Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна

Хурд

`

Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна

Бурханыг гэрчилж, агуу улаан лууг ичээхийн тулд чамд зарчим болоод нөхцөл байх ёстой: Зүрх сэтгэлдээ чи Бурханыг хайрлаж, Бурханы үгэнд орох ёстой. Хэрвээ чи Бурханы үгэнд орохгүй юм бол, чи Сатаныг ичээх ямар ч аргагүй байх болно. Амийн өсөлтөөр дамжуулан, чи агуу улаан лууг орхин, үүнд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй доромжлолыг авчрах ба тэгсэн үед л агуу улаан луу үнэхээр ичих болно. Чи Бурханы үгийг хэрэгжүүлэхэд хэдийчинээ бэлэн байна, Бурханыг хайрлах чиний хайрын баталгаа болон агуу улаан лууг жигшин зэвүүцэх чинь төдийчинээ их байна; чи Бурханы үгийг хэдийчинээ дуулгавартай дагана, үнэнийг хүсэн эрмэлзэж байгаагийн баталгаа чинь төдийчинээ их байна. Бурханы үгийг хүсэн эрмэлздэггүй хүмүүс бол амьгүй хүмүүс юм. Тийм хүмүүс бол Бурханы үгний гаднах хүмүүс бөгөөд шашинд харъяалагддаг хүмүүс юм. Бурханд үнэхээр итгэдэг хүмүүс, Бурханы үгийг ууж идсэнээр дамжуулан Бурханы үгийн талаар илүү гүн гүнзгий мэдлэгтэй байдаг. Хэрвээ чи Бурханы үгийг хүсэн эрмэлзэхгүй бол, чи Бурханы үгийг үнэхээр ууж, идэж чадахгүй бөгөөд хэрвээ чамд Бурханы үгийн ямар ч мэдлэг байхгүй бол чамд Бурханыг гэрчлэх эсвэл Бурханы сэтгэлд нийцэх ямар ч арга байхгүй байна.

Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг хэрхэн мэдэх ёстой вэ? Чи хазгайрал, гажуудалгүйгээр өнөөдрийн Бурханы үг болон ажилд үндэслэн Бурханыг таньж мэдэх ёстой ба юу юунаас өмнө чи Бурханы ажлыг мэдэх ёстой. Энэ бол Бурханыг мэдэх үндэс суурь юм. Бурханы үгийг эрүүлээр хүлээн зөвшөөрөх нь дутмаг байдаг эдгээр олон янзын бүх гажууд онол нь шашны үзэл бөгөөд тэдгээр нь буруу ташаа байдаг. Шашны хүмүүсийн агуу ур чадвар нь өнгөрсөн үед хүлээн зөвшөөрөгдөж байсан Бурханы үгийг авч үүнийг өнөөдрийн Бурханы үгтэй харьцуулан шалгадаг явдал юм. Хэрвээ өнөөдөр Бурханд үйлчилж байхдаа чи өнгөрсөн үед Ариун Сүнсээр гэгээрүүлэгдсэн зүйлстэй зууралдвал, чиний үйлчлэл тасалдахад хүрч, чиний практик хэрэглээ хоцрогдож, энэ нь шашны ёслолоос өөр юу ч биш болно. Хэрвээ чи, Бурханд үйлчилж буй хүмүүс гадна талаараа даруухан, тэвчээртэй... байх ёстой гэж итгэж байвал, хэрвээ чи энэхүү мэдлэгийг өнөөдөр практикт хэрэглэвэл тэрхүү мэдлэг бол шашны үзэл бөгөөд тиймэрхүү практик хэрэглээ нь хоёр нүүртэй жүжиг болох юм. “Шашны үзэл” гэдэгт хоцрогдсон ба үеэ өнгөрөөсөн зүйлсийг (өмнө нь Бурханы хэлж байсан үг болон Ариун Сүнсний илчилсэн гэрлийг хүлээн зөвшөөрөхийг оролцуулаад) хамааруулах ба хэрвээ тэдгээрийг өнөөдөр амьдралд хэрэгжүүлбэл тэдгээр нь Бурханы ажлыг тасалдуулах ба хүнд ямар ч ашиг тусгүй юм. Хэрвээ хүн өөрийн дотор байгаа, шашны үзэлд хамаарах тэдгээр зүйлсийг цэвэрлэж чадахгүй бол, тэдгээр нь Бурханд үйлчлэх хүний үйлчлэлд асар их саад бартаа болох болно. Шашны үзэлтэй хүмүүс нь Ариун Сүнсний ажлын алхамтай хөл нийлэн алхах боломжгүй байдаг ба тэд эхлээд нэг дараа нь хоёр алхмын хойно хоцордог—учир нь эдгээр шашны үзэл нь хүнийг ер бусаар өөрийгөө—зөвтгөдөг, их зантай болоход хүргэдэг. Бурхан өнгөрсөн үед юу ярьж, хийж байснаа эргэн дурсдаггүй; хэрвээ энэ нь хоцрогдсон бол Тэр үүнийг үгүй хийдэг. Чи өөрсдийн үзэлээ үнэхээр хаяж чадна гэж үү? Хэрвээ чи өнгөрсөн үед Бурханы ярьж байсан үгтэй зууралдвал, энэ нь чи Бурханы ажлыг мэдэж байгаа гэдгийг батлах уу? Хэрвээ чи өнөөдөр Ариун Сүнсний гэрлийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа ба үүний оронд өнгөрсөн үеийн гэрэлтэй зууралдвал, энэ нь чамайг Бурханы алхааг дагаж яваа гэдгийг баталж чадах уу? Чи одоо ч шашны үзлийг орхиж чадахгүй байна уу? Хэрвээ тийм бол чи Бурханыг эсэргүүцдэг хүн болох болно.

Хэрвээ хүн шашны үзлийг хаяж чадах юм бол, тэрээр өнөөдрийн Бурханы үг ба ажлыг өөрийн тархи толгойгоор хэмжихгүй ба үүний оронд шууд дуулгавартай дагах болно. Хэдийгээр өнөөдрийн Бурханы ажил өнгөрсөн үеийнхтэй илт адилгүй ч гэсэн, чи өнгөрсөн үеийн үзлээ орхин хаяж, өнөөдрийн Бурханы ажлыг шууд дуулгавартай дагаж чадна. Өнгөрсөн үед Тэр хэрхэн ажиллаж байсан нь хамаагүй харин хэрвээ чи өнөөдрийн Бурханы ажилд бахархал болон орон зайг өгөх тийм мэдлэгтэй бол чи өөрийн хуучин үзлээ орхисон, Бурханыг дуулгавартай дагадаг, Бурханы ажил ба үгэнд дуулгавартай байж, Бурханы алхааг дагаж чадах хүн юм. Ингэснээр чи Бурханыг үнэхээр дуулгавартай дагадаг хүн байх болно. Чи Бурханы ажлыг судалж шинжлэхгүй; яг л Бурхан Өөрийн өмнөх ажлаа мартдагтай адил чи ч гэсэн үүнийг мартана. Одоо үе бол одоо үе, харин өнгөрсөн үе бол өнгөрсөн үе, өнөөдрөөс эхлээд Бурхан өнгөрсөн үед хийж байсан зүйлээ хойш тавьсан ба чи ч гэсэн үүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх ёсгүй. Зөвхөн тэр үед л чи Бурханыг бүрэн дүүрэн дуулгавартай дагадаг хүн болох ба өөрсдийн шашны үзлээ бүрэн орхиж чадах болно.

Бурханы ажилд үргэлж шинэ хөгжил явагддаг учраас, тэнд шинэ ажил байдаг мөн хоцрогдсон, хуучин ажил ч бас байдаг. Энэхүү хуучин ба шинэ ажил нь нэг нэгтэйгээ зөрчилдөхгүй харин бие биенээ харилцан нөхдөг; алхам бүхэн өмнөх алхмаа даган гарч ирдэг. Шинэ ажил байгаа учраас, хуучин зүйлс мэдээж таягдах ёстой. Жишээ нь, урт удаан хугацаанд—бий болсон зарим хэрэгжүүлэг болон хүний зуршил болсон үгс нь хүний олон жилийн дадлага туршлага, сургаал номлолтой хослон хүний сэтгэлд бүхий л төрлийн үзлийг бүрэлдүүлсэн. Хүний тэдгээр үзэл бүрдэхэд илүү тааламжтай байсан зүйл нь Бурхан Өөрийн жинхэнэ төрхийг, төрөлхийн зан чанараа хүнд хараахан бүрэн дүүрэн илчлээгүй байсан бөгөөд эртний үеийн уламжлалт онолууд олон жилийн туршид түгэн тархсаар ирсэн. Бурханд итгэх хүний итгэлийн замналын туршид янз бүрийн үзлийн нөлөөлөл нь хүний мэдлэгийг тасралтгүй үүсэн хөгжихөд хүргэсэн бөгөөд ингэснээр хүн Бурханы талаар бүхий л төрлийн үзэлтэй болсон—үүний үр дүнд Бурханд үйлчилдэг олонх шашны хүмүүс Түүний дайсан болсон гэж хэлэх нь шударга юм. Иймээс, хүмүүсийн шашны үзлээ хэдийчинээ хүчтэй байх тусам, тэд төдийчинээ Бурханыг эсэргүүцдэг ба тэд төдийчинээ Бурханы дайснууд болдог. Бурханы ажил үргэлж шинэ байдаг, хэзээ ч хуучин байдаггүй ба энэ нь хэзээ ч сургаал номлолыг бий болгодоггүй, харин үүний оронд их бага хэмжээгээр тасралтгүй өөрчлөгдөн, шинэчлэгдэж байдаг. Энэ ажил бол Бурханы Өөрийн төрөлхийн зан чанарын илэрхийлэл билээ. Энэ нь мөн Бурханы ажлын угийн зарчим ба Бурхан Өөрийн удирдлагаа хэрэгжүүлдэг арга барилын нэг юм. Хэрвээ Бурхан ийм байдлаар ажиллаагүй бол, хүн өөрчлөгдөхгүй эсвэл Бурханыг мэдэж чадахгүй ба Сатан ялагдахгүй. Тиймээс, Түүний ажилд тасралтгүй өөрчлөлт гарч байдаг ба тэдгээр нь замбараагүй мэт харагддаг ч үнэндээ тогтмол мөчлөгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч хүний Бурханд итгэдэг байдал нь нэлээд өөр: Тэр хуучин, өөрийн мэддэг сургаал номлол системтэй зууралддаг бөгөөд тэдгээр нь хэдийчинээ хуучин байна, түүнд төдийчинээ таатай байдаг. Хүний тэнэг сэтгэл, өөрчлөгдөшгүй чулуу шиг сэтгэл, Бурханы ойлгохын аргагүй шинэ ажил болоод үгийг хэрхэн хүлээн зөвшөөрч чадах юм бэ? Үргэлж шинэлэг, хэзээ ч хуучин байдаггүй Бурханыг хүн жигшин зэвүүцдэг; тэр зөвхөн цагаан-үстэй, хөдөлгөөнгүй эртний хуучин Бурхандаа л дуртай байдаг. Тиймээс, Бурхан болон хүнд аль алинд нь өөрсдийн гэсэн дуртай зүйл байдаг учраас хүн Бурханы дайсан болсон. Эдгээр олон зөрчилдөөнүүд нь өнөөдөр ч гэсэн, Бурхан шинэ ажлаа бараг зургаан мянган жил хийсээр байхад ч гэсэн оршин байгаа. Тэдгээр нь тиймээс эмчлэгдэх аргагүй. Магадгүй энэ нь хүний зөрүүд зангийн улмаас эсвэл Бурханы засаг захиргааг ямар ч хүн зөрчиж боломгүйн улмаас болдог байх—гэхдээ тэдгээр санваартан, шүтлэгтнүүдийг ялзарч хуучирсан ном, бичиг цаастайгаа зууралдсаар байх зуур хэн ч Түүний хажууд байхгүй байсан ч Бурхан Өөрийн дуусаагүй удирдлагын ажлаа хийсээр л байна. Эдгээр зөрчилдөөн нь Бурхан ба хүнийг дайснууд болгодог ба эвлэрэхийн аргагүй байдаг ч гэсэн, Бурхан тэдгээрт өчүүхэн ч анхаарлаа хандуулдаггүй, тийм зүйл байсан ч байгаагүй мэт ханддаг. Гэхдээ хүн өөрийн итгэл бишрэл, үзэлтэйгээ одоо ч зууралдаж, хэзээ ч эдгээрийгээ орхидоггүй. Гэхдээ нэг зүйл илэрхий байдаг: Хэдий хүн өөрийн зогсолтоосоо хазайдаггүй ч, Бурханы хөл үргэлж хөдөлж байдаг ба Тэр нөхцөл байдлаас хамааран Өөрийн зогсолтоо үргэлж өөрчилж байдаг бөгөөд эцэст нь хүн ямар ч тэмцэлгүйгээр ялагдах болно. Энэ зуур, Өөрт нь ялагдсан дайснуудынхаа хамгийн том дайсан нь Бурхан бөгөөд Тэр мөн аль хэдийн ялагдсан болон хараахан ялагдаагүй байгаа тэдгээр хүн төрөлхтний аварга нь юм. Хэн Бурхантай тэмцээд ялалт байгуулж чадах юм бэ? Хүний үзэл Бурханаас ирсэн мэт санагддаг, учир нь тэдгээр санааны ихэнх нь Бурханы ажлын ул мөрөөр бий болсон. Гэсэн ч үүнээс болж Бурхан хүнийг уучилж өршөөхгүй, түүнчлэн Бурханы ажлаас гадуурх багц багц бүтээгдэхүүнийг “Бурханы төлөө” бүтээсэнд нь хүнийг магтан сайшаахгүй. Үүний оронд, Тэрээр хүний үзэл болоод хуучин итгэл, сүсэг бишрэлийг хараад ихэд дургүйцэн жигшдэг, тэр ч байтугай эдгээр үзэл анх гарч ирсэн хугацааг ч үл ойшоодог. Хүний үзэл нь хүний түгээсэн зүйл учраас, эдгээр үзэл нь Түүний ажлын улмаас бий болсон гэдгийг тэр огтхон ч зөвшөөрдөггүй; тэдгээрийн эх сурвалж нь хүний бодол ба сэтгэл, энэ нь Бурхан биш харин Сатан. Бурханы цаад санаа нь, үргэлж Өөрийнхөө ажлыг хуучин үхмэл биш харин шинэ, эрч хүчтэй байлгах явдал байсаар ирсэн ба хүнээр тууштай баримтлуулахаар хийсэн зүйлс нь эрин үе, тодорхой мөчлөгт хуваагдсан, энэ нь үүрд мөнхийн, хувиршгүй биш. Учир нь Тэр бол хүнийг амьдруулж, шинэлэг байлгадаг Бурхан бөгөөд харин хүнийг үхүүлж, хөгшин байлгадаг чөтгөр биш учраас билээ. Та нар үүнийг одоо ч ойлгохгүй байна уу? Чамд Бурханы тухай үзэл байдаг бөгөөд тэдгээрийгээ хаяж чаддаггүй, учир нь чи хуучинсаг-үзэлтэй. Энэ нь Бурханы ажлыг мэдрэх мэдрэмж хэтэрхий бага байгаад биш, эсвэл Бурханы ажил догшин хэрцгий учраас биш—цаашлаад Бурхан дандаа “Өөрийн үүрэгтээ хайнга ханддаг” учраас ч биш юм. Чи өөрийн үзлээ орхин хаяж чадахгүй байна гэдэг чинь, чамд дуулгавартай байдал хэтэрхий дутмаг байгаа учраас, чамд Бурханы бүтээлтэй адил тал өчүүхэн төдий ч байхгүй учраас бөгөөд Бурхан чиний хувьд аливаа зүйлсийг хэцүү болгоод байгаа учраас биш юм. Энэ бүгд чамаас болсон ба Бурхантай ямар ч хамаагүй; бүх зовлон зүдүүр, азгүй явдал нь хүнээс шалтгаалсан. Бурханы цаад зорилго дандаа сайн байдаг: Тэр чамайг үзлийг бий болгоосой гэж хүсээгүй, харин эрин үе өнгөрөхийн хирээр чамайг өөрчлөгдөж, шинэчлэгдээсэй гэж хүсдэг. Гэсэн ч чи сайн мууг ялгаж чадахгүй ба үргэлж судалж шинжилж байдаг. Бурхан чиний хувьд аливаа зүйлсийг хэцүү болгоод байгаа биш харин чи Бурханыг хүндэлдэггүй учраас чиний дуулгаваргүй байдал чинь хэтэрхий их байгаа юм. Өчүүхэн бүтээгдсэн амьтан, өмнө нь Бурханы өгсөн зүйлийн ялимгүй хэсгийг авахаар зүрхэлж, Бурхан руу дайрахын тулд үүнийг эргүүлэн ашиглаж байгаа нь—хүний дуулгаваргүй байдал биш гэж үү? Хүнд өөрийн үзэл бодлоо Бурханы өмнө илэрхийлэх эрх үнэхээр байхгүй, тэр ч байтугай тэр, өөрийн мэдэрч байгаа үнэ цэнэгүй, өөдгүй, илжирсэн сургаал зарчмыг гаргах ч эрхгүй—тэдгээр илжирсэн үзлээс хэлэх зүйл юу ч байхгүй гэж хэлэх нь шударга юм. Тэдгээр нь бүр ч үнэ цэнэгүй биш гэж үү?

Бурханд үнэхээр үйлчилдэг хүн бол Бурханы зүрх сэтгэлийг боддог, Бурхан ашиглахад тохирсон хүн бөгөөд өөрсдийн шашны үзлийг орхих чадвартай хүмүүс байдаг. Бурханы үгийг идэж, уух нь үр өгөөжтэй байхыг чи хүсвэл, өөрсдийн шашны үзлээ хаях учиртай. Хэрвээ чи Бурханд үйлчлэхийг хүсэж байгаа бол, хамгийн эхлээд шашны үзлээ орхин хаяж, хийж байгаа бүхэндээ Бурханы үгийг дуулгавартай дагах нь бүр ч илүү чухал юм. Бурханд үйлчилдэг хүний эзэмших ёстой зүйл нь энэ билээ. Хэрвээ чамд ийм мэдлэг дутмаг байвал, үйлчилж эхлэнгүүтээ л чи саад тотгор учруулах ба хэрвээ чи өөрийн хуучин үзлээ баримталсаар байвал Бурхан чамайг хэзээ ч дахин босохооргүй болтол гарцаагүй цохих болно. Жишээлбэл, өнөө үеийг авч үзье. Өнөөдрийн маш олон айлдварууд болон ажил нь Библитэй нийцдэггүй ба Бурханы өмнө нь хийж байсан ажлуудтай таардаггүй, хэрвээ чамд дуулгавартай дагах хүсэл байхгүй бол чи хэдийд ч унан доройтож болох юм. Хэрвээ чи Бурханы хүслийн дагуу үйлчлэхийг хүсэж байвал чи эхлээд шашны үзлээсээ салж, өөрийн үзэл бодлоо засаж залруулах ёстой. Ирээдүйд хэлэх зүйлсийн ихэнх нь өнгөрсөнд хэлж байсантай таарахгүй ба хэрвээ одоо чамд дуулгавартай дагах хүсэл дутмаг байвал өмнө чинь байгаа зам дээр алхаж чадахгүй байх болно. Хэрвээ Бурханы ажилладаг аргуудын нэг нь чиний дотор үндэслэж, чи үүнээсээ салж чадахгүй байгаа бол энэхүү арга чиний шашны үзэл болох болно. Хэрвээ Бурхан чиний дотор үндэслэсэн бол, чи үнэнийг олж авах ба хэрвээ Бурханы үг болон үнэн нь чиний амь болох боломжтой бол чамд Бурханы талаарх үзэл цаашид байхаа болих болно. Бурханд жинхэнэ танилттай хүнд ямар ч үзэл байхгүй болох бөгөөд сургаал номлолд баригдахгүй юм.

Дараах асуултуудыг асууснаар өөрсдийгөө сэрээ:

1. Чамд байгаа мэдлэг Бурханд үйлчлэх үйлчлэлд чинь саад болдог уу?

2. Чиний өдөр тутмын амьдралд хичнээн шашны зан үйл байдаг вэ? Хэрвээ чи зөвхөн хичээнгүй мэт харагддаг бол энэ нь чиний амь өсөж төлөвшин боловсорсон гэсэн үг үү?

3. Чи Бурханы үгийг идэж, уух үедээ өөрсдийн шашны үзлээ орхин хаяж чадах уу?

4. Залбирах үедээ чи, шашны зан үйлээс хагацаж чадах уу?

5. Чи Бурхан хэрэглэхэд тохирсон хүмүүс үү?

6. Бурханы талаарх чиний мэдлэгийн хичнээн нь шашны үзлийг агуулдаг вэ?

Өмнөх:Бурханд итгэхдээ шашны зан үйлд биш бодит байдалд анхаарлаа хандуулах ёстой

Дараах:Үнэн сэтгэлээр Бурханыг дуулгавартай дагадаг нэгнийг Бурхан гарцаагүй олж авах болно

Танд таалагдаж магадгүй