлээс мөн чанарын ялгаатай юм. Ноа Бурханы зааврыг дагаж байхдаа Бурханы санаа зорилго юу байсныг мэдээгүй. Бурхан юу биелүүлэхийг хүсэж байгааг тэр мэдээгүй. Бурхан түүнд зөвхөн тушаал өгч, их тайлбарлалгүйгээр нэг юм хий гэж зааварласан бөгөөд Ноа тэр ёсоор болгож, түүнийг нь хийсэн. Тэрээр дотроо Бурханы санааны учрыг олох гэж оролдоо ч үгүй, Бурханыг эсэргүүцээ ч үгүй, мөн хоёрдмол зүрх сэтгэлтэй байгаа ч үгүй. Тэр яваад л зохих ёсоор, цэвэр бөгөөд эгэл сэтгэлтэйгээр хийсэн. Бурханы юу л хий гэснийг хийсэн бөгөөд дуулгавартай байж, Бурханы үгийг сонссон нь түүний аливааг хийх итгэл үнэмшил байлаа. Бурханы даалгасан зүйлийг тэр ингэж шулуухан, энгийнээр хариуцаж авсан юм. Түүний мөн чанар—түүний үйлдлүүдийн мөн чанар нь, таамаглах, эсэргүүцэх, түүнчлэн хувийн ашиг сонирхлыг болон өөрийн олз, гарзын талаар бодох явдал биш, харин дуулгавартай байдал байсан юм. Цаашлаад, Бурхан дэлхийг үерээр устгана гэж хэлэхэд хэзээ гэдгийг нь асуугаагүй, учрыг нь ухах гэж оролдоогүй, Бурханаас дэлхийг хэрхэн устгах гэж байгааг нь бол бүр ч асуугаагүй. Тэр зүгээр л Бурханы зааварласнаар хийсэн. Бурхан түүнийг яаж хийхийг, юугаар хийхийг хүссэн, тэр яг л Бурханы хүссэнээр хийсэн бөгөөд бас дараа нь даруйхан ажлаа эхэлсэн. Тэр Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах хандлагатайгаар, Бурханы зааврын дагуу үйлдсэн. Тэр өөрийгөө гамшгаас зайлуулахын тулд үүнийг хийсэн үү? Үгүй. Тэр Бурханаас ертөнцийг сөнөөх хүртэл хэр хугацаа үлдсэнийг асуусан уу? Асуугаагүй. Тэр бүхээг барихад хэр удахыг Бурханаас асуусан уу, эсвэл өөрөө мэдэж байсан уу? Тэр үүнийг бас мэдээгүй. Тэр зүгээр л дуулгавартай байж, сонсож, үүнийг зохих ёсоор нь хийсэн. Одоогийн хүмүүс ийм биш юм: Бурханы үгнээс жаахан л мэдээлэл цухалзах юм бол, хүмүүс түгшүүр юм уу, тогтворгүй байдалыг мэдрэх юм бол даруйхан үсэрч босоод юу ч хамаагүй, ямар ч үнээр хамаагүй дараа нь идэж, уух, хэрэглэх зүйлээ бэлдэж эхлэх ба гамшиг тохиолдоход зугтах замаа ч төлөвлөдөг. Үүнээс ч илүү сонирхолтой нь, энэ чухал мөчид хүний тархи нэн “тустай” байдаг. Бурхан ямар ч заавар өгөөгүй нөхцөлд ч хүн бүх юмыг маш тохиромжтойгоор төлөвлөж чадна. Та нар үүнийг дүрслэхдээ “төгс” гэдэг үгийг хэрэглэж болох юм. Харин Бурханы хэлдэг зүйл, Бурханы санаа зорилго, эсвэл Бурханы хүсэж буй зүйлийн талаар бол хэн ч хайхардаггүй ба ойлгох гэж оролддоггүй. Энэ нь одоогийн хүмүүс болон Ноагийн хоорондох хамгийн том ялгаа биш гэж үү?

Ноагийн түүхийн энэ тэмдэглэлээс та нар Бурханы зан чанарын нэг хэсгийг харсан уу? Хүний ялзрал, бузар булай, хүчирхийлэлд хандах Бурханы тэвчээрт хязгаар байдаг. Тэрхүү хязгаарт хүрэхэд Тэр цаашид тэсэхээ больж, харин Өөрийн шинэ удирдлага, шинэ төлөвлөгөөг эхлэх ба хийх ёстой зүйлээ хийж, Өөрийн үйл хэргийг болон Өөрийн зан чанарын нөгөө талыг илчилж эхэлдэг. Түүний энэ үйлдэл нь Түүнийг хүмүүс хэзээ ч уурлуулж болохгүй гэдгийг юм уу, эсвэл Тэр эрх мэдэл, уур хилэнгээр дүүрэн гэдгийг харуулахын төлөө биш ба мөн Тэр хүн төрөлхтнийг устгаж чадна гэдгийг харуулах зорилготой биш. Энэ нь, Түүний зан чанар болон Түүний ариун мөн чанар нь ийм төрлийн хүн төрөлхтнийг Түүний өмнө, Түүний ноёрхол дор цаашид амьдрахыг зөвшөөрч, цаашид тэвчээд байж чадахгүй гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл, хүн төрөлхтөн бүгдээрээ Түүний эсрэг байж, бүхий л дэлхий дээр Түүний аварч чадах нэг ч хүн байхгүй болоход Тэр ийм хүн төрөлхтнийг цаашид тэвчихээ болих ба ийм хүн төрөлхтнийг устгах Өөрийн төлөвлөгөөг эргэлзэж тээнэгэлзэлгүй хэрэгжүүлнэ. Бурханы энэ үйл нь Түүний зан чанараар тодорхойлогдоно. Энэ бол зайлшгүй үр дагавар бөгөөд Бурханы ноёрхол дор байгаа бүтээгдсэн зүйл бүрийн үүрэх ёстой үр дагавар юм. Энэ нь, одоогийн эринд Бурхан Өөрийн төлөвлөгөөг дуусгаж, Өөрийн аврахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг аврахаар тэсэж ядан байгаа гэдгийг харуулахгүй байна гэж үү? Ийм нөхцөлд Бурхан юунд хамгийн их санаа тавьдаг вэ? Түүнийг огт дагадаггүй хүмүүс, эсвэл Түүнийг юу ч гэсэн эсэргүүцдэг хүмүүс Түүнд яаж ханддаг болон Түүнтэй яаж мөчөөрхдөг, эсвэл хүн төрөлхтөн Түүнийг яаж муу хэлж байгаад биш. Тэр зөвхөн Түүнийг дагадаг хүмүүс буюу Түүний удирдлагын төлөвлөгөөн дэх авралын бай нь Түүгээр бүрэн төгс болгуулах эсэх, мөн тэд Түүний сэтгэл ханамжид хүрсэн эсэх талаар л санаа тавьдаг. Түүнийг дагадагаас бусад хүмүүсийн тухайд бол Тэр Өөрийн уур хилэнг илэрхийлэхийн тулд хааяа нэг бага зэрэг шийтгэл үзүүлдэг төдий. Жишээ нь: цунами, газар хөдлөх, галт уул дэлбэрэх гэх мэт. Үүний зэрэгцээ Тэр Өөрийг нь дагадаг, Түүгээр аврагдах гэж байгаа хүмүүсийг хүчтэй хамгаалж, харж ханддаг. Бурханы зан чанар бол энэ: Нэг талаар, Тэр бүрэн төгс болгох гэж байгаа хүмүүстээ туйлын тэвчээр, хүлээцтэй байж, тэднийг чадах чинээгээрээ удаан хүлээдэг; нөгөө талаар, Бурхан Өөрийг нь дагадаггүй, Өөрийг нь эсэргүүцдэг Сатаны төрлийн хүмүүсийг хүчтэй үзэн ядаж, жигшдэг. Хэдийгээр, эдгээр Сатаны төрлийн хүмүүс Өөрийг нь дагаж, эсвэл Өөрийг нь шүтэн мөргөдөг эсэхийг Тэр тоодоггүй боловч зүрх сэтгэлдээ тэднийг тэвчихийн хамт тэднийг мөн л зэвүүцдэг бөгөөд Сатаны төрлийн энэ хүмүүсийг дуусгахаар шийдэнгээ Тэр бас удирдлагын төлөвлөгөөнийхөө алхмуудыг ирэхийг хүлээж байна.

Дараагийн хэсгийг харцгаая.

2. Үерийн дараа Ноад өгсөн Бурханы ерөөл

(Эхлэл 9:1-6) Бурхан Ноа болон түүний хөвгүүдийг ерөөж “Үржил шимтэй байж, өсөн үржиж, газар дэлхийг дүүргэгтүн. Газар дэлхий дээрх бүх араатан амьтан, огторгуйн бүх жигүүртэн шувууд та нараас айж, та нараас эмээнэ; газар дээрх шавьж бүхэн, далайн бүх загасыг та нарын гарт өгнө. Амьд хөдөлдөг бүхэн та нарын хоол болно; та нарт ногоон ургамал өгсөн шигээ Би бүх зүйлийг та нарт өгсөн. Гэхдээ та нар тэдний махыг амьтай нь буюу цустай нь идэж болохгүй. Тэгвэл Би та нарын амийн цусыг гарцаагүй нэхнэ; араатан бүрээс мөн хүний гараас Би үүнийг нэхэх болно; хүний ах дүүс бүрийн гараас ч Би хүний амийг нэхнэ. Хүний цус урсгасан хэний ч цус хүний гараар урсана: учир нь Бурхан хүнийг Өөрийн дүрээр бүтээсэн билээ” гэв.

Та нар энэ хэсгээс юу харж байна вэ? Би яагаад эдгээр эшлэлийг сонгосон бэ? Би яагаад Ноа ба түүний гэр бүлийн бүхээг дээр байсан үеийнх нь амьдралын талаар эш татаагүй вэ? Яагаад гэвэл, тэр мэдээлэл нь бидний өнөөдрийн ярилцаж буй сэдэвтэй нэг их холбоогүй юм. Бидний анхаарлаа хандуулж буй зүйл бол Бурханы зан чанар юм. Хэрвээ та нар тэр тухай дэлгэрэнгүй мэдмээр байвал Библи аваад өөрсдөө уншаарай. Бид тэр тухай энд ярихгүй. Өнөөдрийн бидний ярилцах хамгийн гол зүйл бол Бурханы үйлдлийг хэрхэн мэдэх тухай юм.

Ноа Бурханы зааврыг хүлээн авч, бүхээг барьж, Бурхан дэлхийг үерээр сөнөөж байсан өдрүүдэд амь зогоож, найман хүнтэй гэр бүл нь бүгдээрээ амьд гарсан. Ноагийн найман хүнтэй гэр бүлээс бусад бүх хүн төрөлхтөн устсан, газар дэлхий дээрх бүх амьд юм устсан. Ноад Бурхан ерөөлөө хайрлаад түүнд болон хөвгүүдэд нь хэдэн зүйл хэлсэн. Эдгээр зүйл нь Бурханы түүнд хайрласан зүйл болон мөн Бурханы түүнд өгсөн ерөөл байсан юм. Энэ бол Түүнийг сонсож, Түүний зааврыг хүлээн авч чаддаг хүнд өгдөг Бурханы ерөөл, амлалт бөгөөд энэ нь мөн хүмүүсийг шагнадаг Бурханы арга юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы нүдээр бол Ноа төгс хүн, эсвэл зөв шударга хүн байсан эсэхээс үл хамааран, тэр Бурханы талаар хэр зэрэг мэддэг байснаас үл хамааран, товчхондоо Ноа ба түүний гурван хүү бүгдээрээ Бурханы үгийг сонсож, Бурханы ажилтай зохицож, Бурханы зааврын дагуу хийх ёстой зүйлээ хийсэн. Үр дүнд нь тэд Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний дараагийн алхамд асар их хувь нэмэр оруулан дэлхийг үерээр сүйрүүлсний дараа хүмүүс болон төрөл бүрийн амьд зүйлсийг үлдээхэд нь Бурханд тусалсан. Хийсэн бүхнийх нь төлөө Бурхан түүнийг ерөөжээ. Өнөөдрийн хүмүүсийн хувьд Ноагийн хийсэн зүйл дурдахын ч хэрэггүй юм байж магадгүй. Зарим нь бүр: Ноа юу ч хийгээгүй, Бурхан түүнийг байлгахаар шийдсэн болохоор тэр мэдээж үлдэх байсан. Түүний амь гарсан нь түүний гавьяа биш юм. Энэ бол Бурханы хийхийг хүссэн зүйл, учир нь хүн бол идэвхгүй гэж бодож магадгүй. Гэвч энэ нь Бурханы бодож байсан зүйл биш билээ. Хүн агуу, эсвэл өчүүхэн байх нь Бурханд хамаагүй, тэд Түүнийг сонсож, Түүний заавар, Түүний даалгасан зүйлд дуулгавартай хандаж, Түүний ажил, Түүний хүсэл, Түүний төлөвлөгөөтэй хамтран ажиллаж, тэгснээр Түүний хүсэл болон Түүний төлөвлөгөө түвэггүй хэрэгжиж байх л юм бол тэдний тийм биеэ авч явах байдал Түүнд дурсагдахуйц, Түүний ерөөлийг хүртэхүйц байх юм. Бурхан тийм хүмүүсийг эрхэмлэдэг ба тэдний үйлдэл, Өөрийг нь гэсэн тэдний хайр, сэтгэлийг нандигнадаг. Энэ бол Бурханы хандлага юм. Тэгвэл Бурхан яагаад Ноаг ерөөсөн бэ? Яагаад гэвэл, хүний тийм үйлдэл, дуулгавартай байдалд Бурхан ингэж ханддаг юм.

Бурхан Ноаг ерөөсөн тухайд зарим хүн: “Хэрвээ хүн Бурханыг сонсож, Бурханыг хангалуун болгож байвал Бурхан хүнийг ерөөх хэрэгтэй. Энэ илэрхий биш гэж үү?” гэж хэлнэ. Бид ингэж хэлж болох уу? Зарим хүн: “Үгүй” гэдэг. Бид яагаад тэгж хэлж болохгүй вэ? Зарим хүн: “Хүн бол Бурханы ерөөлийг хүртэх хувьгүй юм” гэж хэлдэг. Энэ яг ч тийм биш юм. Яагаад гэвэл, хүн Бурханы даалгасан зүйлийг хүлээн авах үед тэр хүний үйлдлийн сайн, муу эсэхийг, түүний дуулгавартай байсан эсэхийг, Бурханы хүслийг хангалуун байлгасан эсэхийг нь болон тэдний хийдэг зүйл нь тохирох эсэхийг шүүх стандарт Бурханд байдаг. Бурханы анхаардаг зүйл бол гадна талын үйлдэл биш, харин тэдний зүрх сэтгэл юм. Хүн яаж хийх нь хамаагүй, ямар боловч хийж л байвал Бурхан хүнийг ерөөх ёстой гэсэн үг биш. Энэ бол Бурханы тухай буруу ойлголт юм. Бурхан юмны зөвхөн эцсийн үр дүнг хардаггүй, харин аливаа зүйл явагдах хугацаанд хүний зүрх сэтгэл ямар байгааг болон хүний хандлага ямар байгааг илүү онцлон анхаардаг ба тэдний зүрх сэтгэлд дуулгавартай байдал, анхаарал болон Бурханыг хангалуун байлгах хүсэл байгаа эсэхийг хардаг. Тэр үед Ноа Бурханы талаар хэр зэрэг мэддэг байсан бэ? Одоо та нарын мэддэг сургаал шиг их байсан уу? Бурханы тухай ойлголт болон мэдлэг гэх мэт үнэний талын хувьд тэрээр та нартай адил хэмжээний усалгаа, хариулга хүлээн авсан уу? Үгүй ээ, тэгээгүй! Гэвч энд үгүйсгэхийн аргагүй нэг баримт байна: Одоогийн хүмүүсийн ухамсар, оюун санаа, зүрх сэтгэлийнх нь гүнд байгаа Бурханы тухай ойлголт болон хандлага нь бүдэг бадаг бөгөөд тодорхойгүй. Та нар, хүмүүсийн нэг хэсэг нь Бурханы оршин байгаа талаар үгүйсгэсэн хандлагатай байдаг гэж ч хэлж болох юм. Харин Ноагийн зүрх сэтгэл, ухамсарт Бурханы оршин тогтнол туйлын агаад эргэлзээгүй байсан тул түүний дуулгавартай хандлага нь жинхэнэ байсан ба туршилтыг давж чадсан. Түүний зүрх сэтгэл нь цэвэр бөгөөд Бурханд нээлттэй байсан. Тэрээр Бурханы даалгасныг хүлээн авч, Бурханы хий гэсэн бүхнийг хийх чадвартай байхын тулд нэг их онолын талаарх мэдлэгээр өөрийгөө итгүүлж, Бурханы үг бүрийг дагахад хүргэх хэргэгүй ба Бурханы оршин байгааг батлах олон баримт хэрэггүй байсан. Энэ бол Ноа болон өнөөдрийн хүмүүсийн хоорондын үндсэн ялгаа ба Бурханы нүдээр төгс хүн ямар байх тухай жинхэнэ тодорхойлолт юм. Бурхан Ноа шиг хүмүүсийг л хүсдэг. Тэр бол Бурханы магтдаг ба мөн Бурхан ерөөдөг чухам тийм төрлийн хүн юм. Та нар үүнээс гэгээрэл олж авав уу? Хүмүүс хүмүүсийг гаднаас нь хардаг байхад Бурханы хардаг зүйл нь хүний зүрх сэтгэл, тэдний мөн чанар юм. Бурхан хэнийг ч Өөрт нь хайхрамжгүй юм уу, эргэлзсэн байдлаар хандахыг зөвшөөрдөггүй ба мөн Өөрийг нь сэжиглэх, ямар ч байдлаар туршихыг хүмүүст зөвшөөрдөггүй. Иймээс өнөөдрийн хүмүүс Бурханы үгтэй нүүр тулдаг, эсвэл та нар бүр Бурхантай нүүр учирдаг гэж хүртэл хэлж болох атлаа зүрх сэтгэлийнх нь гүнд байдаг ямар нэг зүйлээс, завхарсан чанар байдгаас, Бурханд дайсагнасан хандлагаасаа болоод тэдний Бурханд итгэх үнэн итгэл нь боогдож, Түүнд хандах дуулгавартай байдал нь хаагддаг. Үүнээс болоод Бурханы Ноад хайрласантай адил ерөөлд хүрэх нь тэдний хувьд маш хэцүү байдаг.

3. Бурхан солонгыг хүмүүстэй хийсэн Өөрийн гэрээний тэмдэг болгосон нь

(Эхлэл 9:11-13) Би та нартай гэрээ байгуулах ба махбодтой бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; газар дэлхийг сүйрүүлэх үер дахиад болохгүй. Тэгээд Бурхан “Миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь энэ: Би үүлэнд солонго татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондын гэрээний тэмдэг байх болно” гэв.

Одоо Бурхан хүнтэй байгуулсан Өөрийн гэрээний тэмдэг болгож хэрхэн солонго татуулсан тухай хэсгийг бичвэрээс харъя.

Ихэнх хүмүүс солонго гэж юу байдгийг мэддэг ба солонготой холбоотой нэлээд түүх сонссон. Библи дэх солонгын тухай түүхийн тухайд гэвэл, зарим хүн үүнд итгэж, зарим нь үүнийг домог гэж үздэг байхад бусад нь ерөөсөө итгэдэггүй. Ямар ч байсан солонготой холбоотой тохиолдсон бүхэн нь Бурханы нэгэнтээ хийсэн бүх зүйл ба хүнийг удирдах Бурханы удирдлагын явцад болсон явдал юм. Эдгээр зүйлс нь Библид яг тэмдэглэгдсэн байдаг. Эдгээр тэмдэглэл нь тэр үед Бурханы сэтгэл санааны байдал ямар байсныг, эсвэл Бурханы хэлсэн эдгээр үгийн цаана ямар санаа байсныг бидэнд хэлдэггүй. Түүнчлэн Бурхан үг хэлж байхдаа ямар байсныг хэн ч мэдэж чаддаггүй. Гэвч энэ бүх зүйлийн талаар Бурханы сэтгэл санааны байдал нь уг бичвэрийн далд утгаар илэрч байна. Бурханы тэр үеийн бодол нь Түүний айлдварын үг, хэллэг бүрээр дамжин хуудаснаас даруй тодрон гарч ирэх мэт байдаг.

Бурханы бодол нь хүмүүсийн анхаарах ёстой зүйл бөгөөд мэдэж авах гэж хамгийн их хичээвэл зохих зүйл юм. Учир нь Бурханы бодол нь Бурханы талаарх хүний ойлголттой нарийн холбоотой бөгөөд Бурханы тухай хүний ойлголт нь хүний амийн оролттой салшгүй холбоотой юм. Тэгэхээр эдгээр зүйл тохиолдож байхад Бурхан юу бодож байсан бэ?

Анх Бурхан Өөрийнх нь нүдээр их сайн бөгөөд Өөрт нь ойр хүн төрөлхтнийг бүтээсэн, гэвч Түүний эсрэг боссоныхоо дараа тэд үерээр устгагдсан. Ийм хүн төрөлхтөн хоромхон зуур ингэж алга болсон нь Бурханыг шаналгасан уу? Мэдээж, шаналгасан! Тэгвэл Тэр энэ зовнилоо юугаар илэрхийлсэн бэ? Энэ нь Библид хэрхэн тэмдэглэгдсэн байдаг вэ? Энэ нь Библид ийнхүү тэмдэглэгджээ: “Би та нартай гэрээ байгуулах ба махбодтой бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; газар дэлхийг сүйрүүлэх үер дахиад болохгүй.” Энэ энгийн өгүүлбэр нь Бурханы бодлыг илчилж байна. Дэлхийн энэ сүйрэл Түүнийг маш их шаналгасан. Хүний үгээр бол Тэр маш гунигтай байсан юм. Бид ингэж төсөөлж болно: Нэгэнтээ амиар дүүрэн байсан дэлхий үерээр устгагдсаны дараа ямархуу харагдаж байсан бол? Нэгэнтээ хүмүүсээр дүүрэн байсан дэлхий үерээр устгагдсаны дараа ямархуу харагдаж байсан бол? Хүний суурьшил үгүй, амьд амьтан үгүй, хаа сайгүй ус, усны гадаргуу дээр туйлын замбараагүй байсан. Дэлхий ертөнцийг бүтээхдээ ийм дүр зураг Бурханы анхны санаа байсан уу? Мэдээж үгүй! Бурханы анхдагч санаа бол бүх газар нутаг даяарх амийн эрч хүчийг харах, мөн Түүнд шүтэн мөргөж, Түүний дуудлагад хариу өгч, даалгасан зүйлийг нь гүйцээдэг нь ганцхан Ноа биш, харин Түүний бүтээсэн хүмүүс Түүнд шүтэн мөргөж байхыг харах явдал байсан. Хүн төрөлхтөн алга болсны дараа Бурхан Өөрийн анх төлөвлөж байсан зүйлээ бус харин шал эсрэг зүйлийг харсан. Түүний зүрх яаж шаналахгүй байж чадах юм бэ? Иймд Өөрийн зан чанарыг илчилж, Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлж байх үедээ Бурхан шийдвэр гаргасан. Тэр ямар шийдвэр гаргасан бэ? Бурхан дахиж хүн төрөлхтнийг үерээр устгахгүй хэмээн амлаж, хүнтэй байгуулсан гэрээ болгон үүлэнд нум (тайлбар: бидний хардаг солонго) хийх. Мөн үүний зэрэгцээ энэ нь хүмүүст Бурхан нэгэн цагт ертөнцийг үерээр сөнөөсөн гэдгийг хэлж, Бурхан яагаад ийм зүйл хийснийг хүн төрөлхтөнд үүрд сануулахын тулд байсан.

Энэ удаа дэлхийг устгах нь Бурханы хүссэн зүйл байсан уу? Бурханы хүссэн зүйл огт биш байсан нь дамжиггүй. Бид дэлхийн сүйрлийн дараа газар дэлхий ямар өрөвдөлтэй байсны өчүүхэн хэсгийг төсөөлөн бодож чадах боловч тэр үед Бурханы нүдэнд ямар дүр зураг харагдаж байсныг дөхүүлэн төсөөлж чадахгүй юм. Одоогийн ч юм уу, тэр үеийн ч юм уу хүмүүсийн аль нь ч дэлхийг үерээр сөнөөсний дараах дүр зургийг хараад Бурхан юу мэдэрч байсныг төсөөлж, эсвэл мэдэх чадваргүй юм. Бурхан хүний дуулгаваргүй байдлаас болж үүнийг хийхэд хүрсэн боловч дэлхийг үерээр сөнөөснөөс болж Бурханы амссан сэтгэлийн шаналал нь нэг ч хүний ойлгож, мэдэж эс чадах бодит үнэн юм. Тийм учраас Бурхан өнгөрсөнд иймэрхүү юм хийсэн гэдгийг хүмүүс санаж байг гэж, мөн Бурхан дахиж ийм маягаар дэлхийг хэзээ ч сөнөөхгүй гэж тэдэнд амлах гээд Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гэрээ байгуулжээ. Энэ гэрээнээс бид Бурханы зүрх сэтгэлийг хардаг ба хүн төрөлхтнийг устгахдаа Бурханы зүрх сэтгэл шаналж байсныг хардаг. Хүний хэлээр бол Бурхан хүн төрөлхтнийг устгах үедээ, хүн төрөлхтөн алга болж байгааг харах үедээ Түүний зүрх шимшрэн, элэг нь эмтэрч байсан. Бид үүнээс илүү дүрсэлж чадна гэж үү? Эдгээр үгийг хүмүүс хүний сэтгэл хөдлөлийг дүрслэхэд хэрэглэдэг ба хүний хэл Бурханы мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг дүрслэхэд дэндүү хомсдох боловч Надад бол тийм ч муугүй, бас дэндүү хэтрүүлээгүй санагдаж байна. Энэ нь та нарт дор хаяж Бурханы сэтгэл санаа тэр үед ямар байсан тухай маш бодитой, маш тохиромжтой ойлголт өгч байна. Одоо та нар дахиж солонго харахаараа юу бодох вэ? Ядаж та нар Бурхан өнгөрсөнд дэлхийг үерээр сөнөөсөндөө гунигтай байсныг санана. Бурхан энэ дэлхийг үзэн ядаж, хүн төрөлхтөнд зэвүүцэж байсан ч Өөрийн гараар бүтээсэн хүмүүсийг устгах үедээ Түүний зүрх сэтгэл шархалж, тавьж явуулж ядан, дурамжхан, тэсвэрлэхийн аргагүй болж байсныг та нар санах болно. Түүний цорын ганц тайвшрал нь найман хүнтэй Ноагийн гэр бүл байв. Ноагийн хамтын ажиллагаа л Түүний бүх зүйлийг бүтээх гэсэн уйгагүй зүтгэлийг үнэ цэнэтэй болгож байлаа. Бурханыг зовж байх үед энэ нь л Түүний зовуурийг намдаах ганц зүйл байсан. Тэр үеэс Бурхан тэднийг Түүний хараал дор биш, Түүний ерөөл дор амьдарч чадна гэж найдан, Бурхан дэлхийг дахиж үерээр устгахыг тэд хэзээ ч харахгүй, бас өөрсдөө ч устгагдахгүй гэж найдан хүн төрөлхтөнд зориулсан бүхий л найдвараа Ноагийн гэр бүлд тавьжээ.

Эндээс бид Бурханы зан чанарын аль хэсгийг ойлгох хэрэгтэй вэ? Хүн Түүнтэй дайсагнасан тул Бурхан хүнийг жигшсэн боловч Түүний зүрх сэтгэлд хүн төрөлхтөнд зориулсан Түүний анхаарал, халамж, өршөөл нь өөрчлөгдөлгүй үлдсэн. Тэрээр хүн төрөлхтнийг устгаж байхдаа ч хүртэл Түүний зүрх сэтгэл хувираагүй үлдсэн. Хүн төрөлхтөн ялзралаар дүүрч, Бурханд тодорхой хэмжээгээр дуулгаваргүй хандах үед Бурхан Өөрийн зан чанар, Өөрийн мөн чанараас үүдэж, мөн Өөрийн зарчмын дагуу энэ хүн төрөлхтнийг устгах хэрэгтэй болсон. Гэвч Өөрийнхөө мөн чанараас болж Бурхан хүн төрөлхтнийг бас өрөвдсөн бөгөөд хүн төрөлхтнийг үргэлжлүүлэн амьдруулахын тулд тэднийг золин аврах янз бүрийн арга хэрэглэхийг ч хүсэж байв. Харин хүн болохоор Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд дуулгаваргүй байсаар, Бурханы авралыг хүлээн авахаас татгалзсан, өөрөөр хэлбэл, Түүний сайн санааг хүлээн авахаас татгалзсан. Бурхан тэднийг яаж ч дуудаад, тэдэнд яаж ч сануулж, тэднийг хангаж, тусалж, эсвэл тэвчсэн ч хамаагүй хүмүүс үүнийг нь ойлгоогүй, эсвэл ухаараагүй бөгөөд тэд ямар ч анхаарал хандуулаагүй. Бурхан шаналж байхдаа хүний буцан эргэхийг хүлээж, хүнд Өөрийн дээд зэргийн тэвчээрийг хайрлахаа бас л мартаагүй. Тэр Өөрийн хязгаарт хүрснийхээ дараа хийх хэрэгтэй зүйлээ ямар ч эргэлзээгүйгээр хийсэн. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүн төрөлхтнийг устгахаар төлөвлөсөн мөчөөс хүн төрөлхтнийг устгах Түүний ажлын албан ёсны эхлэл хүртэл тодорхой цаг хугацаа, үйл явц байсан. Энэ үйл явц нь хүнд буцан эргэх боломж олгох зорилготой байсан ба энэ нь Бурханы хүнд өгсөн сүүлчийн боломж байв. Тэгвэл Бурхан хүн төрөлхтнийг устгахын өмнөх энэ хугацаанд юу хийсэн бэ? Бурхан ихээхэн хэмжээний сануулах, ятгах ажил хийсэн. Түүний зүрх сэтгэл хэчнээн их өвдөж, шимширч байсан ч Тэр Өөрийн халамж, анхаарал болон өгөөмөр өршөөлийг хүмүүст өгсөөр байлаа. Үүнээс бид юу олж харсан вэ? Эргэлзээгүйгээр, хүн төрөлхтийг гэх Бурханы хайр нь зүгээр нэг дэмжсэн дүр үзүүлэх явдал биш, харин бодитой гэдгийг бид олж харсан. Энэ нь бодитой, мэдрэгдэхүйц, мэдэгдэхүйц бөгөөд хуурамч, хиймэл, мэхэлсэн, эсвэл дүр үзүүлсэн зүйл биш юм. Бурхан Өөрийгөө хайр татам гэж хүмүүст харуулахын тулд хэзээ ч, ямар ч заль мэх хэрэглэж, хуурамч дүр зураглал бүтээдэггүй. Тэр Өөрийн хайр татам байдлыг хүмүүст харуулахын тулд, эсвэл Өөрийн хайр татам болон ариун байдлыг гайхуулахын тулд хэзээ ч хуурамч гэрчлэл хэрэглэдэггүй. Бурханы зан чанарын эдгээр тал нь хүний хайрыг хүртүүштэй бус уу? Тэдгээрийг шүтэн мөргүүштэй биш гэж үү? Тэдгээрийг нандигнууштай биш гэж үү? Одоо Би та нараас: Эдгээр үгийг сонссоныхоо дараа та нар Бурханы агуу байдлыг зүгээр л цаасан дээрх үгс гэж бодож байна уу? Бурханы хайр татам байдал нь зүгээр л хоосон үг юм уу? гэж асуумаар байна. Үгүй! Мэдээж үгүй! Бурханы дээд засаг, агуу, ариун байдал, хүлээц, хайр гэх зэрэг—Бурханы зан чанар болон мөн чанарын энэ бүх янз бүрийн тал нь Өөрийн ажлыг хийх бүрд илэрч, Түүний хүнд хандсан хүсэлд шингэсэн ба хүн нэг бүр дээр хэрэгжиж, тусгагдаж байдаг. Чи үүнийг өмнө нь мэдэрч байсан эсэхээс үл хамааран Бурхан хүн бүрийн зүрхийг дулаацуулж, хүн бүрийн сүнсийг сэрээхийн тулд Өөрийн чин зүрх, мэргэн ухаан болон янз бүрийн аргыг хэрэглэн хүн бүрийг боломжит бүх аргаар халамжилж байдаг. Энэ бол маргаангүй үнэн юм. Энд хэдэн ч хүн сууж байгаа нь хамаагүй, хүн бүр Бурханы хүлээц, тэвчээр болон хайр татам байдлын талаар өөр өөр туршлага, мэдрэмжтэй байгаа. Бурханы тухай эдгээр туршлага, эдгээр мэдрэмж, эсвэл Түүний тухай мэдлэгүүд—товчилбол, энэ бүх эерэг зүйл нь Бурханаас үүдэлтэй. Тэгэхээр Бурханы тухай хүн бүрийн туршлага, мэдлэгийг нэгтгэн өнөөдөр Библиэс уншсан зүйлтэйгээ нийлүүлэхээр та нар одоо Бурханы талаар илүү жинхэнэ бөгөөд зохих ойлголттой болж байна уу?

Энэ түүхийг уншиж, энэ үйл явдлаар илэрсэн Бурханы зарим зан чанарыг ойлгоод та нар Бурханы талаар ямар цоо шинэ ойлголттой болсон бэ? Энэ нь та нарт Бурхан болон Түүний зүрх сэтгэлийн талаар илүү гүнзгий ойлголт өгсөн үү? Одоо та нар Ноагийн түүхийг дахин харахдаа өөрөөр үздэг үү? Та нарын бодлоор бол Библийн энэ эшлэлүүдийг хэлэлцэх хэрэггүй байсан уу? Одоо бид үүнийг хэлэлцсэний дараа та нар үүнийг хэрэггүй байсан гэж бодож байна уу? Хэрэгтэй байсан, тийм биз? Бидний уншсан зүйл хэдийгээр нэг түүх боловч энэ нь Бурханы нэгэнтээ хийсэн ажлын тухай үнэн тэмдэглэл юм. Миний зорилго бол та нарт эдгээр түүхийн нарийн ширийнийг, эсвэл энэ дүрийг ойлгуулах гэсэн биш, та нараар энэ дүрийг судлуулах гэсэн биш, мөн та нараар буцаж Библийг дахиад судлуулах гэсэн юм огт биш. Та нар ойлгож байна уу? Тэгээд Бурханы тухай та нарын мэдлэгт эдгээр түүх тус болов уу? Энэ түүх Бурханы тухай та нарын мэдлэгт юу нэмэрлэсэн бэ? Хонконгийн чуулганы ах, эгч нар аа, бидэнд хэлээч. (Бурханы хайр гэдэг нь бидэн шиг ялзарсан хүмүүсийн эзэмшдэг зүйл биш гэдгийг бид ойлгосон.) Солонгосын чуулганы ах, эгч нар аа, бидэнд хэлээч. (Хүнийг гэсэн Бурханы хайр бодитой. Хүнийг гэсэн Бурханы хайр нь Түүний зан чанар болон Түүний агуу, ариун байдал, дээд засаг, мөн Түүний хүлээцтэй байдлыг агуулдаг. Ийм түүхээс бид энэ бүхэн нь Бурханы зан чанарын нэгээхэн хэсэг бөгөөд энэ талаар илүү гүнзгий ойлгохоор оролдууштай гэдгийг бид илүү сайн ухаарч чадна.) (Энэхүү харилцан яриагаар нэг талаас би Бурханы зөвт бөгөөд ариун зан чанарыг бас харж чадах ба мөн хүн төрөлхтний төлөөх Бурханы анхаарлыг, хүн төрөлхтнийг өршөөх Бурханы өршөөл болон Бурханы хийж байгаа бүхэн, Түүнд байгаа бодол санаа бүхэн нь хүн төрөлхтнийг гэсэн Түүний хайр, халамжийг илчилдэг гэдгийг харж чадна.) (Урьд нь би хүн төрөлхтөн тодорхой хэмжээнд муу ёрын болсноос үүдэн Бурхан дэлхийг үерээр сөнөөсөн ба Бурхан тэднийг үзэн яддаг байсан тул хүн төрөлхтнийг устгасан гэж ойлгодог байсан. Өнөөдөр Бурхан Ноагийн тухай түүхийг ярьж, Бурханы элэг эмтэрч байсан гэж хэлсний дараа л би Бурхан тэр хүмүүсийг зөнд нь хаяхдаа үнэндээ дурамжхан байсан гэдгийг ухаарлаа. Хүн төрөлхтөн хэтэрхий дуулгаваргүй байсан учраас л Бурхан тэднийг устгахаас өөр аргагүй болсон юм байна. Үнэндээ, тэр үед Бурханы зүрх сэтгэл маш гунигтай байжээ. Эндээс би Бурханы зан чанар дахь Түүний хүн төрөлхтнийг гэсэн халамж, анхаарлыг ойлгож байна. Үүнийг би өмнө нь мэдээгүй. Хүн төрөлхтөн хэтэрхий муу ёрын байсан учраас Бурхан тэднийг устгасан гэж би боддог байсан. Энэ нь миний ойлголт хэчнээн өнгөц байсныг харуулж байна.) Маш сайн байна! Дараа нь та нар ярьж болно. (Үүнийг сонссоны дараа миний сэтгэл их хөдөллөө. Би өмнө нь Библийг уншиж байсан боловч бидэнд Өөрийгөө мэдүүлэхийн тулд Бурхан өнөөдрийнх шигээ эдгээр зүйлийг шууд задлан шинжилж байсныг би хэзээ ч мэдэрч байгаагүй. Бурхан бидэнд Библийг харуулж, хүний ялзралаас өмнөх Бурханы мөн чанар нь хүн төрөлхтнийг гэсэн хайр, халамж байсан гэдгийг заалаа. Хүн төрөлхтөн ялзарснаас эхлээд одоогийн эцсийн өдрүүд хүртэл Бурхан зөвт зан чанартай хэвээр хэдий боловч Түүний хайр, халамж нь өөрчлөгдөөгүй. Энэ нь хүн ялзарсан эсэхээс үл хамааран бүтээлийн цаг үеэс одоог хүртэл Бурханы хайрын мөн чанар хэзээ ч өөрчлөгдөөгүйг харуулдаг.) (Өнөөдөр би Бурханы мөн чанар нь цаг хугацаа болон Түүний ажлын байрлал өөрчлөгдсөнөөс үүдэн хувирч өөрчлөгддөггүй гэдгийг харлаа. Би бас Бурхан дэлхий ертөнцийг бүтээж байгаа, эсвэл хүн ялзарсны дараа үүнийг устгаж байгаагаас үл хамааран Түүний хийсэн бүхэн утга учиртай бөгөөд Түүний зан чанарыг агуулдаг гэдгийг харлаа. Тиймээс би Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд хэмжээлшгүй гэдгийг, мөн бусад ах, эгч нарын дурдсанаар дэлхийг устгах үедээ Бурханы хүн төрөлхтөнд өгсөн халамж болон өршөөлийг ч бас харлаа.) (Эдгээр нь миний үнэхээр мэддэггүй байсан зүйлс юм. Өнөөдөр сонсоод би Бурхан бол үнэхээр итгэл хүлээсэн, үнэхээр найдвартай, итгүүштэй бөгөөд Тэр үнэхээр оршин байдаг гэдгийг мэдэрч байна. Бурханы зан чанар болон хайр нь үнэхээр ийм бодитой гэдгийг би жинхэнээсээ, зүрх сэтгэлдээ ухаарч чадна. Энэ бол өнөөдөр үүнийг сонссоны дараах миний сэтгэгдэл юм.) Маш сайн байна! Та нар сонссон бүхнээ зүрх сэтгэлдээ хүлээн авсан юм шиг байна.

Та нар өнөөдрийн хэлэлцсэн Библийн бүх түүхийг оролцуулаад Библийн бүх эшлэлээс нэг тодорхой баримтыг анзаарсан уу? Бурхан хэзээ нэг цагт Өөрийн бодлыг, эсвэл хүн төрөлхтнийг гэсэн Өөрийн хайр, халамжийг илэрхийлэх гэж Өөрийнхөө хэлийг ер нь ашиглаж байсан уу? Тэрээр энгийн хэл ашиглан хүн төрөлхтөнд хэр их санаа тавьж, хайрладаг гэдгээ хэлснийг батлах тэмдэглэл бий юу? Үгүй! Үгүй биз дээ? Та бүхний дунд Библийг болон Библиэс өөр номууд уншсан хүмүүс олон байгаа. Та нарын дунд ийм үгс харсан хүн байна уу? Хариулт нь мэдээж үгүй! Учир нь Бурханы үгс болон Бурханы ажлын баримтыг агуулсан Библийн бичлэгт Бурхан, Өөрийн сэтгэлийг дүрслэх, эсвэл хүн төрөлхтнийг гэсэн Өөрийн хайр, халамжийг илэрхийлэх гэж ямар ч эринд, ямар ч цаг үед Өөрийн арга барилыг ашиглаж байгаагүй ба Өөрийн сэтгэл санаа болон сэтгэл хөдлөлийг дамжуулахдаа Бурхан, яриа буюу ямар нэгэн үйлдлийг хэзээ ч ашиглаагүй—энэ нь баримт биш гэж үү? Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Би яагаад үүнийг дурдах хэрэгтэй вэ? Яагаад гэвэл, энэ нь мөн Бурханы хайр татам байдал болон Түүний зан чанарыг агуулдаг.

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн; тэд ялзарсан эсэхээс, эсвэл тэд Түүнийг дагадаг эсэхээс үл хамааран Бурхан хүмүүсийг Өөрийн хайртай хүмүүс гэж үздэг—буюу хүмүүсийн хэлдгээр Түүний хувьд хамгийн ойр дотно хүмүүс гэж үздэг болохоос биш тэднийг Өөрийн тоглоом гэж үздэггүй. Бурхан Өөрийгөө Бүтээгч, хүнийг Өөрийн бүтээл гэж хэлдэг нь тэдний хооронд зэрэг зиндааны бага зэрэг ялгаа байгаа мэт сонсогдож болох боловч бодит байдал дээр Бурханы хүн төрөлхтний төлөө хийсэн бүхэн нь ийм төрлийн харилцаанаас хавьгүй илүү давсан байдаг. Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрлаж, хүн төрөлхтнийг халамжилж, тэдэнд санаа тавьдгаа үзүүлдгээс гадна мөн хүн төрөлхтнийг тогтмол, тасралтгүй хангадаг. Зүрх сэтгэлдээ Тэр үүнийгээ хэзээ ч нэмэлт ажил, эсвэл маш их гавьяатай зүйл гэж боддоггүй. Мөн Тэр хүн төрөлхтнийг аварч, тэднийг хангаж, тэднийг бүх зүйл дээр тэтгэж байгаагаа хүн төрөлхтөнд асар их хувь нэмэр оруулж байна гэж ч боддоггүй. Тэр зүгээр л хүн төрөлхтнийг Өөрийн арга замаар, Өөрийн мөн чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохоороо дамжуулан чимээгүйхэн дуугүй л хангаж байдаг. Хүн төрөлхтөн Түүнээс хэчнээн их хангамж, хэр их тусламж авч байдаг ч хамаагүй, Бурхан хэзээ ч Өөрийн гавьяа гэж боддог ч үгүй, болгох гэж оролддог ч үгүй. Энэ нь Бурханы мөн чанараар тодорхойлогддог ба энэ нь бас Бурханы зан чанарын үнэн илэрхийлэл юм. Ийм учраас бид, Бурхан хүн төрөлхтнийг Өөртөө талархуулж, эсвэл Өөрийгөө магтуулахын тулд бодлоо илэрхийлснийг болон Бурхан эдгээр зүйлийг яагаад хийснээ, эсвэл хүн төрөлхтний төлөө яагаад ингэж их санаа тавьдгаа хүмүүст тайлбарласныг юм уу, зарласныг нь Библи ч юм уу, өөр ямар ч номоос ерөөсөө олохгүй. Тэр шархалж, Түүний зүрх сэтгэл туйлын их шимширч байсан ч гэсэн хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн хариуцлагаа, эсвэл хүн төрөлхтний төлөөх Өөрийн халамжийг хэзээ ч мартдаггүй ба энэ бүх хугацаанд Тэр өвдөлт, шаналгааг ганцаараа чимээгүйхэн тэсвэрлэж байдаг. Харин ч Бурхан үргэлж хийдгээрээ хүн төрөлхтнийг хангасаар байдаг. Хүн төрөлхтөн Бурханыг байнга магтаж, эсвэл Түүнд гэрчлэл хийдэг боловч эдгээр зан авирын нэгийг нь ч Бурхан шаарддаггүй юм. Учир нь хүн төрөлхтөнд зориулан хийдэг сайн зүйлсийнхээ нэгийг нь ч талархлаар солих, эсвэл хариу төлөөс авах гэсэн санаа Бурханд байдаггүй. Нөгөө талаар, Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг, Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагадаг, Түүнийг сонсож, Түүнд үнэнч байдаг болон Түүнд дуулгавартай байдаг хүмүүс Бурханы ерөөлийг байнга хүртэх ба Бурхан ийм ерөөлийг шууд л хайрлана. Түүнчлэн хүмүүсийн Бурханаас хүртдэг ерөөл нь тэдний төсөөллөөс байнга давсан байдаг ба мөн хүмүүс хийсэн зүйлээрээ, эсвэл төлсөн төлөөсөөрөө сольж чадахааргүй байдаг. Хүн төрөлхтөн Бурханы ерөөлийг эдэлж байхад Бурхан юу хийж байгаа талаар анхаардаг хүн байна уу? Бурханы сэтгэлийн талаар санаа тавьдаг хүн байдаг уу? Бурханы шаналлыг ойлгох гэж хичээдэг хүн байдаг уу? Эдгээр асуултын тодорхой хариулт нь: Үгүй! Тэр үед Бурханы мэдэрч байсан шаналлыг Ноаг оролцуулаад ямар ч хүн мэдэж чадах уу? Бурхан яагаад тийм гэрээ байгуулсныг хэн нэгэн ойлгож чадах уу? Тэд чадахгүй! Хүн төрөлхтөн Бурханы шаналлыг ойлгодоггүй нь тэд Бурханы шаналлыг ойлгож чаддаггүйгээс болдог бус, мөн Бурхан хүн хоёрын хоорондын зайнаас юм уу, тэдний байр суурийн ялгаанаас ч болдог юм биш; харин хүн төрөлхтөн Бурханы ямар ч мэдрэмжийг тоодог ч үгүйгээс болдог. Хүн төрөлхтөн, Бурхан бол бие даасан—хүмүүс Түүнийг халамжлах, Түүнийг ойлгох юм уу Түүнийг тоож байгаагаа харуулах нь Бурханд хэрэггүй гэж боддог. Бурхан бол Бурхан, иймд Тэр өвддөггүй, сэтгэлийн хөдлөлгүй; Тэр гуниглахгүй, Тэр уй гашууг мэдэрдэггүй, Тэр бүр уйлдаг ч үгүй. Бурхан бол Бурхан, иймд Түүнд сэтгэл хөдлөлийн ямар ч илэрхийлэл хэрэггүй бөгөөд Түүнд сэтгэл санааны тайвшрал хэрэггүй. Хэрвээ ямар нэг нөхцөлд эдгээр нь Түүнд хэрэгтэй болбол Тэр үүнийг Өөрөө шийдвэрлэх ба хүн төрөлхтнөөс ямар ч тусламж шаардахгүй. Харин сул дорой, төлөвшөөгүй хүмүүст л Бурханы тайтгарал, хангамж, зоригжуулалт хэрэгтэй байдаг ба Бурхан тэдний сэтгэл хөдлөлийг хэзээ ч, хаана ч тайвшруулах хэрэгтэй байдаг гэж хүмүүс боддог. Ийм бодол хүн төрөлхтний зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдаж байдаг: Хүн бол сул дорой; тэднийг Бурхан бүх талаар харж байх ёстой, Бурханаас авдаг бүх халамжийг тэд хүртэж, өөрсдийнх нь гэж бодож байгаа бүхнээ Бурханаас шаардах ёстой. Бурхан бол хүч чадалтай; Түүнд бүх юм бий, Тэр хүн төрөлхтний хамгаалагч, мөн ерөөл хүртээгч байх учиртай. Тэрээр хэдийнээ Бурхан болохоор бүхнийг чадагч бөгөөд Түүнд хүн төрөлхтнөөс юу ч хэрэггүй.

Хүн Бурханы ямар ч илчлэлд анхаарал хандуулдаггүй болохоороо Бурханы гуниг, шаналал юм уу, баяр баясгаланг хэзээ ч мэдэрч байгаагүй. Гэтэл харин Бурхан бол хүний бүх илэрхийллийг алган дээрээ тавьсан юм шиг мэддэг. Бурхан хүн бүрийн хэрэгцээг үргэлж, хаана ч хангаж, хүн бүрийн өөрчлөгдөж буй бодлыг ажиглаж, ингэснээр тэднийг тайтгаруулан ухуулж, чиглүүлэн гэрэлтүүлж байдаг. Бурханы хүн төрөлхтөнд хийсэн бүх зүйл, тэдний төлөө Түүний төлсөн бүх төлөөсийг авч үзвэл хүмүүс, Библийн хэсгүүд болон Бурханы одоог хүртэл хэлсэн зүйлсээс Бурхан хүнээс ямар нэгэн юм шаардана гэж тодорхой бичсэн зүйл олж чадах уу? Үгүй! Харин ч хүмүүс Бурханы бодлыг хэчнээн ч үл тоож байсан Тэрээр хүн төрөлхтнийг мөн л дахин дахин замчилж, байн байн хангаж, тэдэнд тусалж, тэдэнд зориулан Өөрийн бэлтгэсэн гайхалтай сайхан хүрэх газарт очуулахын тулд Бурханы замаар дагах боломжийг тэдэнд өгдөг. Харин Бурханы тухайд бол Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох, Түүний нигүүлсэл, Түүний өршөөл, Түүний бүх шагнал нь Түүнийг хайрладаг, дагадаг хүмүүст шууд л хүртээнэ. Гэвч Тэр Өөрийн амссан шаналал, эсвэл Өөрийн сэтгэл санааны байдлыг хэнд ч, хэзээ ч үзүүлдэггүй ба Түүнийг тоохгүй байна гэж, эсвэл Түүний хүслийг мэдэхгүй байна гэж хэнд ч, хэзээ ч гомдоллодоггүй. Тэр хүн төрөлхтөн үүнийг ойлгож чадах өдрийг хүлээн энэ бүгдийг зүгээр л чимээгүйхэн тэсэж байдаг.

Би яагаад энд эдгээр зүйсийг хэлж байна вэ? Миний хэлсэн зүйлээс та нар юу харсан вэ? Бурханы мөн чанар болон зан чанарт анзааралгүй өнгөрөхөд хамгийн хялбар нэг зүйл, бусдын агуу хүмүүс, сайн хүмүүс гэж боддог ч юм уу, эсвэл өөрсдийнх нь төсөөллийн Бурхан зэрэг ямар ч хүний эзэмшиж чаддаггүй, харин гагцхүү Бурхан эзэмшдэг нэг зүйл байдаг. Энэ ямар зүйл вэ? Энэ бол Бурханы хувиа хичээдэггүй чанар юм. Хувиа хичээдэггүй чанарын талаар ярихад чи өөрийгөө ч бас их сэтгэл харамгүй гэж бодож магадгүй, яагаад гэвэл, чи хүүхдүүдээ бодохоор тэдэнтэй хэзээ ч наймаалцдаггүй, тэдэндээ үргэлж өгөөмөр байдаг, эсвэл бас эцэг, эхдээ бол маш их сэтгэл харамгүй байдаг гэж боддог. Чи юу ч гэж бодож байсан чамд дор хаяж “хувиа хичээдэггүй” гэдэг үгийн тухай ухагдахуун байдаг ба чи үүнийг эерэг үг гэж, мөн хувиа хичээдэггүй хүн байх нь их бахдам хэрэг гэж боддог. Чи хувиа хичээхгүй байхдаа өөрийгөө агуу гэж боддог. Гэвч бүх зүйл, хүмүүс, үйл явдлууд, юмсын дунд болон Бурханы ажлаас Бурханы хувиа хичээдэггүй чанарыг олж харж чадах нэг ч хүн байхгүй. Яагаад ийм байна вэ? Яагаад гэвэл, хүн хэтэрхий хувиа хичээсэн! Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Хүн төрөлхтөн материаллаг ертөнцөд амьдардаг. Чи Бурханыг дагаж болох боловч Бурхан яаж чамд хангамж өгч, чамайг хайрлаж байгааг болон чамд анхаарал тавьж байгааг хэзээ ч харж, эсвэл ойлгож чаддаггүй. Чи юу хардаг вэ? Чи чамайг хайрладаг, эсвэл чамд ухаангүй сайн цусан төрлийнхнийгөө хардаг. Чи өөрийн бие махбодод хэрэгтэй зүйлсийг хардаг ба чи өөрийн хайрладаг хүмүүс болон зүйлсэд л санаа тавьдаг. Энэ бол хүний хувиа хичээдэггүй чанар гэгч нь юм. Гэхдээ ийм “хувиа хичээдэггүй” хүмүүс тэдэнд амь өгдөг Бурханыг хэзээ ч анхаардаггүй. Бурхантай харьцуулахад, хүний хувиа хичээдэггүй чанар нь аминчхан, жигшүүртэй болдог. Хүмүүсийн итгэдэг хувиа хичээдэггүй байдал нь хоосон, бодит бус, хуурамч, Бурхантай зохицолгүй, Бурхантай холбоогүй. Хүний хувиа хичээдэггүй байдал нь өөрийнхөө төлөө байдаг бол Бурханы хувиа хичээдэггүй байдал нь Түүний мөн чанарын жинхэнэ илчлэл юм. Бурханы хувиа хичээдэггүй чанарын үрээр л хүн Түүнээс тасралтгүй урсах хангамж хүртэж байдаг. Та нарт Миний өнөөдрийн ярьж буй энэ сэдэв тийм ч гүн нөлөөлөөгүй, толгой дохих төдийхөн л зөвшөөрч байж болох боловч чи зүрх сэтгэлдээ Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгох гэж оролдвол өөрийн мэдэлгүй дараах зүйлийг олж мэднэ: Энэ ертөнцөд чиний мэдэрч чадах бүх хүн, үйл хэрэг болон юмсын дундаас гагцхүү Бурханы хувиа хичээдэггүй чанар л бодитой агаад тодорхой, учир нь чамайг гэсэн Бурханы хайр нь ямар нэгэн болзол тавиагүй бөгөөд өө сэвгүй байдаг. Бурханыхаас өөр хэний ч хувиа хичээдэггүй байдал гэгч нь бүгд хуурамч, өнгөцхөн, чин сэтгэлийн бус байдаг; энэ нь нэг зорилго, тодорхой санаатай, нэг тохиролцоо агуулдаг ба шалгуур давж чаддаггүй. Та нар үүнийг бохир, жигшүүртэй гэж хэлж ч болох юм. Та нар зөвшөөрч байна уу?

Та бүхэн эдгээр сэдвийн талаар сайн мэдэхгүй бөгөөд жинхэнээсээ ойлгохын өмнө бодох бага зэргийн хугацаа хэрэгтэй гэдгийг Би мэдэж байна. Эдгээр асуудал болон сэдвийн талаар та нар хэдий чинээ их мэдэхгүй байхын хэрээр эдгээр сэдэв нь та нарын зүрх сэтгэлд дутагдаж байгааг төдий чинээ баталж байгаа юм. Би эдгээр сэдвийн талаар хэзээ ч дурдаагүй бол та нарын дундаас тэр талаар бага ч атугай мэдэж авах хүн байх байсан болов уу? Би та нарыг тэдний тухай хэзээ ч мэдэхгүй байх байсан гэж бодож байна. Энэ бол тодорхой. Та нар хэр ихийг ухаарч, ойлгож чадахаас үл хамааран товчхондоо, Миний ярьдаг энэ сэдвүүд хүмүүст хамгийн их дутагддаг бөгөөд тэдний хамгийн сайн мэдэж байвал зохих зүйл юм. Эдгээр сэдэв нь хүн бүрийн хувьд маш чухал—тэдгээр нь үнэт эрдэнэ ба амь, тэдгээр нь бол өмнөх замдаа зориулж та нарын эзэмших ёстой зүйлс мөн. Энэ үгсээр удирдамж хийхгүй бол, Бурханы зан чанар болон мөн чанарыг ойлгохгүй бол чи Бурханы тухайд үргэлж эргэлзэж явах болно. Хэрвээ чи Бурханыг ойлгож ч чадахгүй байвал Түүнд яаж зүй зохистой итгэж чадах юм бэ? Чи Бурханы сэтгэл хөдлөл, Түүний хүсэл, Түүний сэтгэл санааны байдал, Тэр юу бодож байгааг болон Түүнийг юу гуниглуулдгийг, Түүнийг юу баярлуулдгийг огт мэддэггүй, иймээс чи яаж Бурханы зүрх сэтгэлд анхаарч чадах юм бэ?

Бурхан сэтгэл гонсойх бүрдээ Түүнд анхаарлаа огт хандуулдаггүй, Түүнийг дагадаг, Түүнийг хайрладаг гэдэг мөртөө Түүний сэтгэлийг өчүүхэн ч тоодоггүй хүн төрөлхтөнтэй тулгардаг байна. Түүний зүрх сэтгэл яаж шархлахгүй байх юм бэ? Бурханы удирдлагын ажилд Тэр Өөрийн ажлыг чин сэтгэлээсээ хэрэгжүүлж, хүн бүртэй ярилцан, тэдэнтэй шууд, нууж хаалгүй нүүр тулдаг байтал харин Түүнийг дагадаг хүн бүр Түүнд хаалттай байж, хэн ч Түүнд идэвхтэй ойртож, Түүний зүрх сэтгэлийг ойлгож, Түүний сэтгэлийг анхаарахыг хүсдэггүй. Бурханы итгэмжлэгдсэн хүн болохыг хүсдэг хүмүүс хүртэл Түүнд ойртож, Түүний зүрх сэтгэлд анхаарал хандуулж, эсвэл Түүнийг ойлгохоор оролдохыг хүсдэггүй байна. Бурханыг хөгжилтэй, баяртай байхад Түүний баярыг хуваалцах хэн ч байдаггүй. Хүмүүс Бурханыг буруугаар ойлгох үед Түүний шархалсан зүрх сэтгэлийг тайтгаруулах хэн ч байдаггүй. Түүний зүрх сэтгэл шархалж байх үед Түүний итгэж ярихыг нь сонсохыг хүсэх ганц ч хүн байдаггүй. Бурханы удирдлагын ажлын энэ мянга мянган жилийн туршид Бурханы хажууд байж, баяр гунигийг нь хуваалцах хүн байтугай Бурханы сэтгэл хөдлөлийг ойлгох нэг ч хүн байгаагүй, мөн тэдгээрийг ойлгож, үнэлэх хэн ч байгаагүй юм. Бурхан ганцаардаж байна. Тэр ганцаардаж байна! Завхарсан хүн төрөлхтөн Түүнийг эсэргүүцдэгээс болж Бурхан ганцаардаж байгаа юм биш, харин сүнслэг байхыг эрэлхийлдэг, Бурханыг мэдэхийг, Түүнийг ойлгохыг хүсдэг, мөн өөрийн бүх амьдралыг Түүнд зориулахыг хүсэж буй хүмүүс хүртэл бас л Түүний бодлыг мэддэггүй ба Түүний зан чанар болон Түүний сэтгэл хөдлөлийг ойлгодоггүйгээс л болдог.

Ноагийн түүхийн төгсгөлд Бурхан тухайн үеийн Өөрийн мэдрэмжийг илэрхийлэхийн тулд ер бусын арга хэрэглэснийг бид хардаг. Энэ арга бол маш онцгой бөгөөд тэр нь хүмүүстэй гэрээ хийх явдал юм. Энэ нь Бурхан дэлхийг үерээр устгахаа больж байгааг тунхаглаж буй арга юм. Гадна талаасаа гэрээ хийх нь маш энгийн зүйл мэт харагддаг. Энэ нь, хоёр талын хоёулангийнх нь ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгыг биелүүлэхэд туслахын тулд хоёр талыг зөрчилтэй үйлдлээс хамгаалахдаа үгийг ашиглаж байгаагаас өөр юм биш билээ. Хэлбэрээрээ бол энэ нь маш энгийн зүйл боловч цаад шалтгаан болон Бурхан ийм юм хийж байгаагийн утга учир нь Бурханы зан чанар болон сэтгэл санааны байдлын жинхэнэ илчлэл юм. Хэрвээ чи эдгээр үгийг хойш тавьж, тоохгүй өнгөрвөл, хэрвээ Би та бүхэнд юмсын үнэнийг хэзээ ч хэлэхгүй бол хүн төрөлхтөн хэзээ ч Бурханы бодлыг мэдэхгүй. Чиний төсөөллөөр бол Бурхан энэ гэрээг хийх үедээ инээмсэглэж, эсвэл сүрхий буурьтай дүртэй байж магадгүй боловч хүмүүсийн төсөөлөлд Бурханы царайнд ямар илрэл байхаас үл хамааран Бурханы ганцаардал байтугай Бурханы зүрх сэтгэлийг, эсвэл Бурханы шаналлыг хэн ч харж чадахгүй билээ. Хэн ч Бурханыг өөртөө итгүүлж чадахгүй буюу Бурханы итгэлийг олж чадахгүй, эсвэл Тэр Өөрийн бодлыг илэрхийлж, Өөрийн шаналлыг итгэж хэлэх нэгэн болж чадахгүй юм. Тийм учраас Бурхан ийм зүйл хийхээс өөр сонголтгүй болсон. Гадна талдаа Бурхан өмнөх хүн төрөлхтнөөс хагацахын тулд амархан зүйл хийж, өнгөрснийг нэг тийш болгож, дэлхийг үерээр устгасан явдалдаа төгс дүгнэлт хийсэн. Гэвч Бурхан энэ үеийн шаналлаа Өөрийн зүрх сэтгэлийн гүнд булсан. Бурханд итгэж ярих хүн байхгүй байх үед Тэр дэлхийг дахин хэзээ ч үерээр устгахгүй гэж тэдэнд хэлэн хүн төрөлхтөнтэй гэрээ хийсэн. Солонго гарч байгаа нь хүмүүст ийм нэгэн зүйл нэг удаа тохиолдсон гэдгийг сануулж, муу зүйл хийхгүй байхыг тэдэнд анхааруулдаг хэрэг юм. Ийм шаналалтай байдалд ч Бурхан хүн төрөлхтнийг мартаагүй ба тэдэнд маш их анхаарал тавьсаар байсан. Энэ нь Бурханы хайр болон хувиа хичээдэггүй чанар биш гэж үү? Гэтэл хүмүүс зовох үедээ юуны тухай боддог вэ? Энэ үед тэдэнд Бурхан хамгийн хэрэгтэй байдаг биш гэж үү? Иймэрхүү үед хүмүүс Бурханаар өөрсдийгөө тайтгаруулахын тулд үргэлж Бурханыг татан авчирдаг. Хэзээ ч байсан хамаагүй Бурхан хүмүүст туслахгүй байна гэж хэзээ ч үгүй ба Тэрээр хүмүүсийг бэрхшээлтэй байдлаас нь үргэлж гаргаж, гэрэлд амьдруулна. Бурхан хүнийг ингэж хангаж байдаг боловч хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурхан бол зөвхөн эргэлзээ тайлах эм, тайвшруулах ундаа юм. Бурхан зовж байхдаа, зүрх сэтгэл нь шархалсан үедээ Түүнд хань болж, эсвэл Түүнийг тайтгаруулж байх Өөрийнх нь бүтээл юм уу нэг хүнтэй байна гэдэг бол Бурханд дэндүү сайхан хүсэл юм. Хүн Бурханы мэдрэмжийг хэзээ ч анхаардаггүй тул Бурхан хэнээс ч Өөрийг нь тайтгаруулж чаддаг хүн байгаач гэж шаарддаг ч үгүй, тэгж чадах хүн байна гэж боддог ч үгүй. Тэр Өөрийн сэтгэл санааны байдлыг илэрхийлэхийн тулд зүгээр л Өөрийн аргуудыг хэрэглэдэг. Зарим нэг зовлон туулах нь Бурханд сүртэй юм биш гэж хүмүүс үздэг боловч чи үнэхээр Бурханыг ойлгох гэж оролдох үедээ л, Түүний хийж байгаа бүхнээс Бурханы чин үнэнч санааг жинхэнээсээ ухаарах үедээ чи Бурханы агуу байдал болон Түүний хувиа хичээдэггүй чанарыг мэдэрч чадна. Хэдийгээр Бурхан хүн төрөлхтөнтэй солонго хэрэглэн гэрээ хийсэн боловч Тэр үүнийг яагаад хийснээ болон Тэр яагаад энэ гэрээг байгуулснаа хэнд ч хэлээгүй. Энэ нь Тэр хэнд ч Өөрийн жинхэнэ бодлоо хэлээгүй гэсэн үг юм. Учир нь Өөрийн гараар бүтээсэн хүн төрөлхтөндөө Бурхан ямар их хайртайг ойлгож чадах нэг ч хүн байхгүй ба мөн хүн төрөлхтнийг устгах үедээ Түүний зүрх хэчнээн их шимширснийг ухаарч чадах нэг ч хүн байхгүй юм. Тиймээс Тэр хүмүүст юу мэдэрч байгаагаа хэлсэн ч гэсэн тэд энэ итгэлийг нь дааж чадахгүй. Шаналж байснаа үл харгалзан Тэр Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг үргэлжлүүлсээр байна. Бурхан үргэлж Өөрийн хамгийн сайн тал, хамгийн сайн зүйлийг хүн төрөлхтөнд өгөөд Өөрөө бүх зовлонг чимээгүйхэн үүрдэг. Бурхан эдгээр зовлонг хэзээ ч ил дэлгэдэггүй. Тэгэхийн оронд Тэр тэдгээрийг тэсвэрлэж, чимээгүй хүлээдэг. Бурханы тэвчээр нь хүйтэн, хөшүүн, арчаагүй ч биш, мөн сул доройн шинж ч биш юм. Харин Бурханы хайр болон мөн чанар нь угаасаа хувиа хичээдэггүй байсных юм. Энэ нь Түүний мөн чанар болон зан чанарын төрөлхийн илчлэл бөгөөд жинхэнэ Бүтээгч болох Бурханы ялгамж чанарын бодитой биелэл юм.

Үүнийг хэлснээр Миний юу гэснийг зарим хүн буруугаар ойлгож магадгүй. Бурханы мэдрэмжийг ийм их дуулиантайгаар ийм дэлгэрэнгүй дүрслэх нь хүмүүсээр Бурханыг өрөвдүүлэх зорилготой байсан уу? Иймэрхүү санаа байсан уу? (Үгүй!) Эдгээр зүйлийг хэлсний минь цорын ганц зорилго бол та бүхэнд Бурханыг илүү сайн мэдүүлж, Түүний хэсэг бүрийг ойлгуулж, Түүний сэтгэл хөдлөлийг ойлгуулж, Бурханы мөн чанар, зан чанар нь хүний хоосон үгсээр, тэдний бичиг үсэг, номлол болон төсөөллөөр дүрслэгддэг бус, харин Түүний ажлаар бодитоор, бага багаар илэрхийлэгдэж байдаг гэдгийг ухааруулахын төлөө юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан болон Бурханы мөн чанар нь үнэхээр оршин байдаг—тэдгээр нь зураг биш, төсөөлөл биш, хүний гараар бүтээгдээгүй бөгөөд тэдний санаанаасаа зохиосон зүйл лав биш юм. Та нар үүнийг одоо ухамсарлаж байна уу? Хэрэв та нар үүнийг ухамсарласан байвал өнөөдөр Миний үгс зорилгодоо хүрчээ.

Бид өнөөдөр гурван сэдвийн тухай ярилцлаа. Хүн бүр энэ гурван сэдвийн тухай нөхөрлөлөөс маш их зүйл олж авсан гэж Би итгэж байна. Энэ гурван сэдвээр дамжуулан Миний тайлбарласан Бурханы бодол, эсвэл Миний дурдсан Бурханы зан чанар болон мөн чанар нь Бурханы тухай зарим хүний үзэл бодол, ойлголтыг өөрчилж, тэр ч бүү хэл, Бурханд итгэх хүн бүрийн итгэлийг эргүүлж, түүнчлэн хүн бүрийн зүрх сэтгэлдээ гайхан биширч байсан Бурханы дүр төрхийг эргүүлсэн гэдэгт Би үнэхээр итгэлтэй байна. Ямар ч гэсэн Библийн энэ хоёр хэсгээс Бурханы зан чанарын талаар сурсан зүйл чинь та нарт ашиг тустай болно гэж Би найдаж, бас та нар буцаж очоод энэ тухай тунгаан бодох гэж оролдоно гэдэгт Би итгэж байна. Өнөөдрийн уулзалтаа үүгээр дуусгая. Баяртай!

2013 оны 11 дүгээр сарын 4

Өмнөх:БУРХАНЫ ЗАН ЧАНАР БОЛОН ТҮҮНИЙ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ХЭРХЭН МЭДЭХ ВЭ

Дараах:БУРХАНЫ АЖИЛ, БУРХАНЫ ЗАН ЧАНАР БА БУРХАН ӨӨРӨӨ II