Цор ганц Бурхан Өөрөө III

Бурханы эрх мэдэл (II)

Өнөөдөр бид нөхөрлөлөө “Цор ганц Бурхан Өөрөө” гэсэн сэдвээр үргэлжлүүлэх болно. Бид энэ сэдвээр өмнө нь хоёр ч удаа нөхөрлөсөн бөгөөд эхнийх нь Бурханы эрх мэдлийн талаар, хоёр дахь нь Бурханы зөвт зан чанарын талаар байсан. Энэ хоёр нөхөрлөлийг сонсоод та нар Бурханы ялгамж чанар, байр суурь, мөн чанарын талаар шинэ ойлголт олж авсан уу? Эдгээр мэдлэг ухаан нь, Бурханы оршин тогтнолын үнэний тухай илүү үндэслэлтэй мэдлэг олж авч, үүнд итгэлтэй болоход та нарт тусалсан уу? Өнөөдөр Би “Бурханы эрх мэдэл” хэмээх сэдвийг дэлгэрүүлэн үзэхээр төлөвлөж байна.

Бурханы эрх мэдлийг макро болон микро өнцгөөс ойлгох нь

Бурханы эрх мэдэл бол цор ганц. Энэ бол Бурханы Өөрийнх нь өвөрмөц шинж бүхий илэрхийлэл, онцгой мөн чанар, ялгамж чанар бөгөөд бүтээгдсэн, бүтээгдээгүй зүйлийн алинд нь ч ийм чанар байдаггүй; зөвхөн Бүтээгчид л ийм эрх мэдэл байдаг. Өөрөөр хэлбэл, зөвхөн Бүтээгч—Цор ганц Бурхан л ийм байдлаар илэрхийлэгддэг, ийм мөн чанартай байдаг. Тэгэхээр яагаад бид Бурханы эрх мэдлийн талаар ярих хэрэгтэй вэ? Бурханы Өөрийнх нь эрх мэдэл хүний оюун санаандаа төсөөлдөг эрх мэдлээс ямар ялгаатай вэ? Юу нь онцгой вэ? Үүний талаар энд ярилцах нь яагаад онцгой ач холбогдолтой вэ? Та нар дор бүрнээ энэ асуудлыг анхааралтай авч үзэх ёстой. Ихэнх хүмүүсийн хувьд “Бурханы эрх мэдэл” нь ойлгоход маш их хүчин чармайлт шаарддаг тодорхой бус ойлголт бөгөөд энэ талаарх аливаа хэлэлцүүлэг хийсвэр байх магадлалтай. Тиймээс Бурханы эрх мэдлийн тухай хүний эзэмшиж чадах мэдлэг болон Бурханы эрх мэдлийн мөн чанарын хооронд зөрүү байнга байх болно. Энэхүү зөрүүг арилгахын тулд хүмүүс, үйл явдал, юмс, янз бүрийн үзэгдлээр дамжуулан, хүн болгон хүний хүрч болох, бодит амьдралдаа ойлгож чадах хэмжээндээ Бурханы эрх мэдлийг бага багаар мэдэж авах ёстой. “Бурханы эрх мэдэл” хэмээх хэллэг нь хэдийгээр ойлгошгүй мэт санагдаж болох ч Бурханы эрх мэдэл бол хийсвэр зүйл огт биш. Тэр амьдралынх нь хором бүрд хүнтэй хамт байж, өдөр бүр хүнийг хөтөлж байдаг. Иймээс бодит амьдрал дээр хүн болгон Бурханы эрх мэдлийн хамгийн баримттай талыг гарцаагүй харж, мэдрэх болно. Энэхүү баримттай тал нь Бурханы эрх мэдэл үнэхээр оршин байдаг гэдгийг хангалттай нотолж, Бурхан ийм эрх мэдэлтэй байдаг гэдгийг таньж мэдэж, ухаарч ойлгох боломжийг хүнд бүрэн олгодог.

Бурхан бүгдийг бүтээсэн, бүтээсэн болохоороо Тэр бүх зүйлийг ноёрхдог. Тэр бүгдийг ноёрхохоос гадна бүх зүйлийг хянадаг. “Бурхан бүх зүйлийг хянадаг” гэсэн санаа нь ямар учиртай вэ? Үүнийг хэрхэн тайлбарлаж болох вэ? Бодит амьдралд энэ нь хэрхэн тусдаг вэ? Бурхан бүх зүйлийг хянадаг гэсэн бодит үнэнийг ойлгох нь Түүний эрх мэдлийн тухай ойлголтод хэрхэн хүргэж болох вэ? “Бурхан бүх зүйлийг хянадаг” гэдэг яг энэ хэллэгээс бид Бурхан гараг эрхсийн нэг хэсэг биш, бүтээлийн нэг хэсэг биш, хүн төрөлхтний нэг хэсэг ч биш, харин нүсэр томоос бичил жижиг, харагддагаас үл үзэгдэх, сансар огторгуйн оддоос дэлхий дээрх амьд юмс, мөн энгийн нүдээр харах боломжгүй бичил биетэн, өөр хэлбэрээр оршдог биетүүд хүртэлх бүх зүйлийг хянадаг гэдгийг нь харах хэрэгтэй. Энэ л Бурханы “хянадаг” “бүх зүйлийн” яг таг тодорхойлолт; энэ бол Түүний эрх мэдлийн цар хүрээ, Түүний дээд эрх болон захиргааны хэр хэмжээ юм.

Энэхүү хүн төрөлхтөн үүсэн бий болохоос өмнө сансар огторгуй—бүх гараг, тэнгэрийн бүх од—аль хэдийн оршиж байсан. Макро түвшинд, хэчнээн олон жил болсон ч эдгээр тэнгэрийн эрхэс оршин байх бүхий л хугацаандаа Бурханы хяналт дор тогтмол тойрон эргэсээр байж ирсэн. Ямар гараг яг ямар цагт хаашаа явдаг; ямар гараг хэзээ, ямар даалгавар биелүүлдэг; ямар гараг ямар тойрог замаар эргэдэг, хэзээ алга болж, эсвэл солигддог гээд энэ бүхэн өчүүхэн төдий ч алдаа мадаггүй явагдаж байдаг. Гарагуудын байрлал, тэдгээрийн хоорондын зай бүгд чанд тогтсон зүй тогтлыг дагадаг бөгөөд бүгдийг нь яг таг мэдээллээр тодорхойлж болно; тэдгээрийн аялах зам, тойрог замын хурд болон зүй тогтол, янз бүрийн байрлалд очих цаг гээд энэ бүгдийг нарийн тооцоолж, тусгай хуулиар тодорхойлж болно. Олон мянган жилийн туршид гарагууд эдгээр хуулийг өчүүхэн төдий ч гажихгүйгээр дагасан. Тэдний тойрог зам, дагадаг зүй тогтлыг нь ямар ч хүч өөрчилж, тасалдуулж чадахгүй. Тэдний хөдөлгөөнийг захирдаг тусгай хууль болон тэдгээрийг тодорхойлдог нарийн мэдээллийг Бүтээгчийн эрх мэдэл урьдаас тогтоосон байдаг учраас тэдгээр нь Бүтээгчийн дээд эрх, хяналтын дор эдгээр хуулийг сайн дураараа дуулгавартай дагадаг. Макро түвшинд, зарим нэг зүй тогтол, мэдээлэл, хачирхалтай, тайлбарлахын аргагүй хууль, үзэгдлийг хүн олж нээхэд хэцүү зүйл биш. Хэдийгээр хүн төрөлхтөн Бурхан оршин байдаг гэдгийг, бас Бүтээгч бүх зүйлийг бүтээсэн, бүх зүйлийг ноёрхдог гэдэг бодит үнэнийг, түүнчлэн Бүтээгчийн эрх мэдлийн оршин тогтнолыг хүлээн зөвшөөрдөггүй ч гэсэн хүн судлалын эрдэмтэд, одон орон судлаачид, физикч нар хорвоо ертөнц дээрх бүх зүйлийн оршин тогтнол, тэдгээрийн хөдөлгөөнийг удирддаг зарчим, зүй тогтол бүгдийг асар том, үл үзэгдэх хар энерги захирч, хянадаг гэдгийг улам бүр олж нээсээр байна. Энэхүү баримт нь хүнийг, хөдөлгөөний эдгээр зүй тогтлын дунд бүх зүйлийг зохион байгуулдаг Төгс Хүчит Нэгэн байна гэдэгтэй эрхгүй нүүр тулж, хүлээн зөвшөөрөхөд хүргэдэг. Түүний хүч чадал ер бусын бөгөөд хэдийгээр хэн ч Түүний жинхэнэ нүүр царайг харж чадахгүй боловч, Тэр хором бүрд бүх зүйлийг захирч, хянаж байдаг. Хэн ч, ямар ч хүч Түүний дээд эрхийг даван гарч чадахгүй. Энэ баримттай тулгараад, бүх зүйлийн оршин тогтнолыг захирч байдаг хуулийг хүн хянаж чадахгүй, хэн ч өөрчилж чадахгүй гэдгийг хүн хүлээн зөвшөөрөх ёстой; мөн хүмүүс эдгээр хуулийг бүрэн дүүрэн ойлгож чадахгүй, тэдгээр нь аяндаа өрнөж байдаг юм биш, харин Эзэн захирагчийн тушаалаар болдог гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Эдгээр нь бүгд, макро түвшинд хүн төрөлхтний ухамсарлаж чадах Бурханы эрх мэдлийн илэрхийлэл юм.

Микро түвшинд, газар дэлхий дээр хүний харж болох бүх уул, гол, нуур, далай, хуурай газар, хүний үзэж туулдаг бүх улирал, дэлхий дээр амьдардаг ургамал, амьтан, бичил биетэн, хүмүүс гээд бүх зүйл Бурханы дээд эрх, хяналтад захирагдаж байдаг. Бурханы дээд эрх, хяналтын дор бүх зүйл Түүний бодлын дагуу үүсэн бий болж, үгүй болж байдаг; тэдгээрийн оршин тогтнолыг захирдаг хуулиуд бий болж, тэдгээр нь үүний дагуу өсөж үрждэг. Ямар ч хүн, ямар ч зүйл эдгээр хуулиас дээгүүр байдаггүй. Яагаад тэр вэ? Цорын ганц хариулт бол: Бурханы эрх мэдлийн улмаас тэр юм. Эсвэл, өөрөөр хэлбэл, Бурханы бодол, Бурханы үгийн улмаас тэр; Бурхан Өөрийн биеэр үйлддэг учраас тэр билээ. Энэ нь Бурханы эрх мэдэл, Бурханы санаа бодол эдгээр хуулийг үүсгэдэг бөгөөд эдгээр хууль нь Түүний бодлын дагуу шилжин, өөрчлөгдөж, эдгээр шилжилт, өөрчлөлт нь бүгд Түүний төлөвлөгөөний төлөө гарч ирж, алга болж байдаг гэсэн үг. Жишээ нь, тахлыг аваад үзье. Тахал ямар ч анхааруулгагүйгээр гардаг. Тэдгээрийн гарал үүсэл, яг яагаад гарсан шалтгааныг хэн ч мэддэггүй бөгөөд тодорхой нэг газар нутагт тахал гарах болгонд үйл нь ирсэн хүмүүс гамшгаас зугтаж чаддаггүй. Тахал нь аюулт, хөнөөлт нянгийн тархалтын улмаас үүсдэг гэдгийг хүн төрөлхтний шинжлэх ухаан ойлгодгийн дээр тэдгээрийн хурд, хамрах хүрээ, халдварлах арга замыг хүн төрөлхтний шинжлэх ухаан урьдчилан хэлж, хянаж чаддаггүй. Хэдийгээр хүмүүс боломжит бүх арга хэрэгслээр тахлыг эсэргүүцдэг боловч тахал гарахад ямар хүмүүс, эсвэл ямар амьтад гарцаагүй өртөхийг тэд хянаж чадахгүй. Хүмүүсийн хийж чадах цорын ганц зүйл нь тэдгээрээс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг эсэргүүцэх, судлах гэж хичээх явдал юм. Гэхдээ аливаа нэгэн тахлын эхлэл, төгсгөлийг тайлбарлах үндсэн шалтгааныг хэн ч мэдэхгүй, хэн ч тэдгээрийг хянаж чадахгүй. Тахлын үүсэл, тархалттай нүүр тулаад хүмүүсийн авдаг хамгийн эхний арга хэмжээ нь вакцин гаргах байдаг боловч ихэнхдээ вакцин бэлэн болохоос өмнө тахал өөрөө үгүй болдог. Тахал яагаад устаж арилдаг вэ? Бактерийг хяналтдаа авч чадсан гэж зарим хүн хэлдэг бол, харин зарим нь улирлын өөрчлөлтийн улмаас тэдгээр нь устаж арилдаг гэж хэлдэг… Эдгээр галзуу таамаглал үндэслэлтэй эсэх тухайд гэвэл, шинжлэх ухаан ямар ч тайлбар санал болгож, ямар ч тодорхой хариулт өгч чаддаггүй. Хүн төрөлхтөн дан ганц эдгээр таамаглалаас гадна, хүн төрөлхтний дутуу ойлголт, тахлаас айх айдсын талаар бодож үзэх ёстой. Тахал яагаад эхэлдэг, яагаад дуусдагийг эцсийн дүндээ хэн ч мэдэхгүй. Хүн төрөлхтөн, зөвхөн шинжлэх ухаанд л итгэж, үүнд бүрмөсөн найддаг, Бүтээгчийн эрх мэдлийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний дээд эрхийг хүлээж авдаггүй учраас тэд хэзээ ч хариулт олж авахгүй.

Бурханы дээд эрхийн дор, Түүний эрх мэдэл болон удирдлагаас үүдэн бүх зүйл төрж, амьдарч, устан үгүй болдог. Зарим зүйл чимээгүйхэн ирээд буцдаг бөгөөд тэдгээр нь хаанаас ирснийг хүн хэлж, эсвэл дагадаг зүй тогтлыг нь ухаарч чаддаггүй, тэр ч байтугай тэдний ирээд буцдаг шалтгааныг ойлгодоггүй. Хэдийгээр хүн бүх зүйлийн дунд болж өнгөрч буй бүхнийг нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож, эсвэл биеэрээ туулж чаддаг боловч; хэдийгээр энэ бүгд хүнд хамааралтай бөгөөд хүн янз бүрийн үзэгдлийн харьцангуй ер бусын байдал, зүй тогтол, бүр этгээд хачин байдлыг дотоод ухамсартаа ухамсарладаг боловч тэдгээрийн цаана юу байгааг огт мэддэггүй, энэ нь Бурханы хүсэл ба бодол юм. Эдгээр үзэгдлүүдийн цаана олон түүх, олон нуугдмал үнэн байдаг. Хүн Бүтээгчээс төөрч яваад, Бүтээгчийн эрх мэдэл бүх зүйлийг захирдаг гэсэн бодит үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй учраас Бүтээгчийн бүрэн эрхийн дээд эрхийн дор болж буй бүхнийг хэзээ ч мэдэхгүй бас ухаарч ойлгохгүй. Ихэнхдээ, Бурханы хяналт, дээд эрх нь хүний төсөөлөл, хүний мэдлэг, хүний ойлголт болон шинжлэх ухааны хүрч чадах хязгаараас давж, бүтээгдсэн хүмүүсийн мэдлэгийн хүрээнээс хальсан байдаг. Зарим хүн “Чи Бурханы дээд эрхийг нүдээрээ хараагүй байж бүх зүйл Түүний эрх мэдэлд байдаг гэж яаж итгэж чадаж байна вэ?” гэдэг. Харснаараа үргэлж итгэдэг юм биш; үргэлж танин мэдэж, ойлгох ч бас биш. Тэгэхээр итгэл хаанаас гардаг вэ? Итгэл нь аливаа зүйлийн бодит байдал, үндсэн шалтгааны талаарх хүмүүсийн ойлголт, туршлагын түвшин болон гүнээс гардаг гэдгийг Би баттай хэлж чадна. Хэрвээ чи Бурхан оршдог гэдэгт итгэдэг ч бүх зүйлийг захирах Бурханы хяналт болон Бурханы дээд эрхийг ухамсарлах нь бүү хэл, танин мэдэж чадахгүй бол Бурханд ийм эрх мэдэл байдаг бөгөөд Бурханы эрх мэдэл цор ганц гэдгийг зүрх сэтгэлдээ хэзээ ч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Чи Бүтээгчийг хэзээ ч өөрийн Эзэн, өөрийн Бурхан хэмээн үнэхээр хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Хүн төрөлхтний болон орчлон ертөнцийн хувь заяа Бүтээгчийн дээд эрхтэй салшгүй холбоотой

Та нар бүгд насанд хүрсэн хүмүүс. Та нарын зарим нь дунд эргэм насных; зарим нь ахимаг насных. Бурханд итгэдэггүй байснаа итгэдэг болж, Бурханд итгэж эхэлснээ Түүний үгийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний ажлыг туулдаг болох хүртлээ та нар явсан. Бурханы дээд эрхийн талаар та нар хэр их мэдлэгтэй вэ? Хүний хувь заяаны тухайд чи ямар мэдлэг ухааныг олж авсан бэ? Хүн амьдралд хүссэн бүхэндээ хүрч чадах уу? Өөрсдийн оршин байсан хэдхэн арван жилд та нар хэр олон зүйлийг хүссэнээрээ биелүүлж чадсан бэ? Хэчнээн санаанд чинь хэзээ ч ороогүй зүйлс та нарт тохиолдсон бэ? Хэчнээн гэнэтийн таатай зүйл болсон бэ? Хэчнээн зүйлийг хүмүүс үр дүнгээ өгөхийг нь хүлээж, өөрийн мэдэлгүй тохиромжтой мөчийг хүлээж, Тэнгэрийн хүслийг хүлээсээр байна вэ? Хэчнээн зүйл хүмүүсийг арга мухардуулж, саад болж байна вэ? Хүн бүр хувь заяаныхаа талаар итгэл найдвараар дүүрэн байж, амьдралынх нь бүх зүйл хүссэнээр нь болж, хоол хувцсаар дутахгүй, эд хөрөнгө нь гайхалтайгаар өснө гэж горьддог. Зовлон зүдүүрээр дүүрэн, гай гамшгаар хүрээлэгдсэн ядуу зүдүү, дарамттай амьдралыг хэн ч хүсдэггүй. Гэхдээ хүмүүс эдгээр зүйлийг урьдаас мэдэж, хянаж чадахгүй. Зарим хүний хувьд өнгөрсөн үе бол ердөө л эх захгүй туршлага юм; тэд Тэнгэрийн хүсэл юу болохыг хэзээ ч мэдэж авдаггүй, мөн энэ нь юу болохыг тоодог ч үгүй. Тэд хүн төрөлхтний хувь заяаны талаар, хүмүүс яагаад амьд байдаг, тэд хэрхэн амьдрах учиртайг хайхрахгүйгээр өдөр өдрийг амьтад шиг амьдарч, өөрсдийнхөө амьдралыг бодож санах зүйлгүйгээр амьдран харуулдаг. Ийм хүмүүс хүмүүний хувь заяаны талаар ямар ч ойлголт олж авалгүйгээр хөгширдөг бөгөөд үхэх мөчөө хүртэл амьдрал гэж юу болох талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг. Тийм хүмүүс үхмэл; тэд бол сүнсгүй амьтад; тэд бол адгуус. Хүмүүс бүтээлийн дотор амьдарч, дэлхий ертөнцийн материаллаг хэрэгцээг нь хангаж өгдөг олон арга замаас цэнгэлийг олж авдаг, энэхүү материаллаг ертөнц нь тасралтгүй урагшилж байгааг тэд харах авч тэдний өөрсдийн туршлага—тэдний зүрх сэтгэл болон тэдний сүнс юу мэдэрч, амсах нь материаллаг зүйлтэй ямар ч хамаагүй бөгөөд ямар ч материаллаг зүйл туршлагыг орлож чадахгүй. Туршлага бол хүн зүрх сэтгэлийнхээ гүнд танин мэддэг, энгийн нүдээр харж болдоггүй зүйл юм. Ийнхүү танин мэдэх нь хүмүүний амьдрал болоод хүмүүний хувь заяаг хүн ойлгож, ухамсарлахад оршдог. Энэ нь үл үзэгдэгч Эзэн бүх зүйлийг зохицуулж, хүний төлөө бүх зүйлийг зохион байгуулж байна гэдгийг ихэнхдээ хүн ойлгоход хүргэдэг. Энэ бүхний дунд хувь заяаны зохицуулалт, зохион байгуулалтыг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга хүнд үгүй; Бүтээгчийн төлөвлөсөн замыг болон хүний хувь заяаг захирах Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр арга хүнд үгүй. Энэ бол маргаангүй баримт юм. Хүн хувь заяаны талаар ямар ч мэдлэг ухаан, хандлагатай байхаас үл хамааран, хэн ч энэ баримтыг өөрчилж чадахгүй.

Өдөр бүр хаашаа явах, юу хийх, хэнтэй эсвэл юутай таарах, юу хэлж ярих, чамд юу тохиолдох гээд эдгээрийн аль нэгийг тааварлаж болох уу? Хүмүүс эдгээр нөхцөл байдал хэрхэн өрнөхийг хянах нь байтугай энэ бүх үйл явдлыг урьдаас мэдэж чаддаггүй. Амьдрал дээр, урьдчилан харах боломжгүй эдгээр зүйл цаг үргэлж тохиолддог; тэдгээр нь өдөр тутмын үйл явдал юм. Өдөр тутмын эдгээр нөхцөл байдлын өөрчлөлт болон тэдгээрийн өрнөж байгаа байдал, эсвэл дагаж буй буй зүй тогтол нь ямар ч зүйл санаандгүй тохиолддоггүй, үйл явдал бүрийн болж буй явц, зайлшгүй байдлыг хүний хүслээр өөрчилж болдоггүй гэдгийг хүн төрөлхтөнд байнга сануулж байдаг. Үйл явдал бүр нь Бүтээгчээс хүн төрөлхтөнд өгч буй сануулгыг дамжуулдаг бөгөөд мөн хүмүүс өөрсдийн хувь заяаг хянаж чадахгүй гэсэн санааг илгээдэг. Үйл явдал бүр хувь заяагаа гартаа авах гэсэн хүн төрөлхтний ойворгон, хий дэмий, хүсэл, эрмэлзлийг няцаадаг. Тэдгээр нь яг л хүн төрөлхтний нүүрийг дахин дахин хүчтэй алгадан, эцэст нь хэн тэдний хувь тавиланг удирдаж, хянаж байдгийг эргэцүүлэхэд хүмүүсийг хүчээр хүргэдэг. Тэдний хүсэл, эрмэлзэл нь удаа дараалан бүтэлгүйтэж, нуран унахад хүмүүс аяндаа өөрт ноогдсон хувь заяаг хүлээн зөвшөөрч, бодит байдал, Тэнгэрийн хүсэл ба Бүтээгчийн дээд эрхийг өөрийн эрхгүй хүлээн зөвшөөрдөг. Өдөр тутмын эдгээр нөхцөл байдлын өөрчлөлтөөс эхлээд хүний бүхий л амьдралын хувь заяа хүртэл, Бүтээгчийн төлөвлөгөө болон дээд эрхийг илчилдэггүй зүйл нэгээхэн ч үгүй; “Бүтээгчийн эрх мэдлийг даван гарч чадахгүй” гэсэн санааг илгээдэггүй, мөн “Бүтээгчийн эрх мэдэл бол эрхэм дээд юм” гэсэн мөнхийн үнэнийг дамжуулдаггүй зүйл нэгээхэн ч үгүй.

Хүн төрөлхтөн болон орчлон ертөнцийн хувь заяа Бүтээгчийн дээд эрхтэй нягт сүлжилдэж, Бүтээгчийн зохион байгуулалттай салшгүйгээр холбогдсон байдаг; эцсийн эцэст тэдгээр нь Бүтээгчийн эрх мэдлээс ангид байж чаддаггүй. Бүх зүйлийн хуулиас хүн Бүтээгчийн зохион байгуулалт болон Түүний дээд эрхийг ойлгож авдаг; бүх зүйлийн амьд үлдэх хуулиас тэр Бүтээгчийн засаглалыг ухамсарладаг; бүх зүйлийн хувь заяанаас тэр Бүтээгч Өөрийн дээд эрх, хяналтаа тогтоодог арга замыг таамагладаг; хүмүүс болон бүх зүйлийн амьдралын мөчлөгөөс хүн, бүх зүйл ба амьд оршихуйн төлөөх Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалтыг үнэхээр туулж, тэдгээр зохион байгуулалт, зохицуулалт нь газар дэлхийн бүх хууль, дүрэм журам, дэг жаяг, бусад бүх эрх мэдэл болон хүчнээс давсан байдгийг нүдээрээ харж авдаг. Иймээс, Бүтээгчийн дээд эрхийг бүтээгдсэн ямар ч зүйл зөрчиж чадахгүй, Бүтээгчийн урьдаас тогтоосон үйл явдал болон зүйлст ямар ч хүч хөндлөнгөөс оролцож, эсвэл өөрчилж чадахгүй гэдгийг хүн төрөлхтөн хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүйд хүрнэ. Эдгээр тэнгэрлэг хууль, дүрэм журмын дор хүмүүс болон бүх зүйл үеэс үед амьдарч, өсөн үрждэг. Бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэнэ биелэл энэ бус уу? Хэдийгээр хүн бодит хуулиудаас, бүх үйл явдал болон бүх зүйлд Бүтээгчийн дээд эрх болон Түүний зарлиг байгааг хардаг боловч орчлон ертөнцийг захирах Бүтээгчийн дээд эрхийн зарчмыг хэчнээн хүн ухаарч ойлгож чадах вэ? Өөрсдийнх нь хувь заяаг захирч, зохицуулдаг, Бүтээгчийн дээд эрхийг хэр олон хүн үнэхээр мэдэж, танин мэдэж, хүлээн зөвшөөрч, захирагдаж чадах вэ? Бүх зүйлийг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрхийн бодит үнэнд итгэсэн байж, Бүтээгч бас хүмүүсийн амьдралын хувь заяаг захирдаг гэдэгт хэн үнэхээр итгэж, хүлээн зөвшөөрөх вэ? Хүний хувь заяа Бүтээгчийн гарт байдаг бодит баримтыг хэн үнэхээр ухаарч ойлгож чадах вэ? Бүтээгч хүн төрөлхтний хувь заяаг захирч, хянаж байдаг бодит баримттай нүүр тулахдаа хүн төрөлхтөн Бүтээгчийн дээд эрхэд ямар байдлаар хандах ёстой вэ? Энэхүү бодит баримттай тулгараад байгаа хүн бүрийн өөрөө гаргах учиртай шийдвэр энэ мөн билээ.

Хүний амьдралын зургаан онцгой үе

Амьдралынхаа явцад хүн бүр хэд хэдэн шийдвэрлэх онцгой үе дээр ирдэг. Эдгээр нь хүний амьдралын хувь заяаг тодорхойлдог хамгийн үндсэн, хамгийн чухал алхмууд билээ. Амьдралынхаа явцад хүн бүрийн туулах ёстой эдгээр замын тэмдгийг дараах байдлаар товч тайлбарлалаа.

Эхний онцгой үе: Төрөлт

Хүн хаана, ямар гэр бүлд төрсөн, хүний хүйс, дүр төрх, төрсөн цаг гээд эдгээр нь хүний амьдралын эхний онцгой үеийн нарийн зүйлс юм.

Энэхүү онцгой үеийн тодорхой нарийн зүйлсийг хэн ч сонгож болохгүй; тэдгээрийг бүгдийг нь Бүтээгч аль эрт урьдаас тогтоосон байдаг. Тэдгээрт гадаад орчин ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдөггүй, Бүтээгчийн урьдаас тогтоосон эдгээр баримтыг хүний бий болгосон ямар ч хүчин зүйл өөрчилж чадахгүй. Хүн төрнө гэдэг нь тухайн хүнд зориулан зохицуулсан хувь заяаных нь эхний алхмыг Бүтээгч аль хэдийн биелүүлсэн гэсэн үг юм. Энэ бүх нарийн зүйлийг Тэр аль эрт урьдаас тогтоосон учраас аль нэгийг нь өөрчлөх хүч хэнд ч байхгүй. Хүний цаашдын хувь заяанаас үл хамааран хүний төрөх нөхцөлүүд урьдаас тогтоогдож, тэр хэвээрээ үлддэг; тэдгээрт хүний амьдралын хувь заяа ямар нэгэн байдлаар нөлөөлдөггүй, мөн тэдгээр нь хүний амьдралын хувь заяаг захирах Бүтээгчийн дээд эрхэд ямар нэг байдлаар нөлөөлдөггүй.

1) Бүтээгчийн төлөвлөгөөнөөс шинэ амь төрдөг

Эхний онцгой үеийн хүний төрөх газар, гэр бүл, хүйс, бие махбодын төрх байдал, төрөх цаг хугацаа гэх мэт нарийн зүйлээс алийг нь хүн өөрөө сонгож чадах вэ? Мэдээжийн хэрэг хүн төрөх нь идэвхгүй үйл явдал юм. Хүн өөрийн хүслээс үл хамааран тодорхой нэгэн газарт, тодорхой нэгэн цагт, тодорхой нэгэн гэр бүлд, тодорхой нэгэн дүр төрхтэйгөөр төрдөг; хүн өөрийн эрхгүй тодорхой нэгэн ургийн модны нэг мөчир, тодорхой нэгэн өрхийн гишүүн болдог. Амьдралын энэхүү эхний онцгой үе дээр хүнд ямар ч сонголт байдаггүй, харин Бүтээгчийн төлөвлөгөөний дагуу бэлдсэн орчинд, тодорхой нэгэн гэр бүлд, тодорхой хүйс, дүр төрхтэйгөөр, тухайн хүний амьдралын замналтай нягт холбоотой тодорхой нэгэн цагт төрдөг. Энэхүү шийдвэрлэх онцгой үе дээр хүн юу хийж чадах вэ? Ерөнхийдөө, өөрийнх нь төрөлттэй холбоотой эдгээр нарийн зүйлээс нэгийг нь ч сонгох боломж хүнд байдаггүй. Бүтээгчийн урьдчилсан төлөвлөлт, Түүний удирдамж байгаагүй бол энэ дэлхийд шинээр төрсөн амь хаашаа явах, хаана байхаа мэдэхгүй, ямар ч хамаарал байхгүй, хаана ч хамаардаггүй, жинхэнэ орон гэргүй байх байсан. Харин Бүтээгч нямбайлан зохицуулсан учраас энэхүү шинэ амь байрлах газар, эцэг эх, харьяалагдах газартай, хамаатан садантай байдаг, тийнхүү тэрхүү амь амьдралын замналаа эхэлдэг. Энэхүү үйл явцын туршид, энэхүү шинэ амь бүрэлдэн бий болохыг Бүтээгчийн төлөвлөгөө тодорхойлдог бөгөөд түүний эзэмших бүх зүйлийг Бүтээгч түүнд хайрладаг. Энэ нь өөрийн гэх юу ч үгүй хөвөгч бие байснаа бодож, амьсгалж, халуун хүйтнийг мэдэрдэг; материаллаг ертөнц дээрх бүтээгдсэн зүйлийн бүх ердийн үйл ажиллагаанд оролцож чаддаг; бүтээгдсэн хүний амьдралдаа туулах учиртай бүх зүйлийг амсаж туулах Бурханы бүтээлүүдийн нэг, мах цуснаас бүрдсэн, нүдэнд үзэгдэх, гарт баригдах хүмүүн аажмаар болдог. Хүний төрөлтийг Бүтээгч урьдаас тодорхойлно гэдэг нь амьдрахад шаардлагатай бүх зүйлийг тухайн хүнд хайрлана гэсэн үг юм; үүний нэгэн адил, хүн төрнө гэдэг нь амьдрахад шаардлагатай бүх зүйлийг тэр Бүтээгчээс хүлээн авч, тэр мөчөөс эхлээд Бүтээгчээс хангаж өгсөн өөр хэлбэрт, Бүтээгчийн дээд эрхэд захирагдан амьдарна гэсэн үг юм.

2) Яагаад өөр өөр хүмүүс өөр өөр нөхцөлд төрдөг вэ

Хэрвээ тэд дахиж төрвөл алдар цуутай гэр бүлд төрөх байсан; хэрвээ эмэгтэй байсан бол Цасан цагаан шиг харагддаг, хүн бүрийн хайрыг татах байсан, хэрвээ эрэгтэй байсан бол юугаар ч гачигддаггүй, хорвоо бүхэлдээ далайсан газар нь далд орж, далласан газар нь ил гардаг Царайлаг ханхүү байх байсан гэж хүмүүс ихэвчлэн төсөөлөх дуртай байдаг. Өөрсдийн төрөлтийн талаар олон төөрөгдөл тээж амьдардаг, төрсөндөө сэтгэл дундуур байдаг, гэр бүл, дүр төрх, хүйс, тэр ч бүү хэл төрсөн цаг хугацаандаа хүртэл дургүйцдэг хүмүүс байх нь олонтоо. Гэсэн ч яагаад тухайн гэр бүлд төрснөө, яагаад тийм харагддагаа хүмүүс хэзээ ч ойлгодоггүй. Тэд хаана төрсөн, ямар харагддагаас үл хамааран Бүтээгчийн удирдлага дор олон янзын үүрэг гүйцэтгэж, өөр өөр даалгавар биелүүлэх ёстой бөгөөд энэхүү зорилго хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй гэдгийг мэддэггүй. Бүтээгчийн нүдээр бол хүний төрсөн газар, хүйс, дүр төрх зэрэг нь бүгд түр зуурын зүйлс юм. Тэдгээр нь, Түүний бүхий л хүн төрөлхтнийг удирдах үе шат болгон дахь дараалсан өчүүхэн тэмдэглэл, бяцхан ялгах тэмдэг юм. Хүний бодит хүрэх газар болон төгсгөлийг ямар ч тодорхой үе шатанд түүний төрөлт тодорхойлдоггүй, харин амьдралдаа биелүүлдэг үүрэг даалгавар нь, Бүтээгчийн удирдлагын төлөвлөгөө биелэх үед түүнийг шүүх Бүтээгчийн шүүлт тодорхойлдог.

Үр дүн болгонд учир шалтгаан байдаг, учир шалтгаангүй үр дүн гэж байдаггүй гэж хэлдэг. Иймээс хүний төрөлт нь хүний өнөөгийн амьдрал болон өмнөх амьдралтай заавал холбоотой байдаг. Хүний үхэл өнөөгийн амьдралынх нь хугацааг төгсгөдөг бол хүний төрөлт нь шинэхэн мөчлөгийн эхлэл юм; хуучин мөчлөг хүний өмнөх амьдралыг төлөөлдөг бол шинэ мөчлөг нь яах аргагүй өнөөгийн амьдрал юм. Хүний төрөлт нь хүний өнгөрсөн амьдрал болон өнөөгийн амьдралтай нь холбоотой байдаг болохоор хүний төрөлттэй холбоотой байршил, гэр бүл, хүйс, дүр төрх болон өөр бусад иймэрхүү хүчин зүйл нь бүгд хүний өнгөрсөн болон одоогийн амьдралтай заавал хамаатай байдаг. Энэ нь хүний төрөлтийн хүчин зүйлд өмнөх амьдрал нь нөлөөлдөг төдийгүй, өнөөгийн амьдрал дахь хувь тавилан нь тэдгээрийг тодорхойлдог гэсэн үг бөгөөд энэ нь хүмүүсийн төрсөн янз бүрийн ялгаатай нөхцөл байдлыг тайлбарладаг: Зарим нь ядуу гэр бүлд, зарим нь баян гэр бүлд төрдөг. Нэг хэсэг нь эгэл гаралтай байхад нөгөө хэсэг нь алдар цуутай удам судартай байдаг. Зарим нь өмнөд нутагт, зарим нь хойд нутагт төрдөг. Нэг хэсэг нь элсэн цөлд, нөгөө хэсэг нь ногоон газар нутагт төрдөг. Зарим хүмүүсийн төрөлтийг баяр хөөр, инээд, баяр ёслол дагалддаг; заримынх нь уйлаан, гай гамшиг, гаслан зовлон авчирдаг. Зарим нь нандигнан хайрлагдахаар, зарим нь хогийн ургамал мэт хаягдахаар төрдөг. Нэг хэсэг нь сайхан зүс царайтай, нөгөө хэсэг нь орсгой муруй төрдөг. Зарим нь харахад дур булаам, зарим нь царай муутай байдаг. Нэг хэсэг нь шөнө дунд, нөгөө хэсэг нь үд дундын нар хурцаар шарж байхад төрдөг… Бүх төрлийн хүмүүсийн төрөлтийг тэдэнд зориулж Бүтээгчийн бэлдсэн хувь заяа тодорхойлдог; тэдний төрөлт нь тэдний өнөөгийн амьдралын хувь заяаг, мөн түүнчлэн гүйцэтгэх үүрэг, биелүүлэх даалгаврыг нь тодорхойлдог. Энэ бүхэн нь Бүтээгчийн дээд эрхэд захирагддаг, Түүгээр урьдчилан тогтоогдсон байдаг; хэн ч нэгэнт тогтоогдсон хувь зохиолоосоо зугтаж чадахгүй, хэн ч өөрсдийн төрөлтийг өөрчилж, хувь заяагаа сонгож чадахгүй.

Хоёр дахь онцгой үе: Өсөж торних

Ямар айлд төрснөөс хамаараад хүмүүс гэр бүлийн өөр өөр орчинд өсөж, эцэг эхээсээ өөр өөр зүйл суралцдаг. Эдгээр хүчин зүйл нь хүний өсөж том болох нөхцөлийг тодорхойлдог бөгөөд өсөж торних нь хүний амьдралын хоёр дахь шийдвэрлэх онцгой үеийг төлөөлдөг. Энэхүү онцгой үе дээр хүмүүст мөн л ямар ч сонголт байдаггүй гэдгийг хэлэх нь илүүц биз ээ. Үүнийг мөн л урьдаас тогтоож, зохицуулсан байдаг.

1) Хүн болгоны өсөж том болох тогтсон нөхцөл байдлыг Бүтээгч төлөвлөсөн

Өсөж торниход нь сургамж болж, нөлөөлөх хүмүүс, үйл явдал, юмсыг хүн сонгож чадахгүй. Хүн ямар мэдлэг, ур чадвар олж авах, ямар зуршилтай болохоо сонгож чадахгүй. Өөрийнх нь эцэг эх, хамаатан садан хэн байх, ямар орчинд өсөхөө хүн шийдэж чадахгүй; эргэн тойрныхоо хүмүүс, үйл явдал, юмстай харилцах хүний харилцаа, тэдгээр нь түүний хөгжилд хэрхэн нөлөөлдөг нь бүгд хүний хяналтаас гадуур байдаг. Тэгвэл эдгээр зүйлийг хэн шийддэг вэ? Хэн тэдгээрийг зохицуулдаг вэ? Энэ асуудал дээр хүмүүст ямар ч сонголт байдаггүй, тэд эдгээр зүйлийг өөрсдөө шийдэж чаддаггүй, мөн тэдгээр нь мэдээжээр аяндаа бүрэлддэггүй болохоор, энэ бүх хүн, үйл явдал, юмсын бүрэлдэх эсэх нь Бүтээгчийн гарт байдаг нь яриангүй. Бүтээгч нь хүн бүрийн төрөлтийн онцгой нөхцөл байдлыг зохицуулдаг шигээ хүний өсөж том болох тодорхой нөхцөл байдлыг мөн зохицуулдаг гэдэг нь мэдээжийн хэрэг. Хэрвээ хүний төрөлт нь эргэн тойрных нь хүмүүс, үйл явдал, юмст өөрчлөлт авчирдаг юм бол тухайн хүний өсөлт, хөгжил ч мөн тэдгээрт зайлшгүй нөлөөлөх болно. Жишээлбэл, зарим хүн ядуу гэр бүлд төрдөг боловч эд баялгаар хүрээлүүлэн өсдөг; зарим нь чинээлэг гэр бүлд төрдөг боловч гэр бүлийнхээ хөрөнгийг барж, улмаар ядуу орчинд өсдөг. Хэний ч төрөлт тогтсон дүрэм журамд захирагддаггүй бөгөөд зайлшгүй, тогтсон нөхцөл байдалд өсөж торнидог хэн ч үгүй. Эдгээр нь хүний төсөөлж, хянаж чадах зүйлс биш; тэдгээр нь хүний хувь заяаны үр дүн бөгөөд хүний хувь заяагаар тодорхойлогддог. Мэдээж, хүн болгонд зориулан Бүтээгчийн урьдаас тогтоосон хувь заяа эцсийн дүндээ эдгээр зүйлийг тодорхойлдог; тухайн хүний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрх болон төлөвлөгөө тэдгээрийг тодорхойлдог.

2) Хүмүүсийн өсөж торнидог янз бүрийн нөхцөл байдал нь өөр өөр үүргийг бий болгодог

Хүний төрөлтийн нөхцөл байдал нь түүний өсөж торних орчин, нөхцөлийг энгийн түвшинд тогтоодог бөгөөд хүний өсөж торнидог нөхцөл байдал нь мөн л түүний төрөлтийн нөхцөл байдлын үр дүн юм. Энэ хугацаанд хүн хэл сурч эхэлдэг, хүний ухаан ухаан олон шинэ зүйлтэй тулгарч, ойлгож өөрийн болгож эхлэх явцдаа хүн үргэлж өсөж байдаг. Хүний чихээрээ сонсож, нүдээрээ харж, оюун ухаанаараа ойлгож авдаг зүйлс нь хүний дотоод ертөнцийг аажмаар дүүргэж, сэргээдэг. Хүнтэй тааралддаг хүмүүс, үйл явдал, юмс; хүний суралцдаг эрүүл ухаан, мэдлэг, ур чадвар; хүнд нөлөөлж, хүнийг үнэмшүүлж, хүнд зааж сургадаг сэтгэлгээний арга барил нь бүгд хүний амьдралын хувь заяаг залж чиглүүлж, нөлөөлөх болно. Өсөхдөө сурдаг хэл болон сэтгэлгээний арга барил нь хүний залуу насаа өнгөрүүлдэг орчинтой салшгүй холбоотой, тэрхүү орчин нь эцэг эх, ах дүүс болон тэдний эргэн тойрны бусад хүн, үйл явдал, юмсаас бүрддэг. Иймээс хүний хөгжлийн замналыг түүний өссөн орчин тодорхойлдог, энэ хугацаанд тааралддаг хүмүүс, үйл явдал, юмсаас мөн хамаардаг. Хүний өсөж торних нөхцөл байдлыг аль эрт урьдаас тодорхойлсон байдаг болохоор энэ үйл явцын үеэр амьдрах орчныг ч гэсэн бас л угийн урьдаас тодорхойлсон байдаг. Хүн сонгож, шилснээр энэ нь шийдэгдэхгүй, харин Бүтээгчийн төлөвлөгөөний дагуу Бүтээгчийн нямбай зохицуулалтаар, хүний амьдралын хувь заяаг захирах Бүтээгчийн дээд эрхээр тодорхойлогдож, шийдэгддэг. Иймээс өсөж том болох явцдаа аливаа хүний уулзсан хүмүүс, тааралдсан юмс бүгд угийн Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалттай холбоотой байдаг. Хүмүүс ийм адармаатай холбоо хамаарлыг урьдаас харж чадахгүй, мөн тэд тэдгээрийг хянаж, ойлгож ч чадахгүй. Хүний өсөж торних орчинд олон янзын хүн, юмс нөлөөлдөг бөгөөд ямар ч хүн хэлхээ холбооны ийм асар том сүлжээг зохицуулж, зохион байгуулах чадахгүй. Бүх хүн, үйл явдал юмс бий болохыг Бүтээгчээс өөр ямар ч хүн, ямар ч зүйл хянаж чадахгүй, тэдгээрийн оршин байж, үгүй болохыг ч бас тэд хянаж чадахгүй, энэ бол Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосноор хүний хөгжлийг төлөвшүүлж, хүмүүсийн өсөж торних янз бүрийн орчныг байгуулдаг хэлхээ холбооны асар том сүлжээ юм. Бүтээгчийн удирдлагын ажилд шаардлагатай янз бүрийн үүргийг бий болгож, үүрэг даалгавраа амжилттай биелүүлэх найдвартай бат бөх суурийг хүмүүст тавьж өгдөг зүйл нь энэ билээ.

Гурав дахь онцгой үе: Биеэ даах

Хүн бага нас, өсвөр насыг өнгөрөөгөөд аажмаар, өөрийн эрхгүй нас биед хүрсний дараа залуу настайгаа бүрмөсөн салах ёс хийж, эцэг эхдээ баяртай гэж хэлээд, урдах замаа бие даасан насанд хүрэгчийн хувиар угтах нь түүний хийх дараагийн алхам билээ. Энэ үед тэд насанд хүрэгчийн нүүр тулах ёстой бүх хүн, үйл явдал, юмстай тулгарч, удалгүй тохиох хувь заяаныхаа бүх талтай нүүр тулах ёстой. Энэ нь хүний туулж өнгөрөх ёстой гурав дахь онцгой үе юм.

1) Биеэ даасныхаа дараа хүн Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэрч эхэлдэг

Төрж, өсөх нь хүний амьдралын замналын “бэлтгэл үе” болж, хувь заяаных нь тулганы чулууг тавьдаг бол биеэ даах нь хүний амьдралын хувь заяаны нээлтийн монологи юм. Хэрвээ төрж, өсөх нь амьдралын хувь заяандаа бэлдэж хураасан эд баялаг бол, биеэ даах нь хүн тэрхүү эд хөрөнгөө үрж, эсвэл нэмэгдүүлж эхлэх үе юм. Хүн эцэг эхээ орхин явж, биеэ даах үед түүнд тулгарах нийгмийн нөхцөл байдал болон түүнд олдох ажил, мэргэжлийн замналын аль алиныг нь хувь заяа шийддэг бөгөөд эцэг эх нь үүнд ямар ч хамаагүй. Зарим хүн коллежид сайн мэргэжил сонгож, сургуулиа төгсөөд сэтгэлдээ нийцсэн ажил олж, амьдралынхаа аянд анхныхаа ялгуусан алхмыг хийдэг. Зарим хүн олон янзын ур чадвар сурч, эзэмшдэг боловч ажил мэргэжлийн замналтай болох нь бүү хэл өөртөө тохирох ажил, байр сууриа хэзээ ч олдоггүй; тэд амьдралын замналынхаа эхэнд алхам бүрдээ бүтэлгүйтэж, хүндрэл бэрхшээлээр хүрээлэгдэж, ирээдүй нь бүрхэг, амьдрал нь тодорхойгүй байдалд ордог. Зарим хүн хичээл номдоо чармайн суралцдаг боловч, өндөр боловсрол олж авах боломж болгоныг ам мөлтөс алддаг; тэд хэзээ ч амжилтад хүрч чадахааргүй тавилантай мэт санагдаж, амьдралын аяны хамгийн анхны хүсэл тэмүүлэл нь ул мөргүй замхран алга болдог. Урдах зам нь бартаатай эсэхийг мэдэхгүй тэд, хүний хувь тавилан хувьсагчаар дүүрэн болохыг анх удаа мэдэрдэг учраас горьдлого болон айдастайгаар амьдралд ханддаг. Зарим хүн тийм ч сайн боловсрол эзэмшээгүй ч ном бичиж, тодорхой хэмжээний алдар нэрд хүрдэг; харин зарим нь бараг бичиг үсэгт тайлагдаагүй ч бизнес хийн мөнгө олж, өөрсдийгөө авч явдаг… Хүн ямар мэргэжил сонгох, хэрхэн амь зуух тухайд: сайн, эсвэл муу сонголт хийх эсэхээ хүмүүс хянаж чадах уу? Эдгээр зүйл нь хүмүүсийн хүсэл, шийдвэрээр болдог уу? Ихэнх хүмүүс бага ажиллаж, их мөнгө олж, нар, бороонд хүнд хүчир ажил хийхгүй, сайхан хувцаслаж, хаа сайгүй гялалзан гэрэлтэж, бусдаас илүү гарч, өвөг дээдэстээ нэр төр авчрах хүсэлтэй байдаг. Хүмүүс төгс зүйлийг хүсэж найддаг боловч амьдралын аянд эхний алхмаа хийхдээ, хүний хувь тавилан хэчнээн төгс бус болохыг аажмаар ухаардаг бөгөөд хэдийгээр хүн ирээдүйнхээ төлөө зоримог төлөвлөгөө гаргаж, зоригтой төсөөлөл өвөрлөж болох боловч мөрөөдлөө биелүүлэх чадвар, эрх мэдэл хэнд ч байхгүй, хэн ч ирээдүйгээ хянаж чадахгүй гэдэг бодит үнэнийг тэд анх удаагаа үнэхээр ухаарч ойлгодог. Хүний мөрөөдөл болон нүүр тулах ёстой бодит байдал хоёр хоорондоо үргэлж бага зэрэг зайтай байх болно; аливаа зүйл хэзээ ч хүний хүссэнээр байдаггүй, ийм бодит байдалтай нүүр тулсан хүмүүс хэзээ ч сэтгэл ханаж, сэтгэл хангалуун болж чадахгүй. Зарим хүн хувь заяагаа өөрчлөх гэж оролдохдоо төсөөлж болох юуг ч хийхээс буцахгүй, ахуй амьдрал, ирээдүйнхээ төлөө маш их хүчин чармайлт гаргаж, ихийг золиосолно. Гэвч эцэст нь, шаргуу ажиллах замаар хүсэл, мөрөөдлөө биелүүлж чадлаа ч гэсэн тэд хувь заяагаа хэзээ ч өөрчилж чадахгүй, хэчнээн цөхрөлтгүй хичээх нь хамаагүй, хувь тавилангийн оноосон зүйлээс илүү гарч хэзээ ч чадахгүй. Том, жижиг, өндөр нам, өргөмжлөгдсөн, эсвэл олхиогүй зантайг хооронд нь огт ялгадаггүй хувь заяаны өмнө хүмүүс, ур чадвар, оюуны чадамж, сэтгэлийн тэнхээний ялгааг үл харгалзан бүгд эн тэнцүү байдаг. Хүн ямар ажил мэргэжил эрхлэх, амьдрахын тулд юу хийх, амьдралдаа хэр их эд баялаг хураахыг хүний эцэг эх, авьяас чадвар, хичээл зүтгэл, хүсэл эрмэлзэл шийддэггүй, харин Бүтээгч урьдчилан тодорхойлдог юм.

2) Эцэг эхээ орхин явж, амьдралын театрт жинхэнээсээ дүрдээ орж тоглож эхлэх нь

Хүн нас биед хүрээд эцэг эхээ орхин явж, өөрөө биеэ дааж эхэлж чаддаг бөгөөд энэ үед хүн үнэхээр өөрийн үүргийг гүйцэтгэж эхлэн, манан арилж, хүний амьдрал дахь үүрэг даалгавар нь аажмаар тодорхой болдог. Хүн эцэг эхтэйгээ ойр холбоотой хэвээр байдаг нэртэй боловч хүний үүрэг даалгавар болон амьдралдаа биелүүлэх үүрэг нь эцэг эхтэй нь ямар ч хамаагүй учраас хүн аажмаар биеэ даах явцад энэхүү дотно холбоо нь бодит байдал дээр алгуурхан тасардаг. Биологийн өнцгөөс авч үзвэл, хүмүүс далд ухамсартаа эцэг эхээсээ хамааралтай хэвээр байхаас өөр аргагүй боловч, бодитоор яривал, өсөж том болмогцоо эцэг эхээсээ бүрмөсөн тусдаа амьдралтай болж, хүлээсэн үүргээ бие даан биелүүлэх болно. Хүүхдүүдийнхээ амьдралд эцэг эхийн хүлээх үүрэг хариуцлага бол төрүүлж, өсгөж хүмүүжүүлэхээс гадна хэлбэр дүрсээрээ өсөж том болоход нь тохирсон орчноор л хангах явдал байдаг, учир нь Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосноос өөр юу ч хүний хувь заяанд нөлөөлдөггүй билээ. Хүний ирээдүй ямар байхыг хэн ч хянаж чадахгүй; үүнийг аль хэдийн урьдчилан тодорхойлсон байдаг бөгөөд эцэг эх нь хүртэл хүний хувь заяаг өөрчилж чадахгүй. Хувь заяаны тухайд гэвэл, хүн бүхэн биеэ даасан байдаг, хүн бүхэнд өөрийн гэсэн хувь заяа байдаг. Иймээс хэний ч эцэг эх хүний амьдралын хувь заяанд саад хийж, эсвэл амьдралд гүйцэтгэх үүрэгт нь өчүүхэн төдий ч нөлөө үзүүлж чадахгүй. Хүний төрөхөөр заяагдсан гэр бүл, өсөж том болох орчин нь тухайн хүний амьдралын даалгавраа биелүүлэх урьдач нөхцөлөөс өөр юу ч биш гэж хэлж болно. Тэдгээр нь хүний амьдралын хувь заяаг, эсвэл ямар тавиланд хүн даалгавраа биелүүлэхийг тодорхойлж яавч чадахгүй. Иймээс хэний ч эцэг эх амьдралд даалгавраа биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж чадахгүй, үүний адил амьдралд үүргээ хүлээн авахад нь хэний ч хамаатан садан тусалж чадахгүй. Хүн даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэх, ямар амьдрах орчинд үүргээ биелүүлэх нь бүхэлдээ хүний амьдралын хувь заяагаар тодорхойлогддог. Өөрөөр хэлбэл, Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосон хүний даалгаварт өөр ямар ч объектив нөхцөл нөлөөлж чадахгүй. Бүх хүн өөрсдийн өсөж том болох тэр орчиндоо нас биед хүрдэг; дараа нь тэд аажмаар, алхам алхмаар амьдралын замдаа гарч, өөрсдөд нь зориулан Бүтээгчийн төлөвлөсөн хувь тавилангаа биелүүлдэг. Тэд аяндаа, өөрийн эрхгүй өргөн уудам далай шиг их хүний дунд орж, амьдралынхаа байр суурийг эзэлж, Бүтээгчийн тогтоосон тавилан, Түүний дээд эрхийн төлөө, бүтээгдсэн зүйлийн үүрэг хариуцлагаа биелүүлж эхэлдэг.

Дөрөв дэх онцгой үе: Гэрлэлт

Хүн өсөж том болон, насанд хүрэх үедээ эцэг эхээсээ, төрж, өссөн орчноосоо улам холдож, оронд нь амьдралын зүг чигийг эрж хайн, эцэг эхийнхээ хэв маягаас өөр, өөрийн гэсэн амьдралын зорилгыг хөөж эхэлдэг. Энэ үед хүнд цаашид эцэг эх нь биш, харин амьдралаа хамт туулж чадах хань ижил буюу эхнэр, нөхөр, хувь заяа нь нягт холбогдсон хүн хэрэгтэй байдаг. Тиймээс биеэ даасны дараах хамгийн анхны томоохон үйл явдал буюу хүний туулж өнгөрөх ёстой дөрөв дэх онцгой үе нь гэрлэлт юм.

1) Гэрлэлтэд хувь хүний сонголт хамаарахгүй

Ямар ч хүний амьдралд гэрлэлт бол гол үйл явдал юм; хүн энэ үед л үнэхээр олон янзын үүрэг хариуцлага үүрч, олон янзын даалгаврыг аажмаар хэрэгжүүлж эхэлдэг. Хүмүүс өөрсдөө биеэрээ үзэж туулахаасаа өмнө гэрлэлтийн талаар олон төөрөгдөлтэй байдаг бөгөөд энэ бүгд нь тун сайхан төөрөгдөл юм. Эмэгтэйчүүд хань ижлээ Царайлаг ханхүү байх болно гэж төсөөлдөг бөгөөд эрчүүд өөрсдийгөө Цасан гуатай гэрлэнэ гэж төсөөлдөг. Хүн бүр гэрлэлтэд тавих тодорхой болзол, өөрсдийн гэсэн шаардлага, стандарттай байдаг гэдгийг эдгээр хоосон төсөөлөл харуулж байдаг. Хэдийгээр энэ хорон муу эрин үед хүмүүс гэрлэлтийн талаар мушгин гуйвуулсан мэдээгээр байнга бөмбөгдүүлж, энэ нь бүр олон нэмэлт болзол бий болгож, хүмүүст бүхий л байдлаар дарамт болж, хачин хандлагатай болгодог боловч хүн үүнийг хэрхэн ойлгож, яаж хандах нь хамаагүй, гэрлэлт бол хувь хүний сонгох хэрэг биш гэдгийг гэрлэж үзсэн ямар ч хүн мэднэ.

Хүн амьдралдаа олон хүнтэй тааралддаг боловч хэн өөрийнх нь хань ижил болохыг хэн ч мэддэггүй. Хэдийгээр хүн болгон гэрлэлтийн тал дээр өөрийн гэсэн санаа бодол, хувийн байр суурьтай байдаг боловч эцэст нь хэн үнэхээр нэгэн биеийнх нь нөгөө тал болохыг хэн ч урьдаас харж чадахгүй, хүний санаснаар болох нь бараг үгүй. Таалагдсан хүнтэйгээ танилцсаны дараа чи тэр хүний араас хөөцөлдөж болно; гэхдээ тэр чамайг сонирхох эсэх, чиний хань ижил болж чадах эсэх нь чиний шийдэх зүйл биш. Хайрыг чинь татсан хүн амьдралаа хуваалцаж чадах хүн чинь байх албагүй; гэтэл чиний хэзээ ч хүлээж байгаагүй хүн амьдралд чинь чимээгүйхэн орж ирээд хань ижил чинь, хувь заяаны чинь хамгийн чухал хэсэг, нэгэн биеийн чинь нөгөө тал болж, хувь заяа чинь түүнтэй адармаатайгаар холбогддог. Иймээс хэдийгээр дэлхий дээр сая сая гэрлэлт байдаг ч бүгд хоорондоо ялгаатай: Маш олон гэрлэлт сэтгэл ханамжтай биш, маш олон нь аз жаргалтай байдаг; маш олон нь Зүүн, Барууныг холбож, маш олон нь Умард, Өмнөдийг холбодог; маш олон нь төгс тохирсон, маш олон нь нийгмийн ижил зиндааных байдаг; маш олон нь аз жаргал, эвтэй найртай, маш олон нь зовлон, гунигтай байдаг; маш олон нь бусдын атаархлыг төрүүлж, маш олон нь буруу ойлголт, дургүйцлийг төрүүлдэг; маш олон нь баяр хөөрөөр дүүрэн, маш олон нь нулимсанд автаж, цөхрөл авчирдаг билээ… Эдгээр тоо томшгүй олон гэрлэлтээр хүмүүс үнэнч байдал, гэрлэлтэд насан туршдаа үнэнч байхаа харуулдаг; тэд хайр, дассан сэтгэл, салж хагацашгүй байдал, хүлцэнгүй байдал, үл ойлголцлыг харуулдаг. Зарим нь гэрлэлтээсээ урваж, бүр үзэн яддаг. Гэрлэлт аз жаргал, зовлон шаналал авчрахын аль нь ч бай, хүн бүрийн гэрлэлтийн даалгаврыг Бүтээгч урьдчилан тогтоодог бөгөөд энэ нь өөрчлөгдөхгүй; энэ бол хүн бүрийн биелүүлэх ёстой даалгавар юм. Гэрлэлт бүрийн цаана байх хүний бүрийн хувь заяа өөрчлөгдөшгүй, үүнийг Бүтээгч аль эрт урьдаас тодорхойлсон байдаг.

2) Гэрлэлт хань ижлүүдийн хоёулынх нь хувь заяанаас төрдөг

Гэрлэлт бол хүний амьдралын чухал онцгой үе юм. Энэ нь хүний хувь заяаны үр дүн, хувь заяаных нь шийдвэрлэх холбоос юм; энэ нь аливаа хүний хувийн хүсэл зориг, шилж сонгох дээр үндэслэдэггүй бөгөөд ямар ч гадаад хүчин зүйлс нөлөөлдөггүй, харин энэ нь хоёр талын хувь заяагаар, тэр хосын хоёулынх нь хувь заяаг Бүтээгчийн зохицуулж, урьдчилан тодорхойлсноор бүрэн тодорхойлогддог. Өнгөн дээрээ гэрлэлт нь хүний удам угсааг үргэлжлүүлэх зорилготой боловч үнэндээ гэрлэлт бол даалгавраа биелүүлэх явцад хүний туулдаг зан үйлээс өөр юу ч биш. Гэрлэлтээр хүмүүс зүгээр нэг дараагийн үеэ өсгөж хүмүүжүүлэх үүргээ биелүүлсэн төдий болдог юм биш; тэд гэрлэлтээ хадгалахтай хамаатай төрөл бүрийн үүрэг, тэдгээр үүргийг гүйцэтгэхийг шаарддаг даалгавруудыг сонгон авдаг. Хүний төрөлт эргэн тойрных нь хүмүүс, үйл явдал, юмсын өөрчлөлтөд нөлөөлдөг болохоор хүний гэрлэлт ч бас эдгээр хүн, үйл явдал, юмст гарцаагүй нөлөөлж, улмаар тэдгээрийг бүгдийг нь янз бүрийн байдлаар өөрчлөх болно.

Хүн биеэ даахаараа, гэрлэлттэй нь холбоотой хүмүүс, үйл явдал, юмс руу алхам алхмаар хөтөлдөг өөрийн гэсэн амьдралын замналаа эхэлдэг. Үүний зэрэгцээ, тэрхүү гэрлэлтийн нөгөө хүн нь яг тэр хүмүүс, үйл явдал, юмс руу алхам алхмаар дөхөж байдаг. Бүтээгчийн дээд эрхийн дор хувь заяа нь холбоотой, хамааралгүй хоёр хүн аажмаар нэгэн гэрлэлтээр нэгдэж, гайхамшигтай байдлаар гэр бүл: “нэг уяанаас зуурсан хоёр царцаа” болдог. Иймээс, гэрлэх үед хүний амьдралын замнал нэгэн биеийнх нь нөгөө талд нөлөөлж, хөндөн, үүний нэгэн адилаар ханийнх нь амьдралын замнал эргээд өөрийнх нь амьдралын хувь заяанд нь нөлөөлж, хөндөх болно. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүний хувь заяа хоорондоо холбогдсон байдаг бөгөөд хэн ч бусдаас тусдаа бүрэн бие даан амьдралын даалгавраа биелүүлж, үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй. Хүний төрөлт харилцааны асар том гинжин хэлхээнд нөлөөлдөг; өсөж торних нь мөн л харилцааны нарийн төвөгтэй гинжин хэлхээтэй хамаатай; үүний адилаар гэрлэлт нь хүний харилцаа холбооны өргөн уудам, нарийн төвөгтэй сүлжээн дотор гарцаагүй оршиж, байж, тэрхүү сүлжээний гишүүн бүрийг оролцуулан, түүний нэг хэсэг нь болох хүн бүрийн хувь заяанд нөлөөлж байдаг. Гэрлэлт бол хоёр гишүүний гэр бүл, тэдний өссөн нөхцөл байдал, дүр төрх, нас, яс чанар, авьяас чадвар, аливаа өөр бусад хүчин зүйлийн үр дүн биш; харин ч энэ нь хамтын даалгавар болон хувь заяаны хамаарлаас үүсдэг. Бүтээгчийн зохион байгуулж, зохицуулсан хүмүүний хувь заяаны бүтээгдэхүүн, гэрлэлтийн эх үүсвэр энэ билээ.

Тав дахь онцгой үе: Үр удам

Гэрлэснийхээ дараа хүн дараагийн үеэ өсгөн хүмүүжүүлж эхэлнэ. Хэдэн хүүхэдтэй, ямар хүүхэдтэй болохоо хүн шийдэж чадахгүй; үүнийг мөн л Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосон хүний хувь заяагаар тодорхойлдог. Энэ бол хүний туулж өнгөрөх ёстой тав дахь онцгой үе юм.

Хэрвээ хүн хэн нэгний хүүхдийн үүргийг гүйцэтгэхээр төрсөн бол хэн нэгний эцэг эхийн үүргийг биелүүлэхээр дараагийн үеийг өсгөн хүмүүжүүлдэг. Үүргийн энэхүү шилжилт нь хүнийг, амьдралын өөр өөр үеийг өөр өөр өнцгөөс туулахад хүргэдэг. Мөн энэ нь амьдралын өөр өөр цогц туршлагыг хүнд өгч, үүгээр хүн үргэлж нэг л байдлаар тунхагладаг Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэж авч, үүгээр хүн Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосныг хэн ч даван гарч, эсвэл өөрчилж чадахгүй гэсэн бодит үнэнтэй нүүр тулдаг.

1) Хүний үр хүүхэд ямар болохыг хэн ч хянах боломжгүй

Төрж, өсөж, гэрлэх нь бүгд төрөл бүрээр, янз бүрийн хэмжээгээр гонсойлгодог. Зарим хүн гэр бүлдээ, эсвэл гадаад үзэмждээ сэтгэл хангалуун бус байдаг; зарим нь эцэг эхдээ дургүй; зарим нь өссөн орчиндоо дургүйцэж, гомдоллодог. Ихэнх хүний хувьд, энэ бүх гонсойлгосон зүйлийн дундаас гэрлэлт нь хамгийн сэтгэл дундуур байдаг зүйл юм. Хүн өөрийн төрөлт, өсөлт, гэрлэлтдээ хэчнээн сэтгэл дундуур байсан ч гэсэн хаана, хэзээ төрөх, ямар харагдах, эцэг эх нь хэн байх, хань ижил нь хэн байхыг сонгож чадахгүй, харин зүгээр л Тэнгэрийн хүслийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэдгийг үүнийг туулсан хүн бүр мэддэг. Гэхдээ дараагийн үеэ өсгөж хүмүүжүүлэх цаг ирэхэд амьдралынхаа эхний хагаст биелүүлж чадаагүй бүх хүслийг үр удамдаа даатгаж, амьдралынхаа эхний хагасын бүх гонсойлтыг нь үр хүүхэд нь нөхнө байх гэж найдах болно. Иймээс хүмүүс охид нь гайхам үзэсгэлэнтэй эмэгтэй, хөвгүүд нь золбоолог эр хүн; охид нь боловсролтой, авьяаслаг, хөвгүүд нь гялалзсан сурагч, шилдэг тамирчин; охид нь дөлгөөн, журамтай, ухаалаг, хөвгүүд нь ухаантай, чадамгай, өр нимгэн байх болно гэх мэтээр хүүхдүүдийнхээ талаар зүсэн зүйлийн хоосон төсөөлөлд автдаг. Үр хүүхэд нь охин ч бай, хүү ч бай ахмадаа хүндэлж, эцэг эхдээ санаа тавьж, бүх хүнээр хайрлуулж, магтуулах болно гэж тэд найддаг… Энэ үед амьдралын төлөөх найдвар шинээр ундарч, хүмүүсийн зүрх сэтгэлд шинэ хүсэл тэмүүлэл асдаг. Энэ амьдралд тэд хүчин мөхөс агаад найдлагагүй болсон, бусдаас онцгойрох өөр боломж, өөр найдвар тэдэнд байхгүй, хувь заяагаа хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй гэдгийг хүмүүс мэддэг. Иймээс тэд бүх найдвар, биелээгүй хүслээ дараагийн үедээ даатгаж, мөрөөдөлдөө хүрч, хүслээ биелүүлэхэд үр хүүхэд нь тэдэнд тусалж чадна; охид, хөвгүүд нь гэр бүлийнхээ нэрд алдар суу авчирч, чухал, баян, алдартай хүн болно гэж найддаг. Товчхондоо, тэд хүүхдүүдийнх нь аз хийморь өндөрт цойлж байгааг харахыг хүсдэг. Хүмүүсийн төлөвлөгөө, хоосон төсөөлөл төгс байдаг; хэдэн хүүхэдтэй болох, хүүхдүүдийнх нь дүр төрх, ур чадвар гэх мэт нь тэдний шийдэх зүйл биш, хүүхдүүдийнх нь хувь заяа тэдний гарт огтхон ч байдаггүй гэдгийг тэд мэддэггүй гэж үү? Хүмүүс хувь заяаныхаа эзэд нь биш атлаа залуу үеийнхээ хувь заяаг өөрчилнө гэж найддаг; тэд хувь заяанаасаа зугтах аргагүй байдаг атлаа охид, хөвгүүдийнхээ хувь заяаг хянах гэж хичээдэг. Тэд өөрсдийгөө хэтэрхий өндөр үнэлж байгаа бус уу? Хүний мунхаглал, харанхуй бүдүүлэг байдал энэ бус уу? Хүмүүс үр хүүхдүүдийнхээ төлөө юу ч хийхээс буцахгүй боловч эцсийн эцэст, хэдэн хүүхэдтэй болох, тэр хүүхдүүд нь ямар байх нь хүний төлөвлөж, хүссэнээр болохгүй. Зарим хүн сохор зоосгүй ч олон хүүхэд төрүүлдэг; зарим хүн чинээлэг боловч нэг ч хүүхэдгүй байдаг. Зарим нь охинтой болохыг хүсдэг ч тэр хүсэл нь бүтдэггүй; зарим нь хүү хүсдэг ч хүүтэй болж чаддаггүй. Зарим хүний хувьд хүүхдүүд бол ерөөл; өөр бусдын хувьд тэд бол хараал юм. Зарим хос хурц ухаантай ч ухаан муутай хүүхдүүд төрүүлдэг; зарим эцэг эх хөдөлмөрч, үнэнч шударга байдаг ч өсгөсөн хүүхдүүд нь залхуу хойрго байдаг. Зарим эцэг эх сайхан сэтгэлтэй, шулуун шударга боловч хүүхдүүд нь зальтай, хорон байдаг. Зарим эцэг эх оюун санаа, бие бялдрын хувьд эрүүл саруул ч тахир дутуу хүүхэд төрүүлэх нь бий. Зарим эцэг эх жирийн, амжилт олоогүй ч асар их зүйлд хүрсэн хүүхдүүдтэй байдаг. Зарим эцэг эх доод зиндааных ч өндөр зиндаанд хүрсэн хүүхдүүдтэй байдаг…

2) Дараагийн үеэ өсгөн хүмүүжүүлсний дараа хүмүүс хувь заяаны талаар шинэ ойлголт олж авдаг

Ихэнх хүн гуч орчим насандаа, хүний хувь заяаны талаар ямар ч ойлголтгүй байх амьдралын энэ үедээ гэрлэдэг. Гэхдээ хүмүүс хүүхдүүдээ өсгөж эхлээд, үр хүүхдүүд нь том болохын хэрээр шинэ үеийнхэн нь өмнөх үеийнхний амьдрал болон бүх туршлагыг давтаж байгааг хардаг бөгөөд өнгөрсөн амьдралаа тэднээс олж үзээд, залуу үеийн алхаж байгаа замыг яг л өөрсдийнх шиг нь төлөвлөж, сонгож болдоггүй юм байна гэдгийг ухаардаг. Энэ бодит үнэнтэй тулгарсан тэд хүн бүрийн хувь заяаг урьдчилан тогтоосон байдгийг зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болдог бөгөөд өөрийн мэдэлгүйгээр өөрсдийн хүслийг аажмаар хойш тавьж, зүрх сэтгэл дэх дэврүүн хүсэл нь бөхөж унтардаг… Энэ хугацаанд хүмүүс амьдралынхаа чухал үеүдийг үндсэндээ туулж өнгөрөөсөн байдаг болохоор, амьдралын талаар шинэ ойлголттой болж, шинэ хандлагатай болсон байдаг. Энэ насны хүн ирээдүйгээс хэр ихийг хүлээж, ямар хэтийн ирээдүйг хүсэн хүлээх ёстой вэ? Тавин настай ямар эмэгтэй Царайлаг ханхүүг мөрөөдсөөр байх юм бэ? Тавин настай ямар эр хүн Цасан гуагаа хайсаар байх юм бэ? Дунд эргэм насны ямар эмэгтэй нугасны муухай дэгдээхэй байснаа хун болно гэж найдсаар байх юм бэ? Ихэнх ахимаг насны эрэгтэй залуу эрчүүдтэй адил тушаал дэвших гэж улайрдаг уу? Дүгнэж хэлэхэд, эрэгтэй, эмэгтэй байхаас үл хамааран энэ насны ямар ч хүн гэрлэлт, гэр бүл, хүүхдүүдийн талаар харьцангуй ухаалаг, бодитой хандлагатай байх талтай. Ийм хүнд үндсэндээ ямар ч сонголт, хувь заяагаа сорих хүсэл эрмэлзэл үлдээгүй байдаг. Хүний туршлагын тухайд гэвэл, хүн энэ насанд хүрмэгцээ аяндаа “Хүн хувь заяаг хүлээн зөвшөөрөх ёстой; хүүхдүүд өөрсдийн гэсэн заяа төөрөгтэй байдаг; хүмүүний хувь заяаг Тэнгэр тодорхойлдог” гэсэн хандлагатай болдог. Үнэнийг ойлгодоггүй ихэнх хүн энэ хорвоогийн бүхий л энхэл донхол, бүтэлгүйтэл, зовлон бэрхшээлийг даван туулсны дараа хүний амьдралын талаарх мэдлэг ухаанаа “Хувь заяа нь тэр!” гэсэн хэдхэн үгээр л нэгтгэн дүгнэх болно. Хэдийгээр энэ хэллэг нь хорвоогийн хүмүүсийн хүний хувь заяаг ухаарсан ухаарал, хүрсэн дүгнэлтийг нь товчоор илэрхийлдэг, хэдий энэ нь хүн төрөлхтний арчаагүй байдлыг илэрхийлдэг, маш гярхай агаад үнэн зөв гэж тодорхойлж болох боловч Бүтээгчийн дээд эрхийн талаарх ойлголтоос асар зөрүүтэй, Бүтээгчийн эрх мэдлийн тухай мэдлэгийг ердөө ч орлож чадахгүй.

3) Хувь заяанд итгэх нь Бүтээгчийн дээд эрхийн тухай мэдлэгийг орлохгүй

Маш олон жилийн турш Бурханыг дагасан байтлаа хувь заяаны талаарх та нарын болон хорвоогийн хүмүүсийн мэдлэгийн хооронд бодит ялгаа байна уу? Та нар Бүтээгчийн урьдчилан тодорхойлсныг үнэхээр ойлгож, Бүтээгчийн дээд эрхийг үнэхээр мэдэж авсан уу? Зарим хүн “хувь заяа нь тэр” хэмээх хэллэгийн талаар ултай, гүнээ мэдэрсэн ойлголттой байдаг боловч Бурханы дээд эрхэд өчүүхэн ч итгэдэггүй; хүмүүний хувь заяаг Бурхан зохицуулж, зохион байгуулдаг гэдэгт тэд итгэдэггүй, Бурханы дээд эрхэд захирагдах дургүй байдаг. Ийм хүмүүс идэвхгүйгээр хүлээж, хувь заяагаа дагахаас өөр ямар ч сонголтгүй, далайн давлагаанд шидэгдэн, урсгал даган зөнгөөрөө хөвж байгаа мэт байдаг. Гэсэн ч тэд, хүмүүний хувь заяа Бурханы дээд эрхэд захирагддаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөггүй; тэд өөрсдийн санаачилгаар Бурханы дээд эрхийг мэдэж авч, тэгснээрээ Бурханы эрх мэдлийн талаарх мэдлэгт хүрч, Бурханы зохион байгуулалт болон зохицуулалтад захирагдаж, хувь заяаг эсэргүүцэхээ болиод Бурханы халамж, хамгаалалт, удирдамж дор амьдарч чаддаггүй. Өөрөөр хэлбэл, хувь заяаг хүлээн зөвшөөрөх нь Бүтээгчийн дээд эрхэд захирагдахтай адил зүйл биш; хувь заяанд итгэнэ гэдэг нь хүн Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн авч, зөвшөөрч, мэднэ гэсэн үг биш; хувь заяанд итгэнэ гэдэг нь ердөө л энэ үнэнийг, үүний өнгөц илрэлийг танин мэдэх явдал юм. Энэ нь хүн төрөлхтний хувь заяаг Бүтээгч хэрхэн захирдгийг мэдэх, Бүтээгч бол бүх зүйлийн хувь заяаг ноёрхдог эх үүсвэр гэдгийг танин мэдэхээс өөр, хүн төрөлхтний хувь заяанд зориулсан Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалтад захирагдахаас үнэхээр асар их ялгаатай. Хэрвээ хүн хувь заяанд л итгэдэг, үүнд бүр гүнээ итгэдэг ч гэсэн, ингэснээр хүн төрөлхтний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэж, хүлээн зөвшөөрч, түүнд захирагдаж, түүнийг хүлээн авч чадахгүй байвал амьдрал нь бас л эмгэнэлтэй, дэмий, хоосон амьдарсан амьдрал байх болно; тэр жинхэнэ утгаараа бүтээгдсэн хүн болж, Бүтээгчийн сайшаалыг эдлэхээр Бүтээгчийн ноёрхолд орж чадахгүй хэвээр байх болно. Бүтээгчийн дээд эрхийг үнэхээр мэдэж, мэдэрдэг хүн идэвхгүй, арчаагүй биш, идэвхтэй байдалд байвал зохино. Тийм хүн бүх зүйл тавилантай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ амьдрал болон хувь заяаны талаар “Бүхий л амьдрал Бүтээгчийн дээд эрхэд захирагддаг” гэсэн үнэн зөв тодорхойлолттой болбол зохино. Хүн туулж өнгөрүүлсэн замаа эргэн харж, амьдралын замналын үе шат бүрээ дурсан санахдаа, замнал нь энхэл донхолтой, эсвэл толигор аль нь ч бай, Бурхан алхам бүрд замыг нь залж чиглүүлж, төлөвлөж өгч байсныг ойлгодог. Өнөөдрийг хүртэл хүнийг мэдэгдэлгүйгээр хөтөлж байсан зүйл нь Бурханы нямбай зохицуулалт, Түүний хичээнгүй төлөвлөлт байжээ. Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний авралыг хүртэх чадвартай байна гэдэг хэчнээн агуу завшаан бэ! Хэрвээ хүн хувь заяанд сөрөг ханддаг бол, түүнд зориулж Бурханы зохицуулсан бүхнийг тэр эсэргүүцдэг, түүнд захирагдах хандлага байхгүйг энэ нь батална. Хэрвээ хүний хувь заяаг захирах Бурханы дээд эрхийн талаар хүн эерэг хандлагатай бол амьдралын замналаа эргэн харж, Бурханы дээд эрхийг үнэхээр ухан ойлгох үедээ Бурханы зохицуулсан бүх зүйлд захирагдахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж, хувь заяагаа зохион байгуулахыг Бурханд зөвшөөрч, Бурханы эсрэг тэрслэхээ болихдоо илүү шийдэмгий, итгэлтэй болно. Учир нь хувь заяаг ухаарч ойлгохгүй, Бурханы дээд эрхийг ойлгохгүй, манан дундуур гуйвж дайван зоргоороо урагшаа тэмтчин явахад уг замнал хэтэрхий хэцүү, хэтэрхий зүрх зүсэм байдгийг ойлгодог. Иймээс хүмүүс хүний хувь заяаг захирдаг Бурханы дээд эрхийг танин мэдэхээрээ ухаалаг хүмүүс нь өөрийн гараар сайхан амьдрал бүтээх гэж хичээж байсан бэрх өдрүүдтэйгээ салах ёс хийж, хувь заяаны эсрэг тэмцэж, “амьдралын зорилго” гэх зүйлээ өөрийнхөөрөө эрэлхийлэхээ болихоор мэдэж, хүлээн зөвшөөрөх замыг сонгодог. Хүнд Бурхан байхгүй, Түүнийг харж чадахгүй, Бурханы дээд эрхийг тодорхой танин мэдэж чадахгүй үед өдөр бүр нь утга учиргүй, үнэ цэнгүй, өрөвдөлтэй байдаг. Хүн хаана ч байсан, ажил нь ямар ч байсан, амьдрах арга зам болон зорилгоор хөөцөлдөх нь эргэн дурсаж ч чадамгүй эцэс төгсгөлгүй их уй гашуу, хөнгөвчлөхийн аргагүй зовлон шаналлаас өөр юуг ч авчрахгүй. Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн авч, Түүний зохион байгуулалт, зохицуулалтад захирагдаж, жинхэнэ хүмүүний амьдралыг эрж хайсан цагт л хүн бүх уй гашуу, зовлон шаналлаас аажмаар ангижирч, амьдралын бүхий л утгагүй хоосон байдлаас салж эхэлнэ.

4) Бүтээгчийн дээд эрхэд захирагддаг хүмүүс л жинхэнэ эрх чөлөөг олж авч чадна

Хүмүүс Бурханы зохион байгуулалт болон дээд эрхийг таньж мэддэггүйн улмаас хувь заяатай нүүр тулахдаа үргэлж эсэргүүцсэн, тэрслүү хандлагатай байдгийн дээр, одоогийн нөхцөл байдлаа хувиргаж, хувь заяагаа өөрчилнө гэж дэмий л найдан Бурханы эрх мэдэл, дээд эрх болон хувь заяаны төөргөөс татгалзахыг үргэлж хүсэж байдаг. Гэвч тэд хэзээ ч тэгж чаддаггүй, алхам тутамд нь саад тотгор учирна. Энэ бүх хугацаанд хүн амиа дэмий шалихгүй юманд үрж байхад, хүний сэтгэлийн гүнд явагддаг энэхүү тэмцэл ясанд нь хүрэхээр тийм гүнзгий шаналлыг авчирдаг. Энэ зовлон шаналлын шалтгаан нь юу вэ? Энэ нь Бурханы дээд эрхээс шалтгаалдаг уу, эсвэл хүн азгүй төрснөөс шалтгаалдаг уу? Мэдээж аль аль нь үнэн биш. Үндсэндээ энэ нь хүмүүсийн явсан замаас, хүмүүсийн амьдрахаар сонгосон арга замаас шалтгаалдаг. Зарим хүн эдгээр зүйлийг ухаараагүй байж болох юм. Гэвч Бурхан хүн төрөлхтний хувь заяаг захирах дээд эрхтэй гэдгийг үнэхээр танин мэдэж, үнэхээр хүлээн зөвшөөрсөн үед, чамд зориулж Бурханы төлөвлөсөн, чиний өмнөөс шийдсэн бүхэн нь асар их ашиг тус, хамгаалалт гэдгийг чи үнэхээр ойлгох үед зовлон шаналал чинь аажмаар хөнгөрч эхлэхийг, бүхэлдээ тайван, эрх чөлөөтэй, чөлөөлөгдсөн болж байгаагаа мэдрэх болно. Дийлэнх хүний байдлаас авч үзвэл, хэдийгээр субьектив түвшинд тэд өмнөх маягаараа амьдраад байхыг хүсэхгүй, зовлон шаналлаасаа чөлөөлөгдөхийг хүсдэг боловч үнэндээ бол хүний хувь заяаг захирах Бүтээгчийн дээд эрхийн бодит үнэ цэн, утга учрыг үнэхээр ойлгож чаддаггүй; үнэндээ бол тэд Бүтээгчийн дээд эрхийг үнэхээр танин мэдэж, түүнд захирагдаж чаддаггүй, Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалтыг хэрхэн эрж хайж, хүлээн авахаа бүр ч мэддэггүй. Тиймээс хэрвээ Бүтээгчид хүний хувь заяа болон хүний бүх хэрэг явдлыг захирах дээд эрх байдаг гэсэн бодит үнэнийг хүмүүс үнэхээр танин мэдэж чадахгүй бол, Бүтээгчийн ноёрхолд үнэхээр захирагдаж чадахгүй бол, “хүний хувь заяа өөрийнх нь гарт байдаг” гэсэн санаанд хөтлөгдөж, дөнгөлөгдөхгүй байхад хэцүү болно. Хувь заяаны болон Бүтээгчийн эрх мэдлийн эсрэг хүчтэй тэмцлийнхээ зовлон шаналлаас салах хэцүү байх бөгөөд үнэхээр чөлөөлөгдөж, эрх дураараа болж, Бурханыг шүтэн мөргөдөг хүмүүс болоход тэдэнд мөн хэцүү байх болно гэдгийг хэлэхийн ч хэрэггүй. Гэхдээ ийм байдлаас өөрийгөө чөлөөлөх их энгийн арга зам байдаг нь урьдын амьдрах арга замтайгаа салах ёс гүйцэтгэх; урьдын амьдралын зорилгодоо баяртай гэж хэлэх; урьдын амьдралын хэв маяг, амьдралыг үзэх үзэл, эрэл хайгуул, хүсэл, туйлын зорилгыг нэгтгэн дүн шинжилгээ хийх; дараа нь тэдгээрийг Бурханы хүсэл болон хүнд тавих шаардлагатай харьцуулаад, тэдгээрийн аль нэг нь Бурханы хүсэл, шаардлагатай нийцэж байгаа эсэх, аль нэг нь амьдралд зөв үнэ цэн өгч, үнэнийг илүү сайн ойлгоход хүнийг хөтөлж, хүн чанартайгаар, хүн шиг амьдрах боломжийг олгож байгаа эсэхийг харах юм. Чи хүмүүсийн эрэлхийлдэг амьдралын олон янзын зорилго, тоо томшгүй олон амьдрах арга замыг нь ахин дахин судалж, нарийвчлан задлан шинжилбэл тэдгээрийн нэг нь ч, хүн төрөлхтнийг бүтээсэн Бүтээгчийн анхны санаа зорилготой нийцдэггүй гэдгийг олж мэднэ. Тэдгээр нь бүгд хүмүүсийг Бүтээгчийн дээд эрх болон анхаарал халамжаас холдуулдаг; тэдгээр нь бүгд хүмүүсийг самуурахад хүргэдэг, там руу хөтөлдөг урхи юм. Үүнийг танин мэдсэний дараа чиний хийх зүйл бол амьдралын талаарх хуучин үзлээ хойш тавьж, олон янзын урхи занганаас хол байж, амьдралыг чинь хариуцаж, чиний төлөө зохицуулалт хийхийг Бурханд даатгах; зөвхөн Бурханы зохион байгуулалт, удирдамжид захирагдан, хувийн сонголтгүйгээр амьдарч, Бурханыг шүтэн мөргөдөг хүн болохоор хичээх явдал юм. Энэ нь амархан сонсогддог боловч хийхэд хэцүү зүйл билээ. Зарим хүн үүний зовлонг нь тэсвэрлэж чадах ч зарим нь чадахгүй. Зарим нь дагаж мөрдөхөд бэлэн байдаг ч зарим нь дурамжхан байдаг. Дурамжхан байгаа хүмүүст үүнийг хийх хүсэл, шийдэмгий байдал дутагдаж байдаг; тэд Бурханы дээд эрхийн талаар тодорхой ойлгодог, Бурхан хүний хувь заяаг төлөвлөж, зохицуулдаг гэдгийг бүрэн төгс мэддэг атлаа эсэргүүцэж, тэмцэлдсээр, хувь заяагаа Бурханы гарт өгч, Бурханы дээд эрхэд захирагдахтай эвлэрэхгүй хэвээр; улмаар Бурханы зохион байгуулалт болон зохицуулалтад дургүйцэж байдаг. Тиймээс юу чаддагаа өөрсдөө харахыг хүсдэг хүмүүс үргэлж байх болно; тэд өөрийн гараар хувь заяагаа өөрчилж, өөрийн чадлаар аз жаргалд хүрэхийг, Бурханы эрх мэдлийн хязгаарыг даван гарч, Бурханы дээд эрхээс дээш гарч чадах эсэхээ харахыг хүсдэг. Хүний эмгэнэл нь аз жаргалтай амьдрал эрж хайж, нэр алдар, эд баялгаар хөөцөлдөж, хувь заяагаа сөрөн манан дундуур тэмцэж байгаад биш, харин Бүтээгчийн оршин тогтнолыг харж, хүний хувь заяаг захирах дээд эрх Бүтээгчид бий гэдэг бодит үнэнийг мэдсэнийхээ дараа ч гэсэн өөрийгөө засаж чадахгүй хэвээр, хөлөө намаг балчгаас татаж гаргаж чадахгүй, харин ч сэтгэлээ чангалж, алдаагаа туйлбартай үргэлжлүүлж байдаг нь юм. Тэр харин ч шавхай дундуур туучиж, Бүтээгчийн дээд эрхийн эсрэг зөрүүдлэн тэмцэлдэж, өчүүхэн төдий ч гэмшилгүйгээр эцсээ хүртэл эсэргүүцсээр байхыг илүүд үзнэ. Нурж унан, цус алдан хэвтэж байхдаа л эцэст нь тэр бууж өгч, буцахаар шийддэг. Энэ бол хүмүүний жинхэнэ уй гашуу юм. Иймээс захирагдахыг сонгодог нь цэцэн хүмүүс, тэмцэж, зайлж зугтаахыг сонгодог нь мунхаг хүмүүс гэж Би хэлнэ.

Зургаа дахь онцгой үе: Үхэл

Маш их үймээн бужигнаан, маш их бүтэлгүйтэл, гонсойлгосон үйл явдал, маш их баяр хөөр, уй гашуу, сайн, муу, маш олон мартагдашгүй он жил, улирлууд ахин дахин солигдохыг харсны дараа хүн амьдралын чухал үеүдийг анзааралгүй өнгөрөөж, нүд ирмэхийн зуурт л насны нар хэвийх үедээ ирсэн байдаг. Цаг хугацааны ул мөр бүхий л биеэр нь үлдсэн байдаг: Хүн цэх шулуун зогсож чадахаа больж, хар үстэй байсан толгой нь цагаан болж, нэгэн цагт гэрэлтсэн тунгалаг байсан нүд нь сүүмийн булингартаж, зөөлөн толигор арьс нь үрчийж, цоохортдог. Хүний сонсгол муудаж, шүд нь сулран унаж, хариу үйлдэл нь удааширч, хөдөлгөөн нь удаан болдог… Энэ үед хүн залуу насныхаа оргилсон он жилүүдтэй бүрмөсөн салах ёс хийж, амьдралынхаа насны нар хэвийх үе болох өтөл нас руугаа ордог. Дараа нь тэрээр хүний амьдралын сүүлчийн онцгой үе болох үхэлтэй нүүр тулна.

1) Хүний амьдрал, үхлийг хянах эрх гагцхүү Бүтээгчид бий

Хэрвээ хүний төрөлтийг өмнөх амьдрал нь заяадаг бол хүний үхэл тэрхүү хувь төөргийн төгсгөлийг заадаг. Хэрвээ хүний төрөлт нь энэ амьдрал дахь хүний үүрэг даалгаврын эхлэл юм бол хүний үхэл нь тэрхүү үүрэг даалгаврын төгсгөлийг заадаг. Бүтээгч хүний төрөлтөд зориулсан тогтсон цогц нөхцөл байдлыг тодорхойлчихсон байдаг болохоор Тэр мөн үхэлд нь зориулан тогтсон цогц нөхцөл байдлыг зохицуулчихсан байдаг нь илэрхий юм. Өөрөөр хэлбэл, хэн ч санамсаргүй төрдөггүй, хэний ч үхэл гэнэтхэн байдаггүй, төрөх, үхэх хоёр хоёулаа хүний өмнөх болон өнөөгийн амьдралтай гарцаагүй холбоотой байдаг. Хүний төрөлт болон үхлийн нөхцөл байдлын аль алиныг нь Бүтээгч урьдчилан тодорхойлдог; энэ бол хүний хувь тавилан, хувь заяа юм. Хүний төрөлтийн талаар олон тайлбар байдаг хойно, хүний үхэл өөрийн гэсэн янз бүрийн онцгой цогц нөхцөл байдалд болдог нь мөн үнэн билээ. Хүмүүсийн амьдрах хугацаа өөр өөр, үхсэн байдал, цаг нь ялгаатай байдгийн шалтгаан нь энэ юм. Зарим хүн эрүүл, чийрэг ч эрт үхдэг; зарим нь сул дорой, эмгэг хуучтай ч өндөр насалж, зоволгүйгээр таалал төгсдөг. Зарим нь зуурдаар, зарим нь жамаараа нас нөгчдөг. Зарим нь гэрээсээ хол насан эцэслэж байхад зарим нь хайртай хүмүүсийнхээ дэргэд нүд аньдаг. Зарим хүн агаар дээр, зарим нь газар доор нас бардаг. Зарим нь усанд живж, зарим нь гамшигт үгүй болдог. Зарим нь өглөө, зарим нь орой нас бардаг… Хүн бүхэн нэр цуутай төрөлт, гялалзсан амьдрал, алдар суутай үхлийг хүсдэг боловч хэн ч өөрийн хувь тавиланг даван гарч, Бүтээгчийн дээд эрхээс зугтаж чадахгүй. Энэ бол хүний хувь заяа юм. Хүн ирээдүйдээ зориулан бүхий л төрлийн төлөвлөгөө гаргаж болох боловч өөрийн төрөх болон энэ дэлхийгээс явах байдал, цаг хугацааг хэн ч төлөвлөж чадахгүй. Хүмүүс хэдийгээр үхлээс зайлсхийж, эсэргүүцэхийн тулд чадах бүхнээ хийдэг боловч үхэл тэдэнд мэдэгдэлгүйгээр чимээгүйхэн ойртсоор байдаг. Хэзээ үхэх, яаж үхэх, тэр ч бүү хэл хаана тохиолдохыг хэн ч мэдэхгүй. Мэдээжийн хэрэг, амьдрал, үхлийн эрхийг барьдаг нь хүн төрөлхтөн биш, байгаль дэлхий дээрх ямар нэг амьтан биш, харин цор ганц эрх мэдэлтэй Бүтээгч юм. Хүн төрөлхтний амьдрал, үхэл нь байгаль дэлхийн хуулийн үр дүн биш, харин Бүтээгчийн эрх мэдлийн дээд эрхийн үр дагавар билээ.

2) Бүтээгчийн дээд эрхийг мэддэггүй хүн үхлийн айдаст автана

Өтөл насандаа очих үед хүнд тулгардаг сорилт нь гэр бүлээ тэжээх, эсвэл амьдралын агуу их нэр төрийг тогтоох биш, харин амьдралтай хэрхэн салах ёс хийж, амьдралынхаа төгсгөлтэй хэрхэн учрах, амьдралын ялын төгсгөлд хэрхэн цэг тавих вэ гэдэг явдал юм. Хэдийгээр хүмүүс гаднаа үхэлд анхаарал бага хандуулдаг мэт байдаг боловч хэн ч энэ сэдвийг судлахаас зайлсхийж чадахгүй, учир нь үхлийн цаад талд өөр ертөнц, хүний ухамсарлаж, мэдэрч чадахгүй, тэдний огтхон ч мэддэггүй ертөнц оршин байдаг эсэхийг хэн ч мэдэхгүй билээ. Энэ нь хүмүүсийг үхэлтэй халз тулахаас, зохих ёсоор нүүр тулгарахаас айхад хүргэдэг; харин ч тэд энэ сэдвээс зайлсхийхийн тулд чадах бүхнээ хийдэг. Иймээс энэ нь хүн бүрийг үхлийн тухай айдсаар дүүргэж, амьдралын энэхүү зайлшгүй үнэнд нууцлаг халхавч нэмж, хүн бүхний зүрх сэтгэлд байнгын сүүдэр тусгадаг.

Бие нь дордож байгааг мэдэрч, үхэл ойртож байгааг мэдрэхдээ хүн тодорхойгүй эмээх сэтгэл, үгээр илэрхийлэхийн аргагүй айдсыг мэдэрдэг. Үхлээс айх айдас нь хүнд бүр ч их ганцаардал, арчаагүй байдлыг мэдрүүлдэг бөгөөд энэ үед хүн өөрөөсөө ийнхүү асуудаг: Хүн хаанаас ирсэн бэ? Хүн хаашаа явж байна вэ? Хүний амьдрал урсан өнгөрч, хүн ингээд үхдэг юм гэж үү? Хүний амьдралын төгсгөлийг тэмдэглэдэг үе энэ гэж үү? Эцсийн эцэст, амьдралын утга учир юу юм бэ? Эцэст нь амьдрал ямар үнэ цэнтэй юм бэ? Энэ нь алдар нэр, эд хөрөнгийн төлөө байдаг гэж үү? Үр хүүхэд өсгөхийн төлөө байдаг гэж үү?… Хүн яг энэ асуултуудын тухай бодсон эсэх, үхлээс хэр гүнзгий айдгаас үл хамааран нууцыг судлах хүсэл, амьдралыг ойлгохгүй байх мэдрэмж, эдгээртэй холилдсон дэлхий ертөнцөд хоргодох сэтгэл, орхин одох хүсэлгүй байдал хүн бүхний зүрх сэтгэлийн гүнд үргэлж байдаг. Магадгүй хүний айдаг зүйл юу болох, эрж хайдаг зүйл юу болох, тэр юунд хоргодох сэтгэлтэй байдаг, юуг орхин одох хүсэлгүй байдгийг хэн ч тодорхой хэлж чадахгүй байх…

Үхлээс айдаг учраас хүмүүс маш их зүйлд санаа зовдог; үхлээс айдаг учраас орхиж чаддаггүй зүйл хүмүүст маш их байдаг. Үхэх гэж байхдаа зарим хүн энэ ч тэр ч юманд цухалддаг; тэд санаа зовсноороо үхлийн авчрах зовлон шаналал, айдсыг арилгаж, амьд хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаар ойр дотно харьцааг хадгалснаараа үхлийг дагалдан ирдэг арчаагүй, ганцаардмал байдлаас зугтаж чадах юм шиг үр хүүхэд, хайртай хүмүүс, эд хөрөнгөндөө санаа зовж байдаг. Хүний сэтгэлийн гүнд тодорхойгүй айдас, хайртай хүмүүсээсээ хагацаж, хөх тэнгэрийг дахин хэзээ ч харахгүй, материаллаг ертөнцийг дахин хэзээ ч харахгүй гэсэн айдас байдаг. Хайртай хүмүүстэйгээ хамт байж дассан ганцаардмал сүнс, зуурсан гараа тавьж, үл мэдэгдэх, танихгүй ертөнц рүү цор ганцаараа явах дургүй байдаг.

3) Алдар нэр, эд баялаг хөөцөлдөж өнгөрүүлсэн амьдрал хүнийг үхэлтэй тулгарахад барьц алдуулна

Өөрийн гэсэн юу ч үгүй эхэлсэн ганцаардмал сүнс, Бүтээгчийн дээд эрх болон урьдчилан тогтоосны улмаас эцэг эх, гэр бүлтэй болж, хүн төрөлхтний нэг гишүүн болох боломж, хүмүүний амьдрал туулж, дэлхий ертөнцийг харах боломжийг олж авдаг. Энэхүү сүнс мөн Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэрч, Бүтээгчийн бүтээлийн гайхалтай сайхныг мэдэж, түүнээс ч илүүтэйгээр Бүтээгчийн эрх мэдлийг мэдэж, захирагдах боломжийг олж авдаг. Гэхдээ ихэнх хүн энэхүү ховор, агшин зуурын боломжийг үнэндээ барьж авдаггүй. Хүн, хувь заяаны эсрэг тэмцэж насан туршийн эрч хүчээ шавхан, гэр бүлээ тэжээх гэж хичээн, эд баялаг, байр суурийн хооронд нааш цааш давхиж, хөл үймээн болж хамаг цагаа зарцуулдаг. Хүмүүсийн нандигнадаг зүйл нь гэр бүл, мөнгө, алдар нэр байдаг, тэд эдгээрийг амьдралын хамгийн үнэ цэнтэй зүйлс гэж үздэг. Бүх хүн хувь заяаныхаа талаар гомдоллодог боловч, хүн яагаад амьд байдаг, хүн хэрхэн амьдрах ёстой, амьдралын үнэ цэн, утга учир юу вэ гэсэн шинжилж, ойлговол зохих хамгийн чухал асуудлуудыг бодлынхоо мухар луу түлхсээр байдаг. Хэчнээн урт наслах байсан ч бай, залуу нас нь нисэн одож, үрчлээтэж, буурал болох хүртлээ ердөө л алдар нэр, эд баялаг эрж хайн тэвдэж гүйсээр хамаг амьдралаа үрдэг. Нэр хүнд, эд баялаг өтөл насны доройтол руу уруудахыг нь зогсоож чадахгүй гэдгийг, мөнгө сэтгэлийн хоосролыг дүүргэж чадахгүй, төрж, хөгширч, өвдөж, үхэх хуулиас хэн ч ангид байдаггүй, хувь заяаны төөргөөс хэн ч зугтаж чадахгүй гэдгийг ойлгох хүртлээ тэд ингэж амьдардаг. Тэд амьдралын эцсийн онцгой үетэй тулгарахаас аргагүй болсон үедээ л, асар их эд баялаг, үлэмж их эд хөрөнгөтэй, эрх дархтай, өндөр зиндаатай байсан ч гэсэн хэн ч үхлээс зугтаж чадахгүй, анхны байрандаа эргэн очиж, өөрийн гэх ямар ч юмгүй орь ганц сүнс болно гэдгийг лавтай ухаардаг. Хүмүүс эцэг эхтэй байх үедээ, эцэг эх бол бүх юм гэж итгэдэг; эд хөрөнгөтэй байх үедээ мөнгө бол хүний түшиг тулгуур, амьдрах арга хэрэгсэл гэж боддог; байр суурьтай болохоороо түүнтэйгээ ягштал зууралдаж, түүний төлөө амиа дэнчин тавихаар байдаг. Хүмүүс энэ хорвоог орхих гэж байхдаа л өөрсдийнх нь эрж хайж амьдралаа өнгөрүүлсэн зүйлс үзэгдээд өнгөрөх үүлсээс өөр юу ч биш, тэдгээрийн алийг нь ч хадгалж үлдэж чадахгүй, алийг ч аваад явж чадахгүй, аль нь ч үхлээс чөлөөлж чадахгүй, аль нь ч буцах замд нь ганцаардмал сүнстэй хамт байж, тайтгаруулж чадахгүй; хамгийн наад зах нь, эдгээр зүйлийн аль нь ч хүнийг аварч, үхлийг даван туулах боломж олгож чадахгүй гэдгийг ухаардаг. Материаллаг ертөнцөд олж авдаг нэр алдар, эд баялаг нь түр зуурын сэтгэл ханамж, зуурдын таашаал, хуурамч тайвшрах мэдрэмжийг хүнд өгч; ингэх явцдаа хүнийг замаа алдахад хүргэдэг. Иймээс хүмүүс, хүн төрөлхтний өргөн уудам далайд бачимдан, амар тайван байдал, тав тух, зүрх сэтгэлийн амар амгаланг хүсэн мөрөөдөхийн хэрээр давлагаанд ахин дахин нөмрүүлдэг. Тэд хаанаас ирсэн, яагаад амьд байгаа, хаашаа явж байгаа гэх мэт ойлговол зохих хамгийн чухал асуултуудыг хүмүүс хараахан ойлгоогүй байхдаа алдар нэр, эд баялагт уруу татагдаж, будилж, тэдгээрт захирагдаж, эргэлт буцалтгүйгээр төөрөлддөг. Цаг хугацаа нисэн одож; он жил нүд цавчихын төдийд өнгөрч, хүн нэг л мэдэхэд амьдралынхаа хамгийн сайхан жилүүдтэй салах ёс хийсэн байдаг. Хүн хорвоогоос явах нь дөхөхөд хорвоо дээрх бүх зүйл урсан оддог, анх өөрийнх нь байсан зүйлсийг цаашид хадгалж үлдэж чадахгүй гэдгийг аажмаар ухаарахад хүрдэг; тэгээд энэ хорвоод дөнгөж мэндлээд орилж байгаа, хараахан өөрийн гэсэн юу ч байхгүй нярай хүүхэд шиг гэдгээ хүн үнэхээр мэдэрдэг. Энэ үед хүн амьдралдаа юу хийсэн, амьд байхын үнэ цэн, энэ нь ямар утга учиртай, хүн яагаад энэ хорвоод ирснийг тунгаан бодоход хүрдэг. Тэгээд энэ үед л хүн, хойд нас гэж үнэхээр байдаг эсэх, Тэнгэр үнэхээр оршдог эсэх, цээрлүүлэлт үнэхээр байдаг эсэхийг мэдэхийг улам их хүсдэг… Хүн үхэх нь ойртох тусам амьдрал гэж үнэндээ юу болохыг ойлгохыг улам их хүсдэг; хүн үхэх нь ойртох тусам зүрх сэтгэл нь улам хоосон санагддаг; хүн үхэх нь ойртох тусмаа арчаагүй байдлыг улам их мэдэрдэг; ийнхүү хүний үхлээс айх айдас өдрөөс өдөрт улам их болдог. Үхэх нь ойртох үед хүмүүст ийм мэдрэмж төрдөг хоёр шалтгаан бий: Нэгдүгээрт, тэд амьдрал нь хамаарч байсан алдар нэр, эд баялгаа алдаж, хорвоо дээрх нүдэнд харагдах бүхнийг ардаа орхин одох гэж байна; хоёрдугаарт, тэд хөл тавихаас айдаг, хайртай хүмүүс нь байхгүй, ямар ч дэмжлэг туслалцаа байхгүй танил бус ертөнцтэй, нууцлаг, үл мэдэх оронтой орь ганцаараа нүүр тулах гэж байна. Энэ хоёр шалтгааны улмаас үхэлтэй нүүр тулсан хүн бүхэнд түгшүүртэй санагдаж, урьд өмнө нь хэзээ ч үзээгүйгээр сандарч, арчаагүй байдлыг мэдэрдэг. Үнэндээ энэ цэгт хүрээд л, хүн хаанаас гаралтай, яагаад хүмүүс амьд байгаа, хүний хувь заяаг хэн шийддэг, хүний оршин тогтнолыг хэн хангадаг, үүнийг захирах дээд эрх хэнд байдаг вэ гэдэг нь энэ хорвоод хөл тавингуутаа хамгийн түрүүнд ойлгох учиртай зүйл юм байна гэдгийг хүн ухаардаг. Гэр бүлээ хэрхэн тэжээж, алдар нэр, эд баялагт хэрхэн хүрэхэд суралцах биш, хэрхэн бусдаас онцгойроход, эсвэл илүү чинээлэг амьдрахад суралцах ч бас биш, хэрхэн бусдаас илүү дээр байж, амжилттай өрсөлдөхөд суралцах явдал бүр ч биш харин энэхүү мэдлэг бол хүний амьдрах жинхэнэ арга хэрэгсэл, гол суурь мөн. Хэдийгээр хүмүүсийн амьдралаа зарцуулан сурч эзэмшдэг олон янзын амь зуух ур чадвар нь асар их материаллаг тав тухыг өгч чадах боловч зүрх сэтгэлд нь жинхэнэ амар амгалан, тайтгарлыг хэзээ ч авчирдаггүй, харин ч хүмүүсийг байнга зүг чигээ алдаж, биеэ барихад хэцүү болж, амьдралын утга учрыг мэдэж авах боломж болгоныг алдахад хүргэдэг; амьд үлдэх эдгээр ур чадвар нь үхэлтэй хэрхэн зүй ёсоор нүүр тулах тухай сэтгэл зовних далд мэдрэмжийг төрүүлдэг. Хүмүүсийн амьдрал ийм байдлаар сүйрдэг. Бүтээгч хүн болгонд шударга хандаж, Өөрийнх нь дээд эрхийг туулж, мэдэх насан туршийн үнэт боломжийг хүн бүрд олгодог хэдий ч зөвхөн үхэх нь дөхөж, үхэл заналхийлэх үед л хүн ухаарч эхэлдэг боловч тэр үед хэтэрхий оройтсон байдаг!

Хүмүүс мөнгө, алдар нэрийн хойноос хөөцөлдөн амьдралаа үрдэг; эдгээр хэрэггүй зүйл тэдэнд байвал амьд явж, үхлээс мултарч чадах юм шиг, цорын ганц найдвар нь хэмээн бодож тэдгээрээс зуурдаг. Гэвч үхэх гэж байхдаа л эдгээр зүйл тэднээс хэчнээн хол, үхлийн өмнө тэд хэчнээн сул дорой болох, хэчнээн амархан сүйрдэг, хаашаа ч явах аргагүй, хэчнээн ганцаардмал, арчаагүй болохоо тэд ухаардаг. Амийг мөнгө, эсвэл алдар нэрээр худалдан авч болдоггүй, хүн хэчнээн баян чинээлэг байх, байр суурь нь хэчнээн өндөр дээд байх нь хамаагүй, үхлийн өмнө бүх хүн адилхан ядуу дорой, өчүүхэн гэдгийг ухаардаг. Мөнгөөр амь худалдан авч чадахгүй, алдар нэр үхлийг баллуурдаж чадахгүй, мөнгө, алдар нэрийн аль нь ч хүний амьдралыг ганц минут, ганц секундээр уртасгаж чадахгүй гэдгийг тэд ухаардаг. Хүмүүст ингэж санагдах тусам, амьд явахыг улам их хүсэмжилдэг; хүмүүст хэдий чинээ их ингэж санагдана, үхэл ойртохоос төдий чинээ их айж эмээдэг. Энэ үед л тэд өөрсдийнх нь амь тэдэнд хамаардаггүй, тэдний хянадаг зүйл биш, амьдрах, үхэхээ хүн шийдэж чадахгүй, энэ бүхэн хүний хяналтаас гадуур байдаг гэдгийг үнэхээр ухаардаг.

4) Бүтээгчийн ноёрхол дор орж, үхэлтэй тайвнаар нүүр тул

Хүн төрөх мөчид ганцаардмал нэгэн сүнс газар дээрх амьдралын туршлагаа, түүнд зориулан Бүтээгчийн зохицуулсан Бүтээгчийн эрх мэдлийг туулах туршлагаа эхлүүлдэг. Тухайн хүн—сүнсний хувьд энэ нь Бүтээгчийн дээд эрхийн тухай мэдлэгийг олж авч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж авч, үүнийг биеэрээ туулах хосгүй сайхан боломж юм гэдгийг хэлэх нь илүүц биз ээ. Хүмүүс Бүтээгчийн тавьж өгсөн хувь заяаны хуулийн дотор амьдардаг бөгөөд мөс чанартай, эрүүл ухаантай ямар ч хүний хувьд амьдралынхаа хэдэн арван жилийн явцад Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж авах нь хэцүү зүйл биш юм. Тиймээс хүн бүрийн хувьд амьдралынхаа хэдэн арван жилийн туршлагаар бүх хүний хувь заяаг урьдчилан тогтоосон байдаг гэдгийг танин мэдэж, амьд байхын утга учир юу болохыг ухаарч, нэгтгэн дүгнэх нь тун амархан байх ёстой. Хүн амьдралын эдгээр сургамжийг хүлээн авах явцдаа амь хаанаас ирдгийг ойлгож, зүрх сэтгэлд нь үнэндээ юу хэрэгтэй, амьдралын жинхэнэ зам руу хүнийг юу хөтөлдөг, хүний амьдралын даалгавар, зорилго юу байх учиртайг аажмаар ухаарч эхэлдэг. Хэрвээ хүн Бүтээгчийг шүтэн мөргөхгүй, Түүний ноёрхол дор орохгүй бол үхэлтэй тулгарах цаг ирэхэд, хүний сүнс Бүтээгчтэй дахин нүүр тулах гэж байх үед зүрх сэтгэл нь энгүй их айдас, бухимдлаар дүүрэх болно. Хэрвээ хүн энэ хорвоо дээр хэдэн арван жил байсан атлаа хүний амь хаанаас ирдгийг хараахан мэдэж аваагүй, хүний хувь заяа хэний гарт байдгийг ч бас танин мэдээгүй бол үхэлтэй тайвнаар нүүр тулж чадахгүйд нь гайхах зүйлгүй. Хүмүүний амьдралыг хэдэн арван жил туулахдаа Бүтээгчийн дээд эрхийн талаар мэдлэг олж авсан хүн бол амьдралын утга учир, үнэ цэнийг үнэн зөв ойлгодог хүн билээ. Ийм хүн амьдралын зорилгын талаар гүн гүнзгий мэдлэгтэй, Бүтээгчийн дээд эрхийн талаар жинхэнэ туршлага, ойлголттой, түүнээс ч илүүтэйгээр Бүтээгчийн эрх мэдэлд захирагдах чадвартай байдаг. Ийм хүн, Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсний утга учрыг ойлгодог, хүн Бүтээгчийг шүтэн мөргөх хэрэгтэй, хүнд байдаг бүх зүйл Бүтээгчээс ирдэг, ойрын ирээдүйд хэзээ нэгэн өдөр Түүнд буцааж өгнө гэдгээ ойлгодог. Бүтээгч хүний төрөхийг зохицуулдаг, хүний үхлийг захирах дээд эрхтэй, амьдрал, үхлийн аль алийг нь Бүтээгчийн эрх мэдлээр урьдчилан шийддэг гэдгийг ийм хүн ойлгодог. Иймээс хүн эдгээр зүйлийг үнэхээр ойлгохоороо, аяндаа үхэлтэй тайвнаар нүүр тулж, энэ хорвоогийн бүх эд хөрөнгөө тайвнаар орхиж, дараа нь тохиолдох бүхнийг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч, захирагдан, Бүтээгчийн зохицуулсан амьдралын сүүлчийн онцгой үеэс сохроор айж, эсэргүүцэж тэмцэлдэхийн оронд баяртайгаар байгаагаар нь угтан авна. Хэрвээ хүн, Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэрч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж авах боломж гэж амьдралыг үзвэл, өөрийн амьдралыг бүтээгдсэн зүйлийн хувьд үүргээ гүйцэтгэж, даалгавраа биелүүлэх ховорхон боломж гэж үзвэл, амьдралын талаар гарцаагүй зөв үзэл бодолтой болж, Бүтээгчийн ерөөж, залж чиглүүлсэн амьдралаар гарцаагүй амьдарч, Бүтээгчийн гэрэл дор гарцаагүй алхаж, Бүтээгчийн дээд эрхийг гарцаагүй мэдэж, Түүний ноёрхол дор гарцаагүй орж, Түүний ер бусын үйл хэрэг, Түүний эрх мэдлийг гарцаагүй гэрчлэх болно. Тийм хүн гарцаагүй Бүтээгчээр хайрлуулж, хүлээн зөвшөөрөгдөх бөгөөд тийм хүн л үхэлд тайван хандаж, амьдралын эцсийн онцгой үеийг баяр хөөртэйгөөр угтан авч чадна гэдгийг хэлэх нь илүүц биз. Мэдээжээр үхэлд ингэж хандаж байсан нэг хүн бол Иов байсан. Иов амьдралынхаа сүүлчийн онцгой үеийг баяртайгаар хүлээн зөвшөөрч чадсан бөгөөд амьдралын замналаа төвөггүй төгсгөж, амьдралын даалгавраа биелүүлснээр Бүтээгчийн дэргэд эргэн очсон юм.

5) Иовын амьдралын эрэл хайгуул, олж авсан зүйл нь үхэлтэй тайвнаар нүүр тулах боломжийг түүнд олгосон

Сударт Иовын талаар ингэж бичигдсэн байдаг: “Иов өтөлж, өдөр хоногоо гүйцээгээд өөд болов” (Иов 42:17). Энэ нь, Иов нас барахдаа харамсах юмгүй, ямар ч өвдөлт мэдрэлгүй, харин энэ хорвоогоос жам ёсоороо явсан гэсэн үг юм. Хүн бүхний мэдэж байгаачлан, Иов амьд байхдаа Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн байсан. Бурхан түүний үйл хэргийг сайшааж, хүмүүс тэдгээрийг дурсан санаж байсны дээр түүний амьдрал бусад бүх хүнээс ч илүү үнэ цэнтэй, ач холбогдолтой байсан гэж хэлж болно. Иов газар дээр Бурханы ерөөлийг эдэлж, Түүгээр зөв шударга хэмээн дуудуулж, мөн Бурханд шалгуулж, Сатанд сориулсан. Тэр Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсож, Түүгээр зөв шударга хүн гэж дуудуулах гавьяатай байсан. Тэр Бурханд шалгуулсныхаа дараа хэдэн арван жилийн туршид өмнөхөөсөө бүр ч илүү их үнэ цэнтэй, утга учиртай, үндэслэлтэй, амар тайван амьдралаар амьдарсан. Зөв шударга үйлийнх нь улмаас Бурхан түүнийг шалгасан, мөн зөв шударга үйлийнх нь улмаас Бурхан түүнд үзэгдэж, түүнтэй шууд ярьсан юм. Иймээс шалгуулснаасаа хойших жилүүдэд Иов амьдралын үнэ цэнийг илүү бодитойгоор ойлгож, үнэлж, Бүтээгчийн дээд эрхийн талаар илүү гүнзгий ойлголтыг олж авч, Бүтээгч ерөөлөө хэрхэн өгч, авдаг талаар илүү нарийн, тодорхой мэдлэг олж авсан. Ехова Бурхан өмнө нь өгч байснаасаа илүү их ерөөлийг Иовд хайрлаж, Иовыг Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэж, үхэлтэй тайвнаар нүүр тулах илүү таатай нөхцөлд байдалтай болгосон гэдгийг Иовын номд тэмдэглэсэн байдаг. Иймээс хөгширч, үхэлтэй нүүр тулах үедээ Иов эд хөрөнгийнхөө талаар сэтгэл зовоогүй нь мэдээж юм. Түүнд санаа зовох, харамсах зүйл байгаагүй, мэдээж үхлээс айгаагүй, учир нь тэр бүхий л амьдралаа Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар алхаж өнгөрүүлсэн. Өөрийнхөө төгсгөлийн талаар санаа зовох ямар ч шалтгаан түүнд байгаагүй билээ. Үхэлтэйгээ тулгарах үедээ Иовын үйлдсэн бүхий л байдлаар өнөөдөр хэчнээн олон хүн үйлдэж чадах вэ? Яагаад хэн ч тийм энгийн гаднах намба төрхийг хадгалж чаддаггүй вэ? Үүнд ердөө нэг л шалтгаан бий: Иов Бурханы дээд эрхэд итгэж, танин мэдэж, захирагдахыг бодитоор эрэлхийлж амьдарсны дээр амьдралынхаа чухал онцгой үеүдийг ийнхүү итгэж, танин мэдэж, захирагдан өнгөрөөж, амьдралынхаа сүүлчийн жилүүдийг амьдран харуулж, амьдралынхаа эцсийн онцгой үеийг угтсан юм. Иов юу туулснаас үл хамааран түүний амьдралын зорилго, эрэл хайгуул нь зовлон шаналалтай биш, харин жаргалтай байсан. Зөвхөн Бүтээгчийн хайрласан ерөөл, сайшаалаас болж биш, харин түүнээс ч чухал нь, өөрийн эрэл хайгуул, амьдралын зорилго, Бурханаас эмээж, муугаас зайлснаараа олж авсан Бүтээгчийн дээд эрхийн тухай улам нэмэгдэх мэдлэг, жинхэнэ ойлголт, цаашлаад Бүтээгчийн дээд эрхэд захирагдаж байхдаа биеэрээ мэдэрсэн Бурханы гайхалтай үйл хэрэг болон Бурхан хүн хоёрын зэрэгцэн оршиж, танилцаж, харилцан ойлголцсон тухай халуун дулаан, мартагдашгүй туршлага, дурсамжийн улмаас тэр жаргалтай байсан юм. Бүтээгчийн хүслийг мэдсэний улмаас төрсөн тав тух, баяр хөөр, Түүнийг агуу, гайхалтай, хайр татам, итгэмжит гэдгийг нь харсны дараа төрсөн хүндлэл бишрэлийн улмаас Иов аз жаргалтай байсан. Үхэхээрээ Бүтээгчийн дэргэд буцаж очно гэдгээ мэдэж байсан учраас Иов ямар ч зовлон зүдүүргүйгээр үхэлтэй нүүр тулах чадвартай байсан. Мөн түүний амьдралдаа хийсэн эрэл хайгуул, олж авсан зүйл нь үхэлтэй тайвнаар нүүр тулж, Бүтээгч түүний амийг буцаан авах явдалтай сэтгэл тайван нүүр тулж, цаашлаад Бүтээгчийн өмнө ямар ч хир толбогүй, санаа зовох зүйлгүйгээр зогсох боломж олгосон. Өнөөгийн хүмүүс Иовд байсан шиг тийм аз жаргалд хүрч чадах уу? Та нарт тэгэхэд шаардлагатай нөхцөл байна уу? Өнөөгийн хүмүүст ийм нөхцөл байгаа хэр нь яагаад Иов шиг аз жаргалтай амьдарч чадахгүй байна вэ? Яагаад тэд үхлээс айх айдсын зовлонгоос зугтаж чадахгүй байна вэ? Үхэлтэй нүүр тулах үедээ зарим хүн өөрийн эрхгүй өмдөндөө шээдэг; зарим нь дагжин чичирч, ухаан алдаж, Тэнгэр болон хүнийг аль алиныг нь хараан загнадаг; зарим нь бүр орь дуу тавин цурхиран уйлдаг. Эдгээр нь үхэх дөхөхөд гэнэтхэн гарч ирдэг ердийн хариу үйлдлүүд огтхон ч биш юм. Гол нь хүмүүс зүрх сэтгэлийнхээ гүнд үхлээс айдаг учраас, Бурханы дээд эрх, Түүний зохицуулалтын талаар тодорхой мэдлэг, ойлголт байдаггүй, тэр ч бүү хэл тэдгээрт үнэхээр захирагддаггүй учраас ийм ичмээр авирладаг. Хүмүүс бүх зүйлийг өөрсдөө зохицуулж, захирч, хувь заяагаа, амьдралаа, үхлийг хянахаас өөрийг хүсдэггүй учраас ингэж авирладаг. Тиймээс хүмүүс үхлийн айдсаас хэзээ ч зугтаж чаддаггүйг гайхах хэрэггүй юм.

6) Бүтээгчийн дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрснөөр л хүн Түүний хажууд эргэн очиж чадна

Хүн Бурханы дээд эрх, Түүний зохицуулалтын талаар тодорхой мэдлэг, туршлагагүй байх үед хувь заяа болон үхлийн талаарх хүний мэдлэг авцалдаагүй байх нь гарцаагүй. Бүх зүйл Бурханы гарт байдаг гэдгийг хүмүүс тодорхой ойлгож чаддаггүй, бүх зүйлийг Бурханы хяналт, дээд эрхийн дор байдаг гэдгийг ухаарч, хүн тийм дээд эрхийг хаяж, зугтаж чадахгүй гэдгээ танин мэддэггүй. Ийм шалтгааны улмаас тэд үхэлтэй нүүр тулах цаг ирэхэд сүүлчийн үг, сэтгэлийн шаналал, харамсалд нь төгсгөл байдаггүй. Тэд маш их дарамт, дурамжхан байдал, төөрөгдлийн дарамтад байдаг. Энэ нь тэднийг үхлээс айхад хүргэдэг. Энэ хорвоод мэндэлсэн ямар ч хүний хувьд төрөх шаардлагатай, үхэх нь зайлшгүй; хэн ч юмсын энэхүү замналыг даван гарч чадахгүй. Хэрвээ хүн энэ хорвоогоос зовлонгүйгээр явахыг хүсэж байвал, хэрвээ хүн дургүйлхэлгүй, сэтгэл зоволгүйгээр амьдралынхаа эцсийн онцгой үетэй нүүр тулах чадвартай байхыг хүсэж байвал, цорын ганц арга зам нь ямар ч харамсах зүйл үлдээхгүй байх юм. Харамсах зүйлгүйгээр явах цорын ганц зам бол Бүтээгчийн дээд эрх, Түүний эрх мэдлийг мэдэж, тэдгээрт захирагдах явдал билээ. Хүн ийм маягаар л хүмүүний тэмцэлдээнээс, ёрын муу, Сатаны боолчлолоос хол байж, ингэж байж л хүн Иовынх шиг Бүтээгчээр удирдуулж, ерөөлгөсөн амьдралаар, эрх дураараа, чөлөөлөгдсөн, үнэ цэн, утга учиртай, үнэнч шударга, илэн далангүй амьдралаар амьдарч чадна. Ийм маягаар л хүн Иов шиг Бүтээгчийн шалгалтад орж, хоосорч, Бүтээгчийн зохион байгуулалт, зохицуулалтад захирагдаж чадна. Ийм маягаар л хүн Бүтээгчийг бүх амьдралаараа шүтэн мөргөж, Иовын адилаар Түүний сайшаалыг хүртэж, Түүний дуу хоолойг сонсож, Түүний илрэхийг харж чадна. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Иов шиг ямар ч шаналал, сэтгэлийн зовнил, харамсалгүйгээр жаргалтай амьдарч, үхэж чадна. Ийм байдлаар л хүн Иов шиг гэрэлд амьдарч, амьдралынхаа онцгой үе бүрийг гэрэлд өнгөрүүлж, өөрийн замналыг гэрэлд төвөггүй төгсгөж, бүтээгдсэн зүйл болохын хувьд Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэрч, сурч, мэдэж авах даалгавраа амжилттайгаар биелүүлж, гэрэлд нас барж чаддаг бөгөөд түүнээс хойш бүтээгдсэн хүний хувиар Бүтээгчид сайшаагдан Түүний хажууд үүрд зогсох болно.

Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх боломжийг бүү алд

Дээр тайлбарласан зургаан онцгой үе нь энгийн хүн болгоны амьдралдаа туулах ёстой, Бүтээгчийн бэлдэж тавьсан шийдвэрлэх чухал үе шатууд юм. Хүний өнцгөөс бол эдгээр онцгой үе бүр бодитой, тэдгээрийн алийг ч тойрч гарч болохгүй, бүгд л Бүтээгчийн урьдчилан тогтоосонтой, Түүний дээд эрхтэй холбоотой. Иймээс, хүний хувьд эдгээр онцгой үе бүр нь чухал шалган нэвтрүүлэх цэг бөгөөд нэг бүрийг нь хэрхэн амжилттай давж өнгөрөх ноцтой асуулттай та бүхэн одоо нүүр тулаад байна.

Хүний амьдралыг бүрдүүлдэг хэдэн арван жил нь урт ч биш, богино ч биш. Төрснөөс насанд хүрэхийн хоорондох хорин хэдэн жил нь нүд ирмэхийн төдийд өнгөрдөг бөгөөд хэдийгээр, амьдралын энэ үед, хүнийг насанд хүрсэнд тооцдог боловч энэ насны хүмүүс хүний амьдрал, хүний хувь заяаны талаар бараг юу ч мэддэггүй. Тэд илүү их туршлага хуримтлуулахын хэрээр дунд эргэм нас руу аажмаар ордог. Гуч, дөч орчим насандаа хүмүүс амьдрал болон хувь заяаны талаар шинэхэн туршлага олж авдаг боловч эдгээрийн талаарх санаа бодол нь тун бүрхэг хэвээр байдаг. Дөчин нас хүрээд л зарим хүн Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөн, орчлон ертөнцийг ойлгож, хүмүүний амьдрал, хүмүүний хувь заяа ямар учиртай болохыг ухаарч ойлгож эхэлдэг. Зарим хүн хэдийгээр удаан хугацаанд Бурханы дагагч байж, одоо дунд эргэм настай болсон атлаа Бурханы дээд эрх, тэр ч бүү хэл жинхэнэ дуулгавартай байдлын талаар үнэн зөв мэдлэг, тодорхойлолттой болоогүй л байдаг. Зарим хүн ерөөл хүлээн авахыг хичээхээс өөр юу ч тоодоггүй, тэд олон жил амьдарсан хэдий ч хүний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрхийн бодит үнэнийг өчүүхэн ч мэдэж, ойлгодоггүй, Бурханы зохион байгуулалт болон зохицуулалтад захирагдах тухай бодит сургамж авах гэж бага ч гэсэн алхам хийгээгүй. Тийм хүмүүс тэр чигээрээ мунхаг, тэд хоосон амьдралаар амьдардаг.

Хэрвээ хүний амьдралын хугацааг амьдралын туршлага болон хувь заяаны талаарх мэдлэгийн түвшнээр нь хуваавал, ойролцоогоор гурван үе шатанд хувааж болно. Эхний үе шат нь төрөхөөс дунд эргэм насны хоорондох он жилүүд буюу төрснөөс гучин нас хүртэлх залуу нас юм. Хоёр дахь үе шат нь дунд наснаас өтөл нас хүртэлх буюу гучаас жаран нас хүртэлх боловсрох явцын үе юм. Гурав дахь үе шат нь жаран наснаас эхлээд хорвоогоос халих хүртэлх, өтөл наснаас эхэлдэг хүний боловсорч гүйцэх үе юм. Өөрөөр хэлбэл, төрснөөсөө эхлээд дунд эргэм нас хүртэл ихэнх хүний, хувь заяа, амьдралын талаарх мэдлэг нь бусдын үзэл санааг дуурайхаар хязгаарлагддаг, бараг ямар ч үнэн, бодитой мөн чанар байдаггүй. Энэ хугацаанд хүний амьдралыг үзэх үзэл, бусад хүмүүстэй харилцах арга зам нь нэлээд өнгөц, гэнэн байдаг. Энэ бол хүний өсвөр насны үе юм. Хүн амьдралын бүх баяр хөөр, уйтгар гунигийг амссаныхаа дараа л хувь заяаны талаар жинхэнэ ойлголт олж авч, дотоод ухамсартаа, зүрх сэтгэлийнхээ гүнд хувь заяаны эргэлт буцалтгүй байдлыг аажмаар ойлгож, хүний хувь заяаг захирдаг Бүтээгчийн дээд эрх үнэхээр оршдогийг аажуухнаар ухаарч эхэлдэг. Энэ бол хүний боловсрох үе юм. Хүн хувь заяаны эсрэг тэмцэхээ больж, цаашид сөргөлдөөнд орох хүсэлгүй болж, харин хувь тавилангаа мэдэж, Тэнгэрийн хүсэлд захирагдаж, амьдралын амжилт, алдааг нэгтгэн дүгнэж, амьдралыг нь шүүх Бүтээгчийн шүүлтийг хүлээдэг болох үед хүн боловсорч гүйцэх үедээ ордог. Энэ гурван үе шатны туршид хүмүүсийн олж авдаг өөр өөр туршлага, олж авдаг зүйлийг авч үзвэл, хэвийн нөхцөлд Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх завшаан олдох боломж хүнд тийм ч их байдаггүй. Хэрвээ хүн жар насалбал, түүнд Бурханы дээд эрхийг мэдэх гуч орчим жил л байна; хэрвээ хүн илүү урт хугацаа хүсэх юм бол, түүний амьдрал хангалттай урт байвал, хүн зуун жил амьдарч чадвал л энэ нь боломжтой. Иймээс хүний оршин тогтнолын энгийн хуулиар бол хүн Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх тухай сэдэвтэй анх тулгарсан цагаас эхлээд Бүтээгчийн дээд эрхийн бодит үнэнийг танин мэдэж чадах хүртэл, тэгээд тэндээсээ түүнд захирагдаж чадах үе хүртэл маш урт хугацааны үйл явц байдаг боловч хэрвээ он жилүүдээ үнэхээр тоолоод үзвэл эдгээр шагналыг олж авах боломжтой гуч юм уу дөчөөс ихгүй жил байдаг гэж Би хэлнэ. Хүмүүс ихэвчлэн ерөөл хүлээн авах хүсэл, эрмэлзэлдээ автдаг учраас хүний амьдралын мөн чанар хаана оршдогийг ялган салгаж чаддаггүй, Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэхийн ач холбогдлыг ухаардаггүй. Ийм хүмүүс хүмүүний амьдралыг туулж, Бүтээгчийн дээд эрхийг туулахаар хүний хорвоод ирэх энэхүү үнэт боломжийг нандигнадаггүй бөгөөд бүтээгдсэн зүйлийн хувьд Бүтээгчийн биеэрээ залж чиглүүлэхийг хүлээн авах нь хэчнээн эрхэм нандин болохыг ухаардаггүй. Иймээс Бурханы үнэн биеийг даруйхан харж, аль болох хурдан ерөөгдөхийн тулд, Бурханы ажил хурдан дуусахыг хүсдэг, Бурхан хүний төгсгөлийг аль болох хурдан зохицуулаасай гэж хүсэмжилдэг хүмүүс бол хамгийн дуулгаваргүй байдгаараа гэмтэй, туйлын мунхаг гэж Би хэлнэ. Харин хүмүүсийн дундаас ухаалаг нь, хамгийн хурц ухаантай нь хязгаарлагдмал хугацаандаа Бүтээгчийн дээд эрхийг мэдэх энэхүү цорын ганц боломжийг шүүрэн авахыг хүсдэг хүмүүс юм. Энэхүү хоёр өөр хүсэл нь асар их ялгаатай хоёр өөр үзэл бодол, эрэл хайгуулыг ил болгодог: Ерөөл эрж хайдаг хүмүүс бол хувиа хичээсэн агаад хүний үнэргүй, Бурханы хүслийг хайхардаггүй, Бурханы дээд эрхийг мэдэх гэж хэзээ ч эрж хайдаггүй, захирагдахыг хэзээ ч хүсдэггүй, харин зүгээр л хүссэнээрээ амьдрахыг хүсдэг. Тэд бол хэнэггүй адгийн шаарнууд бөгөөд энэ ангиллын хүмүүсийг устгах болно. Бурханыг мэдэх гэж эрж хайдаг хүмүүс нь өөрсдийн хүслийг хойш тавьж чаддаг, Бурханы дээд эрх болон Бурханы зохицуулалтад захирагдахад бэлэн байдаг, Бурханы эрх мэдэлд захирагдаж, Бурханы хүслийг хангадаг хүмүүс байхыг чармайдаг. Тийм хүмүүс гэрэлд, Бурханы ерөөлийн дунд амьдардаг, Бурхан тэднийг гарцаагүй сайшаах болно. Юу ч болсон гэсэн, хүний сонголт ямар ч нэмэргүй, Бурханы ажил хэр удахыг хүн шийдэхгүй. Хүмүүс Бурханы эрхшээлд орж, Түүний дээд эрхэд захирагдсан нь дээр. Хэрвээ чи Түүний эрхшээлд орохгүй бол юу хийж чадах вэ? Үр дүнд нь Бурхан хохирох уу? Хэрвээ чи Түүний эрхшээлд орохгүй, харин өөрөө өөртөө эзэн байх гэж хичээвэл чи тэнэг сонголт хийж байгаа хэрэг бөгөөд эцэст нь хохирох хүн ганцхан чи л байх болно. Хүмүүс Бурхантай аль болох хурдан хамтран ажилласан цагт, Түүний зохион байгуулалтыг хүлээн авч, Түүний эрх мэдлийг мэдэж, тэдний төлөө Түүний хийсэн бүхнийг нь ойлгохоор яаравчилсан цагт л тэдэнд итгэл найдвар бий болно. Ингэж байж л тэд амьдралаа хий дэмий өнгөрөөхгүй, авралд хүрэх болно.

Бурханд хүний хувь заяаг захирах дээд эрх байдаг гэсэн бодит үнэнийг хэн ч өөрчилж чадахгүй

Миний дөнгөж сая хэлсэн бүхнийг сонссоны дараа хувь заяаны талаарх та нарын бодол санаа өөрчлөгдсөн үү? Хүний хувь заяаг захирдаг Бурханы дээд эрхийн бодит үнэнийг та нар хэрхэн ойлгодог вэ? Үүнийг энгийнээр хэлбэл, Бурханы эрх мэдэл дор бүх хүн Түүний дээд эрх, зохицуулалтыг идэвхтэйгээр, эсвэл идэвхгүйгээр хүлээн авдаг бөгөөд амьдралынхаа явцад хүн хэрхэн тэмцэж, хэчнээн олон тахир муруй замаар явах нь хамаагүй, эцэстээ Бүтээгчийн өөрт нь зориулан тодорхойлсон хувь заяаны тойрог зам руу буцах болно. Энэ бол Бүтээгчийн эрх мэдлийн даван туулшгүй байдал, Түүний эрх мэдлийн орчлон ертөнцийг хянаж, захирдаг арга барил юм. Энэхүү даван туулшгүй байдал, энэхүү хянан захирах хэлбэр нь бүх зүйлийн амьдралыг захирч, дахин төрлийг саадгүйгээр ахин дахин олох боломжийг хүмүүст олгож, дэлхийг өдрөөс өдөрт, жилээс жилд тогтмол эргүүлж, урагшлуулдаг хуулиудыг хариуцдаг. Та нар энэ бүх бодит үнэнийг нүдээр харсан бөгөөд тэдгээрийг өнгөцхөн ч бай, гүн гүнзгий ч бай ойлгодог, хэр гүнзгий ойлгосон чинь үнэний талаарх мэдлэг, туршлага, Бурханы талаарх мэдлэгээс чинь хамаарна. Үнэн-бодит байдлыг хэр сайн мэддэг, Бурханы үгийг хэр их туулсан, Бурханы мөн чанар, зан чанарыг хэр сайн мэддэг гээд энэ бүгд Бурханы дээд эрх, зохицуулалтын талаарх чиний ойлголт хэр гүнийг илэрхийлдэг. Бурханы дээд эрх болон зохицуулалтын оршин тогтнол нь хүн тэдгээрт захирагдах эсэхээс хамаардаг уу? Бурханд энэхүү эрх мэдэл байдаг гэсэн бодит үнэн нь хүн төрөлхтөн үүнд захирагдах эсэхээр тодорхойлогддог уу? Бурханы эрх мэдэл нь нөхцөл байдлыг үл харгалзан оршдог. Бүх нөхцөл байдалд Бурхан хүн бүрийн хувь заяа болон бүх зүйлийг Өөрийн бодол, Өөрийн хүслийн дагуу захиран, зохицуулдаг. Хүмүүс өөрчлөгдсөнөөс болж энэ нь өөрчлөгдөхгүй; энэ нь хүний хүслээс хамаарахгүй, цаг хугацаа, орон зай, газар зүйн ямар ч өөрчлөлтөөс болж хувирах боломжгүй, учир нь Бурханы эрх мэдэл бол Түүний үнэн мөн чанар билээ. Хүн Бурханы дээд эрхийг мэдэж, хүлээн авч чадах эсэх, мөн үүнд захирагдаж чадах эсэх нь гээд эдгээр нөхцөлийн аль нь ч хүний хувь заяаг захирах Бурханы дээд эрхийн бодит үнэнийг өчүүхэн төдий ч өөрчилдөггүй. Өөрөөр хэлбэл, хүн Бурханы дээд эрхийн талаар ямар хандлагатай байх нь хамаагүй, хүний хувь заяа болон бүх зүйлийг захирах дээд эрх Бурханд байдаг гэсэн бодит үнэнийг өөрчилж ердөө чадахгүй. Чи Бурханы дээд эрхэд захирагддаггүй байсан ч гэсэн Тэр чиний хувь заяаг захирч л байдаг; чи Түүний дээд эрхийг мэдэж чадахгүй байсан ч гэсэн Түүний эрх мэдэл оршсоор л байдаг. Бурханы эрх мэдэл болон хүний хувь заяаг захирдаг Бурханы дээд эрхийн бодит үнэн нь хүний хүслээс хамааралгүй бөгөөд хүний эрхэмлэдэг зүйл, сонголтын дагуу өөрчлөгддөггүй. Бурханы эрх мэдэл хаа сайгүй, цаг тутам, агшин бүрд байдаг. Тэнгэр, газар үгүй болно, харин Түүний эрх мэдэл хэзээ ч үгүй болохгүй, учир нь Тэр бол Бурхан Өөрөө, Түүнд цор ганц эрх мэдэл байдаг, мөн Түүний эрх мэдэл хүмүүс, үйл явдал, юмс, орон зай, газар зүйн байршлаар хязгаарлагддаггүй билээ. Бурхан цаг ямагт Өөрийн эрх мэдлийг ашиглаж, Өөрийн сүр хүчийг харуулж, Өөрийн удирдлагын ажлыг үргэлж хийдэг шигээ үргэлжлүүлдэг; үргэлж хийдэг шигээ л Тэр цаг ямагт бүх зүйлийг захирч, хангаж, зохион байгуулдаг. Хэн ч үүнийг өөрчилж чадахгүй. Энэ бол бодит үнэн; балар эртний үеэс хойш энэ нь өөрчлөгдөшгүй үнэн байсаар ирсэн!

Бурханы эрх мэдэлд захирагдахыг хүсдэг хүний зөв хандлага ба хэрэгжүүлэлт

Одоо хүн, Бурханы эрх мэдэл болон хүний хувь заяаг захирах Бурханы дээд эрхийн бодит үнэнийг ямар хандлагатайгаар мэдэж, авч үзвэл зохих вэ? Энэ бол хүн бүрийн өмнө тулгардаг бодит асуудал юм. Бодит амьдралын асуудлуудтай тулгарах үедээ чи Бурханы эрх мэдэл болон дээд эрхийг хэрхэн мэдэж, ойлговол зохилтой вэ? Чи эдгээр асуудалтай тулгараад, хэрхэн ойлгож, шийдвэрлэж, туулахыг мэдэхгүй байх үедээ Бурханы дээд эрх болон зохицуулалтад захирагдах санаа зорилго, хүсэл, бодит байдлаа харуулахын тулд ямар хандлага баримталбал зохих вэ? Эхлээд чи хүлээж сурах ёстой; дараа нь чи эрж хайж сурах ёстой; тэгээд чи захирагдаж сурах ёстой. “Хүлээх” гэдэг нь Бурханы цагийг хүлээж, чамд зориулан Түүний зохицуулсан хүмүүс, үйл явдал, юмсыг хүлээж, Түүний хүсэл аажмаар чамд илчлэгдэхийг хүлээнэ гэсэн үг юм. “Эрж хайх” гэдэг нь чиний төлөө гэсэн Бурханы сайн санааг Түүний бэлдэж тавьсан хүмүүс, үйл явдал, юмсаар дамжуулан ажиглаж ойлгох, тэдгээрээр дамжуулан үнэнийг ойлгох, хүн юу биелүүлэх ёстойг болон түүний дагаж мөрдөх ёстой арга замыг ойлгох, Бурхан хүмүүс дээр ямар үр дүнд хүрэхийг хүсэж, тэднээс Тэр ямар ололт амжилт олж авах санаатай байгааг ойлгох гэсэн үг юм. “Захирагдах” гэдэг нь мэдээж, Бурханы зохион байгуулсан хүмүүс, үйл явдал, юмсыг, Түүний дээд эрхийг хүлээн авч, түүгээр дамжуулан Бүтээгч хүний хувь заяаг хэрхэн захирдаг, Тэр Өөрийн амиар хүнийг хэрхэн хангадаг, хүний дотор үнэнийг хэрхэн оруулдгийг мэдэж авахыг хэлнэ. Бурханы зохицуулалт болон дээд эрхийн доорх бүх зүйл байгалийн хуулийг дуулгавартай дагадаг бөгөөд хэрвээ чи өөрийнхөө бүх зүйлийг зохицуулж, захирахыг Бурханд зөвшөөрөхөөр шийдвэл чи хүлээж, эрж хайж, захирагдаж сурах хэрэгтэй. Энэ бол Бурханы эрх мэдэлд захирагдахыг хүсдэг хүн бүхний баримтлах ёстой хандлага, Бурханы дээд эрх, зохицуулалтыг хүлээн авахыг хүсдэг хүн бүхэнд байх ёстой үндсэн чанар юм. Ийм хандлагатай болж, ийм чанарыг эзэмшихийн тулд чи илүү шаргуу ажиллах ёстой. Жинхэнэ бодит байдалд орж болох цорын ганц арга зам энэ юм.

Бурханыг цор ганц Эзэнээ гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь авралд хүрэх эхний алхам юм

Бурханы эрх мэдлийн талаарх үнэн нь хүн бүрийн нухацтай авч үзэх ёстой, зүрх сэтгэлээрээ туулж, ойлгох ёстой үнэн юм; учир нь эдгээр үнэн хүн бүрийн амьдралд; хүн бүрийн өнгөрсөн, одоо, ирээдүйд; хүн бүрийн амьдралдаа туулан өнгөрөх ёстой шийдвэрлэх онцгой үеүдэд; Бурханы дээд эрхийн тухай хүний мэдлэг болон Бурханы эрх мэдэлтэй тулгарахдаа баримтлах хандлагад нь; тэгээд мэдээжээр, хүн бүрийн эцсийн хүрэх газарт нөлөөлдөг билээ. Иймээс тэдгээрийг ойлгож, мэдэхэд насан туршийн эрч хүч шаардагддаг. Бурханы эрх мэдлийг нухацтайгаар авч үзэхдээ, Бурханы дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрөх үедээ чи Бурханы эрх мэдэл оршин байдаг үнэнийг аажмаар ухаарч, ойлгох болно. Гэвч хэрвээ чи Бурханы эрх мэдлийг хэзээ ч танин мэдэж, Түүний дээд эрхийг хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөхгүй бол хэчнээн олон жил амьдрах чинь хамаагүй, Бурханы дээд эрхийн талаар өчүүхэн төдий ч мэдлэг олж авч чадахгүй. Хэрвээ чи Бурханы эрх мэдлийг үнэхээр мэдэж, ойлгож чадахгүй бол замын төгсгөлд хүрэх үедээ хэдий Бурханд олон арван жил итгэж байсан ч гэсэн, чамд амьдралаараа харуулах зүйл юу ч байхгүй, хүний хувь заяаг захирах Бурханы дээд эрхийн талаар өчүүхэн ч мэдлэг чамд байхгүй байна. Энэ нь тун гунигтай зүйл бус уу? Иймээс амьдралдаа хэр хол явсан, одоо хэдэн настай, замналын чинь үлдсэн хэсэг хэр урт байх нь хамаагүй, чи эхлээд Бурханы эрх мэдлийг танин мэдэж, нухацтайгаар авч үзэж, Бурхан бол чиний цор ганц Эзэн гэдэг бодит үнэнийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Хүмүүний хувь заяаг захирдаг Бурханы дээд эрхтэй холбоотой эдгээр үнэний талаар тодорхой, үнэн зөв мэдлэг, ойлголтыг олж авах нь хүн бүрийн заавал авах сургамж; энэ бол хүний амьдралыг мэдэж, үнэнийг олж авах түлхүүр юм. Өдөр бүр хүн бүрийн нүүр тулдаг, хэний ч зайлсхийж чадахгүй, Бурханыг мэдэх амьдрал, түүнийг сурах үндсэн явц нь ийм билээ. Хэрвээ хэн нэгэн энэ зорилгод хүрэхийн тулд дөт замаар явахыг хүсэж байгаа бол тэр чинь боломжгүй гэдгийг одоо Би чамд хэлчихье! Хэрвээ та нар Бурханы дээд эрхээс зугтахыг хүсэж байгаа бол тэр чинь бүр ч боломжгүй! Бурхан бол хүний цорын ганц Эзэн, Бурхан бол хүний хувь заяаны цорын ганц Эзэн учраас хүн өөрийн хувь заяаг захирах боломжгүй, үүнийг даван гарах боломж ч байхгүй. Хүний ур чадвар хэчнээн агуу байх нь хамаагүй, хүн бусдын хувь заяаг зохион байгуулж, зохицуулж, хянаж, өөрчлөх нь бүү хэл нөлөөлж ч чадахгүй. Зөвхөн цор ганц Бурхан Өөрөө л хүнд зориулж бүх зүйлийг захирч чадна. Учир нь зөвхөн цор ганц Бурхан Өөрөө л хүний хувь заяаг захирах дээд эрх бүхий цорын ганц эрх мэдэлтэй байдаг, Бүтээгч л хүний цор ганц Эзэн билээ. Бурханы эрх мэдэл нь зөвхөн бүтээгдсэн хүн төрөлхтнөөр зогсохгүй, ямар ч хүний харж чадахгүй бүтээгдээгүй зүйлс, одод, сансар огторгуйг захирах дээд эрхийг атгадаг. Энэ бол маргашгүй бодит үнэн, үнэхээр оршин байдаг бодит үнэн бөгөөд ямар ч хүн, зүйл үүнийг өөрчилж чадахгүй. Хэрвээ та нарын нэг нь юмсын байгаа байдалд сэтгэл ханамжгүй хэвээр байж, өөрийгөө зарим нэг онцгой ур чадвар, авьяастай гэж итгэн, аз дайрч, өнөөгийн нөхцөл байдлаа өөрчилж, эсвэл тэдгээрээс зугтаж чадна гэж бодсоор байгаа бол; хэрвээ чи хүний хичээл чармайлтаар хувь заяагаа өөрчлөх гэж оролдон, тэгснээрээ бусдаас ялгаран гарч, алдар нэр, эд баялаг олдог бол; чи юмыг өөртөө л хэцүү болгож байна, чи өөртөө гай л дуудаж, булшныхаа нүхийг ухаж байна гэдгийг Би чамд хэлье! Эрт, орой хэзээ нэгэн өдөр чи буруу сонголт хийж, хичээл зүтгэл чинь талаар өнгөрснийг олж мэдэх болно. Хувь заяаны эсрэг тэмцэх хүсэл, эрмэлзэл болон цадигаа алдсан авир чинь чамайг буцах замгүй болгож, үүнийхээ төлөө чи гашуун төлөөс төлөх болно. Хэдийгээр одоогоор чи үр дагаврын айхтар ноцтой байдлыг ойлгохгүй байгаа ч гэсэн, Бурхан бол хүний хувь заяаны Эзэн хэмээх үнэнийг улам илүү гүнзгий мэдэрч, ойлгохын хэрээр Миний өнөөдрийн ярьж байгаа зүйл болон үүний жинхэнэ утга санааг аажмаар ухаарч эхэлнэ. Чамд зүрх сэтгэл, сүнс үнэхээр бий эсэх, чи үнэнийг хайрладаг хүн мөн эсэх нь, Бурханы дээд эрх болон үнэний талаар ямар хандлагатай вэ гэдгээс чинь хамаардаг. Мэдээжийн хэрэг энэ нь Бурханы эрх мэдлийг үнэхээр мэдэж, ойлгож чадаж байгаа эсэхийг чинь тодорхойлдог. Хэрвээ чи амьдралдаа Бурханы эрх мэдлийг танин мэдэж, хүлээн зөвшөөрөх нь байтугай Бурханы дээд эрх болон Түүний зохицуулалтыг хэзээ ч мэдэрч байгаагүй бол явсан зам, хийсэн сонголтынхоо үрээр чи ямар ч хэрэггүй болж, эргэлзээгүй Бурханд жигшигдэн, гологдоно. Гэхдээ Бурханы ажилд Түүний шалгалт, дээд эрхийг хүлээн зөвшөөрч, Түүний эрх мэдэлд захирагдаж, Түүний үгийг аажмаар жинхэнээсээ туулдаг хүмүүс нь Бурханы эрх мэдлийн тухай жинхэнэ мэдлэгтэй болж, Түүний дээд эрхийн тухай жинхэнэ ойлголтыг олж авсан байх болно; тэд үнэхээр Бүтээгчид захирагдсан байх болно. Ийм хүмүүс л үнэхээр аврагдсан байх болно. Тэд Бурханы дээд эрхийг мэдсэн, үүнийг хүлээн зөвшөөрсөн учраас хүний хувь заяаг захирах Бурханы дээд эрхийн бодит үнэнийг ойлгож, түүнд захирагдах нь бодитой, үнэн зөв байдаг. Үхэлтэй нүүр тулах үедээ тэд Иовын адилаар ямар ч хувийн сонголт, хүсэлгүйгээр бүх зүйл дээр Бурханы зохион байгуулалт, зохицуулалтад захирагдаж, үхлээс айдаггүй сэтгэлтэй байж чадна. Ийм хүмүүс л жинхэнэ бүтээгдсэн хүний хувиар Бүтээгчийн дэргэд эргэн очиж чадна.

2013 оны 12 дугаар сарын 17

Өмнөх: Цор ганц Бурхан Өөрөө II

Дараах: Цор ганц Бурхан Өөрөө IV

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх

Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих