31-Р БҮЛЭГ

Бурханы зан чанар Бурханы бүх айлдварт тархсан байдаг боловч Түүний үгийн үндсэн учиг нь бүх хүн төрөлхтний тэрслүү байдлыг илчилж, тэдний дуулгаваргүй байдал, бусдад захирагддаггүй зан, шударга бус байдал, зөвт бус байдал, Бурханыг үнэхээр хайрлах чадваргүй байдал гэх мэт зүйлсийг ил болгож байгаа. Ингэснээр, хүмүүсийн биеийн нүх сүв бүхэн нь Бурханыг эсэргүүцэх эсэргүүцлийг агуулдаг, тэдний хялгасан судас нь хүртэл Бурханыг үл тоомсорлосон байдлыг агуулдаг гэж хэлэх хэмжээнд Бурханы үг очсон. Хэрвээ хүмүүс үүнийг судалж шинжлэхээр оролдохгүй бол тэд үргэлж тэдгээрийг мэдэх чадваргүй байх ба хэзээ ч тэдгээрийг хойш тавьж чадахгүй байх болно. Өөрөөр хэлбэл, Бурханыг эсэргүүцэх вирус тэдэнд тархах бөгөөд эцсийн эцэст тэдний цусны цагаан эс нь улаан эсийг нь залгин устгаж, бүхий л биеийг нь улаан эсгүй болгож орхисон мэт байх болно; эцэстээ тэд цусны өвчнөөс болж нас барах болно. Энэ бол хүний бодит байдал бөгөөд хэн ч үүнийг үгүйсгэж чадахгүй. Агуу улаан луу цагариглан хэвтдэг энэ газар нутагт төрсөн бүх хүнд, агуу улаан лууны хорыг төлөөлж, үлгэрлэн харуулах ядаж нэг зүйл байдаг. Тиймээс ажлын энэ үе шатан дахь Бурханы бүхий л үгийн үндсэн учиг нь өөрийгөө мэдэх, өөрийгөө үгүйсгэх, өөрийгөө хаях, өөрийгөө “хөнөөх” явдал байсан. Энэ нь эцсийн өдрүүд дэх Бурханы үндсэн ажил бөгөөд ажлын энэ хэсэг нь хамгийн иж бүрэн, нарийн нягт гэж хэлж болох юм—энэ нь, Бурхан эрин үеийг төгсгөлд нь аваачихаар төлөвлөж байгааг харуулдаг. Хэн ч үүнийг бодож байгаагүй, гэхдээ энэ нь бас тэдний өөрсдийн мэдрэхүйдээ урьдаас таамагласан зүйл юм. Хэдийгээр Бурхан тун илэрхийгээр хэлээгүй боловч хүмүүсийн мэдрэхүй маш хурц—цаг хугацаа богино гэдгийг тэд үргэлж мэдэрдэг. Хүн үүнийг хэдий чинээ их мэдэрнэ, эрин үеийн талаар төдий чинээ тодорхой мэдлэгтэй байдаг. Энэ нь, тэр энэ дэлхийг хэвийн гэж үзээд, тэгснээрээ Бурханы үгийг үгүйсгэсэн гэсэн үг биш; үүний оронд, Бурханы ажилладаг арга барилын улмаас тэр, Бурханы ажил дотор агуулагддаг зүйлийг мэдэж авсан ба энэ нь Бурханы үгийн өнгөөр тодорхойлогддог. Бурханы айлдваруудын өнгөнд нууц байдаг ба үүнийг хэн ч нээн илрүүлээгүй, мөн энэ нь хүмүүсийн хувьд ороход хамгийн хэцүү байдаг зүйл юм. Хүмүүс Бурханы үгийг яагаад ойлгож чаддаггүйн гол үндэс нь тэд Бурханы үгээ хэлдэг өнгийг мэдэхгүй байдаг—хэрвээ энэ нууцыг эзэмшиж чадах юм бол тэд Бурханы үгийн талаар зарим нэг мэдлэгтэй болж чадах болно. Бурханы үг үргэлж нэг зарчмыг дагасаар ирсэн: Бурханы үг бол бүх зүйл гэдгийг хүмүүст мэдэгдэж, хүний бүх хүндрэл бэрхшээлийг Бурханы үгээр дамжуулан шийдвэрлэх. Сүнсний өнцгөөс Бурхан Өөрийн үйл хэргийг ил болгодог, хүний өнцгөөс Тэр хүмүүсийн үзлийг илчилдэг, Сүнсний өнцгөөс Тэр, хүн Түүний хүслийг анхааран халамжилдаггүй гэж хэлдэг бөгөөд хүний өнцгөөс Тэр хүмүүний дадлага туршлагын чихэрлэг, исгэлэн, гашуун, аагтай амтыг амсаж, салхиар ирж, борооноор буцаж, бас гэр бүлийн хавчлагыг туулж, амьдралын эрээн барааныг туулсан гэж хэлдэг. Эдгээр нь өөр өөр өнцгөөс хэлсэн үг юм. Түүнийг Бурханы ардад үгээ хэлэх үед, энэ нь боолуудаа загнаж байгаа гэрийн эзэгтэй шиг, эсвэл хошин шогийн үзүүлбэр шиг байдаг; Түүний үг хүмүүсийн нүүрийг улайлгаж, ичгүүрээ нуух газаргүй болгож орхидог бөгөөд тэд хэрцгий эрүү шүүлтэн дор хэргээ улайхаар феодалын эрх мэдэлтнүүдэд баригдаж хоригдсон юм шиг байдаг. Бурханы ардуудтай ярих үедээ Бурхан, засгийн газар доторх шившигт явдлыг эсэргүүцэж буй их сургуулийн оюутнууд шиг ёсорхохгүй байдаг. Хэрвээ Бурханы бүх үг тохуурхаж байсан бол хүмүүсийн хувьд тэдгээрийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байх байсан; тиймээс Бурханы хэлдэг үг шулуухан байдаг, тэдгээр нь хүнд зориулсан нууц кодыг агуулдаггүй, харин хүний бодит байдлыг шууд зааж үзүүлдэг—энэ нь, хүнийг хайрлах Бурханы хайр нь үг төдий биш харин бодитой юм гэдгийг харуулдаг. Хэдийгээр хүмүүс бодит байдлыг үнэлдэг боловч Бурханыг гэсэн тэдний хайранд бодитой зүйл юу ч байдаггүй. Хүнд дутагдаж байгаа зүйл бол энэ юм. Хэрвээ Бурханыг гэсэн хүмүүсийн хайр бодитой биш бол үүнээс болж бүх юм алга болсон юм шиг, бүх зүйл бүхэлдээ хий хоосон, хуурмаг байх болно. Хэрвээ Бурханы төлөөх тэдний хайр орчлон ертөнцийг даван гарвал тэдний байр суурь, ялгамж чанар, тэр ч бүү хэл эдгээр үг хий хоосон биш бодитой байх болно—чи үүнийг ойлгов уу? Чи хүнд тавих Бурханы шаардлагыг харсан уу? Хүн ердөө байр суурийн ерөөлийг эдлэх ёсгүй, харин байр суурийн бодит байдлыг амьдран харуулах ёстой. Энэ нь Бурханы ардуудаас болон бүх хүнээс Бурханы гуйдаг зүйл бөгөөд энэ нь ямар нэгэн агуу хоосон онол биш юм.

Яагаад Бурхан: “Миний хийдэг бүхэн тэдний таалалд нийцэхийн төлөөх оролдлого мэт байдаг бөгөөд үүний үр дүнд тэд үргэлж Миний ажил хэрэгт зэвүүцдэг” гэх мэтийн үг хэлдэг вэ? Хүн Бурханд зэвүүцэж буйн бодит илрэлийн талаар чи ярьж чадах уу? Хүмүүсийн үзлээр бол хүн Бурхан хоёр “хайранд умбаж” байдаг бөгөөд өнөөдөр хүмүүс Бурханыг ганцхан үмхэлтээр залгихыг хүсэх хэмжээнд Бурханы үгийг хүсэн эрмэлзэх болсон—гэсэн ч Бурхан дараах үгсийг хэлдэг: “Хүн Намайг жигшдэг. Миний хайрыг яагаад хүн үзэн ядалтаар хариулдаг юм бэ?” Энэ нь хүмүүсийн доторх эрдсийн уурхай биш гэж үү? Энэ нь ухаж гаргах ёстой зүйл биш гэж үү? Энэ бол хүмүүсийн эрэл хайгуул дахь дутагдал, шийдвэрлэх учиртай үндсэн асуудал, хүний Бурханыг мэдэх мэдлэгийн зам дээр зогсож байгаа арслан бөгөөд хүний төлөө үүнийг арилгах ёстой—энэ нь хийгдэх ёстой зүйл биш гэж үү? Гахайтай адилаар хүнд ямар ч ой тогтоолт байдаггүй ба үргэлж зугаа цэнгэлд дурладаг учраас Бурхан хүнд ой тогтоолт муудах өвчинд зориулсан эм өгдөг—Тэр илүү их ярьж, улам ихийг хэлдэг бөгөөд хүмүүсийг чихнээс нь зулгаан, тэдэнд сайтар сонсгож, тэдэнд сонсголын аппарат тааруулж өгсөн. Түүний үгийн заримынх нь тухайд гэвэл ганцхан удаа хэлэх нь асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй; тэдгээрийг дахин дахин хэлэх ёстой, учир нь “хүмүүс амьдралдаа үргэлж хааш яаш ханддаг бөгөөд бүх хүн төрөлхтний амьдралын өдрүүд нь эмх замбараагүй байдаг.” Ийм байдлаар хүмүүс, “цаг гарахаараа уншдаг, завтай үедээ сонсдог, завгүй бол тэдгээрийг орхидог; хэрвээ өнөөдөр үг хэлбэл анхаарлаа хандуулдаг, харин маргааш нь дахин хэлэхгүй бол тэдгээрийг сэтгэлийнхээ мухарт хийж орхидог” байдлаасаа аврагдаж чадна. Хүмүүсийн уг чанарын тухайд гэвэл хэрвээ өнөөдөр Бурхан тэдний бодит байдлын талаар ярьж, тэд энэ талаар бүрэн дүүрэн мэдлэгтэй болж авсан бол тэд харамслаар дүүрэх байсан—гэхдээ дараа нь тэд өөрсдийн хуучин зам руугаа буцан орж, Бурханы үгийг салхинд цацаж, тэдэнд сануулах үед дээрхийг давтах болно. Тиймээс чи ажиллаж, эсвэл ярьж байх үедээ хүний мөн чанарыг бүү март; ажиллах зуураа энэ мөн чанарыг орхигдуулах нь алдаа байх болно. Бүх ажлыг хийхдээ хүмүүсийн үзлийг анхааран үзэж ярих нь ялангуяа чухал юм. Ялангуяа чи Бурханы үгэн дээр өөрийн мэдлэг ухааныг нэмж, тэдэнтэй ярилцах ёстой. Энэ нь хүмүүсийг хангаж, тэдэнд өөрсдийгөө мэдэх боломжийг олгох зам юм. Бурханы үгийн агуулган дээр үндэслэн хүмүүсийг хангаснаар тэдний бодит байдлыг ухаарах боломжтой болох нь гарцаагүй. Бурханы үгээс хүний бодит байдлыг ухаарч, тэгснээрээ тэднийг хангах нь хангалттай—иймээс Би “Бурхан газар дээр цайллагын ширээнд суух урилгыг хүлээн авсан” гэдгийг харуулах Бурханы үгийн талаар цаашид ярихгүй.

Өмнөх: 30-Р БҮЛЭГ

Дараах: 32-Р БҮЛЭГ

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

3-Р БҮЛЭГ

Та нар Миний ард гэж нэрлэгдсэн болохоор юмс урьдынх шигээ байхаа больсон; та нар Миний Сүнсний айлдваруудыг сонсож, дуулгавартай даган,...

22-Р БҮЛЭГ

Хүн гэрэл дунд амьдардаг, гэсэн ч гэрлийн эрхэм нандин байдлыг мэддэггүй. Тэр гэрлийн мөн чанар, гэрлийн эх сурвалж, түүнчлэн энэ нь хэнд...

ЗАМ… (4)

Хүмүүс Бурханы хайр татам байдлыг олж мэдэж, өнөөгийн эрин үед Бурханыг хайрлах замыг эрж хайх чадвартай байж, өнөөдрийн хаанчлалын...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх