Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ГУЧИН НАЙМДУГААР БҮЛЭГ

Чиний итгэл сайн юмуу шижир байгаа юм биш. Харин Миний ажил гайхамшигтай байгаа юм! Бүгд Миний өршөөлийн ач! Хувиа хичээдэг, ихэрхдэг ялзарсан зан чанар чамд өчүүхэн төдий ч байж болохгүй. Эс бөгөөс Миний ажил чам дээр ажиллахгүй. Хүмүүс унах, хүчтэй зогсохын аль аль нь тэднээс өөрсдөөс нь биш, харин Надаас гэдгийг чи тодорхой ойлгох ёстой. Өнөөдөр чи энэ алхамыг тодорхой ойлгохгүй бол хаанчлалд орохгүй. Өнөөдөр хийгдэж байгаа нь[а] Бурханы гайхамшигт ажил гэдгийг чи ойлгох ёстой. Энэ нь хүнтэй огт холбоогүй. Хүний үйлсүүд юу юм бэ? Тэд хувиа хичээдэг, ихэрхдэг, бардамнадаг биш байхдаа ч Бурханы удирдлагад саад болж, Түүний төлөвлөгөөнүүдийг сүйдэлдэг. Ай, ялзрагсад аа! Чи өнөөдөр Намайг түших гэж ирэх ёстой. Үгүй бол чи юунд ч хүрэхгүй гэдгийг Би өнөөдөр чамд хэлье. Бүгд дэмий болж, чиний оролдлогууд ашиггүй болно.

Цагийг бүү дэмий үр. Бүү удаашир. Намайг хайрладаг бүхэн дээр өнөөдөр Миний гайхамшигт ажил явагдах болно. Өөрсдийгөө даруу болгодоггүй, дорд үл болгогчид Надад хэрэггүй. Өнөөдөр Би зөвхөн бүрэн даруу болсныг л ашиглана. Намайг үнэн зүрхнээс хайрлагч, бусдад дорд үзэгдсэн, Надад өөрийгөө бүрэн нээж чаддаг та нарт Би өөрийгөө бүрэн нээх болно. Би чамд Өөрийн санаа зорилгыг ойлгуулна. Чи бүх цагт Миний өмнө Миний ерөөлүүдийг хүлээн авна. Өнөөдөр, Миний төлөө өөрсдийгөө зориулагсад, Надад өөрийгөө өргөгсөд, Миний төлөө ачаа үүрэгсэд та нарт Би хэзээ ч шударга бус хандахгүй бөгөөд түүгээр Миний зөвт байдал илчлэгдэнэ. Миний талаар бүү гомдолло. Миний нигүүлсэл та нарт хангалттай. Чи ирээд үүнийг ав. Тэгээд чи юутай ч харьцуулшгүй амтыг амсана. Энэ нь чиний дотор Намайг гэсэн хайрыг бий болгоод зогсохгүй тэр хайрыг гүнзгийрүүлдэг.

Миний ажил алхам алхамаар хэрэгждэг. Энэ нь анхааралгүй юмуу бүдэг бадаг огтхон ч биш. Намайг дагахын тулд та нар үүнийг бас хийх ёстой: Миний байр байдлыг харж, хийж байгааг минь суралц. Ингэж та нар Миний хөлийн мөрийг дагана. Тэгээд та нар хаанчлалын илэрхийлэл рүү аваачигдана. Нэгэн хоолойгоор баярлагтун! Хөвгүүд минь! Бурханы ажил бүлэг хүмүүс та нарын дээр гүйцэлдэх болно. Та нар ерөөгдсөнийг мэдрэхгүй байна уу?

Үүнийг ойлгоход хэцүү нь үнэн. Би та нарт Өөрийн гайхамшигт ажлаа харуулах гэж өнөөдөр та нарыг энд авчирсан юм!

Тайлбар:

а. Эх бичвэр “хийгдэж байгаа нь” гэдгийг гээсэн.

Өмнөх:ГУЧИН ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ГУЧИН ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ