Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы асар өршөөнгүй агаад гүнээ хилэнтэй

Бурханы өршөөл болон тэвчээр нь бодит, үнэн билээ.

Гэвч Түүнийг уур хилэнгээ гаргах үед Түүний ариун,

зөвт байдал нь ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй

Бурханы талыг хүнд харуулдаг.


I

Хүн Бурханыг бүрэн дагаж, тушаалуудад нь дуулгавартай байж,

Бурханы шаардлагын дагуу үйлдвэл

Бурхан Өөрийн өршөөлөө хүнд элбэг арвин цутгадаг.

Хүн ялзрал, үзэн ядалт, өш хонзонгоор дүүрвэл

Бурхан уур хилэнгээ харуулах болно.

Түүний уур хилэн хэр их дүрэлзэх вэ?

Түүний уур хилэн хүний хорон муу үйл, эсэргүүцлийг үгүй болтол,

Түүний нүдэнд ахин үзэгдэхгүй болтол үргэлжлэх болно.

Зөвхөн тэр цагт л Бурханы уур хилэн үгүй болно.


II

Хэн ч байсан хэрэв зүрх сэтгэл нь Бурханаас холдож

Бурханаас эргээд, хэзээ ч эргэж ирэхгүй бол

Тэд яаж ч байсан, яаж харагддаг ч бай, хэр дуртай Бурханыг магтахыг хүсдэг байлаа ч, бие болоод сэтгэлээрээ Бурханыг дуулгавартай дагадаг ч,

Нэг л удаа зүрх сэтгэлээ Бурханаас эргүүлбэл

Бурханы уур хилэн зогсолтгүй дүрэлзэх болно.

Хүнд асар их боломж олгочихоод Бурхан уур хилэнгээ гүнээ гаргах үед

Үүнийг буцаах ямар ч арга байхгүй.

Тийм хүнийг дахин хэзээ ч өршөөж, тэвчихгүй!

Энэ нь Бурханы зан чанарын нэг тал бөгөөд ямар ч зөрчлийг тэвчдэггүй.

Тэр эелдэг, үзэсгэлэнтэй, сайн зүйлд нигүүлсэнгүй, тэвчээртэй.

Тэр хорон муу, гэм нүгэлтэй, ёс суртахуунгүй зүйлд дүрэлзтэл уурладаг.

Ийм зүйлд Тэр Өөрийн уур хилэнгээ зогсоохгүй.

Эдгээр нь Бурханы хоёр үндсэн, тэргүүлэх зан чанар билээ.

Түүнчлэн эдгээр нь эхнээсээ дуустал Бурханаар илчлэгдсээр байгаа билээ. Өгөөмөр өршөөл, гүнзгий уур хилэн.

Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар.

Өгөөмөр өршөөл, гүнзгий уур хилэн, өгөөмөр өршөөл

Энэ бол Бурханы зөвт зан чанар.

Өгөөмөр өршөөл, гүнзгий уур хилэн, өгөөмөр өршөөл

"Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл"-ээс

Өмнөх:Бурханы хүмүүст хайрладаг үг нь тэдний сахих ёстой зам юм

Дараах:Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн

Танд таалагдаж магадгүй