Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Магтаал Сионд ирж, Бурханы оршин суудаг газар гарч ирлээ. Суу алдарт ариун нэр бүх хүнд магтагдан түгж байна. Ай, Төгс Хүчит Бурхан минь! Орчлон ертөнцийн Тэргүүн, эцсийн өдрүүдийн Христ – Тэр бол туяарах Нар бөгөөд бүхий л орчлон ертөнц дэх сүр жавхлант болоод гайхамшигт Сион уулан дээр мандсан юм…

Төгс Хүчит Бурхан минь, бид Таны төлөө уухайлдаг; бид бүжиглэж, дуулдаг. Та бол үнэхээр бидний Аврагч, орчлон ертөнцийн агуу Хаан! Та бүлэг ялагчдыг бий болгож, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг биелүүлсэн. Бүх хүн энэ уул руу цутгана. Бүх хүн сэнтийн өмнө сөгдөх болно! Та бол цорын ганц жинхэнэ Бурхан бөгөөд Та алдар, хүндлэл хүртэх эрхтэй билээ. Бүх алдар, магтаал, эрх мэдэл нь сэнтийд байх болтугай! Амийн булаг сэнтийнээс урсан гарч, Бурханы хүмүүсийг усалж, тэжээдэг. Амь өдрөөр өөрчлөгддөг; шинэ гэрэл, илчлэлүүд биднийг дагаж, Бурханы шинэ мэдлэг ухаанаар үргэлж хангадаг. Туршлагаар дамжуулан Бурханд итгэлтэй байдаг; Түүний үг зөв хүмүүст үргэлж гарч ирдэг. Бид мэдээжийн хэрэг ерөөгдсөн! Өдөр бүр Бурхантай нүүр тулан уулзаж, бүх зүйл дээр Бурхантай харилцаж, бүх зүйл дээр дээд эрхийг Бурханд өгдөг. Бид Бурханы үгийг анхааралтай тунгаадаг, зүрх сэтгэл маань Бурхан дотор тайван байдаг, ингэж бид Бурханы өмнө очиж, тэндээс Түүний гэрлийг хүлээн авдаг. Өдөр тутмын амьдрал, үйл хөдөлгөөн, үг яриа, бодол санаандаа бид Бурханы үгэн дотор амьдарч, үргэлж ялган таних чадвартай байдаг. Бурханы үг тэнцвэрийг олдог; дотор нуугдсан зүйлс ар араасаа санаандгүйгээр ил гардаг. Бурхантай нөхөрлөхийг хойшлуулж болохгүй; бодол болон санаануудыг Бурхан ил болгодог. Христийн суудлын өмнө амьдарч буй агшин бүртээ бид шүүлт туулдаг. Бидний биеийн ертөнц болгоныг Сатан эзэмшсэн хэвээр байдаг. Өнөөдөр, Түүний дээд эрхийг сэргээхийн тулд Бурханы сүмийг цэвэрлэх ёстой. Бурханаар бүрэн эзэмдүүлэхийн тулд бид үхэл сэхлийн тулааныг туулах ёстой. Бидний хуучин төрх цовдлогдсон цагт л Христийн дахин амилсан амь дээд эрх мэдлээр хаанчлах болно.

Одоо Ариун Сүнс буцаан авах тулаан хийхийн тулд бидний булан тохой бүр лүү давшилдаг! Бид өөрсдийгөө үгүйсгэж, Бурхантай хамтран ажиллахыг хүсэж байгаа цагт Бурхан хэдийд ч бидний дотор талыг гэрэлтүүлж, ариусгаж, Сатаны эзэмшсэн зүйлийг шинээр буцаан авах болно, ингэснээр Бурхан биднийг аль болох хурдан бүрэн төгс болгож чадна. Цагаа бүү үр, үргэлж Бурханы үгэн дотор амьдар. Ариун хүмүүсийн хамтаар босгон байгуулагдаж, хаанчлалд хүргэгдэж, Бурхантай хамт алдар сууд ор!

Өмнөх:ОРШИЛ

Дараах:ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

Танд таалагдаж магадгүй