Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ХОЁР ДАХЬ АЛХАМ ХЭРХЭН ҮР ЖИМСЭЭ ӨГӨХ ВЭ

Үйлчлэл үзүүлэгчдийн ажлын алхам бол байлдан дагуулах ажлын эхний алхам; энэ нь одоогоор байлдан дагуулах ажлын хоёр дахь алхам юм. Байлдан дагуулах ажилд яагаад төгс байдлын тухай хэлэлцэж байна вэ? Энэ нь ирээдүйн суурийг тавьж байгаа—энэ нь одоогоор байлдан дагуулах ажлын хамгийн сүүлчийн алхам бөгөөд үүний дараа тэд асар их гай зовлонг туулах ба тэр үед хүмүүсийг төгс болгох ажил албан ёсоор эхлэх болно. Одоогоор гол зүйл бол байлдан дагуулалт; гэсэн хэдий ч энэ нь бас мэдээж байлдан дагуулах ажлын суурийг тавьсаар байгаа хүмүүсийн ойлголт болон дуулгавартай байдлыг төгс болгохын эхний алхам юм. Хэрвээ чи төгс болгуулахыг хүсвэл чи хожмын гай зовлон дунд бат зогсож, ажлын дараагийн алхмыг өргөжүүлэхэд өөрийн бүх хүч чадлыг зориулах чадвартай байх ёстой. Энэ бол төгс болгуулах явдал бөгөөд энэ нь Бурхан хүмүүсийг бүрмөсөн олж авах үе юм. Яг одоо хэлэлцэж байгаа зүйл нь байлдан дагуулагдах явдал бөгөөд энэ нь мөн төгс болгуулах явдал юм; гэсэн хэдий ч одоо хийгдэж байгаа зүйл бол ирээдүйд төгс болгуулахын суурь юм. Төгс болгуулахын тулд хүмүүс саад бэрхшээлийг туулах ёстой бөгөөд тэд байлдан дагуулагдсаны суурин дээр үүнийг туулах ёстой. Хэрвээ хүмүүст одоогийн энэ суурь байхгүй бол, хэрвээ тэд бүрэн байлдан дагуулагдаагүй бол, тэдний хувьд дараагийн алхмыг даван туулах нь хэцүү байх болно. Зүгээр л байлдан дагуулагдах нь эцсийн зорилгыг биелүүлэхгүй—энэ нь зүгээр л Сатаны өмнө Бурханд гэрчлэл хийж байгаа юм. Төгс болгуулах нь эцсийн зорилго бөгөөд хэрвээ чи төгс болгуулаагүй бол чи ямар ч үнэ цэнэгүй гэж тооцогдох болно. Ирээдүйд саад бэрхшээлтэй тулгарах үед, зөвхөн тэр үед л хүмүүсийн бодит сүнсний өндөр илэрхий байх болно, өөрөөр хэлбэл Бурханы төлөөх чиний хайрын жинхэнэ цэвэр байдал харагдах болно. Одоо хүмүүс бүгд: “Бурхан юу ч хийсэн бид дуулгавартай байх болно, бид товойлгогчид байж, Бурханы сүрлэг байдал, Бурханы зан чанарыг онцлоход бэлэн. Тэр бидэнд Өөрийн нигүүлслийг хайрлах эсэхээс эсвэл Тэр биднийг харааж эсвэл шүүх эсэхээс үл хамааран бид Түүнд талархах болно” гэж хэлдэг. Одоо чиний ингэж хэлж байгаа чинь ердөө л бага зэргийн ойлголт, харин энэ нь үнэхээр бодит байдал дээр хэрэгжих эсэх нь чиний ойлголт үнэхээр бодитой юу гэдгээс хамаарна. Хүмүүс одоо эдгээр зүйлсийг харж, ойлгосон нь байлдан дагуулах ажлын амжилт юм; чи төгс болгуулж чадах уу эсвэл үгүй юу гэдгийг үндсэндээ чамд саад бэрхшээл тулгарах үед харж болно. Тэр үед зүрх сэтгэлд чинь Бурханыг гэсэн жинхэнэ хайр байгаа юу, үгүй юу гэдэг нь харагдах бөгөөд хэрвээ чамд үнэхээр Түүнийг гэсэн цэвэр ариун хайр байгаа бол чи: “Бид бол зүгээр л товойлгогчид; бид бол Бурханы мутар дахь бүтээлүүд” гэж хэлэх болно. Сайн мэдээг бусад үндэстнүүдэд түгээх үедээ чи: “Би бол зүгээр л үйлчлэл үзүүлэгч бөгөөд бидний завхарсан зан чанарын улмаас Бурхан маш ихийг ярьж, бид Түүний зөвт зан чанарыг харсан. Хэрвээ Бурхан тэдгээр зүйлсийг хэлээгүй бол бид Түүнийг харж чадахгүй байх байсан, бид Түүний мэргэн ухааныг амсаж чадахгүй байх байсан бөгөөд бид тийм агуу авралыг, тийм агуу ерөөлийг хүртэж чадахгүй байх байсан” хэмээн хэлэх болно. Хэрвээ чи үнэхээр ийм үзэл бодолтой байвал сайн байна. Чи одоогоор маш олон зүйлийг бодолгүйгээр хэлсэн бөгөөд чи үргэлж: “Бид бол товойлгогчид бөгөөд үйлчлэл үзүүлэгчид; бид байлдан дагуулагдаж, Бурханы төлөөх хангинасан гэрчлэгчид байхад бэлэн байна...” хэмээх уриаг хашхирдаг. Чи зүгээр л үүнийг хашхираад больчихвол өөрийгөө сүнсний өндөртэй хүн гэж баталж чадахгүй. Чамд жинхэнэ ойлголт байх ёстой бөгөөд чиний ойлголт шалгагдах ёстой.

Энэ хэсэг хугацааны туршлагуудаа эргэн санаж, Миний хэлсэн эдгээр зүйлсийг дахин нэг хараад тэдгээрийг өөрийнхөө хийдэг зүйлтэй харьцуул. Чи бүх талаараа товойлгогч гэдэг нь туйлын үнэн! Чи одоо ямар түвшний ойлголттой байна вэ? Чиний санаа, бодол, зан байдал, чиний үг болон үйлдэл, чиний амьдран харуулдаг бүхэн—тэдгээр нь бүгд зүгээр л Бурханы зөвт байдал болон ариун байдлыг товойлгож байгаа биш гэж үү? Бурханы одоогийн үгэнд илчлэгдэж байгаа бүхэн нь хүн төрөлхтний завхарсан зан чанарын тухай биш гэж үү? Бурханы зөвт байдал болон ариун байдал нь чиний санаа, чиний сэдлээр дамжин мөн чиний илчилдэг зүйлээр дамжуулан харагддаг. Тэр бас бузар заваан газарт амьдарч байгаа ч бузраар өчүүхэн төдий ч бохирдоогүй юм. Тэр чамтай адил бузар дэлхий ертөнцөд амьдардаг боловч Тэр эрүүл ухаан болон мэдлэг ухааныг эзэмшдэг; Тэр бузрыг жигшдэг. Өөрийнхөө үг болон үйлдэл дэх бузар заваан зүйлсийг чи өөрөө харж чаддаггүй боловч Тэр чадна—Тэр чамд тэдгээрийг харуулж чадна. Чиний тэдгээр хуучин зүйлс—чиний дутуу дулимаг хөгжил боловсрол, мэдлэг ухаан, мэдрэмж, болон амьдралын хоцрогдмол хэв маяг—бүгдийг нь одоо Тэр илрүүлснээр дамжин тэдгээр нь бүгд ил болсон. Бурхан ийм маягаар ажиллахын тулд газар дээр ирсэн болохоор хүмүүс Түүний ариун байдлыг болон Түүний зөвт зан чанарыг харсан юм. Тэр чамайг шүүж, гэсгээдэг бөгөөд чамайг өөрийгөө ойлгоход хүргэдэг. Заримдаа чиний чөтгөр шиг зан гарч ирдэг бөгөөд Тэр үүнийг чамд харуулж чадна. Тэр хүн төрөлхтний мөн чанарыг нэвт шувт мэддэг. Тэр чиний амьдардаг шигээр амьдарч, чамтай адил хоол идэж, чамтай адил гэрт амьдардаг ч Тэр чамаас хамаагүй ихийг мэднэ. Гэхдээ Түүний хамгийн их үзэн яддаг зүйл нь хүн төрөлхтний амьдралын гүн ухаан болон тэдний шударга бус зан, заль мэх билээ. Тэр эдгээр зүйлсийг үзэн яддаг бөгөөд Тэр тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэггүй. Тэр ялангуяа хүн төрөлхтний махан биеийн харилцааг үзэн яддаг. Хэдийгээр Тэр хүний харилцааны талаарх ерөнхий мэдлэгийн заримыг бүхэлд нь ойлгодоггүй боловч хүмүүс өөрсдийн завхарсан зан чанараа ил гаргах үед Тэр бүрэн мэдэж байдаг. Өөрийн ажлаараа Тэр хүмүүст байгаа эдгээр зүйлсээр дамжуулан тэдэнд ярьж, сургадаг бөгөөд эдгээрээр дамжуулан Тэр хүмүүсийг шүүж, Өөрийн зөвт агаад ариун зан чанарыг илчилдэг. Ингэж хүмүүс Түүний ажлын товойлгогчид болдог билээ. Зөвхөн бие махбодтой болсон Бурхан л хүн төрөлхтний бүх төрлийн завхарсан зан чанарыг болон Сатаны муухай нүүр царайг илчилж чадна. Тэр чамайг шийтгэдэггүй, Тэр зүгээр л чамайг Бурханы ариун байдлыг товойлгогч болгодог бөгөөд чи хэтэрхий бузар заваан учраас өөрөө бат зогсож чаддаггүй. Тэр хүмүүсийн илчилдэг зүйлсээр дамжуулан ярьж, тэдгээрийг ил болгодог болохоор хүмүүс Бурхан хэчнээн ариун болохыг мэдэж болох юм. Тэр хүмүүст байгаа өчүүхэн төдий бузрыг хүртэл, тэдний зүрх сэтгэл дэх бүр хамгийн өчүүхэн бузар санаа эсвэл Түүний хүсэлтэй зохицохгүй үг болон үйлдлийг ч орхидоггүй. Түүний үгээр дамжуулан ямар ч хүн эсвэл ямар ч зүйл дэх бузар зүйлс үлдэхгүй—энэ нь бүгд ил болох болно. Зөвхөн тэр үед л Тэр бол хүмүүсээс үнэхээр өөр юм гэдгийг чи харна. Тэр хүн төрөлхтөн дэх хамгийн өчүүхэн төдий бузрыг ч нэгд нэггүй зэвүүцдэг. Заримдаа хүмүүс хүртэл ойлгодоггүй бөгөөд: “Та яагаад үргэлж уурладаг юм бэ? Бурхан минь Та яагаад хүн төрөлхтний сул талуудыг анхаарч үздэггүй юм бэ? Яагаад Та хүн төрөлхтнийг жаахан ч гэсэн уучилдаггүй юм бэ? Яагаад Та хүнд ийм хайхрамжгүй ханддаг юм бэ? Хүмүүс хэр завхарсан болохыг Та мэддэг, тэгвэл Та яагаад хүмүүст ингэж ханддаг юм бэ?” гэдэг. Тэр нүглийг зэвүүцдэг; Тэр нүглийг үзэн яддаг. Тэр чамд байж болох ямар нэгэн тэрслүү занг ялангуяа зэвүүцдэг. Чамайг тэрслүү зан чанар гаргах үед Тэр хэмжээлшгүй их зэвүүцдэг. Эдгээр зүйлсээр дамжуулан Түүний зан чанар болон оршихуй илэрхийлэгдэж болно. Үүнийг өөртэйгээ харьцуулах үедээ, хэдийгээр Тэр адилхан хоол идэж, адилхан хувцас өмсөж, хүмүүстэй адил зугаа цэнгэлтэй байдаг ч, хэдий Тэр хүн төрөлхтний дэргэд, тэдэнтэй хамт амьдардаг боловч Тэр бол өөр юм гэдгийг чи харах болно. Энэ нь товойлгогч байхын гол утга учир биш гэж үү? Хүмүүс дэх эдгээр зүйлсээр дамжуулан Бурханы агуу хүч чадал илүү хурц тодорхой болгуулдаг; харанхуй нь гэрлийн эрхэм нандин оршин тогтнолыг тодотгодог.

Мэдээж Тэр санаатайгаар та нарыг товойлгогч болгон ашиглаагүй боловч энэ ажил үр дүнгээ үзүүлэх үед энэ нь хүн төрөлхтний тэрслүү байдлаар Бурханы зөвт зан чанарыг товойлгогч болгон харуулдаг. Товойлгогчид болж ажилласан учраас та нар Бурханы зөвт зан чанарын төрөлхийн илэрхийллийг мэдэх боломжтой байдаг. Өөрсдийн тэрслүү байдлын улмаас та нар шүүлт болон гэсгээлтэнд өртсөн боловч мөн өөрсдийн тэрслүү байдлын улмаас та нар товойлгогчид болон ажиллаж, Бурханы та нарт хайрласан хэмжээлшгүй их нигүүлслийг олж авсан. Бурханы төгс хүчит байдал болон мэргэн ухааныг товойлгогч нь та нарын тэрслүү байдал бөгөөд үүний улмаас та нар тийм агуу авралыг, тийм агуу ерөөлийг олж авсан. Хэдийгээр та нар Миний шүүлтийг дахин дахин хүлээн авсан боловч та нар мөн урьдны хүмүүсийн хэзээ ч олж аваагүй агуу авралыг олж авсан. Энэ ажил нь та нарын хувьд итгэмээргүй их утга учиртай. Энэхүү “товойлгогч” нь та нарын хувьд үнэхээр маш их үнэ цэнэтэй бөгөөд товойлгогч болон ажилласны улмаас та нар аврал болон нигүүлслийг олж авсан юм. Ийм төрлийн товойлгогч байх нь маш үнэ цэнэтэй биш гэх үү? Энэ нь тун утга учиртай биш гэж үү? Та нар Бурхантай адилхан хүрээнд амьдардаг учраас, энэ бузар газарт Түүнтэй хамт амьдардаг учраас та нар Түүнийг товойлгогчид болсон бөгөөд ийм гайхалтай авралыг олж авсан. Хэрвээ Тэр бие махбод болоогүй бол хэн та нарт өршөөл үзүүлж, дорд хүмүүс та нарыг хэн харж халамжлах юм бэ? Хэн та нарын талаар анхаарах юм бэ? Хэрвээ бие махбодтой болсон Бурхан та нарын дунд ажиллаагүй байсан бол өмнө нь хэний ч хүртэж байгаагүй энэ авралыг хэдийд та нар олж авч чадах байсан бэ? Хэрвээ Би та нарт анхаарал тавьж, та нарын нүглийг шүүхийн тулд бие махбод болоогүй бол та нар аль хэдийн Үхэгсдийн орон руу унахгүй гэж үү? Хэрвээ Би та нарын дунд Өөрийгөө даруухан байлгахын тулд бие махбод болоогүй бол та нар Бурханы зөвт зан чанарыг товойлгогч байх ямар эрхтэй байх юм бэ? Би та нарын дунд бие махбод болсон учраас та нар товойлгогч болон ажиллаж, ингэснээрээ ийм агуу авралыг олж аваагүй гэж үү? Энэ нь бүхэлдээ Би бие махбодтой болсон учраас биш гэж үү? Хэрвээ бие махбодтой болсон Бурхан та нарын дунд амьдраагүй байсан бол та нар газар дээрх тамд гахай нохойноос дор амьдарч байгаагаа мэдэж авах байсан уу? Та нар махан биетэй Миний ажлын товойлгогчид учраас шүүлт болон гэсгээлтийг олж аваагүй гэж үү? Товойлгогч байх ажил нь та нарт маш тохиромжтой, учир нь үүний улмаас та нар Бурханы шүүлтийн авралыг олж авсан. Шаардлага хангасан товойлгогч болж ажиллах чадвартай байх нь та нарын бүх амьдралын ерөөл гэж та нарт санагдахгүй байна гэж үү? Та нарын хийсэн бүхэн бол товойлгогч байх ажил боловч та нар өмнө нь хэзээ ч авч байгаагүй эсвэл төсөөлж ч байгаагүй авралыг олж авсан. Товойлгогч байх нь одоо та нарын үүрэг бөгөөд хожим та нарын эдлэх мөнхийн ерөөл нь та нарын хүртэх шагнал байх болно. Та нарын олж авах аврал нь өнөөдөр түр зуурын мэдлэг ухаан эсвэл мэдлэг биш, харин энэ нь илүү агуу ерөөл, амийн мөнхийн үргэлжлэл юм. Хэдийгээр товойлгогч байхаар дамжуулан та нар байлдан дагуулагддаг боловч энэ аврал, энэ ерөөл нь бүхэлдээ та нарыг олж авахын тулд байдаг гэдгийг та нар мэдэх ёстой; энэ нь байлдан дагуулалт бөгөөд мөн түүнчлэн та нарыг илүү сайн аврахын тулд юм. Товойлгогч байх нь бодит баримт боловч өөрсдийн тэрслүү байдлынхаа улмаас та нар товойлгогчид болж байгаа бөгөөд өөр хэний ч олж аваагүй ерөөлүүдийг олж авсан. Өнөөдөр та нар харж, сонсдог, маргааш та нар бүр ч илүү их ерөөлийг хүртэж, хүлээн авах болно. Иймээс ийм төрлийн товойлгогч байх нь хамгийн үнэ цэнэтэй зүйл биш гэж үү? Та нарын тэрслүү зан чанарын товойлгогчоор дамжуулан одоогийн байлдан дагуулах ажил үр жимсээ өгдөг, өөрөөр хэлбэл хоёр дахь гэсгээлт болон шүүлтийн оргил нь та нарын бузар заваан болон тэрслүү байдлыг товойлгогч болгох болохоор та нар Бурханы зөвт зан чанарыг харж болох юм. Та нар хоёр дахь гэсгээлт, шүүлтэнд дахин нэгэнтээ дуулгавартай болсон үед Түүний бүхий л зөвт зан чанар та нарт ний нуугүй илчлэгдэх болно. Өөрөөр хэлбэл, та нар байлдан дагуулалтын ажлыг туулж дуусах үе нь товойлгогч байх өөрсдийн үүргээ биелүүлсэн үе байх болно. Энэ нь та нарт санаатайгаар шошго нааж байгаа явдал биш харин үйлчлэл үзүүлэгч хэмээх та нарын үүргээр дамжуулан байлдан дагуулалтын эхний ажлыг дуусгаж, Бурханы зөвт агаад халдашгүй зан чанарыг илчилж байгаа юм. Та нар товойлгогч болж ажилласнаар дамжуулан, товойлгогч болох та нарын тэрслүү байдлаар дамжуулан байлдан дагуулалтын хоёр дахь ажлын үр жимсийг гаргасан. Эхний удаад та нарт бүрэн илчлэгдээгүй байсан Түүний зөвт зан чанар одоо та нарт ил болсон болохоор та нар Түүний бүхий л зөвт зан чанарыг харж, Түүний ажлын мэргэн ухаан, гайхамшиг болон ариун, цэвэр байдал болох Тэр бүхэлдээ хэн болохыг харж чаддаг. Байлдан дагуулалтын өөр өөр үе, мөн түүнчлэн шүүлтийн янз бүрийн түвшнээр дамжуулан Түүний ажлын эдгээр үр жимс гарсан. Түүний шүүлт хэдийчинээ оргилдоо хүрнэ, Тэр хүмүүсийн тэрслүү зан чанарыг төдийчинээ ил болгож чадах бөгөөд Тэр байлдан дагуулалтын үр дүнд төдийчинээ хүрч чадна. Түүний бүх зөвт зан чанар ийм төрлийн байлдан дагуулах ажлын дундаас илчлэгддэг. Байлдан дагуулах ажлыг хоёр алхамд хуваадаг бөгөөд эдгээр нь өөр өөр цаг хугацаанд, өөр өөр түвшинд хийгддэг. Мэдээж хүрсэн үр дүн нь мөн өөр байдаг; өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн дуулгавартай байдлын түвшин улам илүү гүн гүнзгий болдог. Энэ мөчөөс эхлээд хүмүүсийг төгс болгуулах зөв замд аваачих нь эцэстээ боломжтой байх болно. Байлдан дагуулах бүх ажил дууссаны дараа (хоёр дахь шүүлт эцсийн үр дүндээ хүрэх үед) Бурхан цаашид хүн төрөлхтнийг шүүхээ болих боловч амийг мэдрэх зөв зам руу тэднийг оруулах болно. Яагаад гэвэл шүүлт нь байлдан дагуулалтыг төлөөлдөг бөгөөд байлдан дагуулалтын хэлбэр нь шүүлт болон гэсгээлт юм.

Бурхан хамгийн хоцрогдмол, хамгийн бузар заваан газарт бие махбодтой болсноор л Тэр Өөрийн ариун, зөвт зан чанарыг бүхэлд нь илчилж чадна. Тэгвэл юугаар Түүний зөвт зан чанар илчлэгдэх вэ? Хүмүүсийг нүглийг шүүснээр, Сатаны шүүлтээр, нүглийг зэвүүцсэнээр, Түүний эсрэг босч, Түүнийг эсэргүүцдэг дайснуудын үзэн ядалтаар дамжуулан. Өнөөдөр Миний хэлж байгаа зүйл бол хүмүүсийн нүглийг болон тэдний шударга бус байдлыг шүүхийн төлөө; энэ нь хүмүүсийн тэрслүү байдлыг хараахын тулд юм. Тэдний заль мэх болон шударга бус байдал, тэдний үг болон үйлдэл, Миний хүсэлтэй нийцдэггүй бүх зүйл шүүлтийг туулах бөгөөд хүмүүсийн тэрслүү байдал нь нүгэлт гэж тодорхойлогдсон. Тэр шүүлтийн зарчмын дагуу ярьдаг бөгөөд Тэр тэдний шударга бус байдлыг шүүснээр, тэдний тэрслүү байдлыг харааснаар, тэдний бүх муу муухай нүүр царайг ил болгосноор дамжуулан Өөрийн зөвт зан чанарыг илчилдэг. Ариун байдал нь Түүний зөвт зан чанарыг төлөөлдөг; Түүний ариун байдал нь үнэндээ Түүний зөвт зан чанар юм. Өнөөдрийн Миний үгийн цаад шалтгаан нь та нарын завхарсан зан чанараас үүдэн ярих, шүүх болон байлдан дагуулах ажлыг хийх юм. Зөвхөн энэ нь л бодитой ажил бөгөөд зөвхөн энэ л Бурханы ариун байдлыг бүхэлд нь тод томруун болгож чадна. Хэрвээ чамд завхарсан зан чанар огт байгаагүй бол Бурхан чамайг шүүхгүй, түүнчлэн чи Түүний зөвт зан чаннарыг харж чадахгүй байх байсан. Чи завхарсан зан чанартай болохоор Бурхан чамайг тавьж явуулахгүй. Үүгээр дамжуулан Түүний ариун байдал илчлэгддэг. Хэрвээ хүний бузар байдал болон тэрслүү байдал хэтэрхий их байтал Тэр үүнийг харсан боловч юу ч хэлээгүй бөгөөд шударга бус байдлын чинь төлөө чамайг шүүгээгүй эсвэл гэсгээгээгүй бол Тэр нүглийг үзэн ядаагүй учраас огтхон ч Бурхан биш, харин Тэр ердөө л хүн төрөлхтөнтэй адил бузар заваан гэдгийг энэ нь харуулах байсан. Би өнөөдөр чамайг шүүж байгаа нь чиний бузраас болж байгаа юм; чамайг өнөөдөр гэсгээж байгаа нь чиний завхрал болон тэрслүү байдлаас болж байгаа юм. Энэ нь та нарын дунд хүч чадал, нэр хүндийг олж авч эсвэл та нарыг санаатайгаар дээрэлхэхийн тулд биш, харин энэ нь бузар газарт амьдардаг та нар маш их бузар заваанаар бохирдсон учраас юм. Та нар зүгээр л өөрсдийн шулуун шударга байдлаа, өөрсдийн хүн чанараа алдсан бөгөөд та нар хамгийн балиар газарт амьдардаг гахайнаас өөрцгүй. Та нар дахь эдгээр зүйлсийн улмаас та нар шүүгддэг бөгөөд Түүний уур хилэн та нар дээр ирсэн юм. Эдгээр шүүлтүүдийн улмаас та нар Бурхан бол зөвт Бурхан, Бурхан бол ариун Бурхан гэдгийг харах чадвартай болсон. Өөрийн ариун байдал болон зөвт байдлын улмаас Тэр та нарыг шүүж, Өөрийн уур хилэнг та нар дээр буулгасан. Хүн төрөлхтний тэрслүү байдлыг харах үедээ Тэр Өөрийн зөвт зан чанарыг илчилдэг бөгөөд хүн төрөлхтний бузрыг харах үедээ Тэр Өөрийн ариун байдлыг илчилдэг учраас Тэр бол ариун агаад сэвгүй Бурхан Өөрөө боловч мөн бузар газарт амьдардаг гэдгийг харуулахад энэ нь хангалттай юм. Хэрвээ Тэр бусдын дунд өөрийгөө бохирдуулдаг хүн байсан бол хэрвээ Түүнд ариун байдлын эсвэл зөвт зан чанарын ямар нэгэн элемент байгаагүй бол Тэр хүн төрөлхтний шударга бус байдлыг шүүж эсвэл хүн төрөлхтний шүүгч байхад тохирохгүй байх байсан. Хэрвээ хүн хүнийг шүүх байсан бол энэ нь өөрөө өөрийнхөө хацрыг алгадахтай адил байхгүй гэж үү? Яаж тэдэнтэй яг адилхан бузар хэн нэгэн өөртэйгээ адилхан хүмүүсийг шүүх эрхтэй байж болох юм бэ? Бүх бузар хүн төрөлхтнийг шүүж чадах цорын ганц Нэгэн бол ариун Бурхан Өөрөө бөгөөд хүн хэрхэн хүний нүглийг шүүж чадах юм бэ? Хүн яаж хүний нүглийг харах чадвартай байх юм бэ, мөн тэд хэрхэн хүнийг яллахад тохирох юм бэ? Хэрвээ Бурханд хүний нүглийг шүүх эрх байхгүй бол Тэр хэрхэн зөвт Бурхан Өөрөө байж чадах юм бэ? Хүмүүсийн завхарсан зан чанар илчлэгдэх үед Тэр тэднийг шүүхийн тулд үгээ хэлдэг бөгөөд зөвхөн тэр үед л тэд Тэр бол ариун юм гэдгийг харж чадна. Шүүлт, гэсгээлт, хүн төрөлхтний нүглийг ил болгох—нэг ч хүн эсвэл зүйл энэ шүүлтээс зугтаж чадахгүй. Бузар бүхэн Түүгээр шүүгдэнэ. Зөвхөн үүгээр дамжуулан Түүний зан чанар зөвт хэмээн хэлэгддэг. Эс бөгөөс та нарыг товойлгогчид хэмээн дуудагдах эрхтэй гэж хэрхэн хэлж болох юм бэ?

Израильд хийгдсэн ажил нь өнөөдрийн ажлаас асар их ялгаатай. Ехова тэдний амьдралыг удирдан залсан боловч одоо хийгдэж байгаа шиг ихээр шүүж эсвэл гэсгээгээгүй, учир нь тухайн үед хүмүүс дэлхий ертөнцийн зүйлсийг тун бага ойлгож байсан бөгөөд тун цөөхөн завхарсан зан чанартай байсан юм. Тэр үед Израильчууд бүх талаараа Еховад дуулгавартай байсан. Тэр тэднээр тахилын ширээ босгуулахад тэд яаран үүнийг хийсэн бөгөөд Тэр тэдэнд тахилчийн хувцас өмсгөхөд тэд дуулгавартай дагаж байсан. Тухайн үед Ехова газар дээрх хонин сүргээ хариулж байгаа хоньчин шиг л байсан бөгөөд бэлчээрт идээшлүүлэхээр хоньчны туусан газар луу бүх хонь нь дагаж байсан. Ехова тэдний амьдралыг удирдан залсан; Тэр тэдний хоол, хувцас, орон байр болон унаа хөсөгний хөтөч байсан юм. Тэр үе нь Бурханы зан чанарыг илчлэх цаг үе байгаагүй, учир нь тэр үеийн хүмүүс саяхан мэндэлсэн хүүхдүүд байсан бөгөөд тэр үед тэрсэлж эсвэл эсэргүүцдэг хүмүүс тун цөөхөн байсан, тэд тийм ч их бохирдоогүй байсан. Иймээс тэд Бурханы зан чанарыг товойлгогчид байж чадаагүй. Бурханы ариун байдал нь бузар газрын хүмүүст илчлэгддэг. Одоо бузар заваан газарт хүмүүсийн илчилдэг бузар байдлыг Бурхан шүүдэг. Ийм байдлаар Тэр юу болох нь бүхэлдээ Түүний шүүлтээр илэрхийлэгддэг юм. Тэгвэл Тэр яагаад шүүдэг вэ? Тэр нүглийг зэвүүцдэг, иймээс Тэр шүүлтийн үгийг гаргах чадвартай юм. Хэрвээ Тэр хүн төрөлхтний тэрслүү байдлыг зэвүүцдэггүй байсан бол Тэр ийм ууртай байх байсан гэж үү? Хэрвээ Түүний дотор ямар ч зэвүүцэл, ямар ч дургүйцэл байгаагүй бол хэрвээ хүмүүс тэрслүү байсан ч Тэр огт анхаараагүй бол Тэр бол хүн төрөлхтөн шиг бузар гэдгийг энэ нь харуулах байсан юм. Тэр хүн төрөлхтнийг шүүж, гэсгээх чадвартай байдгийн шалтгаан нь Тэр бузар байдлыг зэвүүцдэгт оршино. Түүний зэвүүцдэг бүхэн нь Түүний Өөрийнх нь эзэмшдэггүй зүйл юм. Хэрвээ Түүний дотор мөн эсэргүүцэл болон тэрслүү байдал байсан бол Тэр эсэргүү агаад тэрслүү хүмүүст зэвүүцэхгүй байх байсан. Хэрвээ эцсийн өдрүүд дэх Түүний ажил мөн л Израильд хийгдэх байсан бол энэ нь ямар ч ач холбогдолгүй байх байсан юм. Яагаад эцсийн өдрүүдийн ажил нь хамгийн харанхуй, хамгийн хоцрогдмол газар болох Хятадад хийгдэж байгаа юм бэ? Энэ нь Бурханы ариун байдал болон зөвт байдлыг илчлэхийн төлөө юм. Товчоор хэлбэл, уг газар хэдийчинээ харанхуй байна, Түүний ариун байдлыг төдийчинээ гэрэлтүүлэх болно. Үнэндээ энэ бүхнийг хийх нь Бурханы ажлын төлөө билээ. Тэнгэр дэх Бурхан газар дээр буун ирж, та нарын дунд зогсож байгаа гэдгийг л та нар мэддэг бөгөөд Тэр та нарын бузар байдал болон тэрслүү байдлын эсрэгээр тод гэрэлтсэн болохоор та нар Бурханы талаар ойлголттой болж эхэлсэн—энэ нь агуу өргөлт биш гэж үү? Үнэндээ бол та нар Хятад дахь сонгогдсон бүлэг хүмүүс бөгөөд эдгээр хүмүүс сонгогдож Бурханы нигүүлслийг эдэлсэн учраас мөн эдгээр хүмүүс Түүний асар их нигүүлслийг эдлэхэд тохирохгүй учраас энэ бүхэн нь та нарын хувьд агуу их өргөлт юм гэдгийг энэ нь харуулж байна. Бурхан та нарт Өөрийгөө болон Өөрийн бүхий л ариун зан чанарыг илчилсэн бөгөөд Тэр энэ бүхнийг та нарт хүртээж, элбэг дэлбэг ерөөлийг эдлэх боломжийг олгосон. Та нар Түүний зөвт зан чанарыг амсаад зогсохгүй үүнээс ч илүү чухал нь та нар Түүний авралыг мөн түүнчлэн Түүний золин аврал, хязгааргүй их хайрыг амссан, иймээс хамгийн бузар хүмүүс та нар тийм агуу нигүүлслийг хүлээн авсан—энэ нь ерөөгдөж байгаа хэрэг биш гэж үү? Энэ нь Бурханаар өргөгдөж байгаа хэрэг биш гэж үү? Та нар бол хамгийн доод байр суурьтай бөгөөд та нар тийм агуу ерөөлд тохирохгүй боловч Бурхан та нарыг өргөхөөр шийдсэн. Чи ичихгүй байна гэж үү? Хэрвээ чи өөрийн үүргээ биелүүлж чадахгүй бол эцэстээ чи өөрөөсөө үнэхээр их ичих болно. Чи өөрийгөө гэсгээх болно. Тэр одоогоор чамайг цохиогүй эсвэл шийтгээгүй байна; чиний махан биед эсэн мэнд, эрүүл саруул байгаа боловч эцэст нь Түүний үг чамд өөрөөсөө ичих ичгүүрийг авчрах болно. Одоог хүртэл Би хэзээ ч хэнийг ч олны өмнө гэсгээгээгүй. Би хатуу ширүүнээр ярьсан боловч хүмүүст Би яаж хандаж байсан бэ? Би тайтгаруулж байсан, Би тэдэнд сургамжилсан ба Би мөн тэдэнд анхааруулсан. Энэ нь та нарыг аврахаас өөр зорилготой байгаагүй. Та нар Миний цаад санааг үнэхээр ойлгохгүй байна уу? Намайг ингэж хэлэх үед та нар бүгд ойлгох ёстой бөгөөд та нар эдгээр үгсээр зоригжих ёстой. Эцэстээ энэ талаар тодорхой мэддэг болсон олон хүн байгаа: Товойлгогч болж ажилласнаар энэ ерөөлийг олж аваагүй гэж үү? Товойлгогч байх нь бүх зүйлсээс хамгийн ерөөлтэй нь биш гэж үү? Эцэстээ та нар дараах сайн мэдээг түгээх болно: “Бид бол ердийн л нэг товойлгогчид.” Тэд чамаас: “Ердийн л нэг товойлгогч гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ?” гэж асуух болно. Тэгэхэд нь чи: “Бурханы ажлыг дуусгаж, Бурханы сүр хүчний төлөө товойлгогч болж үйлчилсэн бид нар—өөрсдийн тэрслүү байдлаар дамжуулан бид Түүний бүх зөвт зан чанарыг товойлгогч болон үйлчилсэн. Бид бол Бурханы эцсийн ажил дахь хүчин зүтгэгчид, нэмэлт зүйлс—бид бол хэрэгсэл юм” хэмээн хариулна. Үүнийг сонсох үед тэдний сонирхол төрөх болно. Тэгээд чи ийнхүү хэлэх болно: “Бид мөн бүхий л орчлон ертөнцийн ажлыг гүйцээж, бүх хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулах үлгэр жишээ, загварууд юм. Бид ариун эсвэл бузар эсэхээс үл хамааран бид та нараас илүү их ерөөгдсөн, учир нь бид Бурханыг харсан билээ. Тэр биднийг байлдан дагуулах боломжоор дамжуулан Бурханы сүр хүч тодорсон бөгөөд бидний бузар заваан байдлын улмаас Түүний зөвт зан чанар тодорсон юм. Та нар ингэх чадвартай юу? Та нар ямар ч эрхгүй! Энэ нь бүхэлдээ бид Түүгээр өргөгдөж байгаа явдал билээ! Хэдийгээр бид биеэ тоогоогүй боловч бид Бурханыг магтахдаа бардам байна, учир нь өөр хэн ч ийм агуу амлалт өгч чадахгүй, өөр хэн ч ийм агуу ерөөл эдэлж чадахгүй. Ийм бузар хүмүүс Бурханы удирдлагад товойлгогчийн ажил хийж чадаж байгаа нь гайхамшиг бөгөөд бид үнэхээр үгээр илэрхийлэхийн аргагүйгээр талархаж байна.” Тэд: “Тэгвэл үлгэр жишээ, загвар гэж юу юм бэ?” гэж асуух болно. Тэгэхэд чи: “Бид бол бүх хүн төрөлхтөн дундаас хамгийн тэрслүү, бас түүнчлэн хамгийн бузар нь юм. Бид Сатанаар хамгийн гүн завхруулагдсан хүмүүс бөгөөд мах цуснаас бүрдсэн хамгийн хоцрогдмол, хамгийн доод зэргийн хүмүүс юм. Бид бол Сатанаар ашиглагдаж байгаагийн ердийн төлөөлөл. Одоо бид хүн төрөлхтний дундаас хамгийн түрүүнд байлдан дагуулагдах хүмүүс байхын тулд Бурханаар сонгогдсон. Бид Бурханы зөвт зан чанарыг харсан, бид Түүний амлалтыг өвлөсөн бөгөөд Тэр биднээр дамжуулан илүү олон хүмүүсийг байлдан дагуулах болно. Ийм учраас бид бол хүн төрөлхтний дундаас байлдан дагуулагдах хүмүүсийн үлгэр жишээ, загвар юм” гэж хэлэх болно. Энэ бол чиний хамгийн шилдэг гэрчлэл, энэ нь чиний хамгийн сайн туршлага билээ.

Өмнөх:ЧИ ЯАГААД ТОВОЙЛГОГЧ[1] БАЙХ ХҮСЭЛГҮЙ БАЙНА ВЭ?

Дараах:БАЙЛДАН ДАГУУЛАХ АЖЛЫН ДОТООД ҮНЭН (2)

Танд таалагдаж магадгүй

 • АРВАН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

  Цахилгааны гялбаанд амьтан бүр өөрийн үнэн төрхийг харуулдаг. Тиймээс ч Миний гэрлээр гэрэлтүүлэгдээд хүмүүс нэгэнтээ эзэмшиж байсан ариун байдлаа эр…

 • АРВАН ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

  Аянга зүүн зүгээс цахих үед—энэ нь бас Миний ярьж эхлэх яг тэр мөч байх бөгөөд—аянга цахих мөчид бүхий л дээд тэнгэр гэрэлтэж, бүх од хувирч эхэлдэг.…

 • АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

  Эрин үеүдийн туршид ямар ч хүн хаанчлалд ороогүй, тиймээс хэн ч Хаанчлалын эрин үеийн нигүүлслийг эдлээгүй, хэн ч хаант улсын Хааныг хараагүй. Миний …

 • БОДИТОЙ БУРХАН БОЛ БУРХАН ӨӨРӨӨ ГЭДГИЙГ ЧИ МЭДЭХ ЁСТОЙ

  Бодитой Бурханы талаар чи юу мэдэх хэрэгтэй вэ? Бодитой Бурханыг Сүнс, Хүн болон Үг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ бол бодитой Бурханы Өөрийн жинхэнэ утга учи…