Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ХАРАНХУЙН НӨЛӨӨНӨӨС АНГИЖИРСНААР БУРХАНААР АВХУУЛАХ БОЛНО

Харанхуйн нөлөө гэж юу вэ?

Харанхуйн нөлөөнд хамаатуулдаг зүйл нь Сатаны боолчлол, Сатаны нөлөө бөгөөд энэ нь үхлийн шинж бүхий нөлөө юм.

Чи Бурханд хандан чин сэтгэлээсээ залбирсны дараа зүрх сэтгэлээ Түүн рүү бүрэн хандуулдаг. Тэр үед Бурханы Сүнс чиний зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж, чи өөрийгөө бүрэн өгөх хүсэлтэй болдог ба тэр л мөчид чи харанхуйн нөлөөнөөс оргон зайлсан байдаг. Хэрэв хүн Бурханы таалалд нийцсэн, Түүний шаардлагуудыг хангасан зүйлсийг л хийдэг бол тухайн хүн Бурханы үгсийн дотор амьдардаг, Бурханы анхаарал халамж, хамгаалалт доор амьдардаг хүн байдаг. Хэрэв хүмүүс Бурханы үгсийг хэрэгжүүлж чадахгүй, Түүнийг байнга хууран мэхэлж, Түүнтэй хааш яаш зангаар харьцан, Түүний оршихуйд итгэхгүй байвал тэд бүгд харанхуйн нөлөөн доор амьдарч буй хэрэг юм. Бурханы авралыг хүлээн аваагүй хүмүүс бүгд Сатаны эзэмшил доор амьдарч байгаа бөгөөд энэ нь тэд бүгд харанхуйн нөлөөн доор амьдардаг гэсэн үг. Бурханд итгэдэггүй хүмүүс Сатаны эзэмшил доор амьдардаг. Тэр ч байтугай Бурханы оршихуйд итгэдэг хүмүүс Бурханы гэрэлд заавал амьдардаггүй. Яагаад гэвэл Түүнд итгэдэг хүмүүс Бурханы үгс дотор заавал амьдардаггүй, мөн Бурханы үгсийг дагах чадвартай хүмүүс байх албагүй. Хүн Бурханд зөвхөн итгэдэг бөгөөд Бурханыг таньж мэдээгүйгээсээ үүдэн тэр хүн хуучин дүрэм журам дотроо, үхмэл үгс дотроо амьдарсаар байгаа ба харанхуй, тодорхойгүй, Бурханаар бүрэн ариусгагдаагүй эсвэл бүхэлдээ Бурханых болоогүй амьдралаар амьдарсаар байгаа билээ. Тиймээс Бурханд итгэдэггүй хүмүүс харанхуйн нөлөөн доор амьдардаг нь тодорхой. Тэр ч байтугай Бурханд итгэдэг хүмүүс хүртэл харанхуйн нөлөөн доор амьдарсаар байж болох юм, учир нь Ариун Сүнс тэдэн дээр ажил ажиллаагүй. Бурханы нигүүлслийг буюу Бурханы өршөөлийг хүлээн аваагүй байгаа болон Ариун Сүнсний ажлыг харж чадахгүй хүмүүс бүгд харанхуйн нөлөөн доор амьдарсан хэвээр байгаа юм. Бурханы нигүүлслийг хүртсэн мөртлөө Түүнийг мэддэггүй хүмүүс мөн ихэнхдээ харанхуйн нөлөөн доор амьдарч байгаа билээ. Хэрэв тухайн хүн Бурханд итгэдэг боловч амьдралынхаа ихэнхийг харанхуйн нөлөөн доор өнгөрүүлбэл тухайн хүний оршихуй нь утга учраа алдана. Бурханы оршихуйд итгэдэггүй хүмүүсийн хувьд ч бас ийм байдаг.

Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй болон Түүний шаардлагыг биелүүлдэггүй бүх хүн харанхуйн нөлөөн доор амьдарч байгаа. Үнэнийг эрэлхийлдэг, Бурханы шаардлагыг биелүүлж чадах хүмүүс л Түүнээс ерөөлийг хүлээн авдаг бөгөөд зөвхөн тэд харанхуйн нөлөөнөөс ангижрах болно.

Чөлөөлөгдөөгүй, тодорхой зүйлсээр үргэлж захируулж байдаг бөгөөд Бурханд зүрх сэтгэлээ өгч чаддаггүй хүмүүс Сатаны боолчлолд байдаг, мөн үхлийн нөлөөн доор амьдарч байгаа юм.

Өөрсдийн үүрэгтээ үнэнч бус, Бурханы даалгаварт үнэнч бус, чуулган дахь өөрсдийн үүргээ гүйцэтгэдэггүй хүмүүс харанхуйн нөлөөн дор амьдарч байна.

Чуулганы амьдралыг санаатайгаар үймүүлдэг, ах эгч дүү нарын хоорондын харилцааг зориуд сүйтгэдэг, эсвэл өөрсдийн бүлэг дээрэмчдийг цуглуулдаг хүмүүс харанхуйн нөлөөн доор бүр гүнд нь амьдардаг бөгөөд тэд Сатаны боолчлолд амьдарч байгаа хэрэг юм.

Бурхантай зүй бус харилцаатай, байнга хэмжээ хязгааргүй хүсэлтэй байдаг, үргэлж ашиг хонжоо олохыг хүсдэг, өөрсдийн зан чанартаа өөрчлөлтийг хэзээ ч эрэлхийлдэггүй хүмүүс харанхуйн нөлөөн доор амьдарч байгаа билээ.

Үргэлжид салан задгай, үнэнийг хэрэгжүүлэхээ чухалчилдаггүй, Бурханы хүслийг бус харин өөрсдийн махан биеийг хангадаг хүмүүс мөн харанхуйн нөлөөн доор, үхэлд ороогдон амьдарч байгаа.

Бурханы ажлыг гүйцэтгэж байхдаа шударга бус, худал хуурмагт оролцдог, Бурхантай хааш яаш зангаар харьцдаг, Бурханыг хуурч мэхэлдэг, үргэлж хувиа боддог хүмүүс харанхуйн нөлөөн доор амьдарч байгаа юм.

Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрлаж чаддаггүй, үнэнийг эрэлхийлдэггүй, өөрсдийн зан чанараа өөрчлөн хувиргахад анхаардаггүй бүх хүмүүс харанхуйн нөлөөн доор амьдардаг.

Хэрэв чи Бурханаар магтагдахыг хүсвэл юун түрүүнд Сатаны харанхуйн нөлөөнөөс зугтаж, зүрх сэтгэлээ Бурханд нээн, түүнийгээ Бурхан руу бүрэн хандуулах хэрэгтэй. Бурхан чиний одоо хийж байгаа зүйлсийг магтсан уу? Чи зүрх сэтгэлээ Бурхан руу хандуулсан уу? Хийсэн зүйлс чинь Бурханы чамаас шаардсан зүйлс мөн үү? Тэдгээр нь үнэнд нийцдэг үү? Чи ямагт өөрийгөө шалган нягталж, Бурханы үгсийг идэж уухдаа төвлөрч, Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ дэлгэн, Түүнийг чин сэтгэлээсээ хайрлаж, Бурханы төлөө өөрийгөө үнэнчээр зарлагадах ёстой. Тийм хүмүүс Бурханы магтаалыг хүлээн авах нь лавтай.

Шударгаар амьдардаггүй, бусдын өмнө нэг янзаар аашилж, харин тэднийг байхгүйд өөрөөр авирладаг, даруу төлөв, тэвчээр, хайрын дүр төрхтэй хэрнээ мөн чанартаа муу санаатай, заль мэхтэй, Бурханд огт үнэнч биш хүмүүс бол харанхуйн нөлөөн доор амьдарч буй хүмүүсийн нийтлэг төлөөлөл юм. Тэд бол хорт могой шиг хүмүүс.

Бурханд итгэх итгэл нь үргэлж тэдний ашиг тусын тулд байдаг, маадгар, онгироо сагсуу, өөрсдийгөө гайхуулдаг, өөрсдийн нэр хүндээ хамгаалдаг хүмүүс Сатаныг хайрлаж, үнэнийг эсэргүүцдэг билээ. Тэд Бурханд тэрсэлж, Сатанд бүрэн харьяалагддаг.

Бурханы ачааг анзаардаггүй, Бурханд үнэн сэтгэлээрээ үйлчилдэггүй, байнга өөрсдийн хүсэл сонирхол болон гэр бүлийнхнийхээ хүсэл сонирхолд санаа тавьдаг, Бурханд өөрсдийгөө зарлагадахын тулд бүхнээ орхих чадваргүй, Түүний үгсээр хэзээ ч амьдардаггүй хүмүүс Бурханы үгсийн гадна амьдарч байгаа юм. Тийм хүмүүс Бурханы магтаалыг авч чадахгүй.

Бурхан хүнийг бүтээхдээ тэд Түүний баялгаас хүртэж, Түүнийг жинхэнээсээ хайрлаасай хэмээн бүтээсэн. Ийн тэд Түүний гэрэлд амьдрах байлаа. Өнөөдөр Бурханыг хайрлаж чадахгүй, Түүний ачааг анзаардаггүй, Бурханд зүрх сэтгэлээ бүхэлд нь зориулж чадахгүй, Бурханы зүрх сэтгэлийг өөрсдийн мэт авч үздэггүй, Бурханы ачааг өөрсдийн мэт үүрэлцэж чадахгүй хүмүүсийн дээр Бурханы гэрэл гэрэлтдэггүй тул тэд харанхуйн нөлөөн доор амьдарч байгаа билээ. Тэд Бурханы хүслийн эсрэг зам дээр байгаа ба тэдний хийдэг бүхий л зүйлд үнэний өчүүхэн хэлтэрхий ч байхгүй. Тэд Сатантай хуйвалддаг. Ийм хүмүүс харанхуйн нөлөөн доор амьдардаг. Хэрэв чи Бурханы үгсээс байнга идэж уун, Түүний хүсэлд анхаарал тавьж, Түүний үгсийг хэрэгжүүлбэл тэр л мөчид чи Бурханд харьяалагдаж, Бурханы үгсийн дотор амьдардаг нэгэн болно. Чи Сатаны эзэмшлээс ангижирч, Бурханы гэрэлд амьдрахыг зөвшөөрч байна уу? Хэрэв чи Бурханы үгс дотор амьдарвал Ариун Сүнс ажлаа хийх боломжтой болно. Хэрэв чи Сатаны нөлөөн доор амьдарвал Ариун Сүнс ямар ч ажил хийх боломжгүй байх болно. Хүмүүс дээр Ариун Сүнсний хийдэг ажил, хүмүүсийн дээр Түүний гэрэлтүүлдэг гэрэл, хүмүүст Түүний өгдөг итгэл нь хормын төдий л үргэлжилдэг бөгөөд хэрэв хүмүүс анхаарал болгоомжгүй байвал Ариун Сүнсний хийсэн ажил тэдний хажуугаар өнгөрөх болно. Хэрэв хүмүүс Бурханы үгс дотор амьдарвал Ариун Сүнс тэдэнтэй хамт байж, тэдэн дээр ажиллана. Хэрэв хүмүүс Бурханы үгсийн дотор амьдрахгүй байвал тэд Сатаны боолчлолд амьдардаг. Ялзарсан зан чанартай хүмүүст Ариун Сүнсний оршихуй эсвэл ажил байхгүй. Хэрэв чи Бурханы үгсийн хүрээнд амьдарч буй бол, Бурханы шаардсан нөхцөл байдалд амьдардаг бол чи Түүнд харьяалагддаг ба Тэр чам дээр ажиллах болно. Хэрэв чи Бурханы үгсийн хүрээнд амьдардаггүй, харин Сатаны эзэмшил доор амьдардаг бол чи Сатаны ялзрал доор амьдардаг нь тодорхой. Зөвхөн Бурханы үгс дотор амьдарч, Түүнд зүрх сэтгэлээ өгснөөр чи Түүний шаардлагыг биелүүлж чадна. Чи Бурханы хэлснийг хийж, Бурханы үгсийг өөрийн оршин тогтнолын үндэс болон өөрийн амьдралын бодит байдал болгох ёстой бөгөөд зөвхөн тэгсэн үед л чи Бурханд харьяалагдах болно. Хэрэв чи Бурханы тааллын дагуу хэрэгжүүлбэл Тэр чам дээр ажиллаж, чи Бурханы ерөөлийн доор, Бурханы дүр төрхийн гэрэлд амьдарч, Ариун Сүнсний хийдэг ажлуудыг ойлгож, Бурхантай хамт байлцах баяр хөөрийг мэдрэх болно.

Харанхуйн нөлөөнөөс ангижрахын тулд чи эн тэргүүнд Бурханд үнэнч байж, үнэнийг эрэлхийлэх хүсэл эрмэлзэлтэй байх хэрэгтэй. Зөвхөн тэгсэн цагт л чи зөв нөхцөл байдалтай байх болно. Зөв нөхцөл байдалд амьдрах нь харанхуйн нөлөөнөөс ангижрах урьдчилсөн нөхцөл юм. Зөв нөхцөл байдалгүй байна гэдэг нь чи Бурханд үнэнч бус, үнэнийг эрэлхийлэх хүсэл эрмэлзэлгүй байна гэсэн үг. Энэ тохиолдолд харанхуйн нөлөөнөөс ангижирна гэдэг нь санасны гарз. Харанхуйн нөлөөнөөс хүн ангижрах нь Миний үгсэд түшиглэдэг бөгөөд хэрэв хүн нь Миний үгсийн дагуу хэрэгжүүлэхгүй бол харанхуйн нөлөөний боолчлолоос ангижрахгүй. Зөв нөхцөл байдалд амьдрах гэдэг нь Бурханы үгсийн удирдамж доор амьдрах, Бурханд үнэнч байх нөхцөлд амьдрах, үнэнийг эрэлхийлдэг нөхцөлд амьдрах, Бурханд чин сэтгэлээсээ зарлагадах бодит байдалд амьдрах, Бурханыг жинхэнээсээ хайрладаг нөхцөл байдалд амьдрах явдал юм. Эдгээр нөхцөлд, энэ бодит байдал дотор амьдардаг хүмүүс үнэн рүү улам бүр орох тусам аяндаа өөрчлөгдөх болно. Тэд ажил лавшрах тусам, Бурханаар авхуултлаа өөрчлөгдсөөр байх бөгөөд тэд Бурханыг үнэхээр хайрладаг болдог. Харанхуйн нөлөөнөөс ангижирсан хүмүүс аажмаар Бурханы хүслийг ухааран, Бурханы зүрх сэтгэлийг аяндаа ойлгож, эцсийн дүнд Бурхантай ойр дотно болох болно. Тэд Бурханы тухай үзэл бодолгүй, Түүний эсрэг эсэргүүцэхгүйгээр үл барам өөрсдийн урьд өмнөх үзэл бодол, эсэргүүцлээ илүү жигшиж, зүрх сэтгэлдээ Бурханыг жинхэнээр хайрлахад хүрэх болно. Харанхуйн нөлөөнөөс ангижирч чадахгүй хүмүүс өөрсдийн махан биедээ анхаарч, эсэргүүцэл үзүүлж, зүрх сэтгэл нь амийн тухай хүний үзэл бодол, гүн ухаан болон тэдний өөрсдийн бодол санаа, эргэцүүллээр дүүрдэг. Бурхан хүмүүнээс бодгалийн хайрыг шаарддаг. Тэр хүмүүнийг Түүний үгсээр болон Түүнийг хайрлах хүмүүний хайранд эзлэгдэхийг шаарддаг. Бурханы үгс дотор амьдрах, Түүний үгс дотор эрэлхийлэх зүйлээ нээн илрүүлэх, Түүний үгсийн үр дүнд Бурханыг хайрлах, Бурханы үгсийн тусын тулд хаа сайгүй явах, Бурханы үгсийн төлөө амьдрах зэрэг бүх зүйлсийг хүн амжилттай гүйцэтгэх ёстой. Бүх юмс Бурханы үгс дээр баригдах ёстой бөгөөд зөвхөн тэр цагт л хүмүүн нь Бурханы шаардлагуудыг биелүүлж чадна. Хэрэв хүн Бурханы үгсээр зэвсэглээгүй бол тэр хүн юу ч биш харин Сатанаар эзэмдүүлсэн өт хорхой билээ. Зүрх сэтгэлдээ цэгнэ—Бурханы хэчнээн үгс чиний дотор үндэслэсэн байгаа вэ? Чи ямар зүйлсэд Бурханы үгсийн дагуу амьдарч байгаа вэ? Чи ямар зүйлсэд Бурханы үгсийн дагуу амьдраагүй вэ? Хэрэв тэдгээр зүйлс чамайг бүрэн эзэмдээгүй юм бол чамайг хэр зэрэг эзэмдсэн байна вэ? Өдөр тутмын амьдралдаа чи Сатанаар захируулж байна уу эсвэл Бурханы үгсээр чиглүүлэгдэж байна уу? Чиний залбирлууд Түүний үгсээр эхэлж байна уу? Чи Бурханы үгсийн гэгээрлээр дамжуулан сөрөг нөхцөл байдлаасаа гарсан уу? Бурхан үгийг өөрийн оршин тогтнолын суурь болгохын тулд үүн рүү хүн бүр орох ёстой. Хэрэв Бурханы үг чиний амьдралд байхгүй байгаа бол чи харанхуйн нөлөөн доор амьдарч байгаа бөгөөд чи Бурханд тэрсэлж, Бурханыг эсэргүүцдэг, чи Түүний нэрийг гутааж байгаа болно. Ийм хүний Бурханд итгэх итгэл бол цэвэр хор хөнөөл, үймээн самуун юм. Чи амьдралынхаа хэр ихийг Түүний үгсийн дагуу амьдарч өнгөрүүлсэн бэ? Чиний амьдралын хэдий хэр нь Түүний үгсийн дагуу байгаагүй вэ? Бурханы үгсийн чамаас шаардсан зүйлсийн хэр их нь чамд биелэлээ олсон бэ? Хэр хэсэг нь биелээгүй вэ? Чи эдгээр зүйлсийг нарийн нягталж үзсэн үү?

Харанхуйн нөлөөнөөс ангижрахад нэг талаас Ариун Сүнсний ажил, нөгөө талаас хүмүүний үнэнч хамтын ажиллагаа шаардлагатай. Би яагаад хүмүүн нь зөв зам дээрээ гараагүй байна гээд байна вэ? Юун түрүүнд хэрэв хүн зөв зам дээр гарвал тэрээр зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч чадна. Хүн төрөлхтөн үеийн үед харанхуйн нөлөөн доор амьдарсаар ирсэн бөгөөд Сатаны боолчлолд мянга мянга жил байгаа тул ийн ороход их хугацаа шаарддаг. Тиймээс энэ оролтыг ганц хоёр өдрийн дотор хийнэ гэж байхгүй. Хүмүүс өөрсдийн нөхцөл байдлаа ойлгоосой гэсэндээ Би энэ асуудлыг өнөөдөр ярьж байна. Харанхуйн нөлөө гэж юу болох, мөн гэрэл дотор амьдрах нь ямар байдаг талаар мэдэж, эдгээр зүйлсийг ялган таньдаг болсноор оролт нь боломжтой болно. Чи Сатаны нөлөө гэж юу болохыг мэдэж байж л түүнээс ангижрах бөгөөд зөвхөн тэр үед л өөрөө үүнээс аажмаар ангижрах замаа олох болно. Дараагаар нь юу хийх вэ гэдэг нь хүмүүсийн өөрсдийнх нь асуудал. Чи үргэлж эерэг үзэл бодолтойгоор орох ёстой. Хэзээ ч битгий идэвхгүй хүлээ. Зөвхөн энэ арга замаар л чи Бурханаар авхуулж чадна.

Өмнөх:БИЕ МАХБОДТОЙ БОЛСОН БУРХАН БОЛОН БУРХАНААР АШИГЛАГДДАГ ХҮМҮҮСИЙН ХООРОНДОХ ҮНДСЭН ЯЛГАА

Дараах:БУРХАНД ИТГЭХДЭЭ ШАШНЫ ЗАН ҮЙЛД БИШ БОДИТ БАЙДАЛД АНХААРЛАА ХАНДУУЛАХ ЁСТОЙ