46-Р БҮЛЭГ

Энэ бүх үгэн дундаас аль нь ч өнөөдрийнхөөс илүү мартагдашгүй биш. Бурханы үг өмнө нь хүний төлөв байдлуудыг, эсвэл тэнгэрийн нууцуудыг илчилсэн ч энэхүү айлдвар нь өнгөрсөн үеийн тэдгээр үгтэй адилгүй. Энэ нь дооглож, тоглоом тохуу хийдэггүй боловч тун гэнэтийн зүйл юм: Бурхан доош сууж, хүмүүстэй тайвнаар ярьсан. Түүний санаа зорилго юу байсан бэ? Бурханыг “Өнөөдөр Би орчлон ертөнц даяар шинэ ажил эхэлсэн. Би газар дээрх хүмүүст шинэ эхлэл өгсөн бөгөөд Миний гэрээс нүүхийг тэднээс бүгдээс нь хүссэн. Хүмүүс үргэлж өөрсдийгөө өөгшүүлэх дуртай учраас Би тэдэнд ухамсартай байж, Миний ажлыг үргэлж үймүүлэхгүй байхыг ятгасан” гэж хэлэх үед чи юу харсан вэ? Бурханы хэлж байгаа энэхүү “шинэ эхлэл” нь юу вэ? Бурхан өмнө нь хүмүүст явахыг ятгасан боловч тэр үед Бурханы санаа зорилго нь тэдний итгэлийг шалгах явдал байсан. Тэгвэл өнөөдөр өөр өнгө аясаар ярих үедээ—Тэр чин сэтгэлээсээ байна уу, эсвэл худлаа юу? Өмнө нь хүмүүс Бурханы ярьсан шалгалтуудыг мэддэггүй байсан. Зөвхөн үйлчлэл үзүүлэгчдийн ажлын алхмаар дамжуулан тэд Бурханы шалгалтуудыг нүдээрээ харж, биеэрээ амссан. Тиймээс тэр цагаас эхлээд Петрийн зуу зуун шалгалтуудын үлгэр жишээний ачаар хүмүүс ихэвчлэн “Энэ нь Бурханы шалгалт байсан” хэмээн итгэж алдаа гаргасан. Цаашлаад Бурханы үгэнд баримтууд тун ховорхон ирдэг. Тийм болохоор хүмүүс Бурханы шалгалтын талаар илүү мухар сүсэгтэй болсон, иймээс Бурханы хэлсэн бүх үгийг энэ нь Бурханы гүйцэтгэсэн бодит ажил юм гэж тэд хэзээ ч итгээгүй; үүний оронд тэд, өөр хийх юмгүй Бурхан хүмүүсийг шалгахын тулд үгийг ашиглаж байсан гэж итгэсэн. Найдваргүй боловч найдвар өгч байгаа юм шиг санагддаг тийм шалгалтуудын дунд хүмүүс дагасан бөгөөд Бурханыг “үлдсэн бүх хүн гарцаагүй сайнаасаа муу нь их байх болно” гэж хэлсний дараа ч хүмүүс дагах явдалд өөрсдийн анхаарлыг зориулсан хэвээр байж, орхин явах ямар ч санаагүй байсан. Хүмүүс тийм төөрөгдөл дунд дагасан бөгөөд ямар ч найдвар байхгүй гэдэгт тэдний нэг нь ч итгэлтэй байж зүрхлээгүй—энэ нь Бурханы ялалтын баталгааны нэг хэсэг юм. Тэр Өөртөө үйлчлүүлэхийн тулд бүх зүйлийг залж жолооддог гэдгийг Бурханы үзэл бодол харуулдаг. Хүмүүсийн төөрөгдөл нь цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран Бурханыг орхин явахгүй байхад тэдэнд дэмжлэг үзүүлдэг, иймээс энэ алхмын үеэр Бурхан хүмүүсийн төгс бус сэдлийг ашиглан тэднээр Өөртөө гэрчлэл хийлгэдэг ба энэ нь Бурханы, “Би хэсэг хүмүүсийг олж авсан” гэж хэлсний гүн гүнзгий ач холбогдол юм. Сатан үймээн үүсгэхийн тулд хүмүүсийн сэдлийг ашигладаг байхад Бурхан түүгээр үйлчлүүлэхийн тулд хүний сэдлийг ашигладаг—энэ нь “Тэд арын хаалгаар орж чадна гэж төсөөлдөг боловч Надад хуурамч орох тасалбаруудаа гардуулан өгөхөд нь Би тэдгээрийг тэр дор нь гал руу шиддэг—өөрсдийнх нь ‘уйгагүй хичээл чармайлт’ шатаж буйг хараад тэд итгэл найдвараа алддаг” хэмээх Бурханы үгийн жинхэнэ утга учир юм. Бурхан тэднээр үйлчлүүлэхийн тулд бүх зүйлийг залж жолооддог, иймээс Тэр хүний янз бүрийн саналаас бултдаггүй гэхдээ хүмүүст яв гэж зоригтойгоор хэлдэг; шударга үг болон арга барилыг хослуулж, хүмүүсийг төөрөлдүүлж, толгойг нь эргүүлж орхих нь Бурханы ажлын гайхалтай байдал, мэргэн ухаан юм. Бурхан Өөрийнх нь гэрээс нүүж явахыг хүмүүсээс үнэхээр хүсэж байгаа ба энэ нь нэг төрлийн шалгалт биш гэдгийг үүнээс харж болох бөгөөд Бурхан энэ боломжийг ашиглан “Гэсэн ч Би бас хүмүүст, ерөөл хүртэж чадаагүй байх үедээ хэн ч Надад бүү гомдолло гэж хэлдэг” гэсэн. Бурханы үг жинхэнэ, эсвэл худлаа эсэхийг хэн ч ухаарч чадахгүй боловч Бурхан энэ боломжийг ашиглан хүмүүсийг тогтвортой болгож, тэднийг явах хүсэлгүй болгодог. Тиймээс хэрвээ нэг өдөр тэд хараагдвал Бурханы үг тэдэнд урьдчилан анхааруулсан байх бөгөөд хүмүүсийн хэлдгээр “Муухай үг нь сайн байдаг”. Өнөөдөр Бурханы төлөөх хүмүүсийн хайр чин үнэнч сэтгэлийнх байдаг ба иймд жинхэнэ, эсвэл худлаа нь ялгарахгүй үгэнд тэд байлдан дагуулагдаж, Бурханыг хайрладаг, иймээс Бурхан “Би Өөрийн агуу ажлаа аль хэдийн гүйцэлдүүлсэн” гэсэн. Бурхан “Тэд амьд үлдэх өөрсдийн замыг олно гэж Би найдаж байгаа ба энэ тухайд Би хүчин мөхөс” гэж хэлэх үед энэ нь Бурханы энэ бүх айлдварын бодит байдал юм—гэсэн ч хүмүүс тэгж боддоггүй; үүний оронд тэд үргэлж Бурханы үгэнд өчүүхэн төдий ч анхаарал хандуулалгүйгээр дагасан. Тийм болохоор Бурханыг “хожим бидний хооронд ямар ч үг байхгүй, цаашид бидэнд ярилцах зүйл байхгүй, бид нэг нэгэндээ саад болохгүй, тус тусынхаа замаар явна” гэж хэлэх үед эдгээр үг нь бодит байдал бөгөөд жаахан ч бохир зүйл холилдоогүй. Хүмүүс юу ч гэж бодсон бай энэ нь Бурханы “бодлогогүй” байдал юм. Бурхан аль хэдийн Сатаны өмнө гэрчлэл хийсэн бөгөөд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран бүх хүнийг Өөрийг нь орхин явахгүй байхад хүргэнэ гэж Тэр хэлсэн—иймээс ажлын энэ алхам гүйцэлдсэн ба Бурханы хүний гомдлуудыг анхаардаггүй. Гэсэн ч Бурхан анхнаасаа үүнийг тодорхой хэлсэн учраас хүмүүс яахын ч аргагүй байж, уур хилэнгээ барина. Бурхан болон Сатаны хоорондох тэмцэл нь бүхэлдээ хүн дээр үндэслэдэг. Хүмүүс өөрсдийгөө хянаж чаддаггүй, тэд бол нээрээ үнэхээр хүүхэлдэй бөгөөд харин Бурхан Сатан хоёр хөшигний ардаас утсыг нь татаж байдаг. Өөртөө гэрчлэл хийлгэхээр хүмүүсийг ашиглах үедээ Бурхан, Өөртөө үйлчлэл хийлгэхээр хүмүүсийг ашиглахын тулд Өөрийн бодож чадах бүхнээ хийж, боломжтой бүхнийг хийдэг бөгөөд хүмүүсийг Сатанд мэхлүүлж, цаашлаад Бурханаар удирдуулахад хүргэдэг. Бурханы хийхийг хүссэн гэрчлэл дууссан үед Тэр хүмүүсийг нэг тийш чулуудаж, тэднийг зовоон орхидог, харин Бурхан Өөрөө тэдэнтэй ямар ч хамаагүй мэт байдаг. Хүмүүсийг ашиглахыг дахин хүсэх үедээ Тэр тэднийг дахин нэгэнтээ түүн авч, тэднийг ашигладаг—хүмүүс энэ талаар өчүүхэн төдий ч мэддэггүй. Тэд зүгээр л эзэн нь дураараа хэрэглэж байдаг үхэр юм уу адуу шиг байдаг бөгөөд тэдний нэг нь ч өөрсдийгөө захирч чаддаггүй. Энэ нь бага зэрэг гунигтай сонсогдож болох боловч хүмүүс өөрсдийгөө захирч чадах эсэхээс үл хамааран Бурханд үйлчлэл үзүүлэх нь сэтгэл гонсойхуйц зүйл биш харин нэр төрийн хэрэг юм. Бурхан ийм байдлаар үйлдэх учиртай мэт байдаг. Төгс Хүчитийн хэрэгцээг хангах чадвартай байх нь бахархах зүйл биш гэж үү? Чи юу гэж бодож байна вэ? Чи Бурханд үйлчлэл үзүүлэх шийдвэрийг хэзээ нэгэн цагт гаргаж байсан уу? Өөрийнхөө хувийн эрх чөлөөг хайхын тулд эрхтэй зууралдахыг чи хүссээр байгаа юу?

Ямартай ч Бурханы хийдэг бүхэн нь сайн бөгөөд дуурайваас зохистой, эцсийн эцэст хүн Бурхан хоёр өөр юм. Энэ үндсэн дээр, Бурхан чиний хайрыг анхаарах уу, үгүй юу гэдгээс үл хамааран чи Бурханыг хүний зүрх сэтгэлээр хайрлах ёстой. Бурханы зүрх сэтгэлд мөн асар их уйтгар гуниг байдаг гэдгийг Бурханы үг харуулдаг. Бурханы үгийн улмаас л хүмүүс цэвэршүүлэгддэг. Гэсэн ч эцсийн эцэст энэ ажил нь өчигдөр тохиолдсон—тэгвэл Бурхан дараа нь яг юу хийх вэ? Өнөөдрийг хүртэл энэ нь нууц хэвээр үлдсэн, тиймээс хүмүүс үүнийг ойлгож, ухаарах чадваргүй бөгөөд Бурханы хөгжмийн аясаар л дуулахаас өөр аргагүй. Гэсэн хэдий ч Бурханы хэлдэг бүхэн бодитой, энэ нь бүгд биелнэ—энэ бол гарцаагүй!

Өмнөх: 44-Р БҮЛЭГ БА 45-Р БҮЛЭГ

Дараах: ОРШИЛ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

31-Р БҮЛЭГ

Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд Миний зай хэзээ ч байгаагүй. Би хүмүүсийг үнэхээр хайх үед тэд нүдээ анин Миний үйлдлүүдийг үл тоож, Миний хийдэг...

33-Р БҮЛЭГ

Үнэндээ, Бурханы хүмүүст хийсэн, тэдэнд өгсөн зүйлс дээр, түүнчлэн хүмүүсийн эзэмшдэг зүйл дээр үндэслээд үзэхэд хүмүүст тавьдаг Түүний...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх