Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа

Эхэнд Бурхан хүн төрөлхтөнг бүтээсэн.

Өөрөөр хэлбэл Тэр хүн төрөлхтний өвөг дээдэс Адамыг 

Бие бялдар, царай төрхтэй, эрч хүчтэй бүтээсэн.

Адам Бурханы алдраар хүрээлүүлэн сэрсэн билээ.

Дараа нь Бурхан анхны эмэгтэй хүн Еваг бүтээсэн.

Бурхан түүнийг Адамын хавиргаар бүтээсэн.

Ева ч бас бүх хүн төрөлхтний өвөг дээдэс билээ.

Бурханы амьсгал хийгээд алдраас

Адам, Ева хоёр бий болсон.

Өө Бурхан Адамыг бүтээсэн өдөр

хэчнээн алдартай, алдартай.

Өө Бурхан Еваг бүтээсэн өдөр

хэчнээн алдартай, алдартай.

Тэд бол хүн төрөлхтний өвөг дээдэс,

Бурханы ариун нандин эрдэнэ байлаа.

Тэд бол эрэгтэй, эмэгтэй хүн,

сүнстэй амьд оршихуй байлаа.


Бурхан Адамыг өөрийн гараар

алдар, амиар дүүрэн бүтээсэн.

Тэр бол бие бялдартай, сүнстэй бүтээл байлаа.

Амин амьсгалтай, Бурханы дүрийн төлөөлөл байлаа.

Ева бол Бурханы амьсгалаар бүтээгдсэн

хоёр дахь бүтээл.

амиар дүүрэн, Бурханы алдрыг хүртсэн,

Адамтай адил хэлбэртэй, Бурханы дүр төрхтэй

Яс, цус, сүнстэй бүтээл.

амиар дүүрэн, Бурханы алдрыг хүртсэн,

Адамтай адил хэлбэртэй, Бурханы дүр төрхтэй

Яс, цус, сүнстэй бүтээл.

Өө Бурхан Адамыг бүтээсэн өдөр

хэчнээн алдартай, алдартай.

Өө Бурхан Еваг бүтээсэн өдөр

хэчнээн алдартай, алдартай.

Тэд бол хүн төрөлхтний өвөг дээдэс,

Бурханы ариун, нандин эрдэнэ байлаа.

Тэд бол эрэгтэй, эмэгтэй хүн,

сүнстэй амьд оршихуй байлаа.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы үнэн бодит байдал ба хайр татам байдал

Дараах:Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг