Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Магтаал Сионд ирж, Бурханы оршин суудаг газар гарч ирлээ. Бүх хүний магтдаг суу алдарт ариун нэр түгж байна. Аa, Төгс Хүчит Бурхан минь! Орчлон ертөнцийн Тэргүүн, эцсийн өдрүүдийн Христ—Тэр бол бүхий л орчлон ертөнцөд сүр жавхлантайгаар, эрхэмсгээр сүндэрлэдэг Сион уулан дээр мандсан туяарах Нар билээ…

Төгс Хүчит Бурхан минь! бид Таныг баяр хөөртэйгээр дуудаж байна; бид бүжиглэж, дуулж байна. Та бол үнэхээр бидний Аврагч, орчлон ертөнцийн агуу Хаан! Та бүлэг ялагчдыг бий болгож, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөг биелүүлсэн. Бүх хүн энэ уул руу цутгана. Бүх хүн сэнтийн өмнө сөгдөн мөргөнө! Та бол цорын ганц жинхэнэ Бурхан бөгөөд алдар, хүндлэл хүртэх эрхтэй билээ. Бүх алдар, магтаал, эрх мэдэл нь сэнтийд байх болтугай! Амийн булаг сэнтийгээс урсан гарч, Бурханы үй олон ардыг усалж, тэжээж, өдөр бүр аминд өөрчлөлт гардаг; шинэ гэрэл, илчлэлүүд биднийг дагаж, цаг ямагт Бурханы тухай шинэ мэдлэгтэй болгодог. Туршлагаар дамжуулан бид Бурханд итгэлтэй болдог. Түүний үг байнга ил болж, зөв хүмүүс дотор байнга илэрч байдаг. Бид мэдээж дэндүү ерөөгдсөн! Өдөр бүр Бурхантай нүүр тулан уулзаж, бүх зүйл дээр Бурхантай харилцаж, бүх зүйлийг Бурханы дээд эрхээр удирдуулдаг. Бид Бурханы үгийг анхааралтай тунгааж зүрх сэтгэл маань Бурхан дотор тайван болдог, ийм маягаар бид Бурханы өмнө очиж, тэндээс Түүний гэрлийг хүлээн авдаг. Өдөр бүр, өөрсдийнхөө амьдрал, үйл хөдөлгөөн, үг яриа, бодол санаанд бид Бурханы үгэн дотор амьдарч, цаг ямагт ялган таньж чаддаг. Бурханы үг чадварлагаар залж чиглүүлэн, дотор нуугдсан зүйлс ээлж дараалан ил гардаг. Бурхантай нөхөрлөх нь шийдэмгий бус байхыг тэвчихгүй. Бодол, санаануудыг маань Бурхан ил болгодог. Хором бүрд бид Христийн суудлын өмнө амьдарч, шүүлт туулдаг. Бидний бие доторх хэсэг бүрийг Сатан эзэмдсэн хэвээр байдаг. Өнөөдөр, Бурханы дээд эрхийг сэргээхийн тулд Түүний сүмийг цэвэрлэх ёстой. Бурханаар бүрэн эзэмдүүлэхийн тулд бид үхэл амьдралын тулаанд орох ёстой. Хуучны бид цовдлогдсон цагт л Христийн амилсан амь бүрэн хаанчилж чадна.

Одоо Ариун Сүнс биднийг буцаан авах тулаан хийхийн тулд өнцөг булан бүр лүү маань дайрч довтолдог! Бид өөрсдийгөө золиосолж, Бурхантай хамтран ажиллахыг хүсэж байгаа цагт Бурхан цаг үргэлжид дотроос маань биднийг гэрэлтүүлж, ариусгаж, Сатаны эзэмшсэн зүйлийг шинээр буцаан авах нь гарцаагүй, ингэснээр Бурхан биднийг аль болох хурдан бүрэн төгс болгож болох юм. Цагаа бүү үр, харин хором бүрд Бурханы үгэн дотор амьдар. Ариун хүмүүсийн хамтаар босгон байгуулагдаж, хаанчлалд хүргэгдэж, Бурхантай хамт алдар луу ор.

Өмнөх:ОРШИЛ

Дараах:ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ