6-Р БҮЛЭГ

Сүнсний ертөнцөд Бурхан асар их үйл хэрэг хийсэн гэдгийг ухаарангаа хүн Бурханы айлдваруудад цочирдон гайхдаг бөгөөд энэ нь хүний хийж чадахгүй, зөвхөн Бурхан Өөрөө л хэрэгжүүлж чаддаг зүйл юм. Энэ учир шалтгааны улмаас Бурхан, өршөөлийн үгийг хүнд дахин нэгэнтээ толилуулсан нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг зөрчилдөөнөөр дүүргэж: “Бурхан бол өршөөлгүй, эсвэл хайргүй Бурхан, харин ч хүнийг цохин унагахад Өөрийгөө зориулсан Бурхан; иймээс Тэр яагаад бидэнд өршөөл энэрэл үзүүлэх ёстой гэж? Бурхан арга барилаа дахин нэгэнтээ сольсон юм гэж үү?” хэмээн гайхахад хүргэсэн. Энэхүү үзэл, бодол тэдний оюун санаанд төрж хэлбэржих тэр мөчид, тэд үүний эсрэг бүх чадлаараа тэмцэлддэг. Гэсэн хэдий боловч Бурханы ажил хэсэг хугацааны туршид урагшлан хөгжсөний дараа, Ариун Сүнс чуулганы дотор агуу ажил үйл явуулсан бөгөөд хүн нэг бүр өөрийн чиг үүргийг биелүүлэхийн тулд ажиллах болсон, тэгээд тэрхүү мөчид бүх хүн төрөлхтөн Бурханы энэ арга барил руу орсон юм. Учир нь Бурханы хэлдэг, хийдэг зүйлээс хэн ч, ямар ч өө сэв олж харж чаддаггүй ба Бурхан дараа нь яг юу хийхийн тухайд гэвэл хэн ч үүнийг мэдэж, бүр таамаглаж ч чадахгүй. Бурхан Өөрийнхөө амаар хэлсэнчлэн: “Тэнгэрийн дор амьдарч байгаа бүх хүнээс Миний гарын алган дотор байдаггүй хүн байна уу? Миний зааврын дагуу үйлддэггүй хүн байна уу?” Гэхдээ Би та нарт бага зэргийн зөвлөгөө өгье: Өөрсдийнхөө бүрэн ойлгодоггүй хэрэг явдал дээр хэн ч бүү үг хэл, эсвэл бүү үйлд. Миний дөнгөж сая хэлсэн зүйл урам зоригийг чинь дарахын төлөө биш, харин өөрийнхөө үйлдэлд Бурханы зааврыг дагахад чамайг зоригжуулахын төлөө билээ. “Өө сэвийн” талаар Миний хэлсэн зүйлийн улмаас чи яавч хулчийж, эсвэл эргэлзэх ёсгүй: Миний зорилго бол үндсэндээ Бурханы үгэнд анхаарал хандуулахыг чамд сануулах явдал юм. “Сүнсний доторх хэрэг явдалд, чи машид нарийн мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй; Миний үгэнд чи маш анхааралтай байх ёстой. Чи Миний Сүнс болоод бие махбодыг, Миний үг болоод бие махбодыг хуваагдашгүй нэгэн бүхэл мэт харах тэрхүү төлөв байдлыг зорих хэрэгтэй, ингэснээр бүх хүн Миний өмнө Намайг сэтгэл хангалуун байлгаж чадах болно” хэмээн Бурханыг хэлэх үед, эдгээр үгийг уншаад хүн төрөлхтөн дахин нэгэнтээ балмагдсан. Тэдний өчигдөр харсан зүйл нь анхааруулгын үг, Бурханы өршөөл энэрлийн тохиолдол байсан боловч өнөөдөр уг яриа гэнэтхэн сүнсний доторх хэрэг явдал руу эргэсэн—энэ нь тэгээд яг юу гэсэн үг юм бэ? Яагаад Бурхан үг хэлэх байдлаа өөрчилсөөр байдаг юм бэ? Яагаад энэ бүхнийг хуваагдашгүй нэгэн бүхэл гэж үзэх хэрэгтэй юм бэ? Бурханы үгэнд бодит байдал дутагддаг байж таарах уу? Эдгээр үгийг эргэцүүлэнгээ хүн үүнийг ухаардаг: Бурханы Сүнс болон махан бие салангид байх үед тэрхүү махан бие нь бие махбодын шинж тэмдэгтэй бие махбод юм, өөрөөр хэлбэл, алхаж буй цогцос гэж хүмүүсийн нэрлэдэг зүйл юм. Бурханы махбод болсон бие нь Сүнснээс үүсэлтэй: Тэр бол бие махбодтой болсон Сүнс буюу махбод болсон Үг билээ. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрөө махан бие дотор амьдардаг. Үүнээс хүн, Сүнсийг хүнээс салгахаар оролдохын ноцтой алдаа хаана оршиж байгааг олж харж болно. Энэ учир шалтгааны улмаас хэдийгээр Түүнийг “хүн” гэж нэрлэдэг ч Тэр хүн төрөлхтөнд харьяалагддаггүй бөгөөд хүний ямар ч шинж тэмдэг байдаггүй: Энэ бол Бурханы Өөрийгөө хувцасладаг хүн, энэ бол Бурханы зөвшөөрдөг хүн. Үгэн дотор Бурханы Сүнсийг агуулдаг бөгөөд Бурханы үг шууд махбодоор илчлэгддэг. Энэ нь, Бурхан бол махбодод амьдардаг, илүү бодитой Бурхан гэдгийг бүр ч илүү тодорхой болгодог ба үүнээс Бурхан оршин байдаг гэдэг нь батлагддаг, тэгснээр Бурханд хандах хүн төрөлхтний тэрслүү байдлын эрин үеийг төгсгөлд нь аваачдаг. Дараа нь Бурханы талаарх мэдлэгт хөтлөх замын тухай хүн төрөлхтөнд зааварлачихаад Бурхан, сэдвийг дахин өөрчилж, асуудлын өөр нэг талыг барьж авдаг.

“Би орчлон ертөнцийг Өөрийн хөлөөр туулж, харцаа хаяа хязгаарт нь бэлчээж, хүний туршлагын чихэрлэг, исгэлэн, гашуун, аагтай амтыг амталж, хүний дунд алхсан.” Энэхүү энгийн үг хүмүүст тийм ч амрхан ойлгогдохгүй юм. Хэдийгээр сэдэв өөрчлөгдсөн боловч мөн чанартаа хэвээрээ байгаа: Энэ нь мөн л Түүний махбод болсон биеэс Түүнийг мэдэх боломжийг хүмүүст олгодог. Яагаад Бурхан, хүний туршлагын чихэрлэг, исгэлэн, гашуун, аагтай амтыг амталсан гэж хэлдэг вэ? Яагаад Тэр бүх хүн төрөлхтний дунд алхсан гэж хэлдэг вэ? Бурхан бол Сүнс, гэхдээ Тэр бас бие махбодтой болсон хүн. Хүний хязгаарлалтад баригддаггүй Сүнс бүх орчлон ертөнц даяар алхаж, өргөн далайцтай харцандаа сансар огторгуйг багтааж байдаг. Үүнээс хүн, Бурханы Сүнс сансар огторгуйн уудмыг дүүргэж, нэг туйлаас нөгөөг нь хүртэл газар дэлхийг хамардаг гэдгийг харж болно; Түүний гараар төлөвлөгдөөгүй ямар ч газар байдаггүй, Түүний хөлийн ул мөрийг агуулдаггүй ямар ч газар байдаггүй. Хэдий Сүнс махан бие болж, хүн болон төрсөн ч гэсэн Сүнс болох Түүний оршин тогтнолын улмаас хүнд хэрэгтэй бүх зүйл Түүнд хэрэгтэй байхаа болиогүй, харин ч оронд нь жирийн хүний адилаар жирийн хүний хийдэг бүх зүйлийг хийн, хоол идэж, хувцас өмсөж, унтаж, гэр орондоо оршин суудаг. Үүний зэрэгцээ, дотоод мөн чанар нь өөр болохоор Тэр, хүний тухайд ерөнхийд нь хэлдэг зүйлтэй адилхан биш. Хэдийгээр хүн төрөлхтний бүх зовлон шаналлыг туулдаг ч, үүнийхээ улмаас Тэр Сүнсийг орхидоггүй; хэдий Тэр ерөөлийг эдэлдэг ч гэсэн үүнээс болж Сүнсийг мартдаггүй. Сүнс, хүн хоёр чимээгүй зохицон ажилладаг; энэ хоёрыг салгаж болохгүй ба хэзээ ч салж байгаагүй. Хүн бол бие махбодтой болсон Сүнс бөгөөд Сүнснээс, хэлбэр дүрстэй Сүнснээс ирсэн учраас махан биеийг авч төрсөн Сүнс нь гайхамшигтай биш буюу ер бусын зүйлсийг хийж чаддаггүй, өөрөөр хэлбэл, энэ Сүнс бие махбодыг орхин явж чаддаггүй, учир нь хэрвээ Тэр тэгж чадсан бол махбод болох Бурханы үйл бүх утга учраа алдах байсан юм. Сүнс махбодоор бүрэн илэрхийлэгдсэн үедээ л хүмүүст бодитой Бурханыг Өөрийг нь мэдүүлэх бөгөөд зөвхөн тэр үед л Бурханы хүсэл биелнэ. Бурхан, Сүнс болон махбодыг хүмүүст тусад нь харуулсныхаа дараа л хүний харалган агаад дуулгаваргүй байдлыг зааж үзүүлсэн: “үнэндээ хүн хэзээ ч Намайг таниагүй, Намайг харьд алхан одоход ч анзаараагүй.” Нэг талаар, Бурхан чимээ аниргүйгээр Өөрийгөө махбодод нууж, хүнд харуулахын тулд ямар нэгэн ер бусын зүйл хэзээ ч хийж байгаагүй гэж Бурхан хэлдэг; нөгөө талаар Тэр, Өөрийг нь мэдэхгүй байгаагийн төлөө хүмүүст гомдоллодог. Гэхдээ энд ямар ч зөрчилдөөн байхгүй. Үнэндээ үүнийг дэлгэрэнгүй харвал, Өөрийнхөө зорилгод хүрдэг Бурханы замд хоёр тал байдгийг харахад хэцүү биш юм. Хэрвээ Бурхан ер бусын тэмдэг, гайхамшиг үзүүлдэг байсан бол ямар нэгэн агуу ажил хийхгүйгээр Тэр зүгээр л Өөрийнхөө амаар хараан хүнийг үхүүлж, хүн тэр даруй насан эцэслэх байсан, ийм маягаар хүн нэг бүр үнэмших байлаа; гэвч энэ нь махбод болох Бурханы зорилгод хүрээгүй юм. Хэрвээ Бурхан үнэхээр ийнхүү хийх байсан бол хүмүүс ухамсарт оюун санаандаа Түүний оршин тогтнолд хэзээ ч итгэж чадахгүй, хэзээ ч үнэхээр итгэж чадахгүй байх байсан бөгөөд цаашлаад диаволыг Бурхан хэмээн андуурах байв. Үүнээс ч илүү чухал нь, хүмүүс хэзээ ч Бурханы зан чанарыг мэдэхгүй байх байсан юм: Энэ нь махбод дахь Бурханы оршихуйн утга учрын нэг тал биш гэж үү? Хэрвээ хүмүүс Бурханыг мэдэх чадваргүй байсан бол энэ нь үргэлж хүний ертөнцөд нөлөөлж байдаг, тодорхойгүй Бурхан, ер бусын Бурхан байх болно: Энэ нь хүний үзэл хүнийг эзэмдсэн тохиолдол болохгүй гэж үү? Эсвэл илүү энгийнээр хэлэх юм бол, чөтгөр буюу Сатан нөлөөлж байгаа биш гэж үү? “Яагаад Би Өөрийн хүч чадлыг буцаан авна гэж хэлдэг вэ? Яагаад Би, бие махбодтой болох нь хэтэрхий олон утга учиртай гэж хэлдэг вэ?” Бурхан махбод болох мөч нь Өөрийн хүч чадлыг буцаан авах үе юм; энэ нь мөн Өөрийн ажлыг хийхээр Түүний бурханлаг чанар шууд гарах үе юм. Хүн болгон алхам алхмаар бодитой Бурханыг мэдэж авдаг бөгөөд үүнээс болж хүний зүрх сэтгэлд Сатаны эзэлдэг орон зай бүрмөсөн дарагдаж байхад Бурханы орон зай нэмэгддэг. Өмнө нь хүний оюун ухаанд оршин байсан Бурхан сатаны дүр төрхөөр ойлгогддог, гарт баригддаггүй, үзэгддэггүй Бурхан байсан боловч энэхүү Бурхан нь оршин байгаад зогсохгүй мөн бүх төрлийн ер бусын тэмдэг, гайхамшгуудыг үзүүлж, чөтгөрт-эзэмдүүлсэн хүний жигшүүртэй байдал гэх мэтийн бүх төрлийн нууцыг илчлэх чадвартай гэж хүн итгэдэг байв. Энэ нь, хүмүүсийн оюун ухаан дахь Бурхан нь Бурханы дүр төрх биш, харин ч Бурханаас өөр оршихуйн дүр төрх гэдгийг батлахад хангалттай юм. Тэрээр хүний зүрх сэтгэлийн 0.1 хувийг эзэгнэсэн орон зайг эзлэхийг хүсдэг гэж Бурхан хэлдэг бөгөөд энэ нь Түүний, хүмүүсээс шаарддаг хамгийн өндөр стандарт билээ. Энэхүү мэдэгдэлд өнгөц тал байгаад зогсохгүй, үүнд мөн бодитой тал байдаг. Хэрвээ үүнийг ийм маягаар тайлбарлахгүй бол, Бурханы тэдэнд тавьдаг шаардлага хэтэрхий дорд агаад Бурхан тэдний талаар хэтэрхий бага ойлгодог гэж хүмүүс үзэх болно. Энэ нь хүний сэтгэл зүй биш гэж үү?

Хэрвээ хүн дээрхийг авч, доор буй Петрийн жишээтэй нийлүүлбэл Петр тодорхойгүй Бурханыг орхиж, бодитой Бурханы талаарх мэдлэгийг эрэлхийлсэн учраас үнэндээ Бурханыг хамгийн сайн мэддэг хүн байсан гэдгийг олж мэдэх болно. Яагаад Бурхан, түүний эцэг эх нь Бурханыг эсэргүүцсэн чөтгөрүүд байсан гэдгийг онцгойлон цохон тэмдэглэсэн бэ? Үүгээр, Петр өөрийн зүрх сэтгэл дэх Бурханыг эрэлхийлж байгаагүй, түүний эцэг нь эх нь тодорхойгүй Бурханыг төлөөлдөг байсан нь батлагддаг: Энэ бол Петрийн эцэг эхийн талаар жишээ татсан Бурханы санаа зорилго юм. Хүмүүсийн дийлэнх нь энэ баримтыг тийм ч их анхаардаггүй, харин оронд нь Петрийн залбиралд анхаарлаа хандуулж, зарим нь бүр Петрийн залбирлыг амандаа, оюун санаандаа байнга байлгадаг байсан боловч тодорхойгүй Бурханыг Петрийн мэдлэгтэй хэзээ ч харьцуулан үзэж байгаагүй. Яагаад Петр эцэг эхийнхээ эсрэг хандаж, Бурханыг мэдэхээр эрж хайсан юм бэ? Яагаад тэр, илүү их хичээл чармайлт гаргахад өөрийгөө зоригжуулахын тулд өнгөрсөн үед бүтэлгүйтсэн хүмүүсээс сурсан сургамжуудаа хослуулсан бэ? Яагаад тэр, эрин үеүдийн туршид Бурханыг хайрласан хүмүүсийн итгэл болон хайрыг өөрийн болгосон бэ? Бүх эерэг зүйл Бурханаас эхлэлтэй—энэ нь Сатаны ямар ч боловсруулалтыг дамжихгүйгээр Бурханаас шууд ирдэг гэдгийг Петр ойлгосон. Түүний мэддэг байсан Нэгэн бол ер бусын Бурхан биш, харин бодитой Бурхан байсан гэдгийг үүнээс хүн харж болно. Эрин үеүдийн туршид Бурханыг хайрлаж байсан бүх хүний итгэл болон хайрыг өөрийн болгоход Петр онцгой анхаарсан гэж Бурхан яагаад хэлдэг вэ? Үүнээс хүн, эрин үеүдийн туршид хүмүүс бүтэлгүйтэж байсны үндсэн шалтгаан нь тэд зөвхөн итгэл, хайрыг эзэмшсэн байсан боловч бодитой Бурханыг мэдээгүй, иймээс тэдний итгэл тодорхойгүй хэвээр байсан гэдгийг харж болно. Яагаад Бурхан, Иов Бурханыг мэддэг байсан гэж нэг удаа ч хэлэлгүйгээр түүний итгэлийг л олон удаа дурддаг, түүнчлэн түүнийг Петрээс дор гэж хэлдэг вэ? “Би Таны тухай чихээрээ сонссон; харин одоо нүдээрээ харж байна” хэмээх Иовын үгээс, Иовд зөвхөн итгэл байсан боловч мэдлэг байгаагүйг хүн харж болно. “Товойлгогч болон үйлчлэх эцэг эхийнх нь сөрөг жишээ байснаар энэ нь түүнийг Миний хайр, энэрлийг илүү амархан таних боломжтой болгож” хэмээх үгийг уншаад ихэнх хүмүүст олон асуулт урган гарч ирэх болно: Яагаад Петр Бурханыг шууд биш, харин эсрэг жишээтэй харьцуулан үзэх үедээ л мэдэж байгаа юм бэ? Яагаад тэр зөвхөн өршөөл, хайрыг л мэддэг боловч бусад зүйл дурдагдахгүй байгаа юм бэ? Хүн, тодорхойгүй Бурханы бодит бус байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн үедээ л бодитой Бурханы талаарх мэдлэгийг эрэлхийлэх чадвартай болдог. Энэхүү айлдварын зорилго бол зүрх сэтгэлээсээ тодорхойгүй Бурханыг арилгахад хүмүүсийг хөтлөх явдал билээ. “Хүн уул давах хүртлээ газрын өндрийг анзаардаггүй” хэмээх зүйр үгэнд байдагчлан хэрвээ хүмүүс бүтээлийн эхлэлээс эхлээд өнөөг хүртэл, Бурханы жинхэнэ нүүр царайг үргэлж мэддэг байсан бол Сатаны арга замыг бүрэн мэддэг болохгүй байх байсан ба энэ нь, Бурхан эдгээр үгийг хэлсний утга учрыг хангалттай тодорхой болгож байгаа юм. Өөрийн татсан жишээгээр үнэнийг хүмүүст илүү гүн ойлгуулахыг хүсдэг учраас өршөөл болон хайрыг Бурхан зориуд онцолж, Петрийн амьдарч байсан эрин үе нь Нигүүлслийн эрин үе байсан гэдгийг баталдаг. Өөр өнцгөөс харвал энэ нь, хүмүүсийг зөвхөн урхидаж, завхруулдаг чөтгөрийн жигшүүрт дүр төрхийг бүр ч илүү тод томруун илчилж, тэгснээрээ Бурханы хайр болон өршөөлийг бүр ч илүү хурцаар сөргүүлэн тавьдаг.

Бурхан бас Петрийн шалгалтуудын тухай баримтуудыг тоймлож, цаашлаад тэдгээрийн бодит нөхцөл байдлыг дүрсэлсэн, ингэснээр хүмүүс дараах зүйлийг арай дээр ялган таньж болох юм: Бурханд зөвхөн өршөөл, хайр байгаад зогсохгүй, мөн сүр жавхлан, уур хилэн байдаг, амар тайван амьдардаг хүмүүс заавал Бурханы ерөөл дунд амьдарч байх албагүй. Цаашлаад шалгалтуудын дараах Петрийн туршлагын талаар хүмүүст хэлж байгаа нь “Бид Бурханы гараас сайныг хүлээн аваад мууг хүлээн авахгүй юу?” хэмээх Иовын энэ үгийн үнэн зөв байдлыг бүр ч илүү тодорхой харуулдаг. Энэ нь, Петр Бурханы талаар урьд өмнө байгаагүй мэдлэгт хүрсэн буюу өмнөх эрин үед өөр хэний ч хүрч байгаагүй зүйлд хүрсэн гэдгийг харуулахад хангалттай юм: Энэ бол, эрин үеүдийн туршид Бурханыг хайрлаж байсан бүх хүний итгэл болон хайрыг өөрийн болгож, өөртөө түлхэц өгөхийн тулд урьдын бүтэлгүйтлүүдийн сургамжийг өөртөө нэгтгэх үедээ Петрийн олж авсан зүйл байлаа. Энэ учир шалтгааны улмаас, Бурханы талаарх бодит мэдлэгт хүрсэн хэн боловч “үр жимс” гэж нэрлэгддэг бөгөөд Петр тэдний нэг байв. Бурханд хандсан Петрийн залбирлаас хүн, шалгалтуудаар дамжуулан түүний олж авсан Бурханы тухай бодит мэдлэгийг харж болох боловч нэг жаахан дутагдал нь тэр Бурханы хүслийг бүрэн ухан мэдэж чадаагүй юм. Ийм учраас Петрийн олж авсан Бурханы тухай мэдлэгийн суурин дээр үндэслээд Бурхан “хүний зүрх сэтгэлийн ердөө 0.1 хувийг эзэгнэх” талаар шаардлага тавьсан. Бурханыг хамгийн сайн мэддэг байсан хүн болох Петр хүртэл Бурханы хүслийг яг таг ухаарах чадваргүй байсныг анхааралдаа авч үзвэл, Сатан хүнийг аль хэдийн тийм хэмжээнд хүртэл завхруулсан учраас хүмүүст зүгээр л Бурханыг мэдэх эрхтэн байхгүй гэж дүгнэж болох бөгөөд энэ нь хүний мөн чанарыг мэдэхэд бүх хүнийг хөтөлдөг. Хүнд Бурханыг мэдэх эрхтэн дутмаг байдаг ба цаашлаад Сатан бүрэн дүүрэн нэвчсэн байдаг гэсэн энэ хоёр урьдчилсан нөхцөл нь Бурханы агуу хүч чадлыг харуулах тохироог бүрдүүлдэг бөгөөд Бурханы хувьд зүгээр л үг хэрэглэснээр дамжуулан, өөр ямар ч ажил хийхгүйгээр хүний зүрх сэтгэлд тодорхой байр суурь эзэлсэн. Яагаад 0.1 хувьд хүрэх нь Бурханы хүслийн биелэлтэд хүрсэн гэсэн үг вэ? Бурхан, яригдаж буй эрхтэнийг хүнд олгоогүй хэмээх баримттай хамаатайгаар үүнийг тайлбарлавал: Хэрвээ энэ эрхтэн байхгүй байхад хүмүүс зуун хувийн мэдлэгт хүрэх байсан бол Бурханы хөдөлгөөн, үйлдэл болгон хүнд илэрхий болох байсан бөгөөд төрөлхийн уг чанараасаа үүдэн хүн шууд Бурханаас урваж, Түүнийг илт эсэргүүцэн босох байсан (Сатаны унасан байдал энэ юм). Иймээс Бурхан хүнийг хэзээ ч доогуур үнэлдэггүй. Учир нь Тэр хүнийг аль хэдийн нэгд нэггүй задлан шинжилсэн, ингэснээр түүний цусанд хэр их ус холилдсоныг хүртэл бүх зүйлийг Тэр тов тодорхой мэддэг: Хүний илэрхий уг чанарыг Тэр хэчнээн илүү тодорхой ойлгодог вэ? Бурхан хэзээ ч алдаа гаргадаггүй, цаашлаад Өөрийн айлдваруудыг айлдахдаа үгээ ихээхэн нарийн сонгодог. Энэ учир шалтгааны улмаас Петр Бурханы хүслийг ухаарахдаа алдаа мадагтай байсан нь Бурханыг хамгийн сайн мэддэг ганц хүн байсан гэдэг баримттай зөрчилдөхгүй бөгөөд үүнээс ч илүүтэйгээр энэ хоёр нь хоорондоо ямар ч холбоогүй. Хүмүүсийн анхаарлыг Петрт хандуулахын тулд Бурхан энэ жишээг татаагүй. Хэрвээ Иов шиг хүн хүртэл чадаагүй юм бол яаж Петр Бурханы талаарх мэдлэгт хүрч чадах юм бэ? Яагаад Тэр, хүн үүнд хүрэх чадвартай гэж хэлдэг атлаа энэ нь Бурханы агуу хүч чадлаас болдог гэж бас хэлдэг юм бэ? Энэ нь хүний төрөлхийн авьяас билэг сайн гэсэн үг үнэхээр мөн үү? Хүмүүст энэ зүйлийг ухаарахад амаргүй байдаг—Намайг тайлбарлахгүй л бол хэн ч үүний дотоод утга учрыг мэдэхгүй. Эдгээр үгийн зорилго нь хүмүүсийг зарим нэг ойлголтод хүргэхийн төлөө бөгөөд үүнээс тэд Бурхантай хамтран ажиллах итгэлийг олж авах болно. Зөвхөн ийм байдлаар Түүнтэй хамтран ажиллах хүний хичээл чармайлтын дэмжлэгтэйгээр Бурхан үйлдэл хийж чадна: Энэ бол, сүнсний ертөнц дэх бодит нөхцөл байдал, хүний огтхон ч ухан мэдэж чадахааргүй зүйл. Хүний зүрх сэтгэлд Сатаны эзэлдэг байр суурийг устгаж, тэр үеэс хойш Бурханд эзэмших боломж олгох нь Сатаны дайралтыг няцаах гэж нэрлэгддэг; үүнийг хийсэн үед л Христ газар дээр бууж ирсэн гэж хэлж болох ба зөвхөн тэр үед л дэлхийн хаанчлалууд Христийн хаанчлал болсон гэж хэлж болно.

Петр хэдэн мянган жилийн туршид хүн төрөлхтний үлгэр дуурайл, жишээ байсан гэдгийг энд дурдсан. Энэ нь ердөө, тэр бол үлгэр дуурайл, жишээ байсан гэдэг баримтыг нарийвчлан тайлбарлахын төлөө байгаагүй: Эдгээр үг нь сүнсний ертөнц дэх тулааны бодит дүр зургийн тусгал юм. Энэ бүх хугацаанд Сатан хүмүүсийг залгиж, тэгснээрээ дэлхий ертөнцийг устгаж, Өөрийн гэрчлэлийг алдахад Бурханыг хүргэхээр хий дэмий найдан хүн дээр ажилласаар ирсэн. Гэхдээ Бурхан: “Би эхлээд үлгэр дуурайлыг бий болгоно, ингэснээр Би хүний зүрх сэтгэл дотор хамгийн жаахан байр суурийг эзэлж болох юм. Энэ үе шатанд хүмүүс Миний таалалд нийцдэггүй, мөн Намайг ч бүрэн мэддэггүй; гэсэн хэдий ч Миний агуу хүч чадалд түшиглэн хүн Надад бүрэн захирагдаж, Миний эсрэг тэрслэхээ больж чадах бөгөөд Сатаныг ялахын тулд Би энэ үлгэр жишээг ашиглана, өөрөөр хэлбэл Би, хүнийг мэдэлдээ байлгаж байсан Сатаны бүх хүчийг дарахын тулд 0.1 хувиас бүрдэх Өөрийн байр суурийг ашиглах болно” гэж хэлсэн юм. Иймээс өнөөдөр Бурхан, бүх хүн төрөлхтний дагах үлгэр загвар болгохын тулд Петрээр жишээ татсан. Үүнийг эхний хэсэгтэй нийлүүлбэл, сүнсний ертөнц дэх бодит нөхцөл байдлын талаар Бурханы хэлсэн зүйлийн үнэн зөв байдлыг хүн харж болно: “Юмс урьдынх шигээ байхаа больсон: Би бүтээлийн эхлэлээс хойш дэлхий ертөнцийн хэзээ ч үзээгүй зүйлсийг хийж, эрин үеүдийн туршид, хүний хэзээ ч сонсож байгаагүй үгийг хэлэх гэж байна, учир нь Би бүх хүнээс махбод дахь Намайг мэддэг болооч гэж хүсдэг.” Үүнээс хүн, Бурхан ярьж байсан зүйлээ өнөөдөр эхлүүлсэн гэдгийг харж болно. Хүмүүс аливаа зүйлсийг гадна талдаа харагдаж байгаагаар нь л хардаг бөгөөд сүнсний ертөнц доторх бодит нөхцөл байдлыг хардаггүй. Энэхүү учир шалтгааны улмаас Бурхан шууд, шулуухан байдлаар ийнхүү хэлсэн: “Энэ бол Миний удирдлагын алхмууд бөгөөд хүнд энэ талаар өчүүхэн төдий ч таамаг байдаггүй. Би энэ талаар илэн далангүй ярьсан ч хүн оюун санаандаа будилсаар байдаг болохоор түүнд нэг бүрчлэн тайлбарлах боломжгүй. Энэ нь хүний өөдгүй дорд байдал биш гэж үү?” Дээр дурдсанчлан, эдгээр үгэн дотор хэлэгдээгүй үг байгаа бөгөөд тулаан сүнсний ертөнцөд болж байгаа гэдгийг тайлбарладаг.

Петрийн түүхийг тоймлох нь Бурханы хүсэлд мөн л бүрэн хүрээгүй, иймээс Бурхан Петрийн амьдрал дахь үйл явдлуудтай холбогдуулан дараах шаардлагыг тавьсан: “Орчлон ертөнц болон хязгааргүй уудам огторгуй даяар, тэнгэр, газар дахь бүх зүйл, газар дээрх тоо томшгүй олон зүйл, тэнгэр дэх үй олон зүйл нэг бүрчлэн Миний ажлын сүүлийн үе шатны төлөө бүх хүч чадлаа зориулж байна. Та нар Сатаны хүчээр ийш тийш жолоодуулж, хөндлөнгийн ажиглагчид болж үлдэхийг хүсэхгүй байлгүй дээ?” Петрийн мэдлэг хүмүүсийг гүнээ гэгээрүүлэхүйц байсан гэдгийг хараад, илүү сайн үр дүнд хүрэхийн тулд Бурхан, дур зоргоороо эрээ цээргүй байж, Түүнийг мэддэггүй байхын үр дагаврыг харах боломжийг хүмүүст олгодог ба цаашлаад сүнсний ертөнц дэх тулааны бодит нөхцөл байдлын талаар дахин нэг удаа, илүү их нарийвчлалтайгаар хүмүүст хэлдэг. Зөвхөн ийм маягаар л хүн Сатанд олзлогдохоос өөрийгөө хамгаалахдаа илүү болгоолжтой болж чадна; улмаар, энэ удаад хэрвээ унах юм бол тэд энэ удаагийнхтайгаа адилаар Бурханаас дахин аврал хүлээн авахгүй гэдгийг энэ нь тодорхой болгодог. Хамтад нь авч үзвэл энэ хэдэн анхааруулга нь, Бурханы үгийн талаарх хүмүүсийн сэтгэгдлийг гүнзгийрүүлэхдээ, Түүний өршөөлийг улам илүү нандигнаж, Түүний анхааруулгын үгийг илүү их эрхэмлэхэд хүмүүсийг хүргэдэг ба тэгснээрээ хүнийг аврах Бурханы зорилгод үнэхээр хүрч очдог.

Өмнөх: 5-Р БҮЛЭГ

Дараах: ПЕТРИЙН АМЬДРАЛЫН ТУХАЙ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

ХҮН БҮР ҮҮРГЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ТУХАЙ

Одоогийн урсгалд, Бурханыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг хүн бүхэнд Бурханаар төгс болгуулах боломж бий. Хөгшин залуу байх нь хамаагүй, зүрх...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх