8-Р БҮЛЭГ

Бурхан Өөрийн үгийг Сүнсний өнцгөөс ярих үед Түүний ярианы өнгө бүх хүн төрөлхтөн рүү чиглэдэг. Бурхан Өөрийнхөө үгийг хүний өнцгөөс ярих үед Түүний ярианы өнгө Түүний Сүнсний удирдлагыг дагадаг бүх хүн рүү чиглэдэг. Бурхан Өөрийн үгийг гуравдагч хүний (хүмүүсийн ажиглагч хэмээн нэрлэдэг хүний) өнцгөөс ярих үедээ Өөрийн үгийг хүмүүст шууд харуулж байгаа, ингэснээр хүмүүс Түүнийг тайлбарлагч гэж үзэх бөгөөд Түүний амнаас хүний мэддэггүй, хүний ухан ойлгож чаддаггүй энгүй их зүйл гардаг юм шиг санагддаг. Тийм биш гэж үү? Бурхан Өөрийн үгийг Сүнсний өнцгөөс ярих үед энэ нь бүх хүнийг гайхшруулдаг. “Намайг гэсэн хүний хайр хэтэрхий хомс бөгөөд Надад итгэх түүний итгэл өрөвдмөөр жаахан. Хэрвээ Миний үгийн гол цохилт хүний сул тал руу чиглээгүй байсан бол тэр бардамнаж, дэгсдүүлэх байсан ба газар дээрх хэргийн талаар анддаггүй, бүгдийг мэддэг мэтээр номчирхож, хэрээс хэтэрсэн онолуудыг зохиох байсан.” Эдгээр үг нь хүний жинхэнэ төрхийг илчилж, хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх Бурханы байр суурийг илчлээд зогсохгүй бас хүн төрөлхтний бүхий л амьдралыг ил болгодог. Хүн бүр өөрсдийгөө ер бусын хэмээн итгэдэг бөгөөд “Бурхан” гэдэг үг байдаг гэдгийг ч үнэндээ мэддэггүй болохоор хэрээс хэтэрсэн онолуудыг зохиодог. Гэсэн хэдий ч, энэхүү “хэрээс хэтэрсэн онолуудыг зохиох” нь хүмүүс ойлгохуйцаар “ярих” явдал биш юм. Үүний оронд энэ нь, хүн төрөлхтөн хийж буй бүх зүйлдээ Бурханд дуулгаваргүй байж, Бурханыг шууд эсэргүүцэх хүртлээ Сатанаар завхруулагдсан, хүний хийдэг зүйлийн гол цөм нь Сатанаас ирдэг ба Бурханы эсрэг байдаг, энэ нь бие даасан үйлдэл бөгөөд Бурханы хүслийн эсрэг ажилладаг гэсэн утгатай. Ийм учраас Бурхан, хүмүүс бүгдээрээ хэрээс хэтэрсэн онолуудыг зохиодог гэж хэлдэг. Түүний үгийн гол цохилт хүний сул тал руу чиглэдэг гэж Бурхан яагаад хэлдэг вэ? Учир нь, Бурханы санаа зорилгын дагуу хэрвээ Тэр хүний зүрх сэтгэлийн дотоод ертөнцөд нуугдсан зүйлсийг илчлээгүй бол ямар ч хүн захирагдахгүй байсан ба тиймээс өөрсдийгөө ойлгохгүй, Бурханыг хүндлэн үзэхгүй байх байсан юм. Өөрөөр хэлбэл, хэрвээ хүний санаа зорилгыг ил болгохгүй бол хүн юу ч хийж зүрхлэх бөгөөд магадгүй бүр Тэнгэр лүү, эсвэл Бурхан руу хараалаа чиглүүлнэ. Эдгээр нь хүний сул тал, иймээс Бурхан: “Миний зүрх сэтгэлийн дагуу байдаг, Надаар ашиглуулахад тохирох хүмүүсийг зогсолтгүй хайж явахдаа Би алхаагаараа орчлон ертөнцийн бүх буланг хөндлөн гулд туулж байна” гэж хэлдэг. Энэхүү мэдэгдэл нь, хаанчлалын ёслолын буудлага албан ёсоор хангинах тухай сүүлд хэлсэн зүйлийн хамтаар Бурханы Сүнс газар дээр шинэ ажил эрхэлдэг гэдгийг харуулах зорилготой; зүгээр л хүн төрөлхтний бие махбодын нүд үүнийг харахгүй байгаа юм. Сүнс газар дээр шинэ ажил хийж байгаа гэдгийг хэлсэн тул бүхий л орчлон ертөнц маш чухал өөрчлөлтийг бас туулдаг: Бурханы хөвгүүд, ардууд бие махбодтой болсон Бурханы гэрчлэлийг хүлээн зөвшөөрч эхлэхээр үл барам түүнчлэн бүх шашин, бүх урсгал, нийгмийн бүх давхарга, газар нутаг болгон янз бүрийн түвшинд үүнийг бас хүлээн зөвшөөрдөг. Энэ нь сүнсний ертөнц дэх орчлон ертөнцийн асар их хөдөлгөөн юм. Энэ нь бүхий л шашны ертөнцийг үндсээр нь ганхуулдаг бөгөөд өмнө нь дурдагдаж байсан “газар хөдлөлтийн” утга учрын нэгээхэн хэсэг билээ. Дараа нь тэнгэрэлчүүд албан ёсны ажлаа эхэлж, Израилийн ардууд дахин хэзээ ч тэнүүчлэхгүйгээр төрөлх нутагтаа буцан очдог ба энд багтсан бүх хүн хариулгыг хүлээн зөвшөөрч эхэлдэг. Эсрэгээрээ, египетчүүд Миний авралын цар хүрээнээс холдон одож, өөрөөр хэлбэл, Миний гэсгээлтийг хүлээн авч эхэлдэг (гэхдээ энэ нь хараахан албан ёсоор эхлээгүй байгаа). Иймээс орчин үед дэлхий ертөнцөд асар их өөрчлөлт гарч байгаа энэ цаг хугацаанд хаанчлалын ёслолын буудлага албан ёсоор хангинадаг. Энэ нь хүмүүсийн “долоо дахин эрчимжсэн Сүнс ажиллаж эхлэх цаг” хэмээн нэрлэдэг зүйл юм. Бурхан сэргээлтийн ажлыг хийх болгонд, эдгээр үе шатанд (эсвэл үйл явдлуудын шилжилтийн үед) бүх хүн Ариун Сүнсний ажлыг мэдрэх чадваргүй байсан. Тиймээс “Хүн итгэл найдвараа алдахад” хэмээх Бурханы үг бодитой байдаг. Түүнчлэн эдгээр шилжилтийн үе шат болгонд хүн төрөлхтөн итгэл найдвараа алдах үед, эсвэл энэ урсгал нь буруу гэж тэдэнд санагдах үед Бурхан шинээр эхэлж, Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг хийдэг. Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл Бурхан сэргээлтийн ажил хийж, Өөрийн ажилладаг арга барилыг өөрчилж байгаа нь үүнтэй адилхан. Хэдийгээр ихэнх хүмүүс янз бүрийн түвшинд үүний зарим нэг талыг ухаарч чаддаг боловч биеийн хэмжээ нь хэтэрхий жаахан учраас эцэстээ тэд ямартай ч усны ширүүн урсгалаар угаагдан арилдаг; тэд Бурханы ажлын алхмуудыг ухаарч чаддаггүй, иймээс таягдан хаягддаг. Гэсэн хэдий ч энэ нь бас хүмүүсийг ариусгах Бурханы арга барил бөгөөд энэ нь хүн төрөлхтний хуучин үзэлд хандах Бурханы шүүлт билээ. Хүмүүс хэдий чинээ их суурьтай байна, Бурханы талаарх шашны үзэл нь төдий чинээ их байдаг ба тэдний хувьд үүнийг хойш тавихад хэцүү байдаг; тэд хуучин зүйлстэй зууралддаг бөгөөд тэдний хувьд шинэ гэрлийг хүлээн зөвшөөрөх нь хэцүү байдаг. Нөгөө талаар хэрвээ хүн зогсож байгаа бол түүнд зарим нэг суурь байх ёстой боловч ихэнх хүмүүс өөрсдийн үзлийг хойш тавихдаа асуудалтай байдаг. Энэ нь ялангуяа өнөөдрийн бие махбодтой болсон Бурханы талаарх тэдний үзлийн хувьд үнэн бөгөөд үүнийг харахад амархан, тодорхой байдаг.

Энэ өдрийн айлдварт Бурхан үзэгдлийн талаар ихийг ярьсан ба Би энд дэлгэрэнгүй ярихгүй, гэхдээ Түүний хэлсэн гол зүйл бол чуулганыг байгуулах явдал хэрхэн хаанчлалыг байгуулах суурь болдог тухай байсан. Илүү тодорхой хэлэх юм бол, чуулгануудыг байгуулж байх үеийн үндсэн зорилго нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг үгээр үнэмшүүлэхийн төлөө байсан ба тэр үед хүмүүс бие махбодтой болсон Бурханыг нүдээрээ хараагүй байсан юм. Хэдий тэд зүрх сэтгэлдээ итгэлээ хадгалж байсан боловч бие махбодтой болсон Бурханыг мэдээгүй, учир нь тухайн үе шатанд Тэр хүнээс ялгагдах юмгүй байлаа. Хаанчлалын эрин үед бүх хүн зүрх сэтгэл, үг яриа, нүдээрээ итгэл үнэмшлээ харуулах ёстой. Бүх хүн зүрх сэтгэл, үг яриа, нүдээрээ итгэл үнэмшлээ харуулахын тулд махбодод амьдарч байгаа Бурханыг өөрсдийнхөө нүдээр харж мэдэх боломжийг тэдэнд олгох ёстой гэдэг нь эндээс илэрхий юм. Хүмүүст өөр ямар ч сонголт байхгүй учраас арга буюу хийсэн, эсвэл хүмүүс хааш яаш итгэлтэй байгаа нөхцөлд энэ нь биелэгдэхгүй. Үүний оронд хүмүүс ойлгосноороо дамжуулан зүрх сэтгэлээрээ, үгээрээ үнэмших болно. Тиймээс бүтээн байгуулалтын энэ үе шатанд ямар ч жанчилт, эсвэл аллага байдаггүй. Үүний оронд, энэ нь хүмүүст Бурханы үгээр дамжуулан гэгээрэл хүлээн авах боломж олгодог бөгөөд үүгээр дамжуулан тэд эрэлхийлж, судлан шинжилж болох юм, ингэснээрээ тэд бие махбодтой болсон Бурханыг дотоод ухамсраараа мэдэж авах болно. Иймээс Бурханы тухайд бол ажлын энэ үе шат нь хамаагүй илүү амархан, бүхнийг байгалийн жамаар нь явуулдаг ба хүн төрөлхтний эсрэг ажилладаггүй. Эцэстээ энэ нь, Бурханыг аяндаа мэдэж авах боломжийг хүнд олгох болно, иймээс бүү санаа зов, бүү түгш. Бурханы хэлдэг “Сүнсэн ертөнцийн тэмцэл нь Миний бүх хүмүүсийн дунд шууд ил явагддаг” гэдэг нь хүмүүс зөв замд орж, Бурханыг мэдэж эхлэх үед хүн нэг бүрийн дотор Сатаны уруу таталт байгаад зогсохгүй, чуулганд ч гэсэн мөн Сатаны уруу таталт байдаг гэсэн үг юм. Гэсэн хэдий ч энэ нь туулах ёстой зам болохоор хэн ч айж түгших ёсгүй. Сатаны уруу таталтад хэд хэдэн төлөв байдал бий. Хэн нэгэн хүн Бурханы хэлдэг зүйлийг үл тоомсорлож, эсвэл орхиж магадгүй, мөн бусад хүмүүсийн эерэг байдлыг мохоохын тулд сөрөг зүйл хэлж ч магадгүй, гэхдээ тэр ихэнхдээ бусад хүмүүсийг ятгадаггүй; хүмүүсийн хувьд эдгээр зүйлийг ялган салгах нь хэцүү байдаг. Үүний гол шалтгаан нь энэ: Тэр уулзалтад оролцохдоо идэвх санаачилгатай байж болох боловч үзэгдлүүдийн талаар тодорхой мэдэхгүй байдаг. Хэрвээ чуулган түүнээс сэрэмжлэхгүй бол бүхий л чуулган түүний сөрөг байдалд автан Бурханд бүлээхнээр хариу үзүүлж, тэгснээрээ Бурханы үгэнд анхаарал хандуулахгүй байж магад бөгөөд энэ нь Сатаны уруу таталтад унаж байгаа хэрэг юм. Тэр Бурханы эсрэг шууд тэрслээгүй байж болох боловч Бурханы үгийг ойлгоогүй, Бурханыг мэдэхгүй учраас гомдоллож, эсвэл зүрх сэтгэлдээ гомдол дургүйцэл хурааж магадгүй. Бурхан түүнийг орхисон болохоор тэр гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт хүлээн авах чадваргүй гэж хэлж болох юм. Тэр явахыг хүсэж байсан ч түүний дотор нэлээд их айдсын мэдрэмж оршиж байж магадгүй бөгөөд Бурханы ажил бол Бурханаас ирээгүй, харин оронд нь муу ёрын сүнсний ажил юм гэж хэлж ч магадгүй.

Яагаад Бурхан Петрийг байн байн дурддаг вэ? Яагаад Тэр, Иов хүртэл түүнтэй эн зэрэгцэж чадахгүй гэж хэлдэг вэ? Энэ нь, хүмүүст Петрийн үйл хэрэгт анхаарал хандуулах боломж олгоод зогсохгүй мөн зүрх сэтгэлдээ байгаа бүх үлгэр дуурайлыг хойш тавих боломж олгодог бөгөөд хамгийн агуу итгэлтэй байсан Иовын үлгэр жишээг ч гэсэн бас хойш тавих ёстой байдаг. Зөвхөн үүгээр дамжуулан хүмүүс Петрийг дуурайхын тулд бүхнээ хойш тавьж, тэгснээрээ Бурханыг мэдэхэд нэг алхам ойртож чадсан илүү сайн үр дүн гарах болно. Бурханыг мэдэхийн тулд Петрийн сонгосон хэрэгжүүлэлтийн замыг Бурхан хүмүүст танилцуулсан бөгөөд үүний зорилго нь хүмүүст лавлах зүйл өгөхийн төлөө байв. Бурхан дараа нь “Гэхдээ хэрвээ чи Миний үгэнд хүйтэн, анхааралгүй хандвал Намайг эргэлзээгүй эсэргүүцэж байна. Энэ бол үнэн байдал” хэмээн хэлэх үедээ хүмүүсийг уруу татах Сатаны арга замуудын нэгийг урьдчилан хэлсэн. Эдгээр үгэн дотроо Бурхан Сатаны ашиглахаар оролдох зальжин арга ухааныг зөгнөсөн бөгөөд үүнийг сэрэмжлүүлэг хэмээн үзэхийг хүмүүст анхааруулдаг. Хэдийгээр хүн бүхэн Бурханы үгэнд хүйтэн хандахгүй боловч зарим хүн энэ уруу таталтад автах болно, иймээс эцэст нь Бурхан, “Хэрвээ та нар Миний үгийг мэддэггүй, хүлээж авдаггүй, хэрэгжүүлдэггүй бол та нар гарцаагүй Миний гэсгээлтийн бай болох болно! Та нар гарцаагүй Сатаны хохирогч болох болно!” хэмээн дахин онцлон хэлсэн билээ. Энэ бол хүн төрөлхтөнд өгөх Бурханы зөвлөгөө, гэхдээ Бурханы зөгнөсөнчлөн эцэстээ хүмүүсийн нэг хэсэг нь Сатаны хохирогчид болно.

Өмнөх: ПЕТРИЙН АМЬДРАЛЫН ТУХАЙ

Дараах: 9-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

БУРХАНЫ АЖЛЫН ҮЗЭГДЭЛ (1)

Иохан Есүсийн төлөө долоон жил ажиллаж, Есүсийг ирэх үед аль хэдийн зам зассан байв. Үүнээс өмнө, Иоханы тунхагласан тэнгэрийн хаанчлалын...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх