Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Бид үргэлж ажиглаж бас хүлээж байх бөгөөд сүнсээрээ чимээгүй байж, цэвэр зүрхээр хайх хэрэгтэй. Бидэнтэй юу ч тохиолдсон бай бид сохор байдлаар нөхөрлөх ёсгүй. Бид Бурханы өмнө чимээгүй байж, Түүнтэй тогтмол нөхөрлөх хэрэгтэй ба тэгвэл Түүний санаа нь бидэнд илчлэгдэх болно. Бидний сүнс ялган салгахад үргэлж бэлэн байх ёстой ба хурч сэргэг, эрс хатуу байх ёстой. Бид Бурханы өмнөх амийн ус буюу бидний ангасан сүнсний цангааг тайлах усыг авах ёстой. Бид өөрсдийгөө зөвтгөдөг байдлаас, өөрсдийн бардам зан, өөрсдөдөө сэтгэл хангалуун байх явдал болон өөрөөрөө бахархах зэрэг бидний сатаны зан чанараас урган гардаг зүйлсээс өөрсдийгөө цэвэрлэхэд бэлэн байх ёстой. Бид Бурханы үгийг хүлээн авахын тулд өөрсдийн зүрхээ нээх ёстой бөгөөд бид Түүний үгэнд түшиглэн үйлдэх ёстой. Бид Түүний үгэнд баттай итгэлтэй байж, туршлагажих ёстой бөгөөд Түүний үгийн талаарх ойлголтонд хүрэх ёстой. Түүний үгийг өөрсдийн амь болгохыг зөвшөөрөх ёстой. Энэ бол бидний дархан үүрэг! Бид Бурханы үгээр амьдрах үедээ л ялалт байгуулдаг.

Одоо бидний үзэл дэндүү ноцтой, бид үнэмшмээр ярьж бас яаруу үйлддэг бөгөөд сүнсийг дагаж чаддаггүй. Өнөөдөр бол өнгөрсөн үе шиг байхгүй; Ариун Сүнсний ажил агуу хурдтайгаар явагдаж байна. Бид Бурханы үгийг нарийвчлан мэдрэх ёстой; санаа болон бодол бүрийг, хөдөлгөөн болон хариу үйлдэл бүрийг бид өөрсдийн зүрхэндээ таних ёстой. Хүний нүүрэн дээр болон эсвэл тэдний нүднээс далд мэдэгдэлгүй хийсэн зүйлсээс юу нь ч Христийн сэнтийн өмнөх шүүлтээс зугтааж чадахгүй. Ариун Сүнс биднийг гүн дадлага туршлагын ертөнц рүү газарчилж байгаа бөгөөд энэ туршлагаар дамжуулан бид Төгс Хүчит Нэгний талаар илүү бат итгэлтэй болно.

Орчлон ертөнцийн Бурхан бидний сүнслэг нүдийг нээсэн бөгөөд сүнсний нууцууд нь үргэлжлүүлэн бидэнд илчлэгдэж байна. Цэвэр ариун зүрхээр хай! Үнийг нь төлөхөд бэлэн бай, өөрийн бүх зүрхээр урагш хөдөл, өөрийгөө золиослоход бэлэн бай, цаашид битгий шуналтай бай, Ариун Сүнсийг дагаж Бурханы үгээр баяс, тэгвэл бүхий л орчлон ертөнцийн шинэ хүн гарч ирэх болно. Таны нүдний өмнө Сатаны хувь заяа дуусах бөгөөд Бурханы хүсэл биелэх болно. Дэлхийн бүх үндэстнүүд Христийн хаанчлал болох бөгөөд Христ мөнхөд газар дэлхий дээр Хаан болж хаанчлах болно!

Өмнөх:ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

Дараах:ТАВДУГААР БҮЛЭГ