116 Бурхан хүнийг удирдахаар үргэлж ажилласаар байна

1

Бурханы удирдлага байсан цагаас эхлэн

Тэр Өөрийн ажлын төлөө зүгтгэсээр байна.

Үргэлж хүний дэргэд байж, нуугдан,

Тэднийг Өөрийн мөн чанараараа удирддаг.

Бурхан бүх сүр хүч, мэргэн ухаан,

эрх мэдлээрээ ажилласаар байна.

Өөрийн зан чанараа харуулж, Хууль, Нигүүлсэл,

Хаанчлалын эрин үеийг авчирсан билээ.

Бурхан Өөрийн биеийг нуудаг боловч

Түүний зан чанар, Түүний хүсэл,

Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь харагддаг тул

Хүн харж, мэдэрч чадна.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

2

Бурхан яаж ажилладгаас үл хамааран

Өөрийн нэрээр хэлсэн үг, хийсэн үйлс бүхнээрээ

Тэр хүнд санаа тавьж байдаг.

Бурхан махан биеэр, тэнгэрээс хүний дүрээр ярьсан ч

Тэр Өөрийн зүрх сэтгэл, оюун бодлоор

Ямар ч хууран мэхлэлт, нуух зүйлгүй ярьдаг.

Бурхан ажиллах үедээ

Өөрийн үг болон зан чанараа

Ямар ч тайлбаргүй илэрхийлдэг.

Бурхан Өөрийн биеийг нуудаг боловч

Түүний зан чанар, Түүний хүсэл,

Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь харагддаг тул

Хүн харж, мэдэрч чадна.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

3

Тэр хүн төрөлхтнийг Өөрийн амь, Өөрийн оршихуй,

Өөрийн эзэмшлээр чиглүүлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Бурханы мөн чанар хийгээд зан чанар

Түүнийг илэрхийлдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 115 Бурханы удирдлага хэзээд урагшилдаг

Дараах: 117 Эцсийн өдрүүдийн Бурханы хийсэн ажил илүү гүнзгий болов

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх