Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

ТАВДУГААР БҮЛЭГ

Уулс ба гол мөрөн байнга өөрчлөгдөж, горхи цаашлан урсах ба хүний амь нь газар тэнгэрээс удаан оршдоггүй. Зөвхөн Төгс Хүчит Бурхан л үе дамжин мөнх амьдардаг, мөнхийн амилсан амь билээ! Бүх зүйлс ба хэрэг явдлууд Түүний мутарт, Сатан Түүний хөл дор байдаг.

Өнөөдөр, Бурханы урьдаас тогтоосон сонголтын улмаас Тэр биднийг Сатаны атганаас аварсан юм. Тэр үнэхээр бидний Золин аврагч мөн. Христийн мөнхийн амилсан амь бидний дотор ажилласан болохоор бид Бурханы амьтай холбогдох тавиланг олж, Түүнтэй нүүр нүүрээрээ хамт байж, Түүнийг идэж, Түүнийг ууж, Түүнийг таалах боломжтой болсон. Энэ нь Бурханы хичээнгүй бөгөөд амь хайргүй зориулалт болой.

Салхи ба жавраар дамжин өвөл нь хавар болдог. Амьдралын шаналал, хавчлага, гай зовлон, ертөнцийн үгүйсгэл ба гүтгэлэг, төр засгийн зохиомол буруутгал хэчнээн ихийг үзсэн ч Бурханы итгэл хийгээд шийдмэг зан багасаагүй юм. Хамаг зүрхээрээ Бурханы хүслийн төлөө, Бурханы эзэгнэлт ба төлөвлөгөөг биелүүлэхийн төлөө Тэр Өөрийн амийг хойш тавьсан. Тэр Өөрийн бүх хүмүүсийн төлөө хамаг хүчээрээ зүтгэж, тэднийг анхааралтай тэжээж усалсан. Бид хэчнээн мэдлэггүй, хэчнээн хэцүү байсан ч зөвхөн Түүний өмнө дуулгавартай байх хэрэгтэй бөгөөд тэгвэл Христийн амилсан амь бидний хуучин уг чанарыг өөрчлөх болно...Энэ ууган хөвгүүдийн төлөө Тэр эцэж цуцалгүй хөдөлмөрлөж, нойр хоолоо умартсан. Хичнээн олон өдөр шөнө, хичнээн олон шатам халуун, тэсгим хүйтэнд Тэр хамаг зүрхээрээ Сионд харуулдсан гээч.

Дэлхий ертөнц, гэр орон, ажил бүгдээс хүслээрээ бүрэн татгалзсан, ертөнцийн ямар ч зугаа цэнгэл Түүний сэтгэлийг хөдөлгөөгүй...Түүний амнаас гарсан үгс биднийг дотроос сүлбэж, бидний зүрх сэтгэлийн гүнд нуугдсан зүйлсийг ил гаргасан. Бид үнэмшихгүй байж яахин чадах билээ? Түүний амнаас гарах өгүүлбэр бүр бидний дотор хэдийд ч гэсэн биелэгддэг. Бидний ил далд үйлдэл бүрийн тухайд Түүний мэддэггүй бас хардаггүй юу ч үгүй, харин үнэндээ бидний төлөвлөгөө ба зохицуулалтаас үл хамааран бүгдээрээ Түүний өмнө ил харагдах болно.

Түүний өмнө суухад бидний сүнс тав тухтай, тайван байж, дотроо үргэлж хоосныг, Бурханд үнэхээр өртэйгээ мэдэрдэг. Энэ бол төсөөлшгүй, хэцүү гайхширал. Төгс Хүчит Бурхан бол ганц жинхэнэ Бурхан гэдгийг Ариун Сүнс хангалттай нотолдог! Маргаангүй! Энэ бүлэг хүмүүс бид үнэхээр их ерөөгджээ! Хэрэв Бурханы нигүүлсэл ба өршөөл байгаагүй бол бид мөхөж, Сатаныг дагах ёстой болно. Зөвхөн Төгс Хүчит Бурхан л биднийг аварч чадна!

Аяа! Төгс Хүчит Бурхан, бодтой Бурхан! Та бидний сүнсний нүдийг нээж, тэгснээр бид сүнслэг ертөнцийн нууцуудыг харж чадах болсон. Хаанчлалын төлвүүд төгсгөлгүй. Сонор соргог хүлээж бай. Уг өдөр тийм ч хол биш.

Дайны гал хуйларч, бууны утаа хүүгэж, цаг агаар дулаарч, уур амьсгал өөрчлөгдөж, тахал тархах болно, хүмүүс үхэх ёстой, амьд үлдэх өчүүхэн найдвартайгаар.

Аяа! Төгс Хүчит Бурхан, бодтой Бурхан! Та бол бидний бат цамхаг. Та бол бидний хоргодох газар. Бид Таны жигүүр дор бөөгнөрөхөд гай гамшиг надад хүрч чадахгүй. Энэ бол Таны тэнгэрлэг хамгаалалт ба халамж билээ.

Бид бүхэн магтаалуудыг, Сион даяар цуурайтах магтаалуудыг дуулахаар дуугаа өндөрсгөнө! Төгс Хүчит Бурхан, бодтой Бурхан тэрхүү алдар суут эцсийн орныг бидний төлөө бэлтгэсэн. Сонор сэрэмжтэй—сонор сэрэмжтэй бай! Тэр цаг тийм ч хол биш.

Өмнөх:ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Дараах:ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ