Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы олж авсан хүмүүс мөнхийн адислалыг хүртэнэ

Бурхан бүх хүн төрөлхтнийг устгахгүй, Тэр бүх дэлхийг төгсгөхгүй.

Тэр Өөрт нь хайртай, ялсан гуравны нэгийг үлдээнэ.

Тэр Израйлчуудын адил тэднийг үр жимстэй байлгана.

Тэр тэднийг хангаж, дэлхийн бүх эд баялгийг өгнө.

Тэд мөнхөд Бурхантай хамт амьдарч, дахин хэзээ ч сэвтэхгүй.

Бурханы олж авсан хүмүүсийн цуглаан нь

Сатаны ялагдлын дараа үлдэнэ.


Сатаны сүйтгэлээс ангид,

Энэхүү хүн төрөлхтний хэсэг нь Түүний өмнө амласан бүгдийг авна.

Түүний ялсан хүмүүс үлдэж, тэд дэлхий дээр ивээлд баясна.

Тэд Бурханы Сатаныг ялсан ялалтын нотолгоо.

Тэд мөнхөд Бурхантай хамт амьдарч, дахин хэзээ ч сэвтэхгүй.

Бурханы олж авсан хүмүүсийн цуглаан нь

Сатаны ялагдлын дараа үлдэнэ.


Тэд өөр хэл, зан заншил, арьсны өнгөтэй бөгөөд

бүх улс орон, шашин шүтлэг,

угсаа гарал дундаас магтаал өргөнө.

Тэд бол үр жимс, Бурханы авралын үр жимс юм.

Тэд бол үр жимс, Бурханы авралын үр жимс юм.

Эдгээр тулааны олз нь Сатаны савраас Бурханаар аврагдсан.

Тэд Бурханы зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөний үр жимс.

Тэд дэлхий даяар тархана. Бурханаар нэгтгэгдсэн хүмүүс.

Сатаны муу ёрын хүчнээс ангид бүлэг хүмүүс билээ.

Тэд бол үр жимс, Бурханы авралын үр жимс юм. Тэд бол үр жимс.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг

Дараах:Бурхан хүнийг удирдахаар үргэлж ажилласаар байна