Амийн өсөлтийн зургаан үзүүлэлт

Яг одоо та нар бүгдээрээ амийн оролтынхоо хувьд замтай, ахиц дэвшилтэй байна уу? Амийн оролтын ахиц дэвшлийн шинж тэмдгүүд юу болохыг та нар мэдэх үү? Сүнслэг байдлын чинь ямар өөрчлөлтүүд, эсвэл урьд нь чамд байснаас өөр ямар илрэлүүд амийн хувьд өссөн гэдгийг чинь чамд мэдрүүлж, ах эгч нарт чамайг өсөж, зан чанар чинь өөрчлөгдөж эхэлсэн гэдгийг харуулдаг вэ? Сүнслэг байдлыг харвал хүн амийн оролтдоо өсөлт гаргах үедээ Бурханд итгэх талаар төөрөлдөж, эргэлздэгээ больж, дагах замтай болдог; Бурханд итгэх итгэл нь авралын төлөө байдаг, үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүс л авралд хүрч чадна гэдгийг тэд мэддэг. Энэ замыг тодорхой харж, энэ замд хөл тавих нь юун түрүүнд хүмүүсийн зүрх сэтгэлд амар амгалан, тайтгарлыг авчирдаг. Одоо та нарын зүрх сэтгэлд ийм амар амгалан, тайтгарал байгаа юу? (Байгаа. Бид хүмүүс, үйл явдал, зүйлстэй тулгараад Бурханы хүслийг ойлгож чаддаг болж, эдгээр нөхцөл байдал нь бидэнд дутагдаж байгаа зүйлд зориулан тусгайлан зохион байгуулагдсан—бидэнд хэрэгтэй зүйл гэдгийг харах үед бидний сэтгэл санаа амар амгалан байдаг. Гэхдээ бэрхшээлтэй тулгараад, хэрхэн даван туулахаа мэдэхгүй үед түгшдэг.) Бэрхшээл тулгарах үед та нар дотроо ерөнхийдөө ямар ч байдалтай байсан, эхлээд нөхцөл байдлыг нийтэд нь хар: Зүрх сэтгэлдээ та нар Бурханд итгэх итгэлийн замыг сонгох нь зөв, энэ нь тэнгэрийн ч, газрын ч зарчимтай нийцдэг гэж бодохгүй байна уу? Энэ нь насан туршийн зөв зам гэдгийг аль хэдийн тогтоогоогүй гэж үү? Та нарт сэтгэл хоёрдохгүйгээр үргэлжлүүлэх шийдвэр, хүсэл байхгүй гэж үү? Энэ та нарын байдал биш гэж үү? (Мөн.) Энэ бол өөрчлөгдөж байгаа нэг тал бөгөөд амь чинь өсөж буйн эхний үзүүлэлт юм. Түүнчлэн хүмүүс, дэлхий ертөнц, энэ нийгэм, амьдралын зам, амьдралын зорилго, чиглэл, амьдралын утга учир, үнэт зүйл зэрэг олон зүйлийн тухайд бодол санаа, үзэл бодолд чинь ямар нэгэн өөрчлөлт гарч байна уу? (Зарим нэг өөрчлөлт гарсан.) Хүмүүс байнга номлол сонсох үед үүргээ гүйцэтгэж, биеэ авч явах байдал, зан авир, бодол санаанд нь зарим нэг өөрчлөлт гардаг; гэхдээ хүмүүс, асуудал, амьдралын зорилго, чиглэлийн талаарх үзэл бодолд нь үнэхээр өөрчлөлт гардаг уу? Хэрвээ тэд энэ талаар өөрчлөлт гаргасан бол энэ нь амийн оролттой хамаатай байна. Чиний өөрчлөлтийн түвшин хэр их амийн оролттойг чинь баталдаг. Олон хүн энэ талын талаар төөрөлдсөөр байна. Тэд хүмүүс, асуудлыг хэрхэн харахаа мэддэггүй, өөрт тохиолдсон зүйл, нөхцөл байдлыг хэрхэн туулахаа ч мэддэггүй. Бурханд итгэхээс өмнөх үетэй нь харьцуулахад тэд гаднаа үнэнтэй нийцсэн зарим зөв үзэл бодлыг хүлээн авсан мэт харагддаг ч асуудал тулгарах үед тэрийг хэрхэн хэрэгжүүлэхээ мэддэггүй, асуудалтай холбож чаддаггүй. Энэ жинхэнэ өөрчлөлт мөн үү? (Биш.) Энэ бол жинхэнэ өөрчлөлт биш. Хүн амийн оролтын хувьд өссөн эсэхийг харах хэдэн үзүүлэлтийг дурдав? (Хоёр.) Эдгээр нь үзэгдлийн үнэн болон онолтой холбоотой эхний хоёр үзүүлэлт юм.

Хүн амийн оролтдоо өсөлт гаргасан эсэхийг дүгнэхэд хэрэгжүүлэлттэй холбоотой өөр хэдэн үзүүлэлт бий. Юуны өмнө, хамгийн урьдчилсан, хамгийн суурь үзүүлэлт бол чи өдөр бүр ямар ч завгүй байж, ямар ч үүрэг гүйцэтгэж байгаагаас үл хамааран зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө хэр их хугацаанд тайван байж, Бурханы өмнө амьдардаг вэ гэдэг юм. Энэ харьцаа маш чухал. Хэрвээ чи Бурханы үгийг унших, Бурханд залбирах цаг гаргалгүй, үнэнийг тунгаан бодоход ухаан бодлоо зориулалгүй, бараг бүхэл өдрийг гадуур ажил хэрэгт завгүй өнгөрөөж, амин зуулгынхаа төлөө ажилладаг бол Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн бус байна; зүрх сэтгэлд чинь Бурханыг гэх орон зай байхгүй бөгөөд чи Бурханд итгэх итгэлийг чухал зүйл гэж үздэггүй. Хэрвээ зүрх сэтгэл чинь үргэлж ийм байдалд байдаг бол чи Бурханаас улам холдож, Бурханд итгэх итгэл чинь улам бүр багасаж, чамд ямар нэгэн зүйл тохиолдоход идэвхгүй, сул дорой болно. Ийм зүйл тохиолдоход дотоод байдал чинь улам хэвийн бус болдог. Өөрөөр хэлбэл, Бурханд итгэх нөхцөл байдалд байгаа эсэхээс үл хамааран, Бурханд итгэгчийн байх ёстой хэвийн байдалд байгаа эсэхээс үл хамааран, ийм хэвийн байдалд хэр хугацаанд амьдардаг вэ, зүрх сэтгэлийг чинь эзэмддэг махан биеийн амьдралын олон асуудлаас гадна Бурханы өмнө хэр их цаг хугацааг зарцуулдаг вэ—энэ бол хэрэгжүүлэлттэй холбоотой анхны үзүүлэлт юм. Зарим хүн махан биеийн амьдралаас гадна Бурханы үгийг унших юм уу үнэний талаар нөхөрлөхөд маш бага цаг зарцуулдаг. Ихэнхдээ тэд амьдралаа гадна талын зүйлд зарцуулж, бие махбодын таашаал эдлэхийн төлөө амьдардаг. Энэ нь завхарсан зан чанараар амьдарч байгаа хэрэг бус уу? Хэрвээ хүн үргэлж завхарсан зан чанараар амьдардаг бол Бурханыг эсэргүүцэх, тэрслэх нь нэмэгдэж, Бурхантай хэвийн бус харилцаа үүсгэхэд хүрдэг бөгөөд энэ нь Бурхантай ямар ч харилцаагүй байхтай адилхан. Тэгвэл Бурхантай хэвийн харилцаагаа хадгалж, хамгаалах нь чухал уу, үгүй юу? (Чухал.) Хэр чухал вэ? Хаана чухал вэ? (Хүн үүргээ гүйцэтгэж байхад зүрх сэтгэлд нь Бурханыг гэх орон зай байхгүй бол өөртөө найддаг бөгөөд энэ нь үнэнийг огт хэрэгжүүлдэггүй гэсэн үг юм. Ийм маягаар тэр амийн оролттой болж чадахгүй.) Магадгүй та нар үүнийг онолын түвшинд ойлгож чадаж байгаа ч бодит талын тухайд тодорхой ярьж чаддаггүй; үүгээр Би хүмүүсийн дийлэнх нь үнэний энэ талыг төдийлөн тодорхой, сайн ойлгодоггүй, харин бага зэрэг ухамсрын мэдлэгтэй л байгаа гэж хэлж байгаа юм, тийм биз дээ? (Тийм ээ.) Тэгвэл Би та бүхнээс асууя, хэрвээ Бурханд итгэгч үйлдэл, үг хэллэг, биеэ авч явах байдлаараа, эсвэл үүргээ гүйцэтгэхдээ Бурханд итгэх итгэлтэй юм уу Бурхантай Өөртэй нь ямар ч холбоогүй байдаг бол түүний хийдэг зүйл бүгд үнэнтэй холбоотой байх уу? (Үгүй.) Тэр хэний төлөө энэ бүхнийг хийж байгаа юм бэ? Энэ нь юунд суурилсан бэ? Түүний эхлэлийн цэг, сэдэл, зорилго, зарчим хаанаас ирдэг вэ? Хэрвээ хүн Бурхантай хэвийн харилцаатай байж чаддаггүй бөгөөд хийдэг зүйл нь Бурхантай ямар ч холбоогүй бол тэр юунд найдаж үйлддэг вэ? Үйлдлийнх нь эх үндэс юу вэ? (Сатанлаг гүн ухаан.) Тэд үйлдэхдээ сатанлаг гүн ухаанд тулгуурладаг нь илэрхий байна. Хүн юм хийж, үүргээ гүйцэтгэх үед үйлдэж, амьдран харуулж байгаа зүйл нь Бурхантай ямар ч холбоогүй бол тэрээр үнэнтэй ямар ч холбоогүй гэсэн үг—тэгвэл тэр өдөр бүр завгүй байхдаа юунд найддаг юм бэ? Тэрээр Сатаны хор болон сатанлаг, завхарсан зан чанартаа түшиглэн үйлдэж, үүргээ гүйцэтгэж, амьдарч, биеэ авч явдаг. Энэ бол тухайн хүний амийн оролт өссөн эсэхийг—товчхондоо, тухайн хүн Бурхантай хэвийн харилцаатай эсэхийг хэмжих гурав дахь үзүүлэлт юм.

Тухайн хүний амийн оролтод өсөлт, өөрчлөлт гарсан эсэхийг дүгнэхэд ашиглаж болох хэрэгжүүлэлтийн өөр нэг үзүүлэлт бий. Та нар үүнийг юу гэж бодож байна? (Ямар нэг зүйл тохиолдоход үүнийг Бурхан зохион байгуулж, зохицуулсан гэдэгт итгэж, дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй байх явдал биш үү?) Зөв, энэ бол дуулгавартай зүрх сэтгэлтэй байх явдал; тухайн хүн өөрт тохиолдсон хүмүүс, юмс, үйл явдалд хэр дуулгавартай хандаж байгаа, ямар хэмжээнд дуулгавартай байж чадаж байгааг нь харж үүнийг дүгнэдэг. Хүн өөрт нь ямар нэг зүйл тохиолдоход дуулгавартай байж чадах эсэх, хэр зэрэг дуулгавартай байж чаддаг, мөн Бурханы бүх зохион байгуулалтад захирагдсаны дараа ямар үнэнийг олж авч чаддаг—энэ нь хүний амийн оролтын ямар талыг шалгадаг вэ? (Тэд жинхэнэ итгэлтэй эсэхийг шалгадаг.) Энэ нь тэд Бурханд үнэхээр итгэдэг эсэх, Бурханд итгэх итгэл нь хэр агуу болохыг шалгадаг; энэ бол нэг хэсэг нь. Өөр юм байна уу? (Бурханаас эмээх.) Хүмүүс Бурханаас эмээдэг эсэхийг шалгадаг, энэ бол бас нэг хэсэг нь. Өөр? (Тэд үнэнийг хайрладаг эсэх.) Зөв, энэ нь бас тэд үнэнийг хайрладаг эсэх, үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаг эсэхийг шалгадаг. Нийтдээ гурван тал бий. Дуулгавартай байж чадах эсэх чинь ямар нэг зүйл тохиолдоход ямар хандлагатай байхаас, эсэргүүцэж байна уу, хүлээн авч байна уу гэдгээс чинь хамаарна; энэ бол хамгийн наад захын зүйл. Заримдаа ямар нэг зүйл тохиолдоход чи дуулгавартай хандлагатай байж болох ч тухайн зүйл үзэлтэй чинь нийцэхгүй бол дуулгавартай байхад бага зэрэг хүчин чармайлт шаардагддаг; таашаалд чинь нийцэж, ашиг тусыг нь хүртэж чадахаар бол чиний хувьд дуулгавартай байхад илүү амархан байдаг. Ийм дуулгавартай байдал хангалтгүй бус уу? Хааяа юм уу түр зуурын дуулгавартай байдал нь Бурханд жинхэнээсээ дуулгавартай байгааг илэрхийлэх үү? Бурханаас ирдэг зүйл болон Бурханы зохицуулалтын тухайд чи зарим зүйлийг хүлээн авч чаддаг, заримыг нь хүлээн авч чаддаггүй. Энэ нь асуудал юм. Энэ нь Бурханы эсрэг илт тэрсэлж буй хэрэг бус уу? Жишээ нь, Бурхан чамайг тэнэг гэж дуудсан гэе, чи ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ? Чи тэрхэн зуур “Бурханы үг лавтайяа буруу биш” гэж бодоод, зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч, Бурханы үгэнд амен гэж хэлнэ. Ийм маягаар чи үндсэндээ ная, ерэн хувь дуулгавартай байх боловч үүнийг туулах явцдаа заримдаа өөрийгөө нэлээд ухаантай, тэнэг биш гэж бодож магадгүй—энэ бол арван хувийн хөнгөлөлт бөгөөд энэ нь бүрэн дуулгавартай байхад чинь саад болдог. Иймэрхүү байдал бол хэвийн юм. Ямар туршлагаар чи энэ үгийг бүрэн ойлгох вэ? (Нэг өдөр бид илчлэгдэж, тэнэг гэдгээ ухаарч, өөрсдийнхөө талаар жинхэнэ мэдлэгтэй болно.) Зөв. Чи өөрийнхөө уг чанар, зан чанар, үйлдлийн зарчим, түүнчлэн хүн чанар, хэв чанар зэргийнхээ талаар тодорхой мэдлэгтэй болох үедээ “Би тэнэг юм аа! Миний бодол ерөөсөө тодорхой биш, бас би тодорхой ярьдаггүй; асуудал шийдвэрлэхдээ тааруухан, өөрт тохиолдсон зүйлийг мунгинуу байдлаар туулдаг; би юуг ч нухацтай авч үздэггүй, авч үзсэн ч ойлгодоггүй—тэнэг хүн гэж ийм л байдаг!” хэмээн ухаарна. Чи туршлагажих тусмаа Бурханы үг зөв гэдгийг, Бурхан чиний тухай ярьж байгааг төдий чинээ мэдэрнэ; чи эдгээр үгийг улам бүр дуулгавартай дагана. Хүмүүст эдгээр үгийг хүлээн авах үйл явц байдаг ч Бурхан эн түрүүнд юу хүсдэг вэ? Бурхан чамайг тэнэг гэж хэлэх үедээ чамаас эсэргүүцсэн, хааш яаш хандлагыг хүсдэг үү, эсвэл хүлээн авах хандлага хүсдэг үү? (Хүлээн авах хандлага.) Бурхан хүмүүсийг хүлээн авах хандлагатай байгаасай гэж хүсдэг. Хүмүүс хэчнээн ихийг мэддэг ч эхлээд хүлээн авч, дуулгавартай байж сурах тийм байдалтай байх ёстой. Хэдийгээр чи өөрийгөө Бурханы хэлсэн шиг тэнэг биш, ердөө жаахан л тэнэг гэж бодож байж болох ч үүнийг хүлээн авах ёстой. Туршлагын явцад, зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх явцад чи өөрийнхөө хүн чанар, завхарсан зан чанарын илрэл, үйлдлийнхээ хандлага, үр дүн, үүргээ гүйцэтгэх үеийн бүхий л байдлын талаар аажмаар мэдэж авна. Чи өөрийгөө жаахан тэнэг биш, харин үнэндээ тэнэг, нэлээд тэнэг гэдгийг ойлгох болно. Энэ үед чи Бурханы илчилсэн тэнэг хүний талаар бодохгүй, эсэргүүцэхгүй, ямар ч үзэл тээхгүй бөгөөд үүнийг хүлээн авч чадна. Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг. Чи Бурханы илчлэлийг бодит баримт гэж хүлээн авдаг уу, эсвэл чамайг яллаж байна гэж хүлээн авдаг уу? (Бодит баримт гэж.) Тэгвэл чи үүнийг үнэн гэж хүлээн авдаг уу? Үнэн хэрэгтээ хүний талаарх Бурханы илчлэл бүгд бодит баримттай нийцдэг, тэдгээр нь үнэн бөгөөд хүмүүс тэгж хүлээн авах ёстой. Зарим хүн: “‘Тэнэг’ гэдэг үг үнэн гэж үү?” гэдэг. Үүнийг яаж тайлбарлах вэ? Үнэн хэрэгтээ энэ үг нь үнэн биш, харин энэ үгийн мөн чанар—ийм зан чанарын талаарх Бурханы тодорхойлолт, үнэлгээ нь үнэн юм. Хэрэг явдлын үнэн мөн ийм л байна. Та нарыг тэнэг гэж хэлэхэд үндсэндээ та нар одоогийн биеийн хэмжээндээ үндэслэн үүнийг хүлээн авч чадна. “Тэнэг” гэдэг үг доромжлол уу? (Үгүй.) Яагаад үгүй гэж? (Яагаад гэвэл, энэ нь бодит баримт.) Зарим хүн зүрх сэтгэлдээ тэгж бодохгүй байж магадгүй бөгөөд “Тэнэг гэдэг үг бараг гоё, соёлтой үг, хараал биш байхад бид яагаад үүнийг хүлээж авахгүй гэж? Бид үүнээс хамаагүй илүү хатуу үг сонсож байсан—бид тэрийг хүлээн авч чаддаг, тэгэхээр ийм гоё үгийг бүр ч их хүлээж авах ёстой биз дээ?” гэж хэлдэг. Та нар хэнэггүй учраас ийм гоё, соёлтой үг өргөс шиг санагдахгүй байна гэсэн үг үү? Тийм гэж үү? Үнэндээ тийм биш. Үг гоё ч бай, хатуу ч бай, хэрэв чи өөрийгөө тийм хүн биш гэж бодож байгаа бол, үнэлгээний үг зөв эсэхийг, тэр нь чиний мөн чанар мөн эсэхийг мэддэггүй бол тухайн үг аятайхан, гоё байсан ч гэсэн хүлээн авч чадахгүй. Энэ нь хүн үнэнийг хүлээн авч чадах эсэх, уг чанар, мөн чанараа жинхэнээсээ мэддэг эсэхтэй холбоотой асуудал юм. Та нар өмнө нь илүү хатуу үг сонсож байсан бөгөөд илүү хатуу үгсийг хүлээн авч, тэвчиж, хүлээн зөвшөөрч байсан учраас “тэнэг” гэх хатуу биш үг та нарыг зовоодоггүй ч үнэндээ та нар энэ үгийг үнэхээр өөрсдөдөө хэрэглэж байгаа юм биш. Энэ бол жинхэнэ дуулгавартай байх, хүлээн авах хандлага биш. Хэрвээ чи энэ үгийг үнэхээр үнэн гэж хүлээн авч, өөртөө хэрэглэж чадсан бол өөрийгөө танин мэдэх чинь улам гүнзгийрэх байсан. Бурхан чамайг тэнэг гэж хэлэхдээ ямар нэгэн хэллэг, үг, тодорхойлолтыг хүлээн авахыг чамаас шаардаагүй—Тэр чамаас энэ үгэн доторх үнэнийг ойлгохыг шаардаж байгаа юм. Тэгэхээр Бурхан хэн нэгнийг тэнэг гэж хэлбэл энэ үгийн дотор ямар үнэн агуулагддаг вэ? “Тэнэг” гэдэг үгийн өнгөц утгыг бүгд ойлгодог. Харин тэнэгийн илрэл, зан чанар юу болох, хүмүүсийн хийдэг зүйлсийн аль нь тэнэг, аль нь тэнэг биш, Бурхан яагаад хүмүүсийг ингэж илчилдэг, тэнэгүүд Бурханы өмнө ирж болох эсэх, тэнэг хүмүүс зарчмын дагуу үйлдэж чадах эсэх, тэд юу зөв, юу буруу болохыг ойлгож чадах эсэх, Бурхан юуг хайрлаж, юуг жигшдэгийг ялган таньж чадах эсэхийн тухайд—ихэнх тохиолдолд хүмүүс эдгээр зүйлийн талаар сайн мэддэггүй; тэдний хувьд эдгээр нь хоёрдмол утгатай, тодорхойгүй, огт ойлгомжгүй байдаг. Жишээлбэл: ихэнх тохиолдолд хүмүүс ямар нэг зүйлийг тодорхой байдлаар хийх нь зүгээр л дүрэм журмыг дагаж мөрдөж байгаа хэрэг үү, эсвэл үнэнийг хэрэгжүүлж байгаа хэрэг үү гэдгийг мэддэггүй—энэ нь тэдэнд ойлгомжгүй байдаг. Аливаа нэг зүйлийг Бурхан хайрладаг, эсвэл жигшдэг эсэхийг ч тэд мэддэггүй—энэ нь ч бас тэдэнд тодорхойгүй байдаг. Тэд тодорхой нэг арга замаар хэрэгжүүлэх нь хүмүүсийг хязгаарлах уу, эсвэл хэвийн байдлаар үнэнийг нөхөрлөж, хүмүүст туслах уу гэдгийг мэддэггүй. Тэд хүмүүстэй харилцах арга барилынх нь цаад зарчим зөв эсэхийг, холбоотнууд бий болгохоор оролдож байна уу, эсвэл хүмүүст туслахаар оролдож байна уу гэдгээ мэддэггүй. Тэд тодорхой нэг байдлаар үйлдэх нь зарчмыг баримталж, байр сууриндаа бат зогсож байгаа хэрэг үү, эсвэл биеэ тоож, өөрийгөө зөвтгөж, гайхуулж байгаа хэрэг үү гэдгийг мэддэггүй. Хийх юмгүй үедээ зарим хүн толь ширтэх дуртай байдаг; энэ нь өөрөөрөө бахархах үзэл, нэрэлхүү зан уу, эсвэл хэвийн зүйл үү гэдгийг тэд мэддэггүй. Зарим хүн ааштай, жаахан хачин байдаг; энэ нь муу зан чанартай нь холбоотой эсэхийг тэд ялган хэлж чадах уу? Нийтлэг харагддаг, нийтлэг тулгардаг эдгээр зүйлийг хүмүүс ялгаж салгаж чаддаггүй мөртөө Бурханд итгэснээрээ маш их зүйлийг олж авсан гэж ярьдаг. Энэ тэнэг биш үү? Тэгэхээр та нар тэнэг гэж хэлүүлэхийг хүлээн авч чадах уу? (Чадна.) Яг одоо ихэнх хүн үүнийг хүлээн авч чадах юм шиг байна. Үүнийг хүлээн авсны дараа юу хийх ёстой вэ? Чи үүнийг өөрийнхөө байдалтай харьцуулж, ямар асуудал дээр мунхаглаж, ямар асуудалд ухаалаг хандаж байгаагаа онцгойлон эргэцүүлэх ёстой. Үүнийг өөрийнхөө байдалтай харьцуулж, өөрийнхөө завхралыг ухан гаргаж, дараа нь эдгээр асуудал дээр өөрийгөө танин мэдэж, тэнэгүүдийн эгнээнд орохоор чармай. Ийм хэрэгжүүлэлтийн талаар чи юу гэж бодож байна? Энэ бүрэн мэдлэг мөн үү? (Үгүй. Бид үнэнийг эрэлхийлж, энэ тал дээр өөрчлөлт гаргах ёстой.) Зөв. Та нар бүх насаараа тэнэг байхыг хүсэж байна уу? (Үгүй.) Хэн ч тэнэг байхыг хүсдэггүй. Үнэн хэрэгтээ ийм байдлаар нөхөрлөж, задлан шинжлэх нь чамаар өөрийг чинь тэнэг гэж ангилуулах гэсэн оролдлого биш юм; Бурхан чамайг яаж ч тодорхойлсон, чиний тухай юу ч илчилсэн, чамайг яаж ч шүүж, гэсгээж, харьцаж, зассан хамаагүй, эцсийн зорилго нь эдгээр байдлаас зайлсхийж, үнэнийг ойлгож, үнэнийг олж авч, тэнэг гэж хэлүүлэхгүй байхыг хичээх боломжийг чамд олгох явдал юм. Тэгэхээр чи тэнэг биш байхыг хүсэж байвал яах ёстой вэ? Үнэнийг эрэлхийлэх ёстой. Юуны өмнө чи ямар зүйл дээр тэнэг байгаагаа, ямар асуудал дээр үргэлж хоосон сургаал номлож, онол, хоосон сургаалын үгээр бөөрөнхийлж, баримттай нүүр тулах үедээ хий гөлөрч байгаагаа мэдэх ёстой. Эдгээр асуудлыг шийдэж, үнэний тал бүрийг тодорхой мэдэх үед тэнэг байх үе чинь багасна. Чи үнэн бүрийн талаар тодорхой ойлголттой байж, хийж байгаа бүх зүйлдээ гар, хөлөө хүлүүлэхгүй, хазаарлагдаж, хязгаарлагдахгүй байх үед—чамд ямар нэгэн зүйл тохиолдох үед Бурханд залбирч, үнэнийг эрж хайсныхаа дараа, эсвэл нөхөрлөх хэн нэгнийг олсныхоо дараа хэрэгжүүлэх зөв зарчмыг олж, үнэхээр зарчмын дагуу үйлдэж чаддаг бол чи тэнэг байхаа болино. Хэрэв чамд ямар нэг зүйл тодорхой байгаа бөгөөд чи үнэнийг зөв хэрэгжүүлж чаддаг бол тэр зүйлийн тухайд чи тэнэг байхгүй. Хүмүүс үнэнийг ойлгож байж зүрх сэтгэл нь аяндаа гэгээрнэ.

Бурхан зарим хүнийг тэнэг гэж хэлдэг бөгөөд эхэндээ тэд үүнийг хүлээн авч чадахгүй байж болох ч хэсэг хугацааны дараа үнэхээр юуг ч тодорхой ойлгодоггүй гэдгээ ухаардаг; тэд хуурамч удирдагчид болон антихристүүдийг хэрхэн ялган танихаа мэддэггүй; тэд нэлээд тэнэг бөгөөд тэдний хэв чанар дорд гэдгээ мэдэрдэг учраас үүнийг хүлээн авч, дуулгавартай дагадаг. “Тэнэг” гэдэг нь харьцангуй аятайхан сонсогддог, гоё үг бөгөөд хүмүүс тодорхой хугацааг туулж байж үүнийг хүлээн авч чадна; харин төдийлөн таатай бус, гоё биш үгсийг хүлээн авахад хүмүүст илүү хэцүү байж магадгүй. Бурханы үгийн зарим нь хүмүүсийг илчилж, шүүхдээ яг голыг нь олж хэлдэг; илүү хатуу байдаг. Дийлэнх хүмүүсийн хувьд үүнийг хүлээн авахад биеийн хэмжээ нь хэтэрхий жаахан байдаг. Сонссоныхоо дараа тэд зовж шаналж, гунигладаг; нэр төр нь сэвтэж, төлөвшөөгүй зүрх сэтгэл нь цочирч, шархалсан мэт санагддаг. Ямар үгийг сонсоод та нар маш их тавгүйтэж, Бурхан үүнийг хэлэх ёсгүй гэж бодоод, хүлээн авч чаддаггүй вэ? Жишээ нь, хог шаар, өт хорхой, бузар чөтгөр, гахай, нохойноос дор, араатан гэх мэт. Ихэнх хүний хувьд эдгээр үгийг хүлээн авахад амаргүй сонсогддог. Соёлтой хүмүүс ийм үгийг ихэнхдээ хэлдэг үү? Та нар бүгд боловсрол сайтай. Үг яриа чинь боловсон, даруу байхад анхаарч, мөн ярианы хэв маягтаа анхаарал хандуулдаг: Та нар эв дүйтэй, мөн бусдын нэр төр, бахархлыг сэвтээхгүй байж сурсан байдаг. Үг, үйлдэлдээ хүмүүст бултах зай үлдээдэг. Хүмүүсийг тайвшруулахын тулд чадах бүхнээ хийдэг. Тэдний сэтгэлийн шарх, дутагдлыг илчилдэггүй, мөн тэднийг шархлуулж, ичээх гэдэггүй. Энэ бол ихэнх хүний үйлддэг хүн хоорондын зарчим юм. Тэгвэл энэ ямар төрлийн зарчим бэ? (Энэ нь бялдууч хүн байх явдал; ов мэхтэй, зальжин хэрэг.) Энэ нь овжин, зальхай, арга мэхтэй, дотуур тамиртай байдаг. Хүмүүсийн инээмсэглэсэн царайны цаана хорлонт, дотуур тамиртай, жигшмээр маш олон зүйл нуугдаатай бий. Жишээлбэл, зарим хүн бусадтай харилцаж байгаад нөгөө хүнээ бага зэрэг байр суурьтай гэдгийг олж хармагцаа “Түүнтэй ярилцахдаа би аятайхан үг сонгох хэрэгтэй, эс тэгвээс түүний нэр хүндийг сэвтээж магадгүй—тэр намайг шийтгэвэл яах вэ?” гэж зүрх сэтгэлдээ боддог. Тэд зүгээр л юу ч ярьдаггүй, ярих юм бол эелдэг, аятайхан, зусардсан байдлаар ярьдаг. Тэд уулзахдаа “Өө! Би чам шиг царайлаг хүнийг хэзээ ч харж байгаагүй. Чи үлгэрийн дагина юм уу? Чи ийм үзэсгэлэнтэй болохоор нүүрээ будах ч хэрэггүй; нүүрээ будах юм бол бүр ч зүйрлэшгүй болох байх. Биеийн галбираа хар л даа, өмссөн бүхэн чинь сайхан харагдаж байна! Ийм гоё, хөөрхөн хувцаснууд нь чам шиг хүмүүст л зориулан хийгдсэн байж таарна!” гэж хэлдэг. Тэд маш сайхан ярьдаг учраас сонссон хэн бүхэн тайвширдаг ч тэд зүрх сэтгэлдээ үнэхээр тэгж боддог уу? (Үгүй.) Тэд үнэндээ юу бодож байгаа вэ? Тэд мэдээж ичгэвтэр санаа зорилго, далд сэдэл агуулдаг; тэд маш зэвүүн, хорлонтой, эсвэл жигшмээр байж болно, энэ нь бусдын зэвүүг хүргэнэ. Тэд салаад явсныхаа дараа нөгөө хүний талаар бусдад муу хэлж, түүний талаар доромжилж, үзэн ядсан зүйл хэлдэг. Тэдний үгэнд дайралт, хор агуулагддаг! Дөнгөж ярьж дууссан зусар үгс нь тэднийг бухимдуулж, хүсэлгүй болгодог; бусдыг ар хударгаар нь дорд үзэж, гүжирдэх нь тэднийг тэнцвэрт байдалд оруулдаг. Ийм хүмүүсийн зүрх сэтгэл хар бараан байдаг; тэд аминч, жигшмээр. Ийм зан авир нь жигшиж, зэвүүцмээр байдаг. Энэ ямар хүн бэ? Энэ бол ов мэхтэй хүн. Шүтлэггүй хүмүүсийн дунд ийм хүмүүс дэндүү олон, бүр Бурханы гэрт ч бий. Тэд сайхан сонсогдох ийм үг хэлэхдээ ичгүүртэй, зэвүүн санаа зорилго, далд сэдэл тээдэг; тэд зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юуг ч хэлдэг. Тэд бодит баримтад нийцүүлэн огт ярьдаггүй, дэгсдүүлдэг; сайхан сонсогддог үгсийнх нь ард санаархал, зорилго байдаг. Тэд доромжилсон байдлаар ярих үедээ үзэн ядсан ямар ч зүйлийг хэлдэг бөгөөд элдэв янзын хортой үгийг хэлж чаддаг. Энэ ямар төрлийн хүн бэ? Хоёр нүүртэй, зальжин, ов мэхтэй зан чанарын өнгөц илрэлээс гадна уг чанарт нь өөр юу байдаг вэ? Тэд хортой—хэтэрхий хортой! Бусад хүн гуйсан болохоор тэд бусдыг магтдаг уу? (Үгүй.) Тэд яагаад бусдыг магтдаг вэ? (Тэд зорилготой байдаг.) Зөв. Тэд санаархал, зорилгодоо хүрэхийн тулд шударга юм уу бохир аргаар хүмүүсээр тоглодог; хэчнээн ой гутмаар байсан ч тэд юуг ч хэлнэ. Энэ хортой биш гэж үү? Тэгээд зүрх сэтгэлийнхээ тэнцвэргүй байдлыг шийдвэрлэхийн тулд хүмүүсийг ар нуруу руу нь хутгалж, харааж, гүтгэдэг бөгөөд чадахаараа доромжилсон, үзэн ядсан зүйл хэлдэг. Энэ хортой биш гэж үү? Энэ маш хортой! Энэ асуудлаас чи хүний уг чанарыг харж болно. Хүмүүсийн өмнө юм уу ар хударгаар нь тэдний хийдэг ямар ч зүйл жинхэнэ, эсвэл чин сэтгэлийнх байдаггүй, мөн аль нь ч үнэнтэй, хүн чанартай нийцдэггүй; энэ бүхэн ёрын муу, хортой. Завхарсан хүн төрөлхтний хэлдэг бүх зүйлд хортой элементүүд байдаггүй гэж үү? (Тийм.) Тэгэхээр хүмүүсийн үг найдвартай юу? Тэдний үгэнд итгэж болох уу? Хүмүүс маш найдваргүй, итгэл даахааргүй! Яагаад? Учир нь амьдрах явцдаа үйл хөдлөл, үг яриандаа тэдний харуулдаг зүйлс, тэдний үйл хэрэг, үйлдэл, бодол, санаа нь бүгд сатанлаг зан чанарынх, сатанлаг уг чанар, мөн чанарын бүрэн төлөөлөл юм.

Хүмүүс Бурханд итгэдэг ч Бурханы үг үнэн гэдэгт яагаад итгэдэггүй вэ? Учир нь тэдний нүд сохор, үнэн гэж юу болохыг ойлгодоггүй, Бурханы тухай мэддэггүй. Олон хүн Бурханы үгийг уншиж, Бурханы үг үнэн гэж хүлээн зөвшөөрч чаддаг ч Бурханы “өт хорхой”, “хог шаар”, “чөтгөр”, “араатан”-ы талаар хэлсэн зүйлд үзэл тээж, эсэргүүцдэг, бүр эдгээр зүйлийг огт хүлээн авч чаддаггүй. Учир нь тэд өөрсдийнхөө уг чанарыг мэддэггүй. Хүмүүс хүний уг чанар, мөн чанарыг яаж хардаг вэ? (Тэд өөрсдийнхөө сатанлаг зан чанарыг хүлээн зөвшөөрдөг ч өөрсдийгөө сайн талтай гэж бодож, амьд Сатан гэдгээ хардаггүй.) Хүмүүс өөрсдийнхөө уг чанар, мөн чанарыг Бурхан шиг үнэн зөв, тодорхой, үнэнээр ойлгодог уу? (Үгүй.) Үнэн хэрэгтээ хүний уг чанар, мөн чанар нь Бурхантай бүрмөсөн дайсагнадаг. Бурхан хүний уг чанар, мөн чанарыг хардаг. Тэр хүмүүсийн гаднаа юу хэлж, юу хийж байгааг хардаггүй, харин зүрх сэтгэл, уг чанар, мөн чанарыг нь хардаг. Хүмүүсийн талаарх Бурханы тэдгээр тодорхойлолт, нэрийдэх арга хаанаас гарч ирдэг вэ? Эдгээр нь хүний уг чанар, мөн чанар, түүнчлэн хүнээс гарч ирдэг завхарсан зан чанарт үндэслэн тодорхойлогддог. Үүнийг ярихаар та нар “Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг” гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг ойлгож байна уу? Хүмүүс үргэлж “Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг” гэж хэлдэг, тэгвэл та нарт эдгээр үгтэй холбоотой ямар туршлага байгаа вэ? Үүнийг үнэхээр туулж мэдэрч байсан уу? Та нарт эдгээр үгийн ямар мэдлэг, ойлголт байгаа вэ? Зарим хүн будилж, энэ нь Бурхан өөрсдөөс нь гардаг бодол, санаа, үнэнтэй нийцэхгүй тэдний хийдэг зүйлс, тэдний зүрх сэтгэлийн бузар, завхрал, хэт их хүслийг мэддэг гэсэн үг гэж боддог; муу зүйлийг ярихгүйгээр хийсэн ч Бурхан мэддэг. Бурхан хүмүүсийг шинжлэхдээ зөвхөн өнгөн түвшинд, хүмүүсийн мэддэг зүйлийг л шинжилдэг үү? Үүнийг Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг гэж хэлж болох уу? (Үгүй.) Хүний зүрх сэтгэлийн хамгийн гүн хэсэг юу вэ? (Тэдний уг чанар, мөн чанар.) Хүмүүс өөрсдийнхөө уг чанар, мөн чанарыг мэдэх чадвартай юу? Тэдгээрийг мэдэрч чаддаг уу? Тэдгээрийг танин мэдэж чадах уу? (Чадахгүй.) Хэрэв хүмүүс тэдгээрийг мэдэрч чадахгүй бол яаж өөрсдийгөө үнэхээр таньж мэдэх вэ? (Тэд зөвхөн Бурханы үгийн илчлэлт, илрэлээр дамжуулан өөрсдийгөө таньж мэдэж чадна.) Бурхан хүмүүсийн мэдэрч, таньж мэдэж чаддаггүй уг чанар, мөн чанарыг шалгадаг; Бурхан хүмүүсийн уг чанар, мөн чанарыг илчлэх үед, бодит баримт тэдгээрийг илчлэх үед тэд үнэн сэтгэлээсээ итгэж үнэмшдэг. Хүмүүсийн бодол санаа, санаа бодол, үзэл бодол нь бүгд өнгөн түвшинд байдаг. Заримдаа тэдгээрийг ил ярьдаг, заримдаа тэдгээр нь хоромхон зуурын санаа, зүрх сэтгэлээс гарсан бодол эсвэл түр зуурын амьд бодол боловч бүгд өнгөн түвшний зүйлс юм. Энэ амьд бодлууд чиний үйлдэлд түр зуур нөлөөлж, чиглүүлж болох ч амьдралын чинь чиглэл, зорилгод нөлөөлж чадах уу? Чадахгүй. Тэгэхээр чиний үйлдэлд юу нөлөөлж, чиглүүлж, амьдралын чинь чиглэл, зорилгыг чиглүүлж чадах вэ? Чи энэ асуудлыг тодорхой харж чадаж байна уу? Энэ бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд, оюун санаанд нь нуугдаж байдаг зүйл юм. Энэ бол хүмүүсийн бодол санаа, үйлдлийг хянадаг, тэдний үзэл бодлыг бий болгодог зүйл юм. Зарим хүн “Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг” гэсэн үгийн утгыг ойлгодоггүй. “Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүн” гэж юуг хэлээд байна вэ? Хүний зүрх сэтгэлийн гүнд ямар зүйлүүд бий болдог вэ? Хамгийн гүн дотоод бодол уу? Өнгөн дээрээ тийм юм шиг боловч үнэн хэрэгтээ энэ нь юу вэ? Энэ бол хэн ч байрнаас нь хөдөлгөж чадахгүй хүний уг чанар, мөн чанарын зүйлүүд, хүмүүсийн хэнтэй ч хэзээ ч ярьдаггүй хамгийн үнэн бодол; заримдаа тэд өөрсдөө ч үүний юу болохыг нь мэддэггүй. Хүмүүс эдгээр зүйлээр амьдардаг. Хэрэв тэд эдгээр зүйлийг, эдгээр зүйлийн өөрсдөд нь өгдөг урам зоригийг алдвал Бурханд итгэхээ больж ч магадгүй гэж боддог. Тэгэхээр та нар хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд юу байдгийг мэдэх үү? (Ерөөл хүртэхийн тулд Бурханд итгэх итгэл; энэ бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд байдаг зүйл.) Зөв, хүмүүс ерөөгдөж, шагнагдаж, титэм зүүхийн тулд Бурханд итгэдэг. Энэ нь бүх хүний зүрх сэтгэлд байдаг бус уу? Ийм байдаг гэдэг нь баримт юм. Хэдийгээр хүмүүс энэ талаар ихэвчлэн ярьдаггүй, тэр ч бүү хэл ерөөл хүртэх сэдэл, хүслээ нуун далдалдаг ч хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүн дэх энэ хүсэл, сэдэл үргэлж ганхашгүй байсаар ирсэн. Хүмүүс хэр их сүнслэг онол ойлгодог, ямар туршлага, мэдлэгтэй, ямар үүрэг гүйцэтгэж чадах, хэр их зовлон туулдаг, хэчнээн их төлөөс төлдөг байлаа ч зүрх сэтгэлийнхээ гүнд нуугдсан ерөөл хүртэх сэдлээ хэзээ ч орхидоггүй, ямагт үүнийхээ төлөө чимээгүйхэн хөдөлмөрлөдөг. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд булаатай байдаг зүйл энэ биш үү? Ерөөл хүртэх ийм сэдэлгүй бол та нарт ямар санагдах вэ? Ямар хандлагаар үүргээ гүйцэтгэж, Бурханыг дагах вэ? Хүмүүс зүрх сэтгэлд нь нуугдсан ерөөл хүртэх энэ сэдлээсээ ангижирсан бол яах байсан бэ? Олон хүн сөрөг болж, харин зарим нь үүрэг гүйцэтгэх урам зоригоо алдах боломжтой. Тэд сүнс нь алга болсон мэт Бурханд итгэх сонирхолгүй болно. Зүрх сэтгэлээ булаалгасан мэт харагдана. Ийм учраас Би ерөөл хүртэх сэдэл бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдсан зүйл гэж хэлдэг. Тэд үүргээ гүйцэтгэж, чуулганы амьдралаар амьдрангаа гэр бүлээ орхиж, Бурханы төлөө өөрсдийгөө дуртайяа зарлагадаж чаддаг, ерөөл хүртэх сэдлээ одоо мэдсэн, энэ сэдлээ хойш тавин, үүнд захирагдаж, хязгаарлагдахаа больсон гэж бодож магадгүй. Тэгээд өөрсдийгөө ерөөгдөх сэдэлтэй байхаа больсон гэж боддог ч Бурхан өөрөөр боддог. Хүмүүс аливаа асуудлыг өнгөцхөн л авч үздэг. Шалгалт байхгүй бол өөрсдийнхөө тухай сайнаар боддог. Чуулганыг орхиж, Бурханы нэрийг үгүйсгэлгүй, Бурханы төлөө цөхрөлтгүй зарлагадаж байгаа цагт өөрсдийгөө өөрчлөгдсөн гэж боддог. Үүргээ биелүүлэхдээ хувийн урам зориг, агшин зуурын дур хүсэлд хөтлөгдөхөө болиод, харин ч завхарсан зан чанараа ариусгаж, жинхэнэ өөрчлөлтөд хүрэхийн тулд үнэнийг эрэлхийлж чадна, үүргээ биелүүлж байхдаа үнэнийг тасралтгүй эрж хайж, хэрэгжүүлж чадна гэж боддог. Гэхдээ хүмүүсийн хүрэх газар, төгсгөлтэй шууд холбоотой зүйл тохиолдох үед тэд яаж авирладаг вэ? Үнэн бүхэлдээ илчлэгдсэн. Тэгэхээр эцсийн эцэст хүмүүсийн хувьд энэ нөхцөл байдал аврагдаж, төгс болох зүйл үү, эсвэл илчлэгдэж, таягдан хаягдах зүйл үү? Энэ сайн зүйл үү, муу зүйл үү? Үнэнийг эрэлхийлдэг хүмүүсийн хувьд энэ нь аврагдах, төгс болох гэсэн утгатай, сайн зүйл; үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүсийн хувьд энэ нь илчлэгдэх, таягдан хаягдах гэсэн утгатай, муу зүйл. Цаг хугацааны явцад хүмүүс бүгд шалгалт, цэвэршүүлэлтийн нөхцөл байдалтай тулгардаггүй гэж үү? Бурхан яагаад үүнийг хийдэг вэ? Энэ нь мэдээж утга учиртай, учир нь Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг; Бурхан хүмүүсийн дотоод сэтгэлийн хэсгүүдийн бодит байдлыг мэддэг, Бурхан хүмүүсийг ойлгодог, Бурхан уг чанар, мөн чанарыг нь тодорхой, бүрэн дүүрэн хардаг. Хэсэг хугацааны дараа хэн нэгэн нь зарим нэг амжилт гаргаж, бага зэрг сайн зүйл хийж, том алдаа гаргаагүй байж болох бөгөөд харьцалт, засалтыг хүлээн авч магадгүй юм. Ямар нэг зүйл тохиолдоход тэд дуулгавартай хандлагатай байж болох юм. Тэгээд тэд өөрсдийгөө маш сайн, Бурханд итгэх итгэлийн зөв замд орсон, аврагдсан, төгс болгуулсан гэж боддог. Тэднийг хамгийн их ханамжтай, өөртөө сэтгэл хангалуун байх үед нь Бурханы сахилгажуулалт, шүүлт, гэсгээлт ирдэг. Эдгээр нөхцөл байдал нь хүмүүсийг, тэдний биеийн хэмжээ, завхарсан зан чанар, уг чанар, мөн чанар, Бурханд хандах хандлагыг нь илчилдэг. Энэ илчлэл нь үнэндээ хүмүүст сайн зүйл. Хэрэв тэд үнэнийг эрэлхийлэх юм бол энэ илчлэл, энэ нөхцөл байдал тэднийг цэвэрлэх болно. Юунаас цэвэрлэх вэ? Энэ нь Бурханаас шаарддаг эрүүл ухаангүй шаардлага, хэт их хүслээс чинь чамайг цэвэрлэж, зөв үзэл бодолтой болгодог; чи цаашид Бурхантай наймаацах гэж оролдохгүй, Бурханаас хэт их хүсэж шаардахгүй; харин зүрх сэтгэл чинь Бурханд улам бүр, чин сэтгэлээсээ дуулгавартай болно. Чи юу ч хүсэхгүй, зөвхөн үнэнийг эрэлхийлж, Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгахыг эрж хайж, улам бүр цэвэр ариун болж, эцэст нь авралд хүрч чадна. Энэ нь Бурханы ажлын үр дүн биш гэж үү? (Мөн.) Бурхан үүнийг хийж байгаа нь цаанаа утга учиртай биш гэж үү? Энэ нь хүмүүсийг цэвэрлэдэг бус уу? Хүмүүсийг ингэж цэвэрлэх хэрэгтэй бус уу? (Хэрэгтэй.) Хэрэв Бурхан хүмүүсийг ингэж илчилж, цэвэрлэхгүй бол хүмүүс үнэнийг олж авч чадах уу? (Үгүй.) Тэд үнэнийг олж авч чадахгүй. Сатанлаг уг чанартаа тулгуурлаад хүмүүс ямар замаар явж чадах вэ? (Сатаныг дагаж, Бурханыг эсэргүүцэх.) Ийм хүн ерөөгдөж чадах уу? Чадахгүй, зөвхөн таягдан хаягдах боломжтой.

Фарисайчууд гэж үнэндээ юу болохыг та нар мэдэх үү? Та нарын эргэн тойронд фарисайчууд байдаг уу? Энэ хүмүүсийг яагаад “фарисайчууд” гэж нэрлэдэг вэ? Фарисайчуудыг хэрхэн тайлбарлах вэ? Тэд хоёр нүүртэй, тэр чигтээ хуурамч, хийдэг бүхэндээ дүр эсгэдэг. Тэд яаж авирладаг вэ? Тэд сайн, сайхан, эерэг дүр эсгэдэг. Тэд үнэндээ тийм байдаг уу? Огтхон ч үгүй. Тэд хоёр нүүртэй байдаг тул тэднээс илэрч харагддаг бүх зүйл нь худал хуурмаг; бүгд дүр эсгэлт байдаг—энэ нь тэдний үнэн төрх биш. Тэдний үнэн төрх хаана нуугддаг вэ? Энэ нь бусдад огт харагдахааргүйгээр, зүрх сэтгэл дотор нь нуугдаастай байдаг. Гаднах бүх юм нь дүр эсгэлт, бүгд хуурамч, гэхдээ тэд зөвхөн хүмүүсийг хуурч чадна; Бурханыг хуурч чадахгүй. Хэрэв хүмүүс үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол, Бурханы үгийг хэрэгжүүлж, туулдаггүй бол, үнэнийг үнэхээр ойлгож чадахгүй, иймээс тэдний үг хэчнээн сайхан сонсогдох нь хамаагүй, тэр үг бол үнэний бодит байдал биш, харин хоосон сургаалын үг юм. Зарим хүн хоосон сургаалын үгийг тоть шиг давтахад л анхаарч, хамгийн дээд номлолыг номлодог хэнийг ч болов дуурайдаг бөгөөд үр дүнд нь хэдхэн жилийн дотор хоосон сургаал ярихдаа улам ахиц гаргаж, улмаар олон хүнээр бишрүүлж, шүтүүлдэг, дараа нь дүр эсгэж, юу хэлж, хийхдээ ихээхэн анхаарал хандуулж, өөрсдийгөө тун үнэн сүсэгтэй, сүнслэг харагдуулдаг. Тэд өөрсдийгөө өнгөлөн далдлахын тулд эдгээр сүнслэг онол гэгчийг ашигладаг. Энэ бол тэдний хаа ч явсан ярьдаг, хүмүүсийн үзэлтэй нийцдэг боловч ямар ч үнэний бодит байдалгүй өнгөн дээрээ үнэмшилтэй зүйлс юм. Эдгээр зүйлийг буюу хүмүүсийн үзэл, дур сонирхолд нийцдэг зүйлсийг номлосноор тэд олон хүнийг хуурдаг. Бусдад, ийм хүмүүс нь маш үнэн сүсэгтэй, даруу төлөв мэт санагддаг боловч үнэндээ хуурамч; тэд хүлээцтэй, тэвчээртэй, хайр энэрэлтэй юм шиг байдаг ч үнэндээ бол дүр үзүүлдэг; тэд Бурханд хайртай гэдэг боловч үнэндээ дүр эсгэдэг. Бусад нь энэ хүнийг ариун гэж боддог ч тэр үнэндээ хуурамч юм. Үнэхээр ариун хүнийг хаанаас олж болох вэ? Хүний ариун байдал бүгд хуурамч. Бүгд дүр эсгэж, дүр үзүүлж байгаа хэрэг. Гаднаа тэд Бурханд үнэнч харагддаг ч үнэндээ зүгээр л бусдад харуулахын тулд үйлдэж байдаг. Хэн ч хараагүй байх үед тэд өчүүхэн ч үнэнч биш бөгөөд хийдэг бүхэн нь ёс төдий байдаг. Гаднаа тэд Бурханы төлөө өөрсдийгөө зарлагаддаг ба гэр бүл, ажил албаа орхисон. Гэхдээ тэд нууцаар юу хийж байдаг вэ? Тэд чуулганд өөрсдийн ажил хэрэг, үйл ажиллагааг явуулж, Бурханы төлөө ажиллах нэрийдлээр чуулганаас ашиг хийж, нууцаар тахил хулгайлж байдаг... Энэ хүмүүс бол орчин цагийн хоёр нүүрт фарисайчууд юм. Фарисайчууд хаанаас гарч ирдэг вэ? Тэд шүтлэггүй хүмүүсийн дундаас гарч ирдэг үү? Үгүй, тэд бүгд итгэгчдийн дундаас гарч ирдэг. Энэ хүмүүс яагаад фарисайчууд болдог вэ? Хэн нэгэн тэднийг тийм болгосон юм гэж үү? Мэдээжийн хэрэг тийм биш. Шалтгаан нь юу вэ? Энэ нь тэдний мөн чанар, уг чанар нь ямар вэ гэдгээс шалтгаалдаг, бас энэ нь тэдний сонгосон замаас болдог. Тэд Бурханы үгийг номлох, чуулганаас ашиг олох хэрэгсэл болгож л ашигладаг. Тэд оюун санаа, хэл амаа Бурханы үгээр зэвсэглэж, хуурамч сүнслэг онолыг номлож, өөрсдийгөө ариун мэт харагдуулж, тэгээд үүнийгээ чуулганаас ашиг олох зорилгодоо хүрэх хөрөнгө болгож ашигладаг. Тэд ердөө хоосон сургаал номлодог атлаа үнэнийг хэзээ ч хэрэгжүүлээгүй. Бурханы замыг хэзээ ч дагаагүй мөртөө үг, хоосон сургаал номлосоор байдаг хүмүүс ямархуу хүмүүс вэ? Тэд бол хоёр нүүртэй фарисайчууд юм. Тэдний шалихгүй, сайн зан авир, сайн үйлдэл гээч зүйл, мөн орхисон, зарлагадсан өчүүхэн зүйлс нь тэр чигтээ өөрсдийнхөө хүслийг хязгаарлаж, хааж боосноор хийгддэг. Тэдгээр үйлдэл нь бүхэлдээ хуурамч, бүгд дүр эсгэлт юм. Энэ хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Бурханыг хүндлэх өчүүхэн ч хүндлэл байдаггүй, мөн Бурханд итгэх ямар ч жинхэнэ итгэл байдаггүй. Үүнээс гадна, тэд бол үл итгэгчид. Хэрэв хүмүүс үнэнийг эрэлхийлдэггүй бол ийм замаар алхаж, фарисайчууд болно. Ингэвэл аймшигтай бус уу? Фарисайчуудын цугладаг шашны газар нь зах зээлийн газар болж хувирдаг. Бурханы нүдээр энэ нь шашин юм; энэ нь Бурханы чуулган биш, мөн Бурханыг шүтэн мөргөдөг газар биш. Иймээс хэрвээ хүмүүс үнэнийг эрэлхийлэхгүй бол Бурханы айлдварын талаар хэчнээн олон махчилсан үг, хоосон сургаалаар өөрсдийгөө зэвсэглэлээ ч ямар ч нэмэргүй байх болно. Зарим хүн “Хэчнээн зэвсэглэсэн ч нэмэргүй учраас би зүгээр л өөрийгөө огт зэвсэглэхгүй” гэж хэлдэг. Тэд юу хэлж байна вэ? Энэ нь утгагүй хэрэг биш үү? Энэ нь дэмий үг биш гэж үү? Эдгээр үгийг нөхөрлөх Миний зорилго юу вэ? Бурханы үгээр өөрийгөө зэвсэглэхэд чинь саад болж байна уу? (Үгүй.) Чи өөрийгөө Бурханы үгээр зэвсэглэх ёстой, гэхдээ ойлгох ёстой хамгийн чухал зүйл бол чи ямар нэгэн байдлаар Бурханы үгийг ашиглан өөрийгөө боож баглах гээгүй, мөн чуулганаас ашиг олох гэсэндээ капитал болгон ашиглах гээгүй, бүр бусад руу дайрах зэвсэг болгон ашиглах гээгүй. Бурханы үг юу вэ? Бурханы үг бол хүмүүсийн завхарсан зан чанарыг шийдвэрлэдэг үнэн, зам, амь юм. Хэрэв чи эдгээр үгийг төгс хэрэглэж, хэрэгжүүлбэл үнэнийг олж авах болно; үнэн нь хоосон сургаал эсвэл зүгээр чамд хэлсэн үг биш, харин амийн чинь бодит байдал байх болно. Үнэнийг олж авсан цагт чи амийг олж авсан байх болно.

Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг судалдаг тухай сая ярьсан сэдэв дээрээ Би нэгэн түүх хуваалцъя: Баян хүнтэй гэрлэсэн нэгэн сайхан бүсгүй байжээ. Ийм гэрлэлтийг дэлхий нийт яаж хардаг вэ? Сайхан бүсгүй баян эрийн мөнгөний араас хөөцөлдөж, баян эр сайхан бүсгүйн царай зүсний араас хөөцөлсөн; тэд тус бүрдээ өөртөө хэрэгтэй зүйлийг авч, жинхэнэ хайр гэж байгаагүй—энэ бол гүйлгээний гэрлэлт. Дэлхий ертөнцийн төсөөллөөр бол энэ сайхан бүсгүй мөнгийг үрэлгэн зарцуулж, тансаглаж амьдрах нь тодорхой гэж үзсэн ч тэр тэгээгүй. Тэр жирийн гэрийн эзэгтэй шиг амьдарч, гэрийн ажил хийж байсан; өдөр бүр хичээнгүй, ухамсартай, нөхөртөө болон гэр бүлдээ сайн хандаж байсан тул түүнийг ёс суртахуунтай, сайхан сэтгэлтэй гэж хэлдэг байв. Харин баян эр түүнд яаж хандсан бэ? Юуны түрүүн тэр энэ сайхан бүсгүйг өөртэй нь жинхэнээсээ хамт амьдарч чадахгүй байх вий, гэрлэлт нь удаан үргэлжлэхгүй байх вий гэж санаа зовж, бүх баялаг, чухал зүйлээ өөртөө хадгалдаг байв. Тэр бүх зүйлээ эхнэрийнхээ хяналтад байлгахын оронд өөрийнхөө нэр дээр байлгасан. Гэвч сайхан бүсгүй энэ бүхнийг тоосонгүй. Нөхөр нь түүнд яаж ч хандсан, түүнд итгэхгүй байсан ч, санхүүгийн хувьд хязгаарласан ч тэр ямар ч дургүйцэл, таагүй байдал харуулаагүй. Харин ч тэр илүү хичээнгүй байсан. Хэдэн жилийн дараа сайхан бүсгүй хэд хэдэн хүүхэдтэй болж, урьдын адил сайн эхнэр, хайрт ээжийн хувиар гэр бүлээ бүхэлд нь халамжилсаар байсан; тэр нөхөртөө дуулгавартай, эелдэг, халамжтай байсан. Эцэст нь нэг өдөр баян эр эхнэрээ өөрийнх нь төсөөлж байсан шигээ биш гэдгийг мэдэрсэн: Тэр баялгийнх нь араас, бас материаллаг зүйлийнх нь араас хөөцөлдөөгүй. Түүнд жирийн амьдралаас хэтэрсэн илүү шаардлага байгаагүй бөгөөд гэр бүлээ зохицуулахын тулд залуу нас, гадаад төрх, цаг хугацаагаа асар их зарцуулсан. Тэр гэр бүлийнхээ төлөө хичээнгүй, ухамсартай байсан бөгөөд хэзээ ч гомдоллоогүй. Баян эрийн сэтгэл хөдөлсөн. Сэтгэл нь хөдөлсний дараа тэр хамгийн түрүүнд юу гэж бодсон бэ? Тэр “Аан, эхнэр маань үнэхээр найдвартай ч би түүнд эргэлзэж, түүнээс сэргийлжээ. Би түүнд ингэж хандсан нь шударга бус байжээ. Би түүнд бүх эд баялаг, бүх зүйлээ хариуцуулж өгөх ёстой, учир нь тэр бол миний жинхэнэ хайр, миний хамгийн ихээр итгэх ёстой хүн, миний итгэлийг хүлээх хамгийн зохистой хүн. Хэрэв би түүнд итгэхгүй, түүнээс сэргийлэх юм бол түүнд шударга бус хандсан болно. Тийм зан авир ёс жудаггүй хэрэг. Тэр хэдийн олон жилийн шалгалтыг туулсан, би түүнд цаашид эргэлзэж болохгүй” гэж бодохгүй гэж үү? Бүх бодит баримтыг хараад ийм бодол төрсөн бус уу? (Тийм.) Ийм бодол нь хүний шүүлтээс гарч ирдэг. Түүнд тохиолдсон зүйлд түүний зан авирыг ажигласнаар түүний талаар дүгнэлт гаргаж, энэ нь түүний тухай тодорхойлолтыг бий болгосон. Тиймээс баян эрийн сэтгэл хөдлөхөд бүх баялгаа эхнэрийнхээ нэр дээр болгож, эхнэртээ бүрэн итгэж байгаагаа баталж, олон жилийн үнэнч байдал, нөхөртөө оруулсан хөрөнгө оруулалтыг нь хариулсан. Ихэнх хүний хувьд энэ нь хүний мөс чанар, шүүлт, ёс суртахуун, ёс зүйд нийцдэг. Асуудал ингээд дууссан уу? (Үгүй.) Баян эр хуулийн дүрэм журам дамжсаны дараа бүх баялгаа эхнэрийнхээ нэр дээр болгожээ. Нэгэн өдөр баян хүн хоолоо идэхээр гэртээ ирсэн бөгөөд үүдээр ормогцоо уур амьсгал нэг л биш байгааг мэдрэв. Эхнэр нь түүнийг гэртээ тосож авч, юм ярьсангүй, байшин хүйтэн хөндий байлаа. Өдийд ихэвчлэн дүүрэн хоолтой байдаг ширээ яагаад тэр өдөр хоосон байв? Тэр эргэж хартал хоолны ширээн дээр нэг үгийг томоор бичсэн цаас харагдлаа—Баяртай!

Энэ түүх ингээд дууслаа. Та нар бүгдээрээ их, бага ч гэсэн санааг нь ойлгосон байх, тэгвэл энэ түүхийг өгүүлэхийн цаад зорилго юу вэ? (Хүмүүст итгэж болохгүй, тэд хэтэрхий сайн дүр эсгэдэг гэдгийг бидэнд ойлгуулах.) Баян эр хуурамч дүрд хууртжээ. Энэ сайхан бүсгүй маш сайн дүр эсгэсэн; тэр олон жилийн турш ганц ч өө сэв гаргаагүй бөгөөд түүнтэй хамт амьдарсан тэр олон жилийн туршид баян эр өчүүхэн ч сэжүүр олж хараагүй. Энэ сайхан бүсгүй ямар хүн бэ? (Тэр бол хорон санаатай, ов мэхтэй, маш зальтай.) Тэр анхнаасаа ийм санаатай байсан уу, эсвэл бүх баялгийг олж авсныхаа дараа л ингэхийг зорьсон уу? (Анхнаасаа.) Баян хүнтэй гэрлэхийн жинхэнэ санаа зорилго юу байсан бэ? Тэр түүнийгээ харуулсан уу? (Үгүй, нуусан.) Тэгвэл тэр өнгөн дээрээ юу харуулсан бэ? (Хуурамч дүр.) Тэр чигтээ хуурамч дүр. Энэ хуурамч дүрийн цаана гүнд нь юу байсан бэ? (Тэр эд баялаг, ашиг хонжоо олохыг хүссэн.) Тэр чин сэтгэлээсээ баян эртэй гэрлээгүй, зөвхөн түүний эд баялгийг л хүссэн. Арав, хорин жил болсон ч бай, эд баялагтай эрийг луйвардаж чадаж л байвал түүнтэй гэрлэх, тэр олон жилийн залуу нас, шаргуу хөдөлмөрөө зарцуулах нь түүнд хамаагүй байсан. Энэ бол түүний зүрх сэтгэлийн хамгийн гүн бодол байв. Түүний энэ бодлынхоо төлөө хийсэн зүйлсийн мөн чанар нь юу байсан бэ? (Дүр эсгэж, хууран мэхлэх.) Үүнийг санаж байх юм уу, эсвэл хүмүүс түүнийг зэвүүцэх ёстой юу? (Зэвүүцэх ёстой.) Энэ нь сайн уу, муу юу? (Муу.) Бүгд муу зүйл. Ямар үндэслэлээр түүний бүх үйлдэл, гаднаа төлсөн төлөөсийг муу гэж тодорхойлж байна бэ? Энэ дүгнэлт хаанаас гардаг вэ? (Түүний үйлдлийн зорилго, эхлэлийн цэгээр.) Тэгэхээр та нар энэ түүхээс юу ойлгож байна вэ? (Хүмүүс гадаад төрхийг хардаг, харин Бурхан хүмүүсийн мөн чанарыг хардаг.) Энэ гарцаагүй. Хүмүүс яагаад гадаад төрхийг хардаг вэ? Хүмүүс үг, үйлдлээс нь бусдын санаа зорилго, сэдлийг олж мэдэж чадах уу? Та нар тэрийг хэрхэн ялган танихаа мэдэх үү? (Бид зарим нэг илэрхий, гаднах түвшний зүйлсийг харж болно.) Та нар зарим гадаад илрэлийг харж болно, гэхдээ чи үнэнийг ойлгож, зарим нэг үнэний бодит байдлыг эзэмших үед хүмүүсийн мөн чанарыг арай илүү тодорхой харж чадах бус уу? (Тийм.) Бурхан яагаад хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг ийм тод харж чаддаг вэ? Учир нь Бурхан бол үнэн, бүхнийг чадагч бөгөөд Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг. Хүмүүс Бурханы адил бусдыг шүүж чаддаг зөв шүүлтийн стандартай гэж та нар бодож байна уу? (Үгүй, учир нь хүмүүс бүгд ижил төрлийнх бөгөөд Бурхан бол Бүтээгч.) Хүмүүс бүгд ижил төрлийнх учраас хүмүүсийн хооронд ялгаа бий юу? Үнэнтэй хүн, үнэнгүй хүний хооронд ялгаа бий юу? Бурханыг мэддэг хүн, мэддэггүй хүний хооронд ялгаа бий юу? Бурханаас эмээдэг хүн, эмээдэггүй хүний хооронд ялгаа бий юу? (Байгаа.) Ямар хүн өөр нэг хүний мөн чанарыг нэвт харж чадах вэ? (Бурханыг мэддэг, Бурханаас эмээдэг хүн.) Эцсийн дүндээ хүн өөр хүний мөн чанарыг хэрхэн харж чадах вэ? Хүмүүсийн тухайд тэд үнэнийг ойлгож, үнэний бодит байдалтай болсон цагт л үүнийг ялган таньж чаддаг. Тэгвэл Бурханы тухайд Тэр яагаад хүмүүсийн мөн чанарыг нэвт харж чаддаг вэ? Чи энэ асуудлыг яаж тайлбарлах вэ? Бурхан бол бүх хүн, үйл явдал, юмсыг шүүх стандарт, эерэг, сөрөг бүх зүйлийг шүүх шалгуур гэж хэлж болох уу? (Болно.) Эдгээр үгийн бодит элемент нь юу вэ? Хүний гадаад зан байдал нь сайхан, төгс байж болох ч хэрэв чи үнэний бодит байдалтай бол тэрээр үнэнийг хэрэгжүүлдэг эсэхийг ялган таньж чадна. Гэтэл чамд үнэний бодит байдал байхгүй бол гадаад төрхөө маш сайн далдалсан төгс зан авиртай хүн, өө сэвгүй зүсээ хувиргагчийг хараад чи тэр үнэнийг хэрэгжүүлдэг эсэхийг олж харж чадах уу? Чи тэднийг хэрхэн ялган танихаа мэдэхгүй. Үнэний бодит байдалгүй бол чамд бусдыг шүүх стандарт байхгүй бөгөөд чи тэднийг хэрхэн шүүхээ мэдэхгүй. Гадаад зан авир сайтай, их эелдэг ярьдаг, маш ихээр зовж, зарлагаддаг, гаднаа ямар ч асуудалгүй, алдаа дутагдалгүй хэн нэгнийг харвал чи тэр хүнийг сайн уу эсвэл муу юу гэдгийг, үнэнийг хайрладаг уу эсвэл үнэнээс залхдаг уу гэдгийг яаж шүүх вэ? Хэрэв чамд шүүлт хийх стандарт байхгүй бол чи тэдний гадаад зан байдал, үйлдэлд амархан сохрох болно. Хэрэв чи сохорч, тэдэнд хууртагдсан бол тэднийг сайн эсвэл муу, сайхан сэтгэлтэй эсвэл хорон муу аль нь болохыг ялган таньж чадах уу? Чадахгүй. Зарим хүн “Үнэнийг ойлгодог хүмүүс бусдын зүрх сэтгэлийг Бурханы адилаар шалгаж чадах уу?” гэж хэлдэг. Хүмүүст ийм чадвар байдаггүй. Хэдийгээр тэд үнэний талаар илүү гүнзгий ойлголттой ч энэ нь тэд үнэний бодит байдалтай гэсэн үг биш юм. Гэхдээ хүн үнэнийг ойлгодог бол өөр хэн нэгэн сайн эсвэл муу хүн эсэх, үнэнийг хайрладаг эсэх, үнэнч шударга эсвэл ов мэхтэй эсэх, Бурханаас эмээдэг эсвэл Бурханы эсрэг тэрсэлж, дайсагнадаг эсэх, мөн Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагадаг уу эсвэл хоёр нүүртэн үү гэдгийг ялган таньж чаддаг. Чи энэ бүх зүйлийг ялган таньж чадна. Эцсийн дүндээ хамгийн чухал нь юу вэ? (Үнэний бодит байдалтай байх.) Үнэний бодит байдалгүй хүмүүс юуг ч бүрэн дүүрэн ойлгож чаддаггүй; тэд үргэлж тэнэг үйлдэл хийдэг бөгөөд үнэнтэй зөрчилдөж, Бурханыг эсэргүүцэх маягаар үйлддэг. Ийм хүмүүс өрөвдмөөр. Энэ нь хүн үнэнийг олж авч, үнэний бодит байдалд орж чадах эсэх чухал зүйлийг хөнддөг. Хүмүүс өөрсдөө үнэнийг ойлгодоггүй үедээ бусдыг хэрхэн хардаг вэ? Тэд бусдыг зөвхөн өөрсдийнхөө үзэл, төсөөллөөр харж чаддаг. Тэд өөр хүнийг шүүж, ангилахдаа зөвхөн хэв чанар, мэдлэгийг нь хардаг; гадаад зан байдал нь ёс зүйтэй эсэх, уламжлалт соёл, хүний ёс суртахуунтай нийцэж байгаа эсэх, үйлдэл нь бусдад ашиг тус өгч байгаа эсэхийг л хардаг. Хүний үг, үйлдэл нь үндсэндээ зөв зүйтэй, хүний ёс зүй, ёс суртахууны үзэлтэй бүрэн нийцэж, хүн бүрийн таашаалд нийцэж байгааг харж чадвал тэд тухайн хүнийг сайн хүн гэж ангилна. Гэтэл Бурхан хүмүүсийг хэрхэн ангилдаг вэ? Дүгнэлт гаргахдаа хүмүүсийн ашигладаг арга барил болон эхлэлийн цэг нь Бурхан хүний мөн чанарыг тодорхойлдог стандарт мөн үү? (Биш.) Бурхан тодорхойлолтоо юунд үндэслэдэг вэ? Бурхан хүний уг чанар, мөн чанарыг тодорхойлохдоо тэдний зүрх сэтгэл дэх бодол, үзэл санаа болон үг, үйлдлийнх нь сэдэл дээр үндэслэдэг бөгөөд энэ нь тэдний санаа зорилго, зорилт юм. Чухам энэ шалтгааны улмаас Бурханыг хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шалгадаг Нэгэн гэж хэлдэг. Хүн бусад хүний зүрх сэтгэлийн гүнийг шалгаж чаддаг уу? (Үгүй.) Хүмүүс зөвхөн бусдын гадаад илрэл, тэдний үг яриа, далд утгаар илэрхийлэгдсэн санаа зорилгыг л харж чаддаг; сайндаа л хүмүүс эдгээр зүйлийг харж чаддаг учраас зөвхөн харж, сонссон зүйл дээрээ үндэслэн бусдын зан авирыг тодорхойлж чаддаг. Нөгөө талаас Бурхан хүмүүсийг тодорхойлохдоо зөвхөн тэдний үйлдэл, явж буй чиглэл эсвэл тодорхой үйлдлийн чанарыг хардаггүй. Бурхан тэдний хамгийн үнэн бодлыг, тэдний үйлдлийн санаа, зорилго нь үнэндээ юу болохыг, уг чанар, мөн чанар нь юуг бий болгож байгааг, мөн тэдгээр зүйл нь өөрсдийг нь ямар замаар уруудахад хүргэж байгааг харахыг хүсдэг. Эдгээр нь Бурханы хардаг зүйл юм. Тиймээс би та нараас асууя, Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг эрэлхийлдэг—“хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүн” гэдэг нь юуг хэлээд байна вэ? Энгийнээр хэлэхэд энэ бол хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн хамгийн үнэн бодол юм. Тиймээс Бурханы оршихуйн өмнө чи өөрийгөө хэчнээн далдалж, хэчнээн нууж, эсвэл өөртөө зориулж юу ч зохиосон бай хамаагүй, Бурхан чиний бүх үнэн бодол, гүнд чинь нуугдаж буй зүйлс, хамгийн дотоод хэсгүүдийг тодорхой мэддэг; далд, дотоод зүйлс нь Бурханы шинжилтээс мултарч чадах нэг ч хүн байдаггүй. Миний юу хэлж байгааг ойлгож байна уу? Хэдэн арван жилийн амьдрал, зан авираараа тэр сайхан бүсгүй хамгийн ойр дотны хүнээ хуурсан—хэрэв та нарт ийм зүйл тохиолдсон бол та нар ч бас хууртагдахгүй гэж үү? (Тэгэх байсан.) Тэгэхээр тэр зөвхөн нөхрөө хуураад зогсохгүй та нарыг, бусад бүх хүнийг хуурсан гэж хэлэхгүй гэж үү? (Тийм.) Тэр зүрх сэтгэлийнхээ хамгийн үнэн бодлуудыг хэнд ч зарлаагүй, хэнд ч хэлээгүй, үүнээс гадна тэр зүсээ хувиргахдаа ямар ч өө сэвгүй байсан бөгөөд хэн ч үүнийг мэдээгүй. Гэхдээ тэр нэг зүйлийг умартсан—Бурхан хүмүүсийн хийдэг бүх зүйлийг хардаг. Тэр бусдыг хуурч чадсан байж болох ч Бурханыг хуурч чадаагүй. Тэр баян эр гаднаасаа ухаантай юм шиг харагдаж, маш их мөнгө олж чаддаг байсан ч эмэгтэй хүний золиос болсон. Энэ нь түүний түр зуурын хайхрамжгүй байдал байсан уу? (Үгүй.) Тэгээд юунаас болсон бэ? Учир нь тэр бүсгүйг нэвт харж чадаагүй юм. Би энэ түүхээр ямар баримтуудыг та нарт хэлж байна вэ? Бурханд итгэж, биеэ авч явахдаа заавал зөв замаар яв, зальжин, муу арга замтай бүү орооцолд гэж Би та нарт хэлж байна. Зальжин, муу арга зам гэж юу вэ? Бурханд итгэгчид өөрсдийнхөө завхрал, доголдол, алдаа дутагдал болон өөрсдийнхөө муу хэв чанар зэрэг асуудлыг нуун далдлахын тулд жижиг башир арга, ов мэхтэй, зальжин арга, заль мэхэнд найдахыг үргэлж хүсдэг; тэд үргэлж сатанлаг гүн ухаанаар асуудалд ханддаг бөгөөд энэ нь тийм ч муу зүйл биш гэж тэд боддог. Өнгөн түвшний зүйлээр Бурхан болон удирдагчиддаа баярлуулдаг ч тэд үнэнийг хэрэгжүүлдэггүй, зарчмын дагуу үйлддэггүй. Тэд бусдын үг, хэллэгийг нарийн жинлэж, “Сүүлийн үед миний гүйцэтгэл ямар байгаа вэ? Бүх хүн намайг дэмжиж байгаа юу? Миний хийсэн бүх сайн зүйлийг Бурхан мэдэж байгаа болов уу? Хэрэв Бурхан мэдэж байгаа бол намайг магтах болов уу? Бурханы зүрх сэтгэлд миний байр суурь ямар байгаа вэ? Би тэнд чухал уу?” гэж үргэлж боддог. Үүний утга нь Бурханд итгэдэг хүний хувьд ерөөлийг олж авах уу, эсвэл таягдан хаягдах уу? Үргэлж эдгээрийг тунгаан бодох нь шударга бус, ёрын муу арга биш гэж үү? Энэ бол зөв зам биш, үнэндээ шударга бус, ёрын муу зам юм. Тэгвэл зөв зам нь юу вэ? (Үнэн болон зан чанарын өөрчлөлтийг эрэлхийлэх.) Тийм. Бурханд итгэдэг хүмүүсийн хувьд цорын ганц зөв зам бол үнэнийг эрэлхийлж, үнэнийг олж авч, зан чанараа өөрчлөх явдал юм. Бурханы хүмүүсийг авралд хөтөлдөг зам л үнэн зам, зөв зам юм.

Бурхан хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шалгадаг; Тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн хамгийн гүн хэсгүүд, тэдний хамгийн үнэн бодлыг харж чаддаг. Бурхан “Хүмүүс бол өт хорхой юм” гэж хэлэхдээ ямар үндэслэлээр ярьдаг вэ? (Хүний уг чанар, мөн чанарт үндэслэсэн.) Та нар Бурханы ярьдаг, хардаг “өт хорхой”-ны мөн чанар, байдал, илрэлийг задлан шинжилж үзэж байсан уу? Хүний мөн чанарын ямар элементүүдээс болж Бурхан тэдэнд ингэж хэлэхэд хүрдэг вэ? Бурхан яагаад хүмүүсийг өт хорхой гэж хэлдэг вэ? Бурханы нүдээр завхарсан хүн төрөлхтөн Түүний бүтээл болох нь тодорхой; гэтэл хүмүүс бүтээгдсэн зүйлийн гүйцэтгэх ёстой үүрэг, хариуцлагаа гүйцэтгэдэг үү? Олон хүн үүргээ гүйцэтгэдэг ч тэдний гүйцэтгэл хэр байна вэ? Тэд үүргээ гүйцэтгэхдээ санаачилга гаргадаггүй; хэрэв тэднийг засаж, харьцаж, сахилгажуулахгүй бол тэд урагшилдаггүй; тэд бага ч гэсэн итгэл, зарим нэг жижиг идэвхтэй элементүүдтэй байхын тулд үргэлж уулзаж, нөхөрлөж, хангагдах шаардлагатай байдаг—энэ нь тэдний завхарсан зан чанар биш үү? (Мөн.) Хүмүүс өөрсдийнхөө байр суурийг мэддэггүй, мөн юу хийх ёстой, юуг эрэлхийлэх ёстой, эсвэл алхах ёстой замаа мэддэггүй; тэр ч байтугай ихэнх тохиолдолд тэд өөрсдийнхөө хүслийн дагуу үйлдэж, хяналтаас гардаг. Хэрэв хүмүүсийг ойр ойрхон усалж, харьцаж, засдаггүй бол, Бурхан руу буцаан чиглүүлэх нөхцөл байдлыг Бурхан байнга зохицуулдаггүй байсан бол хүмүүс юу хийх байсан бэ? Ийм хүн үүргээ сайн гүйцэтгэж чадахгүйгээс гадна ажилдаа сөрөг, хойрго болж, хааш яаш үйлдэж, Бурханыг хууран мэхлэх хүртэл доройтох байсан гэж хэлж болно. Хэрэв хүн гүйцэтгэх ёстой үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй бол түүний бүх үйлдлийн чанар ямар вэ? Тэдгээр нь бүгд ёрын муу үйл гэж хэлж болно—тэд зөвхөн ёрын мууг хийдэг! Тэдний өдрийн турших бодол үнэнтэй ямар ч холбоогүй, Бурханы замаар алхахтай огт хамаагүй байдаг. Өдөр бүр тэд юу ч бодолгүй, хүчин чармайлтгүйгээр хангалттай хооллодог; бодсон ч энэ нь үнэний зарчимтай нийцэхгүй, мөн Бурханы хүнд тавих шаардлагатай огтхон ч холбоогүй байдаг. Тэд Бурханыг огт гэрчлэхгүйгээр саад учруулж, үймүүлдэг. Тэдний зүрх сэтгэл бие махбодын сайн сайхны араас хэрхэн эрэлхийлэх, байр суурь, нэр хүндийн төлөө хэрхэн тэмүүлэх, бусад хүний дунд хэрхэн бат зогсох, байр суурь, нэр хүндтэй болох тухай бодлоор дүүрэн байдаг. Тэд хүний үйл хэрэгт оролцохгүйгээр Бурханы өгсөн хоолыг идэж, Бурханы хангасан бүхнийг эдэлдэг. Бурхан ийм хүмүүст дургүй—тэднийг үзэн яддаг. Зарим хүн ердөө албан байдлаар үүргээ гүйцэтгэдэг. Тэд шүтлэггүй удирдагч шиг ажлыг ажиглахаар чуулганд ирдэг; тэд олон хүнтэй ярьж, хэд хэдэн уриа лоозон чанга хэлж, ах эгч нарыг сургамжилж, бүх хүнийг дуулгавартай үгэндээ оруулдаг, тэгээд л болоо. Тэд хэн нэгнийг хааш яаш, хариуцлагагүйгээр үүргээ гүйцэтгэж байгааг хараад, “Энэ надад ямар ч хамаагүй, миний байр сууринд заналхийлэхгүй байгаа болохоор надад хамаагүй” гэж боддог. Өдрөөс өдөрт тэд ингэж хандаж, хэзээ ч бодит ажил хийдэггүй, ямар ч бодит асуудал шийддэггүй. Энэ ямар хүн бэ? (Юу ч бодолгүй, хүчин чармайлт гаргалгүй өдрийн гурван хоол иддэг хүн.) Тэд өдөр бүр юу хийх ёстойгоо мэддэггүй учраас Бурхан тэднийг таалж байна уу, үзэн ядаж байна уу, эсвэл шалгаж байна уу гэдгийг мэдэлгүйгээр өдөр хоногийг урсгалаар нь өнгөрөөдөг. Тэдний хийдэг зүйл үнэнтэй нийцэж байна уу? Тэд хариуцлагаа биелүүлж байна уу? Тэд үнэнч үү? Тэд хааш яаш байна уу? Тэд хийдэг зүйлээрээ өөрсдийгөө өргөмжилж байна уу? Тэд Бурханыг гэрчилж байна уу? Тэд эдгээрийн алийг нь ч мэддэггүй. Юу ч бодолгүй, ямар ч хүчин чармайлт гаргалгүй өдрийн гурван хоол иддэг хүнийг “хүний хүчийг мөлжигч” гэдэг. Тэд ямар ч бодит ажил хийдэггүй; тэд өөрсдөдөө таваг хоол бэлдэхээс залхуурч, хүмүүсээр хүлээлгэхийг хүсдэг. Энэ ямар хүн бэ? Тэд хаана өдөр бүрийг зүгээр өнгөрөөхөөр байна тэнд байж, хаана сайхан хоол байна тэнд хооллож, хаана тав тухтай унтах газар тийшээ явж, өөрсдөд нь зусардах хүн хаана байна тэнд очдог. Ийм хүн, өт хорхой хоёр ялгаагүй биз дээ? (Тийм.) Ямар ч ялгаа байхгүй. Хүмүүсийг эдгээр зан авир дээр нь үндэслээд “өт хорхой” гэж нэрлэх нь шударга бус гэж үү? (Шударга бус зүйл биш.) Хүмүүс ийм доройтсон уг чанараар байнга амьдардаг; бага зэрэг бодит ажил хийснийхээ дараа тэд ололт амжилтаа хүлээн зөвшөөрүүлэхийг хүсдэг. Зарим хүн “Би үүргээ гүйцэтгээд тав, зургаан жил болж байна. Би өдөр бүр үүргээ гүйцэтгэсээр үс минь цайж байна” гэж хэлдэг. Энэ жигшүүрт үг бус уу? Та нар яаж Паултай адилхан ярьж чадаж байна аа? Ололт амжилтаа хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж оролдохын цаад зорилго чинь юу вэ? Чи Бурханд шагнуулахыг хүсэж байгаа хэрэг бус уу? Шагнуулах хүсэлтэй хүмүүсийг бид ерөнхийдөө юу гэж хэлдэг вэ? “Гуйлгачид” гэдэг бус уу? Ийм хүмүүс ичгүүргүй бус уу? Чи бүтээгдсэн зүйлийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд хэний төлөө шаргуу хөдөлмөрлөж байгаа вэ? Бурханы төлөө юу? Бурхан ийм зүйлийг үнэлдэггүй. Үнэндээ чи өөрийнхөө өмнөөс авралд хүрэхийн тулд үйлдэж байгаа тул ямар хүлээн зөвшөөрлийг хүсээ вэ, ямар шагналыг хүсээ вэ? Бурхан чамд бага зэрэг нигүүлсэл, жаахан ерөөл өгсөн биз дээ? Бурхан чамд энэ амийг өгсөн болохоор чи шагнал хүсэж чадаж байгаа биз дээ? Чи Бурханаас хоол гуйн гараа сунгаж чадаж байгаа биз дээ? Яг одоо чи өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэж байна. Энэ бол чиний үүрэг, хариуцлага юм. Бурхан чамд өршөөл үзүүлж үүрэг даатгасан болохоор чи юу ч гуйх ёсгүй; хэрэв гуйвал Бурхан чамайг үзэн ядаж, жигших болно. Хүмүүс үргэлж Бурханаас нигүүлсэл, шагнал гуйх хүсэлтэй байдаг. Тэд ямар хүмүүс вэ? Тэд ёс жудаг муутай ичгүүр сонжуургүй хүмүүс биш гэж үү? Та нар бүгд ийм байдалд байдаг уу? (Тийм.) Та нар энэ байдлыг хэрхэн шийдвэрлэх ёстой вэ? Та нар үг, үйлдлүүдийн чинь аль нь энэ байдалд хамаарч байгааг таниад дараа нь Бурханы өмнө хурдан очин залбирч, Бурханы шинжилтийг хүлээн авах ёстой; өөрийнхөө муу муухай байдал, уг чанар, мөн чанарыг задлан шинжил. Бага зэрэг мэдлэг, ойлголттой болсныхоо дараа ах эгч нартаа хандаж, тэдэнтэй нөхөрлөж, тэдний өмнө өөрийгөө илчил. Ингэж нөхөрлөж, өөрийгөө илчлэх үед та нар үнэхээр Бурханы шинжилтийг хүлээн авах бөгөөд ийм маягаар байдал чинь аажмаар шийдвэрлэгдэх болно. Өөрийнхөө завхарсан зан чанарыг шийдвэрлэхийн тулд эхлээд завхарсан зан чанар чинь ямар хорон муу, жигшүүртэй болохыг тодорхой мэдэх ёстой; тэгж байж л чи өөрийгөө зүрх сэтгэлдээ үзэн ядаж, жигшиж чадна—хэрэв чи өөрийгөө жигшихгүй бол асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. Хэрэв чи завхарсан зан чанараараа амьдрахад ямар ч буруу зүйл байхгүй, бусад хүмүүс үүнд зүгээр байх болно, муу зүйл хийдэггүй л бол зүгээр гэж боддог бол энэ чинь утгагүй хэрэг биш үү? Ийм хүмүүс үнэнийг олж авч чадах уу? Бурханы авралд хүрч чадах уу? Бурхан яагаад хүмүүсийн завхарсан байдлыг илчилдэг вэ? Та нар Бурханы үгийн талаар чин сэтгэлээсээ нөхөрлөж, хүмүүсийн завхарсан байдал, завхарсан илчлэлийг хооронд нь холбоод, дараа нь завхарсан хүн төрөлхтөн бол өт хорхой гэж Бурханы илчилсэн үгтэй харьцуулах ёстой—энэ асуудал маш ноцтой болохыг харж байна уу? Та нар үүнийг хүлээж авч чаддаг уу? (Чаддаг.) Бурхан хүмүүсийг өт хорхой гэж хэлэхдээ голчлон хэнд хандаж байна вэ? Тэр хүний ямар байдал, завхарсан зан чанарт голлон хандаж байна вэ? Хүний завхарсан уг чанарын аль талыг Бурхан илчилж байна вэ? Юуны түрүүнд ичих мэдрэмжгүй, өт хорхой бол үнэ цэнгүй; Бурханы нүдэнд тэд сохор зоосны ч үнэ цэнгүй! Би яагаад тэднийг сохор зоосны ч үнэ цэнгүй гэж хэлж байна бэ? Бурхан чамайг бүтээж, чамд амь өгсөн бөгөөд чи наад захын үүргээ ч гүйцэтгэж чадахгүй байна; чи бол хүний хүчийг мөлжигч. Бурханы үзэл бодлоор чи ашиг тусгүй, амьдрал чинь хэрэггүй! Ийм хүмүүс өт хорхой биш гэж үү? (Мөн.) Тэгвэл хүмүүс өт хорхой байхыг хүсэхгүй бол яах ёстой вэ? Юуны өмнө чи өөрийнхөө байр суурийг олж, ямар ч хамаагүй аргаар үүргээ гүйцэтгэж, улмаар Бүтээгчтэй хэвийн харилцаа тогтоох ёстой, ингэснээр Бурханд тайлан өгч чадна. Дараа нь үүргээ гүйцэтгэхдээ хааш яаш бус хэрхэн үнэнч болж чадахаа тунгаан бод; чи үүнд бүх зүрх сэтгэлээ зориулах ёстой. Бүтээгчийг хууран мэхлэх гэж бүү оролд. Бурхан чамаас хүссэн болгоныг хийж, үгэнд нь орж, дуулгавартай бай. Одоо та нарт хүмүүсийг өт хорхой гэж хэлдэг Бурханы үгийн эсрэг ямар нэг бодол юм уу, эсэргүүцэл байна уу? Та нар үүнийг өөр дээрээ ойлгож чадаж байна уу? Зарим хүн “Би үүргээ олон жил гүйцэтгэж байгаа болохоор өт хорхой биш байх, тийм үү?” гэж хэлдэг. Тэдний зөв үү? (Үгүй.) Яагаад буруу гэж? Өт хорхой мөн үү, биш үү гэдэг чинь гаднаа хийдэг зүйлтэй чинь ямар ч хамаагүй. Бурхан чамайг үүргээ яаж гүйцэтгэж байгааг, үүргээ гүйцэтгэж байхдаа ямар байдалд байгааг, үүргээ гүйцэтгэхдээ юунд найдаж байгааг, үүргээ гүйцэтгээд үр дүнд хүрэх эсэхийг, хариуцлагаа биелүүлж байгаа эсэхийг, ажлаа хийж чаддаг эсэхийг чинь харахыг хүсдэг. Хэрэв чи үнэний зарчмын дагуу үүргээ гүйцэтгэж, үнэнч байдалд хүрч, стандартад нийцэхүйц байдлаар үүргээ гүйцэтгэж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадвал “өт хорхой” хэмээх цолоос зайлсхийсэн байх болно.

Та нар Бурханы ажлыг туулах үедээ эхлээд хүний уг чанар, мөн чанарыг илчилдэг Бурханы үгийг хүлээн авах ёстой. Хэрэв та нар хүмүүсийн завхарсан зан чанар болон тэдний завхралын үнэнийг тодорхой харж чаддаг, өөрийгөө үнэхээр мэддэг бол энэ нь авралд хүрэх зам биш гэж үү? Хүнийг шүүж, ил гаргадаг Бурханы үгэнд хэрхэн хандах нь маш чухал. Юуны түрүүнд та нар хүний уг чанарыг илчилдэг Бурханы үгийг тунгаан бодож, ойлгох ёстой; хэрэв чи Бурханы үгийн илчилсэн зүйл бодит байдалтай чинь бүрэн нийцэж байгааг тодорхой харж чадвал ямар нэг зүйл олж авах болно. Зарим хүн Бурханы үгийг уншиж дуусаад бусдыг дандаа үүнтэй харьцуулдаг; тэр үг бусдад чиглэсэн, Бурханы хэлсэн үг хэчнээн хатуу байсан ч өөрсөдтэй нь ямар ч хамаагүй гэж боддог. Энэ бол ярвигтай зүйл—ийм хүн үнэнийг хүлээн авдаггүй. Тэгвэл чи Бурханы үгэнд хэрхэн хандах ёстой вэ? Бурханы аль нэг үгийг унших бүрдээ чи өөртэйгөө харьцуулж, өөрийнхөө байдал, өөрийнхөө бодол, үзэл бодолтой харьцуулж, өөрийнхөө зан авиртай харьцуулах ёстой. Хэрэв чи үнэхээр харьцуулж болохоор бөгөөд асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг эрж хайдаг бол ийм маягаар чи юм олж авах болно. Дараа нь чи өөрийнхөө ойлгож байгаа үнэний бодит байдлыг ашиглан бусдад туслах ёстой; тэдэнд үнэнийг ойлгож, асуудлыг шийдвэрлэхэд нь тусалж, Бурханы өмнө ирж, Түүний үг болон үнэнийг хүлээн авахад нь туслах ёстой. Энэ нь бусдыг хайрлах хайр бөгөөд чи үүнээс юм олж авч чадна; энэ нь чамд болон бусдад давхар ашиг тустай юм. Ингэж үйлдэх нь чамайг Бурханы гэрт хэрэгтэй хүн болгодог; хэрэв чи ийм үнэний бодит байдалтай бол Бурханыг гэрчилж чадна. Тэгвэл чи Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй гэж үү? Чи хүмүүсийг илчилсэн Бурханы үгийн үлдсэн хэсгийг хүлээн авч, дуулгавартай байхын тулд адилхан аргыг ашиглаж, дараа нь өөрийгөө задлан шинжилж, өөрийгөө таньж мэдэх ёстой. Та нар ийм маягаар өөрсдийгөө яаж харьцуулахыг мэдэх үү? (Бага зэрэг.) Хэрэв Бурхан чамайг Сатан, диавол, завхарсан зан чанартай, Бурханыг эсэргүүцдэг гэж хэлсэн бол чи энэ том зүйлсийг өөртэйгөө харьцуулж чадах байх. Гэвч Түүний үг чамайг ямар хүн болохыг магадлахын тулд тодорхой өөр байдал, илчлэлийг хөндөх үед чи тэрийг өөртэйгөө харьцуулж, тэдгээрийг хүлээн авч чаддаггүй—энэ бол маш ярвигтай зүйл. Энэ юу гэсэн үг вэ? (Үнэндээ бид өөрсдийгөө мэддэггүй гэсэн үг.) Чи өөрийгөө үнэндээ мэддэггүй, үнэнийг хүлээн авдаггүй, тийм биш гэж үү? (Тийм.) Хүмүүс Бурханы хүмүүсийг илчлэхдээ ашигладаг “өт”, “бохир чөтгөр”, “сохор зоосны ч үнэ цэнгүй”, “хог шаар”, “ямар ч хэрэггүй” гэх мэт үгсийг аажмаар ойлгох хэрэгтэй. Бурхан хүмүүсийг илчлэхдээ тэднийг яллах зорилготой байдаг уу? (Үгүй.) Тэгээд юу вэ? (Хүмүүсийг өөрсдийгөө мэдэж, завхралаасаа салаасай гэсэндээ.) Тийм. Эдгээр зүйлийг илчлэх Бурханы зорилго бол чамд өөрийгөө таньж мэдэх, үйл явцын дунд үнэнийг олж авах, Түүний хүслийг ойлгох боломжийг олгох явдал юм. Хэрэв Бурхан чамайг өт, дорд хүн, ямар ч хэрэггүй амьтан гэж илчилбэл чи яаж хэрэгжүүлэх ёстой вэ? Чи “Бурхан намайг өт гэж хэлсэн учраас би өт болно. Бурхан намайг ямар ч хэрэггүй амьтан гэж хэлдэг учраас би ямар ч хэрэггүй амьтан болно. Бурхан намайг сохор зоосны ч үнэ цэнгүй гэж хэлдэг учраас би ямар ч үнэ цэнгүй хог болно. Бурхан намайг бузар чөтгөр, Сатан гэж хэлдэг учраас би бузар чөтгөр, Сатан болно” гэж хэлж болох юм. Энэ нь үнэнийг олж авах арга зам мөн үү? (Үгүй.) Эдгээр үгийг хэлэх Бурханы зорилго, Түүний бүх шүүлт, гэсгээлт, илчлэлтийн эцсийн зорилго нь хүмүүст Түүний хүслийг ойлгож, үнэнийг хэрэгжүүлэх, Бурханыг мэдэх, дуулгавартай дагах зам руу орох боломжийг олгох явдал юм. Хэрэв хүмүүс энэ замаар явахдаа Бурханыг үргэлж буруугаар ойлгодог бол, Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг ихэнхдээ бүрэн хүлээн авч чаддаггүй, тэрслүү байдал нь хэтэрхий их бол тэд юу хийж чадах вэ? Чи Бурханы өмнө байнга ирж, Түүний шинжилтийг хүлээн авч, удаа дараагийн шалгалт, цэвэршүүлэлтээр чамайг удирдахыг Бурханд зөвшөөрч, чамайг ариусгах нөхцөл байдлыг зохицуулахыг зөвшөөрөх ёстой. Хүмүүсийн завхрал маш гүн бөгөөд тэднийг ариусгахад Бурхан хэрэгтэй! Хэрэв хүмүүс үүнийг хийх хүсэлгүй бол, үргэлж тайтгаралд шунаж, үргэлж мунгинаж, үнэнийг огт эрж хайдаггүй бол үнэнийг олж авах найдвар нь маш бага байдаг. Хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн гүнийг шинжилдэг Бурханы олон бодит илрэл байдаг бөгөөд үүнийг Бурханы илчилсэн хүмүүсийн завхарсан зан чанарын олон зүйлээс харж болно. Бурхан л хүний уг чанар, мөн чанар доторх зүйлсийг харж чадна. Тиймээс хэрвээ чи Бурханы үгийг сонсдоггүй, Бурханы чамд хэлсэн маягаар амьдардаггүй, Бурханд итгэдэггүй эсвэл Бурханы хэлсэн маягаар үүргээ гүйцэтгэдэггүй бол чи Бурханы хүслийг хангах замд орохгүй; Бурханд итгэх зөв замд орохгүй бөгөөд авралд хүрэх чамд маш хэцүү байна. Миний хэлж байгаа зүйл зөв үү? (Зөв.) Хүмүүс өөрсдийнхөө арга барилаар Бурханд итгэснээр Бурханыг хангаж чадах уу? (Чадахгүй.) Хүмүүсийн арга барил, төсөөлөл, хүрэх арга зам, арга хэрэгсэл нь үнэнд нийцдэггүй учраас Бурханд итгэх ийм итгэл нь Бурханы сэтгэлийг хэзээ ч хангаж чаддаггүй.

Хүний амийн оролт өссөн эсэхийг хэмжих дөрөв дэх үзүүлэлт буюу өөрт тохиолдох хүмүүс, үйл явдал, зүйлд тухайн хүн Бурханыг хэр зэрэг дуулгавартай дагаж чаддаг тухай би сая ярилаа. Бурханд хэр зэрэг дуулгавартай байгааг юугаар тодорхойлох вэ? Хэрэв чи Бурханы үгийг хүлээн авч, ойлгож чаддаггүй бол, Бурханы хэлж, шаарддаг зүйлийг огт ойлгож чаддаггүй бол Бурханд дуулгавартай байж чадах уу? (Чадахгүй.) Энэ маш хэцүү. Эцэст нь хэлэхэд дуулгавартай байхын тулд хүнд юу хэрэгтэй вэ? (Үнэнийг ойлгох хэрэгтэй.) Хэрэв хүн үнэнийг ойлгодог бол энэ нь Бурханы хүслийг ойлгохтой дүйцэхүйц биш гэж үү? (Тийм.) Бурханы хүслийг ойлгосон цагт л тэд аажмаар Бурханд дуулгавартай байж, Бурханы хүслийг хангаж чадна.

Хүний амийн оролт өссөн эсэхийг дүгнэх өөр нэг гол үзүүлэлт байдаг нь чи Бурханы хүслийг ойлгож, өөрт тохиолдсон зүйлсээс үнэнийг олж авч чадаж байна уу, үгүй юу гэдэг юм. Одоо та нарын ихэнх нь ямар нэг явдал, нөхцөл байдалтай тулгарах үедээ үүнээс хэр их үнэнийг ойлгож чадах вэ? Та нар үүнээс үнэнийг олж авч чаддаг уу? Та нар ихэнх асуудалд үнэнийг олж авдаг уу, эсвэл ихэнхдээ үнэнийг олж авч чадахгүй, үргэлж мунгинаж, дутуу орхигдуулдаг уу? (Ихэнх тохиолдолд бид дутуу орхидог.) Энэ бол та нарын үнэн байдал: Ихэнх тохиолдолд та нар үнэнийг олж авч чаддаггүй. Энэ юу харуулж байна вэ? Энэ нь та нарын биеийн хэмжээ маш жижиг, олон асуудалтай тулгарах үед асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай биеийн хэмжээ, үнэний бодит байдал байхгүйг харуулж байна. Чи шалгалт, уруу таталттай тулгарсан ч гэсэн гэрчлэлдээ бат зогсдоггүй учраас чамд үнэний бодит байдал байдаггүй. Хэрэв чи өөрийнхөө асуудлыг харж чадахгүй, асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг яаж эрж хайхаа мэддэггүй бол чи тэр чигтээ бүтэлгүйтсэн гэсэн үг. Хэрэв чи дахин ижил төрлийн шалгалттай тулгарвал мунгинуу байх бөгөөд үүнийг шийдвэрлэхийн тулд ижил арга барил, түүнд хандах хандлагадаа ижил хандлагыг ашиглах болно. Энэ нь өсөлтгүй байгааг харуулж байгаа биш үү? (Тийм.) Та нарын биеийн хэмжээ яг одоо хэр зэрэг байна вэ? Чамд ямар нэг зүйл тохиолдоход чи төөрөлдөж, Бурханы үг, магтан дуу, номлол, нөхөрлөл, өөрийнхөө байнга ашигладаг янз бүрийн зарчим, эсвэл нөхөрлөх хүмүүсийг хайдаг—энэ одоо байгаа биеийн хэмжээ чинь мөн үү? (Тийм.) Тэгэхээр та нарын биеийн хэмжээ том байна уу, жижиг байна уу? (Жижиг.) Та нар ийм биеийн хэмжээтэй бие дааж амьдарч чадах уу? Асуудлаа бие даан шийдэж чадах уу? (Үгүй.) Хэрэв та нар яг одоо ийм биеийн хэмжээтэй байгаа бол чуулганы амьдралаас гарч, ах эгч нараа орхин, үүргээ гүйцэтгэж буй нөхцөл байдал, газраа орхимогц Бурханыг дагасан хэвээр байж чадах уу? Чи үнэхээр Бурханыг эцсээ хүртэл дагаж чадах уу? Үүнийг одоохондоо мэдэхгүй. Гурав юм уу таван жилийн дараа ч та нар Бурханыг дагасан хэвээр байж болох ч та нарын зан авир, биеэ авч явах байдал, зорьж буй зорилго, амьдралын чиг хандлага, аливаа зүйлийн талаарх үзэл бодол, бусадтай харилцах арга барил, асуудалд хандах хандлага, эдгээр зүйлийн аль нь ч өөрчлөгдөхгүй бөгөөд та нар шүтлэггүй хүнээс ялгаагүй байх болно. Цорын ганц ялгаа нь чи өөрийгөө итгэгч гэж нэрлэж, зөвхөн Бурханы нэрэнд итгэж, өөрийгөө Бурханы дагалдагчдын нэг гэж хэлсэн хэвээр байх болно. Гэвч мөн чанартаа Бурхан чиний зүрх сэтгэлд байхаа больж, зүрх сэтгэлдээ чи Бурханы арга замыг баримтлахаа больж, Бурхантай ямар ч хамаагүй байдаг. Чи Бурханы өмнө залбирахдаа ихэнхдээ юу хэлэх, юу эрж хайхаа мэдэхгүй, зүрх сэтгэлдээ Бурханд хэлэх зүйлгүй байдаг учраас Бурханаас улам бүр холдож эхэлдэг. Чамд ямар нэг зүйл тохиолдоход Бурханы үг чамайг чиглүүлэхгүй, мөн чи үнэнийг хэрхэн эрж хайхаа мэддэггүй бөгөөд өөрийнхөө төсөөллийн дагуу үйлддэг. Тэгээд чи тэр чигтээ шүтлэггүй хүн болсон байх бус үү? Энэ үгээр би юу хэлэх гээд байна вэ? Хүн үнэнийг олж авахаасаа өмнө өөрт нь ямар нэг зүйл тохиолдоход үргэлж төөрөлдөж, үнэнийг яаж хэрэгжүүлэхээ мэддэггүй, Бурханы хүслийн дагуу аливаа зүйлд яаж хандахаа мэддэггүй. Чи сайхан эсвэл муухай нөхцөл байдалд байсан ч, уруу татагдаж эсвэл шалгагдаж байсан ч үргэлж яахаа мэддэггүй; зүгээр л идэвхгүй байдлаар үүнийг туулдаг, аливаа зүйлийг шийдвэрлэхийн тулд эерэг хандлага юм уу үнэнийг ашиглаж чаддаггүй. Чи ямар ч орчин нөхцөлтэй тулгарсан бай, тэсвэрлэж огт чаддаггүй бөгөөд асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг ашиглах идэвх санаачилга гаргаж чаддаггүй. Хэдийгээр яг тэр мөчид үнэнийг эрж хайж, энэ асуудалд Бурханы хүслийг хангахыг хичээсэн ч чи үүнийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр зан байдал, амьдрал чинь Бурхантай, итгэгч хүнд байх ёстой зан байдал, амьдралтай хэр их холбоотой байдаг вэ? Хэрэв зүрх сэтгэлийн чинь ёс журам, бодит хүслийн зөвхөн нэг хувь нь Бурхантай холбоотой, ерэн есөн хувь нь үнэнтэй холбоогүй бол “Та нар үнэнтэй хамаагүй зүйл ихээхэн хийсэн” гэж Бурханы хэлсэнтэй адил юм. Энэ нь аймшигтай, аюултай биш гэж үү? (Тийм.) Энэ бол маш аймшигтай бөгөөд маш аюултай. Тэгвэл хүмүүст ямар асуудал тулгардаг вэ? Хэрэв хүмүүс Бурханы зохицуулсан нөхцөл байдлыг орхих юм бол Бурханаар төгс болгуулах боломжоо алдаж, Бурханы чин санаа зорилгыг хүртэхээргүй болж, өөрсдөд нь зориулж Бурханы зориуд зохицуулсан сургамжаас татгалздаг. Энэ бол Бурханыг хамгийн их гуниглуулдаг зүйл юм. Бурхан хүмүүст үнэнийг эрэлхийлэхэд тохиромжтой нөхцөл байдлыг бүрдүүлдэг. Хэрэв хүмүүс үүргээ орхиж, үнэнийг эрэлхийлэхээ орхиж, Бурханы үгийг уншдаггүй бөгөөд хэзээ, хаана ч Бурханаас холдож чаддаг бол Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагагч мөн үү? Мэдээж үгүй. Та нар үүнийг тодорхой харж байгаа байх—энэ бол та нарын одоогийн бодитой биеийн хэмжээ. Үнэнийг эрэлхийлдэггүй хүмүүс Бурханы хүслийг огт ойлгодоггүй. Хэрвээ хүмүүс өөрт нь зориулан Бурханы бүрдүүлдэг нөхцөл байдлыг огт ойлгодоггүй, мөн Бурханд хэрхэн залбирах, харилцахаа мэддэггүй бол энэ хүмүүс ямар биеийн хэмжээтэй вэ? Тэдний биеийн хэмжээ хэтэрхий жижиг, үнэнийг яаж эрэлхийлэхээ мэддэггүй бус уу? Хэрэв тэд үнэнийг яаж эрэлхийлэхээ мэддэггүй бол яаж үүнийг олж авах вэ? Субьектив өнцгөөс харвал чи бүх зүйлээ хаясан бөгөөд Бурханд итгэх итгэл чинь үнэн гэж бодож болох ч үнэн хэрэгтээ чи үнэнийг хүлээн авдаггүй, Бурхан зүрх сэтгэлийг чинь олж аваагүй байгаа биз дээ? (Тийм.) Бурхан чиний зүрх сэтгэлийг олж аваагүй байгаа нь чи олон асуудалд Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханаас урваж, Бурханаас холдож, тэр байтугай Бурханы оршихуйг үгүйсгэж чадах хэвээр байгаа гэсэн үг. Чи зөвхөн Бурханд дуулгаваргүй, Бурханд үнэнч бус, Бурханыг хүндэлдэггүй байгаад зогсохгүй мөн хэзээ ч, хаана ч Бурханыг эсэргүүцэж, урваж чадна. Хүмүүс үнэнийг олж авахаас өмнө ийм нөхцөлд байдаг. Энэ бүхнийг та нарт хэлж байгаа зорилго минь юу вэ? Би яагаад эдгээр үгийг хэлж байна вэ? Та нар луу хүйтэн ус цацах гэж үү? (Үгүй, бидэнд өөрсдийн маань жинхэнэ биеийн хэмжээг мэдэгдэх гэж.) Эдгээр үг та нарыг сэрээх дуудлага бөгөөд та нарт ашиг тустай байх болно. Итгэгч хүний хувьд хэрэв чи үнэнийг олж авахгүй бол хэзээ ч Бурханыг олж авахгүй бөгөөд Бурхан чамайг олж авч чадахгүй. Тиймээс Бурханд итгэх итгэлд үнэнийг эрэлхийлэх нь чамд хамгийн чухал зүйл юм.

Үнэнийг эрэлхийлэхийн тулд хүн үнэнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах ёстой, гэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлэхийн тулд хаанаас эхлэх ёстой вэ? Үүнд ямар ч дүрэм байхгүй. Өөрийнхөө ойлгож байгаа үнэний талыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэв чи үүрэг гүйцэтгэж эхэлсэн бол үүргээ гүйцэтгэхдээ үнэнийг хэрэгжүүлж эхлэх ёстой. Үүргээ гүйцэтгэх явцад хэрэгжүүлэх үнэний олон тал байдаг бөгөөд чи ойлгож байгаа үнэний талаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл, чи эхлээд үнэнч шударга хүн байж, үнэнээ хэлж, зүрх сэтгэлээ нээж болно. Ах эгч нартайгаа ярихад хэтэрхий ичмээр зүйл байвал өвдөг сөгдөөд, үүнийгээ залбирлаар дамжуулан Бурханд хэлэх хэрэгтэй. Чи Бурханд юу хэлэх ёстой вэ? Зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийг Бурханд хэл; хий дэмий бүү тал зас, Түүнийг хуурах гэж бүү оролд. Үнэнч шударга байхаас эхэл. Хэрэв чи сул дорой байсан бол сул дорой байснаа хэл; ёрын муу байсан бол ёрын муу байснаа хэл; ов мэхтэй байсан бол ов мэхтэй байснаа хэл; хэрцгий, муу санаатай байсан бол үүнийхээ тухай Бурханд хэл. Хэрвээ чи байр суурийн төлөө үргэлж тэмцэж байгаа бол үүнийгээ ч Бурханд хэл. Бурхан чамайг сахилгажуулаг; чамд зориулсан орчныг зохицуулаг. Бүх бэрхшээлээ туулж, бүх асуудлаа шийдвэрлэхдээ Бурханаар туслуул. Чи зүрх сэтгэлээ Бурханд нээх ёстой; хаалттай бүү байлга. Чи Бурханд зүрх сэтгэлээ хаалаа ч гэсэн, Тэр чамайг нэвт харж мөн л чадна. Гэхдээ чи Бурханд зүрх сэтгэлээ нээвэл үнэнийг олж авч чадна. Тэгвэл чи аль замыг сонгох ёстой вэ? Чи зүрх сэтгэлээ нээж, зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлийг Бурханд хэлэх хэрэгтэй. Ямар ч тохиолдолд чи худал хэлж, дүр эсгэж болохгүй. Үнэнч шударга хүн байхаас эхлэх ёстой. Олон жил бид үнэнч шударга хүн байх тухай үнэний талаар нөхөрлөж ирсэн хэр нь өнөөдөр хайхрамжгүй хэвээр байж, зөвхөн өөрийн санаархал, хүсэл, зорилгын дагуу л ярьж, үйлддэг, гэмших тухай хэзээ ч бодож байгаагүй олон хүн байсаар байна. Үнэнч шударга хүмүүсийн хандлага энэ биш. Бурхан яагаад хүмүүсээс үнэнч шударга байхыг шаарддаг вэ? Хүмүүсийг ойлгоход амархан болгохын тулд уу? Мэдээж үгүй. Бурхан үнэнч шударга хүмүүсийг хайрлаж, ерөөдөг учраас Бурхан хүмүүсээс шударга байхыг шаарддаг. Шударга хүн байна гэдэг нь мөс чанартай, эрүүл ухаантай хүн байна гэсэн үг. Энэ нь итгэж болохуйц, Бурханы хайрладаг, үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг хайрладаг хүн байх гэсэн үг юм. Үнэнч шударга хүн байх нь хэвийн хүн чанар, жинхэнэ хүний төрхийг амьдран харуулах хамгийн суурь илэрхийлэл юм. Хэрэв хүн хэзээ ч үнэнч шударга байгаагүй эсвэл үнэнч шударга гэж тооцогдож байгаагүй бол үнэнийг ойлгож чадахгүй, үнэнийг олж авч бүр чадахгүй. Хэрэв чи Надад итгэхгүй байгаа бол өөрөө шалга, эсвэл өөрөө туулаад үз. Үнэнч шударга хүн байснаар л чиний зүрх сэтгэл Бурханд нээлттэй байж, үнэн чиний амь болж, чи үнэнийг хүлээн авч, үнэнийг ойлгож, олж авч чадна. Хэрэв чиний зүрх сэтгэл үргэлж хаалттай, зүрх сэтгэлдээ байгаа зүйлээ хэнд ч нээхгүй, хэлэхгүй, улмаар хэн ч чамайг ойлгож чадахгүй байгаа бол хана чинь хэтэрхий зузаан бөгөөд чи хүмүүсийг маш ихээр мэхэлж байна. Хэрэв чи Бурханд итгэсэн хэрнээ өөрийгөө Бурханд бүрэн нээж чаддаггүй, Бурханыг хууран мэхлэхийн тулд Бурханд худал хэлэх юм уу хэтрүүлэн ярьж, Бурханд зүрх сэтгэлээ нээж чаддаггүй, тойруугаар ярьж, санаа зорилгоо нууж чаддаг бол чи зөвхөн өөртөө хор хөнөөл учруулах бөгөөд Бурхан чамайг үл хайхарч, чиний дотор ажиллахгүй. Чи ямар ч үнэнийг ойлгохгүй, ямар ч үнэнийг олж авахгүй. Одоо та нар үнэнийг эрэлхийлж, олж авахын чухлыг ойлгож байна уу? Үнэнийг эрэлхийлэхийн тулд хамгийн түрүүнд юу хийх ёстой вэ? Чи үнэнч шударга хүн байх ёстой. Хүмүүс үнэнч шударга байхаар эрэлхийлж байж л хэр гүн гүнзгий завхарснаа, мөн үнэхээр хүний төрхтэй эсэхээ мэдэж, өөрсдийгөө сайтар хэмжиж, дутагдлаа харж чадна. Тэд үнэнч байдлыг хэрэгжүүлэх үедээ л хэр олон худал үг хэлдэг, ов мэх, булхайгаа хэчнээн гүн нуудгаа мэддэг болж чадна. Үнэнч байхаар хэрэгжүүлэх туршлагатай болж байхдаа л хүмүүс завхралынхаа тухай үнэнийг аажмаар мэдэж авч, уг чанар, мөн чанараа мэдэж авч чаддаг бөгөөд тэгсэн цагт л тэдний завхарсан зан чанар тасралтгүй ариусгагдана. Завхарсан зан чанар нь тасралтгүй ариусах явцад л хүмүүс үнэнийг олж авч чадна. Эдгээр үгийг яаралгүй туул. Бурхан зальжин хүмүүсийг төгс болгодоггүй. Хэрэв зүрх сэтгэл чинь үнэнч биш, чи өөрөө үнэнч хүн биш бол Бурхан чамайг олж авахгүй. Үүний адилаар чи үнэнийг олж авахгүй, бас Бурханыг олж авах чадваргүй байх болно. Хэрэв чи Бурханыг олж авахгүй бол энэ нь юу гэсэн үг вэ? Чи Бурханыг олж аваагүй, үнэнийг ойлгоогүй бол Бурханыг мэдэхгүй тул Бурхантай нийцэлтэй байж яавч чадахгүй бөгөөд тэр тохиолдолд чи Бурханы дайсан байна. Хэрвээ чи Бурхантай нийцэлтэй биш бол Бурхан чиний Бурхан биш; Бурхан чиний Бурхан биш бол чи аврагдаж чадахгүй. Аврал хүртэхээр эрэлхийлдэггүй бол чи яагаад Бурханд итгэдэг юм бэ? Аврал хүртэж чадахгүй бол чи үүрд Бурханы өстөн дайсан байх бөгөөд үр дүн чинь тодорхойлогдох болно. Иймээс хэрвээ хүмүүс аврагдахыг хүсвэл эхлээд үнэнч шударга байх ёстой. Эцэст нь Бурханаар авхуулах хүмүүс нэг тэмдгээр тэмдэглэгддэг. Энэ нь юу болохыг та нар мэдэх үү? “Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй; тэд гэм зэмгүй билээ” (Илчлэл 14:5) гэж Библийн Илчлэлд бичсэн байдаг. “Тэд” гэж хэн бэ? Тэд бол Бурханы аварч, төгс болгож, олж авсан хүмүүс юм. Бурхан энэ хүмүүсийг хэрхэн дүрсэлдэг вэ? Тэдний биеэ авч явах байдлын шинж чанар, илэрхийлэл юу вэ? Тэд гэм зэмгүй байдаг. Тэгээд огт худал хэлдэггүй. Огт худал хэлдэггүй гэж юу гэсэн үг болохыг та нар бүгд ойлгож, ухаарч чадах байх: Энэ нь үнэнч шударга байна гэсэн үг. “Гэм зэмгүй байх” гэж юуг хэлдэг вэ? Энэ нь мууг үйлдэхгүй гэсэн үг. Мууг үйлдэхгүй байх нь ямар суурин дээр үндэслэдэг вэ? Энэ нь Бурханаас эмээх суурин дээр үндэслэдэг нь эргэлзээгүй. Тиймээс гэм зэмгүй байх гэдэг нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах гэсэн үг юм. Гэм зэмгүй хүнийг Бурхан хэрхэн тодорхойлдог вэ? Бурханы нүдэнд, Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүмүүс л төгс байдаг; тиймээс гэм зэмгүй хүмүүс нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүмүүс бөгөөд төгс хүмүүс л гэм зэмгүй. Энэ нь тун зөв юм. Хэрэв хүн өдөр бүр худал ярьдаг бол энэ нь өө сэв биш гэж үү? Хэрэв тэд өөрсдийнхөө хүслээр ярьж, үйлддэг бол энэ нь өө сэв биш гэж үү? Хэрэв тэд үйлдэхдээ үргэлж сайшаагдахыг хүсэж, үргэлж Бурханаас шагнал нэхдэг бол энэ нь өө сэв биш гэж үү? Хэрэв тэд Бурханыг хэзээ ч өргөмжилж байгаагүй, үргэлж өөрсдийгөө гэрчилж байсан бол энэ нь өө сэв биш гэж үү? Хэрэв тэд үүргээ хааш яаш гүйцэтгэж, боломж харан үйлдэл хийж, муу санаагаа нууж, хойрголдог бол энэ нь өө сэв биш гэж үү? Энэ бүх завхарсан зан чанарын илрэл нь өө сэв юм. Хүмүүс үнэнийг ойлгохоосоо өмнө үүнийг зүгээр л мэддэггүй. Эдгээр завхралын илчлэл нь өө сэв, бузар гэдгийг яг одоо та нар бүгд мэдлээ; үнэнийг бага зэрэг ойлгосон цагт л та нар ийм ялган таних чадвартай болно. Завхралын бүх илчлэл нь худал хуурмагтай холбоотой; Библийн “худал хуурмаггүй” гэсэн үг нь чиний өө сэвтэй эсэхээ эргэцүүлэх гол элемент юм. Тэгэхээр тухайн хүний амь өссөн эсэхийг дүгнэх өөр нэг үзүүлэлт бий. Тэр нь чи үнэнч шударга хүн байх явдалд орсон эсэх, хэлсэн зүйлд чинь хэр их худал хуурмаг байж болох, чиний худал хуурмаг аажмаар багасаж байгаа эсэх, эсвэл өмнөх шигээ байгаа эсэх юм. Хэрэв чиний худал хуурмаг байдал, түүний дотор дүр эсгэлт, хуурч мэхэлсэн үгс чинь аажмаар буурч байгаа бол энэ нь чи бодит байдалд орж эхэлсэн бөгөөд амь чинь өсөж байгааг харуулж байна. Энэ бол аливаа зүйлийг бодитоор харах арга зам биш гэж үү? (Мөн.) Өөрт чинь өссөн мэт санагдаж байгаа ч худал хуурмаг чинь огт багасаагүй, чи үндсэндээ шүтлэггй хүнтэй адилхан байгаа бол энэ нь үнэний бодит байдалд орсны хэвийн илрэл мөн үү? (Биш.) Хүн үнэний бодит байдалд ороход тэд ядаж л маш бага худал ярина; үндсэндээ үнэнч шударга хүн байх болно. Хэрэв чи хэтэрхий их худал ярьдаг, үг чинь хэтэрхий хуурамч байдаг бол энэ нь чамайг огт өөрчлөгдөөгүй, үнэнч шударга хүн болоогүй гэдгийг нотолж байна. Хэрэв чи үнэнч шударга хүн биш бол чамд амийн оролт байхгүй, тэгэхээр чи яаж өсөж чадах юм бэ? Завхарсан зан чанар чинь хэвээрээ байгаа бөгөөд чи бол шүтлэггүй хүн, диавол юм. Үнэнч шударга хүн байх нь тухайн хүний амь өссөн эсэхийг дүгнэх үзүүлэлт юм; хүмүүс эдгээр зүйлийг өөрсөдтэйгөө харьцуулж, өөрийгөө хэрхэн хэмжихээ мэддэг байх ёстой.

Тухайн хүний амийн оролт өссөн эсэхийг дүгнэх нийт хэдэн үзүүлэлтийг бид нөхөрлөсөн бэ? (Зургаа.) Энэ зургаан зүйл юу болохыг нэгтгээд хэл дээ. (Нэгдүгээрт, хүн Бурханд итгэх замыг сонгох нь зөв, зүйтэй, зохистой гэдэгт зүрх сэтгэлдээ итгэдэг эсэх, энэ зам нь амьдралын зөв зам гэж аль хэдийн тодорхойлсон эсэх, мөн хоёрдмол сэтгэлгүйгээр Бурханыг дагах шийдвэртэй, хүсэлтэй эсэх. Хоёрдугаарт, тэд хүмүүс, дэлхий ертөнц, энэ нийгэм, амьдралын замнал, зорилго, зүг чиг, амьдралын утга учир, үнэ цэнийн талаарх үзэл бодлоо өөрчилсөн эсэх. Гуравдугаарт, хүмүүс Бурхантай хэвийн харилцаатай эсэх. Дөрөвдүгээрт, тэд өөрт тохиолдсон хүмүүс, үйл явдал, юмс, нөхцөл байдалд Бурханд дуулгавартай байж чаддаг эсэх, хэр зэрэг дуулгавартай байж чаддаг. Тавдугаарт, хүмүүс өөрт нь ямар нэгэн зүйл тохиолдоход Бурханы хүслийг ойлгож, үнэнийг олж авч чаддаг эсэх. Зургаадугаарт, тэд үнэнч шударга хүн болох явдалд орсон эсэх.) Та нарт эдгээр зүйлд орсон эсэхээ байнга шалгаж, цуглаан дээр тэдгээрийг нөхөрлөж байх ёстой. Хэрэв чи эдгээр зүйлийг байнга анхаарч үзэхгүй бол амь чинь өсөх ямар ч боломжгүй бөгөөд зан чанар чинь өөрчлөгдөх ямар ч боломжгүй. Хүн анхаарал хандуулж, хичээж зүтгэсэн ямар ч зүйлд үр дүнд хүрдэг. Хэрэв чи үргэлж хоосон сургаал дээр төвлөрдөг бол хоосон сургаалыг л олж авна; хэрэв чи байр суурь, эрх мэдэл олж авахад анхаардаг бол байр суурь, эрх мэдэл чинь тогтвортой байж болох ч чи үнэнийг олж авахгүй бөгөөд таягдан хаягдана. Гүйцэтгэдэг үүргээс чинь үл хамааран амийн оролт бол чухал зүйл. Энэ тал дээр чи тайвширч болохгүй, мөн хайхрамжгүй хандаж болохгүй.

2017 оны 1 дүгээр сарын 31

Өмнөх: Үнэнийг хүлээн авснаар л завхарсан зан чанарыг шийдвэрлэх боломжтой

Дараах: Үнэнийг олж авахын тулд төлөөс төлөх нь асар их ач холбогдолтой

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих