Бүх хүн төрөлхтөн өнөөг хүртэл хэрхэн хөгжсөнийг чи мэдэх ёстой

6,000 гаруй жилийн ажил бүхэлдээ цаг хугацааны явцад аажмаар өөрчлөгдөж иржээ. Энэ ажлын өөрчлөлт нь бүх дэлхийн нөхцөл байдлын дагуу болсон. Бурханы удирдлагын төлөвлөгөө нь бүх хүн төрөлхтний хөгжлийн чиг хандлагаас хамаарч зөвхөн алхам алхмаар хувирч өөрчлөгдөж ирсэн ба үүнийг бүтээлийн эхэн үед урьдаас төлөвлөөгүй. Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө, эсвэл бүтээгдсэний ердөө дараа энэхүү ажлын эхний үе шат нь хуулийн үе шат, ажлын хоёр дахь үе шат нь нигүүлслийн үе шат; эсвэл ажлын гурав дахь үе шат нь байлдан дагуулалт байна гэж Ехова огт төлөвлөөгүй байсан ба түүнчлэн Тэр эхлээд Моабын удам угсааны бүлэг хүмүүсийн дунд ажиллаж, үүгээр дамжуулан бүх орчлон ертөнцийг байлдан дагуулна гэх мэтчилэн төлөвлөөгүй. Дэлхийг бүтээснийхээ дараа Тэр эдгээр үгийг хэлээгүй; Лотын өмнөх үед байтугай, Моабын дараа ч эдгээр үгийг хэлээгүй. Түүний бүх ажил аяндаа хийгдсэн. Яг ингэж л Түүний бүхий л зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөө хөгжсөн; ертөнцийг бүтээхээсээ өмнө Хүн Төрөлхтний Хөгжлийн Хураангуй Хүснэгт гэх мэтийн төлөвлөгөөг Тэр хэзээ ч зохиогоогүй. Өөрийнхөө ажлаар Бурхан Өөрийнхөө юу болохыг шууд илэрхийлдэг; Тэр төлөвлөгөө зохиох гэж тархиа гашилгадаггүй. Мэдээж, олон эш үзүүлэгч олон зөгнөл хэлсэн, гэхдээ Бурханы ажил үргэлж нарийн нягт төлөвлөгдсөөр ирсэн гэж хэлж болохгүй юм; зөгнөл хэлэх нь мөн л бодит ажил дээр суурилдаг. Түүний бүх ажил бол хамгийн бодит ажил юм. Тэрээр цаг хугацааны хөгжилтэй уялдан Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг ба аливаа зүйлсийн өөрчлөлтүүдийн дагуу Өөрийн хамгийн бодит ажлыг хэрэгжүүлдэг. Түүний хувьд, ажлаа хэрэгжүүлэх нь өвчтэй хүнд эм бичиж өгөхтэй адил; Тэрээр ажлаа хийх зуураа ажигладаг; тэгээд ажиглалтынхаа дагуу ажилладаг. Тэрээр ажлынхаа үе шат болгонд Өөрийн асар их мэргэн ухаан, арвин ур чадварыг илэрхийлэх чадвартай; Тэрээр тухайн эрин үеийн ажлын дагуу Өөрийн асар их мэргэн ухаан, асар их эрх мэдлээ илчилдэг ба эдгээр эрин үеийн турш Түүгээр буцаан авчруулсан ямар ч хүмүүст бүхий л зан чанараа харуулдаг. Тэр хүмүүсийн хэрэгцээг хангаж, эрин үе болгонд хийгдэх ёстой ажлын дагуу хийх ёстой ажлаа биелүүлдэг; Сатан тэднийг завхруулж чадахааргүй түвшний дагуу Тэр хүмүүсийн хэрэгцээг хангадаг. Ехова анх Адам, Еваг бүтээх үедээ газар дээр Бурханыг харуулах боломжийг тэдэнд олгож, бүтээлийн дунд Бурханы гэрчүүдтэй байхын төлөө байсан, гэвч Ева могойд уруу татагдсаныхаа дараа нүгэл үйлдсэн; Адам ч гэсэн адилхан зүйл хийсэн ба тэд цэцэрлэгт сайн, мууг таньж мэдэх модны жимсийг хамтдаа идсэн. Тиймээс, Ехова тэдний дунд нэмэлт ажил гүйцэтгэх хэрэгтэй болсон. Тэр тэдний нүцгэн байдлыг болоод амьтны арьсаар хийсэн хувцсаар биеэ халхалсныг харсан. Үүний дараа Тэр Адамд: “Чи эхнэрийнхээ үгийг сонсож, бүү ид гэж Миний чамд тушаасан модноос идсэн учир чамайг газар шороонд буцтал … чамаас болж газар хараагдлаа; учир нь чамайг газар шорооноос авсан. Чи тоос шороо тул тоос шороондоо буцна” гэжээ. Тэр эмэгтэйд хандан, “Жирэмсний чинь зовлон зүдгүүрийг Би улам ихэсгэнэ. Өвдөж зовж чи үр хүүхдээ төрүүлнэ. Эр нөхрөө чи эрмэлзэнэ, нөхөр чинь чамайг захирах болно” гэв. Тэр үеэс эхлээд Тэр тэднийг Еден Цэцэрлэгээс хөөж, орчин үеийн хүн одоо газар дээр амьдарч байгаатай адилаар цэцэрлэгийн гадаа амьдруулах болсон. Бурхан хүнийг бүр анх бүтээх үедээ, бүтээснийхээ дараа хүнийг могойгоор уруу татуулна гэж төлөвлөөгүй байсан учраас хүнийг болон могойг хараасан. Түүнд үнэндээ ийм төлөвлөгөө байгаагүй; энэ нь ердөө аливаа зүйлсийн өрнөл байсан ба Түүний бүтээл нь Түүнд шинэ ажил өгсөн юм. Ехова газар дээр Адам, Евагийн дунд энэ ажлаа гүйцэтгэсний дараа хүн төрөлхтөн хэдэн мянган жилийн туршид үргэлжлэн хөгжиж, “Ехова, дэлхий дээрх хүмүүсийн хорлонт муу нь үлэмж их бас зүрхнийх нь хамаг бодол санаархал ямагт муу муухай болсныг хараад, Өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглав… Гэвч Ноа Еховагийн мэлмийд тааллыг олжээ.” Энэ үед Еховад илүү их шинэ ажил гарч ирсэн, учир нь Түүний бүтээсэн хүн төрөлхтөн могойд уруу татагдсаныхаа дараа хэтэрхий нүгэлтэй болсон. Энэ нөхцөл байдлаас болж, Ехова тэр хүмүүсийн дундаас Ноагийн гэр бүлийг сонгож, тэднийг өршөөсөн ба дэлхийг үерээр устгах Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлсэн. Яг энэ өдрийг хүртэл хүн төрөлхтөн ийм байдлаар үргэлжлүүлэн хөгжиж, улам илүү завхарсан ба хүн төрөлхтний хөгжил оргилдоо хүрэх үед энэ нь мөн хүн төрөлхтний төгсгөл байх юм. Дэлхийн яг эхлэлээс төгсгөл хүртэл, Түүний ажлын дотоод үнэн нь үргэлж ийм байсан. Энэ нь хүн төрлийнхөө дагуу ангилагдахтай адилхан; хүн нэг бүр өөрсдийн хамаарах ангилалд эхнээсээ урьдчилан төлөвлөгдөнө гэж байхгүй, хүмүүс хөгжлийн үйл явцыг туулсныхаа дараа л аажмаар ангилалд хуваагддаг. Эцэстээ, бүрэн аврагдаж чадахгүй хэн ч өвөг дээдсүүддээ эргэн очих болно. Хүн төрөлхтөн доторх Бурханы нэг ч ажил дэлхий бүтээгдэх үед аль хэдийн бэлтгэгдсэн байдаггүй; харин энэ нь, хүн төрөлхтний дунд Өөрийн ажлыг алхам алхмаар илүү бодитоор, үнэхээр хэрэгжүүлэх боломжийг Бурханд олгодог зүйлсийн хөгжил юм. Энэ нь Ехова Бурхан, эмэгтэй хүнийг уруу татуулахын тулд могойг бүтээгээгүйтэй яг адилхан. Энэ нь Түүний тодорхой төлөвлөгөө байгаагүй, эсвэл Түүний санаатайгаар урьдчилан төлөвлөсөн зүйл байгаагүй; энэ нь гэнэтийн зүйл байсан гэж хэлж болно. Ехова, Адам, Ева хоёрыг Еден Цэцэрлэгээс хөөсний дараа дахин хэзээ ч хүнийг бүтээхгүй гэж амласан учраас энэ нь ийм байгаа юм. Гэхдээ энэ суурин дээр л хүмүүс Бурханы мэргэн ухааныг нээж илрүүлсэн бөгөөд энэ нь Миний өмнө дурдсантай адилаар: “Миний мэргэн ухаан, Сатаны хуйвалдаан дээр үндэслэж хэрэглэгддэг.” Хүн төрөлхтөн хэчнээн ялзармал болсон эсвэл могой тэднийг хэрхэн уруу татсан нь хамаагүй, Еховад Өөрийнх нь мэргэн ухаан байсаар байсан; тиймээс, Тэр энэ дэлхийг бүтээснээсээ хойш шинэ ажил эрхэлсэн ба энэхүү ажлын нэг ч алхам хэзээ ч давтагдаж байгаагүй. Сатан хуйвалдаануудыг тасралтгүй явуулсан; хүн төрөлхтөн Сатанаар тасралтгүй завхруулагдсан ба Ехова Бурхан ч гэсэн Өөрийн ухаалаг ажлыг тасралтгүй явуулсан билээ. Тэр хэзээ ч бүтэлгүйтээгүй бөгөөд дэлхийн бүтээлээс эхлээд өнөөг хүртэл Тэр хэзээ ч Өөрийн ажлыг зогсоогоогүй. Хүн төрөлхтөн Сатанаар завхруулагдсаны дараа, хүн төрөлхтнийг завхруулдаг Өөрийн дайсныг ялахын тулд Тэр хүмүүсийн дунд тасралтгүй ажилласан. Энэхүү тулаан нь эхнээсээ эхлээд дэлхийн төгсгөл хүртэл үргэлжлэх болно. Энэ бүх ажлыг хийхдээ Тэр Сатанаар завхруулагдсан хүн төрөлхтөнд Өөрийн агуу авралыг хүлээн авах боломж олгоод зогсохгүй, мөн тэдэнд Түүний мэргэн ухаан, төгс хүч, эрх мэдлийг харах боломжийг олгосон ба эцэст нь хорон мууг шийтгэж, сайныг шагнаснаар—Тэр хүн төрөлхтөнд зөвт зан чанараа харуулах болно. Тэр яг энэ өдрийг хүртэл Сатантай тулалдсан ба хэзээ ч ялагдаагүй, учир нь Тэр бол ухаалаг Бурхан бөгөөд Түүний мэргэн ухаан Сатаны явуулгад үндэслэн хэрэгждэг. Тиймээс Тэр тэнгэр дэх бүхнийг Өөрийн эрх мэдэлд захируулаад зогсохгүй, бас газар дээрх бүх зүйлийг хөлийнхөө гишгүүр дор амраадаг ба ялангуяа хүн төрөлхтөнд халдаж, зовоодог хорон муу хүмүүсийг Өөрийн гэсгээлтэд унагадаг. Ажлын бүх үр дүн нь Түүний мэргэн ухааны улмаас бий болсон. Хүн төрөлхтний оршин тогтнолоос өмнө Тэр хэзээ ч Өөрийн мэргэн ухааныг илчлээгүй, учир нь Түүнд тэнгэрт ч, газарт ч, эсвэл бүх орчлон ертөнцөд ямар ч дайсан байхгүй байсан ба байгаль дээр бүхэнд халдсан харанхуй хүчнүүд байгаагүй юм. Тэргүүн тэнгэрэлч Түүнээс урвасны дараа Тэр хүн төрөлхтнийг газар дээр бүтээсэн, хүн төрөлхтний улмаас Тэрээр тэргүүн тэнгэрэлч болох Сатантай хийсэн мянган жилийн дайнаа албан ёсоор эхлүүлсэн бөгөөд амжилттай үе шат бүрд энэхүү дайн улам эрчимжиж байсан юм. Түүний төгс хүчин болон мэргэн ухаан эдгээр үе шат бүрд байсан. Зөвхөн энэ удаа л тэнгэр, газар дахь бүх зүйл Түүний мэргэн ухаан, төгс хүчин болон ялангуяа Бурханы бодит байдлыг харж чадаж байгаа юм. Тэр одоо ч ийм бодит байдлаар Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлж байгаа; нэмж хэлэхэд, Тэр Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлэнгээ мөн Өөрийн мэргэн ухаан, төгс хүчнээ илчилдэг; Бурханы төгс хүчийг хэрхэн тайлбарлахыг, ялангуяа Бурханы бодит байдлыг яг хэрхэн тайлбарлахыг харуулахын тулд Тэр та нарт ажлын үе шат бүр дэх дотоод үнэнийг мэдэх боломжийг олгодог.

Иудас Есүсээс урвасан нь дэлхийг бүтээхээс өмнө урьдчилан тодорхойлогдсон байсан бус уу гэж зарим хүн гайхдаг. Үнэндээ тухайн үеийн бодит байдлын дагуу Ариун Сүнс үүнийг төлөвлөсөн юм. Үргэлж мөнгө хөрөнгө завшдаг Иудас гэдэг нэртэй хүн байсан нь зүгээр л тэгж таарсан юм. Тиймээс тэр энэ үүргийг гүйцэтгэж, ийм байдлаар үйлчлэхээр сонгогдсон. Энэ бол тухайн газрын эх сурвалжийг хэрэглэхийн жинхэнэ жишээ юм. Есүс эхэндээ энэ талаар мэдээгүй байсан; Иудасыг сүүлд илчлэгдэх үед л Тэр мэдсэн. Хэрвээ өөр хэн нэгэн энэ үүргийг гүйцэтгэх боломжтой байсан бол Иудасын оронд өөр хэн нэгэн үүнийг хийх байсан. Урьдчилан төлөвлөгдсөн зүйлс үнэндээ Ариун Сүнсээр нэгэн зэрэг хийгддэг. Ариун Сүнсний ажил үргэлж аяндаа хийгддэг; Тэр Өөрийн ажлыг хэдийд ч төлөвлөхөд Ариун Сүнс үүнийг биелүүлдэг. Ариун Сүнсний ажил маш бодитой гэж Би яагаад үргэлж хэлдэг юм бэ? Энэ нь хэзээ ч хуучин биш, дандаа шинэ байдаг, мөн үргэлж хамгийн шинэхэн нь биш гэж үү? Дэлхий бүтээгдэх үед Бурханы ажил аль хэдийн төлөвлөгдсөн байсан юм биш; ийм зүйл хэзээ ч болоогүй! Ажлын алхам бүр өөрийн харгалзах цаг хугацаанд зүй зохистой үр дүндээ хүрдэг ба тэд нэг нэгэндээ саад болдоггүй. Чиний санаан дахь төлөвлөгөө Ариун Сүнсний хамгийн сүүлийн ажилтай эн зэрэгцэж чадахгүй олон тохиолдол байдаг. Түүний ажил нь хүмүүсийн боддог шиг тийм энгийн байдаггүй, эсвэл хүмүүсийн төсөөлөл шиг тийм ч төвөгтэй байдаггүй; энэ нь хүмүүсийн одоогийн хэрэгцээний дагуу хэдийд ч хаана ч хүмүүсийг хангахаас бүрдэнэ. Хүмүүсийн мөн чанарыг Түүн шиг тодорхой мэддэг хэн ч байхгүй ба хүмүүсийн бодит хэрэгцээнд Түүний ажил шиг тохирдог зүйл юу ч байдаггүйн шалтгаан яг энэ юм. Тиймээс хүний үзэл бодлын үүднээс, Түүний ажил хэдэн мянган жилийн өмнөөс төлөвлөгддөг. Одоо та нарын дунд, та нарын нөхцөл байдлын дагуу ажиллангаа Тэр мөн ямар ч цагт, ямар ч газарт ажлаа хийж, үгээ хэлж байдаг. Хүмүүс тодорхой нөхцөлд байх үед яг тэдэнд хэрэгтэй үгсийг хэлдэг. Энэ нь Түүний ажлын эхний алхам, гэсгээлтийн цаг үетэй адил. Гэсгээлтийн цаг үеийн дараа, хүмүүс зарим зан авирыг харуулсан, тэд зарим байдлаар тэрслүү үйл хийж, зарим эерэг нөхцөл байдал гарч ирж, зарим сөрөг нөхцөл байдал ч мөн гарч ирсэн ба энэхүү сөрөг байдлын дээд хязгаар нь зарим түвшинд хүрсэн. Бурхан энэ бүх зүйл дээр үндэслэн Өөрийн ажлыг явуулсан ба эдгээрийг ашиглан Өөрийн ажлаар илүү дээр үр дүнд хүрсэн. Тэр хүмүүсийн одоогийн нөхцөл байдалтай хамаатайгаар хүмүүсийг хангах Өөрийн ажлыг л хийж байгаа. Тэр Өөрийн ажлын алхам бүрийг хүмүүсийн бодит нөхцөл байдлын дагуу хэрэгжүүлдэг. Бүх бүтээл Түүний гарт байдаг; Тэр тэднийг мэдэхгүй гэж үү? Хүмүүсийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан Бурхан хийгдэх ёстой ажлын дараагийн алхмыг хэдийд ч, хаана ч хэрэгжүүлдэг. Ямар ч гэсэн, энэ ажил олон мянган жилийн өмнөөс урьдчилан төлөвлөгдөөгүй; энэ нь хүний үзэл! Өөрийн ажлын үр нөлөөг ажиглангаа Тэр ажилладаг ба Түүний ажил тасралтгүй гүнзгийрч хөгжиж байдаг; Өөрийн ажлын үр дүнг ажиглангаа Тэр Өөрийн ажлын дараагийн үе шатыг хэрэгжүүлдэг. Тэр аажмаар өөрчлөн хувиргахын тулд олон зүйлийг ашигладаг ба цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр Өөрийн шинэ ажлаа хүмүүст илэрхий болгодог. Ийм төрлийн ажил нь хүмүүсийн хэрэгцээг хангах чадвартай, учир нь Бурхан хүмүүсийг хэтэрхий сайн мэддэг билээ. Ингэж л Тэр тэнгэрээс Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлдэг. Үүнтэй адилаар, бие махбодтой болсон Бурхан ийм байдлаар буюу бодит байдлын дагуу төлөвлөж, хүн төрөлхтний дотор ажилласнаар Өөрийн ажлыг хийдэг. Түүний ямар ч ажил, дэлхийг бүтээгдэхээс өмнө төлөвлөгдсөн байдаггүй ба энэ нь мөн урьдчилаад нарийн нягт төлөвлөгдсөн байдаггүй. Дэлхий бүтээгдсэнээс хоёр мянган жилийн дараа хүн төрөлхтөн маш ялзармал болсныг Ехова харсан ба эш үзүүлэгч Исаиагийн амыг ашиглан, Хуулийн эрин үе дууссаны дараа Тэр Нигүүлслийн эрин үед хүн төрөлхтнийг чөлөөлөх Өөрийн ажлыг явуулах болно гэж зөгнөсөн. Энэ нь Еховагийн төлөвлөгөө байсан, мэдээж энэхүү төлөвлөгөө нь тухайн үед Түүний ажигласан нөхцөл байдлын дагуу хийгдсэн; Тэр мэдээж Адамыг бүтээснийхээ яг дараа энэ тухай бодоогүй. Исаиа ердөө л зөгнөл хэлсэн, харин Ехова Хуулийн эрин үед үүнд зориулаад урьдчилан бэлдээгүй; харин ч Тэр үүнийг Нигүүлслийн эрин үеийн эхэнд хийж эхэлсэн ба Иосефийн зүүдэнд элч ирж, Бурхан махбод болно гэсэн мэдээгээр түүнийг гэгээрүүлэх үед л бие махбодтой болсон Бурханы ажил эхэлсэн. Хүмүүсийн төсөөлж байгаа шиг Бурхан энэ дэлхийг бүтээснийхээ дараа бие махбодтой болсон Өөрийн ажилд бэлтгээгүй; энэ нь хүн төрөлхтний хөгжлийн хэмжээ болон Сатантай хийсэн Түүний дайны төлөв байдлын дагуу л шийдэгдсэн юм.

Бурхан махбодод ирэх үед Түүний Сүнс хүнд бууж ирнэ; өөрөөр хэлбэл, Бурханы Сүнс махбод өмсдөг. Тэр Өөрийн ажлыг газар дээр явуулах ба Өөртэйгээ хамт хэдэн хязгаарлагдмал үе шатыг авчрахын оронд энэ ажил нь туйлын хязгааргүй байна. Ариун Сүнсний махбодоор хийдэг ажил бас л Түүний ажлын үр нөлөөгөөр тодорхойлогдох ба Тэр эдгээр зүйлийг ашиглан махбодод байхдаа ажлаа хэр урт хугацаагаар хийхээ тодорхойлдог. Ариун Сүнс Өөрийн ажлын алхам бүрийг шууд илчилдэг; Тэр үргэлжлүүлэн явах зуураа Өөрийн ажлыг шалган магадалдаг; энэ нь хүний төсөөллийн хязгаараас даван гарахуйц тийм ч ер бусын зүйл огт биш. Энэ нь тэнгэр, газар, бүх зүйлийг бүтээсэн Еховагийн ажилтай адилхан; Тэр нэгэн зэрэг төлөвлөдөг ба хийдэг. Тэр гэрлийг харанхуйгаас салгасан ба өглөө, орой бий болсон—үүнд нэг өдрийг зарцуулсан. Хоёр дахь өдөр нь Тэр тэнгэрийг бүтээсэн ба үүнд мөн нэг өдрийг зарцуулсан, тэгээд Тэр газрыг, далай тэнгисийг болон тэдгээрт суурьших зүйлсийг бүтээсэн нь мөн л нэг өдөр болсон. Энэ нь зургаа дахь өдрийг хүртэл үргэлжилсэн, тэр үед Бурхан хүнийг бүтээгээд газар дээрх бүх зүйлийг удирдахыг зөвшөөрсөн ба долоо дахь өдөр хүртэл Тэр бүх зүйлийг бүтээж дуусаад амарсан. Бурхан долоо дахь өдрийг ерөөж, үүнийг ариун өдөр болгосон. Тэр бүх зүйлийг бүтээхээсээ өмнө биш, харин бүх зүйлийг бүтээснийхээ дараа үүнийг ариун өдөр болгохоор шийдсэн. Энэ ажил нь мөн аяндаа хийгдсэн; бүх зүйлийг бүтээхээсээ өмнө Тэр дэлхийг зургаан өдөрт бүтээгээд долоо дахь өдөр нь амарна гэж шийдээгүй байсан; бодит байдал огтхон ч ийм байдаггүй. Тэр үүнийг хэлээгүй, Тэр үүнийг мөн төлөвлөөгүй. Ямар ч байсан Тэр бүх зүйлийн бүтээл нь зургаа дахь өдөр дуусах ба долоо дахь өдөр нь амарна гэж хэлээгүй; үүний оронд Тэр Өөрт нь юу сайн санагдсан түүнийхээ дагуу л бүтээсэн. Нэгэнт Тэр бүх зүйлийг бүтээж дуусахад аль хэдийн зургаа дахь өдөр болсон байсан. Хэрвээ бүх зүйлийг бүтээж дуусахад тав дахь өдөр байсан бол Тэр зургаа дахь өдрийг ариун өдөр болгон тогтоох байсан. Гэхдээ Тэр үнэндээ бүх зүйлийг зургаа дахь өдөр бүтээж дууссан ба улмаар долоо дахь өдөр нь ариун өдөр болж, энэ нь яг энэ өдрийг хүртэл уламжлагдан ирсэн. Тиймээс, Түүний одоогийн ажил нь ч гэсэн үүнтэй адилаар хийгддэг. Тэр та нарын нөхцөл байдлын дагуу та нарын хэрэгцээг хангаж, үгээ хэлдэг. Учир нь, Сүнс хүмүүсийн нөхцөл байдлын дагуу үгээ хэлж, ажилладаг; Сүнс бүхнийг ажиглаж харж, хэдийд ч хаана ч ажлаа хийдэг. Миний хийж байгаа бүхэн, та нарт өгч, олгож байгаа бүхэн бүгдээрээ та нарт хэрэгтэй зүйлс юм гэж хэлж болно. Тийм учраас Миний ямар ч ажил бодит байдлаас салангид байдаггүй гэж Би хэлдэг; энэ нь бүгд бодитой, учир нь “Бурханы Сүнс бүгдийг ажиглан харж байдаг” гэдгийг та нар бүгд мэднэ. Хэрвээ энэ нь бүгд цагаасаа өмнө шийдэгдсэн байсан бол хэтэрхий бүрмөсөн шийдэгдсэн байхгүй гэж үү? Бурхан бүтэн зургаан мянган жил ажилласан, тэгээд хүн төрөлхтнийг тэрслүү, эсэргүү, шударга бус, зальжин байж, махан биеийн завхрал, сатанлаг зан чанар, нүдний шунал тачаал, өөрсдийгөө өөгшүүлэх байдал зэрэгтэй байхаар урьдчилан төлөвлөсөн гэж чи боддог. Энэ нь урьдчилан төлөвлөгдөөгүй, харин ч Сатан завхруулснаас болсон юм. Зарим хүн: “Сатан ч гэсэн Бурханы эрх мэдэлд байсан биш гэж үү? Сатан ийм байдлаар хүнийг завхруулна, тэгээд дараа нь хүмүүсийн дунд Өөрийн ажлаа явуулна гэж Бурхан урьдчилан төлөвлөсөн” гэж хэлэх болно. Сатан хүн төрөлхтнийг завхруулна гэдгийг Бурхан үнэхээр урьдчилан төлөвлөх үү? Тэр зөвхөн хүн төрөлхтнийг хэвийн хүний амьдралаар амьдруулахыг л маш их хүсэж байгаа; Тэр хүн төрөлхтний амьдралыг туйлдуулна гэж үү? Тэгвэл Сатаныг ялж, хүн төрөлхтнийг аврах нь хий хоосон хичээл чармайлт болох биш үү? Хүн төрөлхтний тэрслүү байдал хэрхэн урьдчилан төлөвлөгдсөн байж болох юм бэ? Энэ нь үнэндээ Сатаны доромжлолоос болсон; үүнийг Бурхан яаж урьдчилан төлөвлөсөн байж болох юм бэ? Та нарын ойлгож байгаа Бурханы эрх мэдэл дэх Сатан болоод Миний ярьж байгаа Бурханы эрх мэдэл дэх Сатан нь маш өөр. Та нарын “Бурхан төгс хүчтэй бөгөөд Сатан түүний гарт байдаг” гэж хэлдгийн дагуу бол Сатан Түүнээс урвахгүй. Бурхан төгс хүчтэй гэж чи хэлээгүй гэж үү? Та нарын мэдлэг хэтэрхий хийсвэр ба бодит байдалтай үл тохирдог; хүн Бурханы бодлыг хэзээ ч ухан ойлгож чадахгүй, Бурханы мэргэн ухааныг ч хэзээ ч ойлгож чадахгүй! Бурхан бол төгс хүчтэй; энэ нь огтхон ч худлаа биш. Бурхан анх түүнд эрх мэдлийн хэсгийг өгсөн учраас тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урвасан. Мэдээж энэ нь Ева могойн уруу таталтад автсантай адил гэнэтийн явдал байсан. Гэсэн ч, Сатан урвалтаа яаж хэрэгжүүлэх нь хамаагүй, Бурханаас ялгаатай нь тэр бол төгс хүчтэй биш. Та нарын хэлснээр, Сатан хүчирхэг; тэр юу хийх нь хамаагүй, Бурханы эрх мэдэл түүнийг үргэлж ялдаг. Энэ бол “Бурхан төгс хүчтэй ба Сатан Түүний гарт байдаг” гэсэн үгийн цаана буй жинхэнэ утга билээ. Тиймээс, Сатантай хийх Түүний дайн нэг удаад нэг алхмаар урагшлах ёстой; цаашлаад, Сатаны ов мэхийн хариуд Тэр Өөрийн ажлыг төлөвлөдөг. Энэ нь, эрин үеүдийн дагуу Тэр хүмүүсийг аварч, Өөрийн мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилдэг гэсэн үг юм. Үүнтэй адилаар, эцсийн өдрүүд дэх ажлыг Нигүүлслийн эрин үеэс өмнө урьдчилан төлөвлөөгүй байсан; энэ нь дараах байдлаар дэс дараалалтайгаар урьдчилан төлөвлөгдөөгүй байсан: Нэгдүгээрт, хүний гадаад зан чанарыг өөрчилнө; хоёрдугаарт, гэсгээлт, шалгалтуудыг хүнээр хүлээн авхуулна; гуравдугаарт, хүнд үхлийн шалгалтыг туулуулна; дөрөвдүгээрт, Бурханыг хайрлах цаг үеийг хүнээр туулуулж, бүтээгдсэн зүйлийн шийдвэрийг илэрхийлүүлнэ; тавдугаарт, Бурханы хүслийг хүнд харуулж, Бурханыг бүрэн мэдүүлнэ, тэгээд хүнийг бүрэн төгс болгоно. Тэр энэ бүх зүйлийг Нигүүлслийн эрин үед төлөвлөөгүй байсан; харин ч Тэр өнөө үед эдгээрийг төлөвлөж эхэлсэн юм. Сатан ажиллаж байгаа, Бурхан ч гэсэн ажиллаж байгаа. Сатан завхарсан зан чанараа илэрхийлдэг байхад Бурхан шууд ярьж, зарим мөн чанарын зүйлсийг илчилдэг. Энэ бол өнөөдөр хийгдэж байгаа ажил ба энэхүү ижил төрлийн ажиллах зарчим аль эртнээс дэлхийг бүтээгдсэний дараа хэрэглэгдэж байсан юм.

Эхлээд Бурхан Адам, Еваг бүтээсэн ба Тэр бас могойг бүтээсэн. Бүх зүйлийн дотроос могой хамгийн хортой нь байсан; үүний бие хор агуулж байсан ба могойг хэрэглэхийн тулд Сатан энэ хорыг ашигласан. Еваг нүгэл үйлдэхэд уруу татсан зүйл нь могой байсан юм. Адам Евагийн дараа нүгэл үйлдсэн, дараа нь тэр хоёр сайн мууг ялган таних чадвартай болсон. Хэрвээ, могой Еваг уруу татаж, Ева Адамыг уруу татна гэдгийг Ехова мэдэж байсан бол яагаад тэднийг бүгдийг нь цэцэрлэг дотор тавьсан юм бэ? Хэрвээ Тэр эдгээр зүйлийг урьдчилан мэдэх чадвартай байсан бол яагаад могойг бүтээж, үүнийг Еден Цэцэрлэг дотор тавьсан юм бэ? Яагаад Еден Цэцэрлэг сайн мууг таньж мэдэх модны жимсийг агуулж байсан бэ? Тэр тэдэнд жимсийг идүүлэх гээгүй гэж үү? Еховаг ирэхэд Адам ч, Ева ч аль аль нь Түүнтэй нүүр тулж зүрхлээгүй ба зөвхөн тэр үед л, сайн мууг таньж мэдэх модны жимсийг идэж, могойн арга зальд автсаныг нь Ехова мэдсэн. Эцэст нь Тэр могойг харааж, Адам, Еваг хараажээ. Тэр хоёрыг модны жимснээс идэх үед Ехова юу хийж байгааг нь огт мэдээгүй байсан. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэй бөгөөд бэлгийн амьдрал нь замбараагүй болох хэмжээнд завхарсан ба тэр ч байтугай зүрх сэтгэлдээ өвөрлөсөн бүхэн нь бүгд нүгэлт муу, шударга бус болох хүртэл хэмжээнд очсон; тэд бүгд бузар бохир байсан. Тиймээс Ехова хүн төрөлхтнийг бүтээсэндээ харамссан. Үүний дараа Тэр дэлхийг үерээр устгах ажлаа хэрэгжүүлсэн ба Ноа болон түүний хөвгүүд амьд үлдсэн. Зарим зүйл үнэндээ хүмүүсийн төсөөлж байгаа шиг тийм ч дэвшилттэй, ер бусын байгаагүй. Зарим хүн: “Тэргүүн тэнгэрэлч Өөрөөс нь урвана гэдгийг Бурхан мэдэж байсан байж яагаад үүнийг бүтээсэн юм бэ?” гэж асуудаг. Эдгээр нь бодит баримт: Газар дэлхий хараахан оршин тогтноогүй байх үед тэргүүн тэнгэрэлч тэнгэрийн тэнгэрэлчүүдээс хамгийн агуу нь байсан юм. Тэр нь тэнгэр дэх бүх тэнгэрэлчийг захирч байсан; энэ нь Бурханы олгосон эрх мэдэл байв. Бурханыг оролцуулахгүйгээр тэрээр тэнгэрэлчүүдээс хамгийн агуу нь байсан. Дараа нь Бурхан хүнийг бүтээх үед тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эсрэг хамгийн том урвалтыг газар дээр хийсэн. Тэр хүмүүсийг удирдаж, Бурханы эрх мэдлийг давахыг хүссэн учраас Бурханаас урвасан гэж Би хэлдэг. Тэргүүн тэнгэрэлч Еваг нүгэлд уруу татсан; тэр өөрийн хаант улсыг газар дээр байгуулж, хүн төрөлхтнийг Бурханаас урвуулж, оронд нь тэднийг өөртөө дуулгавартай байлгахыг хүссэн учраас ингэсэн юм. Түүнийг дуулгавартай дагадаг олон зүйл байгааг тэр харсан; тэнгэрэлчүүд түүнийг дуулгавартай дагаж байсан, газар дээрх хүмүүс ч бас тэгж байсан. Араатан, шувууд, модод, ой, уулс, гол болон газар дээрх бүх зүйл хүний буюу Адам, Евагийн халамжид байсан, харинАдам, Ева хоёр түүнд дуулгавартай байсан. Тиймээс тэргүүн тэнгэрэлч Бурханы эрх мэдлийг давж, Бурханаас урвахыг хүссэн. Дараа нь тэр олон тэнгэрэлчийг Бурханаас урвахад хүргэсэн ба тэгээд тэд янз бүрийн бохир сүнснүүд болсон. Өнөөдрийг хүртэлх хүн төрөлхтний хөгжил тэргүүн тэнгэрэлчийн завхралаас үүдээгүй гэж үү? Тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урваж, хүн төрөлхтнийг завхруулсан учраас л хүн төрөлхтөн өнөөдөр ийм байдалд байгаа юм. Энэхүү алхам алхмаар хийгдэх ажил нь хүмүүсийн төсөөлдөг шиг хийсвэр бөгөөд энгийн биш юм. Сатан тодорхой учир шалтгаантайгаар урвалтаа явуулсан, гэсэн ч хүмүүс ийм энгийн зүйлийг ч ойлгох чадваргүй. Яагаад Бурхан тэнгэр газрыг болоод бүх зүйлийг бүтээсэн, мөн яагаад Сатаныг бүтээсэн юм бэ? Бурхан Сатаныг маш их жигшдэг учраас Сатан бол Түүний дайсан, тэгвэл яагаад Тэр Сатаныг бүтээсэн юм бэ? Сатаныг бүтээснээрээ Тэр дайсныг бүтээсэн биш гэж үү? Бурхан үнэндээ дайсныг бүтээгээгүй; үүний оронд Тэр тэнгэрэлчийг бүтээсэн ба дараа нь тэнгэрэлч Түүнээс урвасан юм. Түүний байр суурь маш агуу байсан учраас тэр Бурханаас урвахыг хүссэн. Энэ нь тохиолдлын зүйл байсан гэж хүн хэлж болох юм, гэхдээ бас энэ нь зайлшгүй чиг хандлага байсан. Энэ нь хүн зохих насанд хүрвэл гарцаагүй үхдэгтэй адилхан юм; бүх зүйл аль хэдийн тэрхүү шат хүртэл хөгжсөн. Зарим утгагүй хүмүүс ингэж хэлдэг: “Сатан Таны дайсан байхад Та яагаад үүнийг бүтээсэн юм бэ? Тэргүүн тэнгэрэлч Танаас урвана гэдгийг Та мэдээгүй юу? Та мөнхөөс мөнхөд эн тэнцүү байхгүй юу? Та түүний уг чанарыг мэдээгүй юу? Энэ нь Танаас урвана гэдгийг Та тодорхой мэдэж байсан байж яагаад үүнийг тэргүүн тэнгэрэлч болгосон юм бэ? Үүний урвалтын асуудлыг хүн үл хайхарсан ч, энэ нь хүн төрөлхтнийг завхруулахын тулд олон тэнгэрэлчийг удирдан хүний ертөнцөд бууж ирсэн; өнөөдрийг хүртэл, Та Өөрийн зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөгөө дуусгаж чадахгүй байгаа.” Эдгээр үг зөв үү? Ийм маягаар бодох үедээ чи дэмий зүйлээр өөртөө төвөг удаж байгаа бус уу? Бас бусад нь ингэж хэлдэг: “Өнөөдрийг хүртэл Сатан хүн төрөлхтнийг ялзруулаагүй бол Бурхан хүн төрөлхтнийг ингэж аврахгүй байх байсан. Энэ тохиолдолд, Бурханы мэргэн ухаан болоод төгс хүчин үл харагдах байсан; Түүний мэргэн ухаан хаана илэрч гарах юм бэ? Тиймээс Бурхан хүн төрөлхтнийг Сатаны төлөө бүтээсэн; ирээдүйд Бурхан Өөрийн төгс хүчийг илчлэх болно—тэгэхгүй бол хүн Бурханы мэргэн ухааныг хэрхэн мэдэж авах юм бэ? Хэрвээ хүн Түүнийг эсэргүүцээгүй, Түүний өмнө тэрслүү зан гаргаагүй бол Түүний үйл хэрэг илэрхийлэгдэх хэрэггүй байсан. Хэрвээ бүх бүтээл Түүнийг хүндлэн биширч, Түүнд дуулгавартай байсан бол Түүнд хийх ажил байхгүй байх байсан.” Энэ нь бодит байдлаас бүр ч илүү хол хөндий бөгөөд учир нь Бурханд ямар ч бохир зүйл байхгүй учраас Тэр бохир завааныг бүтээж чадахгүй юм. Тэр дайснаа ялж, Өөрийн бүтээсэн хүн төрөлхтнийг аварч, Түүнийг үзэн яддаг, Түүнээс урваж, Түүнийг эсэргүүцдэг бөгөөд хамгийн анх Түүний ноёрхол дор байж, Түүнд харьяалагдаж байсан чөтгөрүүд болон Сатаныг ялахын тулд үйл хэргээ илчилдэг; Тэр эдгээр чөтгөрийг ялахыг хүсдэг ба ингэснээр Өөрийн төгс хүчийг бүх зүйлд илчилдэг. Хүн төрөлхтөн болоод газар дээрх бүх зүйл одоо Сатаны эзэмшил дор буюу хорон санаатны эзэмшил дор байгаа. Бурхан Өөрийн үйл хэргийг бүх зүйлд илчлэхийг хүсэж байгаа ба ингэснээр хүмүүс Түүнийг мэдэж авч, тэгснээр Сатаныг ялж, эцэст нь дайснаа дарна. Энэ ажил нь бүхэлдээ, Өөрийн үйл хэргийг илчилснээр дамжуулан хийгдэх болно. Түүний бүх бүтээл Сатаны эзэмшил дор байгаа ба Тэр тэдэнд Өөрийн төгс хүчийг илчилж, ингэснээр Сатаныг ялахыг хүсдэг. Хэрвээ Сатан байдаггүй байсан бол Тэр Өөрийн үйл хэргийг илчлэх хэрэггүй байх байсан. Сатаны хөндлөнгийн оролцоо байгаагүй бол Тэр хүн төрөлхтнийг бүтээгээд тэднийг Еден Цэцэрлэгт амьдруулах байсан юм. Сатаны урвалтаас өмнө Тэр яагаад Өөрийн үйл хэргийг тэнгэрэлчүүд болоод тэргүүн тэнгэрэлчид хэзээ ч илчлээгүй юм бэ? Хэрвээ тэнгэрэлчүүд болоод тэргүүн тэнгэрэлч Түүнийг мэдэж, анх Түүнд дуулгавартай байсан бол Тэр эдгээр утга учиргүй ажлыг хэрэгжүүлэх хэрэггүй байх байсан. Сатан болон чөтгөрийн оршин тогтнолын улмаас хүмүүс Түүнийг эсэргүүцэж, тэрслүү зан чанараар дүүрсэн, иймээс Бурхан Өөрийн үйл хэргийг илчлэхийг хүссэн юм. Тэр Сатантай дайн хийхийг хүссэн учраас Сатаныг ялахын тулд эрх мэдлээ ашиглах ёстой ба Сатаныг ялахын тулд Өөрийн үйл хэргийг ашиглах ёстой; ийм байдлаар, хүн төрөлхтний дунд явуулж байгаа Түүний авралын ажил нь хүмүүст Түүний мэргэн ухаан болон төгс хүчийг харуулна. Бурханы өнөөдөр хийж байгаа ажил утга учиртай бөгөөд зарим хүний ингэж хэлдэгтэй огт адилгүй: “Таны хийж байгаа ажил зөрчилдөөнтэй биш гэж үү? Ажлын энэ дэс дараалал чинь зүгээр л Өөртөө төвөг удсан зүйл биш гэж үү? Та Сатаныг бүтээсэн, тэгээд үүнийг Өөрөөсөө урвуулж, Өөрийгөө эсэргүүцүүлсэн. Та хүн төрөлхтнийг бүтээсэн, тэгээд дараа нь үүнийг Сатанд гардуулж өгсөн ба Адам Ева хоёрыг уруу татагдахыг Та зөвшөөрсөн. Нэгэнт Та энэ бүхнийг санаатайгаар хийсэн учраас Та яагаад хүн төрөлхтнийг жигшиж байгаа юм бэ? Яагаад Та Сатаныг жигшдэг юм бэ? Энэ бүхэн нь Таны хийсэн зүйлс биш гэж үү? Танд үзэн ядах юм юу байгаа юм бэ?” Олон хөгийн хүмүүс тэгж хэлэх болно. Тэд Бурханыг хайрлахыг хүсдэг боловч зүрх сэтгэлдээ Бурханд гомдоллодог—хэчнээн зөрчилдөөнтэй вэ! Чи үнэн байдлыг ойлгодоггүй, чамд хэтэрхий олон ер бусын бодол байдаг ба тэр ч байтугай чи үүнийг Бурханы алдаа гэж заргалддаг—чи хэчнээн инээдтэй вэ! Үнэнээр тоглодог хүн бол чи; энэ нь Бурханы алдаа биш! Зарим хүн бүр ахин дахин гомдоллосоор байдаг: “Та Сатаныг бүтээж, хүн төрөлхтнийг Сатанд өгсөн. Хүн төрөлхтөн сатанлаг зан чанартай; тэднийг уучлахын оронд Та тодорхой хэмжээнд тэднийг жигшдэг. Эхэндээ Та хүн төрөлхтнийг тодорхой хэмжээнд хайрласан. Та Сатаныг хүний ертөнц рүү буулгасан ба одоо Та хүн төрөлхтнийг жигшдэг. Та хүн төрөлхтнийг жигшдэг ба хайрладаг—үүний тайлбар юу вэ? Энэ нь зөрчилдөөнтэй байдал биш гэж үү?” Та нар үүнийг хэрхэн харахаас үл хамааран, энэ нь тэнгэрт болсон зүйл; ийм байдлаар тэргүүн тэнгэрэлч Бурханаас урвасан ба хүн төрөлхтөн ийм байдлаар завхруулагдаж, ийм байдлаар өнөөг хүртэл үргэлжлүүлсэн. Та нар үүнийг ямар үгээр илэрхийлэхээс үл хамааран энэ нь бүхий л түүх юм. Гэсэн хэдий ч, Бурхан та нарыг аврахын тулд, Сатаныг ялахын тулд өнөөдрийн ажлаа хийж байгаа гэдгийг та нар ойлгох ёстой.

Тэнгэрэлчүүд нэн сул дорой, ямар ч чадвар эзэмшээгүй байсан учраас хэрвээ эрх мэдэл өгвөл биеэ тоож эхэлдэг, ялангуяа бусад өөр ямар ч тэнгэрэлчээс өндөр байр суурьтай байсан тэргүүн тэнгэрэлчийн хувьд ингэх байсан. Тэргүүн тэнгэрэлч бол бүх тэнгэрэлчийн хаан нь байсан. Энэ нь олон сая тэнгэрэлчийг захирч байсан ба Еховагийн доор байсан түүний эрх мэдэл өөр ямар ч тэнгэрэлчийнхээс давсан. Тэрээр энийг, тэрийг хийхийг хүссэн ба дэлхийг удирдахын тулд хүний ертөнц рүү тэнгэрэлчүүдийг удирдан дагуулсан. Бурхан хорвоо ертөнцийг захирдаг гэж хэлсэн; хорвоо ертөнц бол түүний захирах ёстой зүйл гэж тэргүүн тэнгэрэлч хэлсэн ба тиймээс тэр Бурханаас урвасан. Тэнгэрт Бурхан өөр ертөнцийг бүтээсэн. Тэргүүн тэнгэрэлч энэ дэлхийг захирахыг хүссэн ба мөн хүний ертөнцөд буухыг хүссэн. Бурхан түүнд ингэж хийхийг зөвшөөрнө гэж үү? Тиймээс Тэр тэргүүн тэнгэрэлчийг цохиж, агаар луу доош шидсэн юм. Тэр хүмүүсийг завхруулсан цагаас хойш хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Бурхан түүнтэй дайтах болсон; Тэр түүнийг ялахын тулд энэ зургаан мянганыг ашигласан. Төгс хүчит Бурханы талаарх та нарын төсөөлөл Бурханы одоо явуулж байгаа ажилтай нийцдэггүй; энэ нь бодит байдал дээр боломжгүй ба маш утгагүй! Үнэндээ Бурхан, тэргүүн тэнгэрэлчийг Өөрөөс нь урвасны дараа л түүнийг дайснаа гэж зарласан. Урвалтынхаа улмаас л тэр хүний дэлхийд ирснийхээ дараа хүн төрөлхтөн дээр гишгэлсэн ба энэ шалтгааны улмаас хүн төрөлхтөн энэ үе шат хүртэл ийнхүү хөгжсөн юм. Үүний дараа Бурхан Сатантай дараах тангаргийг тавьсан: “Би чамайг ялж, Өөрийн бүтээл болох хүн төрөлхтнийг аварна.” Сатан эхэндээ үнэмшээгүй ба “Та үнэндээ надад юу хийж чадах юм бэ? Та үнэхээр намайг агаар луу цохиж чадна гэж үү? Та үнэхээр Намайг ялж чадна гэж үү?” хэмээн хэлсэн. Бурхан агаар луу хаясныхаа дараа тэргүүн тэнгэрэлчид цаашид анхаарал хандуулаагүй ба хожим нь Сатаны байнгын үймээнийг үл хайхран хүн төрөлхтнийг аварч, Өөрийн ажлыг хийж эхэлсэн. Сатан энэ, тэрийг хийж чаддаг байсан, гэхдээ энэ нь урьд нь өөрт нь Бурханы өгсөн эрх мэдлийн ач байв; тэр эдгээр зүйлийг өөртөө аван агаарт гарсан ба өнөөг хүртэл тэдгээрийг хадгалсан. Тэргүүн тэнгэрэлчийг агаар луу цохихдоо Бурхан эрх мэдлийг нь буцааж аваагүй, иймээс Сатан хүн төрөлхтнийг үргэлжлүүлэн завхруулсан юм. Нөгөө талаар, бүтээгдсэнийх нь дараа Сатаны завхруулсан хүн төрөлхтнийг Бурхан аварч эхэлсэн. Бурхан тэнгэрт байхдаа Өөрийн үйл хэргийг илчлээгүй; гэсэн хэдий ч, газар дэлхийг бүтээхээсээ өмнө, Өөрийн тэнгэрт бүтээсэн дэлхий дэх үйл хэргийг харах боломжийг хүмүүст олгож, тэгснээр хүмүүсийг тэнгэрээс дээш хөтөлсөн. Тэр тэдэнд мэргэн ухаан болон оюун ухааныг өгсөн ба дэлхийд амьдруулахаар тэр хүмүүсийг удирдсан. Мэдээж та нарын хэн ч энэ тухай өмнө нь сонсож байгаагүй. Дараа нь, Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсний дараа тэргүүн тэнгэрэлч хүн төрөлхтнийг завхруулж эхэлсэн; газар дэлхий дээр бүх хүн төрөлхтөн эмх замбараагүй байдалтай болсон. Тэр үед л Бурхан Сатаны эсрэг дайнаа эхлүүлсэн ба тэр үед л хүмүүс Түүний үйл хэргийг харсан. Эхэндээ тийм үйл хэрэг хүн төрөлхтнөөс нуугдмал байв. Сатан агаар луу цохигдсоныхоо дараа өөрийнхөө юмыг хийж, Бурхан ч Өөрийнхөө ажлыг үргэлжлүүлэн хийсэн ба эцсийн өдрүүдийг хүртэл Сатантай тасралтгүй дайн хийсэн билээ. Одоо бол Сатан устгагдах ёстой цаг үе. Эхлээд Бурхан түүнд эрх мэдэл өгсөн, дараа нь түүнийг агаар руу цохисон, гэсэн ч тэр эсэргүүцсэн хэвээр байв. Дараа нь, газар дээр тэр хүн төрөлхтнийг завхруулсан боловч Бурхан үнэндээ газар дээр хүн төрөлхтнийг удирдаж байсан. Сатаныг ялахын тулд Бурхан Өөрийн удирдлагыг ашигладаг. Хүмүүсийг завхруулснаар Сатан хүний хувь заяаг эцэслэж, Бурханы ажлыг түйвээдэг. Нөгөө талаар, Бурханы ажил бол хүн төрөлхтний аврал билээ. Бурханы ажлын аль алхам нь хүнийг аврахын төлөө байгаагүй вэ? Аль алхам нь хүмүүсийг цэвэрлэж, тэднийг зөв шударга болгож, хайрлуулж чадах дүр төрхтэйгээр амьдруулахын төлөө байдаггүй вэ? Харин Сатан үүнийг хийдэггүй. Тэр хүн төрөлхтнийг завхруулдаг; хүн төрөлхтнийг завхруулах ажлаа хорвоо ертөнц даяар тасралтгүй явуулдаг. Мэдээж Бурхан ч гэсэн Өөрийн ажлыг хийж байгаа. Тэр Сатанд ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Сатанд хэчнээн их эрх мэдэл байх нь хамаагүй, эрх мэдлийг нь Бурхан л өгсөн; Бурхан зүгээр л Өөрийн бүх эрх мэдлийг үүнд өгөөгүй, тэр юу ч хийсэн бай, Бурханаас илүү байж чадахгүй ба үргэлж Бурханы гарт байх болно. Бурхан Өөрийн ямар ч үйл хэргийг тэнгэрт байхдаа илчлээгүй. Тэр ердөө тэнгэрэлчүүдийг хянуулахын тулд л Сатанд бага хэмжээний эрх мэдэл өгсөн. Тиймээс, тэр юу ч хийсэн бай энэ нь Бурханы эрх мэдлийг давж чадахгүй, учир нь анхнаасаа Бурханы түүнд өгсөн эрх мэдэл хязгаарлагдмал юм. Бурхан ажиллаж байхад Сатан түйвээдэг. Эцсийн өдрүүдэд тэр түйвээнээ дуусгах ба үүний нэгэн адил Бурханы ажил ч гэсэн дуусаж, Бурханы бүрэн төгс болгохыг хүсдэг төрлийн хүн ч бүрэн төгс болгуулна. Бурхан хүмүүсийг эерэгээр чиглүүлдэг; Түүний амь бол амийн ус, хэмжээлшгүй агаад хязгааргүй. Сатан хүнийг тодорхой хэмжээнд завхруулсан; эцэстээ амийн амьд ус хүнийг бүрэн төгс болгох болно, тэгээд Сатан хөндлөнгөөс оролцож, өөрийн ажлыг явуулах боломжгүй болох юм. Тиймээс, Бурхан энэ хүмүүсийг бүрэн олж авах болно. Сатан одоог хүртэл үүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсаар байгаа; тэр өөрөө байнга Бурханы эсрэг сөрөн зогсдог, гэхдээ Бурхан ямар ч анхаарал хандуулдаггүй. Би Сатаны бүх харанхуй хүчийг, үүний бүх харанхуй нөлөөг ялах болно гэж Тэр хэлсэн. Энэ нь одоо махан биеэр явагдах ёстой ажил бөгөөд бие махбодтой болохын утга учир юм. Энэ нь эцсийн өдрүүдэд Сатаныг ялах ажлыг дуусгаж, Сатанд харьяалагддаг бүх зүйлийг арчин хаяхын төлөө байдаг. Бурхан Сатаныг ялах нь гарцаагүй! Сатан үнэндээ аль хэдийн бүтэлгүйтсэн. Агуу улаан лууны нутаг даяар сайн мэдээ тархаж эхлэх үед тэр нь бие махбодтой болсон Бурханы ажиллаж эхэлсэн буюу энэ ажил явагдаж эхэлсэн үе бөгөөд Сатан бүрэн ялагдсан, учир нь бие махбодтой болсон Бурхан Сатаныг ялах учиртай байсан билээ. Бурхан дахин нэг удаа махбод болж, Өөрийн ажлыг хэрэгжүүлж эхлэхийг Сатан харсан ба ямар ч хүч энэ ажлыг зогсоож чадахгүйг бас харсан. Тиймээс, энэ ажлыг харах үедээ цочирдон мэгдэж, цаашид юу ч хийж зүрхлэхгүй болсон. Эхэндээ Сатан маш их мэргэн ухааныг эзэмшсэн ба Бурханы ажилд саад болж, түйвээж чадлаа гэж бодсон; гэсэн хэдий ч, Бурхан дахин нэг удаа махбод болж, Өөрийнхөө ажилд түүний тэрслүү занг ашиглан хүн төрөлхтний төлөөх илчлэлт, шүүлт болгож, улмаар хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж, өөрийг нь ялна гэж тэр бодоогүй юм. Бурхан түүнээс илүү ухаантай ба Бурханы ажил түүнээс хамаагүй илүү. Тиймээс Би дараах зүйлийг өмнө нь хэлж байсан: Миний хийдэг ажил бол Сатаны ов залийн хариуд хэрэгждэг. Эцэстээ Би Өөрийн төгс хүчит байдлыг болон Сатаны хүчин мөхөс байдлыг илчлэх болно. Бурхан Өөрийн ажлыг хийх үед Сатан араас нь салахгүй дагаж байдаг, эцэст нь бүрэн устгагдах үедээ тэр өөрийг юу цохисныг ч мэдэхгүй! Тэрээр аль хэдийн сүйрэн унаж, няцлуулсныхаа дараа л үнэнийг ухаарах болно; харин тэр үед аль хэдийн галт нууранд шатаж байх болно. Тэгэхэд л тэр бүрэн үнэмшихгүй гэж үү? Учир нь түүнд цаашид ашиглах арга заль үгүй байх болно!

Бурханы зүрх сэтгэлийг хүн төрөлхтний төлөөх уй гашууд автахад хүргэдэг зүйл нь энэхүү алхам алхмаар хийгдэх бодит ажил бөгөөд ингэснээр Сатантай хийсэн Түүний дайн 6,000 жилийн турш үргэлжилсэн. Тиймээс Бурхан: “Би дахин хэзээ ч хүн төрөлхтнийг бүтээхгүй, мөн тэнгэрэлчүүдэд дахин эрх мэдэл олгохгүй” гэж хэлсэн. Тэр үеэс эхлээд, тэнгэрэлчүүд газар дээр ажиллахаар ирэхдээ ердөө л Бурханыг ажлаа хийхэд нь дагаж байсан. Тэр хэзээ ч тэнгэрэлчүүдэд эрх мэдэл өгөөгүй. Израильчуудын харсан тэнгэрэлчүүд хэрхэн ажиллаж байсан бэ? Тэд хүмүүсийн зүүдэнд үзэгдэж, Еховагийн үгийг дамжуулж байсан. Есүс цовдлогдсоныхоо дараа гурав хоноод дахин амилах үед тэнгэрэлчүүд бул чулууг хажуу тийш түлхсэн; Бурханы Сүнс энэ ажлыг өөрөө хийгээгүй. Зөвхөн тэнгэрэлчүүд л ийм ажил хийж байсан; тэд туслах үүрэг гүйцэтгэсэн ба ямар ч эрх мэдэлгүй байсан, учир нь Бурхан тэдэнд дахин хэзээ ч эрх мэдэл олгохгүй юм. Хэсэг хугацаанд ажилласны дараа газар дээр Бурханы ашиглаж байсан хүмүүс Бурханы байр суурийг авч, “Би хорвоо ертөнцийг даван гармаар байна! Би гуравдагч тэнгэрт зогсмоор байна! Бид бүрэн эрх мэдэлтэйгээр хаанчлахыг хүсэж байна!” гэж хэлсэн. Тэд хэдэн өдрийн ажлынхаа дараа биеэ тоосон; тэд газар дээрх бүрэн эрх мэдлийг хүссэн, өөр үндэстэн байгуулахыг хүссэн, өөрсдийн хөл доорх бүх зүйлийг хүссэн ба гуравдагч тэнгэрт зогсохыг хүссэн. Чи ердөө л Бурханаар ашиглагдаж байгаа хүн гэдгээ мэдэхгүй гэж үү? Чи яаж гуравдагч тэнгэр лүү гарч чадах юм бэ? Бурхан газар дээр ирж ажиллахдаа чимээгүйхнээр, хашхиран уйлахгүйгээр Өөрийн ажлыг дуусгасныхаа дараа сэмхэн явдаг. Тэр хэзээ ч хүмүүс шиг уйлж хашхирдаггүй, харин ч Өөрийн ажлыг бодитоор хэрэгжүүлдэг. Тэр сүмд ороод, “Би та нарыг бүгдийг арчин хаях болно! Би та нарыг харааж, гэсгээнэ!” гэж хэзээ ч бархирдаггүй. Тэр зүгээр л Өөрийн ажлыг хийдэг ба дууссаныхаа дараа явдаг. Өвчтэйг эдгээж, муу ёрын сүнсийг хөөж, индэр дээрээс бусдад номлож, урт ихэмсэг илтгэл тавьдаг ба бодит бус зүйлсийг хэлэлцдэг тэр шашны пастор голдоо ортол биеэ тоосон байдаг! Тэд бол тэргүүн тэнгэрэлчийн үр удам билээ!

6,000 жилийн ажил өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж, Бурхан олон үйл хэргээ аль хэдийн илчилсэн ба үүний гол зорилго нь Сатаныг ялж, бүх хүн төрөлхтөнд аврал авчрах явдал байлаа. Тэнгэрт байгаа бүх зүйл, газарт байгаа бүх зүйл, далай тэнгис дэх бүх зүйл болоод түүнчлэн газар дээрх Бурханы бүтээлийн эцсийн ганц бай бүрд Бурханы төгс хүчийг харж, Бурханы бүх үйл хэргийг харах боломж олгохын тулд Тэр энэ боломжийг ашигласан. Тэр бүх хүн төрөлхтөнд Өөрийн үйл хэргийг илчилж, Түүнийг магтаж, Сатаныг ялсан Түүний мэргэн ухааныг өргөмжлөх боломжийг хүмүүст олгохын тулд Сатаныг ялах боломжийг шүүрэн авдаг. Газар дээрх, тэнгэр дэх болон далай доторх бүх зүйл Түүнд алдар сууг авчирч, Түүний төгс хүчийг магтаж, Түүний бүх үйл хэргийг магтаж, Түүний ариун нэрийг хашхирна. Энэ нь Тэр Сатаныг ялсны нотолгоо; Сатаныг байлдан дагуулсны нотолгоо; үүнээс ч чухал нь, хүн төрөлхтнийг аварсны нотолгоо юм. Бурханы бүх бүтээл Түүнд алдар суу авчирч, Өөрийн дайсныг ялж, ялгууснаар буцан ирсэнд нь Түүнийг магтах ба Түүнийг агуу ялгуусан Хаан хэмээн магтдаг. Түүний зорилго бол зүгээр л Сатаныг ялах биш, иймээс Түүний ажил 6,000 жилийн турш үргэлжилсэн. Тэр Сатаны ялагдлыг ашиглан хүн төрөлхтнийг авардаг; Сатаны ялагдлыг ашиглан Өөрийн үйл хэргийг илчилж, Өөрийн бүх алдар сууг илчилдэг. Тэр алдар сууг олж авах болно, мөн үй түмэн тэнгэрэлч бүгд Түүний алдрыг харна. Тэнгэр дэх зарлага элчүүд, газар дээрх хүн төрөлхтөн болон газар дээрх бүх бүтээл Бүтээгчийн алдар сууг харна. Энэ нь Түүний хийдэг ажил юм. Тэнгэр дэх болон газар дээрх Түүний бүтээл бүгдээрээ Түүний алдрыг харах бөгөөд Сатаныг бүрэн ялсны дараа Тэр ялгууснаар эргэн ирж, хүн төрөлхтнөөр Өөрийгөө магтуулна. Ийнхүү Тэр эдгээр талын аль алийг амжилттай биелүүлнэ. Эцэстээ бүх хүн төрөлхтөн Түүгээр байлдан дагуулагдах ба эсэргүүцэж, тэрсэлж байгаа хэнийг ч Тэр арчин хаях болно, өөрөөр хэлбэл, Сатанд харьяалагддаг бүх хүнийг Тэр арчин хаяна. Чи одоо Бурханы энэ бүх үйл хэргийг харж байгаа, гэсэн ч чи одоо ч эсэргүүцэн, тэрсэлж, захирагддаггүй; чи өөрийнхөө дотор олон зүйлийг өвөрлөдөг ба хүссэн зүйлээ хийдэг; чи өөрийн шунал тачаал, дуртай зүйлийг дагадаг—энэ нь бүгд тэрслүү байдал, эсэргүүцэл юм. Махан биеийн төлөө, өөрийн шунал тачаалын төлөө, өөрийн дуртай зүйлсийн төлөө, дэлхийн төлөө, Сатаны төлөө Бурханд итгэх нь бүхэлдээ бохир заваан, эсэргүүцэл ба тэрслүү байдал юм. Одоо төрөл бүрийн итгэл байдаг: Зарим хүн гай гамшгаас хоргодох газар эрж хайдаг ба бусад нь ерөөл олж авахаар эрэлхийлдэг, тэгэхэд зарим хүн нууц далд явдлуудыг ойлгохыг хүсдэг ба бусад нь мөнгө олж авахаар оролддог. Энэ нь бүхэлдээ эсэргүүцэл, доромжлол! Хүн эсэргүүцэж, тэрсэлж байна гэвэл—энэ нь эдгээр зүйлтэй хамаатай байдаггүй гэж үү? Олон хүн одоо дургүйцэж, гомдоллож, шүүлт хийдэг. Энэ нь бүхэлдээ муу нэгний хийдэг зүйл; мөн хүний эсэргүүцэл ба тэрслүү байдал; тийм хүмүүс Сатанаар эзэмдүүлж, нөлөөнд нь ордог. Бурханы олж авдаг хүмүүс бол Түүнд бүрэн захирагддаг хүмүүс, Сатанаар завхруулагдсан ч гэсэн, одоо Түүний ажлаар авруулж, байлдан дагуулагдсан хүмүүс юм, зовлон зүдүүрийг туулж, эцэстээ Бурханаар бүрэн авхуулсан бөгөөд цаашид Сатаны эзэмшил дор амьдрахаа больж, шударга бус байдлаас чөлөөлөгдсөн хүмүүс, ариун байдлыг амьдран харуулахад бэлэн байгаа хүмүүс бөгөөд—эдгээр нь хамгийн ариун хүмүүс юм; тэд бол ариун хүмүүс. Хэрвээ чиний одоогийн үйлдлүүд Бурханы шаардлагын нэг хэсэгтэй тохирдоггүй бол чи таягдан хаягдана. Энэ бол маргашгүй. Бүх зүйл өнөөдрийн дагуу явагддаг; хэдийгээр Тэр чамайг урьдчилан төлөвлөж, сонгосон ч өнөөдрийн үйлдэл чинь төгсгөлийг чинь тодорхойлох болно. Хэрвээ чи одоо хөл нийлүүлж чадахгүй бол таягдан хаягдана. Хэрвээ одоо хөл нийлүүлж чадахгүй юм бол чи яаж дараа нь хөл нийлүүлж чадах юм бэ? Одоо чиний өмнө ийм агуу тэмдэг гайхамшиг гарч ирсэн ч чи мөн л итгэдэггүй. Надад хэлээч, Тэр Өөрийн ажлыг дуусгаад, цаашид дахиж ийм ажил хийхгүй байх үед чи дараа нь Түүнд яаж итгэх юм бэ? Тэр үед Түүнийг дагах нь чиний хувьд бүр ч боломжгүй байх болно! Дараа нь Бурхан, нүгэлтэй юу, эсвэл зөв шударга уу гэдгийг чинь тодорхойлохын тулд, эсвэл төгс болгуулах уу, эсвэл таягдан хаягдах уу гэдгийг чинь тодорхойлохын тулд бие махбодтой болсон Бурханд хандах хандлага болоод мэдлэг, мөн туршлага дээр чинь суурилна. Чи одоо тодорхой харах ёстой. Ариун Сүнс ийм байдлаар ажилладаг: Чиний өнөөдрийн үйлдлийн дагуу Тэр чиний төгсгөлийг тодорхойлдог. Өнөөдрийн үгийг хэн хэлдэг вэ? Хэн өнөөдрийн ажлыг хийдэг вэ? Чи өнөөдөр таягдан хаягдах уу гэдгийг хэн шийддэг вэ? Чамайг төгс болгохыг хэн шийддэг вэ? Энэ бүхнийг Би Өөрөө хийдэг бус уу? Эдгээр үгийг Би Өөрөө хэлж, ажлыг Би Өөрөө хийдэг. Хүмүүсийг харааж, гэсгээж, шүүх нь бүгд Миний ажлын нэг хэсэг. Эцэст нь чамайг таягдан хаях нь ч бас Миний ажил байх болно. Бүгдээрээ Миний мэдэх хэрэг! Чамайг төгс болгох нь Миний мэдэх хэрэг ба ерөөлийг чамд эдлүүлэх нь ч бас Миний мэдэх хэрэг юм. Энэ нь бүгдээрээ Миний ажил. Чиний төгсгөлийг Ехова урьдчилан тогтоогоогүй, харин үүнийг өнөөдрийн Бурхан тогтоодог. Энэ нь одоо тодорхойлогддог; харин дэлхий бүтээгдэхээс өмнө тодорхойлогдоогүй. Зарим хөгийн хүмүүс: “Та нэг л буруу хараад байх шиг байна, учир нь Та намайг харах ёстой байдлаараа харахгүй байна, эцэстээ Сүнс хэрхэн бүхнийг илчлэхийг Та харах болно!” гэж хэлдэг. Есүс анх Иудасыг шавиа болгон сонгосон. “Өөрөөс нь урвах шавийг Тэр яаж сонгож чадав аа?” гэж хүмүүс асуудаг. Эхэндээ Иудаст Есүсээс урвах бодол байгаагүй. Энэ нь ердөө дараа нь тохиолдсон. Тэр үед Есүс Иудаст нэлээд таатай хандаж байсан; Тэр Иудасаар Өөрийгөө дагуулж, санхүүгийн асуудлаа түүнд хариуцуулсан. Мөнгө завшихыг нь мэдэж байсан бол Иудаст мөнгө хариуцуулахгүй байх байсан. Энэ хүн шударга бус, зальхай, ах эгч нараа хуурдаг гэснийг Есүс анх мэдээгүй гэж хэлж болно. Хожим нь, Иудас хэсэг хугацаанд Өөрийг нь дагасны дараа, ах, эгч нараа аргалж, мөн Бурханыг аргалж байхыг нь Есүс харсан. Тэр мөнгөний хүүдийнээс үргэлж мөнгө хулгайлж байхыг хүмүүс мөн олж мэдээд, дараа нь Есүст хэлсэн. Есүс зөвхөн тэр үед л энэ бүхний талаар мэдсэн. Есүс цовдлолын ажлыг хийх байсан, тэгээд Өөрөөс нь урвах хүн хэрэгтэй байсан ба Иудас ердөө л энэ үүрэгт тохиолдлоор таарсан учраас Есүс “Бидний дундаас нэг нь Надаас урвах болно. Хүний Хүү энэхүү урвалтыг ашиглан цовдлогдоод, гурван өдрийн дотор дахин амилна” гэж хэлсэн юм. Тухайн үед Есүс үнэндээ Өөрөөс нь урваж магадгүй учраас Иудасыг сонгосон юм биш; харин ч Тэр Иудасыг үнэнч шавь нь байгаасай гэж хүссэн. Санаандгүйгээр Иудас Эзэнээс урвасан шунахай дорд амьтан болж таарсан бөгөөд Есүс энэ нөхцөл байдлыг ашиглан Иудасыг энэхүү ажилд сонгожээ. Хэрвээ Есүсийн арван хоёр шавь бүгд үнэнч байж, тэдний дунд Иудас шиг хүн байгаагүй бол Есүсээс урвах хүн нь эцэстээ шавь нараас нь өөр хүн байх байсан юм. Гэвч тухайн үед тэдний дунд хээл хахууль авах дуртай Иудас гэх нэгэн байж таарсан. Иймээс Есүс ажлаа дуусгахын тулд энэ хүнийг ашигласан. Энэ хэчнээн энгийн байсан гээч! Есүс Өөрийнхөө ажлын эхэнд үүнийг урьдчилан тогтоогоогүй; харин бүх зүйл тодорхой нэг алхам хүртэл өрнөсний дараа л энэ шийдвэрийг гаргасан. Энэ нь Есүсийн шийдвэр, тухайлбал Бурханы Сүнсний Өөрийн шийдвэр байсан. Тэр үед Есүс Иудасыг сонгосон; Иудас дараа нь Есүсээс урвасан нь Ариун Сүнс зорилгоо биелүүлэхийн тулд хийсэн зүйл байв; энэ нь тухайн үеийн Ариун Сүнсний ажил байлаа. Есүс Иудасыг сонгох үедээ Өөрөөс нь урвана гэж огт мэдээгүй. Искариотын Иудас гэдгийг л мэдэж байсан. Та нарын төгсгөл ч гэсэн, өнөөдрийн дуулгавартай байдлын түвшин болон амийн өсөлтийн түвшний чинь дагуу тодорхойлогддог болохоос дэлхий бүтээгдэх үед үүнийг урьдчилан тогтоосон гэсэн хүний үзлээр тодорхойлогддоггүй. Чи эдгээр зүйлийг тодорхой ухамсарлах ёстой. Энэ бүх ажил чиний төсөөллийн дагуу хийгддэггүй юм.

Өмнөх: Золин авралын эрин үеийн ажлын цаад үнэн түүх

Дараах: Нэршил болон ялгамж чанарын талаар

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх