Хүн бүр үүргээ гүйцэтгэх тухай

Одоогийн урсгалд, Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүн бүхэнд Бурханаар төгс болгуулах боломж бий. Хөгшин залуу байх нь хамаагүй, зүрх сэтгэлдээ Бурханд дуулгавартай байж, Түүнийг хүндэлж байгаа цагт Бурханаар төгс болгуулж чадна. Бурхан хүмүүсийг өөр өөр чиг үүргийнх нь дагуу төгс болгодог. Тиймээс бүх хүчээ дайчилж, Бурханы ажилд захирагдаж байгаа цагт Тэр чамайг төгс болгож чадна. Одоогоор та нарын хэн нь ч төгс биш. Заримдаа та нар нэг төрлийн үүрэг гүйцэтгэж, харин зарим үед хоёрыг гүйцэтгэж чаддаг. Бурханы төлөө өөрийгөө зарлагадахад чадах бүхнээ хийж л байгаа цагт Тэр чамайг эцэст нь төгс болгоно.

Залуу хүмүүс амьдралын гүн ухаан арай багатай, мэргэн ухаан, мэдлэг ухаанаар дутмаг байдаг. Бурхан хүний мэргэн ухаан, мэдлэг ухааныг төгс болгохын тулд энд ирдэг ба Түүний үг хүмүүсийн дутагдлыг нөхдөг. Гэхдээ залуу хүмүүсийн зан чанар тогтворгүй байдаг бөгөөд Бурхан үүнийг өөрчлөх шаардлагатай. Залуу хүмүүс шашны үзэл, амьдралын гүн ухаан арай багатай байдаг. Тэд бүх зүйлийг энгийнээр сэтгэдэг бөгөөд бодож эргэцүүлдэг зүйл нь ярвигтай биш. Энэ бол тэдний хүн чанарын хараахан төлөвшөөгүй бөгөөд бас сайшаалтай тал боловч тэд мэдлэггүй, мэргэн ухаанаар дутмаг байдаг. Энэ бол Бурханы төгс болгох хэрэгтэй зүйл юм. Бурханаар төгс болгуулснаар та нар ялган таних чадварыг хөгжүүлэх боломжтой болдог. Олон сүнслэг зүйлийг тодорхой ойлгох чадвартай болж, аажмаар Бурхан ашиглахад тохиромжтой нэгэн болдог. Насаар ахмад ах эгч нарт ч бас өөрийн гэсэн гүйцэтгэх үүрэг байдаг бөгөөд Бурхан тэднийг орхиогүй. Ахмад ах, эгч нарт ч гэсэн хүсүүштэй болон хүсэмгүй талууд бий. Тэд илүү их амьдралын гүн ухаан, шашны үзэлтэй байдаг. Тэд үйлдэлдээ хатуу чанд олон ёс журмыг баримталж, аливаа дүрэм журмыг уян хатан бус механикаар хэрэгжүүлэх дуртай байдаг нь тэдний хүсэмгүй тал юм. Гэхдээ энэ ахмад ах эгч нар юу ч тохиолдсон тайван, тууштай хэвээр байдаг; зан чанар нь тогтвортой, догшин ширүүн ааш байдаггүй. Тэд аливааг хүлээн зөвшөөрөхдөө арай удаан байж болох ч энэ нь том дутагдал биш юм. Та нар захирагдаж чаддаг л бол, Бурханы одоогийн үгийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг бөгөөд Бурханы үгийг шинжилдэггүй л бол, зөвхөн захирагдаж, дагах талаар л санаа тавьдаг бөгөөд Бурханы үгийг хэзээ ч шүүмжилдэггүй, тэдгээрийн талаар өөр бусад муу бодол өвөрлөдөггүй л бол, Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрч, хэрэгжүүлдэг л бол—ийнхүү эдгээр нөхцөлийг хангаснаараа та нар төгс болгуулж чадна.

Насаар залуу эсвэл ахмад ах эгч нар байна уу хамаагүй, та нар гүйцэтгэх ёстой чиг үүргээ мэддэг. Залуу хүмүүс биеэ тоодоггүй; ахмад хүмүүс нь идэвхгүй биш бөгөөд ухарч буцдаггүй. Түүнчлэн тэд бие биеийнхээ давуу талаар сул талаа нөхөж, ямар ч өрөөсгөл хандлагагүйгээр нэг нэгэндээ үйлчилж чаддаг. Залуу болон ахмад ах эгч нарын хооронд нөхөрлөлийн гүүр баригдаж, Бурханы хайрын улмаас та нар бие биеэ илүү сайн ойлгож чаддаг. Залуу ах эгч нар нь ахмад ах эгч нараа үл тоомсорлодоггүй, харин ахмад ах эгч нар нь өөрсдийгөө зөвтгөдөггүй, энэ харилцаа эв эетэй харилцаа бус уу? Хэрвээ та нар бүгд ийм шийдэмгий бол Бурханы хүсэл танай үед гарцаагүй биелнэ.

Хожим ерөөгдөх, хараагдах эсэхийг чинь та нарын өнөөдрийн хийх үйлдэл, зан авирт үндэслэн шийднэ. Хэрвээ та нар Бурханаар төгс болгуулъя гэвэл яг одоо энэ эринд л хийх ёстой; ирээдүйд өөр боломж олдохгүй. Бурхан одоо та нарыг төгс болгохыг үнэхээр хүсдэг ба энэ нь яриа төдийхөн биш юм. Ирээдүйд та нарт ямар шалгалт ирж, ямар үйл явдал болж, ямар гай зовлон тохиолдохоос үл хамааран Бурхан та нарыг төгс болгохыг хүсдэг; энэ бол лавтай агаад маргахын аргагүй баримт юм. Хаанаас үүнийг харж болох вэ? Эрин үеүдийн туршид Бурханы үг хэзээ ч өнөөдрийнх шиг, ийм их өндөрлөгт хүрч байгаагүй гэдэг баримтаас үүнийг харж болно. Энэ нь хамгийн дээд ертөнцөд нэвтэрсэн бөгөөд өнөөгийн хүн төрөлхтөнд хийсэн Ариун Сүнсний ажил урьд өмнө үзэгдээгүй ажил юм. Өнгөрсөн үеийнхнээс ийм туршлага авсан хүн бараг байхгүй; Есүсийн эрин үед ч өнөөдрийн илчлэл байгаагүй. Та нарт хэлсэн үг, та нарын ойлгосон зүйл, та нарын туршлага бүгд шинэ өндөрлөгт хүрсэн. Шалгалт, гэсгээлтийн дундаас хүмүүс та нар явдаггүй, энэ бол Бурханы ажил урьд өмнө үзэгдээгүй сүр жавхлант байдалд хүрснийг батлахад хангалттай. Хүний хийж чадах зүйл энэ биш, хүний бат зогсдог зүйл ч бас биш, харин Бурханы Өөрийнх нь ажил юм. Иймээс Бурханы ажлын маш олон бодит байдлаас Бурхан хүнийг төгс болгохыг хүсдэг, бас Тэр та нарыг гарцаагүй бүрэн төгс болгож чадна гэдгийг харж болно. Хэрвээ та нарт ийм мэдлэг ухаан байгаа бөгөөд энэхүү шинэ нээлтийг хийсэн бол Есүсийн хоёр дахь ирэлтийг хүлээхийн оронд та нарыг өнөөгийн эрин үед бүрэн төгс болгохыг Бурханд зөвшөөрнө. Тиймээс та нар бүгд чадах бүхнээ хийж, бүх хүчээ дайчлах ёстой, ингэж чадвал Бурхан та нарыг төгс болгож магадгүй юм.

Одоо сөрөг зүйлсэд анхаарал хандуулах ёсгүй. Эхлээд чи сөрөг сэтгэгдэл төрүүлдэг зүйл бүрийг хойш нь тавьж, умарт. Чи аливаа хэрэг явдалд хандахдаа эрж судалж, тэмтчин урагшилдаг, Бурханд захирагддаг зүрх сэтгэлээр хандах ёстой. Та нар сул талаа олж илрүүлэх бүрдээ эрхшээлд нь оролгүй, үүнийгээ үл харгалзан хийх ёстой үүргээ биелүүлдэг бол нааштай алхам хийсэн байна. Жишээлбэл: Ахмад ах эгч нарт чинь шашны үзэл байдаг хэдий ч чи залбирч, захирагдаж, Бурханы үгийг идэж ууж, магтан дуу дуулж чаддаг… Нэг үгээр хэлбэл, өөрийн хийж чадах ямар ч зүйлийг, өөрийн гүйцэтгэж чадах ямар ч үүргийг биелүүлэхдээ бүхий л хүчээ дайчлан өөрийгөө зориулах хэрэгтэй. Идэвхгүйгээр бүү хүлээ. Үүргээ гүйцэтгэхдээ Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чаддаг байх нь эхний алхам юм. Дараа нь үнэнийг ойлгож, Бурханы үгийн бодит байдалд орж чадах үедээ чи Бурханаар төгс болгуулсан байх болно.

Өмнөх: Чуулганы амьдрал ба бодит амьдралыг хэлэлцэх нь

Дараах: Бурхан хүнийг ашиглах талаар

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих