Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы цорын ганц хүсэл

Еховагийн алдар, Есүсийн золин аврал,

Бурханы өнөөдрийн бүх үйл хэрэг

та нарын хардаг зүйл билээ.

Бурханы Сүнсний үгийг та нар сонсож,

Түүний мэргэн ухаан бас гайхамшиг,

Түүний зан чанарын талаар олж мэдсэн,

Түүний удирдлагын төлөвлөгөөг та нарт хэлсэн.

Эцсийн өдрүүдэд төрсөн хэдий ч,

та нар өнгөрсний тухай ойлгосон,

өнөөдрийн зүйлийг мэдэрсэн,

эдгээр нь Бурханы гараар хийгдсэн.

Бурханы шаардлага үндэслэлтэй

учир нь Тэр ихийг өгч, Түүнээс та нар ихийг харсан.

Урьдын ариун хүмүүсийн адилаар Бурханд гэрчлэл хий

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр,

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр.


Та нарын харсан зүйл ердөө

элэгсэг Бурхан биш, харин зөвт Нэгэн.

Бурханы ажил ямар агууг та нар харж,

Түүний уур хилэн, сүр жавхланг мэдсэн.

Дүрэлзсэн уур хилэнгээ Бурхан

Израилийн гэрт буулгасныг та нар мэдсэн,

өнөөдөр энэ нь та нар дээр ирээд байна.

Эцсийн өдрүүдэд төрсөн хэдий ч,

та нар өнгөрсний тухай ойлгосон,

өнөөдрийн зүйлийг мэдэрсэн,

эдгээр нь Бурханы гараар хийгдсэн.

Бурханы шаардлага үндэслэлтэй

учир нь Тэр ихийг өгч, Түүнээс та нар ихийг харсан.

Урьдын ариун хүмүүсийн адилаар Бурханд гэрчлэл хий

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр,

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр.


Бурханы нууцыг та нар Исаиа, Иохан нараас ч

илүү ойлгосон.

Өмнөх бүх ариун хүмүүсээс илүүгээр

Түүний хайр татам байдлыг мэдсэн.

Бурханы үнэн, зам, амийг хүлээн аваад зогсохгүй,

Иоханы авснаас ч илүү агуу үзэгдэл ба илчлэлийг авсан.

Эцсийн өдрүүдэд төрсөн хэдий ч,

та нар өнгөрсний тухай ойлгосон,

өнөөдрийн зүйлийг мэдэрсэн,

эдгээр нь Бурханы гараар хийгдсэн.

Бурханы шаардлага үндэслэлтэй

учир нь Тэр ихийг өгч, Түүнээс та нар ихийг харсан.

Урьдын ариун хүмүүсийн адилаар Бурханд гэрчлэл хий

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр,

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр.

Олон нууцыг та нар ойлгосон,

Бурханы үнэн нүүр царайг харсан.

Бурханы ихээхэн шүүлтийг хүлээн авсан,

Түүний зөвт зан чанарын ихээхнийг мэдсэн.

Эцсийн өдрүүдэд төрсөн хэдий ч,

та нар өнгөрсний тухай ойлгосон,

өнөөдрийн зүйлийг мэдэрсэн,

эдгээр нь Бурханы гараар хийгдсэн.

Бурханы шаардлага үндэслэлтэй

учир нь Тэр ихийг өгч, Түүнээс та нар ихийг харсан.

Урьдын ариун хүмүүсийн адилаар Бурханд гэрчлэл хий

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр,

Түүний зүрх сэтгэлийн цорын ганц хүсэл нь тэр.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бодит байдлыг амьдран харуулснаар л чи гэрчлэл хийж чадна

Дараах:Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага