59 Шүүлт, гэсгээлт бол золин авралаас ч илүү гүнзгий ажил билээ

Одоо эрин үе өөрчлөгдөж,

Бурханы ажил ахисан.

Хүний тэрслүү, бохир зүйлс

шүүлтээр дамжуулан арилна.


I

Золин аврах ажлын турш

Бурхан, эдлэх нигүүлслийг нь

хүнд харуулах ёстой,

ингэснээр хүнийг нүглээс золин аварч

нигүүлслээр нүглийг нь уучилж болох байв.

Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн аргаар

Өөрийн үгийн цохилтоор дамжуулан,

Бурхан зөвт бусыг илчилж,

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд

хүнийг илчлэн, сахилгажуулж байна.

Энэ бол золин авралаас гүнзгий.


II

Нигүүлслийн эрин үе дэх нигүүлслийг

хүн эдлэхэд хангалттай байсан.

Одоо хүн нигүүлслийг мэдэрсэн,

цаашид ахиж эдлэхгүй.

Энэ ажлын үе өнгөрсөн.

Одоо Бурхан хүнийг үгийн шүүлтээр авардаг.

Хүнийг шүүж, гэсгээж, цэвэршүүлснээр,

зан чанар нь өөрчлөгддөг.

Энэ бүгд Бурханы хэлсэн

үгнээс болоогүй гэж үү?

Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн аргаар

Өөрийн үгийн цохилтоор дамжуулан,

Бурхан зөвт бусыг илчилж,

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд

хүнийг илчлэн, сахилгажуулж байна.

Энэ бол золин авралаас гүнзгий.


III

Ажлын үе шат бүр нь хүн төрөлхтний

дэвшил, эрин үеийн дагуу хийгддэг.

Энэ бүх ажил ач холбогдолтой

эцсийн авралын төлөө байдаг.

Энэ нь хүн сайхан хүрэх газартай байж,

эцэстээ төрлөөрөө ангилагдахын төлөө байдаг.

Өөрийн гэсгээлт ба шүүлтийн аргаар

Өөрийн үгийн цохилтоор дамжуулан,

Бурхан зөвт бусыг илчилж,

хүн төрөлхтнийг аврахын тулд

хүнийг илчлэн, сахилгажуулж байна.

Энэ бол золин авралаас гүнзгий.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 4”-ѳѳс шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 58 Хүний нүгэлт уг чанарыг өөрчлөхийн тулд юу хийж болох вэ

Дараах: 60 Төгсгөлийн цаг үеийн Бурханы зөвт шүүлт хүн төрөлхтнийг ангилдаг

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих